Commit from LXDE Pootle server by user mahfiaz.: 295 of 295 strings translated (0...
authormahfiaz <mahfiaz@gmail.com>
Thu, 16 Jan 2014 23:14:59 +0000 (23:14 +0000)
committerMartin Bagge / brother <brother@bsnet.se>
Thu, 16 Jan 2014 23:14:59 +0000 (23:14 +0000)
po/et.po

index f46626b..2b7edb1 100644 (file)
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2014-01-09 09:41+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-01-15 13:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-01-16 23:14+0000\n"
 "Last-Translator: mahfiaz <mahfiaz@gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
 "Language: et\n"
@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
-"X-POOTLE-MTIME: 1389791634.0\n"
+"X-POOTLE-MTIME: 1389914053.0\n"
 
 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
 msgid "Copyright (C) 2009 - 2014"
@@ -187,7 +187,7 @@ msgstr "_Fail avatakse ühe klõpsuga"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:7
 msgid "Delay of auto-selection in single click mode (0 to disable)"
-msgstr "Automaatse valiku viivitus ühe klõpsu režiimis (0 blokeerimiseks)"
+msgstr "Automaatse valiku viivitus (0 lülitab välja)"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:8
 msgid "Co_nfirm before deleting files"
@@ -195,16 +195,15 @@ msgstr "_Enne faili kustutamist küsitakse luba"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:9
 msgid "_Move deleted files to \"trash can\" instead of erasing from disk"
-msgstr "_Fail liigutatakse \"prügikasti\" kettalt kustutamise asemel"
+msgstr "_Failid visatakse kettalt kustutamise asemel prügikasti"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:10
 msgid "_Erase files on removable media instead of \"trash can\" creation"
-msgstr ""
-"Kustuta eemaldatava _mäluseadme failid ilma neid \"prügikasti\" viskamata"
+msgstr "Failid _välisel mäluseadmel kustutatakse ilma prügikasti viskamata"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:11
 msgid "Confi_rm before moving files into \"trash can\""
-msgstr "_Küsi kinnitust enne failide \"prügikasti\" tõstmist"
+msgstr "_Enne failide prügikasti viskamist küsitakse kinnitust"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:12
 msgid "Don't ask options on _launch executable file"
@@ -217,7 +216,7 @@ msgstr "_Järjehoidjad:"
 # Kus kasutatakse ja miks?
 #: ../data/ui/pref.glade.h:14
 msgid "Defaul_t drop action:"
-msgstr "_Vaikimisi tegevus lahtilaskmisel:"
+msgstr "_Vaikimisi tegevus lohistamisel:"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:15
 msgid "\"_Smart shortcut\" auto-action on drop to Desktop folder"
@@ -239,11 +238,11 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:21
 msgid "_Unfold tab when files are dragged onto tab button"
-msgstr "_Ava kaart, kui fail lohistatakse kaardi nupule"
+msgstr "_Kaart avaneb, kui fail lohistatakse kaardi sakile"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:22
 msgid "_Focus previous folder after coming to its parent"
-msgstr "_Fookus on eelmisel kaustal pärast puus üles liikumist"
+msgstr "Pärast puus üles liikumist on _fookus eelmisel kaustal"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:23
 msgid "<b>Default View</b>"
@@ -251,7 +250,7 @@ msgstr "<b>Vaikimisi vaade</b>"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:24
 msgid "Vie_w Mode:"
-msgstr "_Vaated:"
+msgstr "_Vaade:"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:25
 msgid "_General"
@@ -271,7 +270,7 @@ msgstr "_Väikesed ikoonid:"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:29
 msgid "Size of _thumbnails:"
-msgstr "_Pisipildivaate ikoonid:"
+msgstr "_Pildivaate ikoonid:"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:30
 msgid "Size of side _pane icons:"
@@ -299,7 +298,7 @@ msgstr "_SI-kümnendeesliidete kasutamine IEC-binaarsete asemel"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:36
 msgid "Treat backup files as _hidden"
-msgstr "Varundamise faile käsitletakse _peidetuna"
+msgstr "Varufailid on _peidetud"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:37
 msgid "Al_ways show full file names"
@@ -307,7 +306,7 @@ msgstr "Alati näidatakse _täielikke failinimesid"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:38
 msgid "Show icons of hidden _files shadowed"
-msgstr "Varjatud failide ikoone näidatakse _varjutatult"
+msgstr "Peidetud failide ikoone näidatakse _varjutatult"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:39
 msgid "_Display"
@@ -340,7 +339,7 @@ msgstr "Tühja ja lukus kausta puhul laiendajat ei _näidata"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:47
 msgid "<b>Show in Places:</b>"
-msgstr "<b>Näita asukohtades:</b>"
+msgstr "<b>Asukohtades näidatakse:</b>"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:48
 msgid "_Home Folder"
@@ -376,19 +375,19 @@ msgstr "_Asetus"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:56
 msgid "<b>Auto-mount</b>"
-msgstr "<b>Ühenda automaatselt</b>"
+msgstr "<b>Automaatne ühendamine</b>"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:57
 msgid "_Mount mountable volumes automatically on program startup"
-msgstr "Ü_henda kettaseadmed rakenduse käivitumisel automaatselt"
+msgstr "Kettaseadmed ü_hendatakse failihalduri käivitumisel automaatselt"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:58
 msgid "Mo_unt removable media automatically when they are inserted"
-msgstr "_Haagi eemaldatavad andmekandjad nende ühendamisel automaatselt"
+msgstr "Välised andmekandjad _haagitakse nende ühendamisel automaatselt"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:59
 msgid "_Show available options for removable media when they are inserted"
-msgstr "_Näita eemaldatava andmekandja sisestamisel kasutatavaid võimalusi"
+msgstr "Välise andmekandja sisestamisel _näidatakse avamise võimalusi"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:60
 msgid "Do_n't show available options for those media types:"
@@ -400,19 +399,19 @@ msgstr "_Eemalda valitud"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:62
 msgid "_Open mounted removable media in new tab instead of new window"
-msgstr "_Eemaldatava andmekandja sisu avamine uue akna asemel uuel kaardil"
+msgstr "_Välise andmekandja sisu avatakse uue akna asemel uuel kaardil"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:63
 msgid "When removable medium unmounted:"
-msgstr "Kui eemaldatav andmekandja eemaldatakse:"
+msgstr "Kui väline andmekandja eemaldatakse:"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:64
 msgid "Clos_e tab containing removable medium"
-msgstr "_Sulgub eemaldatava andmekandja kaart"
+msgstr "_Sulgub välise andmekandja kaart"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:65
 msgid "Change folder in the tab to _Home Folder"
-msgstr "Praegusel kaardil _kodukausta avamine"
+msgstr "Kaardil avatakse _kodukaust"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:66
 msgid "_Volume Management"
@@ -424,7 +423,7 @@ msgstr "<b>Programmid</b>"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:68
 msgid "<i>Commands below may include extra options if necessary.</i>"
-msgstr "<i>Järgnev käsk võib vajadusel sisaldada täiendavaid valikuid.</i>"
+msgstr "<i>Järgnev käsk võib vajadusel sisaldada täiendavaid võtmeid.</i>"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:69
 msgid "_Terminal emulator:"
@@ -457,7 +456,7 @@ msgstr "I_ga MIME tüübi kohta näidatakse ainult ühte malli"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:77
 msgid "Ru_n default application after creation from template"
-msgstr "Pärast mallist loomist käivitatakse vaikimisi rakendusi"
+msgstr "_Pärast mallist loomist avatakse fail"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:78
 msgid "<b>Other Options</b>"
@@ -479,7 +478,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:82
 msgid "D_efer test for content type on folder loading"
-msgstr "Laetava kausta sisu testimise edasilükkamine"
+msgstr "_Sisu testimine algab alles pärast kausta laadimist"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:83
 msgid "Use path for \"Home Folder\" button:"
@@ -487,7 +486,7 @@ msgstr "\"Kodukausta\" nupu jaoks kasutatav kaust:"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:86
 msgid "_Use current"
-msgstr "_Kasutatakse praegust"
+msgstr "_Kasuta praegust"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:87
 msgid "_Advanced"
@@ -507,9 +506,7 @@ msgstr "Moodulid"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:91
 msgid "Auto (move if on the same FS, copy otherwise)"
-msgstr ""
-"Automaatne (sama failisüsteemi korral liigutamine, erinevate puhul "
-"kopeerimine)"
+msgstr "Automaatne (liigutamine samas failisüsteemis)"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:92
 msgid "Copy"
@@ -521,7 +518,7 @@ msgstr "Liiguta"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:94
 msgid "Ask"
-msgstr "Küsitakse"
+msgstr "Küsimine"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:95
 msgid "Icon view"
@@ -541,11 +538,11 @@ msgstr "Detailne vaade"
 
 #: ../data/ui/autorun.glade.h:1
 msgid "Removable medium is inserted"
-msgstr "Ühendati eemaldatav andmekandja"
+msgstr "Ühendati väline andmekandja"
 
 #: ../data/ui/autorun.glade.h:2
 msgid "<b>Removable medium is inserted</b>"
-msgstr "<b>Ühendati eemaldatav andmekandja</b>"
+msgstr "<b>Ühendati väline andmekandja</b>"
 
 #: ../data/ui/autorun.glade.h:3
 msgid "Type of medium:"
@@ -613,7 +610,7 @@ msgstr "erinevat liiki sisu"
 
 #: ../src/volume-manager.c:246
 msgid "removable disk"
-msgstr "eemaldatav ketas"
+msgstr "väline andmekandja"
 
 #: ../src/volume-manager.c:302
 msgid "Open in File Manager"
@@ -674,7 +671,7 @@ msgstr "Uus kaar_t"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:189
 msgid "Create new tab for this folder"
-msgstr "Loo uus kaart selle kaustaga"
+msgstr "Uue kaardi avamine sama kaustaga"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:190
 msgid "C_reate New..."
@@ -807,7 +804,7 @@ msgstr "_Eelmine kaust"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:231
 msgid "Return to previous folder in history"
-msgstr "Liigu tagasi eelmisesse kausta"
+msgstr "Ajaloos eelmisesse kausta liikumine"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:232
 msgid "_Next Folder"
@@ -815,7 +812,7 @@ msgstr "_Järgmine kaust"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:232
 msgid "Go forward to next folder in history"
-msgstr "Liigu edasi järgmisesse kausta"
+msgstr "Ajaloos järgmisesse kausta liikumine"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:233
 msgid "Pa_rent Folder"
@@ -831,7 +828,7 @@ msgstr "_Kodukaust"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:234
 msgid "Go to home folder"
-msgstr "Mine kodukausta"
+msgstr "Kodukausta liikumine"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:235
 msgid "_Desktop"
@@ -928,7 +925,7 @@ msgstr "Failid ja _kaustad segamini"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:270
 msgid "_Ignore Name Case"
-msgstr "_Nime suurtähe eiramine"
+msgstr "_Nime tõstu eiramine"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:272
 msgid "Sho_w Hidden"
@@ -937,7 +934,7 @@ msgstr "Näita _peidetuid"
 #. Note to translators: this save is meant for folder's settings such as sort
 #: ../src/main-win-ui.c:274
 msgid "Preserve This Folder's Settings"
-msgstr "Säilita kausta seaded"
+msgstr "Selle kausta seadete säilitamine"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:275
 msgid ""
@@ -960,11 +957,11 @@ msgstr "Nupu 'Uus _kaart' näitamine"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:280
 msgid "Show _Navigation Buttons"
-msgstr "Näita _navigatsiooni nuppusid"
+msgstr "_Navigatsiooninuppude näitamine"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:281
 msgid "Show '_Home' Button"
-msgstr "Näita nuppu '_Kodukaust'"
+msgstr "Nupu '_Kodukaust' näitamine"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:282
 msgid "Sho_w Side Pane"
@@ -996,7 +993,7 @@ msgstr "_Kompaktne vaade"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:293
 msgid "_Thumbnail View"
-msgstr "_Pisipildivaade"
+msgstr "_Pildivaade"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:294
 msgid "Detailed _List View"
@@ -1120,7 +1117,7 @@ msgstr "Järjehoidja lisamine"
 
 #: ../src/main-win.c:2552
 msgid "Select filter"
-msgstr "Vali filter"
+msgstr "Filtri valimine"
 
 #: ../src/main-win.c:2553
 msgid "Choose a new shell pattern to show files:"
@@ -1243,7 +1240,7 @@ msgstr[1] " (%d peidetud)"
 
 #: ../src/pref.c:514
 msgid "Add to Modules Blacklist"
-msgstr "Moodulite lisamine musta nimekirja"
+msgstr "Mooduli lisamine musta nimekirja"
 
 #: ../src/pref.c:515
 msgid "Enter a blacklisted module mask:"
@@ -1251,7 +1248,7 @@ msgstr "Sisesta mooduli jaoks musta nimekirja mask:"
 
 #: ../src/pref.c:606
 msgid "Add to Modules Whitelist"
-msgstr "Moodulite lisamine valgesse nimekirja"
+msgstr "Mooduli lisamine valgesse nimekirja"
 
 #: ../src/pref.c:607
 msgid "Enter a whitelisted module mask:"