[l10n] Updated Swedish strings.
authorMartin Bagge / brother <brother@bsnet.se>
Tue, 30 Oct 2012 18:37:14 +0000 (19:37 +0100)
committerMartin Bagge / brother <brother@bsnet.se>
Tue, 30 Oct 2012 18:37:14 +0000 (19:37 +0100)
po/sv.po

index 295e4df..318bbb3 100644 (file)
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PCManFM\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2012-10-11 00:18+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-23 15:56+0200\n"
-"Last-Translator: Martin <brother@bsnet.se>\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-30 19:36+0100\n"
+"Last-Translator: Martin Bagge / brother <brother@bsnet.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,6 +20,8 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
+"X-Poedit-Language: Swedish\n"
+"X-Poedit-Country: Sweden\n"
 
 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
 msgid "Copyright (C) 2009 - 2012"
@@ -174,7 +176,7 @@ msgstr "_Öppna filer med enkelklick"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:7
 msgid "Delay of auto-selection in single click mode (0 to disable)"
-msgstr ""
+msgstr "Fördröjning innan val i singelklick-läget (0 för att avaktivera)"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:8
 msgid "Co_nfirm before deleting files"
@@ -265,9 +267,8 @@ msgid "Treat backup files as _hidden"
 msgstr "_Hantera säkerhetskopior som dolda filer"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:29
-#, fuzzy
 msgid "Al_ways show full file names"
-msgstr "Visa a_lltid flikfältet"
+msgstr "Visa alltid _flikfältet hela filnamnet"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:30
 msgid "_Display"
@@ -489,7 +490,7 @@ msgstr "Ny _flik"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:129
 msgid "Create new tab for this folder"
-msgstr ""
+msgstr "Skapa ny flik för denna katalog"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:130
 msgid "C_reate New..."
@@ -626,9 +627,8 @@ msgid "Installed Applications"
 msgstr "Installerade program"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:163
-#, fuzzy
 msgid "Open entered folder"
-msgstr "Öppna aktuell _mapp"
+msgstr "Öppna aktuell mapp"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:164
 msgid "_Bookmarks"
@@ -802,7 +802,7 @@ msgstr "Öppna inställningar för skrivbordet"
 
 #: ../src/pcmanfm.c:83
 msgid "Use --desktop option only for one screen"
-msgstr ""
+msgstr "Använd flaggan --desktop endast för en skärm"
 
 #: ../src/pcmanfm.c:84
 msgid "Set desktop wallpaper from image FILE"
@@ -1104,996 +1104,3 @@ msgstr "Ändra bakgrundsbild och hur skrivbordshanteraren beter sig"
 
 #~ msgid "Set UID"
 #~ msgstr "Ange UID"
-
-# Sticky-bit är en teknik
-#~ msgid "Sticky"
-#~ msgstr "Sticky"
-
-#~ msgid "Write"
-#~ msgstr "Skriv"
-
-#~ msgid "_Permissions"
-#~ msgstr "_Rättigheter"
-
-#~ msgid "<b>File Content</b>"
-#~ msgstr "<b>Filinnehåll</b>"
-
-#~ msgid "<b>File Name Contains:</b>"
-#~ msgstr "<b>Filnamn innehåller:</b>"
-
-#~ msgid "<b>File Types to Search</b>"
-#~ msgstr "<b>Filtyper att söka efter</b>"
-
-#~ msgid "<b>Last Modified</b>"
-#~ msgstr "<b>Senast ändrad</b>"
-
-# Inspirerad av Dolphin. "Sökvägar att söka i" kändes klumpigt.
-# PCManFM tillhanda håller en lista med sökvägar som ska sökas, detta är dess rubrikrad.
-#~ msgid "<b>Places to Search</b>"
-#~ msgstr "<b>Platser att söka i</b>"
-
-#~ msgid "<b>Search Result:</b>"
-#~ msgstr "<b>Sökresultat:</b>"
-
-#~ msgid "All Files and Folders"
-#~ msgstr "Alla filer och mappar"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Any\n"
-#~ "Within One Day\n"
-#~ "Within One Week\n"
-#~ "Within One Month\n"
-#~ "Within One Year\n"
-#~ "Within Selected Date Range"
-#~ msgstr ""
-#~ "Alla\n"
-#~ "Inom en dag\n"
-#~ "Inom en vecka\n"
-#~ "Inom en månad\n"
-#~ "Inom ett år\n"
-#~ "Inom valt datumintervall"
-
-#~ msgid "Audio Files (mp3, ogg,...)"
-#~ msgstr "Ljudfiler (ogg, mp3,...)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Bytes\n"
-#~ "KB\n"
-#~ "MB\n"
-#~ "GB"
-#~ msgstr ""
-#~ "Byte\n"
-#~ "KB\n"
-#~ "MB\n"
-#~ "GB"
-
-#~ msgid "Case Sensitive"
-#~ msgstr "Skiftlägeskänslig"
-
-#~ msgid "Content"
-#~ msgstr "Innehåll"
-
-#~ msgid "File Contains:"
-#~ msgstr "Filen innehåller:"
-
-#~ msgid "Greater Than:"
-#~ msgstr "Större än:"
-
-#~ msgid "Image Files (jpg, png,...)"
-#~ msgstr "Bildfiler (jpg, png,...)"
-
-#~ msgid "Search Again"
-#~ msgstr "Sök igen"
-
-#~ msgid "Search Hidden Files"
-#~ msgstr "Sök efter dolda filer"
-
-#~ msgid "Search in Sub Directories"
-#~ msgstr "Sök i underkataloger"
-
-#~ msgid "Size & Date"
-#~ msgstr "Storlek och datum"
-
-#~ msgid "Smaller Than:"
-#~ msgstr "Mindre än:"
-
-#~ msgid "Use Regular Expression"
-#~ msgstr "Använd reguljära uttryck"
-
-#~ msgid "Video Files (avi, mpg,...)"
-#~ msgstr "Videofiler (avi, mpg,...)"
-
-#~ msgid "Go to folder"
-#~ msgstr "Gå till mapp"
-
-#~ msgid "<b>Colors</b>"
-#~ msgstr "<b>Färger</b>"
-
-#~ msgid "<b>Wallpaper</b>"
-#~ msgstr "<b>Bakgrundsbild</b>"
-
-#~ msgid "Disable \"Trash Can\" and delete files from disk directly"
-#~ msgstr "Inaktivera \"Papperskorg\" och ta bort filer från disken direkt"
-
-#~ msgid "I_nterface"
-#~ msgstr "_Gränssnitt"
-
-#~ msgid "Manage the desktop and show file icons"
-#~ msgstr "Hantera skrivbordet och visa filikoner"
-
-#~ msgid "On-disk file name encoding:"
-#~ msgstr "Filnamnskodning på disk:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Opened in Current Tab\n"
-#~ "Opened in New Tab\n"
-#~ "Opened in New Window"
-#~ msgstr ""
-#~ "Öppnas i aktuell flik\n"
-#~ "Öppnas i ny flik\n"
-#~ "Öppnas i nytt fönster"
-
-#~ msgid "Shadow:"
-#~ msgstr "Skugga:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Stretch to fill the entire screen\n"
-#~ "Stretch to fit the screen\n"
-#~ "Center on the screen\n"
-#~ "Tile the image to fill the entire screen"
-#~ msgstr ""
-#~ "Sträck ut över hela skärmen\n"
-#~ "Sträck ut för att passa skärmen\n"
-#~ "Centrera på skärmen\n"
-#~ "Upprepa bilden för att fylla hela skärmen"
-
-#~ msgid "Text:"
-#~ msgstr "Text:"
-
-#~ msgid "Column Spacing"
-#~ msgstr "Kolumnutrymme"
-
-#~ msgid "Space which is inserted between grid column"
-#~ msgstr "Utrymme som infogas mellan rutnätskolumner"
-
-#~ msgid "Number of columns"
-#~ msgstr "Antal kolumner"
-
-#~ msgid "Number of columns to display"
-#~ msgstr "Antal kolumner att visa"
-
-#~ msgid "Enable Search"
-#~ msgstr "Aktivera sökning"
-
-#~ msgid "View allows user to search through columns interactively"
-#~ msgstr "Vy tillåter användaren att interaktivt söka genom kolumner"
-
-#~ msgid "Width for each item"
-#~ msgstr "Bredd för varje objekt"
-
-#~ msgid "The width used for each item"
-#~ msgstr "Bredden som används för varje objekt"
-
-#~ msgid "The layout mode"
-#~ msgstr "Läget för layouten"
-
-#~ msgid "Margin"
-#~ msgstr "Marginal"
-
-#~ msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
-#~ msgstr "Utrymme som infogas vid kanterna för ikonvyn"
-
-#~ msgid "Markup column"
-#~ msgstr "Uppmärkningskolumn"
-
-#~ msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
-#~ msgstr ""
-#~ "Modellkolumn som används för att hämta texten om Pango-uppmärkning används"
-
-#~ msgid "The model for the icon view"
-#~ msgstr "Modellen för ikonvyn"
-
-#~ msgid ""
-#~ "How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
-#~ msgstr "Hur text och ikon för varje objekt placeras relativt till varandra"
-
-#~ msgid "Pixbuf column"
-#~ msgstr "Pixbuf-kolumn"
-
-#~ msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
-#~ msgstr "Modellkolumn som används för att hämta ikonens pixbuf från"
-
-#~ msgid "Reorderable"
-#~ msgstr "Justeringsbar"
-
-#~ msgid "View is reorderable"
-#~ msgstr "Vyn är justeringsbar"
-
-#~ msgid "Row Spacing"
-#~ msgstr "Radutrymme"
-
-#~ msgid "Space which is inserted between grid rows"
-#~ msgstr "Utrymme som infogas mellan rutnätsrader"
-
-#~ msgid "Search Column"
-#~ msgstr "Sökkolumn"
-
-#~ msgid "Model column to search through when searching through item"
-#~ msgstr "Modellkolumn att söka genom vid sökning efter objekt"
-
-#~ msgid "Selection mode"
-#~ msgstr "Markeringsläge"
-
-#~ msgid "The selection mode"
-#~ msgstr "Markeringsläge"
-
-#~ msgid "Single Click"
-#~ msgstr "Enkelklick"
-
-#~ msgid "Whether the items in the view can be activated with single clicks"
-#~ msgstr "Huruvida objekten i vyn kan aktiveras med enkelklick"
-
-#~ msgid "Single Click Timeout"
-#~ msgstr "Tidsgräns för enkelklick"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The amount of time after which the item under the mouse cursor will be "
-#~ "selected automatically in single click mode"
-#~ msgstr ""
-#~ "Mängden tid efter vilken objektet under muspekaren kommer att automatiskt "
-#~ "markeras i enkelklicksläge"
-
-#~ msgid "Spacing"
-#~ msgstr "Mellanrum"
-
-#~ msgid "Space which is inserted between cells of an item"
-#~ msgstr "Mellanrum som infogas mellan celler för ett objekt"
-
-#~ msgid "Text column"
-#~ msgstr "Textkolumn"
-
-#~ msgid "Model column used to retrieve the text from"
-#~ msgstr "Modellkolumn som används för att hämta texten från"
-
-#~ msgid "Selection Box Color"
-#~ msgstr "Färg för markeringsruta"
-
-#~ msgid "Color of the selection box"
-#~ msgstr "Färg för väljarrutan"
-
-#~ msgid "Selection Box Alpha"
-#~ msgstr "Alfa för väljarruta"
-
-#~ msgid "Opacity of the selection box"
-#~ msgstr "Opacitet för väljarrutan"
-
-#~ msgid "audio"
-#~ msgstr "audio"
-
-#~ msgid "video"
-#~ msgstr "video"
-
-#~ msgid "text"
-#~ msgstr "text"
-
-#~ msgid "multipart"
-#~ msgstr "multipart"
-
-#~ msgid "image"
-#~ msgstr "image"
-
-#~ msgid "message"
-#~ msgstr "message"
-
-#~ msgid "inode"
-#~ msgstr "inode"
-
-#~ msgid "packages"
-#~ msgstr "packages"
-
-#~ msgid "Find Files with PCManFM"
-#~ msgstr "Sök filer med PCManFM"
-
-#~ msgid "GTK+ icon theme is not properly set"
-#~ msgstr "GTK+-ikontemat är inte korrekt inställt"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<big><b>%s</b></big>\n"
-#~ "\n"
-#~ "This usually means you don't have an XSETTINGS manager running.  Desktop "
-#~ "environment like GNOME or XFCE automatically execute their XSETTING "
-#~ "managers like gnome-settings-daemon or xfce-mcs-manager.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<b>If you don't use these desktop environments, you have two choices:\n"
-#~ "1. run an XSETTINGS manager, or\n"
-#~ "2. simply specify an icon theme in ~/.gtkrc-2.0.</b>\n"
-#~ "For example to use the Tango icon theme add a line:\n"
-#~ "<i><b>gtk-icon-theme-name=\"Tango\"</b></i> in your ~/.gtkrc-2.0. (create "
-#~ "it if no such file)\n"
-#~ "\n"
-#~ "<b>NOTICE: The icon theme you choose should be compatible with GNOME, or "
-#~ "the file icons cannot be displayed correctly.</b>  Due to the differences "
-#~ "in icon naming of GNOME and KDE, KDE themes cannot be used.  Currently "
-#~ "there is no standard for this, but it will be solved by freedesktop.org "
-#~ "in the future."
-#~ msgstr ""
-#~ "<big><b>%s</b></big>\n"
-#~ "\n"
-#~ "Det betyder vanligtvis att du inte har en XSETTINGS-hanterare som körs. "
-#~ "Skrivbordsmiljöer som GNOME och XFCE startar upp en XSETTING hanterare "
-#~ "automatiskt, som tex. gnome-settings-daemon eller xfce-mcs-manager.\n"
-#~ "\n"
-#~ "<b>Om du inte användar dessa skrivbordsmiljöer, har du två möjligheter "
-#~ "att välja mellan:\n"
-#~ "1. kör en XSETTINGS-hanterare, eller\n"
-#~ "2. ändra ikontemat i ~/.gtkrc-2.0.</b>\n"
-#~ "För att exempelvis använda ikontemat Tango - lägg till raden:\n"
-#~ "<i><b>gtk-icon-theme-name=\"Tango\"</b></i> i din ~/.gtkrc-2.0. (skapa "
-#~ "filen om den inte redan existerar)\n"
-#~ "\n"
-#~ "<b>OBS: Ditt valda ikontema måste vara kompatibelt med GNOME, annars kan "
-#~ "filikonerna inte visas korrekt.</b> På grund av skillnader i ikonnamnens "
-#~ "format mellan GNOME och KDE, kan KDE-teman inte användas. För närvarande "
-#~ "finns ingen standard för det, men det ska lösas av freedesktop.org i "
-#~ "framtiden."
-
-#~ msgid "Error"
-#~ msgstr "Fel"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Error: Unable to establish connection with FAM.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Do you have \"FAM\" or \"Gamin\" installed and running?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Fel: Kunde inte skapa en anslutning till FAM.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Har du \"FAM\" eller \"Gamin\" installerat och igång?"
-
-#~ msgid "File doesn't exist"
-#~ msgstr "Filen finns inte"
-
-#~ msgid "Don't know how to open the file"
-#~ msgstr "Vet inte hur filen ska öppnas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unable to open file:\n"
-#~ "\"%s\"\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kunde inte öppna filen:\n"
-#~ "\"%s\"\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "_Folder"
-#~ msgstr "_Mapp"
-
-#~ msgid "File _Properties"
-#~ msgstr "Fil_egenskaper"
-
-#~ msgid "_Delete"
-#~ msgstr "_Ta bort"
-
-#~ msgid "Select _All"
-#~ msgstr "Markera _allt"
-
-#~ msgid "Go _Back"
-#~ msgstr "Gå _bakåt"
-
-#~ msgid "Go _Forward"
-#~ msgstr "Gå _framåt"
-
-#~ msgid "Go _Home"
-#~ msgstr "Gå _hem"
-
-#~ msgid "Sort by _Type"
-#~ msgstr "Sortera efter _typ"
-
-#~ msgid "Sort by _Permission"
-#~ msgstr "Sortera efter _rättigheter"
-
-#~ msgid "Sort by _Owner"
-#~ msgstr "Sortera efter ä_gare"
-
-#~ msgid "Ascending"
-#~ msgstr "Stigande"
-
-#~ msgid "Descending"
-#~ msgstr "Fallande"
-
-#~ msgid "_Open Side Pane"
-#~ msgstr "Öppna sid_opanel"
-
-#~ msgid "Show _Location Pane"
-#~ msgstr "Visa _adressrad"
-
-#~ msgid "Show _Directory Tree"
-#~ msgstr "Visa _katalogträd"
-
-#~ msgid "_Refresh"
-#~ msgstr "_Uppdatera"
-
-#~ msgid "L_ocation Bar"
-#~ msgstr "Ad_ressfält"
-
-#~ msgid "_Sort..."
-#~ msgstr "_Sortera..."
-
-#~ msgid "View as _Icons"
-#~ msgstr "Visa som _ikoner"
-
-#~ msgid "View as _Compact List"
-#~ msgstr "Visa som _kompakt lista"
-
-#~ msgid "Open _Terminal"
-#~ msgstr "Öppna _terminal"
-
-#~ msgid "Back"
-#~ msgstr "Bakåt"
-
-#~ msgid "Forward"
-#~ msgstr "Framåt"
-
-#~ msgid "Refresh"
-#~ msgstr "Uppdatera"
-
-#~ msgid "Open Side Pane"
-#~ msgstr "Öppna sidopanel"
-
-#~ msgid "Go"
-#~ msgstr "Gå"
-
-#~ msgid "_Edit Bookmarks"
-#~ msgstr "_Redigera bokmärken"
-
-#~ msgid "Loading..."
-#~ msgstr "Läser in..."
-
-#~ msgid "%d visible item (%s)%s"
-#~ msgid_plural "%d visible items (%s)%s"
-#~ msgstr[0] "%d synligt objekt (%s)%s"
-#~ msgstr[1] "%d synliga objekt (%s)%s"
-
-#~ msgid "Directory doesn't exist!"
-#~ msgstr "Katalogen finns inte!"
-
-#~ msgid "Name"
-#~ msgstr "Namn"
-
-#~ msgid "Size"
-#~ msgstr "Storlek"
-
-#~ msgid "Type"
-#~ msgstr "Typ"
-
-#~ msgid "Permission"
-#~ msgstr "Rättigheter"
-
-#~ msgid "Owner:Group"
-#~ msgstr "Ägare:Grupp"
-
-#~ msgid "Last Modification"
-#~ msgstr "Senast ändrad"
-
-#~ msgid "Location"
-#~ msgstr "Plats"
-
-#~ msgid "Unable to mount device"
-#~ msgstr "Kan inte montera enhet"
-
-#~ msgid "Unable to unmount device"
-#~ msgstr "Kan inte avmontera enhet"
-
-#~ msgid "Unable to eject device"
-#~ msgstr "Kan inte mata ut enhet"
-
-#~ msgid "_Mount File System"
-#~ msgstr "_Montera filsystem"
-
-#~ msgid "_Eject"
-#~ msgstr "Mata _ut"
-
-#~ msgid "_Unmount File System"
-#~ msgstr "_Avmontera filsystem"
-
-#~ msgid "Move to Trash: "
-#~ msgstr "Flytta till papperskorg:"
-
-#~ msgid "Delete: "
-#~ msgstr "Ta bort: "
-
-#~ msgid "Link: "
-#~ msgstr "Länk: "
-
-#~ msgid "Change Properties: "
-#~ msgstr "Ändra egenskaper: "
-
-#~ msgid "Moving to Trash..."
-#~ msgstr "Flyttar till papperskorg...."
-
-#~ msgid "Linking..."
-#~ msgstr "Länkar..."
-
-#~ msgid "Changing Properties"
-#~ msgstr "Ändrar egenskaper"
-
-#~ msgid "To:"
-#~ msgstr "Till:"
-
-#~ msgid "Processing:"
-#~ msgstr "Bearbetar:"
-
-#~ msgid "Progress:"
-#~ msgstr "Förlopp:"
-
-#~ msgid "Cancel the operation?"
-#~ msgstr "Avbryt åtgärden?"
-
-#~ msgid "Do you want to overwrite the folder and its content?"
-#~ msgstr "Vill du skriva över mappen och dess innehåll?"
-
-#~ msgid "Do you want to overwrite this file?"
-#~ msgstr "Vill du skriva över filen?"
-
-#~ msgid "Please choose a new file name."
-#~ msgstr "Välj ett nytt filnamn."
-
-#~ msgid ""
-#~ "\"%s\" already exists.\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "\"%s\" finns redan.\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\"%s\"\n"
-#~ "\n"
-#~ "Destination and source are the same file.\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "\"%s\"\n"
-#~ "\n"
-#~ "Destination och källa är samma fil.\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "Overwrite"
-#~ msgstr "Skriv över"
-
-#~ msgid "Overwrite All"
-#~ msgstr "Skriv över alla"
-
-#~ msgid "Skip"
-#~ msgstr "Hoppa över"
-
-#~ msgid "Skip All"
-#~ msgstr "Hoppa över alla"
-
-#~ msgid "Save Compressed Files to..."
-#~ msgstr "Spara komprimerade filer i..."
-
-#~ msgid "Format of compressed File:"
-#~ msgstr "Format för komprimerad fil:"
-
-#~ msgid "Creating Compressed File: %s"
-#~ msgstr "Skapar komprimerad fil: %s"
-
-#~ msgid "Compress Files"
-#~ msgstr "Komprimera filer"
-
-#~ msgid "Extract File to..."
-#~ msgstr "Extrahera fil till..."
-
-#~ msgid "Extracting Files to: %s"
-#~ msgstr "Extraherar filer till: %s"
-
-#~ msgid "Extract Files"
-#~ msgstr "Extrahera filer"
-
-#~ msgid ""
-#~ "\n"
-#~ "Complete!"
-#~ msgstr ""
-#~ "\n"
-#~ "Färdig!"
-
-#~ msgid "Command:"
-#~ msgstr "Kommando:"
-
-#~ msgid "File System"
-#~ msgstr "Filsystem"
-
-#~ msgid "No Sub Folder"
-#~ msgstr "Ingen undermapp"
-
-#~ msgid "E_xtract Here"
-#~ msgstr "E_xtrahera här"
-
-#~ msgid "Extract _To"
-#~ msgstr "Extrahera _till"
-
-#~ msgid "Open _with..."
-#~ msgstr "Öppna _med..."
-
-#~ msgid "Compress"
-#~ msgstr "Komprimera"
-
-#~ msgid "E_xtract"
-#~ msgstr "E_xtrahera"
-
-#~ msgid "_Properties"
-#~ msgstr "_Egenskaper"
-
-#~ msgid "_Open with another program"
-#~ msgstr "Öppna _med annat program"
-
-#~ msgid "E_xecute"
-#~ msgstr "_Kör"
-
-#~ msgid "_Open with \"%s\""
-#~ msgstr "Öppna _med \"%s\""
-
-#~ msgid "_Open"
-#~ msgstr "Ö_ppna"
-
-#~ msgid "Really delete selected files?"
-#~ msgstr "Vill du verkligen ta bort de markerade filerna?"
-
-#~ msgid "Rename File"
-#~ msgstr "Byt namn på fil"
-
-#~ msgid "Please input new file name:"
-#~ msgstr "Ange nytt filnamn:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The file name you specified already exists.\n"
-#~ "Please input a new one:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Angivet filnamn finns redan.\n"
-#~ "Ange ett nytt namn:"
-
-#~ msgid "Input a name for the new folder:"
-#~ msgstr "Ange ett namn för den nya mappen:"
-
-#~ msgid "New File"
-#~ msgstr "Ny fil"
-
-#~ msgid "The new file cannot be created!"
-#~ msgstr "Den nya filen kan inte skapas!"
-
-#~ msgid "Multiple files are selected"
-#~ msgstr "Flera filer har markerats"
-
-#~ msgid "Multiple files of different types"
-#~ msgstr "Flera filer av olika typer"
-
-#~ msgid "Other program..."
-#~ msgstr "Annat program..."
-
-#~ msgid "Calculating..."
-#~ msgstr "Beräknar..."
-
-#~ msgid "Invalid User"
-#~ msgstr "Ogiltig användare"
-
-#~ msgid "Invalid Group"
-#~ msgstr "Ogiltig grupp"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Do you want to recursively apply these changes to all files and sub-"
-#~ "folders?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vill du verkställa ändringarna rekursivt för alla filer och undermappar?"
-
-#~ msgid "New Item"
-#~ msgstr "Nytt objekt"
-
-#~ msgid "Edit Bookmarks"
-#~ msgstr "Redigera bokmärken"
-
-#~ msgid "Path"
-#~ msgstr "Sökväg"
-
-#~ msgid "Use drag & drop to sort the items"
-#~ msgstr "Använd dra och släpp för att sortera objekten"
-
-#~ msgid "Command not found"
-#~ msgstr "Kommandot finns inte"
-
-#~ msgid "Destination directory \"%1$s\" is contained in source \"%2$s\""
-#~ msgstr "Målkatalogen \"%1$s\" finns i källan \"%2$s\""
-
-#~ msgid "%s Volume"
-#~ msgstr "%s-volym"
-
-#~ msgid "CD-ROM"
-#~ msgstr "CD-ROM"
-
-#~ msgid "CD-R"
-#~ msgstr "CD-R"
-
-#~ msgid "CD-RW"
-#~ msgstr "CD-RW"
-
-#~ msgid "DVD-ROM"
-#~ msgstr "DVD-ROM"
-
-#~ msgid "DVD+R"
-#~ msgstr "DVD+R"
-
-#~ msgid "DVD+RW"
-#~ msgstr "DVD+RW"
-
-#~ msgid "DVD-R"
-#~ msgstr "DVD-R"
-
-#~ msgid "DVD-RW"
-#~ msgstr "DVD-RW"
-
-#~ msgid "DVD-RAM"
-#~ msgstr "DVD-RAM"
-
-#~ msgid "%s/%s Drive"
-#~ msgstr "%s/%s-enhet"
-
-#~ msgid "%s Drive"
-#~ msgstr "%s-enhet"
-
-#~ msgid "Floppy Drive"
-#~ msgstr "Diskettenhet"
-
-#~ msgid "Smart Media Drive"
-#~ msgstr "Smart Media-enhet"
-
-#~ msgid "SD/MMC Drive"
-#~ msgstr "SD/MMC-enhet"
-
-#~ msgid "Zip Drive"
-#~ msgstr "Zip-enhet"
-
-#~ msgid "Jaz Drive"
-#~ msgstr "Jaz-enhet"
-
-#~ msgid "Pen Drive"
-#~ msgstr "Pennenhet"
-
-#~ msgid "%s %s Music Player"
-#~ msgstr "%s %s-musikspelare"
-
-#~ msgid "%s %s Digital Camera"
-#~ msgstr "%s %s-digitalkamera"
-
-#~ msgid "Drive"
-#~ msgstr "Enhet"
-
-#~ msgid "External %s"
-#~ msgstr "Extern %s"
-
-#~ msgid "CD-ROM Disc"
-#~ msgstr "CD-ROM-skiva"
-
-#~ msgid "Blank CD-R Disc"
-#~ msgstr "Tom CD-R-skiva"
-
-#~ msgid "CD-R Disc"
-#~ msgstr "CD-R-skiva"
-
-#~ msgid "Blank CD-RW Disc"
-#~ msgstr "Tom CD-RW-skiva"
-
-#~ msgid "CD-RW Disc"
-#~ msgstr "CD-RW-skiva"
-
-#~ msgid "DVD-ROM Disc"
-#~ msgstr "DVD-ROM-skiva"
-
-#~ msgid "Blank DVD-RAM Disc"
-#~ msgstr "Tom DVD-RAM-skiva"
-
-#~ msgid "DVD-RAM Disc"
-#~ msgstr "DVD-RAM-skiva"
-
-#~ msgid "Blank DVD-R Disc"
-#~ msgstr "Tom DVD-R-skiva"
-
-#~ msgid "DVD-R Disc"
-#~ msgstr "DVD-R-skiva"
-
-#~ msgid "Blank DVD-RW Disc"
-#~ msgstr "Tom DVD-RW-skiva"
-
-#~ msgid "DVD-RW Disc"
-#~ msgstr "DVD-RW-skiva"
-
-#~ msgid "Blank DVD+R Disc"
-#~ msgstr "Tom DVD+R-skiva"
-
-#~ msgid "DVD+R Disc"
-#~ msgstr "DVD+R-skiva"
-
-#~ msgid "Blank DVD+RW Disc"
-#~ msgstr "Tom DVD+RW-skiva"
-
-#~ msgid "DVD+RW Disc"
-#~ msgstr "DVD+RW-skiva"
-
-#~ msgid "Audio Disc"
-#~ msgstr "Ljudskiva"
-
-#~ msgid "Volume"
-#~ msgstr "Volym"
-
-#~ msgid "Failed to connect to the HAL daemon: %s"
-#~ msgstr "Kunde inte ansluta till HAL-tjänsten: %s"
-
-#~ msgid "Given device \"%s\" is not a volume or drive"
-#~ msgstr "\"%s\" är inte en volym eller enhet"
-
-#~ msgid "Device \"%s\" not found in file system device table"
-#~ msgstr "Enheten \"%s\" kunde inte hittas i filsystemets enhetstabell"
-
-#~ msgid "You are not privileged to mount the volume \"%s\""
-#~ msgstr "Du har inte rättigheter att montera volymen \"%s\""
-
-#~ msgid "You are not privileged to unmount the volume \"%s\""
-#~ msgstr "Du har inte rättigheter att avmontera volymen \"%s\""
-
-#~ msgid "You are not privileged to eject the volume \"%s\""
-#~ msgstr "Du har inte rättigheter att mata ut volymen \"%s\""
-
-#~ msgid "Invalid mount option when attempting to mount the volume \"%s\""
-#~ msgstr "Ogiltigt monteringsalternativ vid försök att montera volymen \"%s\""
-
-#~ msgid ""
-#~ "The volume \"%s\" uses the <i>%s</i> file system which is not supported "
-#~ "by your system"
-#~ msgstr ""
-#~ "Volymen \"%s\" använder filsystemet <i>%s</i>, men det stöds inte av ditt "
-#~ "system"
-
-#~ msgid "An application is preventing the volume \"%s\" from being unmounted"
-#~ msgstr "Ett program hindrar volymen \"%s\" från att avmonteras"
-
-#~ msgid "The volume \"%s\" is not mounted"
-#~ msgstr "Volymen \"%s\" är inte monterad"
-
-#~ msgid "Error <i>%s</i>"
-#~ msgstr "Fel <i>%s</i>"
-
-#~ msgid "The volume \"%s\" was probably mounted manually on the command line"
-#~ msgstr "Volymen \"%s\" monterades antagligen manuellt på kommandoraden"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Blank discs cannot be mounted, use a CD recording application to record "
-#~ "audio or data on the disc"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tomma skivor kan inte monteras, använd ett cd-bränningsprogram för att "
-#~ "skriva ljud- eller dataspår på skivan"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Audio CDs cannot be mounted, use music players to play the audio tracks"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ljudskivor kan inte monteras, använd en musikspelare för att lyssna på "
-#~ "ljudspåren"
-
-#~ msgid "_Icons"
-#~ msgstr "_Ikoner"
-
-#~ msgid "_Desktop Settings"
-#~ msgstr "Skrivbor_dsinställningar"
-
-#~ msgid "My Documents"
-#~ msgstr "Mina dokument"
-
-#~ msgid "Select a folder"
-#~ msgstr "Välj en mapp"
-
-#~ msgid "Browse..."
-#~ msgstr "Bläddra..."
-
-#~ msgid "All Local Disk Partitions"
-#~ msgstr "Alla lokala diskpartitioner"
-
-#~ msgid "Last Modified"
-#~ msgstr "Senast ändrad"
-
-#~ msgid "Any"
-#~ msgstr "När som helst"
-
-#~ msgid "Bytes"
-#~ msgstr "Byte"
-
-#~ msgid "GB"
-#~ msgstr "GB"
-
-#~ msgid "KB"
-#~ msgstr "KB"
-
-#~ msgid "MB"
-#~ msgstr "MB"
-
-#~ msgid "Within One Day"
-#~ msgstr "Senaste dagen"
-
-#~ msgid "Within One Month"
-#~ msgstr "Senaste månaden"
-
-#~ msgid "Within One Week"
-#~ msgstr "Senaste veckan"
-
-#~ msgid "Within One Year"
-#~ msgstr "Senaste året"
-
-#~ msgid "Within Selected Date Range"
-#~ msgstr "Inom valt datumområde"
-
-#~ msgid "Owner:"
-#~ msgstr "Ägare:"
-
-#~ msgid "gksu or kdesu is not found"
-#~ msgstr "varken gksu eller kdesu kunde hittas"
-
-#~ msgid "Error: %s\n"
-#~ msgstr "Fel: %s\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The volume \"%s\" is not mounted.\n"
-#~ "Do you want to mount it?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Enheten \"%s\" är inte monterad.\n"
-#~ "Vill du montera den nu?"
-
-#~ msgid "Source code taken from other projects:"
-#~ msgstr "Källkod från andra projekt:"
-
-#~ msgid " * libmd5-rfc: Aladdin Enterprises"
-#~ msgstr " * libmd5-rfc: Aladdin Enterprises"
-
-#~ msgid " * Working area detection: Gary Kramlich"
-#~ msgstr " * Kod för att detektera arbetsytor: Gary Kramlich"
-
-#~ msgid " * ExoIconView: os-cillation e.K, Anders Carlsson, & Benedikt Meurer"
-#~ msgstr ""
-#~ " * ExoIconView: os-cillation e.K, Anders Carlsson, & Benedikt Meurer"
-
-#~ msgid " * Text and icon renderer uese code from Jonathan Blandford"
-#~ msgstr "* Text och ikon-renderare använder kod från Jonathan Blandford"
-
-#~ msgid " * Desktop icons use code from Brian Tarricone"
-#~ msgstr "* Skrivbordsikoner använder kod från Brian Tarricone"
-
-#~ msgid "Icon Theme:"
-#~ msgstr "Ikontema:"
-
-#~ msgid "A_ddress:"
-#~ msgstr "Sökväg:"
-
-#~ msgid " * xdgmime: Red Hat, Inc & Jonathan Blandford"
-#~ msgstr " * xdgmime: Red Hat, Inc & Jonathan Blandford"
-
-#~ msgid ""
-#~ "File operation failed.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Unable to process \"%s\"\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Operationen misslyckades.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Kan inte behandla \"%s\"\n"
-#~ "\n"
-#~ "%s"
-
-#~ msgid "Edit Bookmark"
-#~ msgstr "Redigera Bokmärke"
-
-#~ msgid "Enter new directory path:"
-#~ msgstr "Ange ny plats:"
-
-#~ msgid "Open Directory _Tree"
-#~ msgstr "Ö_ppna trädvyn"
-
-#~ msgid "Open Terminal"
-#~ msgstr "Öppna via terminal"