Commit from LXDE Translation Project with Pootle by user sotrud_nik2.: 160 of 160...
authorsotrud_nik2 <baurthefirst@gmail.com>
Thu, 3 May 2012 07:48:07 +0000 (09:48 +0200)
committerwww-data <www-data@l10n.bsnet.se>
Thu, 3 May 2012 07:48:07 +0000 (09:48 +0200)
po/kk.po [new file with mode: 0644]

diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f27fb08
--- /dev/null
+++ b/po/kk.po
@@ -0,0 +1,708 @@
+# Kazakh translation for pcmanfm.
+# Copyright (C) 2012 The LXDE team
+# This file is distributed under the same license as the LXDE package.
+# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2012.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: master\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-20 16:23+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-05-01 13:53+0600\n"
+"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
+"Language: kk\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
+"X-Poedit-Language: Kazakh\n"
+"X-Poedit-Country: KAZAKHSTAN\n"
+
+#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
+msgid "Copyright (C) 2009 - 2010"
+msgstr "Copyright (C) 2009 - 2010"
+
+#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
+msgid ""
+"Lightweight file manager\n"
+"\n"
+"Developed by Hon Jen Yee (PCMan)"
+msgstr ""
+"Файлдарды жеңіл басқарушысы\n"
+"\n"
+"Жасаған Hon Jen Yee (PCMan)"
+
+#. Please replace this line with your own names, one name per line.
+#: ../data/ui/about.glade.in.h:6
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com> 2012"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:1
+msgid "<b>Background</b>"
+msgstr "<b>Фон</b>"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:2
+msgid "<b>Show desktop icons</b>"
+msgstr "<b>Жұмыс үстел таңбашаларын көрсету</b>"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:3
+msgid "<b>Text</b>"
+msgstr "<b>Мәтін</b>"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:4
+msgid "Advanced"
+msgstr "Кеңейтілген"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:5
+msgid "Appearance"
+msgstr "Сыртқы түрі"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:6
+msgid "Background color:"
+msgstr "Фон түсі:"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:7
+#: ../data/ui/pref.glade.h:10
+msgid "Center on the screen"
+msgstr "Экран ортасынан туралау"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:8
+msgid "Color of label text:"
+msgstr "Белгі мәтінінің түсі:"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:9
+msgid "Color of shadow:"
+msgstr "Көлеңке түсі:"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:10
+msgid "Desktop Icons"
+msgstr "Жұмыс үстел таңбашалары"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:11
+#: ../src/desktop-ui.c:58
+msgid "Desktop Preferences"
+msgstr "Жұмыс үстел баптаулары"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:12
+msgid "Fill with background color only"
+msgstr "Тек фон түсімен толтыру"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:13
+msgid "Font of label text:"
+msgstr "Белгі мәтінінің қарібі:"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:14
+msgid "Please select an image file"
+msgstr "Сурет файлын таңдаңыз"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:15
+msgid "Show \"My Computer\" icon on desktop"
+msgstr "\"Менің компьютерім\" таңбашасын жұмыс үстелде көрсету"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:16
+msgid "Show \"My Documents\" icon on desktop"
+msgstr "\"Менің құжаттарым\" таңбашасын жұмыс үстелде көрсету"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:17
+msgid "Show \"Trash Bin\" icon on desktop"
+msgstr "\"Қоқыс шелегі\" таңбашасын жұмыс үстелде көрсету"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:18
+msgid "Show icons of volumes on desktop"
+msgstr "Бөлімдер таңбашаларын жұмыс үстелде көрсету"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:19
+msgid "Show menus provided by window managers when desktop is clicked"
+msgstr "Жұмыс үстеліне шерткен кезде терезелер басқарушысы ұсынған мәзірлерді көрсету"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:20
+#: ../data/ui/pref.glade.h:37
+msgid "Stretch to fill the entire screen"
+msgstr "Экранды толығымен алу үшін созу"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:21
+#: ../data/ui/pref.glade.h:38
+msgid "Stretch to fit the screen"
+msgstr "Экранға сыю үшін созу"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:22
+#: ../data/ui/pref.glade.h:42
+msgid "Tile the image to fill the entire screen"
+msgstr "Экранды толығымен алу үшін қайталау"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:23
+msgid "Wallpaper mode:"
+msgstr "Түсқағаз түрі:"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:24
+msgid "Wallpaper:"
+msgstr "Түсқағаз:"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:1
+msgid "<b>Auto-mount</b>"
+msgstr "<b>Автотіркеу</b>"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:2
+msgid "<b>Behavior</b>"
+msgstr "<b>Мінез-құлығы</b>"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:3
+msgid "<b>Default View</b>"
+msgstr "<b>Бастапқы көрінісі</b>"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:4
+msgid "<b>Icons</b>"
+msgstr "<b>Таңбашалар</b>"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:5
+msgid "<b>Programs</b>"
+msgstr "<b>Бағдарламалар</b>"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:6
+msgid "<b>User Interface</b>"
+msgstr "<b>Пайдаланушы интерфейсі</b>"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:7
+msgid "Always show the tab bar"
+msgstr "Беттер панелін әрқашан көрсету"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:8
+msgid "Archiver integration:"
+msgstr "Архивтеуші интеграциясы:"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:9
+msgid "Bookmarks:"
+msgstr "Бетбелгілер:"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:11
+msgid "Compact View"
+msgstr "Ықшам көрінісі"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:12
+msgid "Confirm before deleting files"
+msgstr "Файлдарды өшіру алдында растау"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:13
+msgid "Detailed List View"
+msgstr "Толық тізім көрінісі"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:14
+msgid "Do not generate thumbnails for files exceeding this size:"
+msgstr "Келесі өлшемнен асатын файлдар үшін кіші көріністерін көрсетпеу:"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:16
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Examples: \"xterm -e %s\" for terminal or \"gksu %s\" for switching user.\n"
+"%s = the command line you want to execute with terminal or su."
+msgstr ""
+"Мысалы: \"xterm -e %s\" терминал үшін, немесе пайдаланушыны ауыстыру үшін \"gksu %s\".\n"
+"%s = терминал не su көмегімен орындау үшін командалық жолы."
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:18
+msgid "Hide 'Close tab' buttons"
+msgstr "'Бетті жабу' батырмаларын жасыру"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:19
+msgid "Hide folder content border"
+msgstr "Бума құрамасы шектерін жасыру"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:20
+msgid "Hide side pane buttons"
+msgstr "Бүйір панелі батырмаларын жасыру"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:21
+msgid "Icon View"
+msgstr "Таңбашалар көрінісі"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:22
+msgid "Mount mountable volumes automatically on program startup"
+msgstr "Бағдарлама іске қосылған кезде тіркеуге болатын бөлімдерді автотіркеу"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:23
+msgid "Mount removable media automatically when they are inserted"
+msgstr "Ауыстырмалы тасушылар салынған кезде оларды автотіркеу"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:24
+msgid "Move deleted files to \"trash bin\" instead of erasing from disk"
+msgstr "Өшірілетін файлдарды дисктен жою орнына \"қоқыс шелегіне\" жылжыту"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:25
+msgid "Only show thumbnails for local files"
+msgstr "Тек жергілікті файлдар үшін кіші көріністерін көрсету"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:26
+msgid "Open files with single click"
+msgstr "Файлдарды бірлік шертумен ашу"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:27
+msgid "Opened in Current Tab"
+msgstr "Ағымдағы бетте ашу"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:28
+msgid "Opened in New Tab"
+msgstr "Жаңа бетте ашу"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:29
+msgid "Opened in New Window"
+msgstr "Жаңа терезеде ашу"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:30
+msgid "Preferences"
+msgstr "Баптаулар"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:31
+msgid "Show available options for removable media when they are inserted"
+msgstr "Ауыстырмалы тасушылар салынған кезде олар үшін қолжетерлік опцияларды көрсету"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:32
+msgid "Show thumbnails of files"
+msgstr "Файлдардың кіші көріністерін көрсету"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:33
+msgid "Size of big icons:"
+msgstr "Үлкен таңбашалар өлшемі:"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:34
+msgid "Size of side pane icons:"
+msgstr "Бүйір панелі таңбашалар өлшемі:"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:35
+msgid "Size of small icons:"
+msgstr "Кіші таңбашалар өлшемі:"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:36
+msgid "Size of thumbnails:"
+msgstr "Кіші көріністер өлшемі:"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:39
+msgid "Switch user command:"
+msgstr "Пайдаланушыны ауыстыру командасы:"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:40
+msgid "Terminal emulator:"
+msgstr "Терминал эмуляторы:"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:41
+msgid "Thumbnail View"
+msgstr "Кіші көріністер"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:43
+msgid "Use SI decimal prefixes instead of IEC binary prefixes"
+msgstr "IEC бинарлы префикстері орнына SI децималды префикстерін қолдану"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:44
+msgid "View Mode:"
+msgstr "Көрініс түрі:"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:45
+msgid "_Advanced"
+msgstr "Кеңейтіл_ген"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:46
+msgid "_Display"
+msgstr "Көрі_ніс"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:47
+msgid "_General"
+msgstr "Жал_пы"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:48
+msgid "_Volume Management"
+msgstr "Бөлі_мдерді басқару"
+
+#: ../data/ui/autorun.glade.h:1
+msgid "<b>Removable medium is inserted</b>"
+msgstr "<b>Ауыстырмалы тасушы салынды</b>"
+
+#: ../data/ui/autorun.glade.h:2
+msgid "Detecting..."
+msgstr "Анықтау..."
+
+#: ../data/ui/autorun.glade.h:3
+msgid "Please select the action you want to perform:"
+msgstr "Орындау үшін әрекетті таңдаңыз:"
+
+#: ../data/ui/autorun.glade.h:4
+msgid "Removable medium is inserted"
+msgstr "Ауыстырмалы тасушы салынды"
+
+#: ../data/ui/autorun.glade.h:5
+msgid "Type of medium:"
+msgstr "Тасушы түрі:"
+
+#: ../src/volume-manager.c:150
+msgid "Removable Disk"
+msgstr "Ауыстырмалы дискі"
+
+#: ../src/volume-manager.c:209
+msgid "Open in File Manager"
+msgstr "Файлдар басқарушысында ашу"
+
+#: ../src/desktop-ui.c:53
+msgid "_Invert Selection"
+msgstr "Таңдауды тері_стеу"
+
+#: ../src/desktop-ui.c:54
+#: ../src/main-win-ui.c:163
+msgid "_Sort Files"
+msgstr "Файлдарды _сұрыптау"
+
+#. for popup menu
+#: ../src/desktop-ui.c:55
+#: ../src/main-win-ui.c:189
+msgid "Create _New..."
+msgstr "Жаңа жа_сау..."
+
+#: ../src/desktop-ui.c:56
+#: ../src/main-win-ui.c:190
+msgid "Folder"
+msgstr "Бума"
+
+#: ../src/desktop-ui.c:57
+#: ../src/main-win-ui.c:191
+msgid "Blank File"
+msgstr "Бос файл"
+
+#: ../src/desktop-ui.c:69
+#: ../src/main-win-ui.c:217
+msgid "By _Name"
+msgstr "А_ты бойынша"
+
+#: ../src/desktop-ui.c:70
+#: ../src/main-win-ui.c:218
+msgid "By _Modification Time"
+msgstr "Өз_герту уақыты бойынша"
+
+#: ../src/desktop-ui.c:71
+#: ../src/main-win-ui.c:219
+msgid "By _Size"
+msgstr "Өлше_мі бойынша"
+
+#: ../src/desktop-ui.c:72
+#: ../src/main-win-ui.c:220
+msgid "By File _Type"
+msgstr "Файл _түрі бойынша"
+
+#: ../src/desktop-ui.c:88
+#: ../src/main-win-ui.c:243
+msgid "Open in New Tab"
+msgstr "Жаңа бетте ашу"
+
+#: ../src/desktop-ui.c:89
+#: ../src/main-win-ui.c:244
+msgid "Open in New Window"
+msgstr "Жаңа терезеде ашу"
+
+#: ../src/desktop-ui.c:91
+#: ../src/main-win-ui.c:246
+msgid "Open in _Terminal"
+msgstr "Терм_иналда ашу"
+
+#: ../src/desktop-ui.c:107
+msgid "Stick to Current Position"
+msgstr "Ағымдағы орналасуға жабыстыру"
+
+#: ../src/desktop-ui.c:112
+msgid "Snap to Grid"
+msgstr "Торға бекіту"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:143
+msgid "_File"
+msgstr "_Файл"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:144
+msgid "_New Window"
+msgstr "Жаңа _терезе"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:145
+msgid "New _Tab"
+msgstr "Жаңа _бет"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:146
+msgid "_Close Tab"
+msgstr "Бетті _жабу"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:147
+msgid "Close Window"
+msgstr "Терезені жабу"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:148
+msgid "_Edit"
+msgstr "Тү_зету"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:153
+msgid "Rename"
+msgstr "Атын ауыстыру"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:154
+msgid "Create Symlink"
+msgstr "Сілтемені жасау"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:155
+msgid "Move To..."
+msgstr "Қайда жылжыту"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:156
+msgid "Copy To..."
+msgstr "Қайда көшіру..."
+
+#: ../src/main-win-ui.c:158
+msgid "Invert Selection"
+msgstr "Таңдауды терістеу"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:160
+msgid "_View"
+msgstr "_Түрі"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:161
+msgid "Reload Folder"
+msgstr "Буманы қайта жүктеу"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:161
+msgid "Reload current folder"
+msgstr "Ағымдағы буманы қайта жүктеу"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:162
+msgid "Side Pane"
+msgstr "Бүйір панелі"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:164
+msgid "_Help"
+msgstr "_Көмек"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:166
+msgid "_Go"
+msgstr "Ө_ту"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:167
+msgid "Previous Folder"
+msgstr "Алдыңғы бума"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:168
+msgid "Next Folder"
+msgstr "Келесі бума"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:169
+msgid "Parent Folder"
+msgstr "Аталық бума"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:169
+msgid "Go to parent Folder"
+msgstr "Аталық бумаға өту"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:170
+msgid "Home Folder"
+msgstr "Үй бумасы"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:171
+msgid "Desktop"
+msgstr "Жұмыс үстелі"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:171
+msgid "Desktop Folder"
+msgstr "Жұмыс үстел бумасы"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:172
+msgid "My Computer"
+msgstr "Менің компьютерім"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:173
+msgid "Trash Can"
+msgstr "Қоқыс шелегі"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:174
+msgid "Network Drives"
+msgstr "Желілік дисктер"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:175
+msgid "Applications"
+msgstr "Қолданбалар"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:175
+msgid "Installed Applications"
+msgstr "Орнатылған қолданбалар"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:177
+msgid "_Bookmarks"
+msgstr "Б_етбелгілер"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:178
+msgid "Add To Bookmarks"
+msgstr "Бетбелгілерге қосу"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:179
+msgid "_Tools"
+msgstr "Са_ймандар"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:180
+msgid "Open Current Folder in _Terminal"
+msgstr "Ағымдағы буманы _терминалда ашу"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:181
+msgid "Open Current Folder as _Root"
+msgstr "Ағымдағы буманы ә_кімші ретінде ашу"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:197
+msgid "Show _Hidden"
+msgstr "Жас_ырынды көрсету"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:198
+msgid "Show Side Pane"
+msgstr "Бүйір панелді көрсету"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:203
+msgid "_Icon View"
+msgstr "Таңба_шалар көрінісі"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:204
+msgid "_Compact View"
+msgstr "Ық_шам көрінісі"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:205
+msgid "_Thumbnail View"
+msgstr "_Кіші көріністер"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:206
+msgid "Detailed _List View"
+msgstr "Тол_ық тізім көрінісі"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:225
+msgid "Places"
+msgstr "Орындар"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:226
+msgid "Directory Tree"
+msgstr "Бумалар ағашы"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:227
+msgid "Remote"
+msgstr "Кашықтағы"
+
+#: ../src/main-win.c:471
+msgid "You are in super user mode"
+msgstr "Сіз әкімші ретінде жұмыс істеудесіз"
+
+#: ../src/main-win.c:590
+msgid "Switch user command is not set."
+msgstr "Пайдаланушыны ауыстыру командасы орнатылмаған"
+
+#: ../src/main-win.c:1006
+#, c-format
+msgid ""
+"Add following folder to bookmarks:\n"
+"'%s'\n"
+"Enter a name for the new bookmark item:"
+msgstr ""
+"Келесі буманы бетбелгілерге қосу:\n"
+"'%s'\n"
+"Жаңа бетбелгі атын көрсетіңіз:"
+
+#: ../src/main-win.c:1010
+msgid "Add to Bookmarks"
+msgstr "Бетбелгілерге қосу"
+
+#. options only acceptable by first pcmanfm instance. These options are not passed through IPC
+#: ../src/pcmanfm.c:72
+msgid "Name of configuration profile"
+msgstr "Баптаулар профилінің атауы"
+
+#: ../src/pcmanfm.c:73
+msgid "Run PCManFM as a daemon"
+msgstr "PCManFM-ді қызмет ретінде орындау"
+
+#: ../src/pcmanfm.c:74
+msgid "No function. Just to be compatible with nautilus"
+msgstr "Функция жоқ. Тек nautilus-пен үйлесімді болу үшін"
+
+#. options that are acceptable for every instance of pcmanfm and will be passed through IPC.
+#: ../src/pcmanfm.c:77
+msgid "Launch desktop manager"
+msgstr "Жұмыс үстел басқарушысын жөнелту"
+
+#: ../src/pcmanfm.c:78
+msgid "Turn off desktop manager if it's running"
+msgstr "Іске қосылған болса, жұмыс үстел басқарушысын сөндіру"
+
+#: ../src/pcmanfm.c:79
+msgid "Open desktop preference dialog"
+msgstr "Жұмыс үстелі баптаулар сұхбатын ашу"
+
+#: ../src/pcmanfm.c:80
+msgid "Set desktop wallpaper"
+msgstr "Жұмыс үстел түсқағазын орнату"
+
+#: ../src/pcmanfm.c:80
+msgid "<image file>"
+msgstr "<сурет файлы>"
+
+#: ../src/pcmanfm.c:81
+msgid "Set mode of desktop wallpaper. <mode>=(color|stretch|fit|center|tile)"
+msgstr "Жұмыс үстел түсқағазы режимін орнату. <mode>=(color|stretch|fit|center|tile)"
+
+#: ../src/pcmanfm.c:81
+msgid "<mode>"
+msgstr "<режим>"
+
+#: ../src/pcmanfm.c:82
+msgid "Open preference dialog. 'n' is number of the page you want to show (1, 2, 3...)."
+msgstr "Баптаулар сұхбатын ашу. 'n' - ашу үшін бет нөмірі (1, 2, 3...)."
+
+#. { "new-win", '\0', 'n', G_OPTION_ARG_NONE, &new_win, N_("Open new window"), NULL },
+#. { "find-files", 'f', 0, G_OPTION_ARG_NONE, &find_files, N_("Open Find Files utility"), NULL },
+#: ../src/pcmanfm.c:85
+msgid "[FILE1, FILE2,...]"
+msgstr "[ФАЙЛ1, ФАЙЛ2,...]"
+
+#: ../src/pcmanfm.c:455
+msgid "Terminal emulator is not set."
+msgstr "Терминал эмуляторы көрсетілмеген."
+
+#: ../src/pcmanfm.c:507
+msgid "Enter a name for the newly created folder:"
+msgstr "Жаңадан жасалатын бума атын көрсетіңіз:"
+
+#: ../src/pcmanfm.c:509
+msgid "Enter a name for the newly created file:"
+msgstr "Жаңадан жасалатын файл атын көрсетіңіз:"
+
+#: ../src/pcmanfm.c:510
+msgid "Create New..."
+msgstr "Жаңа жасау..."
+
+#: ../src/pcmanfm.c:510
+msgid "New"
+msgstr "Жаңа"
+
+#: ../src/tab-page.c:174
+#, c-format
+msgid "%d item selected"
+msgid_plural "%d items selected"
+msgstr[0] "%d нәрсе ерекшеленді"
+
+#: ../src/tab-page.c:196
+#, c-format
+msgid "Free space: %s (Total: %s)"
+msgstr "Бос орын: %s (Барлығы: %s)"
+
+#: ../src/tab-page.c:215
+#, c-format
+msgid "%d item"
+msgid_plural "%d items"
+msgstr[0] "%d нәрсе"
+
+#: ../src/tab-page.c:216
+#, c-format
+msgid " (%d hidden)"
+msgid_plural " (%d hidden)"
+msgstr[0] " (%d жасырын)"
+
+#: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:1
+msgid "Browse the file system and manage the files"
+msgstr "Файлдық жүйені шолу мен файлдарды басқару"
+
+#: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:2
+msgid "File Manager"
+msgstr "Файлдар басқарушысы"
+