Updated Polish translation.
[lxde/pcmanfm.git] / po / pl.po
index e1887a7..c597193 100644 (file)
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,17 +8,16 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: pcmanfm 1.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2012-10-11 00:18+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-09 09:30+0200\n"
-"Last-Translator: Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-03-16 19:05+0100\n"
+"Last-Translator: Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>\n"
 "Language-Team: polski <>\n"
 "Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
 "%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n"
-"X-Poedit-Language: Polish\n"
 
 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
 msgid "Copyright (C) 2009 - 2012"
@@ -51,91 +50,76 @@ msgid "<b>Background</b>"
 msgstr "<b>Tło</b>"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:3
-#, fuzzy
 msgid "_Wallpaper:"
-msgstr "Obraz:"
+msgstr "_Tapeta:"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:4
 msgid "Please select an image file"
 msgstr "Wybór pliku"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:5
-#, fuzzy
 msgid "_Use the same wallpaper on all desktops"
-msgstr "Wyświetlanie tego samego tła na wszystkich obszarach roboczych"
+msgstr "_Wyświetlanie tego samego tła na wszystkich obszarach roboczych"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:6
-#, fuzzy
 msgid "_Background color:"
-msgstr "Kolor:"
+msgstr "_Kolor tła:"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:7
-#, fuzzy
 msgid "Wallpaper _mode:"
-msgstr "Tryb:"
+msgstr "T_ryb tapety:"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:8
 msgid "<b>Text</b>"
 msgstr "<b>Tekst</b>"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:9
-#, fuzzy
 msgid "_Font of label text:"
-msgstr "Czcionka:"
+msgstr "_Czcionka tekstu opisu:"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:10
-#, fuzzy
 msgid "C_olor of label text:"
-msgstr "Kolor tekstu:"
+msgstr "K_olor tekstu:"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:11
-#, fuzzy
 msgid "Color of _shadow:"
-msgstr "Kolor cienia:"
+msgstr "Kolor _cienia:"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:12
-#, fuzzy
 msgid "_Appearance"
-msgstr "Wygląd"
+msgstr "Wy_gląd"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:13
 msgid "<b>Show desktop icons</b>"
 msgstr "<b>Wyświetlanie ikon na pulpicie</b>"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:14
-#, fuzzy
 msgid "_Show \"My Documents\" icon on desktop"
-msgstr "Wyświetlanie ikony „Dokumenty” na pulpicie"
+msgstr "Wyświetlanie ikony „_Dokumenty” na pulpicie"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:15
-#, fuzzy
 msgid "Show \"_My Computer\" icon on desktop"
-msgstr "Wyświetlanie ikony „Komputer” na pulpicie"
+msgstr "Wyświetlanie ikony „_Komputer” na pulpicie"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:16
-#, fuzzy
 msgid "Show \"_Trash Bin\" icon on desktop"
-msgstr "Wyświetlanie ikony „Kosz” na pulpicie"
+msgstr "Wyświetlanie ikony „K_osz” na pulpicie"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:17
-#, fuzzy
 msgid "S_how icons of volumes on desktop"
-msgstr "Wyświetlanie ikon wolumenów na pulpicie"
+msgstr "Wyświetlanie _ikon wolumenów na pulpicie"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:18
-#, fuzzy
 msgid "_Desktop Icons"
-msgstr "Ikony pulpitu"
+msgstr "_Ikony pulpitu"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:19
-#, fuzzy
 msgid "_Show menus provided by window managers when desktop is clicked"
-msgstr "Wyświetlanie menu menedżera okien po kliknięciu w pulpit"
+msgstr "Wyświetlanie _menu menedżera okien po kliknięciu w pulpit"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:20
-#, fuzzy
 msgid "Ad_vanced"
-msgstr "Zaawansowane"
+msgstr "_Zaawansowane"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:21
 msgid "Fill with background color only"
@@ -178,145 +162,121 @@ msgid "<b>Behavior</b>"
 msgstr "<b>Zachowanie</b>"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:6
-#, fuzzy
 msgid "_Open files with single click"
-msgstr "Otwieranie plików jednokrotnym kliknięciem"
+msgstr "_Otwieranie plików pojedyńczym kliknięciem"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:7
 msgid "Delay of auto-selection in single click mode (0 to disable)"
-msgstr ""
+msgstr "Opóźnienie autowybierania w trybie jednego kliknięcia (0 aby wyłączyć)"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:8
-#, fuzzy
 msgid "Co_nfirm before deleting files"
-msgstr "Wyświetlanie pytania przed usuwaniem plików"
+msgstr "Wyświetla_nie pytania przed usuwaniem plików"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:9
-#, fuzzy
 msgid "_Move deleted files to \"trash bin\" instead of erasing from disk"
-msgstr "Przenoszenie plików do kosza zamiast usuwania"
+msgstr "Przenoszenie _plików do kosza zamiast usuwania"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:10
-#, fuzzy
 msgid "_Erase files on removable media instead of \"trash bin\" creation"
-msgstr "Usuwanie plików z nośników wymiennych zamiast tworzenia katalogu kosza"
+msgstr ""
+"_Usuwanie plików z nośników wymiennych zamiast tworzenia katalogu kosza"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:11
-#, fuzzy
 msgid "Confi_rm before moving files into \"trash bi_n\""
-msgstr "Wyświetlanie pytania przed przenoszeniem plików do kosza"
+msgstr "Wyświetlanie _pytania przed przenoszeniem plików do kosza"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:12
-#, fuzzy
 msgid "_Bookmarks:"
-msgstr "Otwieranie zakładek:"
+msgstr "_Zakładki:"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:13
-#, fuzzy
 msgid "Defaul_t drop action:"
 msgstr "Domyślna działanie przeciągania plików:"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:14
-#, fuzzy
 msgid "_Unfold tab when files are dragged onto tab button"
-msgstr "Uaktywnienie karty po przeciągnieniu pliku na nią"
+msgstr "_Uaktywnienie karty po przeciągnięciu pliku na nią"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:15
 msgid "<b>Default View</b>"
 msgstr "<b>Domyślny widok</b>"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:16
-#, fuzzy
 msgid "Vie_w Mode:"
-msgstr "Tryb:"
+msgstr "Try_b widoku:"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:17
-#, fuzzy
 msgid "_General"
-msgstr "Ogólne"
+msgstr "_Ogólne"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:18
 msgid "<b>Icons</b>"
 msgstr "<b>Ikony</b>"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:19
-#, fuzzy
 msgid "Size of small _icons:"
-msgstr "Rozmiar małych ikon:"
+msgstr "Rozmiar _małych ikon:"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:20
-#, fuzzy
 msgid "Size of _big icons:"
-msgstr "Rozmiar dużych ikon:"
+msgstr "Rozmiar _dużych ikon:"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:21
-#, fuzzy
 msgid "Size of _thumbnails:"
-msgstr "Rozmiar miniatur:"
+msgstr "Rozmiar mi_niatur:"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:22
-#, fuzzy
 msgid "Size of side _pane icons:"
-msgstr "Rozmiar ikon panelu bocznego:"
+msgstr "Rozmiar ikon _panelu bocznego:"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:23
-#, fuzzy
 msgid "_Show thumbnails of files"
-msgstr "Wyświetlanie miniatur zawartości plików"
+msgstr "Wyświetlanie miniatur _zawartości plików"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:24
-#, fuzzy
 msgid "_Only show thumbnails for local files"
-msgstr "Wyświetlanie miniatur tylko lokalnych plików"
+msgstr "Wyświetlanie miniatur tylko _lokalnych plików"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:25
-#, fuzzy
 msgid "Do _not generate thumbnails for files exceeding this size:"
-msgstr "Pomijanie generowania miniatur plików o rozmiarze większym niż:"
+msgstr "Pomijanie generowania miniatur plików o _rozmiarze większym niż:"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:26
 msgid "<b>User Interface</b>"
 msgstr "<b>Interfejs użytkownika</b>"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:27
-#, fuzzy
 msgid "Us_e SI decimal prefixes instead of IEC binary prefixes"
-msgstr "Używanie dziesiętnych prefiksów SI zamiast binarnych IEC"
+msgstr "Używani_e dziesiętnych prefiksów SI zamiast binarnych IEC"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:28
-#, fuzzy
 msgid "Treat backup files as _hidden"
-msgstr "Traktowanie plików zapasowych jako ukrytych"
+msgstr "Traktowanie plików zapasowych jako _ukrytych"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:29
-#, fuzzy
 msgid "Al_ways show full file names"
-msgstr "Zawsze widoczny pasek kart"
+msgstr "Z_awsze pokazuj pełne nazwy plików"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:30
-#, fuzzy
 msgid "_Display"
-msgstr "Wyświetlanie"
+msgstr "_Wyświetlanie"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:31
-#, fuzzy
 msgid "Hide _folder content border"
-msgstr "Ukrycie obramowania zawartości katalogu"
+msgstr "Ukrycie _obramowania zawartości katalogu"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:32
-#, fuzzy
 msgid "Hide _side pane buttons"
-msgstr "Ukrycie przycisków panelu bocznego"
+msgstr "Ukrycie przycisków panelu _bocznego"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:33
-#, fuzzy
 msgid "Hid_e 'Close tab' buttons"
-msgstr "Ukrycie przycisków zamykania kart"
+msgstr "Ukrycie przycisków _zamykania kart"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:34
-#, fuzzy
 msgid "Al_ways show the tab bar"
-msgstr "Zawsze widoczny pasek kart"
+msgstr "Zawsze widoczny pasek _kart"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:35
 msgid "<b>Directories Tree</b>"
@@ -324,86 +284,73 @@ msgstr "<b>Drzewo katalogów</b>"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:36
 msgid "Hide e_xpander on empty or locked folder"
-msgstr ""
+msgstr "Ukryj"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:37
 msgid "<b>Show in Places:</b>"
 msgstr "<b>Elementy wyświetlane w położeniach:</b>"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:38
-#, fuzzy
 msgid "_Home Directory"
-msgstr "Katalog użytkownika"
+msgstr "Katalog _użytkownika"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:39
-#, fuzzy
 msgid "Des_ktop Folder"
-msgstr "Katalog pulpitu"
+msgstr "Katalog _pulpitu"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:40
-#, fuzzy
 msgid "App_lications"
-msgstr "Programy"
+msgstr "_Programy"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:41
-#, fuzzy
 msgid "_Trash bin"
-msgstr "Kosz"
+msgstr "_Kosz"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:42
-#, fuzzy
 msgid "_Layout"
-msgstr "Układ"
+msgstr "_Układ"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:43
 msgid "<b>Auto-mount</b>"
 msgstr "<b>Automatyczne montowanie</b>"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:44
-#, fuzzy
 msgid "_Mount mountable volumes automatically on program startup"
-msgstr "Montowanie wolumenów podczas uruchamiania programu"
+msgstr "_Montowanie wolumenów podczas uruchamiania programu"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:45
-#, fuzzy
 msgid "Mo_unt removable media automatically when they are inserted"
-msgstr "Montowanie nośników wymiennych po wsunięciu"
+msgstr "Montowanie nośników wymiennych po _wsunięciu"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:46
-#, fuzzy
 msgid "_Show available options for removable media when they are inserted"
-msgstr "Wyświetlanie możliwych czynności po wsunięciu nośnika wymiennego"
+msgstr "Wyświetlanie możliwych _czynności po wsunięciu nośnika wymiennego"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:47
-#, fuzzy
 msgid "_Open mounted removable media in new tab instead of new window"
 msgstr ""
-"Otwieranie zamontowanych nośników wymiennych w nowej karcie zamiast w nowym "
+"_Otwieranie zamontowanych nośników wymiennych w nowej karcie zamiast w nowym "
 "oknie"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:48
-#, fuzzy
 msgid "Clos_e tab containing removable medium when it is unmounted"
-msgstr "Zamykanie kart nośników wymiennych po odmontowaniu"
+msgstr "Zamykani_e kart nośników wymiennych po odmontowaniu"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:49
-#, fuzzy
 msgid "_Volume Management"
-msgstr "Wolumeny"
+msgstr "_Wolumeny"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:50
 msgid "<b>Programs</b>"
 msgstr "<b>Programy</b>"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:51
-#, fuzzy
 msgid "_Terminal emulator:"
-msgstr "Emulator terminala:"
+msgstr "Emulator _terminala:"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:52
-#, fuzzy
 msgid "_Switch user command:"
-msgstr "Polecenie zmiany użytkownika:"
+msgstr "Polecenie zmiany _użytkownika:"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:54
 #, no-c-format
@@ -416,13 +363,12 @@ msgstr ""
 "%s = polecenie, które należy wykonać w terminalu lub przy użyciu su."
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:56
-#, fuzzy
 msgid "A_rchiver integration:"
-msgstr "Menedżer archiwum:"
+msgstr "Menedżer _archiwum:"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:57
 msgid "_Use Application Startup Notify by default"
-msgstr ""
+msgstr "_Użyj domyślnie notyfikacji uruchamiania programu"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:58
 msgid ""
@@ -497,29 +443,24 @@ msgid "Open in File Manager"
 msgstr "Otwórz w menedżerze plików"
 
 #: ../src/desktop-ui.c:51
-#, fuzzy
 msgid "Open in New Ta_b"
-msgstr "Otwórz w nowej karcie"
+msgstr "Otwórz w nowej _karcie"
 
 #: ../src/desktop-ui.c:52 ../src/tab-page.c:51
-#, fuzzy
 msgid "Open in New Win_dow"
-msgstr "Otwórz w nowym oknie"
+msgstr "Otwórz w nowym _oknie"
 
 #: ../src/desktop-ui.c:54 ../src/tab-page.c:53
-#, fuzzy
 msgid "Open in Termina_l"
 msgstr "Otwórz w _terminalu"
 
 #: ../src/desktop-ui.c:70
-#, fuzzy
 msgid "Stic_k to Current Position"
-msgstr "Zablokowanie położenia"
+msgstr "Za_blokowanie położenia"
 
 #: ../src/desktop-ui.c:75
-#, fuzzy
 msgid "Snap to _Grid"
-msgstr "Wyrównanie położenia"
+msgstr "Wyrównanie do siatki"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:127
 msgid "_File"
@@ -530,82 +471,71 @@ msgid "_New Window"
 msgstr "Nowe _okno"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:129
-#, fuzzy
 msgid "New T_ab"
 msgstr "Nowa _karta"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:129
 msgid "Create new tab for this folder"
-msgstr ""
+msgstr "Utwórz nową kartę dla tego katalogu"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:130
-#, fuzzy
 msgid "C_reate New..."
-msgstr "Utwórz nowy..."
+msgstr "_Utwórz nowy..."
 
 #: ../src/main-win-ui.c:131
 msgid "_Close Tab"
 msgstr "_Zamknij kartę"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:132
-#, fuzzy
 msgid "Close _Window"
-msgstr "Zamknij okno"
+msgstr "_Zamknij okno"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:133
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edycja"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:138
-#, fuzzy
 msgid "_Rename"
-msgstr "Zmień nazwę"
+msgstr "_Zmień nazwę"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:139
-#, fuzzy
 msgid "Create Symlin_k"
-msgstr "Utwórz dowiązanie"
+msgstr "Utwórz _dowiązanie"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:140
-#, fuzzy
 msgid "_Move To..."
-msgstr "Przenieś..."
+msgstr "_Przenieś..."
 
 #: ../src/main-win-ui.c:141
-#, fuzzy
 msgid "C_opy To..."
-msgstr "Skopiuj..."
+msgstr "_Skopiuj..."
 
 #: ../src/main-win-ui.c:143
 msgid "_Invert Selection"
 msgstr "Odwróć zaznaczenie"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:144
-#, fuzzy
 msgid "Prefere_nces"
-msgstr "Preferencje"
+msgstr "Prefere_ncje"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:145
 msgid "_View"
 msgstr "_Widok"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:146
-#, fuzzy
 msgid "_Reload Folder"
-msgstr "Wczytaj ponownie"
+msgstr "_Wczytaj ponownie"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:146
 msgid "Reload current folder"
 msgstr "Wczytuje ponownie zawartość bieżącego katalogu"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:147
-#, fuzzy
 msgid "Side _Pane"
-msgstr "Panel boczny"
+msgstr "Panel _boczny"
 
 #. other see below: 'ShowHidden' 'ShowStatus' 'Fullscreen' 'IconView'...
 #: ../src/main-win-ui.c:149
-#, fuzzy
 msgid "S_ort Files"
 msgstr "_Sortowanie"
 
@@ -615,97 +545,85 @@ msgstr "Pomo_c"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:152
 msgid "_Keyboard navigation"
-msgstr ""
+msgstr "Nawigacja _klawiaturą"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:153
 msgid "_Go"
 msgstr "P_rzejdź"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:154
-#, fuzzy
 msgid "_Previous Folder"
-msgstr "Wstecz"
+msgstr "_Wstecz"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:154
 msgid "Previous Folder"
 msgstr "Wstecz"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:155
-#, fuzzy
 msgid "_Next Folder"
-msgstr "Naprzód"
+msgstr "_Naprzód"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:155
 msgid "Next Folder"
 msgstr "Naprzód"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:156
-#, fuzzy
 msgid "Pa_rent Folder"
-msgstr "Katalog nadrzędny"
+msgstr "Katalog _nadrzędny"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:156
 msgid "Go to parent Folder"
 msgstr "Przechodzi do katalogu nadrzędnego"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:157
-#, fuzzy
 msgid "H_ome Folder"
-msgstr "Katalog użytkownika"
+msgstr "Katal_og użytkownika"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:157
 msgid "Home Folder"
 msgstr "Katalog użytkownika"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:158
-#, fuzzy
 msgid "_Desktop"
-msgstr "Pulpit"
+msgstr "_Pulpit"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:158
 msgid "Desktop Folder"
 msgstr "Katalog pulpitu"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:159
-#, fuzzy
 msgid "_My Computer"
-msgstr "Komputer"
+msgstr "_Komputer"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:160
-#, fuzzy
 msgid "_Trash Can"
-msgstr "Kosz"
+msgstr "_Kosz"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:161
-#, fuzzy
 msgid "Net_work Drives"
-msgstr "Napędy sieciowe"
+msgstr "_Napędy sieciowe"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:162
-#, fuzzy
 msgid "_Applications"
-msgstr "Programy"
+msgstr "Progr_amy"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:162
 msgid "Installed Applications"
 msgstr "Zainstalowane programy"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:163
-#, fuzzy
 msgid "Open entered folder"
-msgstr "Wczytuje ponownie zawartość bieżącego katalogu"
+msgstr "Otwórz katalog"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:164
 msgid "_Bookmarks"
 msgstr "_Zakładki"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:165
-#, fuzzy
 msgid "_Add To Bookmarks"
-msgstr "Dodaj"
+msgstr "Dod_aj do zakładek"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:166
-#, fuzzy
 msgid "Tool_s"
 msgstr "_Narzędzia"
 
@@ -718,9 +636,8 @@ msgid "Open Current Folder as _Root"
 msgstr "Otwórz położenie jako użytkownik _root"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:170
-#, fuzzy
 msgid "Fin_d Files"
-msgstr "_Sortowanie"
+msgstr "_Znajdź pliki"
 
 #. for popup menu - these entries exist in FmFolderView popup still
 #: ../src/main-win-ui.c:179
@@ -732,14 +649,12 @@ msgid "Blank File"
 msgstr "Pusty plik"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:186
-#, fuzzy
 msgid "Show Hidde_n"
 msgstr "Wyświetlanie _ukrytych plików"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:187
-#, fuzzy
 msgid "Sho_w Side Pane"
-msgstr "Wyświetlanie panelu bocznego"
+msgstr "Wyświetlanie panelu _bocznego"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:188
 msgid "Show Status B_ar"
@@ -747,12 +662,11 @@ msgstr "Pasek _stanu"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:189
 msgid "T_win Pane Mode"
-msgstr ""
+msgstr "Tryb d_wóch paneli "
 
 #: ../src/main-win-ui.c:190
-#, fuzzy
 msgid "Fullscreen _Mode"
-msgstr "Pełny ekran"
+msgstr "_Pełny ekran"
 
 #: ../src/main-win-ui.c:195
 msgid "_Icon View"
@@ -804,7 +718,7 @@ msgstr "W użyciu tryb super użytkownika"
 
 #: ../src/main-win.c:700 ../src/main-win.c:708
 msgid "Keyboard navigation"
-msgstr ""
+msgstr "Nawigacja klawiaturą"
 
 #: ../src/main-win.c:702
 msgid ""
@@ -815,6 +729,13 @@ msgid ""
 "F10: activate main menu\n"
 "Ctrl+L or Alt+D: jump focus to Path Bar"
 msgstr ""
+"Tab: przełączaj fokus Widok katalogu -> Panel boczny -> Pasek narzędzi\n"
+"Shift+Tab: przełączaj fokus Pasek narzędzi -> Panel boczny -> Widok "
+"katalogu\n"
+"F6: zmień fokus Panel boczny <-> Widok katalogu\n"
+"F8: fokus podzielony między Panel boczny i Widok katalogu\n"
+"F10: aktywuj główne menu\n"
+"Ctrl+L or Alt+D: przełącz fokus do Paska ścieżki"
 
 #: ../src/main-win.c:738
 msgid "Switch user command is not set."
@@ -866,12 +787,11 @@ msgstr "Otwiera okno preferencji pulpitu"
 
 #: ../src/pcmanfm.c:83
 msgid "Use --desktop option only for one screen"
-msgstr ""
+msgstr "Użyj opcji --desktop dla tylko jednego ekranu"
 
 #: ../src/pcmanfm.c:84
-#, fuzzy
 msgid "Set desktop wallpaper from image FILE"
-msgstr "Ustala tło pulpitu"
+msgstr "_Ustala tło pulpitu"
 
 #: ../src/pcmanfm.c:84
 msgid "FILE"
@@ -879,32 +799,29 @@ msgstr ""
 
 #. don't translate list of modes in description, please
 #: ../src/pcmanfm.c:86
-#, fuzzy
 msgid "Set mode of desktop wallpaper. MODE=(color|stretch|fit|center|tile)"
-msgstr "Ustala tryb wyświetlania tła <TRYB>=(color|stretch|fit|center|tile)"
+msgstr "Ustala _tryb wyświetlania tła <TRYB>=(color|stretch|fit|center|tile)"
 
 #: ../src/pcmanfm.c:86
 msgid "MODE"
 msgstr ""
 
 #: ../src/pcmanfm.c:87
-#, fuzzy
 msgid "Open Preferences dialog on the page N"
-msgstr "Otwiera okno preferencji pulpitu"
+msgstr "Otwiera okno _preferencji pulpitu"
 
 #: ../src/pcmanfm.c:87
 msgid "N"
 msgstr ""
 
 #: ../src/pcmanfm.c:88
-#, fuzzy
 msgid "Open new window"
-msgstr "Otwórz w nowym oknie"
+msgstr "Otwórz w nowym _oknie"
 
 #. { "find-files", 'f', 0, G_OPTION_ARG_NONE, &find_files, N_("Open Find Files utility"), NULL },
 #: ../src/pcmanfm.c:90
 msgid "Window role for usage by window manager"
-msgstr ""
+msgstr "Zadanie okna do użytku menedżera okien"
 
 #: ../src/pcmanfm.c:90
 msgid "ROLE"
@@ -919,9 +836,8 @@ msgid "Terminal emulator is not set."
 msgstr "Nie zdefiniowano polecenia emulatora terminala."
 
 #: ../src/tab-page.c:50
-#, fuzzy
 msgid "Open in New T_ab"
-msgstr "Otwórz w nowej karcie"
+msgstr "Otwórz w _nowej karcie"
 
 #: ../src/tab-page.c:236
 #, c-format