Commit from LXDE Pootle server by user sotrud_nik.: 217 of 295 strings translated...
[lxde/pcmanfm.git] / po / kk.po
index 413c36f..416fd56 100644 (file)
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -1,42 +1,32 @@
 # Kazakh translation for pcmanfm.
 # Copyright (C) 2012 The LXDE team
 # This file is distributed under the same license as the LXDE package.
-# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2012.
+# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2012-2013.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: master\n"
+"Project-Id-Version: pcmanfm 1.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-23 15:36+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-06 21:35+0600\n"
-"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-01-09 09:41+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-01-12 13:16+0000\n"
+"Last-Translator: sotrud_nik <baurthefirst@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
 "Language: kk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Poedit-Language: Kazakh\n"
-"X-Poedit-Country: KAZAKHSTAN\n"
+"X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
+"X-POOTLE-MTIME: 1389532573.0\n"
 
 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
-msgid "Copyright (C) 2009 - 2012"
-msgstr "Copyright (C) 2009 - 2012"
-
-#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
-msgid ""
-"Lightweight file manager\n"
-"\n"
-"Developed by Hon Jen Yee (PCMan)"
-msgstr ""
-"Файлдарды жеңіл басқарушысы\n"
-"\n"
-"Жасаған Hon Jen Yee (PCMan)"
+msgid "Copyright (C) 2009 - 2014"
+msgstr "Copyright (C) 2009 - 2014"
 
 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
-#: ../data/ui/about.glade.in.h:6
+#: ../data/ui/about.glade.in.h:3
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com> 2012"
+msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com> 2012-2013"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:1 ../src/desktop-ui.c:34
 #: ../data/pcmanfm-desktop-pref.desktop.in.h:1
@@ -48,123 +38,139 @@ msgid "<b>Background</b>"
 msgstr "<b>Фон</b>"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:3
-#, fuzzy
-msgid "_Wallpaper:"
-msgstr "Түсқағаз:"
+msgid "Wallpaper _mode:"
+msgstr "Тү_сқағаз түрі:"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:4
-msgid "Please select an image file"
-msgstr "Сурет файлын таңдаңыз"
+msgid "_Wallpaper:"
+msgstr "_Түсқағаз:"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:5
-#, fuzzy
-msgid "_Use the same wallpaper on all desktops"
-msgstr "Бір түсқағазды барлық жұмыс үстелдерде қолдану"
+msgid "Please select an image file"
+msgstr "Сурет файлын таңдаңыз"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:6
-#, fuzzy
-msgid "_Background color:"
-msgstr "Фон түсі:"
+msgid "_Use the same wallpaper on all desktops"
+msgstr "Бір түсқағазды бар_лық жұмыс үстелдерде қолдану"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:7
-#, fuzzy
-msgid "Wallpaper _mode:"
-msgstr "Түсқағаз түрі:"
+msgid "_Background color:"
+msgstr "_Фон түсі:"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:8
 msgid "<b>Text</b>"
 msgstr "<b>Мәтін</b>"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:9
-#, fuzzy
 msgid "_Font of label text:"
-msgstr "Белгі мәтінінің қарібі:"
+msgstr "Белгі мәтінінің қарі_бі:"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:10
-#, fuzzy
 msgid "C_olor of label text:"
-msgstr "Белгі мәтінінің түсі:"
+msgstr "Белгі мәтінінің тү_сі:"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:11
-#, fuzzy
 msgid "Color of _shadow:"
-msgstr "Көлеңке түсі:"
+msgstr "Кө_леңке түсі:"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:12
-#, fuzzy
 msgid "_Appearance"
-msgstr "Сыртқы түрі"
+msgstr "С_ыртқы түрі"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:13
 msgid "<b>Show desktop icons</b>"
 msgstr "<b>Жұмыс үстел таңбашаларын көрсету</b>"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:14
-#, fuzzy
-msgid "_Show \"My Documents\" icon on desktop"
-msgstr "\"Менің құжаттарым\" таңбашасын жұмыс үстелде көрсету"
+msgid "_Show \"Documents\" folder on the desktop"
+msgstr "Жұмыс үстелінде \"Менің құжаттарым\" таңбашасын көр_сету"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:15
-#, fuzzy
-msgid "Show \"_My Computer\" icon on desktop"
-msgstr "\"Менің компьютерім\" таңбашасын жұмыс үстелде көрсету"
+msgid "Sho_w \"Devices\" folder on the desktop"
+msgstr "Жұмыс үстелінде \"Құрылғылар\" таңбашасын көрс_ету"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:16
-#, fuzzy
-msgid "Show \"_Trash Bin\" icon on desktop"
-msgstr "\"Қоқыс шелегі\" таңбашасын жұмыс үстелде көрсету"
+msgid "Show \"_Trash Can\" folder on the desktop"
+msgstr "Жұмыс үстелінде \"Қоқыс _шелегі\" таңбашасын көрсету"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:17
-#, fuzzy
-msgid "S_how icons of volumes on desktop"
-msgstr "Бөлімдер таңбашаларын жұмыс үстелде көрсету"
+msgid "S_how connected volumes on the desktop"
+msgstr "Жұмыс үстелінде дис_ктер таңбашаларын көрсету"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:18
-#, fuzzy
 msgid "_Desktop Icons"
-msgstr "Жұмыс үстел таңбашалары"
+msgstr "Жұ_мыс үстел таңбашалары"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:19
-#, fuzzy
 msgid "_Show menus provided by window managers when desktop is clicked"
 msgstr ""
-"Жұмыс үстеліне шерткен кезде терезелер басқарушысы ұсынған мәзірлерді көрсету"
+"Жұмыс ү_стеліне шерткен кезде терезелер басқарушысы ұсынған мәзірлерді "
+"көрсету"
 
 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:20
-#, fuzzy
+msgid "_Use desktop as a folder (show icons on it) by path:"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:21 ../data/ui/pref.glade.h:84
+msgctxt "Use path for some folder: ..."
+msgid "Default"
+msgstr "Бастапқы"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:22 ../data/ui/pref.glade.h:85
+msgctxt "Use path for some folder: ..."
+msgid "Custom:"
+msgstr "Таңдауыңызша:"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:23
+msgid "Select a Desktop Folder"
+msgstr "Жұмыс үстел бумасын таңдаңыз"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:24
+msgid "_Open folders from desktop in new window"
+msgstr "Жұмыс үстелінен бумаларды жаңа терезеде а_шу"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:25
 msgid "Ad_vanced"
-msgstr "Кеңейтілген"
+msgstr "Кеңе_йтілген"
 
-#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:21
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:26
 msgid "Fill with background color only"
 msgstr "Тек фон түсімен толтыру"
 
-#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:22 ../data/ui/pref.glade.h:67
-msgid "Stretch to fill the entire screen"
-msgstr "Экранды толығымен алу үшін созу"
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:27
+msgid "Stretch to fill the entire monitor area"
+msgstr "Мониторды толығымен алатындай етіп созу"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:28
+msgid "Stretch to fit the monitor area"
+msgstr "Монитор өлшемімен созу"
 
-#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:23 ../data/ui/pref.glade.h:68
-msgid "Stretch to fit the screen"
-msgstr "ЭкÑ\80анÒ\93а Ñ\81Ñ\8bÑ\8e Ò¯Ñ\88Ñ\96н Ñ\81озÑ\83"
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:29
+msgid "Center unscaled image on the monitor"
+msgstr "Ð\9eÑ\80Ñ\82аÑ\81Ñ\8bмен, Ð¼Ð°Ñ\81Ñ\88Ñ\82абÑ\82аÑ\83Ñ\81Ñ\8bз"
 
-#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:24 ../data/ui/pref.glade.h:69
-msgid "Center on the screen"
-msgstr "ЭкÑ\80ан Ð¾Ñ\80Ñ\82аÑ\81Ñ\8bнан Ñ\82Ñ\83Ñ\80алау"
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:30
+msgid "Tile the image to fill the entire monitor area"
+msgstr "Ð\9cониÑ\82оÑ\80дÑ\8b Ñ\81Ñ\83Ñ\80еÑ\82пен Ò\9bаÑ\82аÑ\80лап Ñ\82олÑ\82Ñ\8bÑ\80у"
 
-#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:25 ../data/ui/pref.glade.h:70
-msgid "Tile the image to fill the entire screen"
-msgstr "Экранды толығымен алу үшін қайталау"
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:31
+msgid "Stretch and crop to fill the monitor area"
+msgstr "Толық мониторға созу және қиып алу"
+
+#: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:32
+msgid "Stretch to fill the complete screen"
+msgstr "Құрамдас экранды толығымен алатындай етіп созу"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:1
-msgid "Opened in Current Tab"
+msgid "Open in current tab"
 msgstr "Ағымдағы бетте ашу"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:2
-msgid "Opened in New Tab"
+msgid "Open in new tab"
 msgstr "Жаңа бетте ашу"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:3
-msgid "Opened in New Window"
+msgid "Open in new window"
 msgstr "Жаңа терезеде ашу"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:4
@@ -176,246 +182,299 @@ msgid "<b>Behavior</b>"
 msgstr "<b>Мінез-құлығы</b>"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:6
-#, fuzzy
 msgid "_Open files with single click"
-msgstr "Файлдарды бірлік шертумен ашу"
+msgstr "Файлдарды бір_лік шертумен ашу"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:7
-#, fuzzy
-msgid "Co_nfirm before deleting files"
-msgstr "Файлдарды өшіру алдында растау"
+msgid "Delay of auto-selection in single click mode (0 to disable)"
+msgstr "Дара шерту режимінде автотаңдау үшін күту (0 сөндіру үшін)"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:8
-#, fuzzy
-msgid "_Move deleted files to \"trash bin\" instead of erasing from disk"
-msgstr "Өшірілетін файлдарды дисктен жою орнына \"қоқыс шелегіне\" жылжыту"
+msgid "Co_nfirm before deleting files"
+msgstr "Файлдарды өшіру алдында рас_тау"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:9
-#, fuzzy
-msgid "_Erase files on removable media instead of \"trash bin\" creation"
-msgstr ""
-"Ауыстырмалы тасушыларда \"қоқыс шелегін\" жасау орнына, файлдарды өшіру"
+msgid "_Move deleted files to \"trash can\" instead of erasing from disk"
+msgstr "Ө_шірілетін файлдарды дисктен жою орнына \"қоқыс шелегіне\" жылжыту"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:10
-#, fuzzy
-msgid "Confi_rm before moving files into \"trash bi_n\""
-msgstr "Файлдарды \"қоқыс шелегіне\" тастау алдында растау"
+msgid "_Erase files on removable media instead of \"trash can\" creation"
+msgstr ""
+"Ауыстыр_малы тасушыларда \"қоқыс шелегін\" жасау орнына файлдарды өшіру"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:11
-#, fuzzy
-msgid "_Bookmarks:"
-msgstr "Бетбелгілер:"
+msgid "Confi_rm before moving files into \"trash can\""
+msgstr "Файлдарды \"қоқыс шелегіне\" тастау алдында рас_тау"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:12
-#, fuzzy
-msgid "Defaul_t drop action:"
-msgstr "Тастаудың бастапқы әрекеті:"
+msgid "Don't ask options on _launch executable file"
+msgstr "Жөнелтілетін файлды ор_ындау кезінде таңдауды сұрамау"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:13
-#, fuzzy
-msgid "_Unfold tab when files are dragged onto tab button"
-msgstr "Файлды оған тартып әкелгенде бетті ашу"
+msgid "_Bookmarks:"
+msgstr "Бетб_елгілер:"
 
 #: ../data/ui/pref.glade.h:14
+msgid "Defaul_t drop action:"
+msgstr "Тастау_дың бастапқы әрекеті:"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:15
+msgid "\"_Smart shortcut\" auto-action on drop to Desktop folder"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:16
+msgid ""
+"If enabled then \"Auto\" action on drop file onto Desktop folder will be:\n"
+"- for files directly in Home folder a symlink will be created\n"
+"- files on the same file system will be moved\n"
+"- other files (e.g. on removable media) will be copied\n"
+"- for some external URI a shortcut will be created"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:21
+msgid "_Unfold tab when files are dragged onto tab button"
+msgstr "Файлды оған тар_тып әкелгенде бетті ашу"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:22
+msgid "_Focus previous folder after coming to its parent"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:23
 msgid "<b>Default View</b>"
 msgstr "<b>Бастапқы көрінісі</b>"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:15
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/pref.glade.h:24
 msgid "Vie_w Mode:"
-msgstr "Көрініс түрі:"
+msgstr "Көрі_ніс түрі:"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:16
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/pref.glade.h:25
 msgid "_General"
-msgstr "Жалпы"
+msgstr "_Жалпы"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:17
+#: ../data/ui/pref.glade.h:26
 msgid "<b>Icons</b>"
 msgstr "<b>Таңбашалар</b>"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:18
-#, fuzzy
-msgid "Size of small _icons:"
-msgstr "Кіші таңбашалар өлшемі:"
-
-#: ../data/ui/pref.glade.h:19
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/pref.glade.h:27
 msgid "Size of _big icons:"
-msgstr "Үлкен таңбашалар өлшемі:"
+msgstr "Ү_лкен таңбашалар өлшемі:"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:20
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/pref.glade.h:28
+msgid "Size of small _icons:"
+msgstr "_Кіші таңбашалар өлшемі:"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:29
 msgid "Size of _thumbnails:"
-msgstr "Кіші көріністер өлшемі:"
+msgstr "Кі_ші көріністер өлшемі:"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:21
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/pref.glade.h:30
 msgid "Size of side _pane icons:"
-msgstr "Бүйір панелі таңбашалар өлшемі:"
+msgstr "Бү_йір панелі таңбашалар өлшемі:"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:22
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/pref.glade.h:31
 msgid "_Show thumbnails of files"
-msgstr "Файлдардың кіші көріністерін көрсету"
+msgstr "Фа_йлдардың кіші көріністерін көрсету"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:23
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/pref.glade.h:32
 msgid "_Only show thumbnails for local files"
-msgstr "Тек жергілікті файлдар үшін кіші көріністерін көрсету"
+msgstr "Тек ж_ергілікті файлдар үшін кіші көріністерін көрсету"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:24
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/pref.glade.h:33
 msgid "Do _not generate thumbnails for files exceeding this size:"
-msgstr "Ð\9aелеÑ\81Ñ\96 Ó©Ð»Ñ\88емнен Ð°Ñ\81аÑ\82Ñ\8bн Ñ\84айлдаÑ\80 Ò¯Ñ\88Ñ\96н ÐºÑ\96Ñ\88Ñ\96 ÐºÓ©Ñ\80Ñ\96нÑ\96Ñ\81Ñ\82еÑ\80Ñ\96н ÐºÓ©Ñ\80Ñ\81еÑ\82пеу:"
+msgstr "Ð\9aелеÑ\81Ñ\96 Ó©Ð»Ñ\88емнен Ð°Ñ\81аÑ\82Ñ\8bн Ñ\84айлдаÑ\80 Ò¯Ñ\88Ñ\96н ÐºÑ\96Ñ\88Ñ\96 ÐºÓ©Ñ\80Ñ\96нÑ\96Ñ\81Ñ\82еÑ\80Ñ\96н Ð¶Ð°Ñ\81а_мау:"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:25
+#: ../data/ui/pref.glade.h:34
 msgid "<b>User Interface</b>"
 msgstr "<b>Пайдаланушы интерфейсі</b>"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:26
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/pref.glade.h:35
 msgid "Us_e SI decimal prefixes instead of IEC binary prefixes"
-msgstr "IEC бинарлы префикстері орнына SI децималды префикстерін қолдану"
+msgstr "IEC бинарлы префикстері орнына SI децималды префикстерін қ_олдану"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:27
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/pref.glade.h:36
 msgid "Treat backup files as _hidden"
-msgstr "Қор көшірме файлдарын жасырын ретінде қарастыру"
+msgstr "Қор көшірме файлдарын жас_ырын ретінде қарастыру"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:28
-#, fuzzy
-msgid "_Display"
-msgstr "Көрсету"
+#: ../data/ui/pref.glade.h:37
+msgid "Al_ways show full file names"
+msgstr "Файлдардың толық аттарын әрқаш_ан көрсету"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:29
+#: ../data/ui/pref.glade.h:38
 #, fuzzy
-msgid "Hide _folder content border"
-msgstr "Бума құрамасы шектерін жасыру"
+msgid "Show icons of hidden _files shadowed"
+msgstr "Қор көшірме файлдар таңбашаларын көлеңкелеп көрсе_ту"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:30
-#, fuzzy
-msgid "Hide _side pane buttons"
-msgstr "Бүйір панелі батырмаларын жасыру"
+#: ../data/ui/pref.glade.h:39
+msgid "_Display"
+msgstr "Көр_сету"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:31
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/pref.glade.h:40
 msgid "Hid_e 'Close tab' buttons"
-msgstr "'Бетті жабу' батырмаларын жасыру"
+msgstr "'Бетті жабу' батырмаларын жас_ыру"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:32
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/pref.glade.h:41
 msgid "Al_ways show the tab bar"
-msgstr "Беттер панелін әрқашан көрсету"
+msgstr "Беттер панелін әрқа_шан көрсету"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:33
+#: ../data/ui/pref.glade.h:42
+msgid "_Maximum width of tab label:"
+msgstr "Бет белгісінің _максималды ені:"
+
+#. Use genitive case here, context is: width is XXX characters
+#: ../data/ui/pref.glade.h:44
+msgid "characters"
+msgstr "таңба"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:45
 msgid "<b>Directories Tree</b>"
 msgstr "<b>Бумалар ағашы</b>"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:34
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/pref.glade.h:46
 msgid "Hide e_xpander on empty or locked folder"
-msgstr "Бос не блокталған бумаларды ашпау"
+msgstr "Бос не блокталған бумаларды аш_пау"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:35
+#: ../data/ui/pref.glade.h:47
 msgid "<b>Show in Places:</b>"
 msgstr "<b>Орында көрсету:</b>"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:36
-#, fuzzy
-msgid "_Home Directory"
-msgstr "Үй бумасы"
+#: ../data/ui/pref.glade.h:48
+msgid "_Home Folder"
+msgstr "Үй бу_масы"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:37
-#, fuzzy
-msgid "Des_ktop Folder"
-msgstr "Жұмыс үстел бумасы"
+#: ../data/ui/pref.glade.h:49
+msgid "Des_ktop"
+msgstr "Жұмыс ү_стелі"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:38
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/pref.glade.h:50 ../src/main-win-ui.c:236
+msgid "_Trash Can"
+msgstr "Қоқыс _шелегі"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:51
+msgid "_Filesystem Root"
+msgstr "_Файлдық жүйе түбірі"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:52
 msgid "App_lications"
-msgstr "Қолданбалар"
+msgstr "Қол_данбалар"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:39
-#, fuzzy
-msgid "_Trash bin"
-msgstr "Қоқыс шелегі"
+#: ../data/ui/pref.glade.h:53 ../src/main-win-ui.c:239
+msgid "Dev_ices"
+msgstr "Құр_ылғылар"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:40
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/pref.glade.h:54
+msgid "_Network"
+msgstr "Же_лі"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:55
 msgid "_Layout"
-msgstr "Жайма"
+msgstr "Жа_йма"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:41
+#: ../data/ui/pref.glade.h:56
 msgid "<b>Auto-mount</b>"
 msgstr "<b>Автотіркеу</b>"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:42
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/pref.glade.h:57
 msgid "_Mount mountable volumes automatically on program startup"
-msgstr "Бағдарлама іске қосылған кезде тіркеуге болатын бөлімдерді автотіркеу"
+msgstr "Бағдарлама іске қосылған кезде тіркеуге болатын бөлімдерді а_втотіркеу"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:43
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/pref.glade.h:58
 msgid "Mo_unt removable media automatically when they are inserted"
-msgstr "Ауыстырмалы тасушылар салынған кезде оларды автотіркеу"
+msgstr "Ауыстырмалы _тасушылар салынған кезде оларды автотіркеу"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:44
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/pref.glade.h:59
 msgid "_Show available options for removable media when they are inserted"
 msgstr ""
-"Ауыстырмалы тасушылар салынған кезде олар үшін қолжетерлік опцияларды көрсету"
+"Ауыстырмалы тасушылар салынған кезде олар үшін қолжетерлік опцияларды "
+"көр_сету"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:45
+#: ../data/ui/pref.glade.h:60
+#, fuzzy
+msgid "Do_n't show available options for those media types:"
+msgstr ""
+"Ауыстырмалы тасушылар салынған кезде олар үшін қолжетерлік опцияларды "
+"көр_сету"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:61
 #, fuzzy
+msgid "_Remove selected"
+msgstr "%d нәрсе ерекшеленді"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:62
 msgid "_Open mounted removable media in new tab instead of new window"
-msgstr "Тіркелген ауыстырмалы тасушыны жаңа бетте ашу, терезеде емес"
+msgstr "Тіркелген ауыстырмалы тасушыны жаңа бетте _ашу, терезеде емес"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:46
+#: ../data/ui/pref.glade.h:63
 #, fuzzy
-msgid "Clos_e tab containing removable medium when it is unmounted"
-msgstr "Ауыстырмалы тасушы алынған кезде ол ашылған бетті жабу"
+msgid "When removable medium unmounted:"
+msgstr "Ауыстырмалы тасушы салынды"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:47
+#: ../data/ui/pref.glade.h:64
 #, fuzzy
+msgid "Clos_e tab containing removable medium"
+msgstr "Ауыстырмалы тасушы алынған кезде ол ашылған бетті жа_бу"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:65
+msgid "Change folder in the tab to _Home Folder"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:66
 msgid "_Volume Management"
-msgstr "Бөлімдерді басқару"
+msgstr "Бөлімдерді б_асқару"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:48
+#: ../data/ui/pref.glade.h:67
 msgid "<b>Programs</b>"
 msgstr "<b>Бағдарламалар</b>"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:49
+#: ../data/ui/pref.glade.h:68
 #, fuzzy
+msgid "<i>Commands below may include extra options if necessary.</i>"
+msgstr ""
+"<i>Командаларда, керек болған кезде, басқа да ауыстырғыштар болуы мүмкін.</i>"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:69
 msgid "_Terminal emulator:"
-msgstr "Терминал эмуляторы:"
+msgstr "Терминал _эмуляторы:"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:50
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/pref.glade.h:70
 msgid "_Switch user command:"
-msgstr "Пайдаланушыны ауыстыру командасы:"
+msgstr "Пайдаланушыны ауы_стыру командасы:"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:52
-#, no-c-format
-msgid ""
-"Examples: \"xterm -e %s\" for terminal or \"gksu %s\" for switching user.\n"
-"%s = the command line you want to execute with terminal or su."
-msgstr ""
-"Мысалы: \"xterm -e %s\" терминал үшін, немесе пайдаланушыны ауыстыру үшін "
-"\"gksu %s\".\n"
-"%s = терминал не su көмегімен орындау үшін командалық жолы."
+#. Application command to format some drive
+#: ../data/ui/pref.glade.h:72
+msgid "_Format command:"
+msgstr "_Пішімдеу командасы:"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:54
-#, fuzzy
+#: ../data/ui/pref.glade.h:73
 msgid "A_rchiver integration:"
-msgstr "Архивтеуші интеграциясы:"
+msgstr "Арх_ивтеуші интеграциясы:"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:55
+#: ../data/ui/pref.glade.h:74
+msgid "<b>Templates</b>"
+msgstr "<b>Үлгілер</b>"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:75
+msgid "S_how only user defined templates in menu"
+msgstr "Мәзірде тек пайдаланушы үлгілерін көр_сету"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:76
+msgid "Show _only one template for each MIME type"
+msgstr "Әр MIME түрін үшін тек _бір үлгіні көрсету"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:77
+msgid "Ru_n default application after creation from template"
+msgstr "Ү_лгіден жасалған соң, файл үшін үнсіз келісім қолданбасын жөнелту"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:78
 #, fuzzy
-msgid "_Use Application Startup Notify by default"
-msgstr "Үнсіз келісім бойынша жөнелту туралы хабарлауды қолдану"
+msgid "<b>Other Options</b>"
+msgstr "<b>Басқа опциялар</b>"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:56
+#: ../data/ui/pref.glade.h:79
+#, fuzzy
+msgid "Use Application Startup Notify _by default"
+msgstr "Үнсіз келісім бойынша жөнелту туралы ха_барлауды қолдану"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:80
 msgid ""
 "If checked then use Startup Notify for application if another not stated "
 "explicitly.\n"
@@ -426,40 +485,64 @@ msgstr ""
 "қолдану. Белгіленбесе, ондай хабарлау қолданба үшін көрсетілсе ғана "
 "қолданылады."
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:58
+#: ../data/ui/pref.glade.h:82
+msgid "D_efer test for content type on folder loading"
+msgstr "Буманы жүктеу кезінде файлдар түрлерін анықтауды к_ейінге қалдыру"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:83
+msgid "Use path for \"Home Folder\" button:"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:86
+msgid "_Use current"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:87
 msgid "_Advanced"
 msgstr "Кеңейтіл_ген"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:59
+#: ../data/ui/pref.glade.h:88
+msgid "<b>_Do not load modules matching:</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:89
+msgid "<b>_Load these modules anyway:</b>"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:90
+msgid "Modules"
+msgstr "Модульдер"
+
+#: ../data/ui/pref.glade.h:91
 msgid "Auto (move if on the same FS, copy otherwise)"
 msgstr "Авто (Бір ФЖ ішінде болса жылжыту, болмаса, көшіру)"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:60
+#: ../data/ui/pref.glade.h:92
 msgid "Copy"
 msgstr "Көшіру"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:61
+#: ../data/ui/pref.glade.h:93
 msgid "Move"
 msgstr "Жылжыту"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:62
+#: ../data/ui/pref.glade.h:94
 msgid "Ask"
 msgstr "Сұрау"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:63
-msgid "Icon View"
+#: ../data/ui/pref.glade.h:95
+msgid "Icon view"
 msgstr "Таңбашалар көрінісі"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:64
-msgid "Compact View"
+#: ../data/ui/pref.glade.h:96
+msgid "Compact view"
 msgstr "Ықшам көрінісі"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:65
-msgid "Thumbnail View"
+#: ../data/ui/pref.glade.h:97
+msgid "Thumbnail view"
 msgstr "Кіші көріністер"
 
-#: ../data/ui/pref.glade.h:66
-msgid "Detailed List View"
+#: ../data/ui/pref.glade.h:98
+msgid "Detailed list view"
 msgstr "Толық тізім көрінісі"
 
 #: ../data/ui/autorun.glade.h:1
@@ -482,316 +565,539 @@ msgstr "Анықтау..."
 msgid "Please select the action you want to perform:"
 msgstr "Орындау үшін әрекетті таңдаңыз:"
 
-#: ../src/volume-manager.c:160
-msgid "Removable Disk"
-msgstr "Ауыстырмалы дискі"
+#: ../data/ui/autorun.glade.h:6
+msgid "_Always perform this action on this media type"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/connect.glade.h:1
+msgid "Connect to remote server"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/connect.glade.h:2
+msgid "<b>Specify remote folder to connect</b>"
+msgstr ""
 
-#: ../src/volume-manager.c:213
+#: ../data/ui/connect.glade.h:3
+msgid "_Type:"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/connect.glade.h:4
+msgid "_Host:"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/connect.glade.h:5
+msgid "_Port:"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/connect.glade.h:6
+msgid "Pa_th:"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/connect.glade.h:7
+msgid "_Anonymous login"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/connect.glade.h:8
+msgid "_Login as:"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/connect.glade.h:9
+msgid "SSH"
+msgstr "SSH"
+
+#: ../data/ui/connect.glade.h:10
+msgid "FTP"
+msgstr "FTP"
+
+#: ../data/ui/connect.glade.h:11
+msgid "WebDAV"
+msgstr "WebDAV"
+
+#: ../src/volume-manager.c:237
+msgid "mixed content"
+msgstr "аралас құрама"
+
+#: ../src/volume-manager.c:246
+msgid "removable disk"
+msgstr "ауыстырмалы диск"
+
+#: ../src/volume-manager.c:302
 msgid "Open in File Manager"
 msgstr "Файлдар басқарушысында ашу"
 
 #: ../src/desktop-ui.c:51
-#, fuzzy
 msgid "Open in New Ta_b"
-msgstr "Жаңа бетте ашу"
+msgstr "Жаңа бе_тте ашу"
 
-#: ../src/desktop-ui.c:52 ../src/tab-page.c:51
-#, fuzzy
+#: ../src/desktop-ui.c:52 ../src/tab-page.c:57
 msgid "Open in New Win_dow"
-msgstr "Жаңа терезеде ашу"
+msgstr "Жаңа тер_езеде ашу"
 
-#: ../src/desktop-ui.c:54 ../src/tab-page.c:53
-#, fuzzy
+#: ../src/desktop-ui.c:54 ../src/tab-page.c:59
 msgid "Open in Termina_l"
 msgstr "Терм_иналда ашу"
 
-#: ../src/desktop-ui.c:70
-#, fuzzy
+#: ../src/desktop-ui.c:68
+msgid "_Remove from Desktop"
+msgstr ""
+
+#: ../src/desktop-ui.c:85
 msgid "Stic_k to Current Position"
-msgstr "Ағымдағы орналасуға жабыстыру"
+msgstr "Ағымдағы орналасуға жабыст_ыру"
 
-#: ../src/desktop-ui.c:75
-#, fuzzy
+#: ../src/desktop-ui.c:90
 msgid "Snap to _Grid"
-msgstr "Торға бекіту"
+msgstr "Т_орға бекіту"
+
+#: ../src/desktop.c:946
+msgid "Activate file"
+msgstr "Файлды белсендіру"
+
+#: ../src/desktop.c:948
+msgid "Show file menu"
+msgstr "Файл мәзірін көрсету"
+
+#: ../src/desktop.c:1364
+msgid "Show desktop menu"
+msgstr "Жұмыс үстел мәзірін көрсету"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:129
+#. FIXME: set name by monitor
+#: ../src/desktop.c:1436
+msgid "Desktop"
+msgstr "Жұмыс үстелі"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:187
 msgid "_File"
 msgstr "_Файл"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:130
+#: ../src/main-win-ui.c:188
 msgid "_New Window"
 msgstr "Жаңа _терезе"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:131
-#, fuzzy
+#: ../src/main-win-ui.c:189
 msgid "New T_ab"
 msgstr "Жаңа _бет"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:132
-#, fuzzy
+#: ../src/main-win-ui.c:189
+msgid "Create new tab for this folder"
+msgstr "Бұл бума үшін жаңа бетті жасау"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:190
 msgid "C_reate New..."
-msgstr "Жаңа жасау..."
+msgstr "Жаңа ж_асау..."
+
+#: ../src/main-win-ui.c:191
+msgid "Folder"
+msgstr "Бума"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:192
+msgid "Empty File"
+msgstr "Бос файл"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:193
+msgid "Folder Propertie_s"
+msgstr ""
 
-#: ../src/main-win-ui.c:133
+#: ../src/main-win-ui.c:194
 msgid "_Close Tab"
 msgstr "Бетті _жабу"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:134
-#, fuzzy
+#: ../src/main-win-ui.c:195
 msgid "Close _Window"
-msgstr "Терезені жабу"
+msgstr "Терезені _жабу"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:135
+#: ../src/main-win-ui.c:196
 msgid "_Edit"
 msgstr "Тү_зету"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:140
+#: ../src/main-win-ui.c:198
+msgid "C_ut"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main-win-ui.c:201
+msgid "Move to _Trash"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main-win-ui.c:203
+msgid "Copy Pat_h(s)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main-win-ui.c:204
 #, fuzzy
-msgid "_Rename"
-msgstr "Атын ауыстыру"
+msgid "R_ename..."
+msgstr "_Атын ауыстыру"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:205
+msgid "D_uplicate..."
+msgstr ""
 
-#: ../src/main-win-ui.c:141
+#: ../src/main-win-ui.c:206
 #, fuzzy
-msgid "Create Symlin_k"
-msgstr "СÑ\96лÑ\82еменÑ\96 Ð¶Ð°Ñ\81аÑ\83"
+msgid "Create Lin_k..."
+msgstr "Ð\96аңа Ð¶Ð°_Ñ\81аÑ\83..."
 
-#: ../src/main-win-ui.c:142
+#: ../src/main-win-ui.c:207
 #, fuzzy
-msgid "_Move To..."
-msgstr "Қайда жылжыту"
+msgid "_Move to..."
+msgstr "Қайда _жылжыту"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:143
+#: ../src/main-win-ui.c:208
 #, fuzzy
-msgid "C_opy To..."
-msgstr "Қайда көшіру..."
+msgid "Copy to_..."
+msgstr "Қайда _көшіру..."
 
-#: ../src/main-win-ui.c:145
+#: ../src/main-win-ui.c:209
+msgid "Propertie_s"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main-win-ui.c:211
 msgid "_Invert Selection"
 msgstr "Таңдауды тері_стеу"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:146
-#, fuzzy
+#: ../src/main-win-ui.c:212
 msgid "Prefere_nces"
-msgstr "Баптаулар"
+msgstr "Ба_птаулар"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:147
+#: ../src/main-win-ui.c:213
 msgid "_View"
 msgstr "_Түрі"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:148
-#, fuzzy
+#: ../src/main-win-ui.c:214
 msgid "_Reload Folder"
-msgstr "Буманы қайта жүктеу"
+msgstr "Буманы қа_йта жүктеу"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:148
+#: ../src/main-win-ui.c:214
 msgid "Reload current folder"
 msgstr "Ағымдағы буманы қайта жүктеу"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:149
+#: ../src/main-win-ui.c:215
 #, fuzzy
+msgid "Tool_bar"
+msgstr "Са_ймандар"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:216
+msgid "Pat_h Bar"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main-win-ui.c:217
 msgid "Side _Pane"
-msgstr "Бүйір панелі"
+msgstr "Бүйір _панелі"
 
 #. other see below: 'ShowHidden' 'ShowStatus' 'Fullscreen' 'IconView'...
-#: ../src/main-win-ui.c:151
+#: ../src/main-win-ui.c:219
 #, fuzzy
+msgid "Fo_lder View Mode"
+msgstr "Көрі_ніс түрі:"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:220
 msgid "S_ort Files"
 msgstr "Файлдарды _сұрыптау"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:152
+#: ../src/main-win-ui.c:222
+msgid "Zoom O_ut"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main-win-ui.c:225
+msgid "Fil_ter..."
+msgstr ""
+
+#: ../src/main-win-ui.c:227
 msgid "_Help"
 msgstr "_Көмек"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:154
-msgid "_Keyboard navigation"
-msgstr ""
+#: ../src/main-win-ui.c:229
+#, fuzzy
+msgid "_Keyboard Navigation"
+msgstr "_Пернетақта навигациясы"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:155
+#: ../src/main-win-ui.c:230
 msgid "_Go"
 msgstr "Ө_ту"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:156
-#, fuzzy
+#: ../src/main-win-ui.c:231
 msgid "_Previous Folder"
-msgstr "Алдыңғы бума"
+msgstr "А_лдыңғы бума"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:156
-msgid "Previous Folder"
-msgstr "Ð\90лдÑ\8bÒ£Ò\93Ñ\8b Ð±Ñ\83ма"
+#: ../src/main-win-ui.c:231
+msgid "Return to previous folder in history"
+msgstr "ТаÑ\80иÑ\85Ñ\82аÒ\93Ñ\8b Ð°Ð»Ð´Ñ\8bÒ£Ò\93Ñ\8b Ð±Ñ\83маÒ\93а Ò\9bайÑ\82Ñ\83"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:157
-#, fuzzy
+#: ../src/main-win-ui.c:232
 msgid "_Next Folder"
-msgstr "Келесі бума"
+msgstr "Кел_есі бума"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:157
-msgid "Next Folder"
-msgstr "Ð\9aелеÑ\81Ñ\96 Ð±Ñ\83ма"
+#: ../src/main-win-ui.c:232
+msgid "Go forward to next folder in history"
+msgstr "ТаÑ\80иÑ\85Ñ\82аÒ\93Ñ\8b ÐºÐµÐ»ÐµÑ\81Ñ\96 Ð±Ñ\83маÒ\93а Ó©Ñ\82Ñ\83"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:158
-#, fuzzy
+#: ../src/main-win-ui.c:233
 msgid "Pa_rent Folder"
-msgstr "Аталық бума"
+msgstr "А_талық бума"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:158
+#: ../src/main-win-ui.c:233
 msgid "Go to parent Folder"
 msgstr "Аталық бумаға өту"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:159
-#, fuzzy
+#: ../src/main-win-ui.c:234
 msgid "H_ome Folder"
-msgstr "Үй бумасы"
+msgstr "Ү_й бумасы"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:159
-msgid "Home Folder"
-msgstr "Үй бумасы"
+#: ../src/main-win-ui.c:234
+msgid "Go to home folder"
+msgstr "Үй бумасына өту"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:160
-#, fuzzy
+#: ../src/main-win-ui.c:235
 msgid "_Desktop"
-msgstr "Жұмыс үстелі"
+msgstr "Жұ_мыс үстелі"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:160
-msgid "Desktop Folder"
-msgstr "Жұмыс үстел бумасы"
+#: ../src/main-win-ui.c:235
+msgid "Go to desktop folder"
+msgstr "Жұмыс үстел бумасына өту"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:161
+#: ../src/main-win-ui.c:236
+msgid "Open trash can"
+msgstr "Қоқыс шелегін ашу"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:237
 #, fuzzy
-msgid "_My Computer"
-msgstr "Менің компьютерім"
+msgid "Filesyste_m Root"
+msgstr "_Файлдық жүйенің түбірі"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:162
+#: ../src/main-win-ui.c:237
 #, fuzzy
-msgid "_Trash Can"
-msgstr "Қоқыс шелегі"
+msgid "Go fo filesystem root"
+msgstr "_Файлдық жүйенің түбірі"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:163
+#: ../src/main-win-ui.c:238
+msgid "_Applications"
+msgstr "Қол_данбалар"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:238
+msgid "Go to root of applications menu folder"
+msgstr "Қолданбалар мәзірінің түбіріне өту"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:239
 #, fuzzy
-msgid "Net_work Drives"
-msgstr "Ð\96елÑ\96лÑ\96к Ð´Ð¸Ñ\81кÑ\82еÑ\80"
+msgid "Go to list of devices connected to the computer"
+msgstr "Ð\9aомпÑ\8cÑ\8eÑ\82еÑ\80де Ò\9bожеÑ\82еÑ\80лÑ\96к Ñ\82омдаÑ\80 Ñ\82Ñ\96зÑ\96мÑ\96не Ó©Ñ\82Ñ\83"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:164
+#: ../src/main-win-ui.c:240
 #, fuzzy
-msgid "_Applications"
-msgstr "Қолданбалар"
+msgid "Net_work"
+msgstr "Же_лілік дисктер"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:240
+#, fuzzy
+msgid "Go to list of places on the network"
+msgstr "Желіде қожетерлік томдар тізіміне өту"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:241
+msgid "_Go to Location..."
+msgstr ""
 
-#: ../src/main-win-ui.c:164
-msgid "Installed Applications"
-msgstr "Орнатылған қолданбалар"
+#: ../src/main-win-ui.c:242
+msgid "_Connect to Server..."
+msgstr ""
+
+#: ../src/main-win-ui.c:242
+msgid "Open a window to choose remote folder location"
+msgstr ""
 
-#: ../src/main-win-ui.c:166
+#: ../src/main-win-ui.c:243
+msgid "Go to the path in the location bar"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main-win-ui.c:244
 msgid "_Bookmarks"
 msgstr "Б_етбелгілер"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:167
+#: ../src/main-win-ui.c:245
 #, fuzzy
-msgid "_Add To Bookmarks"
+msgid "_Add to Bookmarks..."
 msgstr "Бетбелгілерге қосу"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:168
-#, fuzzy
-msgid "Tool_s"
-msgstr "Са_ймандар"
+#: ../src/main-win-ui.c:245
+msgid "Add current folder to bookmarks list"
+msgstr "Ағымдағы буманы бетбелгілерге қосу"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:169
+#: ../src/main-win-ui.c:246
+msgid "Too_ls"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main-win-ui.c:247
 msgid "Open Current Folder in _Terminal"
 msgstr "Ағымдағы буманы _терминалда ашу"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:170
-msgid "Open Current Folder as _Root"
-msgstr "Ағымдағы буманы ә_кімші ретінде ашу"
+#: ../src/main-win-ui.c:249
+#, fuzzy
+msgid "Fin_d Files..."
+msgstr "Файлдарды _табу"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:249
+msgid "Open search dialog"
+msgstr "Файлдарды іздеу сұхбатын ашу"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:172
+#: ../src/main-win-ui.c:252
 #, fuzzy
-msgid "Fin_d Files"
-msgstr "ФайлдаÑ\80дÑ\8b _Ñ\81Ò±Ñ\80Ñ\8bпÑ\82ау"
+msgid "_Run a Command in Current Folder..."
+msgstr "Ð\90Ò\93Ñ\8bмдаÒ\93Ñ\8b Ð±Ñ\83манÑ\8b Ò\9bайÑ\82а Ð¶Ò¯ÐºÑ\82еу"
 
-#. for popup menu - these entries exist in FmFolderView popup still
-#: ../src/main-win-ui.c:181
-msgid "Folder"
-msgstr "Бума"
+#. Note to translators: "Mingle..." means "Do not put folders before files" but make the translation as short as possible, please!
+#: ../src/main-win-ui.c:267
+msgid "Mingle _Files and Folders"
+msgstr ""
 
-#: ../src/main-win-ui.c:182
-msgid "Blank File"
-msgstr "Бос файл"
+#: ../src/main-win-ui.c:270
+msgid "_Ignore Name Case"
+msgstr ""
 
-#: ../src/main-win-ui.c:188
+#: ../src/main-win-ui.c:272
 #, fuzzy
-msgid "Show Hidde_n"
+msgid "Sho_w Hidden"
 msgstr "Жас_ырынды көрсету"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:189
-#, fuzzy
+#. Note to translators: this save is meant for folder's settings such as sort
+#: ../src/main-win-ui.c:274
+msgid "Preserve This Folder's Settings"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main-win-ui.c:275
+msgid ""
+"Check to remember view and sort as folder setting rather than global one"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main-win-ui.c:277
+msgid "_Show Toolbar"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main-win-ui.c:278
+msgid "Show 'New _Window' Button"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main-win-ui.c:279
+msgid "Show 'New _Tab' Button"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main-win-ui.c:280
+msgid "Show _Navigation Buttons"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main-win-ui.c:281
+msgid "Show '_Home' Button"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main-win-ui.c:282
 msgid "Sho_w Side Pane"
-msgstr "Бүйір панелді көрсету"
+msgstr "Бүйір _панельді көрсету"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:190
+#: ../src/main-win-ui.c:283
 msgid "Show Status B_ar"
 msgstr "Қал_ып-күй жолағын көрсету"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:191
-msgid "T_win Pane Mode"
+#: ../src/main-win-ui.c:284
+#, fuzzy
+msgid "_Dual Pane Mode"
+msgstr "Қо_с панель режимі"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:284
+msgid "Show two panels with folder views"
 msgstr ""
 
-#: ../src/main-win-ui.c:192
-#, fuzzy
+#: ../src/main-win-ui.c:285
 msgid "Fullscreen _Mode"
-msgstr "Толық экран режимі"
+msgstr "Т_олық экран режимі"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:197
+#: ../src/main-win-ui.c:291
 msgid "_Icon View"
 msgstr "Таңба_шалар көрінісі"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:198
+#: ../src/main-win-ui.c:292
 msgid "_Compact View"
 msgstr "Ық_шам көрінісі"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:199
+#: ../src/main-win-ui.c:293
 msgid "_Thumbnail View"
 msgstr "_Кіші көріністер"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:200
+#: ../src/main-win-ui.c:294
 msgid "Detailed _List View"
 msgstr "Тол_ық тізім көрінісі"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:211
+#: ../src/main-win-ui.c:307 ../src/main-win-ui.c:315
 msgid "By _Name"
 msgstr "А_ты бойынша"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:212
+#: ../src/main-win-ui.c:308 ../src/main-win-ui.c:316
 msgid "By _Modification Time"
 msgstr "Өз_герту уақыты бойынша"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:213
+#: ../src/main-win-ui.c:309 ../src/main-win-ui.c:317
 msgid "By _Size"
 msgstr "Өлше_мі бойынша"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:214
+#: ../src/main-win-ui.c:310 ../src/main-win-ui.c:318
 msgid "By File _Type"
 msgstr "Файл _түрі бойынша"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:219
+#: ../src/main-win-ui.c:312
+msgid "By _Extension"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main-win-ui.c:325
 msgid "Places"
 msgstr "Орындар"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:220
+#: ../src/main-win-ui.c:326
 msgid "Directory Tree"
 msgstr "Бумалар ағашы"
 
-#: ../src/main-win-ui.c:221
+#: ../src/main-win-ui.c:327
 msgid "Remote"
 msgstr "Кашықтағы"
 
-#: ../src/main-win.c:496
+#: ../src/main-win-ui.c:333
+#, fuzzy
+msgid "_Location"
+msgstr "Қол_данбалар"
+
+#: ../src/main-win-ui.c:334
+msgid "_Buttons"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main-win.c:925 ../src/main-win.c:929
+msgid "Show history of visited folders"
+msgstr "Қаралған бумалар тарихын көрсету"
+
+#: ../src/main-win.c:934
+msgid "History"
+msgstr "Тарихы"
+
+#: ../src/main-win.c:948
 msgid "You are in super user mode"
 msgstr "Сіз әкімші ретінде жұмыс істеудесіз"
 
-#: ../src/main-win.c:667 ../src/main-win.c:675
-msgid "Keyboard navigation"
+#: ../src/main-win.c:1134
+msgid "Lightweight file manager\n"
+msgstr "Файлдарды жеңіл басқарушысы\n"
+
+#: ../src/main-win.c:1139
+#, c-format
+msgid "using LibFM ver. %s\n"
+msgstr "(LibFM %s нұсқасын қолдануда)\n"
+
+#: ../src/main-win.c:1141
+msgid ""
+"\n"
+"Developed by Hon Jen Yee (PCMan)"
 msgstr ""
+"\n"
+"Жасаған Hon Jen Yee (PCMan)"
+
+#: ../src/main-win.c:1166 ../src/main-win.c:1174
+msgid "Keyboard Navigation"
+msgstr "Пернетақта навигациясы"
 
-#: ../src/main-win.c:669
+#: ../src/main-win.c:1168
 msgid ""
 "Tab: cycle focus Folder View -> Side Pane -> Tools Bar\n"
 "Shift+Tab: cycle focus Tools Bar -> Side Pane -> Folder View\n"
@@ -800,12 +1106,27 @@ msgid ""
 "F10: activate main menu\n"
 "Ctrl+L or Alt+D: jump focus to Path Bar"
 msgstr ""
+"Tab: фокусты ауыстыру Бумалар көрінісі -> Бүйір панелі -> Саймандар панелі\n"
+"Shift+Tab: фокусты ауыстыру Саймандар панелі -> Бүйір панелі -> Бумалар "
+"көрінісі\n"
+"F6: фокусты ауыстыру Бүйір панелі <-> Бумалар көрінісі\n"
+"F8: Бүйір панелі мен Бумалар көрінісі арасындағы фокус бөлгіші\n"
+"F10: бас мәзірді шақыру\n"
+"Ctrl+L or Alt+D: фокусты орналасу өрісіне ауыстыру"
+
+#: ../src/main-win.c:1210
+msgid "Run a command"
+msgstr "Команданы орындау"
+
+#: ../src/main-win.c:1211
+msgid "Enter a command to run:"
+msgstr ""
 
-#: ../src/main-win.c:705
-msgid "Switch user command is not set."
-msgstr "Ð\9fайдаланÑ\83Ñ\88Ñ\8bнÑ\8b Ð°Ñ\83Ñ\8bÑ\81Ñ\82Ñ\8bÑ\80Ñ\83 ÐºÐ¾Ð¼Ð°Ð½Ð´Ð°Ñ\81Ñ\8b Ð¾Ñ\80наÑ\82Ñ\8bлмаÒ\93ан"
+#: ../src/main-win.c:1218
+msgid "Current folder is inaccessible"
+msgstr "Ð\90Ò\93Ñ\8bмдаÒ\93Ñ\8b Ð±Ñ\83ма Ò\9bолжеÑ\82еÑ\80Ñ\81Ñ\96з"
 
-#: ../src/main-win.c:1058
+#: ../src/main-win.c:1822
 #, c-format
 msgid ""
 "Add following folder to bookmarks:\n"
@@ -816,119 +1137,148 @@ msgstr ""
 "'%s'\n"
 "Жаңа бетбелгі атын көрсетіңіз:"
 
-#: ../src/main-win.c:1062
+#: ../src/main-win.c:1826
 msgid "Add to Bookmarks"
 msgstr "Бетбелгілерге қосу"
 
+#: ../src/main-win.c:2552
+msgid "Select filter"
+msgstr ""
+
+#: ../src/main-win.c:2553
+msgid "Choose a new shell pattern to show files:"
+msgstr ""
+
 #. options only acceptable by first pcmanfm instance. These options are not passed through IPC
-#: ../src/pcmanfm.c:74
+#: ../src/pcmanfm.c:78
 msgid "Name of configuration profile"
 msgstr "Баптаулар профилінің атауы"
 
-#: ../src/pcmanfm.c:74
+#: ../src/pcmanfm.c:78
 msgid "PROFILE"
-msgstr ""
+msgstr "PROFILE"
 
-#: ../src/pcmanfm.c:75
+#: ../src/pcmanfm.c:79
 msgid "Run PCManFM as a daemon"
 msgstr "PCManFM-ді қызмет ретінде орындау"
 
-#: ../src/pcmanfm.c:76
+#: ../src/pcmanfm.c:80
 msgid "No function. Just to be compatible with nautilus"
 msgstr "Функция жоқ. Тек nautilus-пен үйлесімді болу үшін"
 
 #. options that are acceptable for every instance of pcmanfm and will be passed through IPC.
-#: ../src/pcmanfm.c:79
+#: ../src/pcmanfm.c:83
 msgid "Launch desktop manager"
 msgstr "Жұмыс үстел басқарушысын жөнелту"
 
-#: ../src/pcmanfm.c:80
+#: ../src/pcmanfm.c:84
 msgid "Turn off desktop manager if it's running"
 msgstr "Іске қосылған болса, жұмыс үстел басқарушысын сөндіру"
 
-#: ../src/pcmanfm.c:81
+#: ../src/pcmanfm.c:85
 msgid "Open desktop preference dialog"
 msgstr "Жұмыс үстелі баптаулар сұхбатын ашу"
 
-#: ../src/pcmanfm.c:82
-#, fuzzy
+#: ../src/pcmanfm.c:86
+msgid "Use --desktop option only for one screen"
+msgstr "--desktop опциясын тек экран үшін қолданыңыз"
+
+#: ../src/pcmanfm.c:87
 msgid "Set desktop wallpaper from image FILE"
-msgstr "Жұмыс үстел түсқағазын орнату"
+msgstr "Ð\96ұмÑ\8bÑ\81 Ò¯Ñ\81Ñ\82ел Ñ\82Ò¯Ñ\81Ò\9bаÒ\93азÑ\8bн Ð¤Ð\90Ð\99Ð\9bÐ\94Ð\90Ð\9d Ð¾Ñ\80наÑ\82Ñ\83"
 
-#: ../src/pcmanfm.c:82
+#: ../src/pcmanfm.c:87
 msgid "FILE"
-msgstr ""
+msgstr "FILE"
 
 #. don't translate list of modes in description, please
-#: ../src/pcmanfm.c:84
-#, fuzzy
-msgid "Set mode of desktop wallpaper. MODE=(color|stretch|fit|center|tile)"
+#: ../src/pcmanfm.c:89
+msgid ""
+"Set mode of desktop wallpaper. MODE=(color|stretch|fit|crop|center|tile|"
+"screen)"
 msgstr ""
-"Жұмыс үстел түсқағазы режимін орнату. <mode>=(color|stretch|fit|center|tile)"
+"Жұмыс үстел түсқағазы режимін орнату. "
+"MODE=(color|stretch|fit|crop|center|tile|screen)"
 
-#: ../src/pcmanfm.c:84
+#: ../src/pcmanfm.c:89
 msgid "MODE"
-msgstr ""
+msgstr "MODE"
 
-#: ../src/pcmanfm.c:85
-#, fuzzy
+#: ../src/pcmanfm.c:90
 msgid "Open Preferences dialog on the page N"
-msgstr "Жұмыс үстелі баптаулар сұхбатын ашу"
+msgstr "Жұмыс үстелі баптаулар сұхбатын N бетінде ашу"
 
-#: ../src/pcmanfm.c:85
+#: ../src/pcmanfm.c:90
 msgid "N"
-msgstr ""
+msgstr "N"
 
-#: ../src/pcmanfm.c:86
-#, fuzzy
+#: ../src/pcmanfm.c:91
 msgid "Open new window"
-msgstr "Ð\96аңа Ñ\82еÑ\80езеде ашу"
+msgstr "Ð\96аңа Ñ\82еÑ\80езенÑ\96 ашу"
 
-#. { "find-files", 'f', 0, G_OPTION_ARG_NONE, &find_files, N_("Open Find Files utility"), NULL },
-#: ../src/pcmanfm.c:88
+#: ../src/pcmanfm.c:93
+msgid "Open a Find Files window"
+msgstr "Файлдарды табу терезесін ашу"
+
+#: ../src/pcmanfm.c:95
 msgid "Window role for usage by window manager"
-msgstr ""
+msgstr "Терезелер басқарушысы үшін терезе ролі"
 
-#: ../src/pcmanfm.c:88
+#: ../src/pcmanfm.c:95
 msgid "ROLE"
-msgstr ""
+msgstr "ROLE"
 
-#: ../src/pcmanfm.c:89
+#: ../src/pcmanfm.c:96
 msgid "[FILE1, FILE2,...]"
 msgstr "[ФАЙЛ1, ФАЙЛ2,...]"
 
-#: ../src/pcmanfm.c:523
+#: ../src/pcmanfm.c:585
 msgid "Terminal emulator is not set."
 msgstr "Терминал эмуляторы көрсетілмеген."
 
-#: ../src/tab-page.c:50
-#, fuzzy
+#: ../src/tab-page.c:56
 msgid "Open in New T_ab"
-msgstr "Жаңа бетте ашу"
+msgstr "Жаңа б_етте ашу"
 
-#: ../src/tab-page.c:236
+#: ../src/tab-page.c:395
 #, c-format
 msgid "%d item selected"
 msgid_plural "%d items selected"
 msgstr[0] "%d нәрсе ерекшеленді"
 
-#: ../src/tab-page.c:354
+#: ../src/tab-page.c:718
 #, c-format
 msgid "Free space: %s (Total: %s)"
 msgstr "Бос орын: %s (Барлығы: %s)"
 
-#: ../src/tab-page.c:374
+#: ../src/tab-page.c:738
 #, c-format
 msgid "%d item"
 msgid_plural "%d items"
 msgstr[0] "%d нәрсе"
 
-#: ../src/tab-page.c:375
+#: ../src/tab-page.c:739
 #, c-format
 msgid " (%d hidden)"
 msgid_plural " (%d hidden)"
 msgstr[0] " (%d жасырын)"
 
+#: ../src/pref.c:514
+msgid "Add to Modules Blacklist"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pref.c:515
+msgid "Enter a blacklisted module mask:"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pref.c:606
+msgid "Add to Modules Whitelist"
+msgstr ""
+
+#: ../src/pref.c:607
+msgid "Enter a whitelisted module mask:"
+msgstr ""
+
 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:1
 msgid "File Manager PCManFM"
 msgstr "PCManFM файлдар басқарушысы"
@@ -946,8 +1296,80 @@ msgid "Change desktop wallpapers and behavior of desktop manager"
 msgstr ""
 "Жұмыс үстел түсқағазын мен жұмыс үстел басқарушысы мінез-құлығын өзгерту"
 
-#~ msgid "Create _New..."
-#~ msgstr "Жаңа жа_сау..."
+#~ msgid "Center on the screen"
+#~ msgstr "Экран ортасынан туралау"
+
+#~ msgid "Opened in New Tab"
+#~ msgstr "Жаңа бетте ашу"
+
+#~ msgid "Create Symlin_k"
+#~ msgstr "Сі_лтемені жасау"
+
+#~ msgid "Switch user command is not set."
+#~ msgstr "Пайдаланушыны ауыстыру командасы орнатылмаған"
+
+#~ msgid "Show \"_My Computer\" icon on desktop"
+#~ msgstr "\"Менің _компьютерім\" таңбашасын жұмыс үстелде көрсету"
+
+#~ msgid "\"C_omputer\" special folder"
+#~ msgstr "\"Комп_ьютер\" бумасы"
+
+#~ msgid "Des_ktop Folder"
+#~ msgstr "Жұмыс ү_стел бумасы"
+
+#~ msgid "_Home Directory"
+#~ msgstr "Ү_й бумасы"
+
+#~ msgid "_Trash can"
+#~ msgstr "Қоқыс _шелегі"
+
+#~ msgid "_Computer Drives"
+#~ msgstr "_Компьютер (құрылғылар)"
+
+#~ msgid "Open folder entered in location entry"
+#~ msgstr "Енгізу өрісінде көрсетілген бумаға өту"
+
+#~ msgid "_Add To Bookmarks"
+#~ msgstr "Бе_тбелгілерге қосу"
+
+#~ msgid "Open Current Folder as _Root"
+#~ msgstr "Ағымдағы буманы ә_кімші ретінде ашу"
+
+#~ msgid "Hide _folder content border"
+#~ msgstr "Бу_ма құрамасы шектерін жасыру"
+
+#~ msgid "Hide _side pane buttons"
+#~ msgstr "Бүйір па_нелі батырмаларын жасыру"
+
+#~ msgid "_Trash bin"
+#~ msgstr "Қоқыс _шелегі"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Examples: \"xterm -e %s\" for terminal or \"gksu %s\" for switching "
+#~ "user.\n"
+#~ "%s = the command line you want to execute with terminal or su."
+#~ msgstr ""
+#~ "Мысалы: \"xterm -e %s\" терминал үшін, немесе пайдаланушыны ауыстыру үшін "
+#~ "\"gksu %s\".\n"
+#~ "%s = терминал не su көмегімен орындау үшін командалық жолы."
+
+#~ msgid "Previous Folder"
+#~ msgstr "Алдыңғы бума"
+
+#~ msgid "Next Folder"
+#~ msgstr "Келесі бума"
+
+#~ msgid "_My Computer"
+#~ msgstr "М_енің компьютерім"
+
+#~ msgid "Installed Applications"
+#~ msgstr "Орнатылған қолданбалар"
+
+#~ msgid "Open entered folder"
+#~ msgstr "Енгізілген буманы ашу"
+
+#~ msgid "Blank File"
+#~ msgstr "Бос файл"
 
 #~ msgid "Shortcut"
 #~ msgstr "Жарлық"
@@ -955,9 +1377,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "Invert Selection"
 #~ msgstr "Таңдауды терістеу"
 
-#~ msgid "<image file>"
-#~ msgstr "<сурет файлы>"
-
 #~ msgid "<mode>"
 #~ msgstr "<режим>"