Update copyright years: 2016 -> 2018.
[lxde/pcmanfm.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of pcmanfm package.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the pcmanfm package.
4 # Grzegorz Gibas <amigib@gmail.com>, 2010.
5 # Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>, 2013.
6 # Piotr Strębski <strebski@o2.pl>, 2013.
7 # Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: pcmanfm 1.2\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2018-04-21 22:24+0300\n"
13 "PO-Revision-Date: 2017-05-25 07:05+0000\n"
14 "Last-Translator: Piotr Strębski <strebski@o2.pl>\n"
15 "Language-Team: polski <>\n"
16 "Language: pl\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
22 "X-Generator: Pootle 2.8\n"
23 "X-POOTLE-MTIME: 1495695924.737551\n"
24
25 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
26 msgid "Copyright (C) 2009 - 2018"
27 msgstr "Prawa autorskie (C) 2009 - 2018"
28
29 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
30 #: ../data/ui/about.glade.in.h:3
31 msgid "translator-credits"
32 msgstr ""
33 "Aviary.pl\n"
34 "Piotr Drąg\n"
35 "Piotr Strębski"
36
37 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:1 ../src/desktop-ui.c:34
38 #: ../data/pcmanfm-desktop-pref.desktop.in.h:1
39 msgid "Desktop Preferences"
40 msgstr "Ustawienia pulpitu"
41
42 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:2
43 msgid "<b>Background</b>"
44 msgstr "<b>Tło</b>"
45
46 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:3
47 msgid "Wallpaper _mode:"
48 msgstr "T_ryb:"
49
50 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:4
51 msgid "_Wallpaper:"
52 msgstr "_Obraz tła:"
53
54 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:5
55 msgid "Please select an image file"
56 msgstr "Wybór pliku obrazu"
57
58 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:6
59 msgid "_Use the same wallpaper on all desktops"
60 msgstr "_Wyświetlanie tego samego obrazu na wszystkich obszarach roboczych"
61
62 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:7
63 msgid "_Background color:"
64 msgstr "_Kolor tła:"
65
66 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:8
67 msgid "<b>Text</b>"
68 msgstr "<b>Tekst</b>"
69
70 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:9
71 msgid "_Font of label text:"
72 msgstr "_Czcionka tekstu opisu:"
73
74 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:10
75 msgid "C_olor of label text:"
76 msgstr "K_olor tekstu:"
77
78 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:11
79 msgid "Color of _shadow:"
80 msgstr "Kolor _cienia:"
81
82 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:12
83 msgid "_Appearance"
84 msgstr "_Wygląd"
85
86 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:13
87 msgid "<b>Show desktop icons</b>"
88 msgstr "<b>Wyświetlanie ikon na pulpicie</b>"
89
90 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:14
91 msgid "_Show \"Documents\" folder on the desktop"
92 msgstr "Katalog „_Dokumenty”"
93
94 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:15
95 msgid "Sho_w \"Devices\" folder on the desktop"
96 msgstr "Katalog „_Nośniki”"
97
98 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:16
99 msgid "Show \"_Trash Can\" folder on the desktop"
100 msgstr "Katalog „_Kosz”"
101
102 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:17
103 msgid "S_how connected volumes on the desktop"
104 msgstr "_Zamontowane wolumeny"
105
106 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:18
107 msgid "_Desktop Icons"
108 msgstr "_Ikony"
109
110 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:19
111 msgid "_Show menus provided by window managers when desktop is clicked"
112 msgstr ""
113 "Wyświetlanie _menu menedżera okien kliknięciem prawego przycisku myszy na "
114 "pulpicie"
115
116 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:20
117 msgid "_Use desktop as a folder (show icons on it) by path:"
118 msgstr "_Wyświetlanie zawartości katalogu na pulpicie określając jego ścieżkę:"
119
120 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:21 ../data/ui/pref.glade.h:84
121 msgctxt "Use path for some folder: ..."
122 msgid "Default"
123 msgstr "Domyślna"
124
125 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:22 ../data/ui/pref.glade.h:85
126 msgctxt "Use path for some folder: ..."
127 msgid "Custom:"
128 msgstr "Własna:"
129
130 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:23
131 msgid "Select a Desktop Folder"
132 msgstr "Wybór katalogu pulpitu"
133
134 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:24
135 msgid "_Open folders from desktop in new window"
136 msgstr "_Otwieranie katalogów pulpitu w nowym oknie"
137
138 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:25
139 msgid "Ad_vanced"
140 msgstr "_Zaawansowane"
141
142 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:26
143 msgid "Fill with background color only"
144 msgstr "Wypełnienie kolorem"
145
146 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:27
147 msgid "Stretch to fill the entire monitor area"
148 msgstr "Rozciągnięcie do rozmiaru ekranu"
149
150 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:28
151 msgid "Stretch to fit the monitor area"
152 msgstr "Dopasowanie do rozmiaru ekranu"
153
154 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:29
155 msgid "Center unscaled image on the monitor"
156 msgstr "Wyśrodkowanie"
157
158 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:30
159 msgid "Tile the image to fill the entire monitor area"
160 msgstr "Rozmieszczenie sąsiadująco"
161
162 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:31
163 msgid "Stretch and crop to fill the monitor area"
164 msgstr "Rozciągnięcie i skadrowanie do rozmiaru ekranu"
165
166 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:32
167 msgid "Stretch to fill the complete screen"
168 msgstr "Rozciągnięcie do rozmiaru ekranu"
169
170 #: ../data/ui/pref.glade.h:1
171 msgid "Open in current tab"
172 msgstr "Otwieranie w bieżącej karcie"
173
174 #: ../data/ui/pref.glade.h:2
175 msgid "Open in new tab"
176 msgstr "Otwieranie w nowej karcie"
177
178 #: ../data/ui/pref.glade.h:3
179 msgid "Open in new window"
180 msgstr "Otwieranie w nowym oknie"
181
182 #: ../data/ui/pref.glade.h:4
183 msgid "Preferences"
184 msgstr "Preferencje"
185
186 #: ../data/ui/pref.glade.h:5
187 msgid "<b>Behavior</b>"
188 msgstr "<b>Zachowanie</b>"
189
190 #: ../data/ui/pref.glade.h:6
191 msgid "_Open files with single click"
192 msgstr "_Otwieranie plików jednokrotnym kliknięciem"
193
194 #: ../data/ui/pref.glade.h:7
195 msgid "Delay of auto-selection in single click mode (0 to disable)"
196 msgstr "Opóźnienie zaznaczania (0 aby wyłączyć)"
197
198 #: ../data/ui/pref.glade.h:8
199 msgid "Co_nfirm before deleting files"
200 msgstr "_Potwierdzanie usuwania plików"
201
202 #: ../data/ui/pref.glade.h:9
203 msgid "_Move deleted files to \"trash can\" instead of erasing from disk"
204 msgstr "P_rzenoszenie plików do „Kosza” zamiast ich usuwania z dysku"
205
206 #: ../data/ui/pref.glade.h:10
207 msgid "_Erase files on removable media instead of \"trash can\" creation"
208 msgstr ""
209 "_Usuwanie plików z nośników wymiennych zamiast tworzenia katalogu kosza"
210
211 #: ../data/ui/pref.glade.h:11
212 msgid "Confi_rm before moving files into \"trash can\""
213 msgstr "_Potwierdzanie przenoszenia plików do kosza"
214
215 #: ../data/ui/pref.glade.h:12
216 msgid "Don't ask options on _launch executable file"
217 msgstr "Pomijanie pytania o opcje uruchomienia p_liku wykonalnego"
218
219 #: ../data/ui/pref.glade.h:13
220 msgid "_Bookmarks:"
221 msgstr "_Zakładki:"
222
223 #: ../data/ui/pref.glade.h:14
224 msgid "Defaul_t drop action:"
225 msgstr "_Działanie przeciągania plików:"
226
227 #: ../data/ui/pref.glade.h:15
228 msgid "\"_Smart shortcut\" auto-action on drop to Desktop folder"
229 msgstr "_Tworzenie skrótów przeciągając elementy do katalogu pulpitu"
230
231 #: ../data/ui/pref.glade.h:16
232 msgid ""
233 "If enabled then \"Auto\" action on drop file onto Desktop folder will be:\n"
234 "- for files directly in Home folder a symlink will be created\n"
235 "- files on the same file system will be moved\n"
236 "- other files (e.g. on removable media) will be copied\n"
237 "- for some external URI a shortcut will be created"
238 msgstr ""
239 "Przeciągając elementy do katalogu pulpitu:\n"
240 "- tworzy dowiązania symboliczne plików znajdujących się w katalogu "
241 "użytkownika,\n"
242 "- przenosi pliki znajdujące się w tym samym systemie plików,\n"
243 "- kopiuje pliki znajdujące się w innych położeniach (np. na nośnikach "
244 "wymiennych),\n"
245 "- tworzy skróty niektórych elementów posiadających zewnętrzny adres URI."
246
247 #: ../data/ui/pref.glade.h:21
248 msgid "_Unfold tab when files are dragged onto tab button"
249 msgstr "Uaktywnienie _karty po przeciągnięciu na nią pliku"
250
251 #: ../data/ui/pref.glade.h:22
252 msgid "_Focus previous folder after coming to its parent"
253 msgstr ""
254 "Uaktywnienie p_oprzedniego katalogu po przejściu do katalogu nadrzędnego"
255
256 #: ../data/ui/pref.glade.h:23
257 msgid "<b>Default View</b>"
258 msgstr "<b>Domyślny widok</b>"
259
260 #: ../data/ui/pref.glade.h:24
261 msgid "Vie_w Mode:"
262 msgstr "_Tryb:"
263
264 #: ../data/ui/pref.glade.h:25
265 msgid "_General"
266 msgstr "_Ogólne"
267
268 #: ../data/ui/pref.glade.h:26
269 msgid "<b>Icons</b>"
270 msgstr "<b>Ikony</b>"
271
272 #: ../data/ui/pref.glade.h:27
273 msgid "Size of _big icons:"
274 msgstr "Rozmiar _dużych ikon:"
275
276 #: ../data/ui/pref.glade.h:28
277 msgid "Size of small _icons:"
278 msgstr "Rozmiar _małych ikon:"
279
280 #: ../data/ui/pref.glade.h:29
281 msgid "Size of _thumbnails:"
282 msgstr "Rozmiar mi_niatur:"
283
284 #: ../data/ui/pref.glade.h:30
285 msgid "Size of side _pane icons:"
286 msgstr "Rozmiar ikon p_anelu bocznego:"
287
288 #: ../data/ui/pref.glade.h:31
289 msgid "_Show thumbnails of files"
290 msgstr "Wyświetlanie miniatur _zawartości plików"
291
292 #: ../data/ui/pref.glade.h:32
293 msgid "_Only show thumbnails for local files"
294 msgstr "Wyświetlanie miniatur tylko _lokalnych plików"
295
296 #: ../data/ui/pref.glade.h:33
297 msgid "Do _not generate thumbnails for files exceeding this size:"
298 msgstr "Pomijanie generowania miniatur plików o _rozmiarze większym niż:"
299
300 #: ../data/ui/pref.glade.h:34
301 msgid "<b>User Interface</b>"
302 msgstr "<b>Interfejs użytkownika</b>"
303
304 #: ../data/ui/pref.glade.h:35
305 msgid "Us_e SI decimal prefixes instead of IEC binary prefixes"
306 msgstr "Używani_e dziesiętnych prefiksów SI zamiast binarnych IEC"
307
308 #: ../data/ui/pref.glade.h:36
309 msgid "Treat backup files as _hidden"
310 msgstr "_Ukrywanie plików zapasowych"
311
312 #: ../data/ui/pref.glade.h:37
313 msgid "Al_ways show full file names"
314 msgstr "_Wyświetlanie pełnych nazw plików"
315
316 #: ../data/ui/pref.glade.h:38
317 msgid "Show icons of hidden _files shadowed"
318 msgstr "Wyświetlanie za_cienionych ikon ukrytych plików"
319
320 #: ../data/ui/pref.glade.h:39
321 msgid "_Display"
322 msgstr "_Wyświetlanie"
323
324 #: ../data/ui/pref.glade.h:40
325 msgid "Hid_e 'Close tab' buttons"
326 msgstr "Ukrycie przycisków _zamykania kart"
327
328 #: ../data/ui/pref.glade.h:41
329 msgid "Al_ways show the tab bar"
330 msgstr "Zawsze widoczny pasek _kart"
331
332 #: ../data/ui/pref.glade.h:42
333 msgid "_Maximum width of tab label:"
334 msgstr "_Maksymalna szerokość etykiety karty:"
335
336 #. Use genitive case here, context is: width is XXX characters
337 #: ../data/ui/pref.glade.h:44
338 msgid "characters"
339 msgstr "znaki"
340
341 #: ../data/ui/pref.glade.h:45
342 msgid "<b>Directories Tree</b>"
343 msgstr "<b>Drzewo katalogów</b>"
344
345 #: ../data/ui/pref.glade.h:46
346 msgid "Hide e_xpander on empty or locked folder"
347 msgstr "_Ukrywanie możliwości rozwinięcia pustych i zablokowanych katalogów"
348
349 #: ../data/ui/pref.glade.h:47
350 msgid "<b>Show in Places:</b>"
351 msgstr "<b>Elementy wyświetlane w położeniach:</b>"
352
353 #: ../data/ui/pref.glade.h:48
354 msgid "_Home Folder"
355 msgstr "Katalog _użytkownika"
356
357 #: ../data/ui/pref.glade.h:49
358 msgid "Des_ktop"
359 msgstr "_Pulpit"
360
361 #: ../data/ui/pref.glade.h:50 ../src/main-win-ui.c:238
362 msgid "_Trash Can"
363 msgstr "_Kosz"
364
365 #: ../data/ui/pref.glade.h:51
366 msgid "_Filesystem Root"
367 msgstr "Katalog głó_wny"
368
369 #: ../data/ui/pref.glade.h:52
370 msgid "App_lications"
371 msgstr "_Programy"
372
373 #: ../data/ui/pref.glade.h:53 ../src/main-win-ui.c:241
374 msgid "Dev_ices"
375 msgstr "_Nośniki"
376
377 #: ../data/ui/pref.glade.h:54
378 msgid "_Network"
379 msgstr "_Sieć"
380
381 #: ../data/ui/pref.glade.h:55
382 msgid "_Layout"
383 msgstr "_Układ"
384
385 #: ../data/ui/pref.glade.h:56
386 msgid "<b>Auto-mount</b>"
387 msgstr "<b>Automatyczne montowanie</b>"
388
389 #: ../data/ui/pref.glade.h:57
390 msgid "_Mount mountable volumes automatically on program startup"
391 msgstr "_Montowanie wolumenów podczas uruchamiania programu"
392
393 #: ../data/ui/pref.glade.h:58
394 msgid "Mo_unt removable media automatically when they are inserted"
395 msgstr "Montowanie nośników wymiennych po _wsunięciu"
396
397 #: ../data/ui/pref.glade.h:59
398 msgid "_Show available options for removable media when they are inserted"
399 msgstr "Wyświetlanie możliwych _czynności po wsunięciu nośnika wymiennego"
400
401 #: ../data/ui/pref.glade.h:60
402 msgid "Do_n't show available options for those media types:"
403 msgstr "_Pomijanie wyświetlania czynności dla poniższych typów nośników:"
404
405 #: ../data/ui/pref.glade.h:61
406 msgid "_Remove selected"
407 msgstr "_Usuń zaznaczony"
408
409 #: ../data/ui/pref.glade.h:62
410 msgid "_Open mounted removable media in new tab instead of new window"
411 msgstr ""
412 "_Otwieranie zamontowanych nośników wymiennych w nowej karcie zamiast w nowym "
413 "oknie"
414
415 #: ../data/ui/pref.glade.h:63
416 msgid "When removable medium unmounted:"
417 msgstr "Działanie odmontowania nośnika wymiennego:"
418
419 #: ../data/ui/pref.glade.h:64
420 msgid "Clos_e tab containing removable medium"
421 msgstr "Za_mknięcie karty"
422
423 #: ../data/ui/pref.glade.h:65
424 msgid "Change folder in the tab to _Home Folder"
425 msgstr "Przejście do katalogu _użytkownika"
426
427 #: ../data/ui/pref.glade.h:66
428 msgid "_Volume Management"
429 msgstr "_Wolumeny"
430
431 #: ../data/ui/pref.glade.h:67
432 msgid "<b>Programs</b>"
433 msgstr "<b>Programy</b>"
434
435 #: ../data/ui/pref.glade.h:68
436 msgid "<i>Commands below may include extra options if necessary.</i>"
437 msgstr "<i>Poniższe polecenia mogą zawierać dodatkowe opcje.</i>"
438
439 #: ../data/ui/pref.glade.h:69
440 msgid "_Terminal emulator:"
441 msgstr "Emulator _terminala:"
442
443 #: ../data/ui/pref.glade.h:70
444 msgid "_Switch user command:"
445 msgstr "Polecenie zmiany _użytkownika:"
446
447 #. Application command to format some drive
448 #: ../data/ui/pref.glade.h:72
449 msgid "_Format command:"
450 msgstr "Polecenie _formatowania:"
451
452 #: ../data/ui/pref.glade.h:73
453 msgid "A_rchiver integration:"
454 msgstr "Menedżer _archiwów:"
455
456 #: ../data/ui/pref.glade.h:74
457 msgid "<b>Templates</b>"
458 msgstr "<b>Szablony</b>"
459
460 #: ../data/ui/pref.glade.h:75
461 msgid "S_how only user defined templates in menu"
462 msgstr "_Wyświetlanie w menu tylko szablonów określonych przez użytkownika"
463
464 #: ../data/ui/pref.glade.h:76
465 msgid "Show _only one template for each MIME type"
466 msgstr "Wyświetlanie tylko j_ednego szablonu dla każdego typu MIME"
467
468 #: ../data/ui/pref.glade.h:77
469 msgid "Ru_n default application after creation from template"
470 msgstr "_Uruchomienie domyślnego programu po użyciu szablonu"
471
472 #: ../data/ui/pref.glade.h:78
473 msgid "<b>Other Options</b>"
474 msgstr "<b>Inne</b>"
475
476 #: ../data/ui/pref.glade.h:79
477 msgid "Use Application Startup Notify _by default"
478 msgstr "_Domyślne powiadamianie o uruchamianiu programów"
479
480 #: ../data/ui/pref.glade.h:80
481 msgid ""
482 "If checked then use Startup Notify for application if another not stated "
483 "explicitly.\n"
484 "If unchecked then use Startup Notify only if that is defined for application."
485 msgstr ""
486 "Jeśli zaznaczono, używa powiadomienia o uruchamianiu programów, gdy inne nie "
487 "jest wyraźnie określone.\n"
488 "Jeśli odznaczono, używa powiadomienia o uruchamianiu programów tylko wtedy, "
489 "gdy te jest określone dla programu."
490
491 #: ../data/ui/pref.glade.h:82
492 msgid "D_efer test for content type on folder loading"
493 msgstr "Opóźni_enie testowania typu zawartości podczas wczytywania katalogu"
494
495 #: ../data/ui/pref.glade.h:83
496 msgid "Use path for \"Home Folder\" button:"
497 msgstr "Ścieżka przycisku „Katalog użytkownika”:"
498
499 #: ../data/ui/pref.glade.h:86
500 msgid "_Use current"
501 msgstr "_Użyj bieżącej"
502
503 #: ../data/ui/pref.glade.h:87
504 msgid "_Advanced"
505 msgstr "_Zaawansowane"
506
507 #: ../data/ui/pref.glade.h:88
508 msgid "<b>_Do not load modules matching:</b>"
509 msgstr "<b>Moduły p_omijane podczas wczytywania:</b>"
510
511 #: ../data/ui/pref.glade.h:89
512 msgid "<b>_Load these modules anyway:</b>"
513 msgstr "<b>Zawsze _wczytywane moduły:</b>"
514
515 #: ../data/ui/pref.glade.h:90
516 msgid "Modules"
517 msgstr "Moduły"
518
519 #: ../data/ui/pref.glade.h:91
520 msgid "Auto (move if on the same FS, copy otherwise)"
521 msgstr "Automatycznie (przenoszenie lub kopiowanie)"
522
523 #: ../data/ui/pref.glade.h:92
524 msgid "Copy"
525 msgstr "Kopiowanie"
526
527 #: ../data/ui/pref.glade.h:93
528 msgid "Move"
529 msgstr "Przenoszenie"
530
531 #: ../data/ui/pref.glade.h:94
532 msgid "Ask"
533 msgstr "Wyświetlanie pytania"
534
535 #: ../data/ui/pref.glade.h:95
536 msgid "Icon view"
537 msgstr "Ikony"
538
539 #: ../data/ui/pref.glade.h:96
540 msgid "Compact view"
541 msgstr "Lista zwarta"
542
543 #: ../data/ui/pref.glade.h:97
544 msgid "Thumbnail view"
545 msgstr "Miniatury"
546
547 #: ../data/ui/pref.glade.h:98
548 msgid "Detailed list view"
549 msgstr "Lista szczegółowa"
550
551 #: ../data/ui/autorun.glade.h:1
552 msgid "Removable medium is inserted"
553 msgstr "Wsunięto nośnik wymienny"
554
555 #: ../data/ui/autorun.glade.h:2
556 msgid "<b>Removable medium is inserted</b>"
557 msgstr "<b>Wsunięto nośnik wymienny</b>"
558
559 #: ../data/ui/autorun.glade.h:3
560 msgid "Type of medium:"
561 msgstr "Typ nośnika:"
562
563 #: ../data/ui/autorun.glade.h:4
564 msgid "Detecting..."
565 msgstr "Wykrywanie..."
566
567 #: ../data/ui/autorun.glade.h:5
568 msgid "Please select the action you want to perform:"
569 msgstr "Proszę wybrać czynność:"
570
571 #: ../data/ui/autorun.glade.h:6
572 msgid "_Always perform this action on this media type"
573 msgstr "Wykonywanie tej czynności _zawsze dla zawartości tego typu"
574
575 #: ../data/ui/connect.glade.h:1
576 msgid "Connect to remote server"
577 msgstr "Nawiązywania połączenia z serwerem"
578
579 #: ../data/ui/connect.glade.h:2
580 msgid "<b>Specify remote folder to connect</b>"
581 msgstr "<b>Proszę określić zdalne położenie, aby nawiązać połączenie</b>"
582
583 #: ../data/ui/connect.glade.h:3
584 msgid "_Type:"
585 msgstr "_Typ:"
586
587 #: ../data/ui/connect.glade.h:4
588 msgid "_Host:"
589 msgstr "_Komputer:"
590
591 #: ../data/ui/connect.glade.h:5
592 msgid "_Port:"
593 msgstr "_Port:"
594
595 #: ../data/ui/connect.glade.h:6
596 msgid "Pa_th:"
597 msgstr "Ś_cieżka:"
598
599 #: ../data/ui/connect.glade.h:7
600 msgid "_Anonymous login"
601 msgstr "_Anonimowe logowanie"
602
603 #: ../data/ui/connect.glade.h:8
604 msgid "_Login as:"
605 msgstr "_Zalogowanie jako:"
606
607 #: ../data/ui/connect.glade.h:9
608 msgid "SSH"
609 msgstr "SSH"
610
611 #: ../data/ui/connect.glade.h:10
612 msgid "FTP"
613 msgstr "FTP"
614
615 #: ../data/ui/connect.glade.h:11
616 msgid "WebDAV"
617 msgstr "WebDAV"
618
619 #: ../src/volume-manager.c:237
620 msgid "mixed content"
621 msgstr "różna zawartość"
622
623 #: ../src/volume-manager.c:246
624 msgid "removable disk"
625 msgstr "nośnik wymienny"
626
627 #: ../src/volume-manager.c:302
628 msgid "Open in File Manager"
629 msgstr "Otwórz w menedżerze plików"
630
631 #: ../src/desktop-ui.c:51
632 msgid "Open in New Ta_b"
633 msgstr "Otwórz w nowej _karcie"
634
635 #: ../src/desktop-ui.c:52 ../src/tab-page.c:57
636 msgid "Open in New Win_dow"
637 msgstr "Otwórz w nowym _oknie"
638
639 #: ../src/desktop-ui.c:54 ../src/tab-page.c:59
640 msgid "Open in Termina_l"
641 msgstr "Otwórz w _terminalu"
642
643 #: ../src/desktop-ui.c:68
644 msgid "_Remove from Desktop"
645 msgstr "_Usuń z pulpitu"
646
647 #: ../src/desktop-ui.c:85
648 msgid "Stic_k to Current Position"
649 msgstr "Za_blokowanie położenia"
650
651 #: ../src/desktop-ui.c:90
652 msgid "Snap to _Grid"
653 msgstr "Wyrównanie do _siatki"
654
655 #: ../src/desktop.c:974
656 msgid "Activate file"
657 msgstr "Aktywuj plik"
658
659 #: ../src/desktop.c:976
660 msgid "Show file menu"
661 msgstr "Wyświetla menu pliku"
662
663 #: ../src/desktop.c:1394
664 msgid "Show desktop menu"
665 msgstr "Wyświetla menu pulpitu"
666
667 #. FIXME: set name by monitor
668 #: ../src/desktop.c:1466
669 msgid "Desktop"
670 msgstr "Pulpit"
671
672 #: ../src/main-win-ui.c:189
673 msgid "_File"
674 msgstr "_Plik"
675
676 #: ../src/main-win-ui.c:190
677 msgid "_New Window"
678 msgstr "Nowe _okno"
679
680 #: ../src/main-win-ui.c:190
681 #, fuzzy
682 msgid "Open new file manager window"
683 msgstr "Otwórz w menedżerze plików"
684
685 #: ../src/main-win-ui.c:191
686 msgid "New T_ab"
687 msgstr "Nowa _karta"
688
689 #: ../src/main-win-ui.c:191
690 msgid "Create new tab for this folder"
691 msgstr "Otwiera katalog w nowej karcie"
692
693 #: ../src/main-win-ui.c:192
694 msgid "C_reate New..."
695 msgstr "Utwórz _nowy..."
696
697 #: ../src/main-win-ui.c:193
698 msgid "Folder"
699 msgstr "Katalog"
700
701 #: ../src/main-win-ui.c:194
702 msgid "Empty File"
703 msgstr "Pusty plik"
704
705 #: ../src/main-win-ui.c:195
706 msgid "Folder Propertie_s"
707 msgstr "_Właściwości katalogu"
708
709 #: ../src/main-win-ui.c:196
710 msgid "_Close Tab"
711 msgstr "Zamknij k_artę"
712
713 #: ../src/main-win-ui.c:197
714 msgid "Close _Window"
715 msgstr "Za_mknij okno"
716
717 #: ../src/main-win-ui.c:198
718 msgid "_Edit"
719 msgstr "_Edycja"
720
721 #: ../src/main-win-ui.c:200
722 msgid "C_ut"
723 msgstr "_Wytnij"
724
725 #: ../src/main-win-ui.c:203
726 msgid "Move to _Trash"
727 msgstr "Przeni_eś do kosza"
728
729 #: ../src/main-win-ui.c:205
730 msgid "Copy Pat_h(s)"
731 msgstr "Skopiuj ś_cieżkę"
732
733 #: ../src/main-win-ui.c:206
734 msgid "R_ename..."
735 msgstr "_Zmień nazwę..."
736
737 #: ../src/main-win-ui.c:207
738 msgid "D_uplicate..."
739 msgstr "_Powiel..."
740
741 #: ../src/main-win-ui.c:208
742 msgid "Create Lin_k..."
743 msgstr "Utwórz _dowiązanie..."
744
745 #: ../src/main-win-ui.c:209
746 msgid "_Move to..."
747 msgstr "_Przenieś do..."
748
749 #: ../src/main-win-ui.c:210
750 msgid "Copy to_..."
751 msgstr "Kopiuj do_..."
752
753 #: ../src/main-win-ui.c:211
754 msgid "Propertie_s"
755 msgstr "_Właściwości"
756
757 #: ../src/main-win-ui.c:213
758 msgid "_Invert Selection"
759 msgstr "Odwróć zaz_naczenie"
760
761 #: ../src/main-win-ui.c:214
762 msgid "Prefere_nces"
763 msgstr "P_referencje..."
764
765 #: ../src/main-win-ui.c:215
766 msgid "_View"
767 msgstr "_Widok"
768
769 #: ../src/main-win-ui.c:216
770 msgid "_Reload Folder"
771 msgstr "W_czytaj ponownie"
772
773 #: ../src/main-win-ui.c:216
774 msgid "Reload current folder"
775 msgstr "Wczytuje ponownie zawartość bieżącego katalogu"
776
777 #: ../src/main-win-ui.c:217
778 msgid "Tool_bar"
779 msgstr "Pasek _narzędziowy"
780
781 #: ../src/main-win-ui.c:218
782 msgid "Pat_h Bar"
783 msgstr "Pasek p_ołożenia"
784
785 #: ../src/main-win-ui.c:219
786 msgid "Side _Pane"
787 msgstr "Panel _boczny"
788
789 #. other see below: 'ShowHidden' 'ShowStatus' 'Fullscreen' 'IconView'...
790 #: ../src/main-win-ui.c:221
791 msgid "Fo_lder View Mode"
792 msgstr "_Tryb"
793
794 #: ../src/main-win-ui.c:222
795 msgid "S_ort Files"
796 msgstr "So_rtowanie"
797
798 #: ../src/main-win-ui.c:224
799 msgid "Zoom O_ut"
800 msgstr "Po_mniejsz"
801
802 #: ../src/main-win-ui.c:227
803 msgid "Fil_ter..."
804 msgstr "_Filtruj..."
805
806 #: ../src/main-win-ui.c:229
807 msgid "_Help"
808 msgstr "Pomo_c"
809
810 #: ../src/main-win-ui.c:231
811 msgid "_Keyboard Navigation"
812 msgstr "Skróty _klawiszowe"
813
814 #: ../src/main-win-ui.c:232
815 msgid "_Go"
816 msgstr "P_rzejdź"
817
818 #: ../src/main-win-ui.c:233
819 msgid "_Previous Folder"
820 msgstr "_Poprzedni katalog"
821
822 #: ../src/main-win-ui.c:233
823 msgid "Return to previous folder in history"
824 msgstr "Przechodzi do ostatnio odwiedzonego położenia"
825
826 #: ../src/main-win-ui.c:234
827 msgid "_Next Folder"
828 msgstr "_Następny katalog"
829
830 #: ../src/main-win-ui.c:234
831 msgid "Go forward to next folder in history"
832 msgstr "Przechodzi do położenia odwiedzonego w następnej kolejności"
833
834 #: ../src/main-win-ui.c:235
835 msgid "Pa_rent Folder"
836 msgstr "Katalog _nadrzędny"
837
838 #: ../src/main-win-ui.c:235
839 msgid "Go to parent Folder"
840 msgstr "Przechodzi do katalogu nadrzędnego"
841
842 #: ../src/main-win-ui.c:236
843 msgid "H_ome Folder"
844 msgstr "Katalog _użytkownika"
845
846 #: ../src/main-win-ui.c:236
847 msgid "Go to home folder"
848 msgstr "Przechodzi do katalogu użytkownika"
849
850 #: ../src/main-win-ui.c:237
851 msgid "_Desktop"
852 msgstr "_Pulpit"
853
854 #: ../src/main-win-ui.c:237
855 msgid "Go to desktop folder"
856 msgstr "Przechodzi do katalogu pulpitu"
857
858 #: ../src/main-win-ui.c:238
859 msgid "Open trash can"
860 msgstr "Wyświetla zawartość kosza"
861
862 #: ../src/main-win-ui.c:239
863 msgid "Filesyste_m Root"
864 msgstr "Katalog głó_wny"
865
866 #: ../src/main-win-ui.c:239
867 msgid "Go fo filesystem root"
868 msgstr "Przechodzi do głównego katalogu systemu plików"
869
870 #: ../src/main-win-ui.c:240
871 msgid "_Applications"
872 msgstr "P_rogramy"
873
874 #: ../src/main-win-ui.c:240
875 msgid "Go to root of applications menu folder"
876 msgstr "Przechodzi do głównego katalogu menu programów"
877
878 #: ../src/main-win-ui.c:241
879 msgid "Go to list of devices connected to the computer"
880 msgstr "Wyświetla listę nośników podłączonych do komputera"
881
882 #: ../src/main-win-ui.c:242
883 msgid "Net_work"
884 msgstr "_Sieć"
885
886 #: ../src/main-win-ui.c:242
887 msgid "Go to list of places on the network"
888 msgstr "Przechodzi do listy położeń sieciowych"
889
890 #: ../src/main-win-ui.c:243
891 msgid "_Go to Location..."
892 msgstr "P_ołożenie..."
893
894 #: ../src/main-win-ui.c:244
895 msgid "_Connect to Server..."
896 msgstr "Połą_cz z serwerem..."
897
898 #: ../src/main-win-ui.c:244
899 msgid "Open a window to choose remote folder location"
900 msgstr "Otwiera okno wyboru zdalnego położenia"
901
902 #: ../src/main-win-ui.c:245
903 msgid "Go to the path in the location bar"
904 msgstr "Uaktywnia pole ścieżki na pasku położenia"
905
906 #: ../src/main-win-ui.c:246
907 msgid "_Bookmarks"
908 msgstr "_Zakładki"
909
910 #: ../src/main-win-ui.c:247
911 msgid "_Add to Bookmarks..."
912 msgstr "_Dodaj zakładkę..."
913
914 #: ../src/main-win-ui.c:247
915 msgid "Add current folder to bookmarks list"
916 msgstr "Dodaje bieżący katalog do listy zakładek"
917
918 #: ../src/main-win-ui.c:248
919 msgid "Too_ls"
920 msgstr "_Narzędzia"
921
922 #: ../src/main-win-ui.c:249
923 msgid "Open Current Folder in _Terminal"
924 msgstr "Otwórz położenie w _terminalu"
925
926 #: ../src/main-win-ui.c:251
927 msgid "Fin_d Files..."
928 msgstr "_Wyszukaj pliki..."
929
930 #: ../src/main-win-ui.c:251
931 msgid "Open search dialog"
932 msgstr "Otwiera okno wyszukiwania"
933
934 #: ../src/main-win-ui.c:254
935 msgid "_Run a Command in Current Folder..."
936 msgstr "Wy_konaj polecenie w bieżącym położeniu..."
937
938 #. Note to translators: "Mingle..." means "Do not put folders before files" but make the translation as short as possible, please!
939 #: ../src/main-win-ui.c:271
940 msgid "Mingle _Files and Folders"
941 msgstr "Mi_eszanie plików i katalogów"
942
943 #: ../src/main-win-ui.c:274
944 msgid "_Ignore Name Case"
945 msgstr "_Ignorowanie wielkości liter"
946
947 #: ../src/main-win-ui.c:276
948 msgid "Sho_w Hidden"
949 msgstr "Wyświetlanie _ukrytych plików"
950
951 #. Note to translators: this save is meant for folder's settings such as sort
952 #: ../src/main-win-ui.c:278
953 msgid "Preserve This Folder's Settings"
954 msgstr "Zachowaj ustawienia katalogu"
955
956 #: ../src/main-win-ui.c:279
957 msgid ""
958 "Check to remember view and sort as folder setting rather than global one"
959 msgstr ""
960 "Kliknij, aby zapamiętać widok i sortowanie jako ustawienie katalogu, zamiast "
961 "używać globalnych"
962
963 #: ../src/main-win-ui.c:281
964 msgid "_Show Toolbar"
965 msgstr "_Wyświetlanie"
966
967 #: ../src/main-win-ui.c:282
968 msgid "Show 'New _Window' Button"
969 msgstr "Przycisk „Nowe _okno”"
970
971 #: ../src/main-win-ui.c:283
972 msgid "Show 'New _Tab' Button"
973 msgstr "Przycisk „Nowa _karta”"
974
975 #: ../src/main-win-ui.c:284
976 msgid "Show _Navigation Buttons"
977 msgstr "Przyciski _nawigacji"
978
979 #: ../src/main-win-ui.c:285
980 msgid "Show '_Home' Button"
981 msgstr "Przycisk „Katalog _użytkownika”"
982
983 #: ../src/main-win-ui.c:286
984 msgid "Sho_w Side Pane"
985 msgstr "_Wyświetlanie"
986
987 #: ../src/main-win-ui.c:287
988 msgid "Show Status B_ar"
989 msgstr "Pasek _stanu"
990
991 #: ../src/main-win-ui.c:288
992 msgid "_Dual Pane Mode"
993 msgstr "Tryb _dwóch paneli"
994
995 #: ../src/main-win-ui.c:288
996 msgid "Show two panels with folder views"
997 msgstr "Wyświetla dwa panele z zawartością katalogów"
998
999 #: ../src/main-win-ui.c:289
1000 msgid "Fullscreen _Mode"
1001 msgstr "_Pełny ekran"
1002
1003 #: ../src/main-win-ui.c:295
1004 msgid "_Icon View"
1005 msgstr "_Ikony"
1006
1007 #: ../src/main-win-ui.c:296
1008 msgid "_Compact View"
1009 msgstr "Lista _zwarta"
1010
1011 #: ../src/main-win-ui.c:297
1012 msgid "_Thumbnail View"
1013 msgstr "_Miniatury"
1014
1015 #: ../src/main-win-ui.c:298
1016 msgid "Detailed _List View"
1017 msgstr "_Lista szczegółowa"
1018
1019 #: ../src/main-win-ui.c:311 ../src/main-win-ui.c:319
1020 msgid "By _Name"
1021 msgstr "Według _nazwy"
1022
1023 #: ../src/main-win-ui.c:312 ../src/main-win-ui.c:320
1024 msgid "By _Modification Time"
1025 msgstr "Według czasu _modyfikacji"
1026
1027 #: ../src/main-win-ui.c:313 ../src/main-win-ui.c:321
1028 msgid "By _Size"
1029 msgstr "Według _rozmiaru"
1030
1031 #: ../src/main-win-ui.c:314 ../src/main-win-ui.c:322
1032 msgid "By File _Type"
1033 msgstr "Według _typu"
1034
1035 #: ../src/main-win-ui.c:316
1036 msgid "By _Extension"
1037 msgstr "Według _rozszerzenia"
1038
1039 #: ../src/main-win-ui.c:329
1040 msgid "Places"
1041 msgstr "Położenia"
1042
1043 #: ../src/main-win-ui.c:330
1044 msgid "Directory Tree"
1045 msgstr "Drzewo katalogów"
1046
1047 #: ../src/main-win-ui.c:331
1048 msgid "Remote"
1049 msgstr "Zdalne"
1050
1051 #: ../src/main-win-ui.c:337
1052 msgid "_Location"
1053 msgstr "_Pole ścieżki"
1054
1055 #: ../src/main-win-ui.c:338
1056 msgid "_Buttons"
1057 msgstr "P_rzyciski"
1058
1059 #: ../src/main-win.c:938 ../src/main-win.c:942
1060 msgid "Show history of visited folders"
1061 msgstr "Wyświetla historię odwiedzonych katalogów"
1062
1063 #: ../src/main-win.c:947
1064 msgid "History"
1065 msgstr "Historia"
1066
1067 #: ../src/main-win.c:961
1068 msgid "You are in super user mode"
1069 msgstr "W użyciu tryb super użytkownika"
1070
1071 #: ../src/main-win.c:1146
1072 msgid "Lightweight file manager\n"
1073 msgstr "Lekki menedżer plików\n"
1074
1075 #: ../src/main-win.c:1156
1076 #, c-format
1077 msgid "using LibFM ver. %s\n"
1078 msgstr "Używa LibFM w wersji %s\n"
1079
1080 #: ../src/main-win.c:1158
1081 msgid ""
1082 "\n"
1083 "Developed by Hon Jen Yee (PCMan)"
1084 msgstr ""
1085 "\n"
1086 "Rozwijany przez Hon Jen Yee (PCMan)"
1087
1088 #: ../src/main-win.c:1183 ../src/main-win.c:1191
1089 msgid "Keyboard Navigation"
1090 msgstr "Nawigacja klawiaturą"
1091
1092 #: ../src/main-win.c:1185
1093 msgid ""
1094 "Tab: cycle focus Folder View -> Side Pane -> Tools Bar\n"
1095 "Shift+Tab: cycle focus Tools Bar -> Side Pane -> Folder View\n"
1096 "F6: change focus Side pane <-> Folder view\n"
1097 "F8: focus divider between Side pane and Folder view\n"
1098 "F10: activate main menu\n"
1099 "Ctrl+L or Alt+D: jump focus to Path Bar"
1100 msgstr ""
1101 "Tab: przełącza uaktywnienie Widok katalogu -> Panel boczny -> Pasek "
1102 "narzędzi\n"
1103 "Shift+Tab: przełącza uaktywnienie Pasek narzędzi -> Panel boczny -> Widok "
1104 "katalogu\n"
1105 "F6: przełącza uaktywnienie Panel boczny <-> Widok katalogu\n"
1106 "F8: uaktywnia separator pomiędzy Panelem bocznym i Widokiem katalogu\n"
1107 "F10: uaktywnia pasek menu\n"
1108 "Ctrl+L or Alt+D: przechodzi do pola paska ścieżki"
1109
1110 #: ../src/main-win.c:1227
1111 msgid "Run a command"
1112 msgstr "Wykonywanie polecenia"
1113
1114 #: ../src/main-win.c:1228
1115 msgid "Enter a command to run:"
1116 msgstr "Proszę wprowadzić polecenie do wykonania:"
1117
1118 #: ../src/main-win.c:1235
1119 msgid "Current folder is inaccessible"
1120 msgstr "Bieżące położenie jest niedostępne"
1121
1122 #: ../src/main-win.c:1837
1123 #, c-format
1124 msgid ""
1125 "Add following folder to bookmarks:\n"
1126 "'%s'\n"
1127 "Enter a name for the new bookmark item:"
1128 msgstr ""
1129 "Dodaj następujący katalog do zakładek:\n"
1130 "„%s”\n"
1131 "Proszę wprowadzić nazwę dla zakładki:"
1132
1133 #: ../src/main-win.c:1841
1134 msgid "Add to Bookmarks"
1135 msgstr "Dodawanie zakładki"
1136
1137 #: ../src/main-win.c:2587
1138 msgid "Select filter"
1139 msgstr "Wybór filtra"
1140
1141 #: ../src/main-win.c:2588
1142 msgid "Choose a new shell pattern to show files:"
1143 msgstr "Proszę wprowadzić wzór filtra powłoki, aby wyświetlić określone pliki:"
1144
1145 #. options only acceptable by first pcmanfm instance. These options are not passed through IPC
1146 #: ../src/pcmanfm.c:78
1147 msgid "Name of configuration profile"
1148 msgstr "Nazwa profilu ustawień"
1149
1150 #: ../src/pcmanfm.c:78
1151 msgid "PROFILE"
1152 msgstr "PROFIL"
1153
1154 #: ../src/pcmanfm.c:79
1155 msgid "Run PCManFM as a daemon"
1156 msgstr "Uruchamia program jako demon"
1157
1158 #: ../src/pcmanfm.c:80
1159 msgid "No function. Just to be compatible with nautilus"
1160 msgstr "Brak funkcji. Zapewnia kompatybilność z programem Nautilus."
1161
1162 #. options that are acceptable for every instance of pcmanfm and will be passed through IPC.
1163 #: ../src/pcmanfm.c:83
1164 msgid "Launch desktop manager"
1165 msgstr "Włącza menedżera pulpitu"
1166
1167 #: ../src/pcmanfm.c:84
1168 msgid "Turn off desktop manager if it's running"
1169 msgstr "Wyłącza menedżera pulpitu jeśli jest włączony"
1170
1171 #: ../src/pcmanfm.c:85
1172 msgid "Open desktop preference dialog"
1173 msgstr "Wyświetla okno preferencji pulpitu"
1174
1175 #: ../src/pcmanfm.c:86
1176 msgid "Use --desktop option only for one screen"
1177 msgstr "Używa opcji --desktop tylko dla jednego ekranu"
1178
1179 #: ../src/pcmanfm.c:87
1180 msgid "Set desktop wallpaper from image FILE"
1181 msgstr "Ustala tło pulpitu z PLIKU obrazu"
1182
1183 #: ../src/pcmanfm.c:87
1184 msgid "FILE"
1185 msgstr "PLIK"
1186
1187 #. don't translate list of modes in description, please
1188 #: ../src/pcmanfm.c:89
1189 msgid ""
1190 "Set mode of desktop wallpaper. MODE=(color|stretch|fit|crop|center|tile|"
1191 "screen)"
1192 msgstr ""
1193 "Ustala tryb wyświetlania tła pulpitu. TRYB=(color|stretch|fit|crop|center|"
1194 "tile|screen)"
1195
1196 #: ../src/pcmanfm.c:89
1197 msgid "MODE"
1198 msgstr "TRYB"
1199
1200 #: ../src/pcmanfm.c:90
1201 msgid "Open Preferences dialog on the page N"
1202 msgstr "Otwiera okno preferencji na karcie N"
1203
1204 #: ../src/pcmanfm.c:90
1205 msgid "N"
1206 msgstr "N"
1207
1208 #: ../src/pcmanfm.c:91
1209 msgid "Open new window"
1210 msgstr "Otwiera nowe okno"
1211
1212 #: ../src/pcmanfm.c:93
1213 msgid "Open a Find Files window"
1214 msgstr "Otwiera okno wyszukiwania plików"
1215
1216 #: ../src/pcmanfm.c:95
1217 msgid "Window role for usage by window manager"
1218 msgstr "Określa typ okna używany przez menedżera okien"
1219
1220 #: ../src/pcmanfm.c:95
1221 msgid "ROLE"
1222 msgstr "ROLA"
1223
1224 #: ../src/pcmanfm.c:96
1225 msgid "[FILE1, FILE2,...]"
1226 msgstr "[PLIK1, PLIK2,...]"
1227
1228 #. FIXME: add "on this X screen/monitor" into diagnostics
1229 #: ../src/pcmanfm.c:376
1230 msgid "Desktop manager is not active."
1231 msgstr "Menadżer pulpitu jest nieaktywny."
1232
1233 #: ../src/pcmanfm.c:627
1234 msgid "Terminal emulator is not set."
1235 msgstr "Nie zdefiniowano polecenia emulatora terminala."
1236
1237 #: ../src/tab-page.c:56
1238 msgid "Open in New T_ab"
1239 msgstr "Otwórz w _nowej karcie"
1240
1241 #: ../src/tab-page.c:411
1242 #, c-format
1243 msgid "%d item selected"
1244 msgid_plural "%d items selected"
1245 msgstr[0] "Zaznaczono %d element"
1246 msgstr[1] "Zaznaczono %d elementy"
1247 msgstr[2] "Zaznaczono %d elementów"
1248
1249 #: ../src/tab-page.c:741
1250 #, c-format
1251 msgid "Free space: %s (Total: %s)"
1252 msgstr "Wolna przestrzeń: %s (całkowita: %s)"
1253
1254 #: ../src/tab-page.c:761
1255 #, c-format
1256 msgid "%d item"
1257 msgid_plural "%d items"
1258 msgstr[0] "%d element"
1259 msgstr[1] "%d elementy"
1260 msgstr[2] "%d elementów"
1261
1262 #: ../src/tab-page.c:762
1263 #, c-format
1264 msgid " (%d hidden)"
1265 msgid_plural " (%d hidden)"
1266 msgstr[0] " (%d ukryty)"
1267 msgstr[1] " (%d ukryte)"
1268 msgstr[2] " (%d ukrytych)"
1269
1270 #: ../src/pref.c:515
1271 msgid "Add to Modules Blacklist"
1272 msgstr "Dodawanie do listy pomijanych modułów"
1273
1274 #: ../src/pref.c:516
1275 msgid "Enter a blacklisted module mask:"
1276 msgstr "Proszę wprowadzić wzór pomijanych modułów:"
1277
1278 #: ../src/pref.c:607
1279 msgid "Add to Modules Whitelist"
1280 msgstr "Dodawanie do listy wczytywanych modułów"
1281
1282 #: ../src/pref.c:608
1283 msgid "Enter a whitelisted module mask:"
1284 msgstr "Proszę wprowadzić wzór zawsze wczytywanych modułów:"
1285
1286 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:1
1287 msgid "File Manager PCManFM"
1288 msgstr "Menedżer plików PCManFM"
1289
1290 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:2
1291 msgid "File Manager"
1292 msgstr "Menedżer plików"
1293
1294 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:3
1295 msgid "Browse the file system and manage the files"
1296 msgstr "Umożliwia przeglądanie systemu plików i zarządza jego zawartością"
1297
1298 #: ../data/pcmanfm-desktop-pref.desktop.in.h:2
1299 msgid "Change desktop wallpapers and behavior of desktop manager"
1300 msgstr "Zmienia tło pulpitu i zachowanie menedżera pulpitu"
1301
1302 #~ msgid "Center on the screen"
1303 #~ msgstr "Wyśrodkowanie"
1304
1305 #~ msgid "Opened in New Tab"
1306 #~ msgstr "W nowej karcie"
1307
1308 #~ msgid "Create Symlin_k"
1309 #~ msgstr "Utwórz _dowiązanie"
1310
1311 #~ msgid "_Zoom In"
1312 #~ msgstr "Po_większenie"
1313
1314 #~ msgid "_Normal Size"
1315 #~ msgstr "_Normalny rozmiar"
1316
1317 #~ msgid "Devi_ces"
1318 #~ msgstr "Urzą_dzenia"
1319
1320 #~ msgid "Tool_s"
1321 #~ msgstr "_Narzędzia"
1322
1323 #~ msgid "Fin_d Files"
1324 #~ msgstr "_Wyszukaj pliki"
1325
1326 #~ msgid "Show Hidde_n"
1327 #~ msgstr "Wyświetlanie _ukrytych plików"
1328
1329 #~ msgid "T_win Pane Mode"
1330 #~ msgstr "Tryb _dwóch paneli "
1331
1332 #~ msgid "Switch user command is not set."
1333 #~ msgstr "Polecenie zmiany użytkownika nie zostało zdefiniowane."
1334
1335 #~ msgid "Show \"_My Computer\" icon on desktop"
1336 #~ msgstr "Wyświetlanie ikony \"_Mój komputer\" na pulpicie"
1337
1338 #~ msgid "\"C_omputer\" special folder"
1339 #~ msgstr "Katalog specjalny \"K_omputer\""
1340
1341 #~ msgid "Des_ktop Folder"
1342 #~ msgstr "Katalog p_ulpitu"
1343
1344 #~ msgid "_Home Directory"
1345 #~ msgstr "Katalog _użytkownika"
1346
1347 #~ msgid "_Trash can"
1348 #~ msgstr "_Kosz"
1349
1350 #~ msgid "_Computer Drives"
1351 #~ msgstr "_Napędy komputera"
1352
1353 #~ msgid "Open folder entered in location entry"
1354 #~ msgstr "Otwórz katalog wpisany w pasek położenia"
1355
1356 #~ msgid "_Add To Bookmarks"
1357 #~ msgstr "_Dodaj do zakładek"
1358
1359 #~ msgid "Open Current Folder as _Root"
1360 #~ msgstr "Otwórz położenie jako użytkownik _root"
1361
1362 #~ msgid "Hide _folder content border"
1363 #~ msgstr "Ukrycie _obramowania zawartości katalogu"
1364
1365 #~ msgid "Hide _side pane buttons"
1366 #~ msgstr "Ukrycie przycisków panelu _bocznego"
1367
1368 #~ msgid "_Trash bin"
1369 #~ msgstr "_Kosz"
1370
1371 #~ msgid ""
1372 #~ "Examples: \"xterm -e %s\" for terminal or \"gksu %s\" for switching "
1373 #~ "user.\n"
1374 #~ "%s = the command line you want to execute with terminal or su."
1375 #~ msgstr ""
1376 #~ "Przykłady: „xterm -e %s” dla emulatora terminala lub „gksu %s” dla "
1377 #~ "polecenia zmiany użytkownika.\n"
1378 #~ "%s = polecenie, które należy wykonać w terminalu lub przy użyciu su."
1379
1380 #~ msgid "Previous Folder"
1381 #~ msgstr "Poprzedni katalog"
1382
1383 #~ msgid "Next Folder"
1384 #~ msgstr "Następny katalog"
1385
1386 #~ msgid "_My Computer"
1387 #~ msgstr "_Mój komputer"
1388
1389 #~ msgid "Installed Applications"
1390 #~ msgstr "Zainstalowane programy"
1391
1392 #~ msgid "Open entered folder"
1393 #~ msgstr "Otwórz katalog"
1394
1395 #~ msgid "Blank File"
1396 #~ msgstr "Pusty plik"
1397
1398 #~ msgid "Shortcut"
1399 #~ msgstr "Aktywator"
1400
1401 #~ msgid "Invert Selection"
1402 #~ msgstr "Odwróć zaznaczenie"
1403
1404 #~ msgid "<mode>"
1405 #~ msgstr "<TRYB>"
1406
1407 #~ msgid ""
1408 #~ "Open preference dialog. 'n' is number of the page you want to show (1, 2, "
1409 #~ "3...)."
1410 #~ msgstr ""
1411 #~ "Otwiera okno dialogowe preferencji, gdzie „n” jest numerem karty okna (1, "
1412 #~ "2, 3...)."
1413
1414 #~ msgid "Enter a name for the newly created folder:"
1415 #~ msgstr "Proszę wprowadzić nazwę katalogu:"
1416
1417 #~ msgid "Enter a name for the newly created file:"
1418 #~ msgstr "Proszę wprowadzić nazwę pliku:"
1419
1420 #~ msgid "New"
1421 #~ msgstr "Nowy"
1422
1423 #~ msgid "Error, lxshortcut not installed"
1424 #~ msgstr "Błąd, niezainstalowany lxshorcut"
1425
1426 #~ msgid "Failed to start lxshortcut"
1427 #~ msgstr "Nie udało się uruchomić programu lxshortcut"
1428
1429 #~ msgid "_New"
1430 #~ msgstr "_Nowy"
1431
1432 #~ msgid ""
1433 #~ "Open folders in new tabs of the last used window instead of creating new "
1434 #~ "windows"
1435 #~ msgstr ""
1436 #~ "Otwieraj foldery w nowej karcie ostatniego użytego okna zamiast otwierać "
1437 #~ "nowe okna"