Commit from LXDE Pootle server by user strebski.: 296 of 296 strings translated ...
[lxde/pcmanfm.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of pcmanfm package.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the pcmanfm package.
4 # Grzegorz Gibas <amigib@gmail.com>, 2010.
5 # Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>, 2013.
6 # Piotr Strębski <strebski@o2.pl>, 2013.
7 # Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: pcmanfm 1.2\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2014-01-22 00:33+0200\n"
13 "PO-Revision-Date: 2014-02-03 07:04+0000\n"
14 "Last-Translator: Piotr <strebski@o2.pl>\n"
15 "Language-Team: polski <>\n"
16 "Language: pl\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
22 "X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
23 "X-POOTLE-MTIME: 1391411055.0\n"
24
25 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
26 msgid "Copyright (C) 2009 - 2014"
27 msgstr "Prawa autorskie (C) 2009 - 2014"
28
29 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
30 #: ../data/ui/about.glade.in.h:3
31 msgid "translator-credits"
32 msgstr ""
33 "Grzegorz Gibas <amigib@gmail.com>, 2010.\n"
34 "Franciszek Janowski <nobange@poczta.onet.pl>, 2013.\n"
35 "Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.\n"
36 "Piotr Strębski <strebski@o2.pl>, 2013, 2014."
37
38 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:1 ../src/desktop-ui.c:34
39 #: ../data/pcmanfm-desktop-pref.desktop.in.h:1
40 msgid "Desktop Preferences"
41 msgstr "Ustawienia pulpitu"
42
43 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:2
44 msgid "<b>Background</b>"
45 msgstr "<b>Tło</b>"
46
47 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:3
48 msgid "Wallpaper _mode:"
49 msgstr "T_ryb:"
50
51 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:4
52 msgid "_Wallpaper:"
53 msgstr "_Obraz tła:"
54
55 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:5
56 msgid "Please select an image file"
57 msgstr "Wybór pliku obrazu"
58
59 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:6
60 msgid "_Use the same wallpaper on all desktops"
61 msgstr "_Wyświetlanie tego samego obrazu na wszystkich obszarach roboczych"
62
63 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:7
64 msgid "_Background color:"
65 msgstr "_Kolor tła:"
66
67 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:8
68 msgid "<b>Text</b>"
69 msgstr "<b>Tekst</b>"
70
71 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:9
72 msgid "_Font of label text:"
73 msgstr "_Czcionka tekstu opisu:"
74
75 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:10
76 msgid "C_olor of label text:"
77 msgstr "K_olor tekstu:"
78
79 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:11
80 msgid "Color of _shadow:"
81 msgstr "Kolor _cienia:"
82
83 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:12
84 msgid "_Appearance"
85 msgstr "_Wygląd"
86
87 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:13
88 msgid "<b>Show desktop icons</b>"
89 msgstr "<b>Wyświetlanie ikon na pulpicie</b>"
90
91 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:14
92 msgid "_Show \"Documents\" folder on the desktop"
93 msgstr "Katalog „_Dokumenty”"
94
95 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:15
96 msgid "Sho_w \"Devices\" folder on the desktop"
97 msgstr "Katalog „_Nośniki”"
98
99 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:16
100 msgid "Show \"_Trash Can\" folder on the desktop"
101 msgstr "Katalog „_Kosz”"
102
103 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:17
104 msgid "S_how connected volumes on the desktop"
105 msgstr "_Zamontowane wolumeny"
106
107 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:18
108 msgid "_Desktop Icons"
109 msgstr "_Ikony"
110
111 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:19
112 msgid "_Show menus provided by window managers when desktop is clicked"
113 msgstr ""
114 "Wyświetlanie _menu menedżera okien kliknięciem prawego przycisku myszy na "
115 "pulpicie"
116
117 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:20
118 msgid "_Use desktop as a folder (show icons on it) by path:"
119 msgstr "_Wyświetlanie zawartości katalogu na pulpicie określając jego ścieżkę:"
120
121 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:21 ../data/ui/pref.glade.h:84
122 msgctxt "Use path for some folder: ..."
123 msgid "Default"
124 msgstr "Domyślna"
125
126 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:22 ../data/ui/pref.glade.h:85
127 msgctxt "Use path for some folder: ..."
128 msgid "Custom:"
129 msgstr "Własna:"
130
131 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:23
132 msgid "Select a Desktop Folder"
133 msgstr "Wybór katalogu pulpitu"
134
135 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:24
136 msgid "_Open folders from desktop in new window"
137 msgstr "_Otwieranie katalogów pulpitu w nowym oknie"
138
139 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:25
140 msgid "Ad_vanced"
141 msgstr "_Zaawansowane"
142
143 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:26
144 msgid "Fill with background color only"
145 msgstr "Wypełnienie kolorem"
146
147 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:27
148 msgid "Stretch to fill the entire monitor area"
149 msgstr "Rozciągnięcie do rozmiaru ekranu"
150
151 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:28
152 msgid "Stretch to fit the monitor area"
153 msgstr "Dopasowanie do rozmiaru ekranu"
154
155 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:29
156 msgid "Center unscaled image on the monitor"
157 msgstr "Wyśrodkowanie"
158
159 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:30
160 msgid "Tile the image to fill the entire monitor area"
161 msgstr "Rozmieszczenie sąsiadująco"
162
163 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:31
164 msgid "Stretch and crop to fill the monitor area"
165 msgstr "Rozciągnięcie i skadrowanie do rozmiaru ekranu"
166
167 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:32
168 msgid "Stretch to fill the complete screen"
169 msgstr "Rozciągnięcie do rozmiaru ekranu"
170
171 #: ../data/ui/pref.glade.h:1
172 msgid "Open in current tab"
173 msgstr "Otwieranie w bieżącej karcie"
174
175 #: ../data/ui/pref.glade.h:2
176 msgid "Open in new tab"
177 msgstr "Otwieranie w nowej karcie"
178
179 #: ../data/ui/pref.glade.h:3
180 msgid "Open in new window"
181 msgstr "Otwieranie w nowym oknie"
182
183 #: ../data/ui/pref.glade.h:4
184 msgid "Preferences"
185 msgstr "Preferencje"
186
187 #: ../data/ui/pref.glade.h:5
188 msgid "<b>Behavior</b>"
189 msgstr "<b>Zachowanie</b>"
190
191 #: ../data/ui/pref.glade.h:6
192 msgid "_Open files with single click"
193 msgstr "_Otwieranie plików jednokrotnym kliknięciem"
194
195 #: ../data/ui/pref.glade.h:7
196 msgid "Delay of auto-selection in single click mode (0 to disable)"
197 msgstr "Opóźnienie zaznaczania (0 aby wyłączyć)"
198
199 #: ../data/ui/pref.glade.h:8
200 msgid "Co_nfirm before deleting files"
201 msgstr "_Potwierdzanie usuwania plików"
202
203 #: ../data/ui/pref.glade.h:9
204 msgid "_Move deleted files to \"trash can\" instead of erasing from disk"
205 msgstr "P_rzenoszenie plików do „Kosza” zamiast ich usuwania z dysku"
206
207 #: ../data/ui/pref.glade.h:10
208 msgid "_Erase files on removable media instead of \"trash can\" creation"
209 msgstr "_Usuwanie plików z nośników wymiennych zamiast tworzenia katalogu kosza"
210
211 #: ../data/ui/pref.glade.h:11
212 msgid "Confi_rm before moving files into \"trash can\""
213 msgstr "_Potwierdzanie przenoszenia plików do kosza"
214
215 #: ../data/ui/pref.glade.h:12
216 msgid "Don't ask options on _launch executable file"
217 msgstr "Pomijanie pytania o opcje uruchomienia p_liku wykonalnego"
218
219 #: ../data/ui/pref.glade.h:13
220 msgid "_Bookmarks:"
221 msgstr "_Zakładki:"
222
223 #: ../data/ui/pref.glade.h:14
224 msgid "Defaul_t drop action:"
225 msgstr "_Działanie przeciągania plików:"
226
227 #: ../data/ui/pref.glade.h:15
228 msgid "\"_Smart shortcut\" auto-action on drop to Desktop folder"
229 msgstr "_Tworzenie skrótów przeciągając elementy do katalogu pulpitu"
230
231 #: ../data/ui/pref.glade.h:16
232 msgid ""
233 "If enabled then \"Auto\" action on drop file onto Desktop folder will be:\n"
234 "- for files directly in Home folder a symlink will be created\n"
235 "- files on the same file system will be moved\n"
236 "- other files (e.g. on removable media) will be copied\n"
237 "- for some external URI a shortcut will be created"
238 msgstr ""
239 "Przeciągając elementy do katalogu pulpitu:\n"
240 "- tworzy dowiązania symboliczne plików znajdujących się w katalogu "
241 "użytkownika,\n"
242 "- przenosi pliki znajdujące się w tym samym systemie plików,\n"
243 "- kopiuje pliki znajdujące się w innych położeniach (np. na nośnikach "
244 "wymiennych),\n"
245 "- tworzy skróty niektórych elementów posiadających zewnętrzny adres URI."
246
247 #: ../data/ui/pref.glade.h:21
248 msgid "_Unfold tab when files are dragged onto tab button"
249 msgstr "Uaktywnienie _karty po przeciągnięciu na nią pliku"
250
251 #: ../data/ui/pref.glade.h:22
252 msgid "_Focus previous folder after coming to its parent"
253 msgstr ""
254 "Uaktywnienie p_oprzedniego katalogu po przejściu do katalogu nadrzędnego"
255
256 #: ../data/ui/pref.glade.h:23
257 msgid "<b>Default View</b>"
258 msgstr "<b>Domyślny widok</b>"
259
260 #: ../data/ui/pref.glade.h:24
261 msgid "Vie_w Mode:"
262 msgstr "_Tryb:"
263
264 #: ../data/ui/pref.glade.h:25
265 msgid "_General"
266 msgstr "_Ogólne"
267
268 #: ../data/ui/pref.glade.h:26
269 msgid "<b>Icons</b>"
270 msgstr "<b>Ikony</b>"
271
272 #: ../data/ui/pref.glade.h:27
273 msgid "Size of _big icons:"
274 msgstr "Rozmiar _dużych ikon:"
275
276 #: ../data/ui/pref.glade.h:28
277 msgid "Size of small _icons:"
278 msgstr "Rozmiar _małych ikon:"
279
280 #: ../data/ui/pref.glade.h:29
281 msgid "Size of _thumbnails:"
282 msgstr "Rozmiar mi_niatur:"
283
284 #: ../data/ui/pref.glade.h:30
285 msgid "Size of side _pane icons:"
286 msgstr "Rozmiar ikon p_anelu bocznego:"
287
288 #: ../data/ui/pref.glade.h:31
289 msgid "_Show thumbnails of files"
290 msgstr "Wyświetlanie miniatur _zawartości plików"
291
292 #: ../data/ui/pref.glade.h:32
293 msgid "_Only show thumbnails for local files"
294 msgstr "Wyświetlanie miniatur tylko _lokalnych plików"
295
296 #: ../data/ui/pref.glade.h:33
297 msgid "Do _not generate thumbnails for files exceeding this size:"
298 msgstr "Pomijanie generowania miniatur plików o _rozmiarze większym niż:"
299
300 #: ../data/ui/pref.glade.h:34
301 msgid "<b>User Interface</b>"
302 msgstr "<b>Interfejs użytkownika</b>"
303
304 #: ../data/ui/pref.glade.h:35
305 msgid "Us_e SI decimal prefixes instead of IEC binary prefixes"
306 msgstr "Używani_e dziesiętnych prefiksów SI zamiast binarnych IEC"
307
308 #: ../data/ui/pref.glade.h:36
309 msgid "Treat backup files as _hidden"
310 msgstr "_Ukrywanie plików zapasowych"
311
312 #: ../data/ui/pref.glade.h:37
313 msgid "Al_ways show full file names"
314 msgstr "_Wyświetlanie pełnych nazw plików"
315
316 #: ../data/ui/pref.glade.h:38
317 msgid "Show icons of hidden _files shadowed"
318 msgstr "Wyświetlanie za_cienionych ikon ukrytych plików"
319
320 #: ../data/ui/pref.glade.h:39
321 msgid "_Display"
322 msgstr "_Wyświetlanie"
323
324 #: ../data/ui/pref.glade.h:40
325 msgid "Hid_e 'Close tab' buttons"
326 msgstr "Ukrycie przycisków _zamykania kart"
327
328 #: ../data/ui/pref.glade.h:41
329 msgid "Al_ways show the tab bar"
330 msgstr "Zawsze widoczny pasek _kart"
331
332 #: ../data/ui/pref.glade.h:42
333 msgid "_Maximum width of tab label:"
334 msgstr "_Maksymalna szerokość etykiety karty:"
335
336 #. Use genitive case here, context is: width is XXX characters
337 #: ../data/ui/pref.glade.h:44
338 msgid "characters"
339 msgstr "znaki"
340
341 #: ../data/ui/pref.glade.h:45
342 msgid "<b>Directories Tree</b>"
343 msgstr "<b>Drzewo katalogów</b>"
344
345 #: ../data/ui/pref.glade.h:46
346 msgid "Hide e_xpander on empty or locked folder"
347 msgstr "_Ukrywanie możliwości rozwinięcia pustych i zablokowanych katalogów"
348
349 #: ../data/ui/pref.glade.h:47
350 msgid "<b>Show in Places:</b>"
351 msgstr "<b>Elementy wyświetlane w położeniach:</b>"
352
353 #: ../data/ui/pref.glade.h:48
354 msgid "_Home Folder"
355 msgstr "Katalog _użytkownika"
356
357 #: ../data/ui/pref.glade.h:49
358 msgid "Des_ktop"
359 msgstr "_Pulpit"
360
361 #: ../data/ui/pref.glade.h:50 ../src/main-win-ui.c:236
362 msgid "_Trash Can"
363 msgstr "_Kosz"
364
365 #: ../data/ui/pref.glade.h:51
366 msgid "_Filesystem Root"
367 msgstr "Katalog głó_wny"
368
369 #: ../data/ui/pref.glade.h:52
370 msgid "App_lications"
371 msgstr "_Programy"
372
373 #: ../data/ui/pref.glade.h:53 ../src/main-win-ui.c:239
374 msgid "Dev_ices"
375 msgstr "_Nośniki"
376
377 #: ../data/ui/pref.glade.h:54
378 msgid "_Network"
379 msgstr "_Sieć"
380
381 #: ../data/ui/pref.glade.h:55
382 msgid "_Layout"
383 msgstr "_Układ"
384
385 #: ../data/ui/pref.glade.h:56
386 msgid "<b>Auto-mount</b>"
387 msgstr "<b>Automatyczne montowanie</b>"
388
389 #: ../data/ui/pref.glade.h:57
390 msgid "_Mount mountable volumes automatically on program startup"
391 msgstr "_Montowanie wolumenów podczas uruchamiania programu"
392
393 #: ../data/ui/pref.glade.h:58
394 msgid "Mo_unt removable media automatically when they are inserted"
395 msgstr "Montowanie nośników wymiennych po _wsunięciu"
396
397 #: ../data/ui/pref.glade.h:59
398 msgid "_Show available options for removable media when they are inserted"
399 msgstr "Wyświetlanie możliwych _czynności po wsunięciu nośnika wymiennego"
400
401 #: ../data/ui/pref.glade.h:60
402 msgid "Do_n't show available options for those media types:"
403 msgstr "_Pomijanie wyświetlania czynności dla poniższych typów nośników:"
404
405 #: ../data/ui/pref.glade.h:61
406 msgid "_Remove selected"
407 msgstr "_Usuń zaznaczony"
408
409 #: ../data/ui/pref.glade.h:62
410 msgid "_Open mounted removable media in new tab instead of new window"
411 msgstr ""
412 "_Otwieranie zamontowanych nośników wymiennych w nowej karcie zamiast w nowym "
413 "oknie"
414
415 #: ../data/ui/pref.glade.h:63
416 msgid "When removable medium unmounted:"
417 msgstr "Działanie odmontowania nośnika wymiennego:"
418
419 #: ../data/ui/pref.glade.h:64
420 msgid "Clos_e tab containing removable medium"
421 msgstr "Za_mknięcie karty"
422
423 #: ../data/ui/pref.glade.h:65
424 msgid "Change folder in the tab to _Home Folder"
425 msgstr "Przejście do katalogu _użytkownika"
426
427 #: ../data/ui/pref.glade.h:66
428 msgid "_Volume Management"
429 msgstr "_Wolumeny"
430
431 #: ../data/ui/pref.glade.h:67
432 msgid "<b>Programs</b>"
433 msgstr "<b>Programy</b>"
434
435 #: ../data/ui/pref.glade.h:68
436 msgid "<i>Commands below may include extra options if necessary.</i>"
437 msgstr "<i>Poniższe polecenia mogą zawierać dodatkowe opcje.</i>"
438
439 #: ../data/ui/pref.glade.h:69
440 msgid "_Terminal emulator:"
441 msgstr "Emulator _terminala:"
442
443 #: ../data/ui/pref.glade.h:70
444 msgid "_Switch user command:"
445 msgstr "Polecenie zmiany _użytkownika:"
446
447 #. Application command to format some drive
448 #: ../data/ui/pref.glade.h:72
449 msgid "_Format command:"
450 msgstr "Polecenie _formatowania:"
451
452 #: ../data/ui/pref.glade.h:73
453 msgid "A_rchiver integration:"
454 msgstr "Menedżer _archiwów:"
455
456 #: ../data/ui/pref.glade.h:74
457 msgid "<b>Templates</b>"
458 msgstr "<b>Szablony</b>"
459
460 #: ../data/ui/pref.glade.h:75
461 msgid "S_how only user defined templates in menu"
462 msgstr "_Wyświetlanie w menu tylko szablonów określonych przez użytkownika"
463
464 #: ../data/ui/pref.glade.h:76
465 msgid "Show _only one template for each MIME type"
466 msgstr "Wyświetlanie tylko j_ednego szablonu dla każdego typu MIME"
467
468 #: ../data/ui/pref.glade.h:77
469 msgid "Ru_n default application after creation from template"
470 msgstr "_Uruchomienie domyślnego programu po użyciu szablonu"
471
472 #: ../data/ui/pref.glade.h:78
473 msgid "<b>Other Options</b>"
474 msgstr "<b>Inne</b>"
475
476 #: ../data/ui/pref.glade.h:79
477 msgid "Use Application Startup Notify _by default"
478 msgstr "_Domyślne powiadamianie o uruchamianiu programów"
479
480 #: ../data/ui/pref.glade.h:80
481 msgid ""
482 "If checked then use Startup Notify for application if another not stated "
483 "explicitly.\n"
484 "If unchecked then use Startup Notify only if that is defined for application."
485 msgstr ""
486 "Przełącza pomiędzy powiadamianiem o uruchamianiu wszystkich programów poza "
487 "wykluczonymi, a powiadamianiem o uruchomieniu określonych programów"
488
489 #: ../data/ui/pref.glade.h:82
490 msgid "D_efer test for content type on folder loading"
491 msgstr "Opóźni_enie testowania typu zawartości podczas wczytywania katalogu"
492
493 #: ../data/ui/pref.glade.h:83
494 msgid "Use path for \"Home Folder\" button:"
495 msgstr "Ścieżka przycisku „Katalog użytkownika”:"
496
497 #: ../data/ui/pref.glade.h:86
498 msgid "_Use current"
499 msgstr "_Użyj bieżącej"
500
501 #: ../data/ui/pref.glade.h:87
502 msgid "_Advanced"
503 msgstr "_Zaawansowane"
504
505 #: ../data/ui/pref.glade.h:88
506 msgid "<b>_Do not load modules matching:</b>"
507 msgstr "<b>Moduły p_omijane podczas wczytywania:</b>"
508
509 #: ../data/ui/pref.glade.h:89
510 msgid "<b>_Load these modules anyway:</b>"
511 msgstr "<b>Zawsze _wczytywane moduły:</b>"
512
513 #: ../data/ui/pref.glade.h:90
514 msgid "Modules"
515 msgstr "Moduły"
516
517 #: ../data/ui/pref.glade.h:91
518 msgid "Auto (move if on the same FS, copy otherwise)"
519 msgstr "Automatycznie (przenoszenie lub kopiowanie)"
520
521 #: ../data/ui/pref.glade.h:92
522 msgid "Copy"
523 msgstr "Kopiowanie"
524
525 #: ../data/ui/pref.glade.h:93
526 msgid "Move"
527 msgstr "Przenoszenie"
528
529 #: ../data/ui/pref.glade.h:94
530 msgid "Ask"
531 msgstr "Wyświetlanie pytania"
532
533 #: ../data/ui/pref.glade.h:95
534 msgid "Icon view"
535 msgstr "Ikony"
536
537 #: ../data/ui/pref.glade.h:96
538 msgid "Compact view"
539 msgstr "Lista zwarta"
540
541 #: ../data/ui/pref.glade.h:97
542 msgid "Thumbnail view"
543 msgstr "Miniatury"
544
545 #: ../data/ui/pref.glade.h:98
546 msgid "Detailed list view"
547 msgstr "Lista szczegółowa"
548
549 #: ../data/ui/autorun.glade.h:1
550 msgid "Removable medium is inserted"
551 msgstr "Wsunięto nośnik wymienny"
552
553 #: ../data/ui/autorun.glade.h:2
554 msgid "<b>Removable medium is inserted</b>"
555 msgstr "<b>Wsunięto nośnik wymienny</b>"
556
557 #: ../data/ui/autorun.glade.h:3
558 msgid "Type of medium:"
559 msgstr "Typ nośnika:"
560
561 #: ../data/ui/autorun.glade.h:4
562 msgid "Detecting..."
563 msgstr "Wykrywanie..."
564
565 #: ../data/ui/autorun.glade.h:5
566 msgid "Please select the action you want to perform:"
567 msgstr "Proszę wybrać czynność:"
568
569 #: ../data/ui/autorun.glade.h:6
570 msgid "_Always perform this action on this media type"
571 msgstr "Wykonywanie tej czynności _zawsze dla zawartości tego typu"
572
573 #: ../data/ui/connect.glade.h:1
574 msgid "Connect to remote server"
575 msgstr "Nawiązywania połączenia z serwerem"
576
577 #: ../data/ui/connect.glade.h:2
578 msgid "<b>Specify remote folder to connect</b>"
579 msgstr "<b>Proszę określić zdalne położenie, aby nawiązać połączenie</b>"
580
581 #: ../data/ui/connect.glade.h:3
582 msgid "_Type:"
583 msgstr "_Typ:"
584
585 #: ../data/ui/connect.glade.h:4
586 msgid "_Host:"
587 msgstr "_Komputer:"
588
589 #: ../data/ui/connect.glade.h:5
590 msgid "_Port:"
591 msgstr "_Port:"
592
593 #: ../data/ui/connect.glade.h:6
594 msgid "Pa_th:"
595 msgstr "Ś_cieżka:"
596
597 #: ../data/ui/connect.glade.h:7
598 msgid "_Anonymous login"
599 msgstr "_Anonimowe logowanie"
600
601 #: ../data/ui/connect.glade.h:8
602 msgid "_Login as:"
603 msgstr "_Zalogowanie jako:"
604
605 #: ../data/ui/connect.glade.h:9
606 msgid "SSH"
607 msgstr "SSH"
608
609 #: ../data/ui/connect.glade.h:10
610 msgid "FTP"
611 msgstr "FTP"
612
613 #: ../data/ui/connect.glade.h:11
614 msgid "WebDAV"
615 msgstr "WebDAV"
616
617 #: ../src/volume-manager.c:237
618 msgid "mixed content"
619 msgstr "różna zawartość"
620
621 #: ../src/volume-manager.c:246
622 msgid "removable disk"
623 msgstr "nośnik wymienny"
624
625 #: ../src/volume-manager.c:302
626 msgid "Open in File Manager"
627 msgstr "Otwórz w menedżerze plików"
628
629 #: ../src/desktop-ui.c:51
630 msgid "Open in New Ta_b"
631 msgstr "Otwórz w nowej _karcie"
632
633 #: ../src/desktop-ui.c:52 ../src/tab-page.c:57
634 msgid "Open in New Win_dow"
635 msgstr "Otwórz w nowym _oknie"
636
637 #: ../src/desktop-ui.c:54 ../src/tab-page.c:59
638 msgid "Open in Termina_l"
639 msgstr "Otwórz w _terminalu"
640
641 #: ../src/desktop-ui.c:68
642 msgid "_Remove from Desktop"
643 msgstr "_Usuń z pulpitu"
644
645 #: ../src/desktop-ui.c:85
646 msgid "Stic_k to Current Position"
647 msgstr "Za_blokowanie położenia"
648
649 #: ../src/desktop-ui.c:90
650 msgid "Snap to _Grid"
651 msgstr "Wyrównanie do _siatki"
652
653 #: ../src/desktop.c:946
654 msgid "Activate file"
655 msgstr "Aktywuj plik"
656
657 #: ../src/desktop.c:948
658 msgid "Show file menu"
659 msgstr "Wyświetla menu pliku"
660
661 #: ../src/desktop.c:1364
662 msgid "Show desktop menu"
663 msgstr "Wyświetla menu pulpitu"
664
665 #. FIXME: set name by monitor
666 #: ../src/desktop.c:1436
667 msgid "Desktop"
668 msgstr "Pulpit"
669
670 #: ../src/main-win-ui.c:187
671 msgid "_File"
672 msgstr "_Plik"
673
674 #: ../src/main-win-ui.c:188
675 msgid "_New Window"
676 msgstr "Nowe _okno"
677
678 #: ../src/main-win-ui.c:189
679 msgid "New T_ab"
680 msgstr "Nowa _karta"
681
682 #: ../src/main-win-ui.c:189
683 msgid "Create new tab for this folder"
684 msgstr "Otwiera katalog w nowej karcie"
685
686 #: ../src/main-win-ui.c:190
687 msgid "C_reate New..."
688 msgstr "Utwórz _nowy..."
689
690 #: ../src/main-win-ui.c:191
691 msgid "Folder"
692 msgstr "Katalog"
693
694 #: ../src/main-win-ui.c:192
695 msgid "Empty File"
696 msgstr "Pusty plik"
697
698 #: ../src/main-win-ui.c:193
699 msgid "Folder Propertie_s"
700 msgstr "_Właściwości katalogu"
701
702 #: ../src/main-win-ui.c:194
703 msgid "_Close Tab"
704 msgstr "Zamknij k_artę"
705
706 #: ../src/main-win-ui.c:195
707 msgid "Close _Window"
708 msgstr "Za_mknij okno"
709
710 #: ../src/main-win-ui.c:196
711 msgid "_Edit"
712 msgstr "_Edycja"
713
714 #: ../src/main-win-ui.c:198
715 msgid "C_ut"
716 msgstr "_Wytnij"
717
718 #: ../src/main-win-ui.c:201
719 msgid "Move to _Trash"
720 msgstr "Przeni_eś do kosza"
721
722 #: ../src/main-win-ui.c:203
723 msgid "Copy Pat_h(s)"
724 msgstr "Skopiuj ś_cieżkę"
725
726 #: ../src/main-win-ui.c:204
727 msgid "R_ename..."
728 msgstr "_Zmień nazwę..."
729
730 #: ../src/main-win-ui.c:205
731 msgid "D_uplicate..."
732 msgstr "_Powiel..."
733
734 #: ../src/main-win-ui.c:206
735 msgid "Create Lin_k..."
736 msgstr "Utwórz _dowiązanie..."
737
738 #: ../src/main-win-ui.c:207
739 msgid "_Move to..."
740 msgstr "_Przenieś do..."
741
742 #: ../src/main-win-ui.c:208
743 msgid "Copy to_..."
744 msgstr "Kop_iuj do..."
745
746 #: ../src/main-win-ui.c:209
747 msgid "Propertie_s"
748 msgstr "_Właściwości"
749
750 #: ../src/main-win-ui.c:211
751 msgid "_Invert Selection"
752 msgstr "Odwróć zaz_naczenie"
753
754 #: ../src/main-win-ui.c:212
755 msgid "Prefere_nces"
756 msgstr "P_referencje..."
757
758 #: ../src/main-win-ui.c:213
759 msgid "_View"
760 msgstr "_Widok"
761
762 #: ../src/main-win-ui.c:214
763 msgid "_Reload Folder"
764 msgstr "W_czytaj ponownie"
765
766 #: ../src/main-win-ui.c:214
767 msgid "Reload current folder"
768 msgstr "Wczytuje ponownie zawartość bieżącego katalogu"
769
770 #: ../src/main-win-ui.c:215
771 msgid "Tool_bar"
772 msgstr "Pasek _narzędziowy"
773
774 #: ../src/main-win-ui.c:216
775 msgid "Pat_h Bar"
776 msgstr "Pasek p_ołożenia"
777
778 #: ../src/main-win-ui.c:217
779 msgid "Side _Pane"
780 msgstr "Panel _boczny"
781
782 #. other see below: 'ShowHidden' 'ShowStatus' 'Fullscreen' 'IconView'...
783 #: ../src/main-win-ui.c:219
784 msgid "Fo_lder View Mode"
785 msgstr "_Tryb"
786
787 #: ../src/main-win-ui.c:220
788 msgid "S_ort Files"
789 msgstr "So_rtowanie"
790
791 #: ../src/main-win-ui.c:222
792 msgid "Zoom O_ut"
793 msgstr "Po_mniejsz"
794
795 #: ../src/main-win-ui.c:225
796 msgid "Fil_ter..."
797 msgstr "_Filtruj..."
798
799 #: ../src/main-win-ui.c:227
800 msgid "_Help"
801 msgstr "Pomo_c"
802
803 #: ../src/main-win-ui.c:229
804 msgid "_Keyboard Navigation"
805 msgstr "Skróty _klawiszowe"
806
807 #: ../src/main-win-ui.c:230
808 msgid "_Go"
809 msgstr "P_rzejdź"
810
811 #: ../src/main-win-ui.c:231
812 msgid "_Previous Folder"
813 msgstr "_Poprzedni katalog"
814
815 #: ../src/main-win-ui.c:231
816 msgid "Return to previous folder in history"
817 msgstr "Przechodzi do ostatnio odwiedzonego położenia"
818
819 #: ../src/main-win-ui.c:232
820 msgid "_Next Folder"
821 msgstr "_Następny katalog"
822
823 #: ../src/main-win-ui.c:232
824 msgid "Go forward to next folder in history"
825 msgstr "Przechodzi do położenia odwiedzonego w następnej kolejności"
826
827 #: ../src/main-win-ui.c:233
828 msgid "Pa_rent Folder"
829 msgstr "Katalog _nadrzędny"
830
831 #: ../src/main-win-ui.c:233
832 msgid "Go to parent Folder"
833 msgstr "Przechodzi do katalogu nadrzędnego"
834
835 #: ../src/main-win-ui.c:234
836 msgid "H_ome Folder"
837 msgstr "Katalog _użytkownika"
838
839 #: ../src/main-win-ui.c:234
840 msgid "Go to home folder"
841 msgstr "Przechodzi do katalogu użytkownika"
842
843 #: ../src/main-win-ui.c:235
844 msgid "_Desktop"
845 msgstr "_Pulpit"
846
847 #: ../src/main-win-ui.c:235
848 msgid "Go to desktop folder"
849 msgstr "Przechodzi do katalogu pulpitu"
850
851 #: ../src/main-win-ui.c:236
852 msgid "Open trash can"
853 msgstr "Wyświetla zawartość kosza"
854
855 #: ../src/main-win-ui.c:237
856 msgid "Filesyste_m Root"
857 msgstr "Katalog głó_wny"
858
859 #: ../src/main-win-ui.c:237
860 msgid "Go fo filesystem root"
861 msgstr "Przechodzi do głównego katalogu systemu plików"
862
863 #: ../src/main-win-ui.c:238
864 msgid "_Applications"
865 msgstr "P_rogramy"
866
867 #: ../src/main-win-ui.c:238
868 msgid "Go to root of applications menu folder"
869 msgstr "Przechodzi do głównego katalogu menu programów"
870
871 #: ../src/main-win-ui.c:239
872 msgid "Go to list of devices connected to the computer"
873 msgstr "Wyświetla listę nośników podłączonych do komputera"
874
875 #: ../src/main-win-ui.c:240
876 msgid "Net_work"
877 msgstr "_Sieć"
878
879 #: ../src/main-win-ui.c:240
880 msgid "Go to list of places on the network"
881 msgstr "Przechodzi do listy położeń sieciowych"
882
883 #: ../src/main-win-ui.c:241
884 msgid "_Go to Location..."
885 msgstr "P_ołożenie..."
886
887 #: ../src/main-win-ui.c:242
888 msgid "_Connect to Server..."
889 msgstr "Połą_cz z serwerem..."
890
891 #: ../src/main-win-ui.c:242
892 msgid "Open a window to choose remote folder location"
893 msgstr "Otwiera okno wyboru zdalnego położenia"
894
895 #: ../src/main-win-ui.c:243
896 msgid "Go to the path in the location bar"
897 msgstr "Uaktywnia pole ścieżki na pasku położenia"
898
899 #: ../src/main-win-ui.c:244
900 msgid "_Bookmarks"
901 msgstr "_Zakładki"
902
903 #: ../src/main-win-ui.c:245
904 msgid "_Add to Bookmarks..."
905 msgstr "_Dodaj zakładkę..."
906
907 #: ../src/main-win-ui.c:245
908 msgid "Add current folder to bookmarks list"
909 msgstr "Dodaje bieżący katalog do listy zakładek"
910
911 #: ../src/main-win-ui.c:246
912 msgid "Too_ls"
913 msgstr "_Narzędzia"
914
915 #: ../src/main-win-ui.c:247
916 msgid "Open Current Folder in _Terminal"
917 msgstr "Otwórz położenie w _terminalu"
918
919 #: ../src/main-win-ui.c:249
920 msgid "Fin_d Files..."
921 msgstr "_Wyszukaj pliki..."
922
923 #: ../src/main-win-ui.c:249
924 msgid "Open search dialog"
925 msgstr "Otwiera okno wyszukiwania"
926
927 #: ../src/main-win-ui.c:252
928 msgid "_Run a Command in Current Folder..."
929 msgstr "Wy_konaj polecenie w bieżącym położeniu..."
930
931 #. Note to translators: "Mingle..." means "Do not put folders before files" but make the translation as short as possible, please!
932 #: ../src/main-win-ui.c:267
933 msgid "Mingle _Files and Folders"
934 msgstr "Mi_eszanie plików i katalogów"
935
936 #: ../src/main-win-ui.c:270
937 msgid "_Ignore Name Case"
938 msgstr "_Ignorowanie wielkości liter"
939
940 #: ../src/main-win-ui.c:272
941 msgid "Sho_w Hidden"
942 msgstr "Wyświetlanie _ukrytych plików"
943
944 #. Note to translators: this save is meant for folder's settings such as sort
945 #: ../src/main-win-ui.c:274
946 msgid "Preserve This Folder's Settings"
947 msgstr "Zachowaj ustawienia katalogu"
948
949 #: ../src/main-win-ui.c:275
950 msgid ""
951 "Check to remember view and sort as folder setting rather than global one"
952 msgstr ""
953 "Kliknij, aby zapamiętać widok i sortowanie jako ustawienie katalogu, zamiast "
954 "używać globalnych"
955
956 #: ../src/main-win-ui.c:277
957 msgid "_Show Toolbar"
958 msgstr "_Wyświetlanie"
959
960 #: ../src/main-win-ui.c:278
961 msgid "Show 'New _Window' Button"
962 msgstr "Przycisk „Nowe _okno”"
963
964 #: ../src/main-win-ui.c:279
965 msgid "Show 'New _Tab' Button"
966 msgstr "Przycisk „Nowa _karta”"
967
968 #: ../src/main-win-ui.c:280
969 msgid "Show _Navigation Buttons"
970 msgstr "Przyciski _nawigacji"
971
972 #: ../src/main-win-ui.c:281
973 msgid "Show '_Home' Button"
974 msgstr "Przycisk „Katalog _użytkownika”"
975
976 #: ../src/main-win-ui.c:282
977 msgid "Sho_w Side Pane"
978 msgstr "_Wyświetlanie"
979
980 #: ../src/main-win-ui.c:283
981 msgid "Show Status B_ar"
982 msgstr "Pasek _stanu"
983
984 #: ../src/main-win-ui.c:284
985 msgid "_Dual Pane Mode"
986 msgstr "Tryb _dwóch paneli"
987
988 #: ../src/main-win-ui.c:284
989 msgid "Show two panels with folder views"
990 msgstr "Wyświetla dwa panele z zawartością katalogów"
991
992 #: ../src/main-win-ui.c:285
993 msgid "Fullscreen _Mode"
994 msgstr "_Pełny ekran"
995
996 #: ../src/main-win-ui.c:291
997 msgid "_Icon View"
998 msgstr "_Ikony"
999
1000 #: ../src/main-win-ui.c:292
1001 msgid "_Compact View"
1002 msgstr "Lista _zwarta"
1003
1004 #: ../src/main-win-ui.c:293
1005 msgid "_Thumbnail View"
1006 msgstr "_Miniatury"
1007
1008 #: ../src/main-win-ui.c:294
1009 msgid "Detailed _List View"
1010 msgstr "_Lista szczegółowa"
1011
1012 #: ../src/main-win-ui.c:307 ../src/main-win-ui.c:315
1013 msgid "By _Name"
1014 msgstr "Według _nazwy"
1015
1016 #: ../src/main-win-ui.c:308 ../src/main-win-ui.c:316
1017 msgid "By _Modification Time"
1018 msgstr "Według czasu _modyfikacji"
1019
1020 #: ../src/main-win-ui.c:309 ../src/main-win-ui.c:317
1021 msgid "By _Size"
1022 msgstr "Według _rozmiaru"
1023
1024 #: ../src/main-win-ui.c:310 ../src/main-win-ui.c:318
1025 msgid "By File _Type"
1026 msgstr "Według _typu"
1027
1028 #: ../src/main-win-ui.c:312
1029 msgid "By _Extension"
1030 msgstr "Według _rozszerzenia"
1031
1032 #: ../src/main-win-ui.c:325
1033 msgid "Places"
1034 msgstr "Położenia"
1035
1036 #: ../src/main-win-ui.c:326
1037 msgid "Directory Tree"
1038 msgstr "Drzewo katalogów"
1039
1040 #: ../src/main-win-ui.c:327
1041 msgid "Remote"
1042 msgstr "Zdalne"
1043
1044 #: ../src/main-win-ui.c:333
1045 msgid "_Location"
1046 msgstr "_Pole ścieżki"
1047
1048 #: ../src/main-win-ui.c:334
1049 msgid "_Buttons"
1050 msgstr "P_rzyciski"
1051
1052 #: ../src/main-win.c:925 ../src/main-win.c:929
1053 msgid "Show history of visited folders"
1054 msgstr "Wyświetla historię odwiedzonych katalogów"
1055
1056 #: ../src/main-win.c:934
1057 msgid "History"
1058 msgstr "Historia"
1059
1060 #: ../src/main-win.c:948
1061 msgid "You are in super user mode"
1062 msgstr "W użyciu tryb super użytkownika"
1063
1064 #: ../src/main-win.c:1134
1065 msgid "Lightweight file manager\n"
1066 msgstr ""
1067 "Zarządza zawartością sytemu plików, wyróżniając się\n"
1068 "małą ilością zużywanych zasobów.\n"
1069
1070 #: ../src/main-win.c:1139
1071 #, c-format
1072 msgid "using LibFM ver. %s\n"
1073 msgstr "Używa LibFM w wersji %s\n"
1074
1075 #: ../src/main-win.c:1141
1076 msgid ""
1077 "\n"
1078 "Developed by Hon Jen Yee (PCMan)"
1079 msgstr ""
1080 "\n"
1081 "Rozwijany przez Hon Jen Yee (PCMan)"
1082
1083 #: ../src/main-win.c:1166 ../src/main-win.c:1174
1084 msgid "Keyboard Navigation"
1085 msgstr "Nawigacja klawiaturą"
1086
1087 #: ../src/main-win.c:1168
1088 msgid ""
1089 "Tab: cycle focus Folder View -> Side Pane -> Tools Bar\n"
1090 "Shift+Tab: cycle focus Tools Bar -> Side Pane -> Folder View\n"
1091 "F6: change focus Side pane <-> Folder view\n"
1092 "F8: focus divider between Side pane and Folder view\n"
1093 "F10: activate main menu\n"
1094 "Ctrl+L or Alt+D: jump focus to Path Bar"
1095 msgstr ""
1096 "Tab: przełącza uaktywnienie Widok katalogu -> Panel boczny -> Pasek narzędzi\n"
1097 "Shift+Tab: przełącza uaktywnienie Pasek narzędzi -> Panel boczny -> Widok "
1098 "katalogu\n"
1099 "F6: przełącza uaktywnienie Panel boczny <-> Widok katalogu\n"
1100 "F8: uaktywnia separator pomiędzy Panelem bocznym i Widokiem katalogu\n"
1101 "F10: uaktywnia pasek menu\n"
1102 "Ctrl+L or Alt+D: przechodzi do pola paska ścieżki"
1103
1104 #: ../src/main-win.c:1210
1105 msgid "Run a command"
1106 msgstr "Wykonywanie polecenia"
1107
1108 #: ../src/main-win.c:1211
1109 msgid "Enter a command to run:"
1110 msgstr "Proszę wprowadzić polecenie do wykonania:"
1111
1112 #: ../src/main-win.c:1218
1113 msgid "Current folder is inaccessible"
1114 msgstr "Bieżące położenie jest niedostępne"
1115
1116 #: ../src/main-win.c:1822
1117 #, c-format
1118 msgid ""
1119 "Add following folder to bookmarks:\n"
1120 "'%s'\n"
1121 "Enter a name for the new bookmark item:"
1122 msgstr ""
1123 "Zostanie dodana zakładka do katalogu „%s”.\n"
1124 "Proszę wprowadzić nazwę zakładki:"
1125
1126 #: ../src/main-win.c:1826
1127 msgid "Add to Bookmarks"
1128 msgstr "Dodawanie zakładki"
1129
1130 #: ../src/main-win.c:2552
1131 msgid "Select filter"
1132 msgstr "Wybór filtra"
1133
1134 #: ../src/main-win.c:2553
1135 msgid "Choose a new shell pattern to show files:"
1136 msgstr "Proszę wprowadzić wzór filtra powłoki, aby wyświetlić określone pliki:"
1137
1138 #. options only acceptable by first pcmanfm instance. These options are not passed through IPC
1139 #: ../src/pcmanfm.c:78
1140 msgid "Name of configuration profile"
1141 msgstr "Nazwa profilu ustawień"
1142
1143 #: ../src/pcmanfm.c:78
1144 msgid "PROFILE"
1145 msgstr "PROFIL"
1146
1147 #: ../src/pcmanfm.c:79
1148 msgid "Run PCManFM as a daemon"
1149 msgstr "Uruchamia program jako demon"
1150
1151 #: ../src/pcmanfm.c:80
1152 msgid "No function. Just to be compatible with nautilus"
1153 msgstr "Brak funkcji. Zapewnia kompatybilność z programem Nautilus."
1154
1155 #. options that are acceptable for every instance of pcmanfm and will be passed through IPC.
1156 #: ../src/pcmanfm.c:83
1157 msgid "Launch desktop manager"
1158 msgstr "Włącza menedżera pulpitu"
1159
1160 #: ../src/pcmanfm.c:84
1161 msgid "Turn off desktop manager if it's running"
1162 msgstr "Wyłącza menedżera pulpitu jeśli jest włączony"
1163
1164 #: ../src/pcmanfm.c:85
1165 msgid "Open desktop preference dialog"
1166 msgstr "Wyświetla okno preferencji pulpitu"
1167
1168 #: ../src/pcmanfm.c:86
1169 msgid "Use --desktop option only for one screen"
1170 msgstr "Używa opcji --desktop tylko dla jednego ekranu"
1171
1172 #: ../src/pcmanfm.c:87
1173 msgid "Set desktop wallpaper from image FILE"
1174 msgstr "Ustala tło pulpitu z PLIKU obrazu"
1175
1176 #: ../src/pcmanfm.c:87
1177 msgid "FILE"
1178 msgstr "PLIK"
1179
1180 #. don't translate list of modes in description, please
1181 #: ../src/pcmanfm.c:89
1182 msgid ""
1183 "Set mode of desktop wallpaper. MODE=(color|stretch|fit|crop|center|tile|"
1184 "screen)"
1185 msgstr ""
1186 "Ustala tryb wyświetlania tła pulpitu. "
1187 "TRYB=(color|stretch|fit|crop|center|tile|screen)"
1188
1189 #: ../src/pcmanfm.c:89
1190 msgid "MODE"
1191 msgstr "TRYB"
1192
1193 #: ../src/pcmanfm.c:90
1194 msgid "Open Preferences dialog on the page N"
1195 msgstr "Otwiera okno preferencji na karcie N"
1196
1197 #: ../src/pcmanfm.c:90
1198 msgid "N"
1199 msgstr "N"
1200
1201 #: ../src/pcmanfm.c:91
1202 msgid "Open new window"
1203 msgstr "Otwiera nowe okno"
1204
1205 #: ../src/pcmanfm.c:93
1206 msgid "Open a Find Files window"
1207 msgstr "Otwiera okno wyszukiwania plików"
1208
1209 #: ../src/pcmanfm.c:95
1210 msgid "Window role for usage by window manager"
1211 msgstr "Określa typ okna używany przez menedżera okien"
1212
1213 #: ../src/pcmanfm.c:95
1214 msgid "ROLE"
1215 msgstr "ROLA"
1216
1217 #: ../src/pcmanfm.c:96
1218 msgid "[FILE1, FILE2,...]"
1219 msgstr "[PLIK1, PLIK2,...]"
1220
1221 #: ../src/pcmanfm.c:352
1222 msgid "Desktop manager is not active."
1223 msgstr "Menadżer pulpitu jest nieaktywny."
1224
1225 #: ../src/pcmanfm.c:598
1226 msgid "Terminal emulator is not set."
1227 msgstr "Nie zdefiniowano polecenia emulatora terminala."
1228
1229 #: ../src/tab-page.c:56
1230 msgid "Open in New T_ab"
1231 msgstr "Otwórz w _nowej karcie"
1232
1233 #: ../src/tab-page.c:395
1234 #, c-format
1235 msgid "%d item selected"
1236 msgid_plural "%d items selected"
1237 msgstr[0] "Zaznaczono %d element"
1238 msgstr[1] "Zaznaczono %d elementy"
1239 msgstr[2] "Zaznaczono %d elementów"
1240
1241 #: ../src/tab-page.c:718
1242 #, c-format
1243 msgid "Free space: %s (Total: %s)"
1244 msgstr "Wolna przestrzeń: %s (całkowita: %s)"
1245
1246 #: ../src/tab-page.c:738
1247 #, c-format
1248 msgid "%d item"
1249 msgid_plural "%d items"
1250 msgstr[0] "%d element"
1251 msgstr[1] "%d elementy"
1252 msgstr[2] "%d elementów"
1253
1254 #: ../src/tab-page.c:739
1255 #, c-format
1256 msgid " (%d hidden)"
1257 msgid_plural " (%d hidden)"
1258 msgstr[0] " (%d ukryty)"
1259 msgstr[1] " (%d ukryte)"
1260 msgstr[2] " (%d ukrytych)"
1261
1262 #: ../src/pref.c:514
1263 msgid "Add to Modules Blacklist"
1264 msgstr "Dodawanie do listy pomijanych modułów"
1265
1266 #: ../src/pref.c:515
1267 msgid "Enter a blacklisted module mask:"
1268 msgstr "Proszę wprowadzić wzór pomijanych modułów:"
1269
1270 #: ../src/pref.c:606
1271 msgid "Add to Modules Whitelist"
1272 msgstr "Dodawanie do listy wczytywanych modułów"
1273
1274 #: ../src/pref.c:607
1275 msgid "Enter a whitelisted module mask:"
1276 msgstr "Proszę wprowadzić wzór zawsze wczytywanych modułów:"
1277
1278 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:1
1279 msgid "File Manager PCManFM"
1280 msgstr "Menedżer plików PCManFM"
1281
1282 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:2
1283 msgid "File Manager"
1284 msgstr "Menedżer plików"
1285
1286 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:3
1287 msgid "Browse the file system and manage the files"
1288 msgstr "Umożliwia przeglądanie systemu plików i zarządza jego zawartością"
1289
1290 #: ../data/pcmanfm-desktop-pref.desktop.in.h:2
1291 msgid "Change desktop wallpapers and behavior of desktop manager"
1292 msgstr "Zmienia tło pulpitu i zachowanie menedżera pulpitu"
1293
1294 #~ msgid "Center on the screen"
1295 #~ msgstr "Wyśrodkowanie"
1296
1297 #~ msgid "Opened in New Tab"
1298 #~ msgstr "W nowej karcie"
1299
1300 #~ msgid "Create Symlin_k"
1301 #~ msgstr "Utwórz _dowiązanie"
1302
1303 #~ msgid "_Zoom In"
1304 #~ msgstr "Po_większenie"
1305
1306 #~ msgid "_Normal Size"
1307 #~ msgstr "_Normalny rozmiar"
1308
1309 #~ msgid "Devi_ces"
1310 #~ msgstr "Urzą_dzenia"
1311
1312 #~ msgid "Tool_s"
1313 #~ msgstr "_Narzędzia"
1314
1315 #~ msgid "Fin_d Files"
1316 #~ msgstr "_Wyszukaj pliki"
1317
1318 #~ msgid "Show Hidde_n"
1319 #~ msgstr "Wyświetlanie _ukrytych plików"
1320
1321 #~ msgid "T_win Pane Mode"
1322 #~ msgstr "Tryb _dwóch paneli "
1323
1324 #~ msgid "Switch user command is not set."
1325 #~ msgstr "Polecenie zmiany użytkownika nie zostało zdefiniowane."
1326
1327 #~ msgid "Show \"_My Computer\" icon on desktop"
1328 #~ msgstr "Wyświetlanie ikony \"_Mój komputer\" na pulpicie"
1329
1330 #~ msgid "\"C_omputer\" special folder"
1331 #~ msgstr "Katalog specjalny \"K_omputer\""
1332
1333 #~ msgid "Des_ktop Folder"
1334 #~ msgstr "Katalog p_ulpitu"
1335
1336 #~ msgid "_Home Directory"
1337 #~ msgstr "Katalog _użytkownika"
1338
1339 #~ msgid "_Trash can"
1340 #~ msgstr "_Kosz"
1341
1342 #~ msgid "_Computer Drives"
1343 #~ msgstr "_Napędy komputera"
1344
1345 #~ msgid "Open folder entered in location entry"
1346 #~ msgstr "Otwórz katalog wpisany w pasek położenia"
1347
1348 #~ msgid "_Add To Bookmarks"
1349 #~ msgstr "_Dodaj do zakładek"
1350
1351 #~ msgid "Open Current Folder as _Root"
1352 #~ msgstr "Otwórz położenie jako użytkownik _root"
1353
1354 #~ msgid "Hide _folder content border"
1355 #~ msgstr "Ukrycie _obramowania zawartości katalogu"
1356
1357 #~ msgid "Hide _side pane buttons"
1358 #~ msgstr "Ukrycie przycisków panelu _bocznego"
1359
1360 #~ msgid "_Trash bin"
1361 #~ msgstr "_Kosz"
1362
1363 #~ msgid ""
1364 #~ "Examples: \"xterm -e %s\" for terminal or \"gksu %s\" for switching "
1365 #~ "user.\n"
1366 #~ "%s = the command line you want to execute with terminal or su."
1367 #~ msgstr ""
1368 #~ "Przykłady: „xterm -e %s” dla emulatora terminala lub „gksu %s” dla "
1369 #~ "polecenia zmiany użytkownika.\n"
1370 #~ "%s = polecenie, które należy wykonać w terminalu lub przy użyciu su."
1371
1372 #~ msgid "Previous Folder"
1373 #~ msgstr "Poprzedni katalog"
1374
1375 #~ msgid "Next Folder"
1376 #~ msgstr "Następny katalog"
1377
1378 #~ msgid "_My Computer"
1379 #~ msgstr "_Mój komputer"
1380
1381 #~ msgid "Installed Applications"
1382 #~ msgstr "Zainstalowane programy"
1383
1384 #~ msgid "Open entered folder"
1385 #~ msgstr "Otwórz katalog"
1386
1387 #~ msgid "Blank File"
1388 #~ msgstr "Pusty plik"
1389
1390 #~ msgid "Shortcut"
1391 #~ msgstr "Aktywator"
1392
1393 #~ msgid "Invert Selection"
1394 #~ msgstr "Odwróć zaznaczenie"
1395
1396 #~ msgid "<mode>"
1397 #~ msgstr "<TRYB>"
1398
1399 #~ msgid ""
1400 #~ "Open preference dialog. 'n' is number of the page you want to show (1, 2, "
1401 #~ "3...)."
1402 #~ msgstr ""
1403 #~ "Otwiera okno dialogowe preferencji, gdzie „n” jest numerem karty okna (1, "
1404 #~ "2, 3...)."
1405
1406 #~ msgid "Enter a name for the newly created folder:"
1407 #~ msgstr "Proszę wprowadzić nazwę katalogu:"
1408
1409 #~ msgid "Enter a name for the newly created file:"
1410 #~ msgstr "Proszę wprowadzić nazwę pliku:"
1411
1412 #~ msgid "New"
1413 #~ msgstr "Nowy"
1414
1415 #~ msgid "Error, lxshortcut not installed"
1416 #~ msgstr "Błąd, niezainstalowany lxshorcut"
1417
1418 #~ msgid "Failed to start lxshortcut"
1419 #~ msgstr "Nie udało się uruchomić programu lxshortcut"
1420
1421 #~ msgid "_New"
1422 #~ msgstr "_Nowy"
1423
1424 #~ msgid ""
1425 #~ "Open folders in new tabs of the last used window instead of creating new "
1426 #~ "windows"
1427 #~ msgstr ""
1428 #~ "Otwieraj foldery w nowej karcie ostatniego użytego okna zamiast otwierać "
1429 #~ "nowe okna"