[l10n] Resync PO files against POT.
[lxde/pcmanfm.git] / po / kk.po
1 # Kazakh translation for pcmanfm.
2 # Copyright (C) 2012 The LXDE team
3 # This file is distributed under the same license as the LXDE package.
4 # Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2012.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: master\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-08-22 22:36+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-05-01 13:53+0600\n"
12 "Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
14 "Language: kk\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Poedit-Language: Kazakh\n"
20 "X-Poedit-Country: KAZAKHSTAN\n"
21
22 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
23 #, fuzzy
24 msgid "Copyright (C) 2009 - 2012"
25 msgstr "Copyright (C) 2009 - 2010"
26
27 #: ../data/ui/about.glade.in.h:2
28 msgid ""
29 "Lightweight file manager\n"
30 "\n"
31 "Developed by Hon Jen Yee (PCMan)"
32 msgstr ""
33 "Файлдарды жеңіл басқарушысы\n"
34 "\n"
35 "Жасаған Hon Jen Yee (PCMan)"
36
37 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
38 #: ../data/ui/about.glade.in.h:6
39 msgid "translator-credits"
40 msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com> 2012"
41
42 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:1 ../src/desktop-ui.c:60
43 #: ../data/pcmanfm-desktop-pref.desktop.in.h:1
44 msgid "Desktop Preferences"
45 msgstr "Жұмыс үстел баптаулары"
46
47 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:2
48 msgid "<b>Background</b>"
49 msgstr "<b>Фон</b>"
50
51 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:3
52 msgid "Wallpaper:"
53 msgstr "Түсқағаз:"
54
55 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:4
56 msgid "Please select an image file"
57 msgstr "Сурет файлын таңдаңыз"
58
59 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:5
60 msgid "Use the same wallpaper on all desktops"
61 msgstr ""
62
63 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:6
64 msgid "Background color:"
65 msgstr "Фон түсі:"
66
67 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:7
68 msgid "Wallpaper mode:"
69 msgstr "Түсқағаз түрі:"
70
71 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:8
72 msgid "<b>Text</b>"
73 msgstr "<b>Мәтін</b>"
74
75 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:9
76 msgid "Font of label text:"
77 msgstr "Белгі мәтінінің қарібі:"
78
79 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:10
80 msgid "Color of label text:"
81 msgstr "Белгі мәтінінің түсі:"
82
83 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:11
84 msgid "Color of shadow:"
85 msgstr "Көлеңке түсі:"
86
87 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:12
88 msgid "Appearance"
89 msgstr "Сыртқы түрі"
90
91 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:13
92 msgid "<b>Show desktop icons</b>"
93 msgstr "<b>Жұмыс үстел таңбашаларын көрсету</b>"
94
95 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:14
96 msgid "Show \"My Documents\" icon on desktop"
97 msgstr "\"Менің құжаттарым\" таңбашасын жұмыс үстелде көрсету"
98
99 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:15
100 msgid "Show \"My Computer\" icon on desktop"
101 msgstr "\"Менің компьютерім\" таңбашасын жұмыс үстелде көрсету"
102
103 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:16
104 msgid "Show \"Trash Bin\" icon on desktop"
105 msgstr "\"Қоқыс шелегі\" таңбашасын жұмыс үстелде көрсету"
106
107 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:17
108 msgid "Show icons of volumes on desktop"
109 msgstr "Бөлімдер таңбашаларын жұмыс үстелде көрсету"
110
111 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:18
112 msgid "Desktop Icons"
113 msgstr "Жұмыс үстел таңбашалары"
114
115 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:19
116 msgid "Show menus provided by window managers when desktop is clicked"
117 msgstr ""
118 "Жұмыс үстеліне шерткен кезде терезелер басқарушысы ұсынған мәзірлерді көрсету"
119
120 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:20 ../data/ui/pref.glade.h:58
121 msgid "Advanced"
122 msgstr "Кеңейтілген"
123
124 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:21
125 msgid "Fill with background color only"
126 msgstr "Тек фон түсімен толтыру"
127
128 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:22 ../data/ui/pref.glade.h:67
129 msgid "Stretch to fill the entire screen"
130 msgstr "Экранды толығымен алу үшін созу"
131
132 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:23 ../data/ui/pref.glade.h:68
133 msgid "Stretch to fit the screen"
134 msgstr "Экранға сыю үшін созу"
135
136 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:24 ../data/ui/pref.glade.h:69
137 msgid "Center on the screen"
138 msgstr "Экран ортасынан туралау"
139
140 #: ../data/ui/desktop-pref.glade.h:25 ../data/ui/pref.glade.h:70
141 msgid "Tile the image to fill the entire screen"
142 msgstr "Экранды толығымен алу үшін қайталау"
143
144 #: ../data/ui/pref.glade.h:1
145 msgid "Opened in Current Tab"
146 msgstr "Ағымдағы бетте ашу"
147
148 #: ../data/ui/pref.glade.h:2
149 msgid "Opened in New Tab"
150 msgstr "Жаңа бетте ашу"
151
152 #: ../data/ui/pref.glade.h:3
153 msgid "Opened in New Window"
154 msgstr "Жаңа терезеде ашу"
155
156 #: ../data/ui/pref.glade.h:4
157 msgid "Preferences"
158 msgstr "Баптаулар"
159
160 #: ../data/ui/pref.glade.h:5
161 msgid "<b>Behavior</b>"
162 msgstr "<b>Мінез-құлығы</b>"
163
164 #: ../data/ui/pref.glade.h:6
165 msgid "Open files with single click"
166 msgstr "Файлдарды бірлік шертумен ашу"
167
168 #: ../data/ui/pref.glade.h:7
169 msgid "Confirm before deleting files"
170 msgstr "Файлдарды өшіру алдында растау"
171
172 #: ../data/ui/pref.glade.h:8
173 msgid "Move deleted files to \"trash bin\" instead of erasing from disk"
174 msgstr "Өшірілетін файлдарды дисктен жою орнына \"қоқыс шелегіне\" жылжыту"
175
176 #: ../data/ui/pref.glade.h:9
177 msgid "Erase files on removable media instead of \"trash bin\" creation"
178 msgstr ""
179
180 #: ../data/ui/pref.glade.h:10
181 #, fuzzy
182 msgid "Confirm before moving files into \"trash bin\""
183 msgstr "Файлдарды өшіру алдында растау"
184
185 #: ../data/ui/pref.glade.h:11
186 msgid "Bookmarks:"
187 msgstr "Бетбелгілер:"
188
189 #: ../data/ui/pref.glade.h:12
190 msgid "Default drop action:"
191 msgstr ""
192
193 #: ../data/ui/pref.glade.h:13
194 msgid "Unfold tab when files are dragged onto tab button"
195 msgstr ""
196
197 #: ../data/ui/pref.glade.h:14
198 msgid "<b>Default View</b>"
199 msgstr "<b>Бастапқы көрінісі</b>"
200
201 #: ../data/ui/pref.glade.h:15
202 msgid "View Mode:"
203 msgstr "Көрініс түрі:"
204
205 #: ../data/ui/pref.glade.h:16
206 #, fuzzy
207 msgid "General"
208 msgstr "Жал_пы"
209
210 #: ../data/ui/pref.glade.h:17
211 msgid "<b>Icons</b>"
212 msgstr "<b>Таңбашалар</b>"
213
214 #: ../data/ui/pref.glade.h:18
215 msgid "Size of small icons:"
216 msgstr "Кіші таңбашалар өлшемі:"
217
218 #: ../data/ui/pref.glade.h:19
219 msgid "Size of big icons:"
220 msgstr "Үлкен таңбашалар өлшемі:"
221
222 #: ../data/ui/pref.glade.h:20
223 msgid "Size of thumbnails:"
224 msgstr "Кіші көріністер өлшемі:"
225
226 #: ../data/ui/pref.glade.h:21
227 msgid "Size of side pane icons:"
228 msgstr "Бүйір панелі таңбашалар өлшемі:"
229
230 #: ../data/ui/pref.glade.h:22
231 msgid "Show thumbnails of files"
232 msgstr "Файлдардың кіші көріністерін көрсету"
233
234 #: ../data/ui/pref.glade.h:23
235 msgid "Only show thumbnails for local files"
236 msgstr "Тек жергілікті файлдар үшін кіші көріністерін көрсету"
237
238 #: ../data/ui/pref.glade.h:24
239 msgid "Do not generate thumbnails for files exceeding this size:"
240 msgstr "Келесі өлшемнен асатын файлдар үшін кіші көріністерін көрсетпеу:"
241
242 #: ../data/ui/pref.glade.h:25
243 msgid "<b>User Interface</b>"
244 msgstr "<b>Пайдаланушы интерфейсі</b>"
245
246 #: ../data/ui/pref.glade.h:26
247 msgid "Use SI decimal prefixes instead of IEC binary prefixes"
248 msgstr "IEC бинарлы префикстері орнына SI децималды префикстерін қолдану"
249
250 #: ../data/ui/pref.glade.h:27
251 msgid "Treat backup files as hidden"
252 msgstr ""
253
254 #: ../data/ui/pref.glade.h:28
255 #, fuzzy
256 msgid "Display"
257 msgstr "Көрі_ніс"
258
259 #: ../data/ui/pref.glade.h:29
260 msgid "Hide folder content border"
261 msgstr "Бума құрамасы шектерін жасыру"
262
263 #: ../data/ui/pref.glade.h:30
264 msgid "Hide side pane buttons"
265 msgstr "Бүйір панелі батырмаларын жасыру"
266
267 #: ../data/ui/pref.glade.h:31
268 msgid "Hide 'Close tab' buttons"
269 msgstr "'Бетті жабу' батырмаларын жасыру"
270
271 #: ../data/ui/pref.glade.h:32
272 msgid "Always show the tab bar"
273 msgstr "Беттер панелін әрқашан көрсету"
274
275 #: ../data/ui/pref.glade.h:33
276 #, fuzzy
277 msgid "<b>Directories Tree</b>"
278 msgstr "Бумалар ағашы"
279
280 #: ../data/ui/pref.glade.h:34
281 msgid "Hide expander on empty or locked folder"
282 msgstr ""
283
284 #: ../data/ui/pref.glade.h:35
285 #, fuzzy
286 msgid "<b>Show in Places:</b>"
287 msgstr "<b>Жұмыс үстел таңбашаларын көрсету</b>"
288
289 #: ../data/ui/pref.glade.h:36
290 #, fuzzy
291 msgid "Home Directory"
292 msgstr "Бумалар ағашы"
293
294 #: ../data/ui/pref.glade.h:37 ../src/main-win-ui.c:174
295 msgid "Desktop Folder"
296 msgstr "Жұмыс үстел бумасы"
297
298 #: ../data/ui/pref.glade.h:38 ../src/main-win-ui.c:178
299 msgid "Applications"
300 msgstr "Қолданбалар"
301
302 #: ../data/ui/pref.glade.h:39
303 #, fuzzy
304 msgid "Trash bin"
305 msgstr "Қоқыс шелегі"
306
307 #: ../data/ui/pref.glade.h:40
308 msgid "Layout"
309 msgstr ""
310
311 #: ../data/ui/pref.glade.h:41
312 msgid "<b>Auto-mount</b>"
313 msgstr "<b>Автотіркеу</b>"
314
315 #: ../data/ui/pref.glade.h:42
316 msgid "Mount mountable volumes automatically on program startup"
317 msgstr "Бағдарлама іске қосылған кезде тіркеуге болатын бөлімдерді автотіркеу"
318
319 #: ../data/ui/pref.glade.h:43
320 msgid "Mount removable media automatically when they are inserted"
321 msgstr "Ауыстырмалы тасушылар салынған кезде оларды автотіркеу"
322
323 #: ../data/ui/pref.glade.h:44
324 msgid "Show available options for removable media when they are inserted"
325 msgstr ""
326 "Ауыстырмалы тасушылар салынған кезде олар үшін қолжетерлік опцияларды көрсету"
327
328 #: ../data/ui/pref.glade.h:45
329 msgid "Open mounted removable media in new tab instead of new window"
330 msgstr ""
331
332 #: ../data/ui/pref.glade.h:46
333 #, fuzzy
334 msgid "Close tab containing removable medium when it is unmounted"
335 msgstr ""
336 "Ауыстырмалы тасушылар салынған кезде олар үшін қолжетерлік опцияларды көрсету"
337
338 #: ../data/ui/pref.glade.h:47
339 #, fuzzy
340 msgid "Volume Management"
341 msgstr "Бөлі_мдерді басқару"
342
343 #: ../data/ui/pref.glade.h:48
344 msgid "<b>Programs</b>"
345 msgstr "<b>Бағдарламалар</b>"
346
347 #: ../data/ui/pref.glade.h:49
348 msgid "Terminal emulator:"
349 msgstr "Терминал эмуляторы:"
350
351 #: ../data/ui/pref.glade.h:50
352 msgid "Switch user command:"
353 msgstr "Пайдаланушыны ауыстыру командасы:"
354
355 #: ../data/ui/pref.glade.h:52
356 #, no-c-format
357 msgid ""
358 "Examples: \"xterm -e %s\" for terminal or \"gksu %s\" for switching user.\n"
359 "%s = the command line you want to execute with terminal or su."
360 msgstr ""
361 "Мысалы: \"xterm -e %s\" терминал үшін, немесе пайдаланушыны ауыстыру үшін "
362 "\"gksu %s\".\n"
363 "%s = терминал не su көмегімен орындау үшін командалық жолы."
364
365 #: ../data/ui/pref.glade.h:54
366 msgid "Archiver integration:"
367 msgstr "Архивтеуші интеграциясы:"
368
369 #: ../data/ui/pref.glade.h:55
370 msgid "Use Application Startup Notify by default"
371 msgstr ""
372
373 #: ../data/ui/pref.glade.h:56
374 msgid ""
375 "If checked then use Startup Notify for application if another not stated "
376 "explicitly.\n"
377 "If unchecked then use Startup Notify only if that is defined for application."
378 msgstr ""
379
380 #: ../data/ui/pref.glade.h:59
381 msgid "Auto (move if on the same FS, copy otherwise)"
382 msgstr ""
383
384 #: ../data/ui/pref.glade.h:60
385 msgid "Copy"
386 msgstr ""
387
388 #: ../data/ui/pref.glade.h:61
389 msgid "Move"
390 msgstr ""
391
392 #: ../data/ui/pref.glade.h:62
393 msgid "Ask"
394 msgstr ""
395
396 #: ../data/ui/pref.glade.h:63
397 msgid "Icon View"
398 msgstr "Таңбашалар көрінісі"
399
400 #: ../data/ui/pref.glade.h:64
401 msgid "Compact View"
402 msgstr "Ықшам көрінісі"
403
404 #: ../data/ui/pref.glade.h:65
405 msgid "Thumbnail View"
406 msgstr "Кіші көріністер"
407
408 #: ../data/ui/pref.glade.h:66
409 msgid "Detailed List View"
410 msgstr "Толық тізім көрінісі"
411
412 #: ../data/ui/autorun.glade.h:1
413 msgid "Removable medium is inserted"
414 msgstr "Ауыстырмалы тасушы салынды"
415
416 #: ../data/ui/autorun.glade.h:2
417 msgid "<b>Removable medium is inserted</b>"
418 msgstr "<b>Ауыстырмалы тасушы салынды</b>"
419
420 #: ../data/ui/autorun.glade.h:3
421 msgid "Type of medium:"
422 msgstr "Тасушы түрі:"
423
424 #: ../data/ui/autorun.glade.h:4
425 msgid "Detecting..."
426 msgstr "Анықтау..."
427
428 #: ../data/ui/autorun.glade.h:5
429 msgid "Please select the action you want to perform:"
430 msgstr "Орындау үшін әрекетті таңдаңыз:"
431
432 #: ../src/volume-manager.c:160
433 msgid "Removable Disk"
434 msgstr "Ауыстырмалы дискі"
435
436 #: ../src/volume-manager.c:213
437 msgid "Open in File Manager"
438 msgstr "Файлдар басқарушысында ашу"
439
440 #: ../src/desktop-ui.c:54
441 msgid "_Invert Selection"
442 msgstr "Таңдауды тері_стеу"
443
444 #: ../src/desktop-ui.c:55 ../src/main-win-ui.c:166
445 msgid "_Sort Files"
446 msgstr "Файлдарды _сұрыптау"
447
448 #. for popup menu
449 #: ../src/desktop-ui.c:56 ../src/main-win-ui.c:192
450 msgid "Create _New..."
451 msgstr "Жаңа жа_сау..."
452
453 #: ../src/desktop-ui.c:57 ../src/main-win-ui.c:193
454 msgid "Folder"
455 msgstr "Бума"
456
457 #: ../src/desktop-ui.c:58 ../src/main-win-ui.c:194
458 msgid "Blank File"
459 msgstr "Бос файл"
460
461 #: ../src/desktop-ui.c:59 ../src/main-win-ui.c:195
462 msgid "Shortcut"
463 msgstr ""
464
465 #: ../src/desktop-ui.c:71 ../src/main-win-ui.c:223
466 msgid "By _Name"
467 msgstr "А_ты бойынша"
468
469 #: ../src/desktop-ui.c:72 ../src/main-win-ui.c:224
470 msgid "By _Modification Time"
471 msgstr "Өз_герту уақыты бойынша"
472
473 #: ../src/desktop-ui.c:73 ../src/main-win-ui.c:225
474 msgid "By _Size"
475 msgstr "Өлше_мі бойынша"
476
477 #: ../src/desktop-ui.c:74 ../src/main-win-ui.c:226
478 msgid "By File _Type"
479 msgstr "Файл _түрі бойынша"
480
481 #: ../src/desktop-ui.c:90 ../src/main-win-ui.c:249
482 msgid "Open in New Tab"
483 msgstr "Жаңа бетте ашу"
484
485 #: ../src/desktop-ui.c:91 ../src/main-win-ui.c:250
486 msgid "Open in New Window"
487 msgstr "Жаңа терезеде ашу"
488
489 #: ../src/desktop-ui.c:93 ../src/main-win-ui.c:252
490 msgid "Open in _Terminal"
491 msgstr "Терм_иналда ашу"
492
493 #: ../src/desktop-ui.c:109
494 msgid "Stick to Current Position"
495 msgstr "Ағымдағы орналасуға жабыстыру"
496
497 #: ../src/desktop-ui.c:114
498 msgid "Snap to Grid"
499 msgstr "Торға бекіту"
500
501 #: ../src/main-win-ui.c:146
502 msgid "_File"
503 msgstr "_Файл"
504
505 #: ../src/main-win-ui.c:147
506 msgid "_New Window"
507 msgstr "Жаңа _терезе"
508
509 #: ../src/main-win-ui.c:148
510 msgid "New _Tab"
511 msgstr "Жаңа _бет"
512
513 #: ../src/main-win-ui.c:149
514 msgid "_Close Tab"
515 msgstr "Бетті _жабу"
516
517 #: ../src/main-win-ui.c:150
518 msgid "Close Window"
519 msgstr "Терезені жабу"
520
521 #: ../src/main-win-ui.c:151
522 msgid "_Edit"
523 msgstr "Тү_зету"
524
525 #: ../src/main-win-ui.c:156
526 msgid "Rename"
527 msgstr "Атын ауыстыру"
528
529 #: ../src/main-win-ui.c:157
530 msgid "Create Symlink"
531 msgstr "Сілтемені жасау"
532
533 #: ../src/main-win-ui.c:158
534 msgid "Move To..."
535 msgstr "Қайда жылжыту"
536
537 #: ../src/main-win-ui.c:159
538 msgid "Copy To..."
539 msgstr "Қайда көшіру..."
540
541 #: ../src/main-win-ui.c:161
542 msgid "Invert Selection"
543 msgstr "Таңдауды терістеу"
544
545 #: ../src/main-win-ui.c:163
546 msgid "_View"
547 msgstr "_Түрі"
548
549 #: ../src/main-win-ui.c:164
550 msgid "Reload Folder"
551 msgstr "Буманы қайта жүктеу"
552
553 #: ../src/main-win-ui.c:164
554 msgid "Reload current folder"
555 msgstr "Ағымдағы буманы қайта жүктеу"
556
557 #: ../src/main-win-ui.c:165
558 msgid "Side Pane"
559 msgstr "Бүйір панелі"
560
561 #: ../src/main-win-ui.c:167
562 msgid "_Help"
563 msgstr "_Көмек"
564
565 #: ../src/main-win-ui.c:169
566 msgid "_Go"
567 msgstr "Ө_ту"
568
569 #: ../src/main-win-ui.c:170
570 msgid "Previous Folder"
571 msgstr "Алдыңғы бума"
572
573 #: ../src/main-win-ui.c:171
574 msgid "Next Folder"
575 msgstr "Келесі бума"
576
577 #: ../src/main-win-ui.c:172
578 msgid "Parent Folder"
579 msgstr "Аталық бума"
580
581 #: ../src/main-win-ui.c:172
582 msgid "Go to parent Folder"
583 msgstr "Аталық бумаға өту"
584
585 #: ../src/main-win-ui.c:173
586 msgid "Home Folder"
587 msgstr "Үй бумасы"
588
589 #: ../src/main-win-ui.c:174
590 msgid "Desktop"
591 msgstr "Жұмыс үстелі"
592
593 #: ../src/main-win-ui.c:175
594 msgid "My Computer"
595 msgstr "Менің компьютерім"
596
597 #: ../src/main-win-ui.c:176
598 msgid "Trash Can"
599 msgstr "Қоқыс шелегі"
600
601 #: ../src/main-win-ui.c:177
602 msgid "Network Drives"
603 msgstr "Желілік дисктер"
604
605 #: ../src/main-win-ui.c:178
606 msgid "Installed Applications"
607 msgstr "Орнатылған қолданбалар"
608
609 #: ../src/main-win-ui.c:180
610 msgid "_Bookmarks"
611 msgstr "Б_етбелгілер"
612
613 #: ../src/main-win-ui.c:181
614 msgid "Add To Bookmarks"
615 msgstr "Бетбелгілерге қосу"
616
617 #: ../src/main-win-ui.c:182
618 msgid "_Tools"
619 msgstr "Са_ймандар"
620
621 #: ../src/main-win-ui.c:183
622 msgid "Open Current Folder in _Terminal"
623 msgstr "Ағымдағы буманы _терминалда ашу"
624
625 #: ../src/main-win-ui.c:184
626 msgid "Open Current Folder as _Root"
627 msgstr "Ағымдағы буманы ә_кімші ретінде ашу"
628
629 #: ../src/main-win-ui.c:201
630 msgid "Show _Hidden"
631 msgstr "Жас_ырынды көрсету"
632
633 #: ../src/main-win-ui.c:202
634 msgid "Show Side Pane"
635 msgstr "Бүйір панелді көрсету"
636
637 #: ../src/main-win-ui.c:203
638 msgid "Show Status B_ar"
639 msgstr ""
640
641 #: ../src/main-win-ui.c:204
642 msgid "Fullscreen Mode"
643 msgstr ""
644
645 #: ../src/main-win-ui.c:209
646 msgid "_Icon View"
647 msgstr "Таңба_шалар көрінісі"
648
649 #: ../src/main-win-ui.c:210
650 msgid "_Compact View"
651 msgstr "Ық_шам көрінісі"
652
653 #: ../src/main-win-ui.c:211
654 msgid "_Thumbnail View"
655 msgstr "_Кіші көріністер"
656
657 #: ../src/main-win-ui.c:212
658 msgid "Detailed _List View"
659 msgstr "Тол_ық тізім көрінісі"
660
661 #: ../src/main-win-ui.c:231
662 msgid "Places"
663 msgstr "Орындар"
664
665 #: ../src/main-win-ui.c:232
666 msgid "Directory Tree"
667 msgstr "Бумалар ағашы"
668
669 #: ../src/main-win-ui.c:233
670 msgid "Remote"
671 msgstr "Кашықтағы"
672
673 #: ../src/main-win.c:546
674 msgid "You are in super user mode"
675 msgstr "Сіз әкімші ретінде жұмыс істеудесіз"
676
677 #: ../src/main-win.c:742
678 msgid "Switch user command is not set."
679 msgstr "Пайдаланушыны ауыстыру командасы орнатылмаған"
680
681 #: ../src/main-win.c:1173
682 #, c-format
683 msgid ""
684 "Add following folder to bookmarks:\n"
685 "'%s'\n"
686 "Enter a name for the new bookmark item:"
687 msgstr ""
688 "Келесі буманы бетбелгілерге қосу:\n"
689 "'%s'\n"
690 "Жаңа бетбелгі атын көрсетіңіз:"
691
692 #: ../src/main-win.c:1177
693 msgid "Add to Bookmarks"
694 msgstr "Бетбелгілерге қосу"
695
696 #. options only acceptable by first pcmanfm instance. These options are not passed through IPC
697 #: ../src/pcmanfm.c:73
698 msgid "Name of configuration profile"
699 msgstr "Баптаулар профилінің атауы"
700
701 #: ../src/pcmanfm.c:74
702 msgid "Run PCManFM as a daemon"
703 msgstr "PCManFM-ді қызмет ретінде орындау"
704
705 #: ../src/pcmanfm.c:75
706 msgid "No function. Just to be compatible with nautilus"
707 msgstr "Функция жоқ. Тек nautilus-пен үйлесімді болу үшін"
708
709 #. options that are acceptable for every instance of pcmanfm and will be passed through IPC.
710 #: ../src/pcmanfm.c:78
711 msgid "Launch desktop manager"
712 msgstr "Жұмыс үстел басқарушысын жөнелту"
713
714 #: ../src/pcmanfm.c:79
715 msgid "Turn off desktop manager if it's running"
716 msgstr "Іске қосылған болса, жұмыс үстел басқарушысын сөндіру"
717
718 #: ../src/pcmanfm.c:80
719 msgid "Open desktop preference dialog"
720 msgstr "Жұмыс үстелі баптаулар сұхбатын ашу"
721
722 #: ../src/pcmanfm.c:81
723 msgid "Set desktop wallpaper"
724 msgstr "Жұмыс үстел түсқағазын орнату"
725
726 #: ../src/pcmanfm.c:81
727 msgid "<image file>"
728 msgstr "<сурет файлы>"
729
730 #: ../src/pcmanfm.c:82
731 msgid "Set mode of desktop wallpaper. <mode>=(color|stretch|fit|center|tile)"
732 msgstr ""
733 "Жұмыс үстел түсқағазы режимін орнату. <mode>=(color|stretch|fit|center|tile)"
734
735 #: ../src/pcmanfm.c:82
736 msgid "<mode>"
737 msgstr "<режим>"
738
739 #: ../src/pcmanfm.c:83
740 msgid ""
741 "Open preference dialog. 'n' is number of the page you want to show (1, 2, "
742 "3...)."
743 msgstr "Баптаулар сұхбатын ашу. 'n' - ашу үшін бет нөмірі (1, 2, 3...)."
744
745 #. { "new-win", '\0', 'n', G_OPTION_ARG_NONE, &new_win, N_("Open new window"), NULL },
746 #. { "find-files", 'f', 0, G_OPTION_ARG_NONE, &find_files, N_("Open Find Files utility"), NULL },
747 #: ../src/pcmanfm.c:86
748 msgid "[FILE1, FILE2,...]"
749 msgstr "[ФАЙЛ1, ФАЙЛ2,...]"
750
751 #: ../src/pcmanfm.c:527
752 msgid "Terminal emulator is not set."
753 msgstr "Терминал эмуляторы көрсетілмеген."
754
755 #: ../src/pcmanfm.c:579
756 msgid "Enter a name for the newly created folder:"
757 msgstr "Жаңадан жасалатын бума атын көрсетіңіз:"
758
759 #: ../src/pcmanfm.c:581
760 msgid "Enter a name for the newly created file:"
761 msgstr "Жаңадан жасалатын файл атын көрсетіңіз:"
762
763 #: ../src/pcmanfm.c:582
764 msgid "Create New..."
765 msgstr "Жаңа жасау..."
766
767 #: ../src/pcmanfm.c:582
768 msgid "New"
769 msgstr "Жаңа"
770
771 #: ../src/pcmanfm.c:676
772 msgid "Error, lxshortcut not installed"
773 msgstr ""
774
775 #: ../src/pcmanfm.c:681
776 msgid "Failed to start lxshortcut"
777 msgstr ""
778
779 #: ../src/tab-page.c:211
780 #, c-format
781 msgid "%d item selected"
782 msgid_plural "%d items selected"
783 msgstr[0] "%d нәрсе ерекшеленді"
784
785 #: ../src/tab-page.c:305
786 #, c-format
787 msgid "Free space: %s (Total: %s)"
788 msgstr "Бос орын: %s (Барлығы: %s)"
789
790 #: ../src/tab-page.c:325
791 #, c-format
792 msgid "%d item"
793 msgid_plural "%d items"
794 msgstr[0] "%d нәрсе"
795
796 #: ../src/tab-page.c:326
797 #, c-format
798 msgid " (%d hidden)"
799 msgid_plural " (%d hidden)"
800 msgstr[0] " (%d жасырын)"
801
802 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:1
803 #, fuzzy
804 msgid "File Manager PCManFM"
805 msgstr "Файлдар басқарушысы"
806
807 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:2
808 msgid "File Manager"
809 msgstr "Файлдар басқарушысы"
810
811 #: ../data/pcmanfm.desktop.in.h:3
812 msgid "Browse the file system and manage the files"
813 msgstr "Файлдық жүйені шолу мен файлдарды басқару"
814
815 #: ../data/pcmanfm-desktop-pref.desktop.in.h:2
816 msgid "Change desktop wallpapers and behavior of desktop manager"
817 msgstr ""
818
819 #~ msgid "_Advanced"
820 #~ msgstr "Кеңейтіл_ген"