Fix crash in TaskButton widget on remove already finished timeout.
authorAndriy Grytsenko <andrej@rep.kiev.ua>
Thu, 17 Nov 2016 10:33:18 +0000 (12:33 +0200)
committerAndriy Grytsenko <andrej@rep.kiev.ua>
Thu, 17 Nov 2016 10:33:18 +0000 (12:33 +0200)
commit0087c3b865f3fe7d2593b42c4f33b03643af4332
tree07211373cdd5f1d0ae317953941ec9c2cc777c4c
parentf10625d75f8ad87196480a4a68cd9ba9ddcc193c
Fix crash in TaskButton widget on remove already finished timeout.
plugins/task-button.c