adfe525582827469f929941a5811a478e13224f3
[lxde/lxpanel.git] / po / tr.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2014-11-21 21:13+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2014-12-03 23:58+0000\n"
11 "Last-Translator: <volkangezer@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
13 "Language: tr\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
18 "X-Generator: Pootle 2.6.0-rc2\n"
19 "X-POOTLE-MTIME: 1417651085.000000\n"
20
21 #: ../src/configurator.c:135
22 msgid ""
23 "Space reservation is not available for this panel because there is another "
24 "monitor beyond this edge and reservation would cover it if enabled."
25 msgstr ""
26 "Bu kenarda başka bir ekran olduğu ve saklama eylemi etkinleştirilirse bunu "
27 "kaplayacağından, boşluk saklama kullanılamıyor."
28
29 # Önceki çevirmene: takıntı borç, sorun, obsesyon (en çok bu kullanılır) ya da\r
30 # manita anlamına gelir. Yöresel ağızda ise mücevher.  Ancak "plugin" anlamına\r
31 # gelmez.\r
32 #: ../src/configurator.c:605
33 msgid "Currently loaded plugins"
34 msgstr "Şimdi yüklü olan yan uygulamalar"
35
36 #: ../src/configurator.c:614
37 msgid "Stretch"
38 msgstr "Uzat"
39
40 #: ../src/configurator.c:749
41 msgid "Add plugin to panel"
42 msgstr "Tablaya bir yan uygulama ekle"
43
44 #: ../src/configurator.c:777
45 msgid "Available plugins"
46 msgstr "Mevcut yan uygulamalar"
47
48 #: ../src/configurator.c:1357
49 msgid "Logout command is not set"
50 msgstr "Oturumu kapama komutu atanmadı"
51
52 #: ../src/configurator.c:1425
53 msgid "Select a directory"
54 msgstr "Bir dizin seç"
55
56 #: ../src/configurator.c:1425 ../src/configurator.c:1540
57 msgid "Select a file"
58 msgstr "Bir dosya seç"
59
60 #: ../src/configurator.c:1573
61 msgid "_Browse"
62 msgstr "_Gözat"
63
64 #: ../src/panel.c:981
65 msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
66 msgstr "Başka bir panel için boş alan yok. Tüm köşeler alınmış."
67
68 #: ../src/panel.c:1007
69 msgid ""
70 "Really delete this panel?\n"
71 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
72 msgstr ""
73 "Bu tablayı gerçekten silmek istiyor musunuz?\n"
74 "<b>Uyarı: Geri kurtarılamaz.</b>"
75
76 #: ../src/panel.c:1009
77 msgid "Confirm"
78 msgstr "Onayla"
79
80 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
81 #: ../src/panel.c:1044
82 msgid "translator-credits"
83 msgstr ""
84 "Barış Çiçek <baris@teamforce.name.tr>\n"
85 "Muhammet Kara <muhammetk@acikkaynak.name.tr>\n"
86 "Volkan Gezer <volkangezer@gmail.com>"
87
88 #: ../src/panel.c:1049
89 msgid "LXPanel"
90 msgstr "LXPanel"
91
92 #: ../src/panel.c:1067
93 msgid "Copyright (C) 2008-2014"
94 msgstr "Telif Hakkı (C) 2008-2014"
95
96 #: ../src/panel.c:1068
97 msgid "Desktop panel for LXDE project"
98 msgstr "LXDE girişimi için masaüstü tablası"
99
100 #: ../src/panel.c:1110
101 #, c-format
102 msgid "\"%s\" Settings"
103 msgstr "\"%s\" Ayarları"
104
105 #: ../src/panel.c:1130
106 msgid "Add / Remove Panel Items"
107 msgstr "Tabla Ögelerini Ekle / Kaldır"
108
109 #: ../src/panel.c:1138
110 #, c-format
111 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
112 msgstr "Tabladan \"%s\" Ögesini Kaldır"
113
114 #: ../src/panel.c:1150
115 msgid "Panel Settings"
116 msgstr "Tabla Ayarları"
117
118 #: ../src/panel.c:1156
119 msgid "Create New Panel"
120 msgstr "Yeni Tabla Oluştur"
121
122 #: ../src/panel.c:1162
123 msgid "Delete This Panel"
124 msgstr "Bu Tablayı Sil"
125
126 #: ../src/panel.c:1173
127 msgid "About"
128 msgstr "Hakkında"
129
130 #: ../src/panel.c:1180
131 msgid "Panel"
132 msgstr "Tabla"
133
134 #: ../src/panel.c:1391 ../src/panel.c:1399 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
135 msgid "Height:"
136 msgstr "Yükseklik:"
137
138 #: ../src/panel.c:1392 ../src/panel.c:1398 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
139 msgid "Width:"
140 msgstr "Genişlik:"
141
142 #: ../src/panel.c:1393 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
143 msgid "Left"
144 msgstr "Sol"
145
146 #: ../src/panel.c:1394 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
147 msgid "Right"
148 msgstr "Sağ"
149
150 #: ../src/panel.c:1400 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
151 msgid "Top"
152 msgstr "Üst"
153
154 #: ../src/panel.c:1401 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
155 msgid "Bottom"
156 msgstr "Alt"
157
158 #: ../src/plugin.c:340
159 msgid "No file manager is configured."
160 msgstr "Yapılandırılmış dosya yöneticisi yok."
161
162 #. { "configure", N_("Preferences"), configure },
163 #: ../src/gtk-run.c:377 ../src/main.c:52 ../plugins/menu.c:741
164 msgid "Run"
165 msgstr "Çalıştır"
166
167 #: ../src/gtk-run.c:391
168 msgid "Enter the command you want to execute:"
169 msgstr "Çalıştırmak istediğiniz komutu girin:"
170
171 #: ../src/main.c:53 ../plugins/menu.c:742
172 msgid "Restart"
173 msgstr "Yeniden başlat"
174
175 #: ../src/main.c:54 ../plugins/menu.c:743
176 msgid "Logout"
177 msgstr "Çık"
178
179 #: ../src/main.c:252
180 #, c-format
181 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
182 msgstr "lxpanel %s - UNIX masaüstleri için hafif GTK2+ tablası\n"
183
184 #: ../src/main.c:253
185 #, c-format
186 msgid "Command line options:\n"
187 msgstr "Komut satırı seçenekleri:\n"
188
189 #: ../src/main.c:254
190 #, c-format
191 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
192 msgstr " --help      -- bu yardımı yaz ve çık\n"
193
194 #: ../src/main.c:255
195 #, c-format
196 msgid " --version   -- print version and exit\n"
197 msgstr " --version   -- sürümü yaz ve çık\n"
198
199 #. g_print(_(" --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"));
200 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
201 #: ../src/main.c:258
202 #, c-format
203 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
204 msgstr " --profile isim -- belirtilen profili kullan\n"
205
206 #: ../src/main.c:260
207 #, c-format
208 msgid " -h  -- same as --help\n"
209 msgstr " -h  -- --help ile aynı\n"
210
211 #: ../src/main.c:261
212 #, c-format
213 msgid " -p  -- same as --profile\n"
214 msgstr " -p  -- --profile ile aynı\n"
215
216 #: ../src/main.c:262
217 #, c-format
218 msgid " -v  -- same as --version\n"
219 msgstr " -v  -- --version ile aynı\n"
220
221 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
222 #: ../src/main.c:264
223 #, c-format
224 msgid ""
225 "\n"
226 "Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
227 "\n"
228 msgstr ""
229 "\n"
230 "Ayrıntı için http://lxde.org/ adresine bakın.\n"
231 "\n"
232
233 #: ../src/input-button.c:129
234 #, c-format
235 msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
236 msgstr "'%s' tuş bileşeni genel bir kısayol olarak kullanılamaz, üzgünüz."
237
238 #: ../src/input-button.c:132 ../src/input-button.c:331
239 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
240 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
241 msgid "Error"
242 msgstr "Hata"
243
244 #: ../src/input-button.c:161
245 msgid "LeftBtn"
246 msgstr "SolDüğ"
247
248 #: ../src/input-button.c:164
249 msgid "MiddleBtn"
250 msgstr "OrtaDüğ"
251
252 #: ../src/input-button.c:167
253 msgid "RightBtn"
254 msgstr "SağDüğ"
255
256 #: ../src/input-button.c:170
257 #, c-format
258 msgid "Btn%s"
259 msgstr "%sDüğ"
260
261 #. GtkRadioButton "None"
262 #: ../src/input-button.c:250 ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
263 msgid "None"
264 msgstr "Hiçbiri"
265
266 #: ../src/input-button.c:257
267 msgid "Custom:"
268 msgstr "Özel:"
269
270 #: ../src/input-button.c:329
271 #, c-format
272 msgid "Cannot assign '%s' as a global hotkey: it is already bound."
273 msgstr "'%s' genel bir kısayol olarak atanamıyor: zaten atanmış."
274
275 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../plugins/launchtaskbar.c:3553
276 msgid "Application Launch and Task Bar"
277 msgstr "Uygulama Başlatma ve Görev Çubuğu"
278
279 #. Launchtaskbar mode: launchbar, taskbar, or combined
280 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
281 msgid "<b>Mode:</b>"
282 msgstr "<b>Kip:</b>"
283
284 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
285 msgid "Launchers"
286 msgstr "Başlatıcılar"
287
288 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
289 msgid "<b>Launchbar</b>"
290 msgstr "<b>Başlatma çubuğu</b>"
291
292 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
293 msgid "Show tooltips"
294 msgstr "Görsel ipuçlarını göster"
295
296 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
297 msgid "Icons only"
298 msgstr "Yalnızca simgeler"
299
300 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
301 msgid "Flat buttons"
302 msgstr "Düz düğmeler"
303
304 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
305 msgid "Show windows from all desktops"
306 msgstr "Tüm masaüstlerindeki pencereleri göster"
307
308 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
309 msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
310 msgstr "Sadece görev çubuğu ile aynı ekranda olan pencereleri göster"
311
312 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
313 msgid "Use mouse wheel"
314 msgstr "Fare tekerini kullan"
315
316 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
317 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
318 msgstr "İlgi isteyen bir pencere olduğunda yanıp sön"
319
320 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
321 msgid "Combine multiple application windows into a single button"
322 msgstr "Birçok uygulama penceresini tek simgede birleştir"
323
324 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
325 msgid "Disable enlargement for small task icons"
326 msgstr "Küçük görev simgeleri için büyütmeyi devre dışı bırak"
327
328 # "en çok genişliği" Türkçe değil, kotarma olduğu besbelli. "Genişlik sınırı"\r
329 # veya "azami genişliği" uygundur.\r
330 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
331 msgid "Maximum width of task button"
332 msgstr "Görev düğmesinin azami genişliği"
333
334 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
335 msgid "Spacing"
336 msgstr "Aralıklandırma"
337
338 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
339 msgid "<b>Taskbar</b>"
340 msgstr "<b>Görev çubuğu</b>"
341
342 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
343 msgid "Only Application Launch Bar"
344 msgstr "Sadece Uygulama Başlatma Çubuğu"
345
346 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:19
347 msgid "Only Task Bar (Window List)"
348 msgstr "Sadece Görev Çubuğu (Pencere Listesi)"
349
350 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:20
351 msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
352 msgstr "Tümleşik Uygulama Başlatma Çubuğu ve Görev Çubuğu"
353
354 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
355 msgid "<b>Connection</b>"
356 msgstr "<b>Bağlantı</b>"
357
358 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
359 msgid "Status:"
360 msgstr "Durum:"
361
362 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
363 msgid "_Name:"
364 msgstr "_Ad:"
365
366 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
367 msgid "<b>Activity</b>"
368 msgstr "<b>Etkinlik</b>"
369
370 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
371 msgid "Received:"
372 msgstr "Alınan:"
373
374 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
375 msgid "Sent:"
376 msgstr "Gönderilen:"
377
378 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
379 msgid "<b>Signal Strength</b>"
380 msgstr "<b>Sinyal Gücü</b>"
381
382 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
383 #, no-c-format
384 msgid "0%"
385 msgstr "0%"
386
387 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
388 msgid "General"
389 msgstr "Genel"
390
391 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
392 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
393 msgstr "<b>İnternet İletişim Kuralları (IPv4)</b>"
394
395 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
396 msgid "Address:"
397 msgstr "Adres:"
398
399 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
400 msgid "Destination:"
401 msgstr "Hedef:"
402
403 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../plugins/netstat/netstat.c:364
404 #: ../plugins/netstat/netstat.c:375
405 msgid "Broadcast:"
406 msgstr "Yayın:"
407
408 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
409 msgid "Subnet Mask:"
410 msgstr "Alt Ağ Maskesi:"
411
412 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
413 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
414 msgstr "<b>İnternet İletişim Kuralları (IPv6)</b>"
415
416 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
417 msgid "Scope:"
418 msgstr "Kapsam:"
419
420 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
421 msgid "<b>Network Device</b>"
422 msgstr "<b>Ağ Aygıtı</b>"
423
424 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
425 msgid "Type:"
426 msgstr "Tür:"
427
428 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
429 msgid "Support"
430 msgstr "Destek"
431
432 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
433 msgid "Con_figure"
434 msgstr "Yap_ılandır"
435
436 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
437 msgid "Dynamic"
438 msgstr "Devingen"
439
440 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
441 msgid "Pixels"
442 msgstr "Piksel"
443
444 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
445 #, no-c-format
446 msgid "% Percent"
447 msgstr "Yüzde %"
448
449 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
450 msgid "Err"
451 msgstr "Hata"
452
453 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
454 msgid "Warn"
455 msgstr "Uyarı"
456
457 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
458 msgid "Info"
459 msgstr "Bilgi"
460
461 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
462 msgid "All"
463 msgstr "Tümü"
464
465 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
466 msgid "Panel Preferences"
467 msgstr "Tabla Tercihleri"
468
469 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
470 msgid "Edge:"
471 msgstr "Kenar:"
472
473 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
474 msgid "Center"
475 msgstr "Orta"
476
477 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
478 msgid "Alignment:"
479 msgstr "Hizalama:"
480
481 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
482 msgid "Margin:"
483 msgstr "Kıyı boşluğu:"
484
485 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
486 msgid "Monitor:"
487 msgstr "Monitör:"
488
489 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
490 msgid "<b>Position</b>"
491 msgstr "<b>Konum</b>"
492
493 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
494 msgid "Icon size:"
495 msgstr "Simge boyutu:"
496
497 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
498 msgid "<b>Size</b>"
499 msgstr "<b>Boyut</b>"
500
501 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
502 msgid "Geometry"
503 msgstr "Geometri"
504
505 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
506 msgid "System theme"
507 msgstr "Sistem teması"
508
509 # Donukluklu'nun Türkçesi mat veya "donuk"tur. Donukluklulukluluklu olmamassı\r
510 # için aynı anlamı veren ek tekrarlanmaz.\r
511 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
512 msgid "Solid color (with opacity)"
513 msgstr "Düz renk (mat)"
514
515 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1447
516 msgid "Image"
517 msgstr "Resim"
518
519 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
520 msgid "Select an image file"
521 msgstr "Bir resim dosyası seçin"
522
523 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
524 msgid "<b>Background</b>"
525 msgstr "<b>Arkaplan</b>"
526
527 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
528 msgid "Custom color"
529 msgstr "İsteğe bağlı renk"
530
531 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../plugins/space.c:88
532 #: ../plugins/batt/batt.c:675
533 msgid "Size"
534 msgstr "Boyut"
535
536 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
537 msgid "<b>Font</b>"
538 msgstr "<b>Yazı Tipi</b>"
539
540 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
541 msgid "Appearance"
542 msgstr "Görünüm"
543
544 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
545 msgid "Panel Applets"
546 msgstr "Tabla Uygulamacıkları"
547
548 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
549 msgid "Logout Command:"
550 msgstr "Oturum Kapama Komutu:"
551
552 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
553 msgid "Terminal Emulator:"
554 msgstr "Uçbirim Öykünücüsü:"
555
556 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
557 msgid "File Manager:"
558 msgstr "Dosya Yöneticisi:"
559
560 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
561 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
562 msgstr "<b>Tercih Edilen Uygulamaları Ata</b>"
563
564 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
565 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
566 msgstr "Pencere yöneticileri tablaya dokmuş gibi davransın"
567
568 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
569 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
570 msgstr "Ayrılmış yer, tam ekran yapılan pencerelerce kaplanmaz"
571
572 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
573 msgid "<b>Properties</b>"
574 msgstr "<b>Özellikler</b>"
575
576 # % yüzde Türkçe değil.\r
577 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
578 msgid "Minimize panel when not in use"
579 msgstr "Kullanımda değilken tablayı küçült"
580
581 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
582 msgid "Size when minimized"
583 msgstr "Küçültüldüğündeki boyut"
584
585 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
586 msgid "pixels"
587 msgstr "piksel"
588
589 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
590 msgid "<b>Automatic hiding</b>"
591 msgstr "<b>Otomatik gizleme</b>"
592
593 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
594 msgid "Log level"
595 msgstr "Kayıt seviyesi"
596
597 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
598 msgid "<b>Log level</b>"
599 msgstr "<b>Kayıt seviyesi</b>"
600
601 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
602 msgid "Advanced"
603 msgstr "Gelişmiş"
604
605 #: ../plugins/cpu/cpu.c:281
606 msgid "CPU Usage Monitor"
607 msgstr "CPU Kullanım İzleyici"
608
609 #: ../plugins/cpu/cpu.c:282 ../plugins/monitors/monitors.c:699
610 msgid "Display CPU usage"
611 msgstr "CPU kullanımını göster"
612
613 #: ../plugins/deskno/deskno.c:174 ../plugins/deskno/deskno.c:194
614 msgid "Desktop Number / Workspace Name"
615 msgstr "Masaüstü No / Çalışma Alanı Adı"
616
617 #: ../plugins/deskno/deskno.c:176 ../plugins/dclock.c:424
618 msgid "Bold font"
619 msgstr "Kalın yazı tipi"
620
621 #: ../plugins/deskno/deskno.c:177
622 msgid "Display desktop names"
623 msgstr "Masaüstü adlarını göster"
624
625 #: ../plugins/deskno/deskno.c:195
626 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
627 msgstr "Çalışma alanı numarasını göster, cmeury@users.sf.net tarafından"
628
629 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1443 ../plugins/launchtaskbar.c:3525
630 msgid "Application Launch Bar"
631 msgstr "Uygulama Açma Çubuğu"
632
633 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1446 ../plugins/launchtaskbar.c:3534
634 msgid "Task Bar (Window List)"
635 msgstr "Görev Çubuğu (Pencere Listesi)"
636
637 #: ../plugins/launchtaskbar.c:2507
638 msgid "_Close all windows"
639 msgstr "Tüm Pencereleri _Kapat"
640
641 #. Add Raise menu item.
642 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3380
643 msgid "_Raise"
644 msgstr "_Yükselt"
645
646 #. Add Restore menu item.
647 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3385
648 msgid "R_estore"
649 msgstr "G_eri yükle"
650
651 #. Add Maximize menu item.
652 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3390
653 msgid "Ma_ximize"
654 msgstr "Ek_ranı kapla"
655
656 #. Add Iconify menu item.
657 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3395
658 msgid "Ico_nify"
659 msgstr "Sim_geleştir"
660
661 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3416
662 #, c-format
663 msgid "Workspace _%d"
664 msgstr "Çalışma alanı_%d"
665
666 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3421
667 #, c-format
668 msgid "Workspace %d"
669 msgstr "Çalışma alanı %d"
670
671 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
672 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3437
673 msgid "_All workspaces"
674 msgstr "_Tüm çalışma alanları"
675
676 #. FIXME: add "Current workspace" item, active if not on a current
677 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
678 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3445
679 msgid "_Move to Workspace"
680 msgstr "Çalışma _Alanına Taşı"
681
682 #. Add Close menu item.  By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
683 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3451
684 msgid "_Close Window"
685 msgstr "_Pencereyi Kapat"
686
687 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3453
688 msgid "A_dd to Launcher"
689 msgstr "Başlatıcıya _Ekle"
690
691 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3454
692 msgid "Rem_ove from Launcher"
693 msgstr "Başlatıcıdan kaldır"
694
695 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3455
696 msgid "_New Instance"
697 msgstr "_Yeni Örnek"
698
699 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3526
700 msgid "Bar with buttons to launch application"
701 msgstr "Uygulama başlatmaya yarayan düğmeli çubuk"
702
703 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3535
704 msgid ""
705 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
706 "focus"
707 msgstr ""
708 "Görev çubuğu bütün açık pencereleri gösterir ve onları simgeleştirmenize, "
709 "loşlaştırmanıza ya da odaklamanıza olanak verir"
710
711 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3554
712 msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
713 msgstr "Tüm açık pencereleri ve/veya uygulama başlatmak için düğmeli çubuk"
714
715 #: ../plugins/dclock.c:418 ../plugins/dclock.c:438
716 msgid "Digital Clock"
717 msgstr "Sayısal Saat"
718
719 #: ../plugins/dclock.c:420
720 msgid "Clock Format"
721 msgstr "Saat Biçimi"
722
723 #: ../plugins/dclock.c:421
724 msgid "Tooltip Format"
725 msgstr "Görsel İpucu Biçimi"
726
727 #: ../plugins/dclock.c:422
728 #, c-format
729 msgid "Format codes: man 3 strftime; %n for line break"
730 msgstr "Biçim kodları: man 3 strftime; %n satır sonu için"
731
732 #: ../plugins/dclock.c:423
733 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
734 msgstr "Tıklandığında gerçekleştirilecek eylem (öntanımlı: takvimi göster)"
735
736 #: ../plugins/dclock.c:425
737 msgid "Tooltip only"
738 msgstr "Yalnızca görsel ipucu"
739
740 #: ../plugins/dclock.c:426
741 msgid "Center text"
742 msgstr "Metni ortala"
743
744 #: ../plugins/dclock.c:439
745 msgid "Display digital clock and tooltip"
746 msgstr "Sayısal saat ve görsel ipucunu göster"
747
748 #: ../plugins/menu.c:382
749 msgid "Add to desktop"
750 msgstr "Masaüstüne ekle"
751
752 #: ../plugins/menu.c:389
753 msgid "Properties"
754 msgstr "Özellikler"
755
756 #: ../plugins/menu.c:1013 ../plugins/menu.c:1027
757 msgid "Menu"
758 msgstr "Menü"
759
760 #: ../plugins/menu.c:1014 ../plugins/dirmenu.c:357
761 msgid "Icon"
762 msgstr "Simge"
763
764 #: ../plugins/menu.c:1028
765 msgid "Application Menu"
766 msgstr "Uygulama Menüsü"
767
768 #: ../plugins/separator.c:68
769 msgid "Separator"
770 msgstr "Ayırıcı"
771
772 #: ../plugins/separator.c:69
773 msgid "Add a separator to the panel"
774 msgstr "Tablaya bir ayırıcı ekle"
775
776 #: ../plugins/pager.c:92
777 msgid "Sorry, there was no window manager configuration program found."
778 msgstr "Üzgünüz, pencere yöneticisi yapılandırma programı bulunamadı."
779
780 #: ../plugins/pager.c:144 ../plugins/pager.c:160
781 msgid "Desktop Pager"
782 msgstr "Masaüstü Sayfalayıcı"
783
784 #: ../plugins/pager.c:145 ../plugins/pager.c:161
785 msgid "Simple pager plugin"
786 msgstr "Basit sayfalayıcı uygulamacığı"
787
788 #: ../plugins/space.c:86 ../plugins/space.c:95
789 msgid "Spacer"
790 msgstr "Boşluk"
791
792 #: ../plugins/space.c:96
793 msgid "Allocate space"
794 msgstr "Alan ayır"
795
796 #: ../plugins/tray.c:682
797 msgid "System Tray"
798 msgstr "Sistem Tepsisi"
799
800 #: ../plugins/tray.c:683
801 msgid "System tray"
802 msgstr "Sistem tepsisi"
803
804 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:401
805 msgid "New session is required for this option to take effect"
806 msgstr "Bu seçeneğin etkili olması için yeni oturum gereklidir"
807
808 #. dialog
809 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:582
810 msgid "Select Keyboard Model"
811 msgstr "Klavye Modelini Seçin"
812
813 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:606 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:735
814 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:913
815 msgid "Description"
816 msgstr "Tanımlama"
817
818 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:611 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:742
819 msgid "Id"
820 msgstr "Kimlik"
821
822 #. dialog
823 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:706
824 msgid "Select Layout Change Type"
825 msgstr "Yerleşim Değişimi Türünü Seçin"
826
827 #. dialog
828 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:879
829 msgid "Add Keyboard Layout"
830 msgstr "Klavye Düzeni Ekle"
831
832 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:903 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1294
833 msgid "Flag"
834 msgstr "Bayrak"
835
836 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:908 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1298
837 msgid "Layout"
838 msgstr "Yerleşim"
839
840 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1204 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1536
841 msgid "Keyboard Layout Handler"
842 msgstr "Klavye Düzeni Değiştirici"
843
844 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1227
845 msgid "Keyboard Model"
846 msgstr "Klavye Modeli"
847
848 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1248
849 msgid "Keyboard Layouts"
850 msgstr "Klavye Yerleşimleri"
851
852 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1302
853 msgid "Variant"
854 msgstr "Varyant"
855
856 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1311
857 msgid "Change Layout Option"
858 msgstr "Yerleşim Seçeneğini Değiştir"
859
860 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1331
861 msgid "Advanced setxkbmap Options"
862 msgstr "Gelişmiş setxkbmap Seçenekleri"
863
864 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1352
865 msgid "Do _not reset existing options"
866 msgstr "Mevcut seçenekleri sıfırla_ma"
867
868 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1357
869 msgid "Keep _system layouts"
870 msgstr "_Sistem yerleşimini koru"
871
872 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1366
873 msgid "Per Window Settings"
874 msgstr "Pencere Ayarları Başına"
875
876 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1378
877 msgid "_Remember layout for each window"
878 msgstr "_Her bir pencere için yerleşimi anımsa"
879
880 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1387
881 msgid "Show Layout as"
882 msgstr "Yerleşimi şu olarak göster"
883
884 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1448
885 msgid "Custom Image"
886 msgstr "Özel Resim"
887
888 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1449
889 msgid "Text"
890 msgstr "Metin"
891
892 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1475
893 msgid "Panel Icon Size"
894 msgstr "Panel Simge Boyutu"
895
896 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1537
897 msgid "Handle keyboard layouts"
898 msgstr "Klavye düzenleri arasında geçiş yap"
899
900 # İkinci eylem sadece başlık çubuğunun kalacağı biçimde pencereleri üste\r
901 # sarıyor. Dolayısılyla "gölgelemek" ya da "loşlaştırmak"tansa "sarmak"\r
902 # kelimesi daha uygun kalıyor.\r
903 #: ../plugins/wincmd.c:189
904 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
905 msgstr "Tüm pencereleri simgeleştirmek için sol tık.  Sarmak için orta tık."
906
907 #: ../plugins/wincmd.c:224 ../plugins/wincmd.c:234
908 msgid "Minimize All Windows"
909 msgstr "Tüm Pencereleri Küçült"
910
911 #: ../plugins/wincmd.c:226
912 msgid "Alternately iconify/shade and raise"
913 msgstr "Ya da simegeleştir/sar ve yükselt"
914
915 #: ../plugins/wincmd.c:235
916 msgid ""
917 "Sends commands to all desktop windows.\n"
918 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
919 msgstr ""
920 "Bütün masaüstü pencerelerine komut gönderir.\n"
921 "Desteklenen komutlar 1) simgeleştir ve 2) sar"
922
923 #: ../plugins/dirmenu.c:205
924 msgid "Open in _Terminal"
925 msgstr "_Uçbirimde Aç"
926
927 #: ../plugins/dirmenu.c:353 ../plugins/dirmenu.c:369
928 msgid "Directory Menu"
929 msgstr "Dizin Menüsü"
930
931 #: ../plugins/dirmenu.c:355
932 msgid "Directory"
933 msgstr "Dizin"
934
935 #: ../plugins/dirmenu.c:356
936 msgid "Label"
937 msgstr "Etiket"
938
939 #: ../plugins/dirmenu.c:370
940 msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
941 msgstr "Dizin ağacına menü yoluyla gözat (Yazar: PCMan)"
942
943 #: ../plugins/thermal/thermal.c:558 ../plugins/thermal/thermal.c:576
944 msgid "Temperature Monitor"
945 msgstr "Sıcaklık İzleyici"
946
947 #: ../plugins/thermal/thermal.c:560
948 msgid "Normal color"
949 msgstr "Normal renk"
950
951 # Türkçe'de "Doluyor rengi" denmez. Ben var pes etmek artık.\r
952 #: ../plugins/thermal/thermal.c:561
953 msgid "Warning1 color"
954 msgstr "Uyarı1 renk"
955
956 # Türkçe'de "Doluyor rengi" denmez. Ben var pes etmek artık.\r
957 #: ../plugins/thermal/thermal.c:562
958 msgid "Warning2 color"
959 msgstr "Uyarı2 renk"
960
961 #: ../plugins/thermal/thermal.c:563
962 msgid "Automatic sensor location"
963 msgstr "Otomatik algılayıcının konumu"
964
965 #: ../plugins/thermal/thermal.c:564
966 msgid "Sensor"
967 msgstr "Algılayıcı"
968
969 #: ../plugins/thermal/thermal.c:565
970 msgid "Automatic temperature levels"
971 msgstr "Otomatik sıcaklık düzeyleri"
972
973 #: ../plugins/thermal/thermal.c:566
974 msgid "Warning1 temperature"
975 msgstr "Uyarı1 sıcaklık"
976
977 #: ../plugins/thermal/thermal.c:567
978 msgid "Warning2 temperature"
979 msgstr "Uyarı2 sıcaklık"
980
981 #: ../plugins/thermal/thermal.c:577
982 msgid "Display system temperature"
983 msgstr "Sistem sıcaklığını göster"
984
985 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:326
986 #, c-format
987 msgid ""
988 "Frequency: %d MHz\n"
989 "Governor: %s"
990 msgstr ""
991 "Frekans: %d MHz\n"
992 "Yönetim: %s"
993
994 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:409
995 msgid "CPUFreq frontend"
996 msgstr "CPUFreq ön ucu"
997
998 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:410
999 msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
1000 msgstr ""
1001 "İşlemci frekansını görüntüle ve frekans ile yönetim şeklini değiştirmeye "
1002 "izin ver"
1003
1004 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
1005 #. Display current level in tooltip.
1006 #: ../plugins/volume/volume.c:278 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:350
1007 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:524
1008 msgid "Volume control"
1009 msgstr "Ses düzeyi denetimi"
1010
1011 #: ../plugins/volume/volume.c:286 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:637
1012 msgid "Volume Control"
1013 msgstr "Ses Düzeyi Denetimi"
1014
1015 #. Create a frame as the child of the viewport.
1016 #: ../plugins/volume/volume-impl.c:109 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:477
1017 msgid "Volume"
1018 msgstr "Ses seviyesi"
1019
1020 #. Create a check button as the child of the vertical box.
1021 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:496
1022 msgid "Mute"
1023 msgstr "Sessiz"
1024
1025 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:619
1026 msgid ""
1027 "Error, you need to install an application to configure the sound "
1028 "(pavucontrol, alsamixer ...)"
1029 msgstr ""
1030 "Hata, sesi yapılandırmak için bir uygulama (pavucontrol, alsamixer,...) "
1031 "kurmalısınız"
1032
1033 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:638
1034 msgid "Display and control volume for ALSA"
1035 msgstr "ALSA için ses yüksekliğini görüntüle ve kontrol et"
1036
1037 #: ../plugins/netstat/netstat.c:179
1038 msgid "<Hidden Access Point>"
1039 msgstr "<Gizli Erişim Noktası>"
1040
1041 #: ../plugins/netstat/netstat.c:212
1042 msgid "Wireless Networks not found in range"
1043 msgstr "Menzilde kablosuz ağ bulunamadı"
1044
1045 #. Repair
1046 #: ../plugins/netstat/netstat.c:248
1047 msgid "Repair"
1048 msgstr "Onar"
1049
1050 #. interface down
1051 #: ../plugins/netstat/netstat.c:253
1052 msgid "Disable"
1053 msgstr "Devre dışı bırak"
1054
1055 #: ../plugins/netstat/netstat.c:344
1056 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1057 msgstr "Kablosuz Bağlantı bağlı değil"
1058
1059 #: ../plugins/netstat/netstat.c:346
1060 msgid "Network cable is plugged out"
1061 msgstr "Ağ kablosu çıkarıldı"
1062
1063 #: ../plugins/netstat/netstat.c:348
1064 msgid "Connection has limited or no connectivity"
1065 msgstr "Bağlantı ya sınırlı ya da hiç yok"
1066
1067 #: ../plugins/netstat/netstat.c:352 ../plugins/netstat/netstat.c:363
1068 #: ../plugins/netstat/netstat.c:374
1069 msgid "IP Address:"
1070 msgstr "IP Adresi:"
1071
1072 #: ../plugins/netstat/netstat.c:353
1073 msgid "Remote IP:"
1074 msgstr "Uzak IP:"
1075
1076 #: ../plugins/netstat/netstat.c:354 ../plugins/netstat/netstat.c:365
1077 #: ../plugins/netstat/netstat.c:376
1078 msgid "Netmask:"
1079 msgstr "Ağ maskesi:"
1080
1081 #: ../plugins/netstat/netstat.c:355 ../plugins/netstat/netstat.c:367
1082 #: ../plugins/netstat/netstat.c:378
1083 msgid "Activity"
1084 msgstr "Etkinlik"
1085
1086 #: ../plugins/netstat/netstat.c:355 ../plugins/netstat/netstat.c:367
1087 #: ../plugins/netstat/netstat.c:378
1088 msgid "Sent"
1089 msgstr "Gönderilen"
1090
1091 #: ../plugins/netstat/netstat.c:355 ../plugins/netstat/netstat.c:367
1092 #: ../plugins/netstat/netstat.c:378
1093 msgid "Received"
1094 msgstr "Alınan"
1095
1096 #: ../plugins/netstat/netstat.c:356 ../plugins/netstat/netstat.c:368
1097 #: ../plugins/netstat/netstat.c:379
1098 msgid "bytes"
1099 msgstr "bayt"
1100
1101 #: ../plugins/netstat/netstat.c:357 ../plugins/netstat/netstat.c:369
1102 #: ../plugins/netstat/netstat.c:380
1103 msgid "packets"
1104 msgstr "paket"
1105
1106 #: ../plugins/netstat/netstat.c:360 ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
1107 msgid "Wireless"
1108 msgstr "Kablosuz"
1109
1110 #: ../plugins/netstat/netstat.c:362
1111 msgid "Protocol:"
1112 msgstr "Protokol:"
1113
1114 #: ../plugins/netstat/netstat.c:366 ../plugins/netstat/netstat.c:377
1115 msgid "HW Address:"
1116 msgstr "Donanım Adresi:"
1117
1118 #: ../plugins/netstat/netstat.c:497
1119 msgid "Manage Networks"
1120 msgstr "Ağları Yönet"
1121
1122 #: ../plugins/netstat/netstat.c:498
1123 msgid "Monitor and Manage networks"
1124 msgstr "Ağları İzle ve Yönet"
1125
1126 #. create dialog
1127 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:87
1128 msgid "Setting Encryption Key"
1129 msgstr "Şifreleme Açkısı Ayarı"
1130
1131 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:98
1132 msgid ""
1133 "This wireless network was encrypted.\n"
1134 "You must have the encryption key."
1135 msgstr ""
1136 "Bu kablosuz ağ şifrelenmiş.\n"
1137 "Şifreleme anahtarına ihtiyacınız var."
1138
1139 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:103
1140 msgid "Encryption Key:"
1141 msgstr "Şifreleme Anahtarı:"
1142
1143 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:152 ../plugins/netstatus/netstatus.c:164
1144 msgid "Network Status Monitor"
1145 msgstr "Ağ Durumu İzleyici"
1146
1147 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:154
1148 msgid "Interface to monitor"
1149 msgstr "İzleyici arayüzü"
1150
1151 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:155
1152 msgid "Config tool"
1153 msgstr "Yapılandırma aracı"
1154
1155 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:165
1156 msgid "Monitor network status"
1157 msgstr "Ağ durumunu izle"
1158
1159 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:52
1160 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:316
1161 msgid "Unknown"
1162 msgstr "Bilinmiyor"
1163
1164 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:117
1165 msgid "Connection Properties"
1166 msgstr "Bağlantı Özellikleri"
1167
1168 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:123
1169 #, c-format
1170 msgid "Connection Properties: %s"
1171 msgstr "Bağlantı Özellikleri: %s"
1172
1173 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:136
1174 #, c-format
1175 msgid "%lu packet"
1176 msgid_plural "%lu packets"
1177 msgstr[0] "%lu paket"
1178
1179 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:400
1180 #, c-format
1181 msgid ""
1182 "There was an error displaying help:\n"
1183 "%s"
1184 msgstr ""
1185 "Yardımı göstermede bir hata oluştu:\n"
1186 "%s"
1187
1188 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:381
1189 #, c-format
1190 msgid "Network Connection: %s"
1191 msgstr "Ağ Bağlantısı: %s"
1192
1193 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:386
1194 msgid "Network Connection"
1195 msgstr "Ağ Bağlantısı"
1196
1197 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:822
1198 msgid "Interface"
1199 msgstr "Arayüz"
1200
1201 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:823
1202 msgid "The current interface the icon is monitoring."
1203 msgstr "Simgenin izlediği mevcut arayüz."
1204
1205 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:830
1206 msgid "Orientation"
1207 msgstr "Yön ayarı"
1208
1209 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:831
1210 msgid "The orientation of the tray."
1211 msgstr "Tepsi yönünü ayarlama."
1212
1213 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
1214 msgid "Tooltips Enabled"
1215 msgstr "Görsel İpuçları Etkinleştirildi"
1216
1217 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:840
1218 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1219 msgstr "Simge ipuçlarının etkinleştirilip etkinleştirilmediği."
1220
1221 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
1222 msgid "Show Signal"
1223 msgstr "Sinyali Göster"
1224
1225 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:848
1226 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1227 msgstr "Sinyal gücünün gösterilsin mi."
1228
1229 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:957
1230 #, c-format
1231 msgid ""
1232 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1233 "\n"
1234 "%s"
1235 msgstr ""
1236 "Aşağıdaki sorunu çözmek için lütfen sistem yöneticinizle iletişim kurun:\n"
1237 "\n"
1238 "%s"
1239
1240 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1241 msgid "Name"
1242 msgstr "Ad"
1243
1244 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1245 msgid "The interface name"
1246 msgstr "Arayüz adı"
1247
1248 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1249 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2080
1250 msgid "State"
1251 msgstr "Durum"
1252
1253 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1254 msgid "The interface state"
1255 msgstr "Arayüz durumu"
1256
1257 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1258 msgid "Stats"
1259 msgstr "İstatistikler"
1260
1261 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1262 msgid "The interface packets/bytes statistics"
1263 msgstr "Arayüz paket/bayt istatistikleri"
1264
1265 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1266 msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1267 msgstr "Arayüzün kablosuz arayüz olup olmadığı"
1268
1269 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1270 msgid "Signal"
1271 msgstr "Sinyal"
1272
1273 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1274 msgid "Wireless signal strength percentage"
1275 msgstr "Kablosuz sinyal gücü yüzdesi"
1276
1277 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1278 msgid "The current error condition"
1279 msgstr "Mevcut hata durumu"
1280
1281 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1282 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1205
1283 #, c-format
1284 msgid "Unable to open socket: %s"
1285 msgstr "Yuva açılamıyor: %s"
1286
1287 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1288 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1231
1289 #, c-format
1290 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1291 msgstr "SIOCGIFFLAGS hatası: %s"
1292
1293 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1294 msgid "AMPR NET/ROM"
1295 msgstr "AMPR NET/ROM"
1296
1297 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
1298 msgid "Ethernet"
1299 msgstr "Eternet"
1300
1301 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1302 msgid "AMPR AX.25"
1303 msgstr "AMPR AX.25"
1304
1305 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1306 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
1307 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1308 msgstr "16/4 Mb/s Token Ring"
1309
1310 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
1311 msgid "ARCnet"
1312 msgstr "ARCnet"
1313
1314 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1315 msgid "Frame Relay DLCI"
1316 msgstr "Frame Relay DLCI"
1317
1318 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1319 msgid "Metricom Starmode IP"
1320 msgstr "Metricom Starmode IP"
1321
1322 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1323 msgid "Serial Line IP"
1324 msgstr "Seri Bağlantı Noktası IP"
1325
1326 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
1327 msgid "VJ Serial Line IP"
1328 msgstr "VJ Seri Bağlantı Noktası IP"
1329
1330 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1331 msgid "6-bit Serial Line IP"
1332 msgstr "6-bit Seri Bağlantı Noktası IP"
1333
1334 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1335 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1336 msgstr "VJ 6-bit Seri Bağlantı Noktası IP"
1337
1338 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1339 msgid "Adaptive Serial Line IP"
1340 msgstr "Uyarlanabilir Seri Bağlantı Noktası IP"
1341
1342 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
1343 msgid "AMPR ROSE"
1344 msgstr "AMPR ROSE"
1345
1346 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1347 msgid "Generic X.25"
1348 msgstr "Genel X.25"
1349
1350 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1351 msgid "Point-to-Point Protocol"
1352 msgstr "Noktadan Noktaya Bağlantı Protokolü"
1353
1354 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
1355 msgid "(Cisco)-HDLC"
1356 msgstr "(Cisco)-HDLC"
1357
1358 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1359 msgid "LAPB"
1360 msgstr "LAPB"
1361
1362 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
1363 msgid "IPIP Tunnel"
1364 msgstr "IPIP Tünelleme"
1365
1366 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
1367 msgid "Frame Relay Access Device"
1368 msgstr "Frame Relay Erişim Aygıtı"
1369
1370 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
1371 msgid "Local Loopback"
1372 msgstr "Yerel Geri Döngü"
1373
1374 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
1375 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1376 msgstr "Fiber Dağıtımlı Veri Arayüzü"
1377
1378 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
1379 msgid "IPv6-in-IPv4"
1380 msgstr "IPv4 içinde IPv6"
1381
1382 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1383 msgid "HIPPI"
1384 msgstr "HIPPI"
1385
1386 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
1387 msgid "Ash"
1388 msgstr "Ash"
1389
1390 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
1391 msgid "Econet"
1392 msgstr "Econet"
1393
1394 # KöBEK diye kısaltmaya gerek var mı? Kısaltma paranteze alınmış zaten\r
1395 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
1396 msgid "IrLAP"
1397 msgstr "IrLAP"
1398
1399 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1163
1400 #, c-format
1401 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1402 msgstr "SIOCGIFCONF hatası: %s"
1403
1404 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1256
1405 #, c-format
1406 msgid "No network devices found"
1407 msgstr "Ağ aygıtı bulunamadı"
1408
1409 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1410 #, c-format
1411 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1412 msgstr "/proc/net/dev açılamadı: %s"
1413
1414 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
1415 msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1416 msgstr "/proc/net/dev ayrıştırılamadı. Veri yok."
1417
1418 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
1419 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1420 msgstr "/proc/net/dev ayrıştırılamadı. Bilinmeyen biçim."
1421
1422 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1423 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
1424 #, c-format
1425 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1426 msgstr "'%s'den arayüz adı çözümlenemedi"
1427
1428 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1429 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
1430 #, c-format
1431 msgid ""
1432 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1433 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1434 msgstr ""
1435 "'%s' arayüzü istatistikleri çözümlenemedi. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1436 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1437
1438 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
1439 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1440 msgstr "/proc/net/wireless ayrıştırılamadı. Veri yok."
1441
1442 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
1443 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1444 msgstr "/proc/net/wireless ayrıştırılamadı. Bilinmeyen biçim."
1445
1446 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
1447 #, c-format
1448 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1449 msgstr "'%s' kaynağından kablosuz detayları ayrıştırılamadı. link_idx = %d;"
1450
1451 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
1452 #, c-format
1453 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1454 msgstr "Arayüze bağlanılamadı, '%s'"
1455
1456 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
1457 #, c-format
1458 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1459 msgstr "Arayüze ioctl gönderilemedi, '%s'"
1460
1461 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
1462 #, c-format
1463 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1464 msgstr "Komut satırı '%s' çözümlenemedi: %s"
1465
1466 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
1467 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1468 msgstr "'netstat' çıktısı çözümlenemedi. Bilinmeyen biçim"
1469
1470 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1471 msgid "Disconnected"
1472 msgstr "Bağlantı kesildi"
1473
1474 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1475 msgid "Idle"
1476 msgstr "Boşta"
1477
1478 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1479 msgid "Sending"
1480 msgstr "Gönderilen"
1481
1482 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1483 msgid "Receiving"
1484 msgstr "Alınan"
1485
1486 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1487 msgid "Sending/Receiving"
1488 msgstr "Gönderilen/Alınan"
1489
1490 #: ../plugins/batt/batt.c:152
1491 #, c-format
1492 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1493 msgstr "Pil: %d%% dolu, dolmasına %d:%02d var"
1494
1495 #: ../plugins/batt/batt.c:163
1496 #, c-format
1497 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1498 msgstr "Pil: %d%% dolu, %d:%02d kaldı"
1499
1500 #: ../plugins/batt/batt.c:169
1501 #, c-format
1502 msgid "Battery: %d%% charged"
1503 msgstr "Pil: %d%% dolu"
1504
1505 #: ../plugins/batt/batt.c:179
1506 #, c-format
1507 msgid ""
1508 "\n"
1509 "%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1510 msgstr ""
1511 "\n"
1512 "%sTasarım sırasındaki tüm enerji:\t\t%5d mWh"
1513
1514 #: ../plugins/batt/batt.c:181
1515 #, c-format
1516 msgid ""
1517 "\n"
1518 "%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1519 msgstr ""
1520 "\n"
1521 "%sTüm enerji:\t\t\t%5d mWh"
1522
1523 #: ../plugins/batt/batt.c:183
1524 #, c-format
1525 msgid ""
1526 "\n"
1527 "%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1528 msgstr ""
1529 "\n"
1530 "%sŞimdiki enerji:\t\t\t%5d mWh"
1531
1532 #: ../plugins/batt/batt.c:185
1533 #, c-format
1534 msgid ""
1535 "\n"
1536 "%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1537 msgstr ""
1538 "\n"
1539 "%sŞimdiki güç:\t\t\t%5d mW"
1540
1541 #: ../plugins/batt/batt.c:188
1542 #, c-format
1543 msgid ""
1544 "\n"
1545 "%sCharge full design:\t%5d mAh"
1546 msgstr ""
1547 "\n"
1548 "%sTasarımdaki tüm şarj:\t%5d mAh"
1549
1550 #: ../plugins/batt/batt.c:190
1551 #, c-format
1552 msgid ""
1553 "\n"
1554 "%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1555 msgstr ""
1556 "\n"
1557 "%sTüm şarj:\t\t\t%5d mAh"
1558
1559 #: ../plugins/batt/batt.c:192
1560 #, c-format
1561 msgid ""
1562 "\n"
1563 "%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1564 msgstr ""
1565 "\n"
1566 "%sŞimdiki şarj:\t\t\t%5d mAh"
1567
1568 #: ../plugins/batt/batt.c:194
1569 #, c-format
1570 msgid ""
1571 "\n"
1572 "%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1573 msgstr ""
1574 "\n"
1575 "%sŞimdiki akım:\t\t\t%5d mA"
1576
1577 #: ../plugins/batt/batt.c:197
1578 #, c-format
1579 msgid ""
1580 "\n"
1581 "%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1582 msgstr ""
1583 "\n"
1584 "%sŞimdiki Gerilim:\t\t%.3lf V"
1585
1586 #: ../plugins/batt/batt.c:235
1587 msgid "No batteries found"
1588 msgstr "Pil bulunamadı"
1589
1590 #: ../plugins/batt/batt.c:515 ../plugins/batt/batt.c:644
1591 msgid "Battery low"
1592 msgstr "Pil düşük"
1593
1594 #: ../plugins/batt/batt.c:664 ../plugins/batt/batt.c:685
1595 msgid "Battery Monitor"
1596 msgstr "Pil İzleyici"
1597
1598 #: ../plugins/batt/batt.c:666
1599 msgid "Hide if there is no battery"
1600 msgstr "Eğer pil yoksa gizle"
1601
1602 #: ../plugins/batt/batt.c:667
1603 msgid "Alarm command"
1604 msgstr "Alarm komutu"
1605
1606 #: ../plugins/batt/batt.c:668
1607 msgid "Alarm time (minutes left)"
1608 msgstr "Alarm süresi (kalan dakika)"
1609
1610 #: ../plugins/batt/batt.c:669
1611 msgid "Background color"
1612 msgstr "Arkaplan rengi"
1613
1614 # Türkçe'de "Doluyor rengi" denmez. Ben var pes etmek artık.\r
1615 #: ../plugins/batt/batt.c:670
1616 msgid "Charging color 1"
1617 msgstr "Dolum rengi 1"
1618
1619 #: ../plugins/batt/batt.c:671
1620 msgid "Charging color 2"
1621 msgstr "Dolum rengi 2"
1622
1623 #: ../plugins/batt/batt.c:672
1624 msgid "Discharging color 1"
1625 msgstr "Boşaltım rengi 1"
1626
1627 #: ../plugins/batt/batt.c:673
1628 msgid "Discharging color 2"
1629 msgstr "Boşaltım rengi 2"
1630
1631 #: ../plugins/batt/batt.c:674
1632 msgid "Border width"
1633 msgstr "Sınır genişliği"
1634
1635 #: ../plugins/batt/batt.c:676
1636 msgid "Show Extended Information"
1637 msgstr "Genişletilmiş Bilgi Göster"
1638
1639 # GYGA: Gelişmiş Yapılandırma ve Güç Arayüzü\r
1640 #: ../plugins/batt/batt.c:686
1641 msgid "Display battery status using ACPI"
1642 msgstr "ACPI kullanarak pil durumunu göster"
1643
1644 #: ../plugins/kbled/kbled.c:197 ../plugins/kbled/kbled.c:228
1645 msgid "Keyboard LED"
1646 msgstr "Klavye LED'leri"
1647
1648 #: ../plugins/kbled/kbled.c:199
1649 msgid "Show CapsLock"
1650 msgstr "Büyük Harf Kilidini Göster"
1651
1652 #: ../plugins/kbled/kbled.c:200
1653 msgid "Show NumLock"
1654 msgstr "Sayı Kilidini Göster"
1655
1656 #: ../plugins/kbled/kbled.c:201
1657 msgid "Show ScrollLock"
1658 msgstr "Kaydırma Kilidini Göster"
1659
1660 # 1. Capslock!=BüyükİmceKilidi. .\r
1661 # 2. Öz-Türkçecilik'ten önce düzgün imla! Türkçe'de "ve"den önce virgül olmaz.\r
1662 # 3. Kilidin kendisinden değil tuş adından söz ettiği için (klavyenizdeki\r
1663 # tuşun üzerinde ne yazıyor) Caps Lock vb. kullanılmalıdır.\r
1664 #: ../plugins/kbled/kbled.c:229
1665 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1666 msgstr "Caps Lock, Num Lock ve Scroll Lock tuşları için göstergeler"
1667
1668 #. A label to allow for click through
1669 #: ../plugins/indicator/indicator.c:689
1670 msgid "No Indicators"
1671 msgstr "Gösterge Yok"
1672
1673 #: ../plugins/indicator/indicator.c:863 ../plugins/indicator/indicator.c:881
1674 msgid "Indicator applets"
1675 msgstr "Gösterge uygulamacıkları"
1676
1677 #: ../plugins/indicator/indicator.c:865
1678 msgid "Indicator Applications"
1679 msgstr "Gösterge Uygulamaları"
1680
1681 #: ../plugins/indicator/indicator.c:866
1682 msgid "Clock Indicator"
1683 msgstr "Saat Göstergesi"
1684
1685 #: ../plugins/indicator/indicator.c:867
1686 msgid "Messaging Menu"
1687 msgstr "Mesaj Menüsü"
1688
1689 #: ../plugins/indicator/indicator.c:868
1690 msgid "Network Menu"
1691 msgstr "Ağ Menüsü"
1692
1693 #: ../plugins/indicator/indicator.c:869
1694 msgid "Session Menu"
1695 msgstr "Oturum Menüsü"
1696
1697 #: ../plugins/indicator/indicator.c:870
1698 msgid "Sound Menu"
1699 msgstr "Ses Menüsü"
1700
1701 #: ../plugins/indicator/indicator.c:882
1702 msgid "Add indicator applets to the panel"
1703 msgstr "Panele gösterge uygulamacıkları ekle"
1704
1705 #: ../plugins/monitors/monitors.c:269
1706 #, c-format
1707 msgid "CPU usage: %.2f%%"
1708 msgstr "CPU kullanımı: %.2f%%"
1709
1710 #: ../plugins/monitors/monitors.c:365
1711 #, c-format
1712 msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
1713 msgstr "RAM kullanımı: %.1fMB (%.2f%%)"
1714
1715 #: ../plugins/monitors/monitors.c:697 ../plugins/monitors/monitors.c:782
1716 msgid "Resource monitors"
1717 msgstr "Kaynak monitörleri"
1718
1719 #: ../plugins/monitors/monitors.c:700
1720 msgid "CPU color"
1721 msgstr "CPU rengi"
1722
1723 #: ../plugins/monitors/monitors.c:701
1724 msgid "Display RAM usage"
1725 msgstr "RAM kullanımını göster"
1726
1727 #: ../plugins/monitors/monitors.c:702
1728 msgid "RAM color"
1729 msgstr "RAM rengi"
1730
1731 #: ../plugins/monitors/monitors.c:703
1732 msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
1733 msgstr "Tıklanıldığında gerçekleştirilecek eylem (öntanımlı: lxtask)"
1734
1735 #: ../plugins/monitors/monitors.c:783
1736 msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1737 msgstr "Monitörleri göster (CPU, RAM)"
1738
1739 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:52
1740 msgid "[N/A]"
1741 msgstr "[N/A]"
1742
1743 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:792
1744 msgid "Enter New Location"
1745 msgstr "Yeni Konum Girin"
1746
1747 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:806
1748 msgid "_New Location:"
1749 msgstr "_Yeni Konum:"
1750
1751 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:817
1752 msgid ""
1753 "Enter the:\n"
1754 "- city, or\n"
1755 "- city and state/country, or\n"
1756 "- postal code\n"
1757 "for which to retrieve the weather forecast."
1758 msgstr ""
1759 "Hava tahmini için şunları girin:\n"
1760 "- şehir, veya\n"
1761 "- şehir ve eyalet/ülke veya\n"
1762 "- posta kodu\n"
1763
1764 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:854
1765 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:987
1766 msgid "You must specify a location."
1767 msgstr "Bir konum belirlemelisiniz."
1768
1769 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:901
1770 #, c-format
1771 msgid "Location '%s' not found!"
1772 msgstr "Konum '%s' bulunamadı!"
1773
1774 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1060
1775 msgid "Preferences"
1776 msgstr "Tercihler"
1777
1778 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1066
1779 msgid "Refresh"
1780 msgstr "Yenile"
1781
1782 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1072
1783 msgid "Quit"
1784 msgstr "Çık"
1785
1786 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1229
1787 msgid "Weather Preferences"
1788 msgstr "Hava Durumu Tercihleri"
1789
1790 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1243
1791 msgid "Current Location"
1792 msgstr "Geçerli Konum"
1793
1794 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1247
1795 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1524
1796 msgid "None configured"
1797 msgstr "Yapılandırılmadı"
1798
1799 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1249
1800 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1521
1801 msgid "_Set"
1802 msgstr "_Ayarla"
1803
1804 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1270
1805 msgid "Display"
1806 msgstr "Göster"
1807
1808 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1274
1809 msgid "Name:"
1810 msgstr "İsim:"
1811
1812 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1278
1813 msgid "Units:"
1814 msgstr "Birimler:"
1815
1816 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1282
1817 msgid "_Metric (°C)"
1818 msgstr "_Metrik (°C)"
1819
1820 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1284
1821 msgid "_English (°F)"
1822 msgstr "_İngiliz (°F)"
1823
1824 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1319
1825 msgid "Forecast"
1826 msgstr "Hava Tahmini"
1827
1828 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1323
1829 msgid "Updates:"
1830 msgstr "Güncellemeler:"
1831
1832 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1327
1833 msgid "Ma_nual"
1834 msgstr "_Elle"
1835
1836 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1331
1837 msgid "_Automatic, every"
1838 msgstr "_Otomatik, her"
1839
1840 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1352
1841 msgid "minutes"
1842 msgstr "dakika"
1843
1844 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1361
1845 msgid "Source:"
1846 msgstr "Kaynak:"
1847
1848 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1477
1849 msgid "C_hange"
1850 msgstr "Değiştir"
1851
1852 #. Both are available
1853 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1565
1854 #, c-format
1855 msgid "Current Conditions for %s"
1856 msgstr "%s için mevcut durum"
1857
1858 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1589
1859 msgid "Location:"
1860 msgstr "Konum:"
1861
1862 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1612
1863 msgid "Last updated:"
1864 msgstr "Son güncelleme:"
1865
1866 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1639
1867 msgid "Feels like:"
1868 msgstr "Hissedilen:"
1869
1870 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1664
1871 msgid "Humidity:"
1872 msgstr "Nem:"
1873
1874 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1691
1875 msgid "Pressure:"
1876 msgstr "Basınç:"
1877
1878 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1718
1879 msgid "Visibility:"
1880 msgstr "Görüş mesafesi:"
1881
1882 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1746
1883 msgid "Wind:"
1884 msgstr "Rüzgar:"
1885
1886 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1769
1887 msgid "Sunrise:"
1888 msgstr "Gündoğumu:"
1889
1890 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1792
1891 msgid "Sunset:"
1892 msgstr "Günbatımı:"
1893
1894 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1898
1895 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2234
1896 #, c-format
1897 msgid "Forecast for %s unavailable."
1898 msgstr "%s için hava tahmini kullanılamıyor."
1899
1900 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1907
1901 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2239
1902 #, c-format
1903 msgid "Location not set."
1904 msgstr "Konum ayarlanmadı."
1905
1906 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1924
1907 #, c-format
1908 msgid "Searching for '%s'..."
1909 msgstr "'%s' aranıyor..."
1910
1911 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2050
1912 #, c-format
1913 msgid "Location matches for '%s'"
1914 msgstr "'%s' için konum eşleşmeleri"
1915
1916 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2070
1917 msgid "City"
1918 msgstr "Şehir"
1919
1920 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2090
1921 msgid "Country"
1922 msgstr "Ülke"
1923
1924 # Önceki çevirmene: takıntı borç, sorun, obsesyon (en çok bu kullanılır) ya da
1925 # manita anlamına gelir. Yöresel ağızda ise mücevher.  Ancak "plugin" anlamına
1926 # gelmez.
1927 #. make it nice and pretty
1928 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2221
1929 msgid "Currently in "
1930 msgstr "Şu anda çık "
1931
1932 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2223
1933 msgid "Today: "
1934 msgstr "Bugün: "
1935
1936 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2224
1937 msgid "Tomorrow: "
1938 msgstr "Yarın: "
1939
1940 #: ../plugins/weather/weather.c:312
1941 msgid "Weather Plugin"
1942 msgstr "Hava Durumu Eklentisi"
1943
1944 #: ../plugins/weather/weather.c:313
1945 msgid "Show weather conditions for a location."
1946 msgstr "Bir konumun hava durumunu göster."
1947
1948 #~ msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
1949 #~ msgstr " --log <sayı> -- günlük düzeyini belirle 0-5. 0 - hiç 5 - geveze\n"
1950
1951 #~ msgid "Display Image and Tooltip"
1952 #~ msgstr "Resim ve Görsel İpucunu Göster"
1953
1954 #~ msgid "Normal"
1955 #~ msgstr "Normal"
1956
1957 #~ msgid "Warning1"
1958 #~ msgstr "Uyarı1"
1959
1960 #~ msgid "Warning2"
1961 #~ msgstr "Uyarı2"
1962
1963 #~ msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
1964 #~ msgstr "Saat yapılandırma aracı açılamadı: %s"
1965
1966 #~ msgid "Model"
1967 #~ msgstr "Model"
1968
1969 #~ msgid "WNCKPager"
1970 #~ msgstr "WNCKPager"
1971
1972 #~ msgid "<b>Icon</b>"
1973 #~ msgstr "<b>Simge</b>"
1974
1975 #~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
1976 #~ msgstr "Klavye Düzeni Değiştiriciyi Yapılandır"
1977
1978 #~ msgid "image"
1979 #~ msgstr "resim"
1980
1981 #~ msgid "text"
1982 #~ msgstr "yazı"
1983
1984 #~ msgid "Per application settings"
1985 #~ msgstr "Uygulama bazlı ayarlar"
1986
1987 #~ msgid "Default layout:"
1988 #~ msgstr "Öntanımlı düzen:"
1989
1990 #~ msgid "Available Applications"
1991 #~ msgstr "Var Olan Uygulamalar"