Automatic translation update from Pootle
[lxde/lxpanel.git] / po / sk.po
1 # Slovak translation of lxpanel
2 # Copyright (C) 2006 lxde team
3 # This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4 # Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009, 2010.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: lxpanel\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2019-03-01 01:38+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2019-02-23 20:59+0000\n"
11 "Last-Translator: mirek <mirek@cnl.sk>\n"
12 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
13 "Language: \n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
18 "X-Generator: Pootle 2.8\n"
19 "X-Pootle-Revision: 0\n"
20 "X-Pootle-Path: /sk/lxpanel/po/sk.po\n"
21 "X-POOTLE-MTIME: 1550955553.433579\n"
22
23 #: ../src/configurator.c:148
24 msgid ""
25 "Space reservation is not available for this panel because there is another "
26 "monitor beyond this edge and reservation would cover it if enabled."
27 msgstr ""
28
29 #: ../src/configurator.c:632
30 msgid "Currently loaded plugins"
31 msgstr "Momentálne načítané moduly"
32
33 #: ../src/configurator.c:641
34 msgid "Stretch"
35 msgstr "Natiahnuť"
36
37 #: ../src/configurator.c:779
38 msgid "Add plugin to panel"
39 msgstr "Pridať modul do panela"
40
41 #: ../src/configurator.c:807
42 msgid "Available plugins"
43 msgstr "Dostupné moduly"
44
45 #: ../src/configurator.c:1427
46 msgid "Logout command is not set"
47 msgstr "Príkaz na odhlásenie nie je nastavený"
48
49 #: ../src/configurator.c:1495
50 msgid "Select a directory"
51 msgstr "Vyberte adresár"
52
53 #: ../src/configurator.c:1495 ../src/configurator.c:1607
54 msgid "Select a file"
55 msgstr "Vyberte súbor"
56
57 #: ../src/configurator.c:1640
58 msgid "_Browse"
59 msgstr "_Prechádzať"
60
61 #: ../src/panel.c:1292
62 msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
63 msgstr ""
64 "Na vytvorenie nového panela už nie je miesto. Všetky okraje sú už obsadené."
65
66 #: ../src/panel.c:1318
67 msgid ""
68 "Really delete this panel?\n"
69 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
70 msgstr ""
71 "Skutočne chcete zmazať tento panel?\n"
72 "<b>Upozornenie: Túto operáciu nemožno vrátiť.</b>"
73
74 #: ../src/panel.c:1320
75 msgid "Confirm"
76 msgstr "Potvrdiť"
77
78 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
79 #: ../src/panel.c:1355
80 msgid "translator-credits"
81 msgstr ""
82 "Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009.\n"
83 "Miroslav Biňas <mirek@cnl.sk>, 2018, 2019"
84
85 #: ../src/panel.c:1360
86 msgid "LXPanel"
87 msgstr "LXPanel"
88
89 #: ../src/panel.c:1378
90 msgid "Copyright (C) 2008-2019"
91 msgstr "Copyright (C) 2008-2019"
92
93 #: ../src/panel.c:1379
94 msgid "Desktop panel for LXDE project"
95 msgstr "Panel plochy projektu LXDE"
96
97 #: ../src/panel.c:1421
98 #, c-format
99 msgid "\"%s\" Settings"
100 msgstr "Nastavenia „%s“"
101
102 #: ../src/panel.c:1442
103 msgid "Add / Remove Panel Items"
104 msgstr "Pridať / odstrániť položky panela"
105
106 #: ../src/panel.c:1450
107 #, c-format
108 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
109 msgstr "Odstrániť „%s“ z panela"
110
111 #: ../src/panel.c:1462
112 msgid "Panel Settings"
113 msgstr "Nastavenia panela"
114
115 #: ../src/panel.c:1468
116 msgid "Create New Panel"
117 msgstr "Vytvoriť nový panel"
118
119 #: ../src/panel.c:1474
120 msgid "Delete This Panel"
121 msgstr "Zmazať tento panel"
122
123 #: ../src/panel.c:1485
124 msgid "About"
125 msgstr "O aplikácii"
126
127 #: ../src/panel.c:1492
128 msgid "Panel"
129 msgstr "Panel"
130
131 #: ../src/panel.c:1710 ../src/panel.c:1718 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
132 msgid "Height:"
133 msgstr "Výška:"
134
135 #: ../src/panel.c:1711 ../src/panel.c:1717 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
136 msgid "Width:"
137 msgstr "Šírka:"
138
139 #: ../src/panel.c:1712 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
140 msgid "Left"
141 msgstr "Vľavo"
142
143 #: ../src/panel.c:1713 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
144 msgid "Right"
145 msgstr "Vpravo"
146
147 #: ../src/panel.c:1719 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
148 msgid "Top"
149 msgstr "Hore"
150
151 #: ../src/panel.c:1720 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
152 msgid "Bottom"
153 msgstr "Dolu"
154
155 #: ../src/plugin.c:348
156 msgid "No file manager is configured."
157 msgstr "Nie je nakonfigurovaný žiadny správca súborov."
158
159 #. { "configure", N_("Preferences"), configure },
160 #: ../src/gtk-run.c:385 ../src/main.c:69 ../plugins/menu.c:718
161 msgid "Run"
162 msgstr "Spustiť"
163
164 #: ../src/gtk-run.c:399
165 msgid "Enter the command you want to execute:"
166 msgstr "Zadajte príkaz, ktorý chcete vykonať:"
167
168 #: ../src/main.c:70 ../plugins/menu.c:719
169 msgid "Restart"
170 msgstr "Reštartovať"
171
172 #: ../src/main.c:71 ../plugins/menu.c:720
173 msgid "Logout"
174 msgstr "Odhlásiť"
175
176 #: ../src/main.c:323
177 #, c-format, fuzzy
178 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK+ panel for UNIX desktops\n"
179 msgstr "lxpanel %s - odľahčený GTK2+ panel pre unixové pracovné prostredia\n"
180
181 #: ../src/main.c:324
182 #, c-format
183 msgid "Command line options:\n"
184 msgstr "Voľby príkazového riadka:\n"
185
186 #: ../src/main.c:325
187 #, c-format
188 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
189 msgstr " --help      -- vypísať tohto pomocníka a skončiť\n"
190
191 #: ../src/main.c:326
192 #, c-format
193 msgid " --version   -- print version and exit\n"
194 msgstr " --version   -- vypísať verziu a skončiť\n"
195
196 #. g_print(_(" --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"));
197 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
198 #: ../src/main.c:329
199 #, c-format
200 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
201 msgstr " --profile meno -- použiť uvedený profil\n"
202
203 #: ../src/main.c:331
204 #, c-format
205 msgid " -h  -- same as --help\n"
206 msgstr " -h  -- ekvivalent --help\n"
207
208 #: ../src/main.c:332
209 #, c-format
210 msgid " -p  -- same as --profile\n"
211 msgstr " -p  -- ekvivalent --profile\n"
212
213 #: ../src/main.c:333
214 #, c-format
215 msgid " -v  -- same as --version\n"
216 msgstr " -v  -- ekvivalent --version\n"
217
218 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
219 #: ../src/main.c:335
220 #, c-format
221 msgid ""
222 "\n"
223 "Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
224 "\n"
225 msgstr ""
226 "\n"
227 "Podrobnosti nájdete na http://lxde.org/\n"
228 "\n"
229
230 #: ../src/input-button.c:147
231 #, fuzzy
232 msgid "LeftBtn"
233 msgstr "Vľavo"
234
235 #: ../src/input-button.c:150
236 msgid "MiddleBtn"
237 msgstr ""
238
239 #: ../src/input-button.c:153
240 #, fuzzy
241 msgid "RightBtn"
242 msgstr "Vpravo"
243
244 #: ../src/input-button.c:156
245 #, c-format
246 msgid "Btn%s"
247 msgstr ""
248
249 #: ../src/input-button.c:228
250 #, c-format
251 msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
252 msgstr ""
253 "Prepáčte, ale kombinácia kláves '%s' sa nedá použiť ako globálna klávesová "
254 "skratka."
255
256 #: ../src/input-button.c:231 ../src/input-button.c:415
257 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
258 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
259 msgid "Error"
260 msgstr "Chyba"
261
262 #. GtkRadioButton "None"
263 #: ../src/input-button.c:329 ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
264 msgid "None"
265 msgstr "Žiadny"
266
267 #: ../src/input-button.c:336
268 #, fuzzy
269 msgid "Custom:"
270 msgstr "Vlastná farba"
271
272 #: ../src/input-button.c:413
273 #, c-format
274 msgid "Cannot assign '%s' as a global hotkey: it is already bound."
275 msgstr ""
276 "Nie je možné priradiť '%s' ako globálnu klávesovú skratku: už sa používa."
277
278 #: ../src/space.c:394 ../src/space.c:403
279 msgid "Spacer"
280 msgstr "Rozostup"
281
282 #: ../src/space.c:396 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
283 #: ../plugins/batt/batt.c:714
284 msgid "Size"
285 msgstr "Veľkosť"
286
287 #: ../src/space.c:404
288 msgid "Allocate space"
289 msgstr "Vyhradiť miesto"
290
291 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../plugins/launchtaskbar.c:2482
292 #, fuzzy
293 msgid "Application Launch and Task Bar"
294 msgstr "Spúšťací panel"
295
296 #. Launchtaskbar mode: launchbar, taskbar, or combined
297 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
298 msgid "<b>Mode:</b>"
299 msgstr "<b>Režim:</b>"
300
301 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
302 msgid "Launchers"
303 msgstr "Spúšťače"
304
305 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
306 #, fuzzy
307 msgid "<b>Launchbar</b>"
308 msgstr "<b>Priesvitnosť</b>"
309
310 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
311 msgid "Show tooltips"
312 msgstr "Zobraziť bublinové tipy"
313
314 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
315 msgid "Icons only"
316 msgstr "Iba ikony"
317
318 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
319 msgid "Flat buttons"
320 msgstr "Ploché tlačidlá"
321
322 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
323 msgid "Show windows from all desktops"
324 msgstr "Zobraziť okná zo všetkých plôch"
325
326 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
327 msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
328 msgstr "Okná zobrazovať len na tom istom monitore, na ktorom je panel úloh."
329
330 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
331 msgid "Use mouse wheel"
332 msgstr "Používať koliesko myši"
333
334 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
335 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
336 msgstr "Blikať, keď niektoré okno vyžaduje pozornosť"
337
338 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
339 msgid "Combine multiple application windows into a single button"
340 msgstr "Zoskupovať okná viacerých aplikácií do jedného tlačidla"
341
342 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
343 msgid "Disable enlargement for small task icons"
344 msgstr ""
345
346 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
347 msgid "Show task icons smaller than rest of panel icons"
348 msgstr ""
349
350 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
351 msgid "Maximum width of task button"
352 msgstr "Maximálna šírka tlačidla úlohy"
353
354 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
355 msgid "Spacing"
356 msgstr "Rozostupy"
357
358 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
359 msgid "<b>Taskbar</b>"
360 msgstr "<b>Panel úloh</b>"
361
362 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:19
363 #, fuzzy
364 msgid "Only Application Launch Bar"
365 msgstr "Spúšťací panel"
366
367 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:20
368 #, fuzzy
369 msgid "Only Task Bar (Window List)"
370 msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
371
372 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:21
373 #, fuzzy
374 msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
375 msgstr "Spúšťací panel"
376
377 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
378 msgid "<b>Connection</b>"
379 msgstr "<b>Pripojenie</b>"
380
381 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
382 msgid "Status:"
383 msgstr "Stav:"
384
385 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
386 msgid "_Name:"
387 msgstr "_Názov:"
388
389 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
390 msgid "<b>Activity</b>"
391 msgstr "<b>Aktivita</b>"
392
393 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
394 msgid "Received:"
395 msgstr "Prijaté:"
396
397 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
398 msgid "Sent:"
399 msgstr "Poslané:"
400
401 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
402 msgid "<b>Signal Strength</b>"
403 msgstr "<b>Sila signálu</b>"
404
405 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
406 #, no-c-format
407 msgid "0%"
408 msgstr "0 %"
409
410 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
411 msgid "General"
412 msgstr "Všeobecné"
413
414 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
415 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
416 msgstr "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
417
418 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
419 msgid "Address:"
420 msgstr "Adresa:"
421
422 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
423 msgid "Destination:"
424 msgstr "Cieľ:"
425
426 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../plugins/netstat/netstat.c:372
427 #: ../plugins/netstat/netstat.c:383
428 msgid "Broadcast:"
429 msgstr "Broadcast:"
430
431 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
432 msgid "Subnet Mask:"
433 msgstr "Maska podsiete:"
434
435 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
436 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
437 msgstr "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
438
439 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
440 msgid "Scope:"
441 msgstr "Rozsah:"
442
443 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
444 msgid "<b>Network Device</b>"
445 msgstr "<b>Sieťové zariadenie</b>"
446
447 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
448 msgid "Type:"
449 msgstr "Typ:"
450
451 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
452 msgid "Support"
453 msgstr "Podpora"
454
455 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
456 msgid "Con_figure"
457 msgstr "Kon_figurácia"
458
459 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
460 msgid "Dynamic"
461 msgstr "Dynamická"
462
463 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
464 msgid "Pixels"
465 msgstr "Pixelov"
466
467 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
468 #, no-c-format
469 msgid "% Percent"
470 msgstr "% percent"
471
472 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
473 #, fuzzy
474 msgid "Err"
475 msgstr "Chyba"
476
477 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
478 #, fuzzy
479 msgid "Warn"
480 msgstr "Upozornenie1"
481
482 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
483 msgid "Info"
484 msgstr ""
485
486 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
487 msgid "All"
488 msgstr ""
489
490 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
491 msgid "Panel Preferences"
492 msgstr "Nastavenia panelu"
493
494 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
495 msgid "Edge:"
496 msgstr "Okraj:"
497
498 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
499 msgid "Center"
500 msgstr "Stred"
501
502 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
503 msgid "Alignment:"
504 msgstr "Zarovnanie:"
505
506 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
507 msgid "Margin:"
508 msgstr "Okraj:"
509
510 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
511 msgid "Monitor:"
512 msgstr "Monitor:"
513
514 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
515 msgid "<b>Position</b>"
516 msgstr "<b>Poloha</b>"
517
518 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
519 msgid "Icon size:"
520 msgstr "Veľkosť ikony:"
521
522 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
523 msgid "<b>Size</b>"
524 msgstr "<b>Veľkosť</b>"
525
526 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
527 msgid "Geometry"
528 msgstr "Geometria"
529
530 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
531 msgid "System theme"
532 msgstr "Vzhľad systému"
533
534 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
535 msgid "Solid color (with opacity)"
536 msgstr "Súvislá farba (s krytím)"
537
538 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1455
539 msgid "Image"
540 msgstr "Obrázok"
541
542 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
543 msgid "Select an image file"
544 msgstr "Vyberte súbor obrázka"
545
546 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
547 msgid "<b>Background</b>"
548 msgstr "<b>Pozadie</b>"
549
550 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
551 msgid "Custom color"
552 msgstr "Vlastná farba"
553
554 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
555 msgid "<b>Font</b>"
556 msgstr "<b>Písmo</b>"
557
558 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
559 msgid "Appearance"
560 msgstr "Vzhľad"
561
562 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
563 msgid "Panel Applets"
564 msgstr "Aplety v paneli"
565
566 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
567 msgid "Logout Command:"
568 msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
569
570 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
571 msgid "Terminal Emulator:"
572 msgstr "Emulátor terminálu:"
573
574 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
575 msgid "File Manager:"
576 msgstr "Správca súborov:"
577
578 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
579 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
580 msgstr "<b>Nastaviť preferované aplikácie</b>"
581
582 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
583 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
584 msgstr "Správcovia okien majú ukotvovať panel"
585
586 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
587 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
588 msgstr "Rezervovať miesto, nezakrývať maximalizovanými oknami"
589
590 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
591 msgid "<b>Properties</b>"
592 msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
593
594 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
595 msgid "Minimize panel when not in use"
596 msgstr "Minimalizovať panel, keď sa napoužíva"
597
598 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
599 msgid "Size when minimized"
600 msgstr "Veľkosť keď je minimalizovaný"
601
602 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
603 msgid "pixels"
604 msgstr "pixely"
605
606 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
607 msgid "<b>Automatic hiding</b>"
608 msgstr "<b>Automatické skrývanie</b>"
609
610 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
611 msgid "Log level"
612 msgstr "Úroveň logovania"
613
614 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
615 msgid "<b>Log level</b>"
616 msgstr "<b>Úroveň logovania</b>"
617
618 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
619 msgid "Advanced"
620 msgstr "Pokročilé"
621
622 #: ../plugins/cpu/cpu.c:310
623 msgid "CPU Usage Monitor"
624 msgstr "Monitor využitia CPU"
625
626 #: ../plugins/cpu/cpu.c:311 ../plugins/monitors/monitors.c:734
627 msgid "Display CPU usage"
628 msgstr "Zobraziť využitie CPU"
629
630 #: ../plugins/deskno/deskno.c:210 ../plugins/deskno/deskno.c:230
631 msgid "Desktop Number / Workspace Name"
632 msgstr "Číslo plochy / Názov plochy"
633
634 #: ../plugins/deskno/deskno.c:212 ../plugins/dclock.c:439
635 msgid "Bold font"
636 msgstr "Hrubé písmo"
637
638 #: ../plugins/deskno/deskno.c:213
639 msgid "Display desktop names"
640 msgstr "Zobraziť názvy plôch"
641
642 #: ../plugins/deskno/deskno.c:231
643 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
644 msgstr "Zobrazenie čísla plochy, cmeury@users.sf.net"
645
646 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1831 ../plugins/launchtaskbar.c:2452
647 msgid "Application Launch Bar"
648 msgstr "Spúšťací panel"
649
650 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1834 ../plugins/launchtaskbar.c:2462
651 msgid "Task Bar (Window List)"
652 msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
653
654 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1985
655 msgid "A_dd to Launcher"
656 msgstr "Pri_dať do spúšťača"
657
658 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1987
659 msgid "Rem_ove from Launcher"
660 msgstr "_Odstrániť zo spúšťača"
661
662 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1989
663 msgid "_New Instance"
664 msgstr "_Nová inštancia"
665
666 #: ../plugins/launchtaskbar.c:2453
667 msgid "Bar with buttons to launch application"
668 msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
669
670 #: ../plugins/launchtaskbar.c:2463
671 #, fuzzy
672 msgid ""
673 "Taskbar shows all opened windows and allows to iconify them, shade or get "
674 "focus"
675 msgstr ""
676 "Panel úloh zobrazuje všetky otvorené okná a umožňuje ich ikonifikovať, "
677 "zatieniť alebo aktivovať"
678
679 #: ../plugins/launchtaskbar.c:2483
680 #, fuzzy
681 msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
682 msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
683
684 #. Add Raise menu item.
685 #: ../plugins/task-button.c:352
686 msgid "_Raise"
687 msgstr "_Zdvihnúť"
688
689 #. Add Restore menu item.
690 #: ../plugins/task-button.c:357
691 msgid "R_estore"
692 msgstr "_Obnoviť"
693
694 #. Add Maximize menu item.
695 #: ../plugins/task-button.c:362
696 msgid "Ma_ximize"
697 msgstr "Ma_ximalizovať"
698
699 #. Add Iconify menu item.
700 #: ../plugins/task-button.c:367
701 msgid "Ico_nify"
702 msgstr "Iko_nifikovať"
703
704 #: ../plugins/task-button.c:388
705 #, c-format
706 msgid "Workspace _%d"
707 msgstr "Pracovná plocha _%d"
708
709 #: ../plugins/task-button.c:393
710 #, c-format
711 msgid "Workspace %d"
712 msgstr "Pracovná plocha %d"
713
714 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
715 #: ../plugins/task-button.c:410
716 msgid "_All workspaces"
717 msgstr "Všetky pr_acovné plochy"
718
719 #. FIXME: add "Current workspace" item, active if not on a current
720 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
721 #: ../plugins/task-button.c:418
722 msgid "_Move to Workspace"
723 msgstr "_Presunúť na plochu"
724
725 #: ../plugins/task-button.c:433
726 msgid "_Close Window"
727 msgstr "_Zatvoriť okno"
728
729 #: ../plugins/task-button.c:1256
730 msgid "_Close all windows"
731 msgstr "_Zatvoriť všetky okná"
732
733 #: ../plugins/dclock.c:433 ../plugins/dclock.c:453
734 msgid "Digital Clock"
735 msgstr "Digitálne hodiny"
736
737 #: ../plugins/dclock.c:435
738 msgid "Clock Format"
739 msgstr "Formát hodín"
740
741 #: ../plugins/dclock.c:436
742 msgid "Tooltip Format"
743 msgstr "Formát bublinových tipov"
744
745 #: ../plugins/dclock.c:437
746 #, c-format
747 msgid "Format codes: man 3 strftime; %n for line break"
748 msgstr "Formátovacie kódy: man 3 strftime; %n pre zalomenie riadka"
749
750 #: ../plugins/dclock.c:438
751 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
752 msgstr "Operácia po kliknutí (predvolená: zobraziť kalendár)"
753
754 #: ../plugins/dclock.c:440
755 msgid "Tooltip only"
756 msgstr "Iba bublinové tipy"
757
758 #: ../plugins/dclock.c:441
759 msgid "Center text"
760 msgstr "Zarovnať text na stred"
761
762 #: ../plugins/dclock.c:454
763 msgid "Display digital clock and tooltip"
764 msgstr "Zobraziť digitálne hodiny a bublinové tipy"
765
766 #: ../plugins/menu.c:360
767 msgid "Add to desktop"
768 msgstr "Pridať na plochu"
769
770 #: ../plugins/menu.c:367
771 msgid "Properties"
772 msgstr "Vlastnosti"
773
774 #: ../plugins/menu.c:989 ../plugins/menu.c:997
775 msgid "Menu"
776 msgstr "Ponuka"
777
778 #: ../plugins/menu.c:990 ../plugins/dirmenu.c:359
779 msgid "Icon"
780 msgstr "Ikona"
781
782 #: ../plugins/menu.c:998
783 msgid "Application Menu"
784 msgstr "Aplikačné menu"
785
786 #: ../plugins/separator.c:73
787 msgid "Separator"
788 msgstr "Oddeľovač"
789
790 #: ../plugins/separator.c:74
791 msgid "Add a separator to the panel"
792 msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
793
794 #: ../plugins/pager.c:141
795 msgid "Sorry, there was no window manager configuration program found."
796 msgstr ""
797
798 #: ../plugins/pager.c:193 ../plugins/pager.c:209
799 msgid "Desktop Pager"
800 msgstr "Stránkovač plôch"
801
802 #: ../plugins/pager.c:194 ../plugins/pager.c:210
803 msgid "Simple pager plugin"
804 msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
805
806 #: ../plugins/tray.c:691
807 msgid "System Tray"
808 msgstr "Oznamovacia oblasť"
809
810 #: ../plugins/tray.c:692
811 msgid "System tray"
812 msgstr "Oznamovacia oblasť"
813
814 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:409
815 msgid "New session is required for this option to take effect"
816 msgstr ""
817
818 #. dialog
819 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:590
820 msgid "Select Keyboard Model"
821 msgstr "Vyberte si model klávesnice"
822
823 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:614 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:743
824 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
825 msgid "Description"
826 msgstr "Opis"
827
828 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:619 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
829 msgid "Id"
830 msgstr "Id"
831
832 #. dialog
833 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:714
834 #, fuzzy
835 msgid "Select Layout Change Type"
836 msgstr "Vyberte súbor obrázka"
837
838 #. dialog
839 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:887
840 msgid "Add Keyboard Layout"
841 msgstr "Pridať rozloženie klávesnice"
842
843 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:911 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1302
844 msgid "Flag"
845 msgstr "Vlajka"
846
847 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:916 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1306
848 msgid "Layout"
849 msgstr "Rozloženie"
850
851 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1212 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1544
852 msgid "Keyboard Layout Handler"
853 msgstr "Správca rozloženia klávesnice"
854
855 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1235
856 msgid "Keyboard Model"
857 msgstr "Model klávesnice"
858
859 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1256
860 msgid "Keyboard Layouts"
861 msgstr "Rozloženia klávesnice"
862
863 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1310
864 msgid "Variant"
865 msgstr "Varianta"
866
867 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1319
868 msgid "Change Layout Option"
869 msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
870
871 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1339
872 msgid "Advanced setxkbmap Options"
873 msgstr "Pokročilé voľby pre setxkbmap"
874
875 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1360
876 msgid "Do _not reset existing options"
877 msgstr "_Neresetovať existujúce voľby"
878
879 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1365
880 msgid "Keep _system layouts"
881 msgstr "Ponechať _systémové rozloženie"
882
883 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1374
884 #, fuzzy
885 msgid "Per Window Settings"
886 msgstr "Nastavenia panela"
887
888 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1386
889 msgid "_Remember layout for each window"
890 msgstr "_Pamätať si rozloženie pre každú aplikáciu samostatne"
891
892 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1395
893 msgid "Show Layout as"
894 msgstr "Zobraziť rozloženie ako"
895
896 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1456
897 msgid "Custom Image"
898 msgstr "Vlastný obrázok"
899
900 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1457
901 msgid "Text"
902 msgstr "Text"
903
904 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1483
905 msgid "Panel Icon Size"
906 msgstr "Veľkosť ikony v paneli"
907
908 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1545
909 #, fuzzy
910 msgid "Handle keyboard layouts"
911 msgstr "Prepínať medzi dostupnými rozloženiami klávesnice"
912
913 #: ../plugins/wincmd.c:207
914 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
915 msgstr ""
916 "Po kliknutí ľavým tlačidlom zminimalizujete všetky okná. Stredným tlačidlom "
917 "ich skryjete."
918
919 #: ../plugins/wincmd.c:245 ../plugins/wincmd.c:255
920 msgid "Minimize All Windows"
921 msgstr "Minimalizovať všetky okná"
922
923 #: ../plugins/wincmd.c:247
924 msgid "Alternately iconify/shade and raise"
925 msgstr "Alternatívna ikonifikácia/tieňovanie a zdvihnutie"
926
927 #: ../plugins/wincmd.c:256
928 msgid ""
929 "Sends commands to all desktop windows.\n"
930 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
931 msgstr ""
932 "Posiela príkazy všetkým oknám plochy.\n"
933 "Podporované príkazy sú 1) ikonifikovať a 2) tieňovať"
934
935 #: ../plugins/dirmenu.c:213
936 msgid "Open in _Terminal"
937 msgstr "Otvoriť v _termináli"
938
939 #: ../plugins/dirmenu.c:355 ../plugins/dirmenu.c:365
940 msgid "Directory Menu"
941 msgstr "Menu adresára"
942
943 #: ../plugins/dirmenu.c:357
944 msgid "Directory"
945 msgstr "Adresár"
946
947 #: ../plugins/dirmenu.c:358
948 msgid "Label"
949 msgstr "Označenie"
950
951 #: ../plugins/dirmenu.c:366
952 #, fuzzy
953 msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
954 msgstr "Prechádzať strom adresárov pomocou menu (autor: PCMan)"
955
956 #: ../plugins/thermal/thermal.c:563 ../plugins/thermal/thermal.c:581
957 msgid "Temperature Monitor"
958 msgstr "Monitor teploty"
959
960 #: ../plugins/thermal/thermal.c:565
961 msgid "Normal color"
962 msgstr "Normálna farba"
963
964 #: ../plugins/thermal/thermal.c:566
965 msgid "Warning1 color"
966 msgstr "Farba upozornenia 1"
967
968 #: ../plugins/thermal/thermal.c:567
969 msgid "Warning2 color"
970 msgstr "Farba upozornenia 2"
971
972 #: ../plugins/thermal/thermal.c:568
973 msgid "Automatic sensor location"
974 msgstr "Automatické umiestnenie snímača"
975
976 #. FIXME: if off, disable next one
977 #: ../plugins/thermal/thermal.c:569
978 msgid "Sensor"
979 msgstr "Snímač"
980
981 #. FIXME: create a list to select instead
982 #: ../plugins/thermal/thermal.c:570
983 msgid "Automatic temperature levels"
984 msgstr "Automatické teplotné hladiny"
985
986 #. FIXME: if off, disable two below
987 #: ../plugins/thermal/thermal.c:571
988 #, fuzzy
989 msgid "Warning1 temperature"
990 msgstr "Upozornenie1 Teplota"
991
992 #: ../plugins/thermal/thermal.c:572
993 #, fuzzy
994 msgid "Warning2 temperature"
995 msgstr "Upozornenie2 Teplota"
996
997 #: ../plugins/thermal/thermal.c:582
998 msgid "Display system temperature"
999 msgstr "Zobrazovanie teploty systému"
1000
1001 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:325
1002 #, c-format
1003 msgid ""
1004 "Frequency: %d MHz\n"
1005 "Governor: %s"
1006 msgstr ""
1007
1008 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:401
1009 msgid "CPUFreq frontend"
1010 msgstr ""
1011
1012 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:402
1013 msgid "Display CPU frequency and allow one to change governors and frequency"
1014 msgstr ""
1015
1016 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:245
1017 msgid "ALSA (or pulseaudio) had a problem. Please check the lxpanel logs."
1018 msgstr ""
1019 "ALSA (alebo pulseaudio) mal problém. Skontrolujte prosím logy aplikácie "
1020 "lxpanel."
1021
1022 #. Display current level in tooltip.
1023 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:613
1024 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:973
1025 msgid "Volume control"
1026 msgstr "Ovládanie hlasitosti"
1027
1028 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:701
1029 msgid ""
1030 "Error, you need to install an application to configure the sound "
1031 "(pavucontrol, alsamixer ...)"
1032 msgstr ""
1033
1034 #. Create a frame as the child of the viewport.
1035 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:895
1036 msgid "Volume"
1037 msgstr "Hlasitosť"
1038
1039 #. Create a check button as the child of the vertical box.
1040 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:914
1041 msgid "Mute"
1042 msgstr "Stlmiť"
1043
1044 #. Just to have these translated
1045 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
1046 msgid "Line"
1047 msgstr ""
1048
1049 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
1050 msgid "LineOut"
1051 msgstr ""
1052
1053 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
1054 msgid "Front"
1055 msgstr ""
1056
1057 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
1058 msgid "Surround"
1059 msgstr ""
1060
1061 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
1062 msgid "Speaker+LO"
1063 msgstr ""
1064
1065 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1352
1066 msgid "default"
1067 msgstr "predvolená"
1068
1069 #. desc, index
1070 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1412
1071 msgid "Master"
1072 msgstr ""
1073
1074 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1416
1075 msgid "PCM"
1076 msgstr "PCM"
1077
1078 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1420
1079 msgid "Headphone"
1080 msgstr "Slúchadlá"
1081
1082 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1442
1083 msgid "Click for Volume Slider"
1084 msgstr ""
1085
1086 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1446
1087 msgid "Click for Toggle Mute"
1088 msgstr ""
1089
1090 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1450
1091 msgid "Click for Open Mixer"
1092 msgstr ""
1093
1094 #. setup hotkeys
1095 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1454
1096 msgid "Hotkey for Volume Up"
1097 msgstr "Klávesová skratka pre zvýšenie hlasitosti"
1098
1099 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1456
1100 msgid "Hotkey for Volume Down"
1101 msgstr "Klávesová skratka pre stíšenie hlasitosti"
1102
1103 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1458
1104 msgid "Hotkey for Volume Mute"
1105 msgstr "Klávesová skratka pre stlmenie hlasitosti"
1106
1107 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1514
1108 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1553
1109 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1574
1110 msgid "Volume Control"
1111 msgstr "Ovládanie hlasitosti"
1112
1113 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1516
1114 msgid "Audio Card"
1115 msgstr "Zvuková karta"
1116
1117 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1519
1118 msgid "Channel to Operate"
1119 msgstr ""
1120
1121 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1527
1122 msgid "Command to Open Mixer"
1123 msgstr "Príkaz na spustenie zmiešavača zvuku"
1124
1125 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1542
1126 msgid "Launch Mixer"
1127 msgstr "Spustiť zmiešavač zvuku"
1128
1129 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1554
1130 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1575
1131 msgid "Display and control volume"
1132 msgstr ""
1133
1134 #: ../plugins/netstat/netstat.c:183
1135 msgid "<Hidden Access Point>"
1136 msgstr "<Skrytý prístupový bod>"
1137
1138 #: ../plugins/netstat/netstat.c:220
1139 msgid "Wireless Networks not found in range"
1140 msgstr "V dosahu neboli nájdené bezdrôtové siete"
1141
1142 #. Repair
1143 #: ../plugins/netstat/netstat.c:256
1144 msgid "Repair"
1145 msgstr "Opraviť"
1146
1147 #. interface down
1148 #: ../plugins/netstat/netstat.c:261
1149 msgid "Disable"
1150 msgstr "Vypnúť"
1151
1152 #: ../plugins/netstat/netstat.c:352
1153 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1154 msgstr "Bezdrôtové pripojenie nie je pripojené"
1155
1156 #: ../plugins/netstat/netstat.c:354
1157 msgid "Network cable is plugged out"
1158 msgstr "Sieťový kábel je odpojený"
1159
1160 #: ../plugins/netstat/netstat.c:356
1161 msgid "Connection has limited or no connectivity"
1162 msgstr "Pripojenie je obmedzené alebo nepripojené"
1163
1164 #: ../plugins/netstat/netstat.c:360 ../plugins/netstat/netstat.c:371
1165 #: ../plugins/netstat/netstat.c:382
1166 msgid "IP Address:"
1167 msgstr "IP adresa:"
1168
1169 #: ../plugins/netstat/netstat.c:361
1170 msgid "Remote IP:"
1171 msgstr "Vzdialená IP:"
1172
1173 #: ../plugins/netstat/netstat.c:362 ../plugins/netstat/netstat.c:373
1174 #: ../plugins/netstat/netstat.c:384
1175 msgid "Netmask:"
1176 msgstr "Maska siete:"
1177
1178 #: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1179 #: ../plugins/netstat/netstat.c:386
1180 msgid "Activity"
1181 msgstr "Aktivita"
1182
1183 #: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1184 #: ../plugins/netstat/netstat.c:386
1185 msgid "Sent"
1186 msgstr "Poslané"
1187
1188 #: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1189 #: ../plugins/netstat/netstat.c:386
1190 msgid "Received"
1191 msgstr "Prijaté"
1192
1193 #: ../plugins/netstat/netstat.c:364 ../plugins/netstat/netstat.c:376
1194 #: ../plugins/netstat/netstat.c:387
1195 msgid "bytes"
1196 msgstr "bajtov"
1197
1198 #: ../plugins/netstat/netstat.c:365 ../plugins/netstat/netstat.c:377
1199 #: ../plugins/netstat/netstat.c:388
1200 msgid "packets"
1201 msgstr "paketov"
1202
1203 #: ../plugins/netstat/netstat.c:368 ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
1204 msgid "Wireless"
1205 msgstr "Bezdrôtové"
1206
1207 #: ../plugins/netstat/netstat.c:370
1208 msgid "Protocol:"
1209 msgstr "Protokol:"
1210
1211 #: ../plugins/netstat/netstat.c:374 ../plugins/netstat/netstat.c:385
1212 msgid "HW Address:"
1213 msgstr "HW adresa:"
1214
1215 #: ../plugins/netstat/netstat.c:505
1216 msgid "Manage Networks"
1217 msgstr "Spravovať siete"
1218
1219 #: ../plugins/netstat/netstat.c:506
1220 msgid "Monitor and Manage networks"
1221 msgstr "Monitorovať a spravovať siete"
1222
1223 #. create dialog
1224 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:90
1225 msgid "Setting Encryption Key"
1226 msgstr "Nastavenie šifrovacieho kľúča"
1227
1228 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:101
1229 msgid ""
1230 "This wireless network was encrypted.\n"
1231 "You must have the encryption key."
1232 msgstr ""
1233 "Táto bezdrôtová sieť je šifrovaná.\n"
1234 "Musíte mať šifrovací kľúč."
1235
1236 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:106
1237 msgid "Encryption Key:"
1238 msgstr "Šifrovací kľúč:"
1239
1240 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:154 ../plugins/netstatus/netstatus.c:166
1241 msgid "Network Status Monitor"
1242 msgstr "Monitor stavu siete"
1243
1244 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:156
1245 msgid "Interface to monitor"
1246 msgstr "Monitorovať rozhranie"
1247
1248 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:157
1249 msgid "Config tool"
1250 msgstr "Konfiguračný nástroj"
1251
1252 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:167
1253 msgid "Monitor network status"
1254 msgstr "Monitorovať stav siete"
1255
1256 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:52
1257 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:316
1258 msgid "Unknown"
1259 msgstr "Neznáme"
1260
1261 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:117
1262 msgid "Connection Properties"
1263 msgstr "Vlastnosti pripojenia"
1264
1265 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:123
1266 #, c-format
1267 msgid "Connection Properties: %s"
1268 msgstr "Vlastnosti pripojenia: %s"
1269
1270 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:136
1271 #, c-format
1272 msgid "%lu packet"
1273 msgid_plural "%lu packets"
1274 msgstr[0] "%lu paket"
1275 msgstr[1] "%lu pakety"
1276 msgstr[2] "%lu paketov"
1277
1278 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:400
1279 #, c-format
1280 msgid ""
1281 "There was an error displaying help:\n"
1282 "%s"
1283 msgstr ""
1284 "Pri zobrazovaní pomocníka nastala chyba:\n"
1285 "%s"
1286
1287 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:381
1288 #, c-format
1289 msgid "Network Connection: %s"
1290 msgstr "Sieťové pripojenie: %s"
1291
1292 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:386
1293 msgid "Network Connection"
1294 msgstr "Sieťové pripojenie"
1295
1296 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
1297 msgid "Interface"
1298 msgstr "Rozhranie"
1299
1300 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:848
1301 msgid "The current interface the icon is monitoring."
1302 msgstr "Aktuálne rozhranie, ktoré táto ikona monitoruje."
1303
1304 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
1305 msgid "Orientation"
1306 msgstr "Orientácia"
1307
1308 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
1309 msgid "The orientation of the tray."
1310 msgstr "Orientácia oznamovacej oblasti."
1311
1312 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
1313 msgid "Tooltips Enabled"
1314 msgstr "Bublinové tipy zapnuté"
1315
1316 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:865
1317 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1318 msgstr "Či sú alebo nie sú zapnuté bublinové tipy."
1319
1320 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:872
1321 msgid "Show Signal"
1322 msgstr "Zobrazovať signál"
1323
1324 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:873
1325 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1326 msgstr "Či sa má alebo nemá zobrazovať sila signálu."
1327
1328 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:982
1329 #, c-format
1330 msgid ""
1331 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1332 "\n"
1333 "%s"
1334 msgstr ""
1335 "Prosím, kontaktujte správcu svojho systému, aby vyriešil nasledovný problém:"
1336 "\n"
1337 "\n"
1338 "%s"
1339
1340 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1341 msgid "Name"
1342 msgstr "Názov"
1343
1344 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1345 msgid "The interface name"
1346 msgstr "Názov rozhrania"
1347
1348 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1349 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2137
1350 msgid "State"
1351 msgstr "Stav"
1352
1353 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1354 msgid "The interface state"
1355 msgstr "Stav rozhrania"
1356
1357 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1358 msgid "Stats"
1359 msgstr "Štatistiky"
1360
1361 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1362 msgid "The interface packets/bytes statistics"
1363 msgstr "Štatistika bajtov/paketov rozhrania"
1364
1365 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1366 msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1367 msgstr "Či je rozhranie bezdrôtové"
1368
1369 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1370 msgid "Signal"
1371 msgstr "Signál"
1372
1373 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1374 msgid "Wireless signal strength percentage"
1375 msgstr "Percentá sily bezdrôtového signálu"
1376
1377 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1378 msgid "The current error condition"
1379 msgstr "Aktuálny chybový stav"
1380
1381 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1382 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1205
1383 #, c-format
1384 msgid "Unable to open socket: %s"
1385 msgstr "Nie je možné otvoriť socket: %s"
1386
1387 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1388 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1231
1389 #, c-format
1390 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1391 msgstr "Chyba SIOCGIFFLAGS: %s"
1392
1393 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1394 msgid "AMPR NET/ROM"
1395 msgstr "AMPR NET/ROM"
1396
1397 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
1398 msgid "Ethernet"
1399 msgstr "Ethernet"
1400
1401 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1402 msgid "AMPR AX.25"
1403 msgstr "AMPR AX.25"
1404
1405 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1406 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
1407 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1408 msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1409
1410 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
1411 msgid "ARCnet"
1412 msgstr "ARCnet"
1413
1414 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1415 msgid "Frame Relay DLCI"
1416 msgstr "Frame Relay DLCI"
1417
1418 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1419 msgid "Metricom Starmode IP"
1420 msgstr "Metricom Starmode IP"
1421
1422 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1423 msgid "Serial Line IP"
1424 msgstr "IP na sériovej linke"
1425
1426 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
1427 msgid "VJ Serial Line IP"
1428 msgstr "IP na VJ sériovej linke"
1429
1430 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1431 msgid "6-bit Serial Line IP"
1432 msgstr "IP na 6-bitovej sériovej linke"
1433
1434 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1435 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1436 msgstr "IP na VJ 6-bitovej sériovej linke"
1437
1438 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1439 msgid "Adaptive Serial Line IP"
1440 msgstr "IP na adaptívnej sériovej linke"
1441
1442 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
1443 msgid "AMPR ROSE"
1444 msgstr "AMPR ROSE"
1445
1446 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1447 msgid "Generic X.25"
1448 msgstr "Všeobecný X.25"
1449
1450 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1451 msgid "Point-to-Point Protocol"
1452 msgstr "Point-to-Point Protocol"
1453
1454 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
1455 msgid "(Cisco)-HDLC"
1456 msgstr "(Cisco)-HDLC"
1457
1458 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1459 msgid "LAPB"
1460 msgstr "LAPB"
1461
1462 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
1463 msgid "IPIP Tunnel"
1464 msgstr "IPIP tunel"
1465
1466 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
1467 msgid "Frame Relay Access Device"
1468 msgstr "Prístupové zariadenie Frame Relay"
1469
1470 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
1471 msgid "Local Loopback"
1472 msgstr "Lokálne rozhranie (loopback)"
1473
1474 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
1475 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1476 msgstr "Fiber Distributed Data Interface"
1477
1478 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
1479 msgid "IPv6-in-IPv4"
1480 msgstr "IPv6-in-IPv4"
1481
1482 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1483 msgid "HIPPI"
1484 msgstr "HIPPI"
1485
1486 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
1487 msgid "Ash"
1488 msgstr "Ash"
1489
1490 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
1491 msgid "Econet"
1492 msgstr "Econet"
1493
1494 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
1495 msgid "IrLAP"
1496 msgstr "IrLAP"
1497
1498 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1163
1499 #, c-format
1500 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1501 msgstr "Chyba SIOCGIFCONF: %s"
1502
1503 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1256
1504 #, c-format
1505 msgid "No network devices found"
1506 msgstr "Neboli nájdené žiadne sieťové zariadenia"
1507
1508 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1509 #, c-format
1510 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1511 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť /proc/net/dev: %s"
1512
1513 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
1514 #, fuzzy
1515 msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1516 msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/dev. Neznámy formát."
1517
1518 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
1519 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1520 msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/dev. Neznámy formát."
1521
1522 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1523 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
1524 #, c-format
1525 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1526 msgstr "Nepodarilo sa zistiť názov rozhrania z „%s“"
1527
1528 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1529 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
1530 #, c-format
1531 msgid ""
1532 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1533 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1534 msgstr ""
1535 "Nepodarili sa zistiť štatistiky rozhrania z „%s“. prx_idx = %d; ptx_idx = %d;"
1536 " brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1537
1538 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
1539 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1540 msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/wireless. Žiadne údaje."
1541
1542 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
1543 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1544 msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/wireless. Neznámy formát."
1545
1546 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
1547 #, c-format
1548 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1549 msgstr ""
1550 "Nepodarili sa zistiť podrobnosti bezdrôtového pripojenia z „%s“. link_idx = "
1551 "%d;"
1552
1553 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
1554 #, c-format
1555 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1556 msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k rozhraniu, „%s“"
1557
1558 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
1559 #, c-format
1560 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1561 msgstr "Nepodarilo sa poslať ioctl rozhraniu, „%s“"
1562
1563 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
1564 #, c-format
1565 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1566 msgstr "Nepodarilo sa analyzovať príkazový riadok „%s“: %s"
1567
1568 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
1569 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1570 msgstr "Nepodarilo sa prečítať výstup „netstat“. Neznámy formát."
1571
1572 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1573 msgid "Disconnected"
1574 msgstr "Odpojené"
1575
1576 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1577 msgid "Idle"
1578 msgstr "Nečinné"
1579
1580 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1581 msgid "Sending"
1582 msgstr "Posiela sa"
1583
1584 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1585 msgid "Receiving"
1586 msgstr "Prijíma"
1587
1588 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1589 msgid "Sending/Receiving"
1590 msgstr "Odosiela/prijíma"
1591
1592 #: ../plugins/batt/batt.c:156
1593 #, c-format
1594 msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d until full"
1595 msgstr "Batéria %d: nabitá na %d %%, %d:%02d do plného nabitia"
1596
1597 #: ../plugins/batt/batt.c:170
1598 #, c-format
1599 msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d left"
1600 msgstr "Batéria %d: nabitá na %d %%, %d: zostáva %02d"
1601
1602 #: ../plugins/batt/batt.c:177
1603 #, c-format
1604 msgid "Battery %d: %d%% charged"
1605 msgstr "Batéria %d: nabitá na %d %%"
1606
1607 #: ../plugins/batt/batt.c:187
1608 #, c-format
1609 msgid ""
1610 "\n"
1611 "%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1612 msgstr ""
1613
1614 #: ../plugins/batt/batt.c:189
1615 #, c-format
1616 msgid ""
1617 "\n"
1618 "%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1619 msgstr ""
1620
1621 #: ../plugins/batt/batt.c:191
1622 #, c-format
1623 msgid ""
1624 "\n"
1625 "%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1626 msgstr ""
1627
1628 #: ../plugins/batt/batt.c:193
1629 #, c-format
1630 msgid ""
1631 "\n"
1632 "%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1633 msgstr ""
1634
1635 #: ../plugins/batt/batt.c:196
1636 #, c-format
1637 msgid ""
1638 "\n"
1639 "%sCharge full design:\t%5d mAh"
1640 msgstr ""
1641
1642 #: ../plugins/batt/batt.c:198
1643 #, c-format
1644 msgid ""
1645 "\n"
1646 "%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1647 msgstr ""
1648
1649 #: ../plugins/batt/batt.c:200
1650 #, c-format
1651 msgid ""
1652 "\n"
1653 "%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1654 msgstr ""
1655
1656 #: ../plugins/batt/batt.c:202
1657 #, c-format
1658 msgid ""
1659 "\n"
1660 "%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1661 msgstr ""
1662
1663 #: ../plugins/batt/batt.c:205
1664 #, c-format
1665 msgid ""
1666 "\n"
1667 "%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1668 msgstr ""
1669
1670 #: ../plugins/batt/batt.c:243
1671 msgid "No batteries found"
1672 msgstr "Neboli nájdené batérie"
1673
1674 #: ../plugins/batt/batt.c:546 ../plugins/batt/batt.c:679
1675 msgid "Battery low"
1676 msgstr "Slabá batéria"
1677
1678 #: ../plugins/batt/batt.c:702 ../plugins/batt/batt.c:726
1679 msgid "Battery Monitor"
1680 msgstr "Monitor batérie"
1681
1682 #: ../plugins/batt/batt.c:704
1683 msgid "Hide if there is no battery"
1684 msgstr "Skryť ak neexistujú batérie"
1685
1686 #: ../plugins/batt/batt.c:705
1687 msgid "Alarm command"
1688 msgstr "Príkaz budíka"
1689
1690 #: ../plugins/batt/batt.c:706
1691 msgid "Alarm time (minutes left)"
1692 msgstr "Čas budíka (zostáva minút)"
1693
1694 #: ../plugins/batt/batt.c:707
1695 msgid "Background color"
1696 msgstr "Farba pozadia"
1697
1698 #: ../plugins/batt/batt.c:708
1699 msgid "Charging color 1"
1700 msgstr "Farba nabíjania 1"
1701
1702 #: ../plugins/batt/batt.c:709
1703 msgid "Charging color 2"
1704 msgstr "Farba nabíjania 2"
1705
1706 #: ../plugins/batt/batt.c:710
1707 msgid "Discharging color 1"
1708 msgstr "Farba vybíjania 1"
1709
1710 #: ../plugins/batt/batt.c:711
1711 msgid "Discharging color 2"
1712 msgstr "Farba vybíjania 2"
1713
1714 #: ../plugins/batt/batt.c:712
1715 msgid "Border width"
1716 msgstr "Šírka okraja"
1717
1718 #: ../plugins/batt/batt.c:716
1719 msgid "Show Extended Information"
1720 msgstr "Zobraziť rozširujúce informácie"
1721
1722 #: ../plugins/batt/batt.c:717
1723 msgid "Number of battery to monitor"
1724 msgstr "Počet batérií na monitorovanie"
1725
1726 #: ../plugins/batt/batt.c:727
1727 msgid "Display battery status using ACPI"
1728 msgstr "Zobrazovať stav batérie pomocou ACPI"
1729
1730 #: ../plugins/kbled/kbled.c:203 ../plugins/kbled/kbled.c:234
1731 msgid "Keyboard LED"
1732 msgstr "LED klávesnice"
1733
1734 #: ../plugins/kbled/kbled.c:205
1735 msgid "Show CapsLock"
1736 msgstr "Zobrazovať CapsLock"
1737
1738 #: ../plugins/kbled/kbled.c:206
1739 msgid "Show NumLock"
1740 msgstr "Zobrazovať NumLock"
1741
1742 #: ../plugins/kbled/kbled.c:207
1743 msgid "Show ScrollLock"
1744 msgstr "Zobrazovať ScrollLock"
1745
1746 #: ../plugins/kbled/kbled.c:235
1747 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1748 msgstr "Indikátory stavu klávesov CapsLock, NumLock a ScrollLock"
1749
1750 #. A label to allow for click through
1751 #: ../plugins/indicator/indicator.c:694
1752 msgid "No Indicators"
1753 msgstr ""
1754
1755 #: ../plugins/indicator/indicator.c:863 ../plugins/indicator/indicator.c:881
1756 msgid "Indicator applets"
1757 msgstr ""
1758
1759 #: ../plugins/indicator/indicator.c:865
1760 #, fuzzy
1761 msgid "Indicator Applications"
1762 msgstr "Aplikácie"
1763
1764 #: ../plugins/indicator/indicator.c:866
1765 msgid "Clock Indicator"
1766 msgstr ""
1767
1768 #: ../plugins/indicator/indicator.c:867
1769 msgid "Messaging Menu"
1770 msgstr ""
1771
1772 #: ../plugins/indicator/indicator.c:868
1773 #, fuzzy
1774 msgid "Network Menu"
1775 msgstr "Menu adresára"
1776
1777 #: ../plugins/indicator/indicator.c:869
1778 msgid "Session Menu"
1779 msgstr ""
1780
1781 #: ../plugins/indicator/indicator.c:870
1782 #, fuzzy
1783 msgid "Sound Menu"
1784 msgstr "Poskytnúť ponuku"
1785
1786 #: ../plugins/indicator/indicator.c:882
1787 #, fuzzy
1788 msgid "Add indicator applets to the panel"
1789 msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
1790
1791 #: ../plugins/monitors/monitors.c:285
1792 #, c-format
1793 msgid "CPU usage: %.2f%%"
1794 msgstr "Využitie CPU: %.2f%%"
1795
1796 #: ../plugins/monitors/monitors.c:386
1797 #, c-format
1798 msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
1799 msgstr "Využitie RAM: %.1fMB (%.2f%%)"
1800
1801 #: ../plugins/monitors/monitors.c:732 ../plugins/monitors/monitors.c:821
1802 #, fuzzy
1803 msgid "Resource monitors"
1804 msgstr "Monitorovať rozhranie"
1805
1806 #: ../plugins/monitors/monitors.c:735
1807 msgid "CPU color"
1808 msgstr "Farba CPU"
1809
1810 #: ../plugins/monitors/monitors.c:736
1811 msgid "Display RAM usage"
1812 msgstr "Zobraziť využitie RAM"
1813
1814 #: ../plugins/monitors/monitors.c:737
1815 msgid "RAM color"
1816 msgstr "Farba RAM"
1817
1818 #: ../plugins/monitors/monitors.c:738
1819 msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
1820 msgstr "Operácia po kliknutí (predvolená: lxtask)"
1821
1822 #: ../plugins/monitors/monitors.c:822
1823 msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1824 msgstr "Zobraziť monitory (CPU, RAM)"
1825
1826 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:52
1827 msgid "[N/A]"
1828 msgstr "[N/A]"
1829
1830 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:806
1831 msgid "Enter New Location"
1832 msgstr "Zadajte nové umiestnenie"
1833
1834 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:820
1835 msgid "_New Location:"
1836 msgstr "_Nové umiestnenie:"
1837
1838 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:831
1839 msgid ""
1840 "Enter the:\n"
1841 "- city, or\n"
1842 "- city and state/country, or\n"
1843 "- postal code\n"
1844 "for which to retrieve the weather forecast."
1845 msgstr ""
1846
1847 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:868
1848 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1001
1849 msgid "You must specify a location."
1850 msgstr "Musíte zadať umiestnenie."
1851
1852 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:915
1853 #, c-format
1854 msgid "Location '%s' not found!"
1855 msgstr "Umiestnenie '%s' sa nenašlo!"
1856
1857 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1074
1858 msgid "Preferences"
1859 msgstr "Predvoľby"
1860
1861 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1080
1862 msgid "Refresh"
1863 msgstr "Obnoviť"
1864
1865 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1086
1866 msgid "Quit"
1867 msgstr "Ukončiť"
1868
1869 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1253
1870 msgid "Weather Preferences"
1871 msgstr "Predvoľby počasia"
1872
1873 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1267
1874 msgid "Current Location"
1875 msgstr "Súčasná poloha"
1876
1877 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1271
1878 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1573
1879 #, fuzzy
1880 msgid "None configured"
1881 msgstr "Kon_figurácia"
1882
1883 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1273
1884 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1570
1885 msgid "_Set"
1886 msgstr "Na_staviť"
1887
1888 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1294
1889 msgid "Display"
1890 msgstr ""
1891
1892 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1298
1893 #, fuzzy
1894 msgid "Name:"
1895 msgstr "_Názov:"
1896
1897 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1302
1898 msgid "Units:"
1899 msgstr "Jednotky:"
1900
1901 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1306
1902 msgid "_Metric (°C)"
1903 msgstr "_Metrické (°C)"
1904
1905 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1308
1906 msgid "_English (°F)"
1907 msgstr "_Anglické (°F)"
1908
1909 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1343
1910 msgid "Forecast"
1911 msgstr "Predpoveď"
1912
1913 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1347
1914 msgid "Updates:"
1915 msgstr "Aktualizácie:"
1916
1917 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1351
1918 msgid "Ma_nual"
1919 msgstr "Ma_nuálne"
1920
1921 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1355
1922 msgid "_Automatic, every"
1923 msgstr "_Automatické, každých"
1924
1925 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1376
1926 msgid "minutes"
1927 msgstr "minút"
1928
1929 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1385
1930 msgid "Source:"
1931 msgstr "Zdroj:"
1932
1933 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1521
1934 msgid "C_hange"
1935 msgstr ""
1936
1937 #. Both are available
1938 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1612
1939 #, c-format
1940 msgid "Current Conditions for %s"
1941 msgstr "Aktuálna predpoveď pre %s"
1942
1943 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1636
1944 msgid "Location:"
1945 msgstr "Poloha:"
1946
1947 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1659
1948 msgid "Last updated:"
1949 msgstr "Posledná aktualizácia:"
1950
1951 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1693
1952 msgid "Feels like:"
1953 msgstr ""
1954
1955 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1719
1956 msgid "Humidity:"
1957 msgstr "Vlhkosť:"
1958
1959 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1746
1960 msgid "Pressure:"
1961 msgstr "Tlak:"
1962
1963 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1773
1964 msgid "Visibility:"
1965 msgstr "Viditeľnosť:"
1966
1967 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1801
1968 msgid "Wind:"
1969 msgstr "Vietor:"
1970
1971 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1824
1972 msgid "Sunrise:"
1973 msgstr "Východ slnka:"
1974
1975 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1847
1976 msgid "Sunset:"
1977 msgstr "Západ slnka:"
1978
1979 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1955
1980 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2306
1981 #, c-format
1982 msgid "Forecast for %s unavailable."
1983 msgstr "Predpoveď pre %s nie je dostupná."
1984
1985 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1964
1986 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2311
1987 #, c-format
1988 msgid "Location not set."
1989 msgstr "Umiestnenie nie je zadané."
1990
1991 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1981
1992 #, c-format
1993 msgid "Searching for '%s'..."
1994 msgstr "Vyhľadáva sa '%s'..."
1995
1996 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2107
1997 #, c-format
1998 msgid "Location matches for '%s'"
1999 msgstr ""
2000
2001 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2127
2002 msgid "City"
2003 msgstr "Mesto"
2004
2005 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2147
2006 msgid "Country"
2007 msgstr "Krajina"
2008
2009 #. make it nice and pretty
2010 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2286
2011 #, fuzzy
2012 msgid "Currently in "
2013 msgstr "Momentálne načítané moduly"
2014
2015 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2292
2016 msgid "Today: "
2017 msgstr "Dnes:"
2018
2019 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2293
2020 msgid "Tomorrow: "
2021 msgstr "Zajtra:"
2022
2023 #: ../plugins/weather/weather.c:415
2024 msgid "Weather Plugin"
2025 msgstr "Predpoveď počasia"
2026
2027 #: ../plugins/weather/weather.c:416
2028 msgid "Show weather conditions for a location."
2029 msgstr "Zobrazí predpoveď počasia pre danú lokáciu."
2030
2031 #: ../plugins/weather/yahooutil.c:51 ../plugins/weather/openweathermap.c:56
2032 msgid "N"
2033 msgstr ""
2034
2035 #: ../plugins/weather/yahooutil.c:52 ../plugins/weather/openweathermap.c:57
2036 msgid "NNE"
2037 msgstr ""
2038
2039 #: ../plugins/weather/yahooutil.c:53 ../plugins/weather/openweathermap.c:58
2040 msgid "NE"
2041 msgstr ""
2042
2043 #: ../plugins/weather/yahooutil.c:54 ../plugins/weather/openweathermap.c:59
2044 msgid "ENE"
2045 msgstr ""
2046
2047 #: ../plugins/weather/yahooutil.c:55 ../plugins/weather/openweathermap.c:60
2048 msgid "E"
2049 msgstr ""
2050
2051 #: ../plugins/weather/yahooutil.c:56 ../plugins/weather/openweathermap.c:61
2052 msgid "ESE"
2053 msgstr ""
2054
2055 #: ../plugins/weather/yahooutil.c:57 ../plugins/weather/openweathermap.c:62
2056 msgid "SE"
2057 msgstr ""
2058
2059 #: ../plugins/weather/yahooutil.c:58 ../plugins/weather/openweathermap.c:63
2060 msgid "SSE"
2061 msgstr ""
2062
2063 #: ../plugins/weather/yahooutil.c:59 ../plugins/weather/openweathermap.c:64
2064 msgid "S"
2065 msgstr ""
2066
2067 #: ../plugins/weather/yahooutil.c:60 ../plugins/weather/openweathermap.c:65
2068 msgid "SSW"
2069 msgstr ""
2070
2071 #: ../plugins/weather/yahooutil.c:61 ../plugins/weather/openweathermap.c:66
2072 msgid "SW"
2073 msgstr ""
2074
2075 #: ../plugins/weather/yahooutil.c:62 ../plugins/weather/openweathermap.c:67
2076 msgid "WSW"
2077 msgstr ""
2078
2079 #: ../plugins/weather/yahooutil.c:63 ../plugins/weather/openweathermap.c:68
2080 msgid "W"
2081 msgstr ""
2082
2083 #: ../plugins/weather/yahooutil.c:64 ../plugins/weather/openweathermap.c:69
2084 msgid "WNW"
2085 msgstr ""
2086
2087 #: ../plugins/weather/yahooutil.c:65 ../plugins/weather/openweathermap.c:70
2088 msgid "NW"
2089 msgstr ""
2090
2091 #: ../plugins/weather/yahooutil.c:66 ../plugins/weather/openweathermap.c:71
2092 msgid "NNW"
2093 msgstr ""
2094
2095 #: ../plugins/weather/yahooutil.c:1086
2096 msgid "Yahoo! Weather"
2097 msgstr ""
2098
2099 #: ../plugins/weather/openweathermap.c:365
2100 msgid "Mph"
2101 msgstr ""
2102
2103 #: ../plugins/weather/openweathermap.c:365
2104 msgid "m/s"
2105 msgstr ""
2106
2107 #: ../plugins/weather/openweathermap.c:535
2108 msgid "m"
2109 msgstr ""
2110
2111 #: ../plugins/weather/openweathermap.c:932
2112 msgid "OpenWeatherMap"
2113 msgstr ""
2114
2115 #~ msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
2116 #~ msgstr ""
2117 #~ " --log <číslo>  -- nastaviť podrobnosti záznamu 0-5. 0 - žiadny 5 - "
2118 #~ "podrobný\n"
2119
2120 #~ msgid "Display Image and Tooltip"
2121 #~ msgstr "Zobraziť obrázok a bublinový tip"
2122
2123 #~ msgid "Normal"
2124 #~ msgstr "Normálne"
2125
2126 #~ msgid "Warning1"
2127 #~ msgstr "Upozornenie1"
2128
2129 #~ msgid "Warning2"
2130 #~ msgstr "Upozornenie2"
2131
2132 #~ msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
2133 #~ msgstr "Nepodarilo sa spustiť nástroj na nastavenie času: %s"
2134
2135 #~ msgid "<b>Icon</b>"
2136 #~ msgstr "<b>Ikona</b>"
2137
2138 #~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
2139 #~ msgstr "Nastaviť Prepínanie rozloženia klávesnice"
2140
2141 #~ msgid "image"
2142 #~ msgstr "obrázok"
2143
2144 #~ msgid "text"
2145 #~ msgstr "text"
2146
2147 #~ msgid "Per application settings"
2148 #~ msgstr "Podľa nastavenia aplikácie"
2149
2150 #~ msgid "Default layout:"
2151 #~ msgstr "Štandardné rozloženie:"
2152
2153 #~ msgid "Available Applications"
2154 #~ msgstr "Dostupné aplikácie"
2155
2156 #~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
2157 #~ msgstr "Zobrazenie teploty systému, kesler.daniel@gmail.com"
2158
2159 #~ msgid "Left\t"
2160 #~ msgstr "Vľavo\t"
2161
2162 #~ msgid "Top\t"
2163 #~ msgstr "Hore\t"
2164
2165 #~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
2166 #~ msgstr "Nebol nájdený súbor pixmap: %s"
2167
2168 #~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
2169 #~ msgstr "Č. plochy / Názov plochy"
2170
2171 #~ msgid ""
2172 #~ "Allows you to switch the keyboard layout and\n"
2173 #~ "displays the currently selected layout."
2174 #~ msgstr ""
2175 #~ "Umožňuje vám prepínať rozloženie klávesnice\n"
2176 #~ "zobrazuje práve vybrané rozloženie."
2177
2178 #~ msgid "Other plugins available here"
2179 #~ msgstr "Ostatné zásuvné moduly sú dostupné tu"
2180
2181 #~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
2182 #~ msgstr "Stará oznamovacia oblasť KDE/GNOME"
2183
2184 #~ msgid "Enable Image:"
2185 #~ msgstr "Zapnúť obrázok:"
2186
2187 #~ msgid "Enable Transparency"
2188 #~ msgstr "Zapnúť priesvitnosť"
2189
2190 #~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
2191 #~ msgstr " --configure -- spustiť konfiguračný nástroj\n"
2192
2193 #~ msgid " -C  -- same as --configure\n"
2194 #~ msgstr " -C  -- ekvivalent --configure\n"
2195
2196 #~ msgid "Add Button"
2197 #~ msgstr "Pridať tlačidlo"
2198
2199 #~ msgid "Button Properties"
2200 #~ msgstr "Vlastnosti tlačidla"
2201
2202 #~ msgid "Remove Button"
2203 #~ msgstr "Odstrániť tlačidlo"
2204
2205 #~ msgid "Buttons"
2206 #~ msgstr "Tlačidlá"
2207
2208 #~ msgid "Accept SkipPager"
2209 #~ msgstr "Prijať SkipPager"
2210
2211 #~ msgid "Show Iconified windows"
2212 #~ msgstr "Zobraziť ikonifikované okná"
2213
2214 #~ msgid "Show mapped windows"
2215 #~ msgstr "Zobraziť mapované okná"
2216
2217 #~ msgid "Action"
2218 #~ msgstr "Činnosť"
2219
2220 #~ msgid "Kayboard Layout switcher"
2221 #~ msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
2222
2223 #~ msgid ""
2224 #~ "Dynamic\n"
2225 #~ "Pixels\n"
2226 #~ "% Percent"
2227 #~ msgstr ""
2228 #~ "Dynamicky\n"
2229 #~ "Pixelov\n"
2230 #~ "% percent"
2231
2232 #~ msgid ""
2233 #~ "Left\n"
2234 #~ "Center\n"
2235 #~ "Right"
2236 #~ msgstr ""
2237 #~ "Vľavo\n"
2238 #~ "Na stred\n"
2239 #~ "Vpravo"
2240
2241 #~ msgid ""
2242 #~ "Left\n"
2243 #~ "Right\n"
2244 #~ "Top\n"
2245 #~ "Bottom"
2246 #~ msgstr ""
2247 #~ "Vľavo\n"
2248 #~ "Vpravo\n"
2249 #~ "Hore\n"
2250 #~ "Dolu"
2251
2252 #~ msgid "Where to put the panel?"
2253 #~ msgstr "Kam umiestniť panel?"
2254
2255 #~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
2256 #~ msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %s"
2257
2258 #~ msgid "charging finished"
2259 #~ msgstr "nabíjanie dokončené"
2260
2261 #~ msgid "charging"
2262 #~ msgstr "nabíja sa"
2263
2264 #, fuzzy
2265 #~ msgid "Add to desktop panel"
2266 #~ msgstr "Pridať modul do panela"
2267
2268 #~ msgid "Development"
2269 #~ msgstr "Vývoj"
2270
2271 #~ msgid "Graphics"
2272 #~ msgstr "Grafika"
2273
2274 #~ msgid "System Tools"
2275 #~ msgstr "Systémové nástroje"
2276
2277 #~ msgid "Office"
2278 #~ msgstr "Kancelária"
2279
2280 #~ msgid "Accessories"
2281 #~ msgstr "Príslušenstvo"
2282
2283 #~ msgid "% of edge"
2284 #~ msgstr "% okraja"
2285
2286 #~ msgid "Plugins"
2287 #~ msgstr "Moduly"
2288
2289 #, fuzzy
2290 #~ msgid "Logout Command"
2291 #~ msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
2292
2293 #~ msgid "lxpanel configurator"
2294 #~ msgstr "Konfigurátor lxpanel"
2295
2296 #~ msgid "Set Dock Type"
2297 #~ msgstr "Dokk típus beállítása"
2298
2299 #~ msgid "_Add"
2300 #~ msgstr "新增(_A)"
2301
2302 #~ msgid "_Remove"
2303 #~ msgstr "移除(_R)"
2304
2305 #~ msgid "Right-click to get context menu. Drag & Drop to change order."
2306 #~ msgstr "可以按右鍵使用選單,用拖曳改變順序"
2307
2308 #~ msgid "Plugins..."
2309 #~ msgstr "外掛..."