Enable setting stretching in the panel applet config.
[lxde/lxpanel.git] / po / sk.po
1 # Slovak translation of lxpanel
2 # Copyright (C) 2006 lxde team
3 # This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4 # Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxpanel\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-04-17 22:41+0800\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-09-17 01:25+0100\n"
12 "Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
18 "10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
19
20 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
21 msgid "<b>Background</b>"
22 msgstr ""
23
24 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
25 #, fuzzy
26 msgid "<b>Font</b>"
27 msgstr "<b>Poloha</b>"
28
29 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:3
30 msgid "<b>Position</b>"
31 msgstr "<b>Poloha</b>"
32
33 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
34 msgid "<b>Properties</b>"
35 msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
36
37 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
38 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
39 msgstr "<b>Nastaviť preferované aplikácie</b>"
40
41 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
42 msgid "<b>Size</b>"
43 msgstr "<b>Veľkosť</b>"
44
45 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
46 msgid "Advanced"
47 msgstr ""
48
49 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
50 msgid "Alignment:"
51 msgstr "Zarovnanie:"
52
53 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
54 msgid "Custom Color"
55 msgstr ""
56
57 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
58 #, no-c-format
59 msgid ""
60 "Dynamic\n"
61 "Pixels\n"
62 "% Percent"
63 msgstr ""
64
65 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
66 msgid "Edge:"
67 msgstr "Okraj:"
68
69 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
70 msgid "Enable Image:"
71 msgstr ""
72
73 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
74 msgid "Enable Transparency"
75 msgstr "Zapnúť priesvitnosť"
76
77 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
78 msgid "File Manager:"
79 msgstr "Správca súborov:"
80
81 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
82 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:276
83 msgid "General"
84 msgstr "Všeobecné"
85
86 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
87 msgid "Height:"
88 msgstr "Výška:"
89
90 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
91 msgid ""
92 "Left\n"
93 "Center\n"
94 "Right"
95 msgstr ""
96
97 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
98 msgid ""
99 "Left\n"
100 "Right\n"
101 "Top\n"
102 "Bottom"
103 msgstr ""
104
105 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
106 msgid "Logout Command:"
107 msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
108
109 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
110 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
111 msgstr "Správcovia okien majú ukotvovať panel"
112
113 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
114 msgid "Margin:"
115 msgstr "Okraj:"
116
117 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
118 msgid "None (Use system theme)"
119 msgstr ""
120
121 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
122 #, fuzzy
123 msgid "Panel Applets"
124 msgstr "Nastavenia"
125
126 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
127 #, fuzzy
128 msgid "Panel Preferences"
129 msgstr "Nastavenia"
130
131 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
132 #, fuzzy
133 msgid "Pixels"
134 msgstr "pixely"
135
136 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
137 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
138 msgstr "Rezervovať miesto, nezakrývať maximalizovanými oknami"
139
140 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
141 msgid "Select an image file"
142 msgstr ""
143
144 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
145 msgid "Terminal Emulator:"
146 msgstr "Emulátor terminálu:"
147
148 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
149 msgid "Tint color:"
150 msgstr "Zafarbenie:"
151
152 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
153 msgid "Width:"
154 msgstr "Šírka:"
155
156 #. { "configure", N_("Preferences"), configure },
157 #: ../src/configurator.c:53 ../src/gtk-run.c:112
158 msgid "Run"
159 msgstr "Spustiť"
160
161 #: ../src/configurator.c:54
162 msgid "Restart"
163 msgstr "Reštartovať"
164
165 #: ../src/configurator.c:55
166 msgid "Logout"
167 msgstr "Odhlásiť"
168
169 #: ../src/configurator.c:388
170 msgid "Currently loaded plugins"
171 msgstr "Momentálne načítané moduly"
172
173 #: ../src/configurator.c:397
174 msgid "Stretch"
175 msgstr ""
176
177 #: ../src/configurator.c:495 ../src/panel.c:496
178 msgid "Add plugin to panel"
179 msgstr "Pridať modul do panela"
180
181 #: ../src/configurator.c:522 ../src/panel.c:519
182 msgid "Available plugins"
183 msgstr "Dostupné moduly"
184
185 #: ../src/configurator.c:1032
186 msgid "Logout command is not set"
187 msgstr "Príkaz na odhlásenie nie je nastavený"
188
189 #: ../src/panel.c:572 ../src/panel.c:664
190 msgid "Create New Panel"
191 msgstr ""
192
193 #: ../src/panel.c:588
194 msgid ""
195 "Really delete this panel?\n"
196 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
197 msgstr ""
198
199 #: ../src/panel.c:589
200 msgid "Confirm"
201 msgstr ""
202
203 #: ../src/panel.c:616
204 #, fuzzy, c-format
205 msgid "\"%s\" Settings"
206 msgstr "Nastavenia"
207
208 #: ../src/panel.c:638
209 #, fuzzy
210 msgid "Add / Remove Panel Items"
211 msgstr "Pridať modul do panela"
212
213 #: ../src/panel.c:646
214 #, c-format
215 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
216 msgstr ""
217
218 #: ../src/panel.c:658
219 #, fuzzy
220 msgid "Panel Settings"
221 msgstr "Nastavenia"
222
223 #: ../src/panel.c:670
224 msgid "Delete This Panel"
225 msgstr ""
226
227 #: ../src/panel.c:682
228 msgid "Panel"
229 msgstr ""
230
231 #: ../src/panel.c:1136
232 #, c-format
233 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
234 msgstr "lxpanel %s - odľahčený GTK2+ panel pre unixové pracovné prostredia\n"
235
236 #: ../src/panel.c:1137
237 #, c-format
238 msgid "Command line options:\n"
239 msgstr "Voľby príkazového riadka:\n"
240
241 #: ../src/panel.c:1138
242 #, c-format
243 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
244 msgstr ""
245
246 #: ../src/panel.c:1139
247 #, c-format
248 msgid " --version   -- print version and exit\n"
249 msgstr ""
250
251 #: ../src/panel.c:1140
252 #, c-format
253 msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
254 msgstr ""
255
256 #: ../src/panel.c:1141
257 #, c-format
258 msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
259 msgstr ""
260
261 #: ../src/panel.c:1142
262 #, c-format
263 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
264 msgstr ""
265
266 #: ../src/panel.c:1144
267 #, c-format
268 msgid " -h  -- same as --help\n"
269 msgstr ""
270
271 #: ../src/panel.c:1145
272 #, c-format
273 msgid " -p  -- same as --profile\n"
274 msgstr ""
275
276 #: ../src/panel.c:1146
277 #, c-format
278 msgid " -v  -- same as --version\n"
279 msgstr ""
280
281 #: ../src/panel.c:1147
282 #, c-format
283 msgid " -C  -- same as --configure\n"
284 msgstr ""
285
286 #: ../src/panel.c:1148
287 #, fuzzy, c-format
288 msgid ""
289 "\n"
290 "Visit http://lxde.sourceforge.net/ for detail.\n"
291 "\n"
292 msgstr ""
293 "\n"
294 "Podrobnú dokumentáciu nájdete na http://lxpanel.sourceforge.net/,\n"
295 "\n"
296
297 #: ../src/gtk-run.c:126
298 msgid "Enter the command you want to execute:"
299 msgstr "Zadajte príkaz, ktorý chcete vykonať:"
300
301 #: ../src/systray/tray.c:206
302 msgid "System Tray"
303 msgstr "Oznamovacia oblasť"
304
305 #: ../src/systray/tray.c:208
306 msgid "Old KDE/GNOME Tray"
307 msgstr "Stará oznamovacia oblasť KDE/GNOME"
308
309 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:222
310 msgid "CPU Usage Monitor"
311 msgstr "Monitor využitia CPU"
312
313 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:224
314 msgid "Display CPU usage"
315 msgstr "Zobraziť využitie CPU"
316
317 #: ../src/plugins/deskno/deskno2.c:129
318 msgid "Desktop No / Workspace Name"
319 msgstr "Č. plochy / Názov plochy"
320
321 #: ../src/plugins/deskno/deskno2.c:131
322 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
323 msgstr "Zobrazenie čísla plochy, cmeury@users.sf.net"
324
325 #. FIXME: We should have a better interface for this in the fututure.
326 #. 1. We can borrow the menu from menu plugin (PtkAppMenu).
327 #. 2. We can borrow the app chooser from PCManFM.
328 #.
329 #: ../src/plugins/launchbar.c:487
330 msgid "Select Application"
331 msgstr "Vybrať aplikáciu"
332
333 #: ../src/plugins/launchbar.c:636
334 msgid "Buttons"
335 msgstr "Tlačidlá"
336
337 #: ../src/plugins/launchbar.c:749
338 msgid "Application Launch Bar"
339 msgstr "Spúšťací panel"
340
341 #: ../src/plugins/launchbar.c:751
342 msgid "Bar with buttons to launch application"
343 msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
344
345 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:157
346 msgid "Other"
347 msgstr "Iné"
348
349 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:158
350 msgid "Game"
351 msgstr "Gra"
352
353 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:159
354 msgid "Education"
355 msgstr "Výučba"
356
357 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:160
358 msgid "Development"
359 msgstr "Vývoj"
360
361 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:161
362 msgid "Audio & Video"
363 msgstr "Zvuk a video"
364
365 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:162
366 msgid "Graphics"
367 msgstr "Grafika"
368
369 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:163
370 msgid "Settings"
371 msgstr "Nastavenia"
372
373 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:164
374 msgid "System Tools"
375 msgstr "Systémové nástroje"
376
377 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:165
378 msgid "Network"
379 msgstr "Sieť"
380
381 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:166
382 msgid "Office"
383 msgstr "Kancelária"
384
385 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:167
386 msgid "Accessories"
387 msgstr "Príslušenstvo"
388
389 #: ../src/plugins/taskbar.c:1224
390 msgid "Raise"
391 msgstr "Zdvihnúť"
392
393 #: ../src/plugins/taskbar.c:1228
394 msgid "Restore"
395 msgstr "Obnoviť"
396
397 #: ../src/plugins/taskbar.c:1232
398 msgid "Maximize"
399 msgstr "Maximalizovať"
400
401 #: ../src/plugins/taskbar.c:1236
402 msgid "Iconify"
403 msgstr "Ikonifikovať"
404
405 #: ../src/plugins/taskbar.c:1245
406 #, c-format
407 msgid "Workspace %d"
408 msgstr ""
409
410 #: ../src/plugins/taskbar.c:1253
411 #, fuzzy
412 msgid "All workspaces"
413 msgstr "Vyhradiť miesto"
414
415 #: ../src/plugins/taskbar.c:1260
416 msgid "Move to Workspace"
417 msgstr ""
418
419 #. we want this item to be farest from mouse pointer
420 #: ../src/plugins/taskbar.c:1268
421 msgid "Close Window"
422 msgstr "Zatvoriť okno"
423
424 #: ../src/plugins/taskbar.c:1516
425 msgid "Show tooltips"
426 msgstr "Zobraziť bublinové tipy"
427
428 #: ../src/plugins/taskbar.c:1517
429 msgid "Icons only"
430 msgstr "Iba ikony"
431
432 #: ../src/plugins/taskbar.c:1518
433 #, fuzzy
434 msgid "Flat Buttons"
435 msgstr "Tlačidlá"
436
437 #: ../src/plugins/taskbar.c:1519
438 #, fuzzy
439 msgid "Accept SkipPager"
440 msgstr "Prijať SkipPager"
441
442 #: ../src/plugins/taskbar.c:1520
443 msgid "Show Iconified windows"
444 msgstr "Zobraziť ikonifikované okná"
445
446 #: ../src/plugins/taskbar.c:1521
447 msgid "Show mapped windows"
448 msgstr "Zobraziť mapované okná"
449
450 #: ../src/plugins/taskbar.c:1522
451 msgid "Show windows from all desktops"
452 msgstr "Zobraziť okná zo všetkých plôch"
453
454 #: ../src/plugins/taskbar.c:1523
455 msgid "Use mouse wheel"
456 msgstr "Používať koliesko myši"
457
458 #: ../src/plugins/taskbar.c:1524
459 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
460 msgstr "Blikať, keď niektoré okno vyžaduje pozornosť"
461
462 #: ../src/plugins/taskbar.c:1525
463 msgid "Max width of task button"
464 msgstr "Max. šírka tlačidla úlohy"
465
466 #: ../src/plugins/taskbar.c:1526
467 msgid "Spacing"
468 msgstr "Rozostupy"
469
470 #: ../src/plugins/taskbar.c:1604
471 msgid "Task Bar (Window List)"
472 msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
473
474 #: ../src/plugins/taskbar.c:1606
475 msgid ""
476 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
477 "focus"
478 msgstr ""
479 "Panel úloh zobrazuje všetky otvorené okná a umoňuje ich ikonifikovať, "
480 "zatieniť alebo aktivovať"
481
482 #: ../src/plugins/dclock.c:286
483 msgid "Clock Format"
484 msgstr "Formát hodín"
485
486 #: ../src/plugins/dclock.c:287
487 msgid "Tooltip Format"
488 msgstr "Formát bublinových tipov"
489
490 #: ../src/plugins/dclock.c:288
491 msgid "Action"
492 msgstr "Činnosť"
493
494 #: ../src/plugins/dclock.c:289
495 msgid "Bold font"
496 msgstr ""
497
498 #: ../src/plugins/dclock.c:324
499 msgid "Digital Clock"
500 msgstr "Digitálne hodiny"
501
502 #: ../src/plugins/dclock.c:326
503 msgid "Display Digital clock and Tooltip"
504 msgstr "Zobraziť digitálne hodiny a bublinové tipy"
505
506 #: ../src/plugins/menu.c:595
507 msgid "Menu"
508 msgstr "Ponuka"
509
510 #: ../src/plugins/menu.c:597
511 msgid "Provide Menu"
512 msgstr "Poskytnúť ponuku"
513
514 #: ../src/plugins/separator.c:92
515 msgid "Separator"
516 msgstr "Oddeľovač"
517
518 #: ../src/plugins/separator.c:94
519 msgid "Add a separator to the panel"
520 msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
521
522 #: ../src/plugins/image.c:177
523 msgid "Dispaly Image and Tooltip"
524 msgstr "Zobraziť obrázok a bublinový tip"
525
526 #: ../src/plugins/pager.c:709
527 msgid "Desktop Pager"
528 msgstr "Stránkovač plôch"
529
530 #: ../src/plugins/pager.c:711
531 msgid "Simple pager plugin"
532 msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
533
534 #: ../src/plugins/space.c:125 ../src/plugins/batt/batt.c:824
535 msgid "Size"
536 msgstr "Veľkosť"
537
538 #: ../src/plugins/space.c:140
539 msgid "<Space>"
540 msgstr "<Miesto>"
541
542 #: ../src/plugins/space.c:142
543 msgid "Allocate space"
544 msgstr "Vyhradiť miesto"
545
546 #: ../src/plugins/wincmd.c:255
547 msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them"
548 msgstr ""
549
550 #: ../src/plugins/wincmd.c:284
551 msgid "Minimize All Windows"
552 msgstr ""
553
554 #: ../src/plugins/wincmd.c:286
555 msgid ""
556 "Sends commands to all desktop windows.\n"
557 "Supported commnds are 1)toggle iconify and 2) toggle shade"
558 msgstr ""
559
560 #: ../src/plugins/dirmenu.c:210
561 msgid "Open in _Terminal"
562 msgstr ""
563
564 #: ../src/plugins/dirmenu.c:371
565 msgid "Directory Menu"
566 msgstr ""
567
568 #: ../src/plugins/dirmenu.c:373
569 msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
570 msgstr ""
571
572 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
573 #: ../src/plugins/volume/volume.c:153
574 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:290
575 msgid "Volume control"
576 msgstr ""
577
578 #: ../src/plugins/volume/volume.c:165
579 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:304
580 msgid "Volume Control"
581 msgstr ""
582
583 #. create frame
584 #: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:100
585 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:191
586 msgid "Volume"
587 msgstr ""
588
589 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:207
590 msgid "Mute"
591 msgstr ""
592
593 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:144
594 msgid "<Hidden Access Point>"
595 msgstr ""
596
597 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:177
598 msgid "Wireless Networks not found in range"
599 msgstr ""
600
601 #. Repair
602 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:213
603 #, fuzzy
604 msgid "Repair"
605 msgstr "Reštartovať"
606
607 #. interface down
608 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:218
609 msgid "Disable"
610 msgstr ""
611
612 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:276
613 msgid "Network cable is plugged out"
614 msgstr ""
615
616 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:278
617 msgid "Connection has limited or no connectivity"
618 msgstr ""
619
620 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:282 ../src/plugins/netstat/netstat.c:293
621 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:304
622 msgid "IP Address:"
623 msgstr ""
624
625 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:283
626 msgid "Remote IP:"
627 msgstr ""
628
629 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:284 ../src/plugins/netstat/netstat.c:295
630 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:306
631 msgid "Netmask:"
632 msgstr ""
633
634 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:285 ../src/plugins/netstat/netstat.c:297
635 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
636 msgid "Activity"
637 msgstr ""
638
639 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:285 ../src/plugins/netstat/netstat.c:297
640 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
641 #, fuzzy
642 msgid "Sent"
643 msgstr "Stred"
644
645 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:285 ../src/plugins/netstat/netstat.c:297
646 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
647 msgid "Received"
648 msgstr ""
649
650 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:286 ../src/plugins/netstat/netstat.c:298
651 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:309
652 msgid "bytes"
653 msgstr ""
654
655 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:287 ../src/plugins/netstat/netstat.c:299
656 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310
657 msgid "packets"
658 msgstr ""
659
660 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:290
661 msgid "Wireless"
662 msgstr ""
663
664 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:292
665 msgid "Protocol:"
666 msgstr ""
667
668 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:294 ../src/plugins/netstat/netstat.c:305
669 msgid "Boradcast:"
670 msgstr ""
671
672 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:296 ../src/plugins/netstat/netstat.c:307
673 msgid "HW Address:"
674 msgstr ""
675
676 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:446
677 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:181
678 msgid "Net Status Monitor"
679 msgstr ""
680
681 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:448
682 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:183
683 msgid "Monitor network status"
684 msgstr ""
685
686 #. create dialog
687 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:97
688 msgid "Setting Encryption Key"
689 msgstr ""
690
691 #. messages
692 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:107
693 msgid ""
694 "This wireless network was encrypted.\n"
695 "You must have the encryption key."
696 msgstr ""
697
698 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:112
699 msgid "Encryption Key:"
700 msgstr ""
701
702 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:163
703 msgid "Interface to monitor"
704 msgstr ""
705
706 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:164
707 msgid "Config tool"
708 msgstr ""
709
710 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:52
711 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:311
712 msgid "Unknown"
713 msgstr ""
714
715 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:115
716 msgid "Connection Properties"
717 msgstr ""
718
719 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:121
720 #, c-format
721 msgid "Connection Properties: %s"
722 msgstr ""
723
724 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:134
725 #, c-format
726 msgid "%lu packet"
727 msgid_plural "%lu packets"
728 msgstr[0] ""
729
730 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:395
731 #, c-format
732 msgid ""
733 "There was an error displaying help:\n"
734 "%s"
735 msgstr ""
736
737 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:579
738 #, c-format
739 msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
740 msgstr ""
741
742 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:131
743 msgid "<b>Connection</b>"
744 msgstr ""
745
746 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:155
747 msgid "Status:"
748 msgstr ""
749
750 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:171
751 msgid "_Name:"
752 msgstr ""
753
754 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:194
755 msgid "<b>Activity</b>"
756 msgstr ""
757
758 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:232
759 msgid "Received:"
760 msgstr ""
761
762 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:239
763 msgid "Sent:"
764 msgstr ""
765
766 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:250
767 msgid "<b>Signal Strength</b>"
768 msgstr ""
769
770 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:272
771 msgid "0%"
772 msgstr ""
773
774 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:289
775 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
776 msgstr ""
777
778 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:309
779 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:396
780 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:452
781 msgid "Address:"
782 msgstr ""
783
784 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:316
785 msgid "Destination:"
786 msgstr ""
787
788 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:323
789 msgid "Broadcast:"
790 msgstr ""
791
792 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:330
793 msgid "Subnet Mask:"
794 msgstr ""
795
796 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:376
797 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
798 msgstr ""
799
800 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:403
801 msgid "Scope:"
802 msgstr ""
803
804 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:432
805 msgid "<b>Network Device</b>"
806 msgstr ""
807
808 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:477
809 msgid "Type:"
810 msgstr ""
811
812 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:484
813 msgid "Support"
814 msgstr ""
815
816 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:513
817 msgid "Con_figure"
818 msgstr ""
819
820 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:379
821 #, c-format
822 msgid "Network Connection: %s"
823 msgstr ""
824
825 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:384
826 msgid "Network Connection"
827 msgstr ""
828
829 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:811
830 msgid "Interface"
831 msgstr ""
832
833 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:812
834 msgid "The current interface the icon is monitoring."
835 msgstr ""
836
837 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:819
838 msgid "Orientation"
839 msgstr ""
840
841 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:820
842 msgid "The orientation of the tray."
843 msgstr ""
844
845 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:828
846 msgid "Tooltips Enabled"
847 msgstr ""
848
849 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:829
850 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
851 msgstr ""
852
853 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:836
854 msgid "Show Signal"
855 msgstr ""
856
857 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:837
858 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
859 msgstr ""
860
861 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:950
862 #, c-format
863 msgid ""
864 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
865 "\n"
866 "%s"
867 msgstr ""
868
869 #: ../src/plugins/batt/batt.c:330
870 #, c-format
871 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
872 msgstr ""
873
874 #: ../src/plugins/batt/batt.c:339
875 #, c-format
876 msgid "Battery: %d%% charged, %s"
877 msgstr ""
878
879 #: ../src/plugins/batt/batt.c:341
880 msgid "charging finished"
881 msgstr ""
882
883 #: ../src/plugins/batt/batt.c:341
884 msgid "not charging"
885 msgstr ""
886
887 #: ../src/plugins/batt/batt.c:346
888 #, c-format
889 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
890 msgstr ""
891
892 #: ../src/plugins/batt/batt.c:394
893 #, c-format
894 msgid "No batteries found"
895 msgstr ""
896
897 #: ../src/plugins/batt/batt.c:814
898 msgid "Hide if there is no battery"
899 msgstr ""
900
901 #: ../src/plugins/batt/batt.c:816
902 msgid "Alarm command"
903 msgstr ""
904
905 #: ../src/plugins/batt/batt.c:817
906 msgid "Alarm time (minutes left)"
907 msgstr ""
908
909 #: ../src/plugins/batt/batt.c:818
910 msgid "Background color"
911 msgstr ""
912
913 #: ../src/plugins/batt/batt.c:819
914 msgid "Charging color 1"
915 msgstr ""
916
917 #: ../src/plugins/batt/batt.c:820
918 msgid "Charging color 2"
919 msgstr ""
920
921 #: ../src/plugins/batt/batt.c:821
922 msgid "Discharging color 1"
923 msgstr ""
924
925 #: ../src/plugins/batt/batt.c:822
926 msgid "Discharging color 2"
927 msgstr ""
928
929 #: ../src/plugins/batt/batt.c:823
930 msgid "Border width"
931 msgstr ""
932
933 #: ../src/plugins/batt/batt.c:858
934 #, fuzzy
935 msgid "Battery Monitor"
936 msgstr "Monitor využitia CPU"
937
938 #: ../src/plugins/batt/batt.c:860
939 msgid "Display battery status using ACPI"
940 msgstr ""
941
942 #~ msgid "Applications"
943 #~ msgstr "Aplikácie"
944
945 #~ msgid "dynamic"
946 #~ msgstr "dynamická"
947
948 #~ msgid "pixels"
949 #~ msgstr "pixely"
950
951 #~ msgid "% of edge"
952 #~ msgstr "% okraja"
953
954 #~ msgid "Plugins"
955 #~ msgstr "Moduly"
956
957 #~ msgid "Left"
958 #~ msgstr "Vľavo"
959
960 #~ msgid "Right"
961 #~ msgstr "Vpravo"
962
963 #~ msgid "Top"
964 #~ msgstr "Hore"
965
966 #~ msgid "Bottom"
967 #~ msgstr "Dolu"
968
969 #~ msgid "Center"
970 #~ msgstr "Stred"
971
972 #, fuzzy
973 #~ msgid "Logout Command"
974 #~ msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
975
976 #~ msgid "lxpanel configurator"
977 #~ msgstr "Konfigurátor lxpanel"
978
979 #~ msgid "<b>Transparency</b>"
980 #~ msgstr "<b>Priesvitnosť</b>"
981
982 #~ msgid "Icons"
983 #~ msgstr "Ikony"
984
985 #~ msgid "Change window icons"
986 #~ msgstr "Zmeniť ikony okna"
987
988 #~ msgid "Set Dock Type"
989 #~ msgstr "Dokk típus beállítása"
990
991 #~ msgid "_Add"
992 #~ msgstr "新增(_A)"
993
994 #~ msgid "_Remove"
995 #~ msgstr "移除(_R)"
996
997 #~ msgid "Right-click to get context menu. Drag & Drop to change order."
998 #~ msgstr "可以按右鍵使用選單,用拖曳改變順序"
999
1000 #~ msgid "Plugins..."
1001 #~ msgstr "外掛..."