Use PtkUIXml and glade file to build a better config dialog.
[lxde/lxpanel.git] / po / sk.po
1 # Slovak translation of lxpanel
2 # Copyright (C) 2006 lxde team
3 # This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4 # Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxpanel\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-04-17 01:29+0800\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-09-17 01:25+0100\n"
12 "Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
18 "10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
19
20 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
21 msgid "<b>Background</b>"
22 msgstr ""
23
24 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
25 #, fuzzy
26 msgid "<b>Font</b>"
27 msgstr "<b>Poloha</b>"
28
29 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:3
30 msgid "<b>Position</b>"
31 msgstr "<b>Poloha</b>"
32
33 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
34 msgid "<b>Properties</b>"
35 msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
36
37 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
38 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
39 msgstr "<b>Nastaviť preferované aplikácie</b>"
40
41 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
42 msgid "<b>Size</b>"
43 msgstr "<b>Veľkosť</b>"
44
45 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
46 msgid "Advanced"
47 msgstr ""
48
49 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
50 msgid "Alignment:"
51 msgstr "Zarovnanie:"
52
53 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
54 msgid "Custom Color"
55 msgstr ""
56
57 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
58 #, no-c-format
59 msgid ""
60 "Dynamic\n"
61 "Pixels\n"
62 "% Percent"
63 msgstr ""
64
65 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
66 msgid "Edge:"
67 msgstr "Okraj:"
68
69 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
70 msgid "Enable Image:"
71 msgstr ""
72
73 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
74 msgid "Enable Transparency"
75 msgstr "Zapnúť priesvitnosť"
76
77 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
78 msgid "File Manager:"
79 msgstr "Správca súborov:"
80
81 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
82 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:276
83 msgid "General"
84 msgstr "Všeobecné"
85
86 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
87 msgid "Height:"
88 msgstr "Výška:"
89
90 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
91 msgid ""
92 "Left\n"
93 "Center\n"
94 "Right"
95 msgstr ""
96
97 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
98 msgid ""
99 "Left\n"
100 "Right\n"
101 "Top\n"
102 "Bottom"
103 msgstr ""
104
105 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
106 msgid "Logout Command:"
107 msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
108
109 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28
110 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
111 msgstr "Správcovia okien majú ukotvovať panel"
112
113 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
114 msgid "Margin:"
115 msgstr "Okraj:"
116
117 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
118 msgid "None (Use system theme)"
119 msgstr ""
120
121 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
122 #, fuzzy
123 msgid "Panel Applets"
124 msgstr "Nastavenia"
125
126 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
127 #, fuzzy
128 msgid "Panel Preferences"
129 msgstr "Nastavenia"
130
131 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
132 #, fuzzy
133 msgid "Pixels"
134 msgstr "pixely"
135
136 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
137 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
138 msgstr "Rezervovať miesto, nezakrývať maximalizovanými oknami"
139
140 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
141 msgid "Select an image file"
142 msgstr ""
143
144 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
145 msgid "Terminal Emulator:"
146 msgstr "Emulátor terminálu:"
147
148 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
149 msgid "Tint color:"
150 msgstr "Zafarbenie:"
151
152 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
153 msgid "Width:"
154 msgstr "Šírka:"
155
156 #. { "configure", N_("Preferences"), configure },
157 #: ../src/configurator.c:46 ../src/gtk-run.c:112
158 msgid "Run"
159 msgstr "Spustiť"
160
161 #: ../src/configurator.c:47
162 msgid "Restart"
163 msgstr "Reštartovať"
164
165 #: ../src/configurator.c:48
166 msgid "Logout"
167 msgstr "Odhlásiť"
168
169 #: ../src/configurator.c:389
170 msgid "Currently loaded plugins"
171 msgstr "Momentálne načítané moduly"
172
173 #: ../src/configurator.c:485 ../src/panel.c:497
174 msgid "Add plugin to panel"
175 msgstr "Pridať modul do panela"
176
177 #: ../src/configurator.c:512 ../src/panel.c:520
178 msgid "Available plugins"
179 msgstr "Dostupné moduly"
180
181 #: ../src/configurator.c:1054
182 msgid "Logout command is not set"
183 msgstr "Príkaz na odhlásenie nie je nastavený"
184
185 #: ../src/panel.c:573 ../src/panel.c:665
186 msgid "Create New Panel"
187 msgstr ""
188
189 #: ../src/panel.c:589
190 msgid ""
191 "Really delete this panel?\n"
192 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
193 msgstr ""
194
195 #: ../src/panel.c:590
196 msgid "Confirm"
197 msgstr ""
198
199 #: ../src/panel.c:617
200 #, fuzzy, c-format
201 msgid "\"%s\" Settings"
202 msgstr "Nastavenia"
203
204 #: ../src/panel.c:639
205 #, fuzzy
206 msgid "Add / Remove Panel Items"
207 msgstr "Pridať modul do panela"
208
209 #: ../src/panel.c:647
210 #, c-format
211 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
212 msgstr ""
213
214 #: ../src/panel.c:659
215 #, fuzzy
216 msgid "Panel Settings"
217 msgstr "Nastavenia"
218
219 #: ../src/panel.c:671
220 msgid "Delete This Panel"
221 msgstr ""
222
223 #: ../src/panel.c:683
224 msgid "Panel"
225 msgstr ""
226
227 #: ../src/panel.c:1137
228 #, c-format
229 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
230 msgstr "lxpanel %s - odľahčený GTK2+ panel pre unixové pracovné prostredia\n"
231
232 #: ../src/panel.c:1138
233 #, c-format
234 msgid "Command line options:\n"
235 msgstr "Voľby príkazového riadka:\n"
236
237 #: ../src/panel.c:1139
238 #, c-format
239 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
240 msgstr ""
241
242 #: ../src/panel.c:1140
243 #, c-format
244 msgid " --version   -- print version and exit\n"
245 msgstr ""
246
247 #: ../src/panel.c:1141
248 #, c-format
249 msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
250 msgstr ""
251
252 #: ../src/panel.c:1142
253 #, c-format
254 msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
255 msgstr ""
256
257 #: ../src/panel.c:1143
258 #, c-format
259 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
260 msgstr ""
261
262 #: ../src/panel.c:1145
263 #, c-format
264 msgid " -h  -- same as --help\n"
265 msgstr ""
266
267 #: ../src/panel.c:1146
268 #, c-format
269 msgid " -p  -- same as --profile\n"
270 msgstr ""
271
272 #: ../src/panel.c:1147
273 #, c-format
274 msgid " -v  -- same as --version\n"
275 msgstr ""
276
277 #: ../src/panel.c:1148
278 #, c-format
279 msgid " -C  -- same as --configure\n"
280 msgstr ""
281
282 #: ../src/panel.c:1149
283 #, fuzzy, c-format
284 msgid ""
285 "\n"
286 "Visit http://lxde.sourceforge.net/ for detail.\n"
287 "\n"
288 msgstr ""
289 "\n"
290 "Podrobnú dokumentáciu nájdete na http://lxpanel.sourceforge.net/,\n"
291 "\n"
292
293 #: ../src/gtk-run.c:126
294 msgid "Enter the command you want to execute:"
295 msgstr "Zadajte príkaz, ktorý chcete vykonať:"
296
297 #: ../src/systray/tray.c:206
298 msgid "System Tray"
299 msgstr "Oznamovacia oblasť"
300
301 #: ../src/systray/tray.c:208
302 msgid "Old KDE/GNOME Tray"
303 msgstr "Stará oznamovacia oblasť KDE/GNOME"
304
305 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:222
306 msgid "CPU Usage Monitor"
307 msgstr "Monitor využitia CPU"
308
309 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:224
310 msgid "Display CPU usage"
311 msgstr "Zobraziť využitie CPU"
312
313 #: ../src/plugins/deskno/deskno2.c:129
314 msgid "Desktop No / Workspace Name"
315 msgstr "Č. plochy / Názov plochy"
316
317 #: ../src/plugins/deskno/deskno2.c:131
318 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
319 msgstr "Zobrazenie čísla plochy, cmeury@users.sf.net"
320
321 #. FIXME: We should have a better interface for this in the fututure.
322 #. 1. We can borrow the menu from menu plugin (PtkAppMenu).
323 #. 2. We can borrow the app chooser from PCManFM.
324 #.
325 #: ../src/plugins/launchbar.c:487
326 msgid "Select Application"
327 msgstr "Vybrať aplikáciu"
328
329 #: ../src/plugins/launchbar.c:636
330 msgid "Buttons"
331 msgstr "Tlačidlá"
332
333 #: ../src/plugins/launchbar.c:749
334 msgid "Application Launch Bar"
335 msgstr "Spúšťací panel"
336
337 #: ../src/plugins/launchbar.c:751
338 msgid "Bar with buttons to launch application"
339 msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
340
341 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:157
342 msgid "Other"
343 msgstr "Iné"
344
345 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:158
346 msgid "Game"
347 msgstr "Gra"
348
349 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:159
350 msgid "Education"
351 msgstr "Výučba"
352
353 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:160
354 msgid "Development"
355 msgstr "Vývoj"
356
357 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:161
358 msgid "Audio & Video"
359 msgstr "Zvuk a video"
360
361 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:162
362 msgid "Graphics"
363 msgstr "Grafika"
364
365 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:163
366 msgid "Settings"
367 msgstr "Nastavenia"
368
369 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:164
370 msgid "System Tools"
371 msgstr "Systémové nástroje"
372
373 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:165
374 msgid "Network"
375 msgstr "Sieť"
376
377 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:166
378 msgid "Office"
379 msgstr "Kancelária"
380
381 #: ../src/plugins/ptk-app-menu.c:167
382 msgid "Accessories"
383 msgstr "Príslušenstvo"
384
385 #: ../src/plugins/taskbar.c:1224
386 msgid "Raise"
387 msgstr "Zdvihnúť"
388
389 #: ../src/plugins/taskbar.c:1228
390 msgid "Restore"
391 msgstr "Obnoviť"
392
393 #: ../src/plugins/taskbar.c:1232
394 msgid "Maximize"
395 msgstr "Maximalizovať"
396
397 #: ../src/plugins/taskbar.c:1236
398 msgid "Iconify"
399 msgstr "Ikonifikovať"
400
401 #: ../src/plugins/taskbar.c:1245
402 #, c-format
403 msgid "Workspace %d"
404 msgstr ""
405
406 #: ../src/plugins/taskbar.c:1253
407 #, fuzzy
408 msgid "All workspaces"
409 msgstr "Vyhradiť miesto"
410
411 #: ../src/plugins/taskbar.c:1260
412 msgid "Move to Workspace"
413 msgstr ""
414
415 #. we want this item to be farest from mouse pointer
416 #: ../src/plugins/taskbar.c:1268
417 msgid "Close Window"
418 msgstr "Zatvoriť okno"
419
420 #: ../src/plugins/taskbar.c:1516
421 msgid "Show tooltips"
422 msgstr "Zobraziť bublinové tipy"
423
424 #: ../src/plugins/taskbar.c:1517
425 msgid "Icons only"
426 msgstr "Iba ikony"
427
428 #: ../src/plugins/taskbar.c:1518
429 #, fuzzy
430 msgid "Flat Buttons"
431 msgstr "Tlačidlá"
432
433 #: ../src/plugins/taskbar.c:1519
434 #, fuzzy
435 msgid "Accept SkipPager"
436 msgstr "Prijať SkipPager"
437
438 #: ../src/plugins/taskbar.c:1520
439 msgid "Show Iconified windows"
440 msgstr "Zobraziť ikonifikované okná"
441
442 #: ../src/plugins/taskbar.c:1521
443 msgid "Show mapped windows"
444 msgstr "Zobraziť mapované okná"
445
446 #: ../src/plugins/taskbar.c:1522
447 msgid "Show windows from all desktops"
448 msgstr "Zobraziť okná zo všetkých plôch"
449
450 #: ../src/plugins/taskbar.c:1523
451 msgid "Use mouse wheel"
452 msgstr "Používať koliesko myši"
453
454 #: ../src/plugins/taskbar.c:1524
455 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
456 msgstr "Blikať, keď niektoré okno vyžaduje pozornosť"
457
458 #: ../src/plugins/taskbar.c:1525
459 msgid "Max width of task button"
460 msgstr "Max. šírka tlačidla úlohy"
461
462 #: ../src/plugins/taskbar.c:1526
463 msgid "Spacing"
464 msgstr "Rozostupy"
465
466 #: ../src/plugins/taskbar.c:1604
467 msgid "Task Bar (Window List)"
468 msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
469
470 #: ../src/plugins/taskbar.c:1606
471 msgid ""
472 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
473 "focus"
474 msgstr ""
475 "Panel úloh zobrazuje všetky otvorené okná a umoňuje ich ikonifikovať, "
476 "zatieniť alebo aktivovať"
477
478 #: ../src/plugins/dclock.c:286
479 msgid "Clock Format"
480 msgstr "Formát hodín"
481
482 #: ../src/plugins/dclock.c:287
483 msgid "Tooltip Format"
484 msgstr "Formát bublinových tipov"
485
486 #: ../src/plugins/dclock.c:288
487 msgid "Action"
488 msgstr "Činnosť"
489
490 #: ../src/plugins/dclock.c:289
491 msgid "Bold font"
492 msgstr ""
493
494 #: ../src/plugins/dclock.c:324
495 msgid "Digital Clock"
496 msgstr "Digitálne hodiny"
497
498 #: ../src/plugins/dclock.c:326
499 msgid "Display Digital clock and Tooltip"
500 msgstr "Zobraziť digitálne hodiny a bublinové tipy"
501
502 #: ../src/plugins/menu.c:595
503 msgid "Menu"
504 msgstr "Ponuka"
505
506 #: ../src/plugins/menu.c:597
507 msgid "Provide Menu"
508 msgstr "Poskytnúť ponuku"
509
510 #: ../src/plugins/separator.c:92
511 msgid "Separator"
512 msgstr "Oddeľovač"
513
514 #: ../src/plugins/separator.c:94
515 msgid "Add a separator to the panel"
516 msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
517
518 #: ../src/plugins/image.c:177
519 msgid "Dispaly Image and Tooltip"
520 msgstr "Zobraziť obrázok a bublinový tip"
521
522 #: ../src/plugins/pager.c:709
523 msgid "Desktop Pager"
524 msgstr "Stránkovač plôch"
525
526 #: ../src/plugins/pager.c:711
527 msgid "Simple pager plugin"
528 msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
529
530 #: ../src/plugins/space.c:125 ../src/plugins/batt/batt.c:824
531 msgid "Size"
532 msgstr "Veľkosť"
533
534 #: ../src/plugins/space.c:140
535 msgid "<Space>"
536 msgstr "<Miesto>"
537
538 #: ../src/plugins/space.c:142
539 msgid "Allocate space"
540 msgstr "Vyhradiť miesto"
541
542 #: ../src/plugins/wincmd.c:255
543 msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them"
544 msgstr ""
545
546 #: ../src/plugins/wincmd.c:284
547 msgid "Minimize All Windows"
548 msgstr ""
549
550 #: ../src/plugins/wincmd.c:286
551 msgid ""
552 "Sends commands to all desktop windows.\n"
553 "Supported commnds are 1)toggle iconify and 2) toggle shade"
554 msgstr ""
555
556 #: ../src/plugins/dirmenu.c:210
557 msgid "Open in _Terminal"
558 msgstr ""
559
560 #: ../src/plugins/dirmenu.c:371
561 msgid "Directory Menu"
562 msgstr ""
563
564 #: ../src/plugins/dirmenu.c:373
565 msgid "Browse directory tree via menu (Author: PCMan)"
566 msgstr ""
567
568 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
569 #: ../src/plugins/volume/volume.c:153
570 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:290
571 msgid "Volume control"
572 msgstr ""
573
574 #: ../src/plugins/volume/volume.c:165
575 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:304
576 msgid "Volume Control"
577 msgstr ""
578
579 #. create frame
580 #: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:100
581 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:191
582 msgid "Volume"
583 msgstr ""
584
585 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:207
586 msgid "Mute"
587 msgstr ""
588
589 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:144
590 msgid "<Hidden Access Point>"
591 msgstr ""
592
593 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:177
594 msgid "Wireless Networks not found in range"
595 msgstr ""
596
597 #. Repair
598 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:213
599 #, fuzzy
600 msgid "Repair"
601 msgstr "Reštartovať"
602
603 #. interface down
604 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:218
605 msgid "Disable"
606 msgstr ""
607
608 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:276
609 msgid "Network cable is plugged out"
610 msgstr ""
611
612 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:278
613 msgid "Connection has limited or no connectivity"
614 msgstr ""
615
616 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:282 ../src/plugins/netstat/netstat.c:293
617 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:304
618 msgid "IP Address:"
619 msgstr ""
620
621 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:283
622 msgid "Remote IP:"
623 msgstr ""
624
625 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:284 ../src/plugins/netstat/netstat.c:295
626 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:306
627 msgid "Netmask:"
628 msgstr ""
629
630 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:285 ../src/plugins/netstat/netstat.c:297
631 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
632 msgid "Activity"
633 msgstr ""
634
635 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:285 ../src/plugins/netstat/netstat.c:297
636 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
637 #, fuzzy
638 msgid "Sent"
639 msgstr "Stred"
640
641 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:285 ../src/plugins/netstat/netstat.c:297
642 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:308
643 msgid "Received"
644 msgstr ""
645
646 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:286 ../src/plugins/netstat/netstat.c:298
647 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:309
648 msgid "bytes"
649 msgstr ""
650
651 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:287 ../src/plugins/netstat/netstat.c:299
652 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:310
653 msgid "packets"
654 msgstr ""
655
656 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:290
657 msgid "Wireless"
658 msgstr ""
659
660 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:292
661 msgid "Protocol:"
662 msgstr ""
663
664 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:294 ../src/plugins/netstat/netstat.c:305
665 msgid "Boradcast:"
666 msgstr ""
667
668 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:296 ../src/plugins/netstat/netstat.c:307
669 msgid "HW Address:"
670 msgstr ""
671
672 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:446
673 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:181
674 msgid "Net Status Monitor"
675 msgstr ""
676
677 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:448
678 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:183
679 msgid "Monitor network status"
680 msgstr ""
681
682 #. create dialog
683 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:97
684 msgid "Setting Encryption Key"
685 msgstr ""
686
687 #. messages
688 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:107
689 msgid ""
690 "This wireless network was encrypted.\n"
691 "You must have the encryption key."
692 msgstr ""
693
694 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:112
695 msgid "Encryption Key:"
696 msgstr ""
697
698 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:163
699 msgid "Interface to monitor"
700 msgstr ""
701
702 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:164
703 msgid "Config tool"
704 msgstr ""
705
706 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:52
707 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:311
708 msgid "Unknown"
709 msgstr ""
710
711 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:115
712 msgid "Connection Properties"
713 msgstr ""
714
715 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:121
716 #, c-format
717 msgid "Connection Properties: %s"
718 msgstr ""
719
720 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:134
721 #, c-format
722 msgid "%lu packet"
723 msgid_plural "%lu packets"
724 msgstr[0] ""
725
726 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:395
727 #, c-format
728 msgid ""
729 "There was an error displaying help:\n"
730 "%s"
731 msgstr ""
732
733 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:579
734 #, c-format
735 msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
736 msgstr ""
737
738 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:131
739 msgid "<b>Connection</b>"
740 msgstr ""
741
742 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:155
743 msgid "Status:"
744 msgstr ""
745
746 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:171
747 msgid "_Name:"
748 msgstr ""
749
750 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:194
751 msgid "<b>Activity</b>"
752 msgstr ""
753
754 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:232
755 msgid "Received:"
756 msgstr ""
757
758 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:239
759 msgid "Sent:"
760 msgstr ""
761
762 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:250
763 msgid "<b>Signal Strength</b>"
764 msgstr ""
765
766 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:272
767 msgid "0%"
768 msgstr ""
769
770 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:289
771 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
772 msgstr ""
773
774 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:309
775 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:396
776 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:452
777 msgid "Address:"
778 msgstr ""
779
780 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:316
781 msgid "Destination:"
782 msgstr ""
783
784 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:323
785 msgid "Broadcast:"
786 msgstr ""
787
788 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:330
789 msgid "Subnet Mask:"
790 msgstr ""
791
792 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:376
793 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
794 msgstr ""
795
796 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:403
797 msgid "Scope:"
798 msgstr ""
799
800 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:432
801 msgid "<b>Network Device</b>"
802 msgstr ""
803
804 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:477
805 msgid "Type:"
806 msgstr ""
807
808 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:484
809 msgid "Support"
810 msgstr ""
811
812 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog-ui.c:513
813 msgid "Con_figure"
814 msgstr ""
815
816 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:379
817 #, c-format
818 msgid "Network Connection: %s"
819 msgstr ""
820
821 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:384
822 msgid "Network Connection"
823 msgstr ""
824
825 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:811
826 msgid "Interface"
827 msgstr ""
828
829 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:812
830 msgid "The current interface the icon is monitoring."
831 msgstr ""
832
833 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:819
834 msgid "Orientation"
835 msgstr ""
836
837 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:820
838 msgid "The orientation of the tray."
839 msgstr ""
840
841 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:828
842 msgid "Tooltips Enabled"
843 msgstr ""
844
845 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:829
846 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
847 msgstr ""
848
849 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:836
850 msgid "Show Signal"
851 msgstr ""
852
853 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:837
854 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
855 msgstr ""
856
857 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:950
858 #, c-format
859 msgid ""
860 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
861 "\n"
862 "%s"
863 msgstr ""
864
865 #: ../src/plugins/batt/batt.c:330
866 #, c-format
867 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
868 msgstr ""
869
870 #: ../src/plugins/batt/batt.c:339
871 #, c-format
872 msgid "Battery: %d%% charged, %s"
873 msgstr ""
874
875 #: ../src/plugins/batt/batt.c:341
876 msgid "charging finished"
877 msgstr ""
878
879 #: ../src/plugins/batt/batt.c:341
880 msgid "not charging"
881 msgstr ""
882
883 #: ../src/plugins/batt/batt.c:346
884 #, c-format
885 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
886 msgstr ""
887
888 #: ../src/plugins/batt/batt.c:394
889 #, c-format
890 msgid "No batteries found"
891 msgstr ""
892
893 #: ../src/plugins/batt/batt.c:814
894 msgid "Hide if there is no battery"
895 msgstr ""
896
897 #: ../src/plugins/batt/batt.c:816
898 msgid "Alarm command"
899 msgstr ""
900
901 #: ../src/plugins/batt/batt.c:817
902 msgid "Alarm time (minutes left)"
903 msgstr ""
904
905 #: ../src/plugins/batt/batt.c:818
906 msgid "Background color"
907 msgstr ""
908
909 #: ../src/plugins/batt/batt.c:819
910 msgid "Charging color 1"
911 msgstr ""
912
913 #: ../src/plugins/batt/batt.c:820
914 msgid "Charging color 2"
915 msgstr ""
916
917 #: ../src/plugins/batt/batt.c:821
918 msgid "Discharging color 1"
919 msgstr ""
920
921 #: ../src/plugins/batt/batt.c:822
922 msgid "Discharging color 2"
923 msgstr ""
924
925 #: ../src/plugins/batt/batt.c:823
926 msgid "Border width"
927 msgstr ""
928
929 #: ../src/plugins/batt/batt.c:858
930 #, fuzzy
931 msgid "Battery Monitor"
932 msgstr "Monitor využitia CPU"
933
934 #: ../src/plugins/batt/batt.c:860
935 msgid "Display battery status using ACPI"
936 msgstr ""
937
938 #~ msgid "Applications"
939 #~ msgstr "Aplikácie"
940
941 #~ msgid "dynamic"
942 #~ msgstr "dynamická"
943
944 #~ msgid "pixels"
945 #~ msgstr "pixely"
946
947 #~ msgid "% of edge"
948 #~ msgstr "% okraja"
949
950 #~ msgid "Plugins"
951 #~ msgstr "Moduly"
952
953 #~ msgid "Left"
954 #~ msgstr "Vľavo"
955
956 #~ msgid "Right"
957 #~ msgstr "Vpravo"
958
959 #~ msgid "Top"
960 #~ msgstr "Hore"
961
962 #~ msgid "Bottom"
963 #~ msgstr "Dolu"
964
965 #~ msgid "Center"
966 #~ msgstr "Stred"
967
968 #, fuzzy
969 #~ msgid "Logout Command"
970 #~ msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
971
972 #~ msgid "lxpanel configurator"
973 #~ msgstr "Konfigurátor lxpanel"
974
975 #~ msgid "<b>Transparency</b>"
976 #~ msgstr "<b>Priesvitnosť</b>"
977
978 #~ msgid "Icons"
979 #~ msgstr "Ikony"
980
981 #~ msgid "Change window icons"
982 #~ msgstr "Zmeniť ikony okna"
983
984 #~ msgid "Set Dock Type"
985 #~ msgstr "Dokk típus beállítása"
986
987 #~ msgid "_Add"
988 #~ msgstr "新增(_A)"
989
990 #~ msgid "_Remove"
991 #~ msgstr "移除(_R)"
992
993 #~ msgid "Right-click to get context menu. Drag & Drop to change order."
994 #~ msgstr "可以按右鍵使用選單,用拖曳改變順序"
995
996 #~ msgid "Plugins..."
997 #~ msgstr "外掛..."