b655422d29561acc22639f89f78c3e0a913c7b61
[lxde/lxpanel.git] / po / pl.po
1 # Polish translation of lxpanel package
2 # Copyright (C) 2006 the lxde team
3 # This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4 # Grzegorz Gibas <amigib@gmail.com>, 2009.
5 # Artur <mazdac@gmail.com>, 2006, 2010.
6 # Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011.
7 # Piotr Sipika <Piotr.Sipika@gmail.com>, 2012, 2013.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: lxpanel 0.5.6\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2014-08-20 13:56+0300\n"
13 "PO-Revision-Date: 2014-08-25 20:18+0000\n"
14 "Last-Translator: Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>\n"
15 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
16 "Language: pl\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
21 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
22 "X-Generator: Pootle 2.6.0-rc1\n"
23 "X-POOTLE-MTIME: 1408997929.000000\n"
24
25 #. { "configure", N_("Preferences"), configure },
26 #: ../src/configurator.c:50 ../src/gtk-run.c:373 ../plugins/menu.c:749
27 msgid "Run"
28 msgstr "Uruchom"
29
30 #: ../src/configurator.c:51 ../plugins/menu.c:750
31 msgid "Restart"
32 msgstr "Uruchom ponownie komputer"
33
34 #: ../src/configurator.c:52 ../plugins/menu.c:751
35 msgid "Logout"
36 msgstr "Wyloguj"
37
38 #: ../src/configurator.c:558
39 msgid "Currently loaded plugins"
40 msgstr "Wczytane wtyczki"
41
42 #: ../src/configurator.c:567
43 msgid "Stretch"
44 msgstr "Rozciągnięcie"
45
46 #: ../src/configurator.c:689
47 msgid "Add plugin to panel"
48 msgstr "Dodawanie apletu"
49
50 #: ../src/configurator.c:717
51 msgid "Available plugins"
52 msgstr "Dostępne aplety"
53
54 #: ../src/configurator.c:1255
55 msgid "Logout command is not set"
56 msgstr "Nie ustalono polecenia wylogowania."
57
58 #: ../src/configurator.c:1323
59 msgid "Select a directory"
60 msgstr "Wybór katalogu"
61
62 #: ../src/configurator.c:1323 ../src/configurator.c:1441
63 msgid "Select a file"
64 msgstr "Wybór pliku"
65
66 #: ../src/configurator.c:1468
67 msgid "_Browse"
68 msgstr "_Przeglądaj"
69
70 #: ../src/panel.c:926
71 msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
72 msgstr "Brak miejsca dla kolejnego panelu. Wszystkie krawędzie są zajęte."
73
74 #: ../src/panel.c:951
75 msgid ""
76 "Really delete this panel?\n"
77 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
78 msgstr ""
79 "Usunąć panel?\n"
80 "<b>Uwaga: tej czynności nie można cofnąć.</b>"
81
82 #: ../src/panel.c:953
83 msgid "Confirm"
84 msgstr "Potwierdzenie"
85
86 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
87 #: ../src/panel.c:988
88 msgid "translator-credits"
89 msgstr ""
90 "Grzegorz Gibas <amigib@gmail.com>, 2009.\n"
91 "Artur Kruszewski <mazdac@gmail.com>, 2006, 2010.\n"
92 "Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011.\n"
93 "Piotr Strębski <strebski@o2.pl>, 2013."
94
95 #: ../src/panel.c:993
96 msgid "LXPanel"
97 msgstr "LXPanel"
98
99 # a może "Chronione Prawami Autorskimi (C) 2009-2009"
100 #: ../src/panel.c:1011
101 msgid "Copyright (C) 2008-2014"
102 msgstr "Copyright (C) 2008-2014"
103
104 #: ../src/panel.c:1012
105 msgid "Desktop panel for LXDE project"
106 msgstr "Panel pulpitu dla środowiska graficznego LXDE"
107
108 #: ../src/panel.c:1054
109 #, c-format
110 msgid "\"%s\" Settings"
111 msgstr "Preferencje apletu „%s”..."
112
113 #: ../src/panel.c:1074
114 msgid "Add / Remove Panel Items"
115 msgstr "Zarządzaj apletami..."
116
117 #: ../src/panel.c:1082
118 #, c-format
119 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
120 msgstr "Usuń aplet „%s”"
121
122 #: ../src/panel.c:1094
123 msgid "Panel Settings"
124 msgstr "Preferencje panelu..."
125
126 #: ../src/panel.c:1100
127 msgid "Create New Panel"
128 msgstr "Utwórz nowy panel"
129
130 #: ../src/panel.c:1106
131 msgid "Delete This Panel"
132 msgstr "Usuń panel"
133
134 #: ../src/panel.c:1117
135 msgid "About"
136 msgstr "O programie..."
137
138 #: ../src/panel.c:1124
139 msgid "Panel"
140 msgstr "Panel"
141
142 # msgid "% of edge"
143 # msgstr "% krawędźi"
144 #: ../src/panel.c:1309 ../src/panel.c:1317 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
145 msgid "Height:"
146 msgstr "Wysokość:"
147
148 #: ../src/panel.c:1310 ../src/panel.c:1316 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
149 msgid "Width:"
150 msgstr "Szerokość:"
151
152 #: ../src/panel.c:1311 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
153 msgid "Left"
154 msgstr "Lewo"
155
156 #: ../src/panel.c:1312 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
157 msgid "Right"
158 msgstr "Prawo"
159
160 #: ../src/panel.c:1318 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
161 msgid "Top"
162 msgstr "Góra"
163
164 #: ../src/panel.c:1319 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
165 msgid "Bottom"
166 msgstr "Dół"
167
168 #: ../src/panel.c:1609
169 #, c-format
170 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
171 msgstr "lxpanel %s - lekki panel GTK2+ dla środowisk graficznych UNIX\n"
172
173 #: ../src/panel.c:1610
174 #, c-format
175 msgid "Command line options:\n"
176 msgstr "Opcje wiersza poleceń:\n"
177
178 #: ../src/panel.c:1611
179 #, c-format
180 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
181 msgstr " --help      Wypisuje komunikat pomocy i kończy działanie programu\n"
182
183 #: ../src/panel.c:1612
184 #, c-format
185 msgid " --version   -- print version and exit\n"
186 msgstr " --version   Wypisuje informacje o wersji i kończy działanie programu\n"
187
188 #. g_print(_(" --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"));
189 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
190 #: ../src/panel.c:1615
191 #, c-format
192 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
193 msgstr " --profile NAZWA Używa profilu określonego przez NAZWA\n"
194
195 #: ../src/panel.c:1617
196 #, c-format
197 msgid " -h  -- same as --help\n"
198 msgstr " -h  Działa tak samo jak --help\n"
199
200 #: ../src/panel.c:1618
201 #, c-format
202 msgid " -p  -- same as --profile\n"
203 msgstr " -p  Działa tak samo jak --profile\n"
204
205 #: ../src/panel.c:1619
206 #, c-format
207 msgid " -v  -- same as --version\n"
208 msgstr " -v  Działa tak samo jak --version\n"
209
210 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
211 #: ../src/panel.c:1621
212 #, c-format
213 msgid ""
214 "\n"
215 "Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
216 "\n"
217 msgstr ""
218 "\n"
219 "Proszę odwiedzić witrynę http://lxde.org/ aby poznać więcej szczegółów.\n"
220 "\n"
221
222 #: ../src/plugin.c:388
223 msgid "No file manager is configured."
224 msgstr "Nie skonfigurowano menedżera plików."
225
226 #: ../src/gtk-run.c:387
227 msgid "Enter the command you want to execute:"
228 msgstr "Proszę wprowadzić polecenie do wykonania:"
229
230 #. vim: set sw=4 et sts=4 ts=4 :
231 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../plugins/launchtaskbar.c:3475
232 msgid "Application Launch and Task Bar"
233 msgstr "Uruchamianie programów i pasek zadań"
234
235 #. Launchtaskbar mode: launchbar, taskbar, or combined
236 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
237 msgid "<b>Mode:</b>"
238 msgstr "<b>Tryb:</b>"
239
240 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
241 msgid "Launchers"
242 msgstr "Aktywatory"
243
244 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
245 msgid "<b>Launchbar</b>"
246 msgstr "<b>Pasek uruchamiania</b>"
247
248 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
249 msgid "Show tooltips"
250 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi"
251
252 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
253 msgid "Icons only"
254 msgstr "Tylko ikony"
255
256 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
257 msgid "Flat buttons"
258 msgstr "Płaskie przyciski"
259
260 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
261 msgid "Show windows from all desktops"
262 msgstr "Wyświetlane okien wszystkich obszarów roboczych"
263
264 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
265 msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
266 msgstr "Pokazuj tylko okna na tym samym monitorze jako pasek zadań"
267
268 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
269 msgid "Use mouse wheel"
270 msgstr "Manipulowanie oknami za pomocą rolki myszy"
271
272 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
273 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
274 msgstr "Miganie okien wymagających uwagi użytkownika"
275
276 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
277 msgid "Combine multiple application windows into a single button"
278 msgstr "Grupowanie wielu okien tego samego programu"
279
280 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
281 msgid "Maximum width of task button"
282 msgstr "Maksymalna szerokość przycisku zadań:"
283
284 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
285 msgid "Spacing"
286 msgstr "Odstępy:"
287
288 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
289 msgid "<b>Taskbar</b>"
290 msgstr "<b>Pasek zadań</b>"
291
292 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
293 msgid "Only Application Launch Bar"
294 msgstr "Tylko pasek uruchamiania programów"
295
296 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
297 msgid "Only Task Bar (Window List)"
298 msgstr "Tylko pasek zadań (lista okien)"
299
300 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:19
301 msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
302 msgstr "Zintegrowany pasek uruchamiania programów i pasek zadań"
303
304 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
305 msgid "<b>Connection</b>"
306 msgstr "<b>Połączenie</b>"
307
308 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
309 msgid "Status:"
310 msgstr "Stan:"
311
312 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
313 msgid "_Name:"
314 msgstr "_Nazwa:"
315
316 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
317 msgid "<b>Activity</b>"
318 msgstr "<b>Aktywność</b>"
319
320 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
321 msgid "Received:"
322 msgstr "Odebrano:"
323
324 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
325 msgid "Sent:"
326 msgstr "Wysłano:"
327
328 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
329 msgid "<b>Signal Strength</b>"
330 msgstr "<b>Siła sygnału</b>"
331
332 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
333 #, no-c-format
334 msgid "0%"
335 msgstr "0%"
336
337 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
338 msgid "General"
339 msgstr "Ogólne"
340
341 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
342 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
343 msgstr "<b>Protokół internetowy (IPv4)</b>"
344
345 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
346 msgid "Address:"
347 msgstr "Adres:"
348
349 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
350 msgid "Destination:"
351 msgstr "Przeznaczenie:"
352
353 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../plugins/netstat/netstat.c:360
354 #: ../plugins/netstat/netstat.c:371
355 msgid "Broadcast:"
356 msgstr "Adres rozgłoszeniowy:"
357
358 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
359 msgid "Subnet Mask:"
360 msgstr "Maska podsieci:"
361
362 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
363 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
364 msgstr "<b>Protokół internetowy (IPv6)</b>"
365
366 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
367 msgid "Scope:"
368 msgstr "Zakres:"
369
370 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
371 msgid "<b>Network Device</b>"
372 msgstr "<b>Urządzenie sieciowe</b>"
373
374 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
375 msgid "Type:"
376 msgstr "Typ:"
377
378 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
379 msgid "Support"
380 msgstr "Obsługa"
381
382 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
383 msgid "Con_figure"
384 msgstr "Kon_figuruj"
385
386 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
387 msgid "Dynamic"
388 msgstr "Dynamicznie"
389
390 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
391 msgid "Pixels"
392 msgstr "Pikseli"
393
394 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
395 #, no-c-format
396 msgid "% Percent"
397 msgstr "Procent"
398
399 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
400 msgid "None"
401 msgstr "Brak"
402
403 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
404 msgid "Err"
405 msgstr "Błędy"
406
407 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
408 msgid "Warn"
409 msgstr "Ostrzeżenia"
410
411 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
412 msgid "Info"
413 msgstr "Informacje"
414
415 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
416 msgid "All"
417 msgstr "Wszystko"
418
419 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
420 msgid "Panel Preferences"
421 msgstr "Preferencje panelu"
422
423 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
424 msgid "Edge:"
425 msgstr "Położenie:"
426
427 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
428 msgid "Center"
429 msgstr "Środek"
430
431 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
432 msgid "Alignment:"
433 msgstr "Wyrównanie:"
434
435 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
436 msgid "Margin:"
437 msgstr "Margines:"
438
439 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
440 msgid "Monitor:"
441 msgstr "Monitor:"
442
443 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
444 msgid "<b>Position</b>"
445 msgstr "<b>Pozycja</b>"
446
447 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
448 msgid "Icon size:"
449 msgstr "Rozmiar ikon:"
450
451 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
452 msgid "<b>Size</b>"
453 msgstr "<b>Rozmiar</b>"
454
455 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
456 msgid "Geometry"
457 msgstr "Geometria"
458
459 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
460 msgid "System theme"
461 msgstr "Motyw systemowy"
462
463 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
464 msgid "Solid color (with opacity)"
465 msgstr "Jednolity kolor"
466
467 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1447
468 msgid "Image"
469 msgstr "Obraz"
470
471 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
472 msgid "Select an image file"
473 msgstr "Wybierz obrazek"
474
475 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
476 msgid "<b>Background</b>"
477 msgstr "<b>Tło</b>"
478
479 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
480 msgid "Custom color"
481 msgstr "Własny kolor"
482
483 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../plugins/space.c:88
484 #: ../plugins/batt/batt.c:651
485 msgid "Size"
486 msgstr "Rozmiar:"
487
488 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
489 msgid "<b>Font</b>"
490 msgstr "<b>Czcionka</b>"
491
492 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
493 msgid "Appearance"
494 msgstr "Wygląd"
495
496 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
497 msgid "Panel Applets"
498 msgstr "Aplety"
499
500 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
501 msgid "Logout Command:"
502 msgstr "Polecenie wylogowania:"
503
504 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
505 msgid "Terminal Emulator:"
506 msgstr "Emulator terminala:"
507
508 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
509 msgid "File Manager:"
510 msgstr "Menedżer plików:"
511
512 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
513 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
514 msgstr "<b>Preferowane programy</b>"
515
516 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
517 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
518 msgstr "Traktowanie panelu przez menedżery okien jako doku"
519
520 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
521 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
522 msgstr "Rezerwowanie obszaru pulpitu dla panelu"
523
524 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
525 msgid "<b>Properties</b>"
526 msgstr "<b>Właściwości</b>"
527
528 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
529 msgid "Minimize panel when not in use"
530 msgstr "Minimalizuj panel, gdy nie jest w użyciu"
531
532 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
533 msgid "Size when minimized"
534 msgstr "Rozmiar ukrytego panelu:"
535
536 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
537 msgid "pixels"
538 msgstr "pikseli"
539
540 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
541 msgid "<b>Automatic hiding</b>"
542 msgstr "<b>Automatyczne ukrywanie</b>"
543
544 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
545 msgid "Log level"
546 msgstr "Poziom dziennika"
547
548 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
549 msgid "<b>Log level</b>"
550 msgstr "<b>Poziom dziennika</b>"
551
552 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
553 msgid "Advanced"
554 msgstr "Zaawansowane"
555
556 #: ../plugins/cpu/cpu.c:281
557 msgid "CPU Usage Monitor"
558 msgstr "Monitor obciążenia CPU"
559
560 #: ../plugins/cpu/cpu.c:282 ../plugins/monitors/monitors.c:700
561 msgid "Display CPU usage"
562 msgstr "Wyświetla przebieg obciążenia CPU"
563
564 #: ../plugins/deskno/deskno.c:174 ../plugins/deskno/deskno.c:194
565 msgid "Desktop Number / Workspace Name"
566 msgstr "Numer i nazwa obszaru roboczego"
567
568 #: ../plugins/deskno/deskno.c:176 ../plugins/dclock.c:426
569 msgid "Bold font"
570 msgstr "Pogrubiona czcionka"
571
572 #: ../plugins/deskno/deskno.c:177
573 msgid "Display desktop names"
574 msgstr "Wyświetlanie nazw obszarów roboczych"
575
576 #: ../plugins/deskno/deskno.c:195
577 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
578 msgstr ""
579 "Wyświetla nazwę i numer obszaru roboczego. Autorstwa cmeury@users.sf.net."
580
581 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1418 ../plugins/launchtaskbar.c:3445
582 msgid "Application Launch Bar"
583 msgstr "Aktywatory"
584
585 #: ../plugins/launchtaskbar.c:1421 ../plugins/launchtaskbar.c:3456
586 msgid "Task Bar (Window List)"
587 msgstr "Przyciski okien"
588
589 #: ../plugins/launchtaskbar.c:2445
590 msgid "_Close all windows"
591 msgstr "Za_mknij wszystkie okna"
592
593 #. Add Raise menu item.
594 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3304
595 msgid "_Raise"
596 msgstr "_Rozwiń"
597
598 #. Add Restore menu item.
599 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3309
600 msgid "R_estore"
601 msgstr "_Przywróć zwykły rozmiar"
602
603 #. Add Maximize menu item.
604 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3314
605 msgid "Ma_ximize"
606 msgstr "Zm_aksymalizuj"
607
608 #. Add Iconify menu item.
609 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3319
610 msgid "Ico_nify"
611 msgstr "Zm_inimalizuj"
612
613 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3338
614 #, c-format
615 msgid "Workspace _%d"
616 msgstr "Obszar roboczy _%d"
617
618 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3343
619 #, c-format
620 msgid "Workspace %d"
621 msgstr "Obszar roboczy %d"
622
623 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
624 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3359
625 msgid "_All workspaces"
626 msgstr "_Wszystkie obszary robocze"
627
628 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
629 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3365
630 msgid "_Move to Workspace"
631 msgstr "_Przemieść na obszar roboczy"
632
633 #. Add Close menu item.  By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
634 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3371
635 msgid "_Close Window"
636 msgstr "Za_mknij"
637
638 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3373
639 msgid "A_dd to Launcher"
640 msgstr "_Dodaj do wyzwalacza"
641
642 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3374
643 msgid "Rem_ove from Launcher"
644 msgstr "_Usuń z wyzwalacza"
645
646 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3375
647 msgid "_New Instance"
648 msgstr "_Nowe wystąpienie"
649
650 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3446
651 msgid "Bar with buttons to launch application"
652 msgstr "Wyświetla aktywatory programów w postaci przycisków"
653
654 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3457
655 msgid ""
656 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
657 "focus"
658 msgstr "Wyświetla wszystkie otwarte okna i umożliwia manipulowanie nimi."
659
660 #: ../plugins/launchtaskbar.c:3476
661 msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
662 msgstr ""
663 "Pasek z przyciskami do uruchamiania programów i/lub wszystkich otwartych "
664 "okien"
665
666 #: ../plugins/dclock.c:420 ../plugins/dclock.c:440
667 msgid "Digital Clock"
668 msgstr "Zegar cyfrowy"
669
670 #: ../plugins/dclock.c:422
671 msgid "Clock Format"
672 msgstr "Format zegara:"
673
674 #: ../plugins/dclock.c:423
675 msgid "Tooltip Format"
676 msgstr "Format podpowiedzi:"
677
678 #: ../plugins/dclock.c:424
679 #, c-format
680 msgid "Format codes: man 3 strftime; %n for line break"
681 msgstr "Kody formatowania: man 3 strftime. Łamanie wierszy: %n"
682
683 #: ../plugins/dclock.c:425
684 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
685 msgstr "Polecenie wykonywane po kliknięciu (domyślnie: wyświetlenie kalendarza)"
686
687 #: ../plugins/dclock.c:427
688 msgid "Tooltip only"
689 msgstr "Tylko podpowiedzi"
690
691 #: ../plugins/dclock.c:428
692 msgid "Center text"
693 msgstr "Wyśrodkowanie tekstu"
694
695 #: ../plugins/dclock.c:441
696 msgid "Display digital clock and tooltip"
697 msgstr "Wyświetla zegar cyfrowy i sformatowane podpowiedzi"
698
699 #: ../plugins/menu.c:390
700 msgid "Add to desktop"
701 msgstr "Dodaj do pulpitu"
702
703 #: ../plugins/menu.c:397
704 msgid "Properties"
705 msgstr "Właściwości"
706
707 #: ../plugins/menu.c:1020 ../plugins/menu.c:1033
708 msgid "Menu"
709 msgstr "Menu programów"
710
711 #: ../plugins/menu.c:1021 ../plugins/dirmenu.c:358
712 msgid "Icon"
713 msgstr "Ikona:"
714
715 #: ../plugins/menu.c:1034
716 msgid "Application Menu"
717 msgstr "Wyświetla aktywatory programów w zorganizowanym menu"
718
719 #: ../plugins/separator.c:68
720 msgid "Separator"
721 msgstr "Separator"
722
723 #: ../plugins/separator.c:69
724 msgid "Add a separator to the panel"
725 msgstr "Oddziela aplety panelu pustą przestrzenią"
726
727 #: ../plugins/pager.c:92
728 msgid "Sorry, there was no window manager configuration program found."
729 msgstr ""
730 "Przepraszamy, ale nie znaleziono programu konfiguracyjnego menedżera okien."
731
732 #: ../plugins/pager.c:143 ../plugins/pager.c:159
733 msgid "Desktop Pager"
734 msgstr "Obszary robocze"
735
736 #: ../plugins/pager.c:144 ../plugins/pager.c:160
737 msgid "Simple pager plugin"
738 msgstr "Wyświetla zawartość obszarów roboczych"
739
740 #: ../plugins/space.c:86 ../plugins/space.c:95
741 msgid "Spacer"
742 msgstr "Odstęp"
743
744 #: ../plugins/space.c:96
745 msgid "Allocate space"
746 msgstr "Oddziela aplety panelu znakiem graficznym"
747
748 #: ../plugins/tray.c:679
749 msgid "System Tray"
750 msgstr "Obszar powiadamiania"
751
752 #: ../plugins/tray.c:680
753 msgid "System tray"
754 msgstr "Wyświetla ikony powiadamiania programów"
755
756 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:401
757 msgid "New session is required for this option to take effect"
758 msgstr "Konieczne jest uruchomienie nowej sesji, aby ta opcja odniosła skutek"
759
760 #. dialog
761 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:582
762 msgid "Select Keyboard Model"
763 msgstr "Wybór modelu klawiatury"
764
765 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:606 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:735
766 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:913
767 msgid "Description"
768 msgstr "Opis"
769
770 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:611 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:742
771 msgid "Id"
772 msgstr "Identyfikator"
773
774 #. dialog
775 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:706
776 msgid "Select Layout Change Type"
777 msgstr "Wybierz rodzaj zmiany układu"
778
779 #. dialog
780 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:879
781 msgid "Add Keyboard Layout"
782 msgstr "Dodaj układ klawiatury"
783
784 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:903 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1294
785 msgid "Flag"
786 msgstr "Flaga"
787
788 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:908 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1298
789 msgid "Layout"
790 msgstr "Układ"
791
792 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1204 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1536
793 msgid "Keyboard Layout Handler"
794 msgstr "Program obsługi układów klawiatury"
795
796 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1227
797 msgid "Keyboard Model"
798 msgstr "Model klawiatury"
799
800 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1248
801 msgid "Keyboard Layouts"
802 msgstr "Układy klawiatury"
803
804 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1302
805 msgid "Variant"
806 msgstr "Wariant"
807
808 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1311
809 msgid "Change Layout Option"
810 msgstr "Opcje zmiany układu"
811
812 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1331
813 msgid "Advanced setxkbmap Options"
814 msgstr "Zaawansowane opcje setxkbmap"
815
816 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1352
817 msgid "Do _not reset existing options"
818 msgstr "_Nie resetuj istniejących opcji"
819
820 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1357
821 msgid "Keep _system layouts"
822 msgstr "Zachowaj układy _systemowe"
823
824 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1366
825 msgid "Per Window Settings"
826 msgstr "Według ustawień okien"
827
828 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1378
829 msgid "_Remember layout for each window"
830 msgstr "Pamiętanie _układu dla każdego okna"
831
832 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1387
833 msgid "Show Layout as"
834 msgstr "Pokazuj układ jako"
835
836 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1448
837 msgid "Custom Image"
838 msgstr "Własny obraz"
839
840 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1449
841 msgid "Text"
842 msgstr "Tekst"
843
844 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1475
845 msgid "Panel Icon Size"
846 msgstr "Rozmiar ikon panelu"
847
848 #: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1537
849 msgid "Handle keyboard layouts"
850 msgstr "Obsługa układów klawiatury"
851
852 #: ../plugins/wincmd.c:189
853 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
854 msgstr ""
855 "Minimalizuje wszystkie okna przy użyciu prawego klawisza myszy lub zwija "
856 "przy użyciu środkowego klawisza."
857
858 #: ../plugins/wincmd.c:223 ../plugins/wincmd.c:241
859 msgid "Minimize All Windows"
860 msgstr "Minimalizowanie okien"
861
862 #: ../plugins/wincmd.c:225
863 msgid "Alternately iconify/shade and raise"
864 msgstr "Kolejno ikonifikuj/ukrywaj i maksymalizuj"
865
866 #: ../plugins/wincmd.c:242
867 msgid ""
868 "Sends commands to all desktop windows.\n"
869 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
870 msgstr ""
871 "Wysyła polecenia do wszystkich okien obszaru roboczego.\n"
872 "Obsługiwane polecenia: zminimalizuj wszystkie, zwiń wszystkie."
873
874 #: ../plugins/dirmenu.c:205
875 msgid "Open in _Terminal"
876 msgstr "Otwórz w _terminalu"
877
878 #: ../plugins/dirmenu.c:354 ../plugins/dirmenu.c:370
879 msgid "Directory Menu"
880 msgstr "Menu katalogu"
881
882 #: ../plugins/dirmenu.c:356
883 msgid "Directory"
884 msgstr "Katalog:"
885
886 #: ../plugins/dirmenu.c:357
887 msgid "Label"
888 msgstr "Etykiety:"
889
890 #: ../plugins/dirmenu.c:371
891 msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
892 msgstr "Przeglądaj drzewo katalogów poprzez menu (Autor = PCMan)"
893
894 #: ../plugins/thermal/thermal.c:521 ../plugins/thermal/thermal.c:539
895 msgid "Temperature Monitor"
896 msgstr "Monitor temperatury"
897
898 #: ../plugins/thermal/thermal.c:523
899 msgid "Normal color"
900 msgstr "Zwykły kolor"
901
902 #: ../plugins/thermal/thermal.c:524
903 msgid "Warning1 color"
904 msgstr "Kolor Ostrzeżenia1"
905
906 #: ../plugins/thermal/thermal.c:525
907 msgid "Warning2 color"
908 msgstr "Kolor Ostrzeżenia2"
909
910 #: ../plugins/thermal/thermal.c:526
911 msgid "Automatic sensor location"
912 msgstr "Automatyczne lokalizowanie czujnika"
913
914 #: ../plugins/thermal/thermal.c:527
915 msgid "Sensor"
916 msgstr "Czujnik"
917
918 #: ../plugins/thermal/thermal.c:528
919 msgid "Automatic temperature levels"
920 msgstr "Automatyczne poziomy temperatur"
921
922 #: ../plugins/thermal/thermal.c:529
923 msgid "Warning1 temperature"
924 msgstr "Temperatura dla Ostrzeżenia1"
925
926 #: ../plugins/thermal/thermal.c:530
927 msgid "Warning2 temperature"
928 msgstr "Temperatura dla Ostrzeżenia2"
929
930 #: ../plugins/thermal/thermal.c:540
931 msgid "Display system temperature"
932 msgstr ""
933 "Wyświetla temperaturę podzespołów komputera. Autor: kesler.daniel@gmail.com"
934
935 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:325
936 #, c-format
937 msgid ""
938 "Frequency: %d MHz\n"
939 "Governor: %s"
940 msgstr ""
941 "Częstotliwość: %d MHz\n"
942 "Zarządca: %s"
943
944 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:408
945 msgid "CPUFreq frontend"
946 msgstr "Nakładka CPUFreq"
947
948 #: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:409
949 msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
950 msgstr ""
951 "Wyświetlaj częstotliwość CPU i miej możliwość zmieniania zarządców i "
952 "częstotliwości"
953
954 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
955 #. Display current level in tooltip.
956 #: ../plugins/volume/volume.c:278 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:353
957 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:537
958 msgid "Volume control"
959 msgstr "Poziom głośności: "
960
961 #: ../plugins/volume/volume.c:286 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:641
962 msgid "Volume Control"
963 msgstr "Regulacja głośności"
964
965 #. Create a frame as the child of the viewport.
966 #: ../plugins/volume/volume-impl.c:109 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:491
967 msgid "Volume"
968 msgstr "Głośność"
969
970 #. Create a check button as the child of the vertical box.
971 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:510
972 msgid "Mute"
973 msgstr "Wyciszenie"
974
975 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:623
976 msgid ""
977 "Error, you need to install an application to configure the sound "
978 "(pavucontrol, alsamixer ...)"
979 msgstr ""
980 "Błąd. Aby skonfigurować dźwięk, należy zainstalować odpowiedni program ("
981 "pavucontrol, alsamixer...)."
982
983 #: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:642
984 msgid "Display and control volume for ALSA"
985 msgstr "Wyświetl i kontroluj głośność dla ALSA"
986
987 #: ../plugins/netstat/netstat.c:178
988 msgid "<Hidden Access Point>"
989 msgstr "<Ukryty punkt dostępowy>"
990
991 #: ../plugins/netstat/netstat.c:211
992 msgid "Wireless Networks not found in range"
993 msgstr "Nie znaleziono bezprzewodowej sieci w zasięgu"
994
995 #. Repair
996 #: ../plugins/netstat/netstat.c:245
997 msgid "Repair"
998 msgstr "Napraw"
999
1000 #. interface down
1001 #: ../plugins/netstat/netstat.c:250
1002 msgid "Disable"
1003 msgstr "Wyłącz"
1004
1005 #: ../plugins/netstat/netstat.c:340
1006 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1007 msgstr "Bezprzewodowe połączenie sieciowe ma ograniczoną lub brak łączności"
1008
1009 #: ../plugins/netstat/netstat.c:342
1010 msgid "Network cable is plugged out"
1011 msgstr "Kabel sieciowy jest odłączony"
1012
1013 #: ../plugins/netstat/netstat.c:344
1014 msgid "Connection has limited or no connectivity"
1015 msgstr "Połączenie sieciowe ma ograniczoną lub brak łączności"
1016
1017 #: ../plugins/netstat/netstat.c:348 ../plugins/netstat/netstat.c:359
1018 #: ../plugins/netstat/netstat.c:370
1019 msgid "IP Address:"
1020 msgstr "Adres IP:"
1021
1022 #: ../plugins/netstat/netstat.c:349
1023 msgid "Remote IP:"
1024 msgstr "Zewnętrzny adres IP:"
1025
1026 #: ../plugins/netstat/netstat.c:350 ../plugins/netstat/netstat.c:361
1027 #: ../plugins/netstat/netstat.c:372
1028 msgid "Netmask:"
1029 msgstr "Maska podsieci:"
1030
1031 #: ../plugins/netstat/netstat.c:351 ../plugins/netstat/netstat.c:363
1032 #: ../plugins/netstat/netstat.c:374
1033 msgid "Activity"
1034 msgstr "Aktywność"
1035
1036 #: ../plugins/netstat/netstat.c:351 ../plugins/netstat/netstat.c:363
1037 #: ../plugins/netstat/netstat.c:374
1038 msgid "Sent"
1039 msgstr "Wysłano"
1040
1041 #: ../plugins/netstat/netstat.c:351 ../plugins/netstat/netstat.c:363
1042 #: ../plugins/netstat/netstat.c:374
1043 msgid "Received"
1044 msgstr "Odebrano"
1045
1046 #: ../plugins/netstat/netstat.c:352 ../plugins/netstat/netstat.c:364
1047 #: ../plugins/netstat/netstat.c:375
1048 msgid "bytes"
1049 msgstr "bajtów"
1050
1051 #: ../plugins/netstat/netstat.c:353 ../plugins/netstat/netstat.c:365
1052 #: ../plugins/netstat/netstat.c:376
1053 msgid "packets"
1054 msgstr "pakietów"
1055
1056 #: ../plugins/netstat/netstat.c:356 ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
1057 msgid "Wireless"
1058 msgstr "Bezprzewodowy"
1059
1060 #: ../plugins/netstat/netstat.c:358
1061 msgid "Protocol:"
1062 msgstr "Protokół:"
1063
1064 #: ../plugins/netstat/netstat.c:362 ../plugins/netstat/netstat.c:373
1065 msgid "HW Address:"
1066 msgstr "Adres HW:"
1067
1068 #: ../plugins/netstat/netstat.c:484
1069 msgid "Manage Networks"
1070 msgstr "Zarządzaj sieciami"
1071
1072 #: ../plugins/netstat/netstat.c:485
1073 msgid "Monitor and Manage networks"
1074 msgstr "Monitoruj i zarządzaj sieciami"
1075
1076 #. create dialog
1077 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:87
1078 msgid "Setting Encryption Key"
1079 msgstr "Ustawianie kluczy szyfrujących"
1080
1081 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:98
1082 msgid ""
1083 "This wireless network was encrypted.\n"
1084 "You must have the encryption key."
1085 msgstr ""
1086 "Komunikacja w tej sieci bezprzewodowej jest zaszyfrowana.\n"
1087 "Aby nawiązać połączenie, należy wprowadzić klucz szyfrujący."
1088
1089 #: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:103
1090 msgid "Encryption Key:"
1091 msgstr "Klucz szyfrujący:"
1092
1093 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:152 ../plugins/netstatus/netstatus.c:164
1094 msgid "Network Status Monitor"
1095 msgstr "Monitor stanu sieci"
1096
1097 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:154
1098 msgid "Interface to monitor"
1099 msgstr "Monitorowany interfejs:"
1100
1101 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:155
1102 msgid "Config tool"
1103 msgstr "Narzędzie konfiguracji:"
1104
1105 #: ../plugins/netstatus/netstatus.c:165
1106 msgid "Monitor network status"
1107 msgstr "Monitoruje stan połączenia sieciowego"
1108
1109 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:52
1110 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:313
1111 msgid "Unknown"
1112 msgstr "Nieznany"
1113
1114 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:117
1115 msgid "Connection Properties"
1116 msgstr "Właściwości połączenia"
1117
1118 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:123
1119 #, c-format
1120 msgid "Connection Properties: %s"
1121 msgstr "Właściwości połączenia: %s"
1122
1123 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:136
1124 #, c-format
1125 msgid "%lu packet"
1126 msgid_plural "%lu packets"
1127 msgstr[0] "%lu pakiet"
1128 msgstr[1] "%lu pakiety"
1129 msgstr[2] "%lu pakietów"
1130
1131 #: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:397
1132 #, c-format
1133 msgid ""
1134 "There was an error displaying help:\n"
1135 "%s"
1136 msgstr ""
1137 "Wystąpił błąd podczas wyświetlania pomocy:\n"
1138 "%s"
1139
1140 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:379
1141 #, c-format
1142 msgid "Network Connection: %s"
1143 msgstr "Połączenie sieciowe: %s"
1144
1145 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:384
1146 msgid "Network Connection"
1147 msgstr "Połączenie sieciowe"
1148
1149 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:824
1150 msgid "Interface"
1151 msgstr "Interfejs"
1152
1153 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:825
1154 msgid "The current interface the icon is monitoring."
1155 msgstr "Interfejs aktualnie monitorowany przez ikonę."
1156
1157 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:832
1158 msgid "Orientation"
1159 msgstr "Położenie"
1160
1161 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:833
1162 msgid "The orientation of the tray."
1163 msgstr "Położenie zasobnika."
1164
1165 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:841
1166 msgid "Tooltips Enabled"
1167 msgstr "Wyświetlanie podpowiedzi"
1168
1169 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:842
1170 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1171 msgstr "Określa czy podpowiedzi ikon są włączone."
1172
1173 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:849
1174 msgid "Show Signal"
1175 msgstr "Pokaż sygnał"
1176
1177 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:850
1178 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1179 msgstr "Wyświetla moc sygnału"
1180
1181 #: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:959
1182 #, c-format
1183 msgid ""
1184 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1185 "\n"
1186 "%s"
1187 msgstr ""
1188 "Proszę skontaktować się z administratorem systemu, aby rozwiązać problem:\n"
1189 "\n"
1190 "%s"
1191
1192 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1193 msgid "Name"
1194 msgstr "Nazwa"
1195
1196 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1197 msgid "The interface name"
1198 msgstr "Nazwa interfejsu"
1199
1200 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1201 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2085
1202 msgid "State"
1203 msgstr "Stan"
1204
1205 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1206 msgid "The interface state"
1207 msgstr "Stan interfejsu"
1208
1209 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1210 msgid "Stats"
1211 msgstr "Statystyki"
1212
1213 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1214 msgid "The interface packets/bytes statistics"
1215 msgstr "Statystyki pakietów/bajtów interfejsu"
1216
1217 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1218 msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1219 msgstr "Określa, czy interfejs jest bezprzewodowy"
1220
1221 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1222 msgid "Signal"
1223 msgstr "Sygnał"
1224
1225 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1226 msgid "Wireless signal strength percentage"
1227 msgstr "Procentowa siła sygnału bezprzewodowego"
1228
1229 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1230 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1231 msgid "Error"
1232 msgstr "Błąd"
1233
1234 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1235 msgid "The current error condition"
1236 msgstr "Aktualne warunki błędu"
1237
1238 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1239 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1205
1240 #, c-format
1241 msgid "Unable to open socket: %s"
1242 msgstr "Nie można otworzyć gniazda: %s"
1243
1244 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1245 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1231
1246 #, c-format
1247 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1248 msgstr "Błąd SIOCGIFFLAGS: %s"
1249
1250 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1251 msgid "AMPR NET/ROM"
1252 msgstr "AMPR NET/ROM"
1253
1254 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
1255 msgid "Ethernet"
1256 msgstr "Ethernet"
1257
1258 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1259 msgid "AMPR AX.25"
1260 msgstr "AMPR AX.25"
1261
1262 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1263 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
1264 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1265 msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1266
1267 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
1268 msgid "ARCnet"
1269 msgstr "ARCnet"
1270
1271 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1272 msgid "Frame Relay DLCI"
1273 msgstr "Frame Relay DLCI"
1274
1275 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1276 msgid "Metricom Starmode IP"
1277 msgstr "Metricom Starmode IP"
1278
1279 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1280 msgid "Serial Line IP"
1281 msgstr "Szeregowa linia IP"
1282
1283 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
1284 msgid "VJ Serial Line IP"
1285 msgstr "Szeregowa linia VJ IP"
1286
1287 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1288 msgid "6-bit Serial Line IP"
1289 msgstr "6-bitowa szeregowa linia IP"
1290
1291 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1292 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1293 msgstr "6-bitowa szeregowa linia VJ IP"
1294
1295 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1296 msgid "Adaptive Serial Line IP"
1297 msgstr "Dopasowywalna linia szeregowa IP"
1298
1299 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
1300 msgid "AMPR ROSE"
1301 msgstr "AMPR ROSE"
1302
1303 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1304 msgid "Generic X.25"
1305 msgstr "Zwykły X.25"
1306
1307 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1308 msgid "Point-to-Point Protocol"
1309 msgstr "Protokół punkt-punkt"
1310
1311 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
1312 msgid "(Cisco)-HDLC"
1313 msgstr "(Cisco)-HDLC"
1314
1315 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1316 msgid "LAPB"
1317 msgstr "LAPB"
1318
1319 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
1320 msgid "IPIP Tunnel"
1321 msgstr "Tunel IPIP"
1322
1323 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
1324 msgid "Frame Relay Access Device"
1325 msgstr "Urządzenie dostępowe Frame Relay"
1326
1327 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
1328 msgid "Local Loopback"
1329 msgstr "Interfejs lokalny"
1330
1331 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
1332 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1333 msgstr "Światłowodowy rozproszony interfejs danych"
1334
1335 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
1336 msgid "IPv6-in-IPv4"
1337 msgstr "IPv6-w-IPv4"
1338
1339 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1340 msgid "HIPPI"
1341 msgstr "HIPPI"
1342
1343 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
1344 msgid "Ash"
1345 msgstr "Ash"
1346
1347 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
1348 msgid "Econet"
1349 msgstr "Econet"
1350
1351 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
1352 msgid "IrLAP"
1353 msgstr "IrLAP"
1354
1355 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1163
1356 #, c-format
1357 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1358 msgstr "Błąd SIOCGIFCONF: %s"
1359
1360 #: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1256
1361 #, c-format
1362 msgid "No network devices found"
1363 msgstr "Nie znaleziono urządzeń sieciowych"
1364
1365 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1366 #, c-format
1367 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1368 msgstr "Nie można otworzyć /proc/net/dev: %s"
1369
1370 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
1371 msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1372 msgstr "Nie można przeanalizować /prov/net/dev. Brak danych."
1373
1374 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
1375 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1376 msgstr "Nie można przeanalizować /prov/net/dev. Nieznany format."
1377
1378 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1379 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
1380 #, c-format
1381 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1382 msgstr "Nie można przeanalizować nazwy interfejsu z „%s”"
1383
1384 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1385 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
1386 #, c-format
1387 msgid ""
1388 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1389 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1390 msgstr ""
1391 "Nie można przeanalizować statystyk interfejsu z „%s”. prx_idx = %d; ptx_idx ="
1392 " %d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1393
1394 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
1395 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1396 msgstr "Nie można przeanalizować /prov/net/wireless. Brak danych."
1397
1398 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
1399 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1400 msgstr "Nie można przeanalizować pliku /prov/net/wireless. Nieznany format."
1401
1402 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
1403 #, c-format
1404 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1405 msgstr ""
1406 "Nie można przeanalizować szczegółów interfejsu bezprzewodowego z „%s”. "
1407 "link_idx = %d;"
1408
1409 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
1410 #, c-format
1411 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1412 msgstr "Nie można połączyć z interfejsem, „%s”"
1413
1414 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
1415 #, c-format
1416 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1417 msgstr "Nie można wysłać ioctl do interfejsu, „%s”"
1418
1419 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
1420 #, c-format
1421 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1422 msgstr "Nie można przeanalizować wiersza poleceń „%s”: %s"
1423
1424 #: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
1425 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1426 msgstr "Nie można przeanalizować wyjścia „netstat”. Nieznany format"
1427
1428 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1429 msgid "Disconnected"
1430 msgstr "Rozłączony"
1431
1432 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1433 msgid "Idle"
1434 msgstr "Bezczynny"
1435
1436 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1437 msgid "Sending"
1438 msgstr "Wysyłanie"
1439
1440 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1441 msgid "Receiving"
1442 msgstr "Odbieranie"
1443
1444 #: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1445 msgid "Sending/Receiving"
1446 msgstr "Wysyłanie/odbieranie"
1447
1448 #: ../plugins/batt/batt.c:151
1449 #, c-format
1450 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1451 msgstr "Bateria naładowana w %d%%, pozostało do naładowania %d:%02d"
1452
1453 #: ../plugins/batt/batt.c:162
1454 #, c-format
1455 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1456 msgstr "Bateria naładowana w %d%%, pozostało %d:%02d"
1457
1458 #: ../plugins/batt/batt.c:168
1459 #, c-format
1460 msgid "Battery: %d%% charged"
1461 msgstr "Bateria naładowana w %d%%"
1462
1463 #: ../plugins/batt/batt.c:178
1464 #, c-format
1465 msgid ""
1466 "\n"
1467 "%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1468 msgstr ""
1469 "\n"
1470 "%sProjektowana pełna energia:\t\t%5d mWh"
1471
1472 #: ../plugins/batt/batt.c:180
1473 #, c-format
1474 msgid ""
1475 "\n"
1476 "%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1477 msgstr ""
1478 "\n"
1479 "%sPełna energia:\t\t\t%5d mWh"
1480
1481 #: ../plugins/batt/batt.c:182
1482 #, c-format
1483 msgid ""
1484 "\n"
1485 "%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1486 msgstr ""
1487 "\n"
1488 "%sBieżąca energia:\t\t\t%5d mWh"
1489
1490 #: ../plugins/batt/batt.c:184
1491 #, c-format
1492 msgid ""
1493 "\n"
1494 "%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1495 msgstr ""
1496 "\n"
1497 "%sBieżąca moc:\t\t\t%5d mW"
1498
1499 #: ../plugins/batt/batt.c:187
1500 #, c-format
1501 msgid ""
1502 "\n"
1503 "%sCharge full design:\t%5d mAh"
1504 msgstr ""
1505 "\n"
1506 "%sProjektowane pełne ładowanie:\t%5d mAh"
1507
1508 #: ../plugins/batt/batt.c:189
1509 #, c-format
1510 msgid ""
1511 "\n"
1512 "%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1513 msgstr ""
1514 "\n"
1515 "%sPełne ładowanie:\t\t\t%5d mAh"
1516
1517 #: ../plugins/batt/batt.c:191
1518 #, c-format
1519 msgid ""
1520 "\n"
1521 "%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1522 msgstr ""
1523 "\n"
1524 "%sBieżące ładowanie:\t\t\t%5d mAh"
1525
1526 #: ../plugins/batt/batt.c:193
1527 #, c-format
1528 msgid ""
1529 "\n"
1530 "%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1531 msgstr ""
1532 "\n"
1533 "%sBieżące natężenie:\t\t\t%5d mA"
1534
1535 #: ../plugins/batt/batt.c:196
1536 #, c-format
1537 msgid ""
1538 "\n"
1539 "%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1540 msgstr ""
1541 "\n"
1542 "%sBieżące napięcie:\t\t%.3lf V"
1543
1544 #: ../plugins/batt/batt.c:234
1545 msgid "No batteries found"
1546 msgstr "Nie znaleziono akumulatora"
1547
1548 #: ../plugins/batt/batt.c:640 ../plugins/batt/batt.c:661
1549 msgid "Battery Monitor"
1550 msgstr "Monitor baterii"
1551
1552 #: ../plugins/batt/batt.c:642
1553 msgid "Hide if there is no battery"
1554 msgstr "Ukryj jeśli nie ma akumulatora"
1555
1556 #: ../plugins/batt/batt.c:643
1557 msgid "Alarm command"
1558 msgstr "Polecenie alarmu"
1559
1560 #: ../plugins/batt/batt.c:644
1561 msgid "Alarm time (minutes left)"
1562 msgstr "Czas alarmu (ilość minut do rozładowania)"
1563
1564 #: ../plugins/batt/batt.c:645
1565 msgid "Background color"
1566 msgstr "Kolor tła"
1567
1568 #: ../plugins/batt/batt.c:646
1569 msgid "Charging color 1"
1570 msgstr "Kolor ładowania 1"
1571
1572 #: ../plugins/batt/batt.c:647
1573 msgid "Charging color 2"
1574 msgstr "Kolor ładowania 2"
1575
1576 #: ../plugins/batt/batt.c:648
1577 msgid "Discharging color 1"
1578 msgstr "Kolor rozładowywania 1"
1579
1580 #: ../plugins/batt/batt.c:649
1581 msgid "Discharging color 2"
1582 msgstr "Kolor rozładowywania 2"
1583
1584 #: ../plugins/batt/batt.c:650
1585 msgid "Border width"
1586 msgstr "Grubość obramowania"
1587
1588 #: ../plugins/batt/batt.c:652
1589 msgid "Show Extended Information"
1590 msgstr "Pokaż rozszerzone informacje"
1591
1592 #: ../plugins/batt/batt.c:662
1593 msgid "Display battery status using ACPI"
1594 msgstr "Wyświetla wskaźnik stanu baterii używając ACPI."
1595
1596 #: ../plugins/kbled/kbled.c:228 ../plugins/kbled/kbled.c:259
1597 msgid "Keyboard LED"
1598 msgstr "Diody klawiatury"
1599
1600 #: ../plugins/kbled/kbled.c:230
1601 msgid "Show CapsLock"
1602 msgstr "Klawisz CapsLock"
1603
1604 #: ../plugins/kbled/kbled.c:231
1605 msgid "Show NumLock"
1606 msgstr "Klawisz NumLock"
1607
1608 #: ../plugins/kbled/kbled.c:232
1609 msgid "Show ScrollLock"
1610 msgstr "Klawisz ScrollLock"
1611
1612 #: ../plugins/kbled/kbled.c:260
1613 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1614 msgstr "Wyświetla wskaźniki stanu klawiszy CapsLock, NumLock i ScrollLock."
1615
1616 #. A label to allow for click through
1617 #: ../plugins/indicator/indicator.c:689
1618 msgid "No Indicators"
1619 msgstr "Brak wskaźników"
1620
1621 #: ../plugins/indicator/indicator.c:863 ../plugins/indicator/indicator.c:881
1622 msgid "Indicator applets"
1623 msgstr "Aplety wskaźników"
1624
1625 #: ../plugins/indicator/indicator.c:865
1626 msgid "Indicator Applications"
1627 msgstr "Wskaźnik programów"
1628
1629 #: ../plugins/indicator/indicator.c:866
1630 msgid "Clock Indicator"
1631 msgstr "Wskaźnik zegara"
1632
1633 #: ../plugins/indicator/indicator.c:867
1634 msgid "Messaging Menu"
1635 msgstr "Menu wiadomości"
1636
1637 #: ../plugins/indicator/indicator.c:868
1638 msgid "Network Menu"
1639 msgstr "Menu sieci"
1640
1641 #: ../plugins/indicator/indicator.c:869
1642 msgid "Session Menu"
1643 msgstr "Menu sesji"
1644
1645 #: ../plugins/indicator/indicator.c:870
1646 msgid "Sound Menu"
1647 msgstr "Menu dźwięku"
1648
1649 #: ../plugins/indicator/indicator.c:882
1650 msgid "Add indicator applets to the panel"
1651 msgstr "Dodaj aplet wskaźnika do panelu"
1652
1653 #: ../plugins/monitors/monitors.c:269
1654 #, c-format
1655 msgid "CPU usage: %.2f%%"
1656 msgstr "Obciążenie CPU: %.2f%%"
1657
1658 #: ../plugins/monitors/monitors.c:366
1659 #, c-format
1660 msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
1661 msgstr "Użycie pamięci: %.1fMB (%.2f%%)"
1662
1663 #: ../plugins/monitors/monitors.c:698 ../plugins/monitors/monitors.c:783
1664 msgid "Resource monitors"
1665 msgstr "Monitor zasobów"
1666
1667 #: ../plugins/monitors/monitors.c:701
1668 msgid "CPU color"
1669 msgstr "Kolor CPU"
1670
1671 #: ../plugins/monitors/monitors.c:702
1672 msgid "Display RAM usage"
1673 msgstr "Wyświetlanie użycia pamięci"
1674
1675 #: ../plugins/monitors/monitors.c:703
1676 msgid "RAM color"
1677 msgstr "Kolor pamięci operacyjnej"
1678
1679 #: ../plugins/monitors/monitors.c:704
1680 msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
1681 msgstr "Działanie wykonywane po kliknięciu (domyślnie: lxtask)"
1682
1683 #: ../plugins/monitors/monitors.c:784
1684 msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1685 msgstr "Wyświetl monitory (procesor, pamięć)"
1686
1687 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:50
1688 msgid "[N/A]"
1689 msgstr "--"
1690
1691 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:796
1692 msgid "Enter New Location"
1693 msgstr "Wprowadź nową lokalizację"
1694
1695 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:810
1696 msgid "_New Location:"
1697 msgstr "_Nowa Lokalizacja:"
1698
1699 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:821
1700 msgid ""
1701 "Enter the:\n"
1702 "- city, or\n"
1703 "- city and state/country, or\n"
1704 "- postal code\n"
1705 "for which to retrieve the weather forecast."
1706 msgstr ""
1707 "Proszę wprowadzić:\n"
1708 "- miasto, lub\n"
1709 "- miasto i województwo/kraj, lub\n"
1710 "- kod pocztowy\n"
1711 "dla którego pobrać prognozę pogody."
1712
1713 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:858
1714 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:991
1715 msgid "You must specify a location."
1716 msgstr "Należy wprowadzić lokalizacje."
1717
1718 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:905
1719 #, c-format
1720 msgid "Location '%s' not found!"
1721 msgstr "Nie odnaleziono lokalizacji „%s”!"
1722
1723 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1063
1724 msgid "Preferences"
1725 msgstr "Preferencje"
1726
1727 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1069
1728 msgid "Refresh"
1729 msgstr "Wczytaj ponownie"
1730
1731 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1075
1732 msgid "Quit"
1733 msgstr "Zakończ"
1734
1735 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1236
1736 msgid "Weather Preferences"
1737 msgstr "Preferencje Prognozy Pogody"
1738
1739 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1250
1740 msgid "Current Location"
1741 msgstr "Bieżąca lokalizacja"
1742
1743 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1254
1744 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1529
1745 msgid "None configured"
1746 msgstr "Nie skonfigurowano"
1747
1748 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1256
1749 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1526
1750 msgid "_Set"
1751 msgstr "_Ustaw"
1752
1753 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1277
1754 msgid "Display"
1755 msgstr "Wyświetl"
1756
1757 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1281
1758 msgid "Name:"
1759 msgstr "Nazwa:"
1760
1761 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1285
1762 msgid "Units:"
1763 msgstr "Jednostki:"
1764
1765 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1289
1766 msgid "_Metric (°C)"
1767 msgstr "_Metryczne (°C)"
1768
1769 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1291
1770 msgid "_English (°F)"
1771 msgstr "Angi_elskie (°F)"
1772
1773 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1326
1774 msgid "Forecast"
1775 msgstr "Prognoza"
1776
1777 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1330
1778 msgid "Updates:"
1779 msgstr "Aktualizacje"
1780
1781 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1334
1782 msgid "Ma_nual"
1783 msgstr "_Ręczne"
1784
1785 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1338
1786 msgid "_Automatic, every"
1787 msgstr "_Automatyczne, co"
1788
1789 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1359
1790 msgid "minutes"
1791 msgstr "minut"
1792
1793 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1368
1794 msgid "Source:"
1795 msgstr "Źródło:"
1796
1797 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1482
1798 msgid "C_hange"
1799 msgstr "_Zmień"
1800
1801 #. Both are available
1802 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1570
1803 #, c-format
1804 msgid "Current Conditions for %s"
1805 msgstr "Aktualne warunki dla %s"
1806
1807 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1594
1808 msgid "Location:"
1809 msgstr "Lokalizacja:"
1810
1811 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1617
1812 msgid "Last updated:"
1813 msgstr "Aktualizowano:"
1814
1815 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1644
1816 msgid "Feels like:"
1817 msgstr "Odczuwana temperatura:"
1818
1819 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1669
1820 msgid "Humidity:"
1821 msgstr "Wilgotność:"
1822
1823 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1696
1824 msgid "Pressure:"
1825 msgstr "Ciśnienie:"
1826
1827 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1723
1828 msgid "Visibility:"
1829 msgstr "Widoczność"
1830
1831 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1751
1832 msgid "Wind:"
1833 msgstr "Wiatr:"
1834
1835 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1774
1836 msgid "Sunrise:"
1837 msgstr "Wschód słońca:"
1838
1839 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1797
1840 msgid "Sunset:"
1841 msgstr "Zachód słońca:"
1842
1843 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1903
1844 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2239
1845 #, c-format
1846 msgid "Forecast for %s unavailable."
1847 msgstr "Prognoza dla %s niedostępna."
1848
1849 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1912
1850 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2244
1851 #, c-format
1852 msgid "Location not set."
1853 msgstr "Nie ustalono lokalizacji."
1854
1855 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1929
1856 #, c-format
1857 msgid "Searching for '%s'..."
1858 msgstr "Wyszukiwanie „%s”..."
1859
1860 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2055
1861 #, c-format
1862 msgid "Location matches for '%s'"
1863 msgstr "Nazwy lokalizacji pasujących do „%s”"
1864
1865 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2075
1866 msgid "City"
1867 msgstr "Miasto"
1868
1869 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2095
1870 msgid "Country"
1871 msgstr "Kraj"
1872
1873 #. make it nice and pretty
1874 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2226
1875 msgid "Currently in "
1876 msgstr "Aktualnie w "
1877
1878 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2228
1879 msgid "Today: "
1880 msgstr "Dziś: "
1881
1882 #: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2229
1883 msgid "Tomorrow: "
1884 msgstr "Jutro: "
1885
1886 #: ../plugins/weather/weather.c:307
1887 msgid "Weather Plugin"
1888 msgstr "Wtyczka Pogody"
1889
1890 #: ../plugins/weather/weather.c:308
1891 msgid "Show weather conditions for a location."
1892 msgstr "Przedstawia warunki pogodowe dla danej lokalizacji."
1893
1894 #, c-format
1895 #~ msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
1896 #~ msgstr ""
1897 #~ " --log NUMER Ustawia poziom raportowania, określony przez NUMER w zakresie 0-"
1898 #~ "5, gdzie 0 - brak raportowania, 5 - największa szczegółowość\n"
1899
1900 #, c-format
1901 #~ msgid "Format codes: man 3 strftime; \\%n for line break"
1902 #~ msgstr "Opis formatowania: man 3 sfrtime. Łamanie wierszy: \\n"
1903
1904 #~ msgid "Normal"
1905 #~ msgstr "Normalny"
1906
1907 #~ msgid "Warning1"
1908 #~ msgstr "Pierwsze ostrzeżenie"
1909
1910 #~ msgid "Warning2"
1911 #~ msgstr "Drugie ostrzeżenie"
1912
1913 #~ msgid "Warning1 Temperature"
1914 #~ msgstr "Temperatura ostrzeżenia 1"
1915
1916 #~ msgid "Warning2 Temperature"
1917 #~ msgstr "Temperatura ostrzeżenia 2"
1918
1919 # a może "Chronione Prawami Autorskimi (C) 2009-2009"
1920 #~ msgid "Copyright (C) 2008-2013"
1921 #~ msgstr "Prawa autorskie (C) 2008-2013"
1922
1923 #~ msgid "Display Image and Tooltip"
1924 #~ msgstr "Wyświetl obraz i podpowiedź"
1925
1926 #~ msgid ""
1927 #~ "Error, you need to install an application to configure the sound "
1928 #~ "(pavucontol, alsamixer ...)"
1929 #~ msgstr ""
1930 #~ "Błąd. Aby skonfigurować dźwięk, należy zainstalować odpowiedni program "
1931 #~ "(pavucontrol, alsamixer...)."
1932
1933 #, c-format
1934 #~ msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
1935 #~ msgstr "Nie udało się uruchomić narzędzia konfiguracji czasu: %s"
1936
1937 #~ msgid "Model"
1938 #~ msgstr "Model"
1939
1940 #~ msgid "Change Type"
1941 #~ msgstr "Rodzaj zmiany"
1942
1943 #~ msgid "WNCKPager"
1944 #~ msgstr "WNCKPager"
1945
1946 #~ msgid "WNCKpager plugin"
1947 #~ msgstr "Wyświetla zawartość obszarów roboczych"
1948
1949 #~ msgid "Tornado"
1950 #~ msgstr "Tornado"
1951
1952 #~ msgid "Tropical Storm"
1953 #~ msgstr "Burza Tropikalna"
1954
1955 #~ msgid "Hurricane"
1956 #~ msgstr "Huragan"
1957
1958 #~ msgid "Severe Thunderstorms"
1959 #~ msgstr "Mocne Burze"
1960
1961 #~ msgid "Mixed Rain and Snow"
1962 #~ msgstr "Deszcz ze Śniegiem"
1963
1964 #~ msgid "Mixed Rain and Sleet"
1965 #~ msgstr "Deszcz i Gołoledź"
1966
1967 #~ msgid "Mixed Snow and Sleet"
1968 #~ msgstr "Śnieg Gołoledź"
1969
1970 #~ msgid "Freezing Drizzle"
1971 #~ msgstr "Marznąca Mrzawka"
1972
1973 #~ msgid "Drizzle"
1974 #~ msgstr "Mrzawka"
1975
1976 #~ msgid "Freezing Rain"
1977 #~ msgstr "Marznący Deszcz"
1978
1979 #~ msgid "Showers"
1980 #~ msgstr "Opady"
1981
1982 #~ msgid "Snow Flurries"
1983 #~ msgstr "Opady Śniegu"
1984
1985 #~ msgid "Light Snow Showers"
1986 #~ msgstr "Lekkie Opady Śniegu"
1987
1988 #~ msgid "Blowing Snow"
1989 #~ msgstr "Silny Wiatr ze Śniegiem"
1990
1991 #~ msgid "Snow"
1992 #~ msgstr "Śnieg"
1993
1994 #~ msgid "Hail"
1995 #~ msgstr "Grad"
1996
1997 #~ msgid "Sleet"
1998 #~ msgstr "Gołoledź"
1999
2000 #~ msgid "Dust"
2001 #~ msgstr "Kurz"
2002
2003 #~ msgid "Foggy"
2004 #~ msgstr "Mglisto"
2005
2006 #~ msgid "Haze"
2007 #~ msgstr "Mgła"
2008
2009 #~ msgid "Smoky"
2010 #~ msgstr "Mglisto"
2011
2012 #~ msgid "Blustery"
2013 #~ msgstr "Zawierucha"
2014
2015 #~ msgid "Windy"
2016 #~ msgstr "Wietrznie"
2017
2018 #~ msgid "Cold"
2019 #~ msgstr "Zimno"
2020
2021 #~ msgid "Cloudy"
2022 #~ msgstr "Pochmurno"
2023
2024 #~ msgid "Mostly Cloudy"
2025 #~ msgstr "Duże Zachmurzenie"
2026
2027 #~ msgid "Partly Cloudy"
2028 #~ msgstr "Zachmurzenie Umiarkowane"
2029
2030 #~ msgid "Clear"
2031 #~ msgstr "Pogodnie"
2032
2033 #~ msgid "Sunny"
2034 #~ msgstr "Slonecznie"
2035
2036 #~ msgid "Fair"
2037 #~ msgstr "Umiarkowanie"
2038
2039 #~ msgid "Mixed Rain and Hail"
2040 #~ msgstr "Deszcz z Gradem"
2041
2042 #~ msgid "Hot"
2043 #~ msgstr "Gorąco"
2044
2045 #~ msgid "Isolated Thunderstorms"
2046 #~ msgstr "Lokalne Burze"
2047
2048 #~ msgid "Scattered Thunderstorms"
2049 #~ msgstr "Rozproszone, przelotne Burze"
2050
2051 #~ msgid "Scattered Showers"
2052 #~ msgstr "Rozproszone, przelotne Opady Deszczu"
2053
2054 #~ msgid "Heavy Snow"
2055 #~ msgstr "Silne Opady Śniegu"
2056
2057 #~ msgid "Scattered Snow Showers"
2058 #~ msgstr "Rozproszone, przelotne Opady Śniegu"
2059
2060 #~ msgid "Thundershowers"
2061 #~ msgstr "Deszcz z grzmotami"
2062
2063 #~ msgid "Snow Showers"
2064 #~ msgstr "Opady Śniegu"
2065
2066 #~ msgid "Isolated Thundershowers"
2067 #~ msgstr "Lokalne Opady deszczu z grzmotami"
2068
2069 #~ msgid "Clouds Early/Clearing Late"
2070 #~ msgstr "Pochmurno z Późniejszymi Przejaśnieniami"
2071
2072 #~ msgid "AM Snow Showers"
2073 #~ msgstr "Poranne Opady Śniegu"
2074
2075 #~ msgid "AM Showers"
2076 #~ msgstr "Poranne Opady"
2077
2078 #~ msgid "PM Snow Showers"
2079 #~ msgstr "Popołudniowe Opady Śniegu"
2080
2081 #~ msgid "PM Showers"
2082 #~ msgstr "Popołudniowe Opady"
2083
2084 #~ msgid "Snow Showers Early"
2085 #~ msgstr "Wczesne Opady Śniegu"
2086
2087 #~ msgid "Showers Early"
2088 #~ msgstr "Wczesne Opady"
2089
2090 #~ msgid "Snow Showers Late"
2091 #~ msgstr "Opady Śniegu Wieczorem"
2092
2093 #~ msgid "Showers Late"
2094 #~ msgstr "Opady Wieczorem"
2095
2096 #~ msgid "Wintry Mix"
2097 #~ msgstr "Marznący Deszcz ze Śniegiem"
2098
2099 #~ msgid "Fog Late"
2100 #~ msgstr "Mgła Wieczorem"
2101
2102 #~ msgid "Fog Early"
2103 #~ msgstr "Poranna Mgła"
2104
2105 #~ msgid "AM Fog"
2106 #~ msgstr "Poranna Mgła"
2107
2108 #~ msgid "PM Fog"
2109 #~ msgstr "Popołudniowa Mgła"
2110
2111 #~ msgid "Mist"
2112 #~ msgstr "Mżawka"
2113
2114 #~ msgid "<b>Icon</b>"
2115 #~ msgstr "<b>Ikony</b>"
2116
2117 #~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
2118 #~ msgstr "Przełącznik układów klawiatury"
2119
2120 #~ msgid "image"
2121 #~ msgstr "Ikona"
2122
2123 #~ msgid "text"
2124 #~ msgstr "Etykieta"
2125
2126 #~ msgid "Per application settings"
2127 #~ msgstr "Programy"
2128
2129 #~ msgid "Default layout:"
2130 #~ msgstr "Domyślny układ:"
2131
2132 #~ msgid "Available Applications"
2133 #~ msgstr "Dostępne programy"
2134
2135 #~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
2136 #~ msgstr "Wyświetlanie temperatury komputera dzięki kesler.daniel@gmail.com"
2137
2138 #~ msgid "Left\t"
2139 #~ msgstr "Lewa\t"
2140
2141 #~ msgid "Top\t"
2142 #~ msgstr "Górna\t"
2143
2144 #~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
2145 #~ msgstr "Nie można odnaleźć pliku pixmap: %s"
2146
2147 #~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
2148 #~ msgstr "Numer pulpitu / Nazwa przestrzeni roboczej"
2149
2150 #~ msgid ""
2151 #~ "Allows you to switch the keyboard layout and\n"
2152 #~ "displays the currently selected layout."
2153 #~ msgstr ""
2154 #~ "Umożliwia przełączanie układu klawiatury\n"
2155 #~ "i wyświetla aktualny układ."
2156
2157 #~ msgid "Other plugins available here"
2158 #~ msgstr "Inne wtyczki dostępne są tutaj"
2159
2160 #~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
2161 #~ msgstr "Stara tacka KDE/GNOME"
2162
2163 #~ msgid "Enable Image:"
2164 #~ msgstr "Włącz Obrazek:"
2165
2166 #~ msgid "Enable Transparency"
2167 #~ msgstr "Włącz przeźroczystość"
2168
2169 #~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
2170 #~ msgstr " --configure -- uruchamia narzędzie konfiguracji\n"
2171
2172 #~ msgid " -C  -- same as --configure\n"
2173 #~ msgstr " -C  -- to samo co --configure\n"
2174
2175 #~ msgid "Add Button"
2176 #~ msgstr "Dodaj Przycisk"
2177
2178 #~ msgid "Button Properties"
2179 #~ msgstr "Właściwości przycisku"
2180
2181 #~ msgid "Remove Button"
2182 #~ msgstr "Usuń Przycisk"
2183
2184 #~ msgid "Buttons"
2185 #~ msgstr "Przyciski"
2186
2187 #~ msgid "Accept SkipPager"
2188 #~ msgstr "Akceptuj SkipPager"
2189
2190 #~ msgid "Show Iconified windows"
2191 #~ msgstr "Pokaż zminimalizowane okna"
2192
2193 #~ msgid "Show mapped windows"
2194 #~ msgstr "Pokazuj zmapowane okna"
2195
2196 #~ msgid "Action"
2197 #~ msgstr "Akcja"
2198
2199 #~ msgid "Kayboard Layout switcher"
2200 #~ msgstr "Przełącznik układów klawiatury"
2201
2202 #~ msgid ""
2203 #~ "Dynamic\n"
2204 #~ "Pixels\n"
2205 #~ "% Percent"
2206 #~ msgstr ""
2207 #~ "Dynamicznie\n"
2208 #~ "Piksele\n"
2209 #~ "% procent"
2210
2211 #~ msgid ""
2212 #~ "Left\n"
2213 #~ "Center\n"
2214 #~ "Right"
2215 #~ msgstr ""
2216 #~ "Lewo\n"
2217 #~ "Środek\n"
2218 #~ "Prawo"
2219
2220 #~ msgid ""
2221 #~ "Left\n"
2222 #~ "Right\n"
2223 #~ "Top\n"
2224 #~ "Bottom"
2225 #~ msgstr ""
2226 #~ "Lewo\n"
2227 #~ "Prawo\n"
2228 #~ "Góra\n"
2229 #~ "Dół"
2230
2231 #~ msgid "Where to put the panel?"
2232 #~ msgstr "Gdzie ustawić panel?"
2233
2234 #~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
2235 #~ msgstr "Bateria: naładowana w %d%%, %s"
2236
2237 #~ msgid "charging finished"
2238 #~ msgstr "ładowanie zakończone"
2239
2240 #~ msgid "charging"
2241 #~ msgstr "ładowanie"
2242
2243 #~ msgid "Add to desktop panel"
2244 #~ msgstr "Dodaj wtyczkę do panelu"