Commit from LXDE Pootle server by user mbouzada.: 1202 of 1336 strings translated...
[lxde/lxpanel.git] / po / cs.po
1 # Czech translations for lxpanel package.
2 # Copyright (C) 2009 THE lxpanel'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4 # Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxpanel 0.3.99\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-03-27 08:58+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2014-07-27 22:13+0000\n"
12 "Last-Translator: Jan Helebrant <jhelebrant@seznam.cz>\n"
13 "Language: cs\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
18 "X-Generator: Pootle 2.6.0-rc1\n"
19 "X-POOTLE-MTIME: 1406499198.000000\n"
20
21 #. { "configure", N_("Preferences"), configure },
22 #: ../src/configurator.c:55 ../src/gtk-run.c:361 ../src/plugins/menu.c:770
23 msgid "Run"
24 msgstr "Spustit"
25
26 #: ../src/configurator.c:57 ../src/plugins/menu.c:771
27 msgid "Restart"
28 msgstr "Restartovat"
29
30 #: ../src/configurator.c:58 ../src/plugins/menu.c:772
31 msgid "Logout"
32 msgstr "Odhlásit se"
33
34 #: ../src/configurator.c:549
35 msgid "Currently loaded plugins"
36 msgstr "Právě zavedené zásuvné moduly"
37
38 #: ../src/configurator.c:558
39 msgid "Stretch"
40 msgstr "Natáhnout"
41
42 #: ../src/configurator.c:680
43 msgid "Add plugin to panel"
44 msgstr "Přidat zásuvný modul na panel"
45
46 #: ../src/configurator.c:708
47 msgid "Available plugins"
48 msgstr "Dostupné zásuvné moduly"
49
50 #: ../src/configurator.c:1244
51 msgid "Logout command is not set"
52 msgstr "Příkaz pro ohlášení není nastaven"
53
54 #: ../src/configurator.c:1312
55 msgid "Select a directory"
56 msgstr "Vyberte adresář"
57
58 #: ../src/configurator.c:1312 ../src/configurator.c:1419
59 msgid "Select a file"
60 msgstr "Vyberte soubor"
61
62 #: ../src/configurator.c:1446
63 msgid "_Browse"
64 msgstr "_Procházet"
65
66 #: ../src/panel.c:660
67 msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
68 msgstr "Není tu místo pro další panel. Všechny strany jsou zabrané."
69
70 #: ../src/panel.c:687
71 msgid ""
72 "Really delete this panel?\n"
73 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
74 msgstr ""
75 "Opravdu chcete smazat tento panel?\n"
76 "<b>Varování: Tuto akci nelze vzít zpět.</b>"
77
78 #: ../src/panel.c:689
79 msgid "Confirm"
80 msgstr "Potvrdit"
81
82 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
83 #: ../src/panel.c:721
84 msgid "translator-credits"
85 msgstr "Michal Várady, Alois Nešpor"
86
87 #: ../src/panel.c:726
88 msgid "LXPanel"
89 msgstr "LXPanel"
90
91 #: ../src/panel.c:744
92 msgid "Copyright (C) 2008-2013"
93 msgstr "Copyright (C) 2008-2013"
94
95 #: ../src/panel.c:745
96 msgid "Desktop panel for LXDE project"
97 msgstr "Panel pracovní plochy projektu LXDE"
98
99 #: ../src/panel.c:782
100 msgid "Add / Remove Panel Items"
101 msgstr "Přidat / odebrat položky panelu"
102
103 #: ../src/panel.c:791
104 #, c-format
105 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
106 msgstr "Odebrat \"%s\" z panelu"
107
108 #: ../src/panel.c:803
109 msgid "Panel Settings"
110 msgstr "Nastavení panelu"
111
112 #: ../src/panel.c:809
113 msgid "Create New Panel"
114 msgstr "Vytvořit nový panel"
115
116 #: ../src/panel.c:815
117 msgid "Delete This Panel"
118 msgstr "Smazat tento panel"
119
120 #: ../src/panel.c:826
121 msgid "About"
122 msgstr "O aplikaci"
123
124 #: ../src/panel.c:834
125 msgid "Panel"
126 msgstr "Panel"
127
128 #: ../src/panel.c:847
129 #, c-format
130 msgid "\"%s\" Settings"
131 msgstr "Nastavení \"%s\""
132
133 #: ../src/panel.c:1109 ../src/panel.c:1117 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
134 msgid "Height:"
135 msgstr "Výška:"
136
137 #: ../src/panel.c:1110 ../src/panel.c:1116 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
138 msgid "Width:"
139 msgstr "Šířka:"
140
141 #: ../src/panel.c:1111 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
142 msgid "Left"
143 msgstr "Vlevo"
144
145 #: ../src/panel.c:1112 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
146 msgid "Right"
147 msgstr "Vpravo"
148
149 #: ../src/panel.c:1118 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
150 msgid "Top"
151 msgstr "Nahoře"
152
153 #: ../src/panel.c:1119 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
154 msgid "Bottom"
155 msgstr "Dole"
156
157 #: ../src/panel.c:1428
158 #, c-format
159 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
160 msgstr ""
161 "lxpanel %s - odlehčený panel napsaný v GTK2+ pro UNIXová pracovní prostředí\n"
162
163 #: ../src/panel.c:1429
164 #, c-format
165 msgid "Command line options:\n"
166 msgstr "Volby příkazové řádky:\n"
167
168 #: ../src/panel.c:1430
169 #, c-format
170 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
171 msgstr " --help      -- zobrazí tuto nápovědu a ukončí se\n"
172
173 #: ../src/panel.c:1431
174 #, c-format
175 msgid " --version   -- print version and exit\n"
176 msgstr " --version   -- zobrazí informace o verzi a ukončí se\n"
177
178 #: ../src/panel.c:1432
179 #, c-format
180 msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
181 msgstr ""
182 " --log <number>  -- nastaví úroveň protokolování na 0-5. 0 - žádné 5 - "
183 "podrobné\n"
184
185 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
186 #: ../src/panel.c:1434
187 #, c-format
188 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
189 msgstr " --profile název -- použije zadaný profil\n"
190
191 #: ../src/panel.c:1436
192 #, c-format
193 msgid " -h  -- same as --help\n"
194 msgstr " -h  -- stejné jako --help\n"
195
196 #: ../src/panel.c:1437
197 #, c-format
198 msgid " -p  -- same as --profile\n"
199 msgstr " -p  -- stejné jako --profile\n"
200
201 #: ../src/panel.c:1438
202 #, c-format
203 msgid " -v  -- same as --version\n"
204 msgstr " -v  -- stejné jako --version\n"
205
206 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
207 #: ../src/panel.c:1440
208 #, c-format
209 msgid ""
210 "\n"
211 "Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
212 "\n"
213 msgstr ""
214 "\n"
215 "Podrobnosti naleznete na webové stránce http://lxde.org/.\n"
216 "\n"
217
218 #: ../src/plugin.c:370
219 msgid "No file manager is configured."
220 msgstr "Není nastaven žádný správce souborů."
221
222 #: ../src/gtk-run.c:374
223 msgid "Enter the command you want to execute:"
224 msgstr "Zadejte příkaz ke spuštění:"
225
226 #. vim: set sw=4 et sts=4 ts=4 :
227 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchtaskbar.c:3414
228 msgid "Application Launch and Task Bar"
229 msgstr "Panel úloh a spouštění aplikací"
230
231 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:2
232 msgid "<b>Mode:</b>"
233 msgstr "<b>Režim</b>"
234
235 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
236 msgid "Launchers"
237 msgstr "Spouštěče"
238
239 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
240 msgid "<b>Launchbar</b>"
241 msgstr "<b>Panel spouštění</b>"
242
243 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
244 msgid "Show tooltips"
245 msgstr "Zobrazovat tipy"
246
247 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
248 msgid "Icons only"
249 msgstr "Pouze ikony"
250
251 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
252 msgid "Flat buttons"
253 msgstr "Rovná tlačítka"
254
255 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
256 msgid "Show windows from all desktops"
257 msgstr "Zobrazit okna všech pracovních ploch"
258
259 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
260 msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
261 msgstr "Zobrazovat okna pouze na tom samém monitoru jako lištu úloh"
262
263 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
264 msgid "Use mouse wheel"
265 msgstr "Používat kolečko myši"
266
267 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
268 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
269 msgstr "Blikat při žádosti okna"
270
271 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
272 msgid "Combine multiple application windows into a single button"
273 msgstr "Kombinovat více oken aplikací do jediného tlačítka"
274
275 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
276 msgid "Maximum width of task button"
277 msgstr "Maximální šířka tlačítka úlohy"
278
279 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
280 msgid "Spacing"
281 msgstr "Rozestupy"
282
283 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
284 msgid "<b>Taskbar</b>"
285 msgstr "<b>Panel úloh</b>"
286
287 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
288 msgid "Only Application Launch Bar"
289 msgstr "Pouze panel spouštění aplikací"
290
291 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
292 msgid "Only Task Bar (Window List)"
293 msgstr "Pouze panel úloh (Seznam oken)"
294
295 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
296 msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
297 msgstr "Integrovaný panel spouštění aplikací a panel úloh"
298
299 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
300 msgid "<b>Connection</b>"
301 msgstr "<b>Připojení</b>"
302
303 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
304 msgid "Status:"
305 msgstr "Stav:"
306
307 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
308 msgid "_Name:"
309 msgstr "_Název:"
310
311 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
312 msgid "<b>Activity</b>"
313 msgstr "<b>Aktivita</b>"
314
315 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
316 msgid "Received:"
317 msgstr "Přijato:"
318
319 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
320 msgid "Sent:"
321 msgstr "Odesláno:"
322
323 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
324 msgid "<b>Signal Strength</b>"
325 msgstr "<b>Síla signálu</b>"
326
327 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
328 #, no-c-format
329 msgid "0%"
330 msgstr "0%"
331
332 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
333 msgid "General"
334 msgstr "Obecné"
335
336 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
337 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
338 msgstr "<b>Internetový protokol (IPv4)</b>"
339
340 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
341 msgid "Address:"
342 msgstr "Adresa:"
343
344 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
345 msgid "Destination:"
346 msgstr "Cíl:"
347
348 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../src/plugins/netstat/netstat.c:362
349 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:373
350 msgid "Broadcast:"
351 msgstr "Broadcast:"
352
353 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
354 msgid "Subnet Mask:"
355 msgstr "Maska podsítě:"
356
357 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
358 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
359 msgstr "<b>Internetový protokol (IPv6)</b>"
360
361 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
362 msgid "Scope:"
363 msgstr "Rozsah:"
364
365 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
366 msgid "<b>Network Device</b>"
367 msgstr "<b>Síťové zařízení</b>"
368
369 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
370 msgid "Type:"
371 msgstr "Typ:"
372
373 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
374 msgid "Support"
375 msgstr "Podpora"
376
377 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
378 msgid "Con_figure"
379 msgstr "Kon_figurovat"
380
381 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
382 msgid "Dynamic"
383 msgstr "Dynamické"
384
385 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
386 msgid "Pixels"
387 msgstr "Pixely"
388
389 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
390 #, no-c-format
391 msgid "% Percent"
392 msgstr "% procent"
393
394 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
395 msgid "None"
396 msgstr "Žádný"
397
398 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
399 msgid "Err"
400 msgstr "Chyba"
401
402 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
403 msgid "Warn"
404 msgstr "Varování"
405
406 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
407 msgid "Info"
408 msgstr "Informace"
409
410 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
411 msgid "All"
412 msgstr "Vše"
413
414 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
415 msgid "Panel Preferences"
416 msgstr "Předvolby panelu"
417
418 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
419 msgid "Edge:"
420 msgstr "Roh:"
421
422 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
423 msgid "Center"
424 msgstr "Uprostřed"
425
426 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
427 msgid "Alignment:"
428 msgstr "Zarovnání:"
429
430 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
431 msgid "Margin:"
432 msgstr "Okraj:"
433
434 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
435 msgid "Monitor:"
436 msgstr "Monitor:"
437
438 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
439 msgid "<b>Position</b>"
440 msgstr "<b>Pozice</b>"
441
442 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
443 msgid "Icon size:"
444 msgstr "Velikost ikon:"
445
446 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
447 msgid "<b>Size</b>"
448 msgstr "<b>Velikost</b>"
449
450 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
451 msgid "Geometry"
452 msgstr "Geometrie"
453
454 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
455 msgid "System theme"
456 msgstr "Systémový motiv"
457
458 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
459 msgid "Solid color (with opacity)"
460 msgstr "Jediná barva (s neprůhledností)"
461
462 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1479
463 msgid "Image"
464 msgstr "Obrázek"
465
466 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
467 msgid "Select an image file"
468 msgstr "Vyberte soubor s obrázkem"
469
470 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
471 msgid "<b>Background</b>"
472 msgstr "<b>Pozadí</b>"
473
474 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
475 msgid "Custom color"
476 msgstr "Vlastní barva"
477
478 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../src/plugins/space.c:93
479 #: ../src/plugins/batt/batt.c:632
480 msgid "Size"
481 msgstr "Velikost"
482
483 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
484 msgid "<b>Font</b>"
485 msgstr "<b>Písmo</b>"
486
487 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
488 msgid "Appearance"
489 msgstr "Vzhled"
490
491 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
492 msgid "Panel Applets"
493 msgstr "Aplety panelu"
494
495 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
496 msgid "Logout Command:"
497 msgstr "Příkaz pro odhlášení:"
498
499 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
500 msgid "Terminal Emulator:"
501 msgstr "Emulátor terminálu:"
502
503 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
504 msgid "File Manager:"
505 msgstr "Správce souborů:"
506
507 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
508 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
509 msgstr "<b>Nastavit upřednostňované aplikace</b>"
510
511 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
512 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
513 msgstr "Správce oken bude považovat panel za dok"
514
515 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
516 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
517 msgstr "Rezervovat prostor, nezakrývat maximalizovanými okny"
518
519 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
520 msgid "<b>Properties</b>"
521 msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
522
523 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
524 msgid "Minimize panel when not in use"
525 msgstr "Minimalizovat panel, pokud se nepoužívá"
526
527 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
528 msgid "Size when minimized"
529 msgstr "Velikost při minimalizaci"
530
531 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
532 msgid "pixels"
533 msgstr "pixely"
534
535 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
536 msgid "<b>Automatic hiding</b>"
537 msgstr "<b>Automaticky skrývat</b>"
538
539 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
540 msgid "Log level"
541 msgstr "Úroveň logování"
542
543 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
544 msgid "<b>Log level</b>"
545 msgstr "<b>Úroveň logování</b>"
546
547 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
548 msgid "Advanced"
549 msgstr "Pokročilé"
550
551 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:276
552 msgid "CPU Usage Monitor"
553 msgstr "Sledování využití procesoru"
554
555 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:277 ../src/plugins/monitors/monitors.c:713
556 msgid "Display CPU usage"
557 msgstr "Zobrazuje využití procesoru"
558
559 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:180 ../src/plugins/deskno/deskno.c:200
560 msgid "Desktop Number / Workspace Name"
561 msgstr "Číslo pracovní plochy / Název pracovní plochy"
562
563 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:182 ../src/plugins/dclock.c:429
564 msgid "Bold font"
565 msgstr "Tučné písmo"
566
567 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:183
568 msgid "Display desktop names"
569 msgstr "Zobrazovat názvy pracovních ploch"
570
571 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:201
572 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
573 msgstr "Zobrazuje číslo pracovní plochy, od cmeury@users.sf.net"
574
575 #: ../src/plugins/image.c:161
576 msgid "Display Image and Tooltip"
577 msgstr "Zobrazovat obrázek a tip"
578
579 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:2450
580 msgid "_Close all windows"
581 msgstr "_Zavřít všechna okna"
582
583 #. Add Raise menu item.
584 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3243
585 msgid "_Raise"
586 msgstr "_Obnovit"
587
588 #. Add Restore menu item.
589 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3248
590 msgid "R_estore"
591 msgstr "O_bnovit"
592
593 #. Add Maximize menu item.
594 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3253
595 msgid "Ma_ximize"
596 msgstr "Ma_ximalizovat"
597
598 #. Add Iconify menu item.
599 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3258
600 msgid "Ico_nify"
601 msgstr "Mi_nimalizovat"
602
603 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3277
604 #, c-format
605 msgid "Workspace _%d"
606 msgstr "Pra_covní plocha %d"
607
608 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3282
609 #, c-format
610 msgid "Workspace %d"
611 msgstr "Pracovní plocha %d"
612
613 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
614 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3298
615 msgid "_All workspaces"
616 msgstr "_Všechny pracovní plochy"
617
618 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
619 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3304
620 msgid "_Move to Workspace"
621 msgstr "_Přesunout na pracovní plochu"
622
623 #. Add Close menu item.  By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
624 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3310
625 msgid "_Close Window"
626 msgstr "_Zavřít okno"
627
628 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3312
629 msgid "A_dd to Launcher"
630 msgstr "P_řidat do spouštěče"
631
632 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3313
633 msgid "Rem_ove from Launcher"
634 msgstr "Ode_brat ze spouštěče"
635
636 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3314
637 msgid "_New Instance"
638 msgstr "_Nová instance"
639
640 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3384
641 msgid "Application Launch Bar"
642 msgstr "Spouštěcí panel aplikací"
643
644 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3385
645 msgid "Bar with buttons to launch application"
646 msgstr "Panel s tlačítko pro spouštění aplikací"
647
648 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3395
649 msgid "Task Bar (Window List)"
650 msgstr "Panel úloh (Seznam oken)"
651
652 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3396
653 msgid ""
654 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
655 "focus"
656 msgstr ""
657 "Panel úloh zobrazuje všechna otevřená okna a umožňuje je minimalizovat, "
658 "skrýt nebo aktivovat"
659
660 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3415
661 msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
662 msgstr ""
663 "Panel s tlačítky pro spouštění aplikací a/nebo zobrazení všech otevřených "
664 "oken"
665
666 #: ../src/plugins/dclock.c:423 ../src/plugins/dclock.c:443
667 msgid "Digital Clock"
668 msgstr "Digitální hodiny"
669
670 #: ../src/plugins/dclock.c:425
671 msgid "Clock Format"
672 msgstr "Formát hodin"
673
674 #: ../src/plugins/dclock.c:426
675 msgid "Tooltip Format"
676 msgstr "Formát tipů"
677
678 #: ../src/plugins/dclock.c:427
679 #, c-format
680 msgid "Format codes: man 3 strftime; \\%n for line break"
681 msgstr "Formátovací kódy: man 3 strftime; \\%n pro zalomení řádku"
682
683 #: ../src/plugins/dclock.c:428
684 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
685 msgstr "Akce při kliknutí (výchozí: zobrazit kalendář)"
686
687 #: ../src/plugins/dclock.c:430
688 msgid "Tooltip only"
689 msgstr "Pouze tip"
690
691 #: ../src/plugins/dclock.c:431
692 msgid "Center text"
693 msgstr "Vycentrovat text"
694
695 #: ../src/plugins/dclock.c:444
696 msgid "Display digital clock and tooltip"
697 msgstr "Zobrazovat digitální hodiny a tipy"
698
699 #: ../src/plugins/menu.c:421
700 msgid "Add to desktop"
701 msgstr "Přidat na pracovní plochu"
702
703 #: ../src/plugins/menu.c:428
704 msgid "Properties"
705 msgstr "Vlastnosti"
706
707 #: ../src/plugins/menu.c:1041 ../src/plugins/menu.c:1054
708 msgid "Menu"
709 msgstr "Nabídka"
710
711 #: ../src/plugins/menu.c:1042 ../src/plugins/dirmenu.c:365
712 msgid "Icon"
713 msgstr "Ikona"
714
715 #: ../src/plugins/menu.c:1055
716 msgid "Application Menu"
717 msgstr "Nabídka aplikací"
718
719 #: ../src/plugins/separator.c:72
720 msgid "Separator"
721 msgstr "Oddělovač"
722
723 #: ../src/plugins/separator.c:73
724 msgid "Add a separator to the panel"
725 msgstr "Přidá na panel oddělovač"
726
727 #: ../src/plugins/pager.c:84 ../src/plugins/pager.c:98
728 msgid "Desktop Pager"
729 msgstr "Přepínač ploch"
730
731 #: ../src/plugins/pager.c:85 ../src/plugins/pager.c:99
732 msgid "Simple pager plugin"
733 msgstr "Jednoduchý zásuvný modul pro přepínání pracovních ploch"
734
735 #: ../src/plugins/space.c:91 ../src/plugins/space.c:100
736 msgid "Spacer"
737 msgstr "Prostor"
738
739 #: ../src/plugins/space.c:101
740 msgid "Allocate space"
741 msgstr "Rezervovat prostor"
742
743 #: ../src/plugins/tray.c:709
744 msgid "System Tray"
745 msgstr "Systémová oblast"
746
747 #: ../src/plugins/tray.c:710
748 msgid "System tray"
749 msgstr "Systémová oblast"
750
751 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:451
752 msgid "New session is required for this option to take effect"
753 msgstr ""
754
755 #. dialog
756 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:628
757 msgid "Select Keyboard Model"
758 msgstr "Vybrat model klávesnice"
759
760 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:651 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:778
761 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:954
762 msgid "Description"
763 msgstr "Popis"
764
765 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:656 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:785
766 #, fuzzy
767 msgid "Id"
768 msgstr "Nečinný"
769
770 #. dialog
771 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
772 msgid "Select Layout Change Type"
773 msgstr "Vybrat typ  rozvržení klávesnice"
774
775 #. dialog
776 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
777 msgid "Add Keyboard Layout"
778 msgstr "Přidat rozvržení klávesnice"
779
780 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:944 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1327
781 msgid "Flag"
782 msgstr "Vlajka"
783
784 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:949 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1331
785 msgid "Layout"
786 msgstr "Rozvržení"
787
788 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1238 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1587
789 msgid "Keyboard Layout Handler"
790 msgstr "Přepínač rozvržení klávesnice"
791
792 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1260
793 msgid "Keyboard Model"
794 msgstr "Model klávesnice"
795
796 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1281
797 msgid "Keyboard Layouts"
798 msgstr "Rozvržení klávesnice"
799
800 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1335
801 msgid "Variant"
802 msgstr "Varianta"
803
804 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1344
805 msgid "Change Layout Option"
806 msgstr "Volby změny rozvržení"
807
808 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1364
809 msgid "Advanced setxkbmap Options"
810 msgstr ""
811
812 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1384
813 msgid "Do _not reset existing options"
814 msgstr ""
815
816 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1389
817 msgid "Keep _system layouts"
818 msgstr ""
819
820 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1398
821 msgid "Per Window Settings"
822 msgstr "Nastavení okna"
823
824 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1410
825 msgid "_Remember layout for each window"
826 msgstr "_Zapamatovat si rozvržení pro každé okno"
827
828 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1419
829 msgid "Show Layout as"
830 msgstr "Zobrazovat rozvržení jako"
831
832 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1480
833 msgid "Custom Image"
834 msgstr "Vlastní obrázek"
835
836 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1481
837 msgid "Text"
838 msgstr "Text"
839
840 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1507
841 msgid "Panel Icon Size"
842 msgstr "Velikost ikon panelu"
843
844 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1589
845 msgid "Handle keyboard layouts"
846 msgstr "Přepnout mezi rozvrženími klávesnic"
847
848 #: ../src/plugins/wincmd.c:193
849 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
850 msgstr ""
851 "Kliknutím levého tlačítka minimalizujete všechna okna.  Kliknutím "
852 "prostředním tlačítka je skryjete."
853
854 #: ../src/plugins/wincmd.c:227 ../src/plugins/wincmd.c:245
855 msgid "Minimize All Windows"
856 msgstr "Minimalizovat všechna okna"
857
858 #: ../src/plugins/wincmd.c:229
859 msgid "Alternately iconify/shade and raise"
860 msgstr "Alternativní minimalizace, skrytí a obnovení"
861
862 #: ../src/plugins/wincmd.c:246
863 msgid ""
864 "Sends commands to all desktop windows.\n"
865 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
866 msgstr ""
867 "Posílá příkazy všem oknům pracovního prostředí.\n"
868 "Podporované příkazy jsou 1) minimalizovat a 2) skrýt"
869
870 #: ../src/plugins/dirmenu.c:208
871 msgid "Open in _Terminal"
872 msgstr "Otevřít v _terminálu"
873
874 #: ../src/plugins/dirmenu.c:361 ../src/plugins/dirmenu.c:377
875 msgid "Directory Menu"
876 msgstr "Nabídka adresářů"
877
878 #: ../src/plugins/dirmenu.c:363
879 msgid "Directory"
880 msgstr "Adresář"
881
882 #: ../src/plugins/dirmenu.c:364
883 msgid "Label"
884 msgstr "Popisek"
885
886 #: ../src/plugins/dirmenu.c:378
887 #, fuzzy
888 msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
889 msgstr "Procházení adresářové struktury v nabídce (Autor: PCMan)"
890
891 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:480
892 msgid "Normal"
893 msgstr "Běžný"
894
895 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:481
896 msgid "Warning1"
897 msgstr "Varování1"
898
899 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:482
900 msgid "Warning2"
901 msgstr "Varování2"
902
903 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:483
904 msgid "Automatic sensor location"
905 msgstr "Automatické senzo umístění"
906
907 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:484
908 msgid "Sensor"
909 msgstr "Senzor"
910
911 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:485
912 msgid "Automatic temperature levels"
913 msgstr "Automatické úrovně teploty"
914
915 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:486
916 msgid "Warning1 Temperature"
917 msgstr "Teplota Varování1"
918
919 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:487
920 msgid "Warning2 Temperature"
921 msgstr "Teplota Varování2"
922
923 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:531
924 msgid "Temperature Monitor"
925 msgstr "Sledování teploty"
926
927 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:533
928 msgid "Display system temperature"
929 msgstr "Zobrazovat teplotu systému"
930
931 #: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:329
932 #, c-format
933 msgid ""
934 "Frequency: %d MHz\n"
935 "Governor: %s"
936 msgstr ""
937
938 #: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:421
939 msgid "CPUFreq frontend"
940 msgstr "CPUFreq frontend"
941
942 #: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:422
943 msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
944 msgstr "Zobrazit frekvenci CPU a povolit změnu regulátorů a frekvence"
945
946 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
947 #. Display current level in tooltip.
948 #: ../src/plugins/volume/volume.c:300
949 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:363
950 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:545
951 msgid "Volume control"
952 msgstr "Ovládání hlasitosti"
953
954 #: ../src/plugins/volume/volume.c:312
955 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:666
956 msgid "Volume Control"
957 msgstr "Ovládání hlasitosti"
958
959 #. Create a frame as the child of the viewport.
960 #: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
961 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:503
962 msgid "Volume"
963 msgstr "Hlasitost"
964
965 #. Create a check button as the child of the vertical box.
966 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:522
967 msgid "Mute"
968 msgstr "Ztlumit"
969
970 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:639
971 msgid ""
972 "Error, you need to install an application to configure the sound "
973 "(pavucontol, alsamixer ...)"
974 msgstr ""
975 "Chyba, musíte nainstalovat aplikaci k nastavení zvuku (pavucontol, "
976 "alsamixer ...)"
977
978 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:668
979 msgid "Display and control volume for ALSA"
980 msgstr "Zobrazení a ovládání hlasitosti pro ALSA"
981
982 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:180
983 msgid "<Hidden Access Point>"
984 msgstr "<Skrytý přístupový bod>"
985
986 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:213
987 msgid "Wireless Networks not found in range"
988 msgstr "V dosahu nebyly nalezeny žádné bezdrátové sítě"
989
990 #. Repair
991 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:247
992 msgid "Repair"
993 msgstr "Opravit"
994
995 #. interface down
996 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:252
997 msgid "Disable"
998 msgstr "Zakázat"
999
1000 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:342
1001 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1002 msgstr "Bezdrátové připojení nemá konektivitu"
1003
1004 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:344
1005 msgid "Network cable is plugged out"
1006 msgstr "Síťový kabel byl odpojen"
1007
1008 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:346
1009 msgid "Connection has limited or no connectivity"
1010 msgstr "Omezené nebo žádné připojení"
1011
1012 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:350 ../src/plugins/netstat/netstat.c:361
1013 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:372
1014 msgid "IP Address:"
1015 msgstr "Adresa IP:"
1016
1017 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:351
1018 msgid "Remote IP:"
1019 msgstr "Vzdálená adresa IP:"
1020
1021 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:352 ../src/plugins/netstat/netstat.c:363
1022 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:374
1023 msgid "Netmask:"
1024 msgstr "Síťová maska:"
1025
1026 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1027 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
1028 msgid "Activity"
1029 msgstr "Aktivita"
1030
1031 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1032 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
1033 msgid "Sent"
1034 msgstr "Odesláno"
1035
1036 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1037 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
1038 msgid "Received"
1039 msgstr "Přijato"
1040
1041 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:354 ../src/plugins/netstat/netstat.c:366
1042 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:377
1043 msgid "bytes"
1044 msgstr "bajtů"
1045
1046 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:355 ../src/plugins/netstat/netstat.c:367
1047 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:378
1048 msgid "packets"
1049 msgstr "paketů"
1050
1051 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:358
1052 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
1053 msgid "Wireless"
1054 msgstr "Bezdrátová síť"
1055
1056 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:360
1057 msgid "Protocol:"
1058 msgstr "Protokol:"
1059
1060 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:364 ../src/plugins/netstat/netstat.c:375
1061 msgid "HW Address:"
1062 msgstr "Hardwarová adresa:"
1063
1064 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:515
1065 msgid "Manage Networks"
1066 msgstr "Správovat sítě"
1067
1068 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:517
1069 msgid "Monitor and Manage networks"
1070 msgstr "Sleduje a spravuje sítě"
1071
1072 #. create dialog
1073 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:86
1074 msgid "Setting Encryption Key"
1075 msgstr "Nastavení šifrovacího klíče"
1076
1077 #. messages
1078 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:96
1079 msgid ""
1080 "This wireless network was encrypted.\n"
1081 "You must have the encryption key."
1082 msgstr ""
1083 "Bezdrátová síť je zašifrována.\n"
1084 "Je nutné mít šifrovací klíč."
1085
1086 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:101
1087 msgid "Encryption Key:"
1088 msgstr "Šifrovací klíč:"
1089
1090 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
1091 msgid "Interface to monitor"
1092 msgstr "Sledované zařízení"
1093
1094 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
1095 msgid "Config tool"
1096 msgstr "Konfigurační nástroj"
1097
1098 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
1099 msgid "Network Status Monitor"
1100 msgstr "Sledování stavu sítě"
1101
1102 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
1103 msgid "Monitor network status"
1104 msgstr "Sleduje stav sítě"
1105
1106 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
1107 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
1108 msgid "Unknown"
1109 msgstr "Neznámý"
1110
1111 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
1112 msgid "Connection Properties"
1113 msgstr "Vlastnosti připojení"
1114
1115 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
1116 #, c-format
1117 msgid "Connection Properties: %s"
1118 msgstr "Vlastnosti připojení: %s"
1119
1120 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
1121 #, c-format
1122 msgid "%lu packet"
1123 msgid_plural "%lu packets"
1124 msgstr[0] "%lu paket"
1125 msgstr[1] "%lu pakety"
1126 msgstr[2] "%lu paketů"
1127
1128 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
1129 #, c-format
1130 msgid ""
1131 "There was an error displaying help:\n"
1132 "%s"
1133 msgstr ""
1134 "Při zobrazování nápovědy došlo k chybě:\n"
1135 "%s"
1136
1137 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
1138 #, c-format
1139 msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
1140 msgstr "Nepodařio se spustit nástroj pro nastavení času: %s"
1141
1142 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
1143 #, c-format
1144 msgid "Network Connection: %s"
1145 msgstr "Síťové připojení: %s"
1146
1147 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
1148 msgid "Network Connection"
1149 msgstr "Síťové připojení"
1150
1151 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:814
1152 msgid "Interface"
1153 msgstr "Zařízení"
1154
1155 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:815
1156 msgid "The current interface the icon is monitoring."
1157 msgstr "Zařízení sledované ikonou."
1158
1159 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:822
1160 msgid "Orientation"
1161 msgstr "Orientace"
1162
1163 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:823
1164 msgid "The orientation of the tray."
1165 msgstr "Orientace systémové oblasti."
1166
1167 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:831
1168 msgid "Tooltips Enabled"
1169 msgstr "Tipy povoleny"
1170
1171 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:832
1172 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1173 msgstr "Povolit zobrazování nebo nezobrazování tipů ikon."
1174
1175 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
1176 msgid "Show Signal"
1177 msgstr "Zobrazit signál"
1178
1179 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:840
1180 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1181 msgstr "Zobrazovat nebo nezobrazovat sílu signálu."
1182
1183 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:949
1184 #, c-format
1185 msgid ""
1186 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1187 "\n"
1188 "%s"
1189 msgstr ""
1190 "Pro vyřešení následujících potíží kontaktujte administrátora systému:\n"
1191 "\n"
1192 "%s"
1193
1194 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1195 msgid "Name"
1196 msgstr "Název"
1197
1198 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1199 msgid "The interface name"
1200 msgstr "Název rozhraní"
1201
1202 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1203 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2036
1204 msgid "State"
1205 msgstr "Stav"
1206
1207 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1208 msgid "The interface state"
1209 msgstr "Stav rozhraní"
1210
1211 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1212 msgid "Stats"
1213 msgstr "Statistiky"
1214
1215 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1216 msgid "The interface packets/bytes statistics"
1217 msgstr "Statistika paketů a bajtů rozhraní"
1218
1219 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1220 msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1221 msgstr "Určuje, zda se rozhraní bezdrátové"
1222
1223 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1224 msgid "Signal"
1225 msgstr "Signál"
1226
1227 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1228 msgid "Wireless signal strength percentage"
1229 msgstr "Procentuální vyjádření síly signálu bezdrátového zařízení"
1230
1231 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1232 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1233 msgid "Error"
1234 msgstr "Chyba"
1235
1236 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1237 msgid "The current error condition"
1238 msgstr "Současný stav chyb"
1239
1240 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1241 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1206
1242 #, c-format
1243 msgid "Unable to open socket: %s"
1244 msgstr "Nelze otevřít soket: %s"
1245
1246 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1247 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1232
1248 #, c-format
1249 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1250 msgstr "Chyba SIOCGIFFLAGS: %s"
1251
1252 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1253 msgid "AMPR NET/ROM"
1254 msgstr "AMPR NET/ROM"
1255
1256 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
1257 msgid "Ethernet"
1258 msgstr "Ethernet"
1259
1260 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1261 msgid "AMPR AX.25"
1262 msgstr "AMPR AX.25"
1263
1264 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1265 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
1266 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1267 msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1268
1269 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
1270 msgid "ARCnet"
1271 msgstr "ARCnet"
1272
1273 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1274 msgid "Frame Relay DLCI"
1275 msgstr "Frame Relay DLCI"
1276
1277 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1278 msgid "Metricom Starmode IP"
1279 msgstr "Metricom Starmode IP"
1280
1281 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1282 msgid "Serial Line IP"
1283 msgstr "Sériová linka IP"
1284
1285 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
1286 msgid "VJ Serial Line IP"
1287 msgstr "VJ Sériová linka IP"
1288
1289 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1290 msgid "6-bit Serial Line IP"
1291 msgstr "6bitová sériová linka IP"
1292
1293 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1294 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1295 msgstr "VJ 6bitová sériová linka IP"
1296
1297 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1298 msgid "Adaptive Serial Line IP"
1299 msgstr "Adaptivní sériová linka IP"
1300
1301 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
1302 msgid "AMPR ROSE"
1303 msgstr "AMPR ROSE"
1304
1305 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1306 msgid "Generic X.25"
1307 msgstr "Obecné X.25"
1308
1309 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1310 msgid "Point-to-Point Protocol"
1311 msgstr "Point-to-Point Protocol"
1312
1313 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
1314 msgid "(Cisco)-HDLC"
1315 msgstr "(Cisco)-HDLC"
1316
1317 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1318 msgid "LAPB"
1319 msgstr "LAPB"
1320
1321 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
1322 msgid "IPIP Tunnel"
1323 msgstr "Tunel IPIP"
1324
1325 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
1326 msgid "Frame Relay Access Device"
1327 msgstr "Zařízení protokolu Frame Relay Access"
1328
1329 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
1330 msgid "Local Loopback"
1331 msgstr "Místní smyčka"
1332
1333 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
1334 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1335 msgstr "Rozhraní Fiber Distributed Data"
1336
1337 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
1338 msgid "IPv6-in-IPv4"
1339 msgstr "IPv6-in-IPv4"
1340
1341 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1342 msgid "HIPPI"
1343 msgstr "HIPPI"
1344
1345 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
1346 msgid "Ash"
1347 msgstr "Ash"
1348
1349 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
1350 msgid "Econet"
1351 msgstr "Econet"
1352
1353 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
1354 msgid "IrLAP"
1355 msgstr "IrLAP"
1356
1357 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1164
1358 #, c-format
1359 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1360 msgstr "Chyba SIOCGIFCONF: %s"
1361
1362 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1257
1363 #, c-format
1364 msgid "No network devices found"
1365 msgstr "Nenalezena žádná síťová zařízení"
1366
1367 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1368 #, c-format
1369 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1370 msgstr "Nelze otevřít /proc/net/dev: %s"
1371
1372 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
1373 msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1374 msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/dev. Žádná data."
1375
1376 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
1377 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1378 msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/dev. Neznámý formát."
1379
1380 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1381 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
1382 #, c-format
1383 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1384 msgstr "Nelze zpracovat název rozhraní z '%s'"
1385
1386 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1387 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
1388 #, c-format
1389 msgid ""
1390 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1391 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1392 msgstr ""
1393 "Nelze zpracovat statistiku rozhraní z '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1394 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1395
1396 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
1397 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1398 msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/wireless. Žádná data."
1399
1400 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
1401 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1402 msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/wireless. Neznámý formát."
1403
1404 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
1405 #, c-format
1406 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1407 msgstr ""
1408 "Nelze zpracovat podrobnosti o bezdrátovém zařízení z '%s'. link_idx = %d;"
1409
1410 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
1411 #, c-format
1412 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1413 msgstr "Nelze se připojit k rozhraní, '%s'"
1414
1415 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
1416 #, c-format
1417 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1418 msgstr "Nelze poslat data ioctl zařízení, '%s'"
1419
1420 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
1421 #, c-format
1422 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1423 msgstr "Nelze zpracovat příkazový řádek '%s': %s"
1424
1425 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
1426 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1427 msgstr "Nelze zpracovat výstup aplikace 'netstat'. Neznámý formát"
1428
1429 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1430 msgid "Disconnected"
1431 msgstr "Odpojeno"
1432
1433 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1434 msgid "Idle"
1435 msgstr "Nečinný"
1436
1437 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1438 msgid "Sending"
1439 msgstr "Odesílání"
1440
1441 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1442 msgid "Receiving"
1443 msgstr "Přijímání"
1444
1445 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1446 msgid "Sending/Receiving"
1447 msgstr "Odesílání a přijímání"
1448
1449 #: ../src/plugins/batt/batt.c:151
1450 #, c-format
1451 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1452 msgstr "Baterie: %d%% nabito, %d:%02d do nabití"
1453
1454 #: ../src/plugins/batt/batt.c:162
1455 #, c-format
1456 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1457 msgstr "Baterie: %d%% nabito, %d:%02d zbývá"
1458
1459 #: ../src/plugins/batt/batt.c:168
1460 #, c-format
1461 msgid "Battery: %d%% charged"
1462 msgstr "Baterie: %d%% zbývá"
1463
1464 #: ../src/plugins/batt/batt.c:178
1465 #, c-format
1466 msgid ""
1467 "\n"
1468 "%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1469 msgstr ""
1470
1471 #: ../src/plugins/batt/batt.c:180
1472 #, c-format
1473 msgid ""
1474 "\n"
1475 "%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1476 msgstr ""
1477
1478 #: ../src/plugins/batt/batt.c:182
1479 #, c-format
1480 msgid ""
1481 "\n"
1482 "%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1483 msgstr ""
1484
1485 #: ../src/plugins/batt/batt.c:184
1486 #, c-format
1487 msgid ""
1488 "\n"
1489 "%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1490 msgstr ""
1491
1492 #: ../src/plugins/batt/batt.c:187
1493 #, c-format
1494 msgid ""
1495 "\n"
1496 "%sCharge full design:\t%5d mAh"
1497 msgstr ""
1498
1499 #: ../src/plugins/batt/batt.c:189
1500 #, c-format
1501 msgid ""
1502 "\n"
1503 "%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1504 msgstr ""
1505
1506 #: ../src/plugins/batt/batt.c:191
1507 #, c-format
1508 msgid ""
1509 "\n"
1510 "%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1511 msgstr ""
1512
1513 #: ../src/plugins/batt/batt.c:193
1514 #, c-format
1515 msgid ""
1516 "\n"
1517 "%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1518 msgstr ""
1519
1520 #: ../src/plugins/batt/batt.c:196
1521 #, c-format
1522 msgid ""
1523 "\n"
1524 "%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1525 msgstr ""
1526
1527 #: ../src/plugins/batt/batt.c:234
1528 msgid "No batteries found"
1529 msgstr "Nenalezeny žádné baterie"
1530
1531 #: ../src/plugins/batt/batt.c:619 ../src/plugins/batt/batt.c:642
1532 msgid "Battery Monitor"
1533 msgstr "Sledování baterie"
1534
1535 #: ../src/plugins/batt/batt.c:622
1536 msgid "Hide if there is no battery"
1537 msgstr "Skrýt v nepřítomnosti baterie"
1538
1539 #: ../src/plugins/batt/batt.c:624
1540 msgid "Alarm command"
1541 msgstr "Příkaz výstrahy"
1542
1543 #: ../src/plugins/batt/batt.c:625
1544 msgid "Alarm time (minutes left)"
1545 msgstr "Čas výstrahy (zbývající minuty)"
1546
1547 #: ../src/plugins/batt/batt.c:626
1548 msgid "Background color"
1549 msgstr "Barva pozadí"
1550
1551 #: ../src/plugins/batt/batt.c:627
1552 msgid "Charging color 1"
1553 msgstr "Barva nabíjení 1"
1554
1555 #: ../src/plugins/batt/batt.c:628
1556 msgid "Charging color 2"
1557 msgstr "Barva nabíjení 2"
1558
1559 #: ../src/plugins/batt/batt.c:629
1560 msgid "Discharging color 1"
1561 msgstr "Barva vybíjení 1"
1562
1563 #: ../src/plugins/batt/batt.c:630
1564 msgid "Discharging color 2"
1565 msgstr "Barva vybíjení 2"
1566
1567 #: ../src/plugins/batt/batt.c:631
1568 msgid "Border width"
1569 msgstr "Šířka okraje"
1570
1571 #: ../src/plugins/batt/batt.c:633
1572 msgid "Show Extended Information"
1573 msgstr ""
1574
1575 #: ../src/plugins/batt/batt.c:643
1576 msgid "Display battery status using ACPI"
1577 msgstr "Zobrazuje stav baterie pomocí rozhraní ACPI"
1578
1579 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:257
1580 msgid "Show CapsLock"
1581 msgstr "Zobrazit CapsLock"
1582
1583 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:258
1584 msgid "Show NumLock"
1585 msgstr "Zobrazit NumLock"
1586
1587 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:259
1588 msgid "Show ScrollLock"
1589 msgstr "Zobrazit ScrollLock"
1590
1591 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:293
1592 msgid "Keyboard LED"
1593 msgstr "Diody LED na klávesnici"
1594
1595 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:295
1596 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1597 msgstr "Indikátory přepínačů CapsLock, NumLock a ScrollLock"
1598
1599 #. A label to allow for click through
1600 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:698
1601 msgid "No Indicators"
1602 msgstr "Źádný indikátor"
1603
1604 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:897
1605 msgid "Indicator Applications"
1606 msgstr "Indikátor aplikace"
1607
1608 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:898
1609 msgid "Clock Indicator"
1610 msgstr "Ukazatel hodin"
1611
1612 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:899
1613 msgid "Messaging Menu"
1614 msgstr "Zprávy"
1615
1616 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:900
1617 msgid "Network Menu"
1618 msgstr "Síť"
1619
1620 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:901
1621 msgid "Session Menu"
1622 msgstr "Relace"
1623
1624 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:902
1625 msgid "Sound Menu"
1626 msgstr "Zvuk"
1627
1628 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:928
1629 msgid "Indicator applets"
1630 msgstr "Ukazatel appletů"
1631
1632 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:930
1633 msgid "Add indicator applets to the panel"
1634 msgstr "Přidat indikátor appletů na panel"
1635
1636 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:277
1637 #, c-format
1638 msgid "CPU usage: %.2f%%"
1639 msgstr "využití CPU: %.2f%%"
1640
1641 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:360
1642 #, c-format
1643 msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
1644 msgstr "využití RAM: %.1fMB (%.2f%%)"
1645
1646 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:714
1647 msgid "CPU color"
1648 msgstr "barva CPU"
1649
1650 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:715
1651 msgid "Display RAM usage"
1652 msgstr "Zobrazení využití RAM"
1653
1654 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:716
1655 msgid "RAM color"
1656 msgstr "barva RAM"
1657
1658 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:717
1659 msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
1660 msgstr "Akce při kliknutí (výchozí: lxtask)"
1661
1662 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:810
1663 msgid "Resource monitors"
1664 msgstr "Zdroj monitorů"
1665
1666 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:812
1667 msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1668 msgstr "Zobrazit monitory (CPU,RAM)"
1669
1670 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:50
1671 msgid "[N/A]"
1672 msgstr ""
1673
1674 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:784
1675 msgid "Enter New Location"
1676 msgstr "Zadejte nové umístění"
1677
1678 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:798
1679 msgid "_New Location:"
1680 msgstr "_Nové umístění"
1681
1682 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:809
1683 msgid ""
1684 "Enter the:\n"
1685 "- city, or\n"
1686 "- city and state/country, or\n"
1687 "- postal code\n"
1688 "for which to retrieve the weather forecast."
1689 msgstr ""
1690
1691 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:846
1692 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:979
1693 msgid "You must specify a location."
1694 msgstr ""
1695
1696 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:893
1697 #, c-format
1698 msgid "Location '%s' not found!"
1699 msgstr ""
1700
1701 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1051
1702 msgid "Preferences"
1703 msgstr "Předvolby"
1704
1705 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1057
1706 msgid "Refresh"
1707 msgstr "Aktualizovat"
1708
1709 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1063
1710 msgid "Quit"
1711 msgstr "Ukončit"
1712
1713 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1160
1714 msgid "Weather Preferences"
1715 msgstr "Předvolby počasí"
1716
1717 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1174
1718 #, fuzzy
1719 msgid "Current Location"
1720 msgstr "Orientace"
1721
1722 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1178
1723 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1475
1724 msgid "None configured"
1725 msgstr "Nic nenastaveno"
1726
1727 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1180
1728 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1472
1729 msgid "_Set"
1730 msgstr "_Nastavit"
1731
1732 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1201
1733 msgid "Display"
1734 msgstr "Zobrazení"
1735
1736 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1205
1737 #, fuzzy
1738 msgid "Name:"
1739 msgstr "_Název:"
1740
1741 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1209
1742 msgid "Units:"
1743 msgstr "Jednotky:"
1744
1745 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1213
1746 msgid "_Metric (°C)"
1747 msgstr "_Metrické (°C)"
1748
1749 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1215
1750 msgid "_English (°F)"
1751 msgstr "_Anglické (°F)"
1752
1753 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1250
1754 msgid "Forecast"
1755 msgstr "Předpověď počasí"
1756
1757 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1254
1758 msgid "Updates:"
1759 msgstr "Aktualizace:"
1760
1761 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1258
1762 msgid "Ma_nual"
1763 msgstr ""
1764
1765 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1262
1766 msgid "_Automatic, every"
1767 msgstr ""
1768
1769 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1278
1770 msgid "minutes"
1771 msgstr ""
1772
1773 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1287
1774 msgid "Source:"
1775 msgstr ""
1776
1777 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1428
1778 #, fuzzy
1779 msgid "C_hange"
1780 msgstr "Změnit typ"
1781
1782 #. Both are available
1783 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1519
1784 #, c-format
1785 msgid "Current Conditions for %s"
1786 msgstr ""
1787
1788 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1543
1789 msgid "Location:"
1790 msgstr "Umístění:"
1791
1792 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1566
1793 msgid "Last updated:"
1794 msgstr "Poslední aktualizace:"
1795
1796 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1593
1797 msgid "Feels like:"
1798 msgstr "Připadá jako:"
1799
1800 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1618
1801 msgid "Humidity:"
1802 msgstr "Vlhkost:"
1803
1804 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1645
1805 msgid "Pressure:"
1806 msgstr "Tlak:"
1807
1808 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1672
1809 msgid "Visibility:"
1810 msgstr "Viditelnost:"
1811
1812 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1700
1813 msgid "Wind:"
1814 msgstr "Vítr:"
1815
1816 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1723
1817 msgid "Sunrise:"
1818 msgstr "Východ Slunce:"
1819
1820 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1746
1821 msgid "Sunset:"
1822 msgstr "Západ Slunce:"
1823
1824 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1854
1825 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2190
1826 #, c-format
1827 msgid "Forecast for %s unavailable."
1828 msgstr ""
1829
1830 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1863
1831 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2195
1832 #, fuzzy, c-format
1833 msgid "Location not set."
1834 msgstr "Příkaz pro ohlášení není nastaven"
1835
1836 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1880
1837 #, c-format
1838 msgid "Searching for '%s'..."
1839 msgstr ""
1840
1841 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2006
1842 #, c-format
1843 msgid "Location matches for '%s'"
1844 msgstr ""
1845
1846 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2026
1847 msgid "City"
1848 msgstr ""
1849
1850 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2046
1851 msgid "Country"
1852 msgstr ""
1853
1854 #. make it nice and pretty
1855 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2177
1856 #, fuzzy
1857 msgid "Currently in "
1858 msgstr "Právě zavedené zásuvné moduly"
1859
1860 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2179
1861 msgid "Today: "
1862 msgstr "Dnes: "
1863
1864 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2180
1865 msgid "Tomorrow: "
1866 msgstr "Zítra: "
1867
1868 #: ../src/plugins/weather/weather.c:285
1869 msgid "Weather Plugin"
1870 msgstr "Modul Počasí"
1871
1872 #: ../src/plugins/weather/weather.c:287
1873 msgid "Show weather conditions for a location."
1874 msgstr "Zobrazit počasí pro dané umístění."
1875
1876 #~ msgid "Model"
1877 #~ msgstr "Model"
1878
1879 #~ msgid "WNCKPager"
1880 #~ msgstr "WNCKPager"
1881
1882 #~ msgid "<b>Icon</b>"
1883 #~ msgstr "<b>Ikona</b>"
1884
1885 #~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
1886 #~ msgstr "Konfigurovat přepínač rozvržení klávesnice"
1887
1888 #~ msgid "image"
1889 #~ msgstr "obrázek"
1890
1891 #~ msgid "text"
1892 #~ msgstr "text"
1893
1894 #~ msgid "Per application settings"
1895 #~ msgstr "Nastavení jednotlivých aplikací"
1896
1897 #~ msgid "Default layout:"
1898 #~ msgstr "Výchozí rozvržení:"
1899
1900 #~ msgid "Available Applications"
1901 #~ msgstr "Dostupné aplikace"
1902
1903 #~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
1904 #~ msgstr "Zobrazuje teplotu systému, od kesler.daniel@gmail.com"
1905
1906 #~ msgid "Left\t"
1907 #~ msgstr "Vlevo\t"
1908
1909 #~ msgid "Top\t"
1910 #~ msgstr "Nahoře\t"
1911
1912 #~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
1913 #~ msgstr "Číslo pracovní plochy / Název pracovní plochy"
1914
1915 #~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
1916 #~ msgstr "Stará systémová oblast prostředí KDE nebo GNOME"
1917
1918 #~ msgid "Enable Image:"
1919 #~ msgstr "Povolit obrázek:"
1920
1921 #~ msgid "Enable Transparency"
1922 #~ msgstr "Povolit průhlednost"
1923
1924 #~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
1925 #~ msgstr " --configure -- spustí konfigurační nástroj\n"
1926
1927 #~ msgid " -C  -- same as --configure\n"
1928 #~ msgstr " -C  -- stejné jako --configure\n"
1929
1930 #~ msgid "Add Button"
1931 #~ msgstr "Přidat tlačítko"
1932
1933 #~ msgid "Button Properties"
1934 #~ msgstr "Vlastnosti tlačítka"
1935
1936 #~ msgid "Remove Button"
1937 #~ msgstr "Odebrat tlačítko"
1938
1939 #~ msgid "Buttons"
1940 #~ msgstr "Tlačítka"
1941
1942 #~ msgid "Show Iconified windows"
1943 #~ msgstr "Zobrazovat minimalizovaná okna"
1944
1945 #~ msgid "Show mapped windows"
1946 #~ msgstr "Zobrazit mapovaná okna"
1947
1948 #~ msgid "Where to put the panel?"
1949 #~ msgstr "Kam chcete umístit panel?"
1950
1951 #~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
1952 #~ msgstr "Baterie: %d%% nabito, %s"
1953
1954 #~ msgid "charging finished"
1955 #~ msgstr "nabíjení dokončeno"
1956
1957 #~ msgid "charging"
1958 #~ msgstr "nabíjení"