525ee954ddf7f91a9feba75d015f226eecb79272
[lxde/lxpanel.git] / po / bg.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxpanel\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-03-27 08:58+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2014-08-12 00:54+0000\n"
12 "Last-Translator: Радослав Иванов <reckku@gmail.com>\n"
13 "Language: bg\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18 "X-Generator: Pootle 2.6.0-rc1\n"
19 "X-POOTLE-MTIME: 1407804851.000000\n"
20
21 #. { "configure", N_("Preferences"), configure },
22 #: ../src/configurator.c:55 ../src/gtk-run.c:361 ../src/plugins/menu.c:770
23 msgid "Run"
24 msgstr "Стартирай..."
25
26 #: ../src/configurator.c:57 ../src/plugins/menu.c:771
27 msgid "Restart"
28 msgstr "Рестартирай"
29
30 #: ../src/configurator.c:58 ../src/plugins/menu.c:772
31 msgid "Logout"
32 msgstr "Излез"
33
34 #: ../src/configurator.c:549
35 msgid "Currently loaded plugins"
36 msgstr "Заредени приставки"
37
38 #: ../src/configurator.c:558
39 msgid "Stretch"
40 msgstr "Разтягане"
41
42 #: ../src/configurator.c:680
43 msgid "Add plugin to panel"
44 msgstr "Добави приставка в панела"
45
46 #: ../src/configurator.c:708
47 msgid "Available plugins"
48 msgstr "Налични приставки"
49
50 #: ../src/configurator.c:1244
51 msgid "Logout command is not set"
52 msgstr "Не е зададена команда за изход"
53
54 #: ../src/configurator.c:1312
55 msgid "Select a directory"
56 msgstr "Изберете директория"
57
58 #: ../src/configurator.c:1312 ../src/configurator.c:1419
59 msgid "Select a file"
60 msgstr "Изберете файл"
61
62 #: ../src/configurator.c:1446
63 msgid "_Browse"
64 msgstr "_Разгледай"
65
66 #: ../src/panel.c:660
67 msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
68 msgstr "Няма място за друг панел. Всички ъгли са заети."
69
70 #: ../src/panel.c:687
71 msgid ""
72 "Really delete this panel?\n"
73 "<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
74 msgstr ""
75 "Наистина ли искате да изтриете този панел?\n"
76 "<b>Внимание: Не може да бъде възстановено!</b>"
77
78 #: ../src/panel.c:689
79 msgid "Confirm"
80 msgstr "Потвърди"
81
82 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
83 #: ../src/panel.c:721
84 msgid "translator-credits"
85 msgstr "Радослав Иванов"
86
87 #: ../src/panel.c:726
88 msgid "LXPanel"
89 msgstr "LXPanel"
90
91 #: ../src/panel.c:744
92 msgid "Copyright (C) 2008-2013"
93 msgstr "Авторски права © 2008-2013"
94
95 #: ../src/panel.c:745
96 msgid "Desktop panel for LXDE project"
97 msgstr "LXDE панел"
98
99 #: ../src/panel.c:782
100 msgid "Add / Remove Panel Items"
101 msgstr "Добави/Премахни панелни елементи"
102
103 #: ../src/panel.c:791
104 #, c-format
105 msgid "Remove \"%s\" From Panel"
106 msgstr "Премахни '%s' от панела"
107
108 #: ../src/panel.c:803
109 msgid "Panel Settings"
110 msgstr "Настройки на панела"
111
112 #: ../src/panel.c:809
113 msgid "Create New Panel"
114 msgstr "Създай нов панел"
115
116 #: ../src/panel.c:815
117 msgid "Delete This Panel"
118 msgstr "Премахни панела"
119
120 #: ../src/panel.c:826
121 msgid "About"
122 msgstr "Относно"
123
124 #: ../src/panel.c:834
125 msgid "Panel"
126 msgstr "Системен панел"
127
128 #: ../src/panel.c:847
129 #, c-format
130 msgid "\"%s\" Settings"
131 msgstr "'%s' Настройки"
132
133 #: ../src/panel.c:1109 ../src/panel.c:1117 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
134 msgid "Height:"
135 msgstr "Височина:"
136
137 #: ../src/panel.c:1110 ../src/panel.c:1116 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
138 msgid "Width:"
139 msgstr "Ширина:"
140
141 #: ../src/panel.c:1111 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
142 msgid "Left"
143 msgstr "Ляво"
144
145 #: ../src/panel.c:1112 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
146 msgid "Right"
147 msgstr "Дясно"
148
149 #: ../src/panel.c:1118 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
150 msgid "Top"
151 msgstr "Горе"
152
153 #: ../src/panel.c:1119 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
154 msgid "Bottom"
155 msgstr "Долу"
156
157 #: ../src/panel.c:1428
158 #, c-format
159 msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
160 msgstr "lxpanel %s - GTK2+ панел за UNIX работен плот\n"
161
162 #: ../src/panel.c:1429
163 #, c-format
164 msgid "Command line options:\n"
165 msgstr "Опции на команди:\n"
166
167 #: ../src/panel.c:1430
168 #, c-format
169 msgid " --help      -- print this help and exit\n"
170 msgstr " --help     -- извежда помощ и излиза\n"
171
172 #: ../src/panel.c:1431
173 #, c-format
174 msgid " --version   -- print version and exit\n"
175 msgstr " --version   -- изписва версията и излиза\n"
176
177 #: ../src/panel.c:1432
178 #, c-format
179 msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
180 msgstr " --log <number> -- задава ниво на отчет 0-5. (0 - без, 5 - подробно)\n"
181
182 #. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
183 #: ../src/panel.c:1434
184 #, c-format
185 msgid " --profile name -- use specified profile\n"
186 msgstr " --profile name -- използва съществуващ профил\n"
187
188 #: ../src/panel.c:1436
189 #, c-format
190 msgid " -h  -- same as --help\n"
191 msgstr " -h  -- същото като --help\n"
192
193 #: ../src/panel.c:1437
194 #, c-format
195 msgid " -p  -- same as --profile\n"
196 msgstr " -p  -- същото като --profile\n"
197
198 #: ../src/panel.c:1438
199 #, c-format
200 msgid " -v  -- same as --version\n"
201 msgstr " -v  -- същото като --version\n"
202
203 #. g_print(_(" -C  -- same as --configure\n"));
204 #: ../src/panel.c:1440
205 #, c-format
206 msgid ""
207 "\n"
208 "Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
209 "\n"
210 msgstr ""
211 "\n"
212 "За повече информация посетете http://lxde.org/ \n"
213 "\n"
214
215 #: ../src/plugin.c:370
216 msgid "No file manager is configured."
217 msgstr "Няма настроен файлов мениджър."
218
219 #: ../src/gtk-run.c:374
220 msgid "Enter the command you want to execute:"
221 msgstr "Въведете командата, която искате да изпълните:"
222
223 #. vim: set sw=4 et sts=4 ts=4 :
224 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchtaskbar.c:3414
225 msgid "Application Launch and Task Bar"
226 msgstr "Стартиране на програми и лента със задачи"
227
228 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:2
229 msgid "<b>Mode:</b>"
230 msgstr "<b>Режим:</b>"
231
232 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
233 msgid "Launchers"
234 msgstr "Стартери"
235
236 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
237 msgid "<b>Launchbar</b>"
238 msgstr "<b>Поле за стартери</b>"
239
240 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
241 msgid "Show tooltips"
242 msgstr "Показване на подсказки"
243
244 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
245 msgid "Icons only"
246 msgstr "Само икони"
247
248 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
249 msgid "Flat buttons"
250 msgstr "Плоски бутони"
251
252 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
253 msgid "Show windows from all desktops"
254 msgstr "Показване на прозорците от всички среди"
255
256 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
257 msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
258 msgstr "Показвай само прозорци от същия монитор като лентата със задачи"
259
260 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
261 msgid "Use mouse wheel"
262 msgstr "Изпозвай колелцето на мишката"
263
264 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
265 msgid "Flash when there is any window requiring attention"
266 msgstr "Примигване на прозорец при ново събитие"
267
268 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
269 msgid "Combine multiple application windows into a single button"
270 msgstr "Комбинирай няколко прозореца в един-единствен бутон"
271
272 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
273 msgid "Maximum width of task button"
274 msgstr "Максимална ширина на бутон за задачи"
275
276 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
277 msgid "Spacing"
278 msgstr "Разредка"
279
280 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
281 msgid "<b>Taskbar</b>"
282 msgstr "<b>Лента със задачи</b>"
283
284 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
285 msgid "Only Application Launch Bar"
286 msgstr "Само Лента със стартери"
287
288 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
289 msgid "Only Task Bar (Window List)"
290 msgstr "Само Лента със задачи (Лист с прозорци)"
291
292 #: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
293 msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
294 msgstr "Вградени Стартер на програми и Лента със задачи"
295
296 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
297 msgid "<b>Connection</b>"
298 msgstr "<b>Връзка</b>"
299
300 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
301 msgid "Status:"
302 msgstr "Състояние:"
303
304 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
305 msgid "_Name:"
306 msgstr "_Име:"
307
308 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
309 msgid "<b>Activity</b>"
310 msgstr "<b>Дейност</b>"
311
312 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
313 msgid "Received:"
314 msgstr "Получено: "
315
316 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
317 msgid "Sent:"
318 msgstr "Изпратени:"
319
320 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
321 msgid "<b>Signal Strength</b>"
322 msgstr "<b>Сила на сигнала</b>"
323
324 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
325 #, no-c-format
326 msgid "0%"
327 msgstr "0%"
328
329 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
330 msgid "General"
331 msgstr "Общи"
332
333 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
334 msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
335 msgstr "<b>Интернет протокол (IPv4)</b>"
336
337 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
338 msgid "Address:"
339 msgstr "Адрес:"
340
341 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
342 msgid "Destination:"
343 msgstr "Място:"
344
345 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../src/plugins/netstat/netstat.c:362
346 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:373
347 msgid "Broadcast:"
348 msgstr "Излъчване:"
349
350 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
351 msgid "Subnet Mask:"
352 msgstr "Маска на подмрежа:"
353
354 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
355 msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
356 msgstr "<b>Интернет протокол (IPv6)</b>"
357
358 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
359 msgid "Scope:"
360 msgstr "Обсег:"
361
362 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
363 msgid "<b>Network Device</b>"
364 msgstr "<b>Мрежово устройство</b>"
365
366 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
367 msgid "Type:"
368 msgstr "Тип:"
369
370 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
371 msgid "Support"
372 msgstr "Поддръжка"
373
374 #: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
375 msgid "Con_figure"
376 msgstr "_Настройване..."
377
378 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
379 msgid "Dynamic"
380 msgstr "Динамично"
381
382 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
383 msgid "Pixels"
384 msgstr "Пиксели"
385
386 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
387 #, no-c-format
388 msgid "% Percent"
389 msgstr "% Процент"
390
391 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
392 msgid "None"
393 msgstr "Без"
394
395 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
396 msgid "Err"
397 msgstr "Грешка"
398
399 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
400 msgid "Warn"
401 msgstr "Внимание"
402
403 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
404 msgid "Info"
405 msgstr "Информация"
406
407 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
408 msgid "All"
409 msgstr "Всичко"
410
411 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
412 msgid "Panel Preferences"
413 msgstr "Панелни настройки"
414
415 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
416 msgid "Edge:"
417 msgstr "Контур:"
418
419 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
420 msgid "Center"
421 msgstr "Центрирано"
422
423 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
424 msgid "Alignment:"
425 msgstr "Подравняване:"
426
427 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
428 msgid "Margin:"
429 msgstr "Граница:"
430
431 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
432 msgid "Monitor:"
433 msgstr "Монитор:"
434
435 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
436 msgid "<b>Position</b>"
437 msgstr "<b>Позиция</b>"
438
439 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
440 msgid "Icon size:"
441 msgstr "Размер на иконата:"
442
443 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
444 msgid "<b>Size</b>"
445 msgstr "<b>Размер</b>"
446
447 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
448 msgid "Geometry"
449 msgstr "Геометрия"
450
451 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
452 msgid "System theme"
453 msgstr "Системна тема"
454
455 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
456 msgid "Solid color (with opacity)"
457 msgstr "Монолитен цвят (с плътност)"
458
459 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1479
460 msgid "Image"
461 msgstr "Изображение"
462
463 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
464 msgid "Select an image file"
465 msgstr "Избери изображение"
466
467 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
468 msgid "<b>Background</b>"
469 msgstr "<b>Фон</b>"
470
471 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
472 msgid "Custom color"
473 msgstr "Потребителски цвят"
474
475 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../src/plugins/space.c:93
476 #: ../src/plugins/batt/batt.c:632
477 msgid "Size"
478 msgstr "Размер"
479
480 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
481 msgid "<b>Font</b>"
482 msgstr "<b>Шрифт</b>"
483
484 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
485 msgid "Appearance"
486 msgstr "Изглед"
487
488 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
489 msgid "Panel Applets"
490 msgstr "Аплети"
491
492 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
493 msgid "Logout Command:"
494 msgstr "Команда за изход:"
495
496 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
497 msgid "Terminal Emulator:"
498 msgstr "Терминален емулатор:"
499
500 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
501 msgid "File Manager:"
502 msgstr "Файлов мениджър:"
503
504 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
505 msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
506 msgstr "<b>Задайте предпочитани програми</b>"
507
508 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
509 msgid "Make window managers treat the panel as dock"
510 msgstr "Задай заглавните ленти в панела като док"
511
512 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
513 msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
514 msgstr "Не покривай от увеличените прозорци"
515
516 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
517 msgid "<b>Properties</b>"
518 msgstr "<b>Настройки</b>"
519
520 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
521 msgid "Minimize panel when not in use"
522 msgstr "Минимизирай панела, когато не се използва"
523
524 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
525 msgid "Size when minimized"
526 msgstr "Размер на минимизиран прозорец"
527
528 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
529 msgid "pixels"
530 msgstr "пиксели"
531
532 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
533 msgid "<b>Automatic hiding</b>"
534 msgstr "<b>Автоматично скриванe</b>"
535
536 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
537 msgid "Log level"
538 msgstr "Ниво на отчета"
539
540 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
541 msgid "<b>Log level</b>"
542 msgstr "<b>Ниво на отчета</b>"
543
544 #: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
545 msgid "Advanced"
546 msgstr "Допълнителни"
547
548 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:276
549 msgid "CPU Usage Monitor"
550 msgstr "Мониторинг на процесора"
551
552 #: ../src/plugins/cpu/cpu.c:277 ../src/plugins/monitors/monitors.c:713
553 msgid "Display CPU usage"
554 msgstr "Показване натоварването на процесора"
555
556 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:180 ../src/plugins/deskno/deskno.c:200
557 msgid "Desktop Number / Workspace Name"
558 msgstr "Плот № / Име на среда"
559
560 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:182 ../src/plugins/dclock.c:429
561 msgid "Bold font"
562 msgstr "Удебелен шрифт"
563
564 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:183
565 msgid "Display desktop names"
566 msgstr "Показвай името на десктопа"
567
568 #: ../src/plugins/deskno/deskno.c:201
569 msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
570 msgstr "Показване номер на работен плот, от cmeury@users.sf.net"
571
572 #: ../src/plugins/image.c:161
573 msgid "Display Image and Tooltip"
574 msgstr "Показвай картина и подсказка"
575
576 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:2450
577 msgid "_Close all windows"
578 msgstr "_Затвори всички прозорци"
579
580 #. Add Raise menu item.
581 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3243
582 msgid "_Raise"
583 msgstr "_Увеличаване"
584
585 #. Add Restore menu item.
586 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3248
587 msgid "R_estore"
588 msgstr "_Възстановяване"
589
590 #. Add Maximize menu item.
591 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3253
592 msgid "Ma_ximize"
593 msgstr "_Максимизиране"
594
595 #. Add Iconify menu item.
596 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3258
597 msgid "Ico_nify"
598 msgstr "_Намаляване"
599
600 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3277
601 #, c-format
602 msgid "Workspace _%d"
603 msgstr "Работна среда _%d"
604
605 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3282
606 #, c-format
607 msgid "Workspace %d"
608 msgstr "Работна среда %d"
609
610 #. Add "move to all workspaces" item.  This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
611 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3298
612 msgid "_All workspaces"
613 msgstr "_Всички работни среди"
614
615 #. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
616 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3304
617 msgid "_Move to Workspace"
618 msgstr "_Премести на друга работна среда"
619
620 #. Add Close menu item.  By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
621 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3310
622 msgid "_Close Window"
623 msgstr "_Затваряне"
624
625 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3312
626 msgid "A_dd to Launcher"
627 msgstr "До_бави към Стартера"
628
629 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3313
630 msgid "Rem_ove from Launcher"
631 msgstr "Пре_махни от Стартера"
632
633 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3314
634 msgid "_New Instance"
635 msgstr "_Нова истанция"
636
637 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3384
638 msgid "Application Launch Bar"
639 msgstr "Панел с програми"
640
641 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3385
642 msgid "Bar with buttons to launch application"
643 msgstr "Бар за стартиране на програми"
644
645 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3395
646 msgid "Task Bar (Window List)"
647 msgstr "Лента със задачи (Лист прозорци)"
648
649 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3396
650 msgid ""
651 "Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
652 "focus"
653 msgstr ""
654 "Лентата със задачи показва отворените прозорци и позволява: намаляване, "
655 "скриване или фокусиране"
656
657 #: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3415
658 msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
659 msgstr ""
660 "Лента с бутони за стартиране на програма и/или показване на всички отворени "
661 "прозорци"
662
663 #: ../src/plugins/dclock.c:423 ../src/plugins/dclock.c:443
664 msgid "Digital Clock"
665 msgstr "Цифров часовник"
666
667 #: ../src/plugins/dclock.c:425
668 msgid "Clock Format"
669 msgstr "Формат на часа"
670
671 #: ../src/plugins/dclock.c:426
672 msgid "Tooltip Format"
673 msgstr "Формат на подсказките"
674
675 #: ../src/plugins/dclock.c:427
676 #, c-format
677 msgid "Format codes: man 3 strftime; \\%n for line break"
678 msgstr "Формат на кодовете: man 3 strftime; \\%n за нов ред"
679
680 #: ../src/plugins/dclock.c:428
681 msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
682 msgstr "Действие при клик (по подразбиране: показвай календар)"
683
684 #: ../src/plugins/dclock.c:430
685 msgid "Tooltip only"
686 msgstr "Само подсказки"
687
688 #: ../src/plugins/dclock.c:431
689 msgid "Center text"
690 msgstr "Центрирано"
691
692 #: ../src/plugins/dclock.c:444
693 msgid "Display digital clock and tooltip"
694 msgstr "Показвай цифров часовник и подсказка"
695
696 #: ../src/plugins/menu.c:421
697 msgid "Add to desktop"
698 msgstr "Добави към Плота"
699
700 #: ../src/plugins/menu.c:428
701 msgid "Properties"
702 msgstr "Свойства"
703
704 #: ../src/plugins/menu.c:1041 ../src/plugins/menu.c:1054
705 msgid "Menu"
706 msgstr "Меню"
707
708 #: ../src/plugins/menu.c:1042 ../src/plugins/dirmenu.c:365
709 msgid "Icon"
710 msgstr "Икона"
711
712 #: ../src/plugins/menu.c:1055
713 msgid "Application Menu"
714 msgstr "Главно меню"
715
716 #: ../src/plugins/separator.c:72
717 msgid "Separator"
718 msgstr "Разделител"
719
720 #: ../src/plugins/separator.c:73
721 msgid "Add a separator to the panel"
722 msgstr "Добави разделител в панела"
723
724 #: ../src/plugins/pager.c:84 ../src/plugins/pager.c:98
725 msgid "Desktop Pager"
726 msgstr "Преглед на средите"
727
728 #: ../src/plugins/pager.c:85 ../src/plugins/pager.c:99
729 msgid "Simple pager plugin"
730 msgstr "Добавка прост преглед"
731
732 #: ../src/plugins/space.c:91 ../src/plugins/space.c:100
733 msgid "Spacer"
734 msgstr "Отстояние"
735
736 #: ../src/plugins/space.c:101
737 msgid "Allocate space"
738 msgstr "Разпредели местата"
739
740 #: ../src/plugins/tray.c:709
741 msgid "System Tray"
742 msgstr "Системна Табла"
743
744 #: ../src/plugins/tray.c:710
745 msgid "System tray"
746 msgstr "Системна табла"
747
748 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:451
749 msgid "New session is required for this option to take effect"
750 msgstr "Нужна е нова сесия за да влезе в сила тази опция"
751
752 #. dialog
753 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:628
754 msgid "Select Keyboard Model"
755 msgstr "Изберете модела на клавиатурата"
756
757 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:651 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:778
758 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:954
759 msgid "Description"
760 msgstr "Описание"
761
762 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:656 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:785
763 msgid "Id"
764 msgstr ""
765
766 #. dialog
767 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
768 msgid "Select Layout Change Type"
769 msgstr "Промяна на клавиатурната подредба"
770
771 #. dialog
772 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
773 msgid "Add Keyboard Layout"
774 msgstr "Добавяне на клавиатурна подредба"
775
776 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:944 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1327
777 msgid "Flag"
778 msgstr "Национално знаме"
779
780 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:949 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1331
781 msgid "Layout"
782 msgstr "Подредба"
783
784 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1238 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1587
785 msgid "Keyboard Layout Handler"
786 msgstr "Мениджър на клавиатурната подредба"
787
788 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1260
789 msgid "Keyboard Model"
790 msgstr "Модел на клавиатурата"
791
792 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1281
793 msgid "Keyboard Layouts"
794 msgstr "Клавиатурни подредби"
795
796 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1335
797 msgid "Variant"
798 msgstr "Вариант"
799
800 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1344
801 msgid "Change Layout Option"
802 msgstr "Промяна на опциите на подредбата"
803
804 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1364
805 msgid "Advanced setxkbmap Options"
806 msgstr "Допълнителни опции за setxkbmap"
807
808 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1384
809 msgid "Do _not reset existing options"
810 msgstr "Не _нулирайте съществуващите опции"
811
812 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1389
813 msgid "Keep _system layouts"
814 msgstr "Запазване на _системните подредби"
815
816 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1398
817 msgid "Per Window Settings"
818 msgstr "Настройки за прозорец"
819
820 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1410
821 msgid "_Remember layout for each window"
822 msgstr "_Запомни клавиатурната подребда за всеки прозорец"
823
824 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1419
825 msgid "Show Layout as"
826 msgstr "Показвай подредбата като"
827
828 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1480
829 msgid "Custom Image"
830 msgstr "Предпочитана снимка"
831
832 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1481
833 msgid "Text"
834 msgstr "Текст"
835
836 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1507
837 msgid "Panel Icon Size"
838 msgstr "Размер на иконата на панела"
839
840 #: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1589
841 msgid "Handle keyboard layouts"
842 msgstr "Управление на клавиатурните подредби"
843
844 #: ../src/plugins/wincmd.c:193
845 msgid "Left click to iconify all windows.  Middle click to shade them."
846 msgstr ""
847 "Клик с ляв бутон за намаляване на всички прозорци. Клик със среден бутон за "
848 "скриване."
849
850 #: ../src/plugins/wincmd.c:227 ../src/plugins/wincmd.c:245
851 msgid "Minimize All Windows"
852 msgstr "Минимизирай всички прозорци"
853
854 #: ../src/plugins/wincmd.c:229
855 msgid "Alternately iconify/shade and raise"
856 msgstr "Изборно намаляване/скриване и увеличаване"
857
858 #: ../src/plugins/wincmd.c:246
859 msgid ""
860 "Sends commands to all desktop windows.\n"
861 "Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
862 msgstr ""
863 "Използвай командите за всички прозорци.\n"
864 "Поддържанити команди са 1) намаляване и 2) скриване"
865
866 #: ../src/plugins/dirmenu.c:208
867 msgid "Open in _Terminal"
868 msgstr "_Стартиране в терминал"
869
870 #: ../src/plugins/dirmenu.c:361 ../src/plugins/dirmenu.c:377
871 msgid "Directory Menu"
872 msgstr "Меню на директориите"
873
874 #: ../src/plugins/dirmenu.c:363
875 msgid "Directory"
876 msgstr "Директория"
877
878 #: ../src/plugins/dirmenu.c:364
879 msgid "Label"
880 msgstr "Етикет"
881
882 #: ../src/plugins/dirmenu.c:378
883 msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
884 msgstr "Търсене в дървесна структура чрез меню (Автор: PCMan)"
885
886 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:480
887 msgid "Normal"
888 msgstr "Нормално"
889
890 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:481
891 msgid "Warning1"
892 msgstr "Внимание1"
893
894 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:482
895 msgid "Warning2"
896 msgstr "Внимание2"
897
898 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:483
899 msgid "Automatic sensor location"
900 msgstr "Автоматично локализиране на сензор"
901
902 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:484
903 msgid "Sensor"
904 msgstr "Сензор"
905
906 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:485
907 msgid "Automatic temperature levels"
908 msgstr "Автоматични нива на температура"
909
910 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:486
911 msgid "Warning1 Temperature"
912 msgstr "Внимание1 Температура"
913
914 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:487
915 msgid "Warning2 Temperature"
916 msgstr "Внимание2 Температура"
917
918 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:531
919 msgid "Temperature Monitor"
920 msgstr "Наблюдение на температура"
921
922 #: ../src/plugins/thermal/thermal.c:533
923 msgid "Display system temperature"
924 msgstr "Екран на системната температура"
925
926 #: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:329
927 #, c-format
928 msgid ""
929 "Frequency: %d MHz\n"
930 "Governor: %s"
931 msgstr ""
932 "Честота: %d МХц\n"
933 "Стабилизатор: %s"
934
935 #: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:421
936 msgid "CPUFreq frontend"
937 msgstr "Оформление за CPUFreq"
938
939 #: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:422
940 msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
941 msgstr ""
942 "Извеждай честотата на ЦПУ и позволявай промяна на стабилизацията и честотата"
943
944 #. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
945 #. Display current level in tooltip.
946 #: ../src/plugins/volume/volume.c:300
947 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:363
948 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:545
949 msgid "Volume control"
950 msgstr "Контрол на Звука"
951
952 #: ../src/plugins/volume/volume.c:312
953 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:666
954 msgid "Volume Control"
955 msgstr "Настройки на Звука"
956
957 #. Create a frame as the child of the viewport.
958 #: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
959 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:503
960 msgid "Volume"
961 msgstr "Сила на звука"
962
963 #. Create a check button as the child of the vertical box.
964 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:522
965 msgid "Mute"
966 msgstr "Заглушаване"
967
968 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:639
969 msgid ""
970 "Error, you need to install an application to configure the sound "
971 "(pavucontol, alsamixer ...)"
972 msgstr ""
973 "Грешка, трябва да инсталирате програма за регулиране на звука (pavucontrol, "
974 "alsamixer...)"
975
976 #: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:668
977 msgid "Display and control volume for ALSA"
978 msgstr "Наблюдаване и контролиране на силата на звука за ALSA"
979
980 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:180
981 msgid "<Hidden Access Point>"
982 msgstr "<Скрит достъп>"
983
984 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:213
985 msgid "Wireless Networks not found in range"
986 msgstr "Няма безжични връзки в диапазона"
987
988 #. Repair
989 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:247
990 msgid "Repair"
991 msgstr "Поправяне"
992
993 #. interface down
994 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:252
995 msgid "Disable"
996 msgstr "Деактивирай"
997
998 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:342
999 msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1000 msgstr "Безжичната мрежа не е свързана"
1001
1002 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:344
1003 msgid "Network cable is plugged out"
1004 msgstr "Мрежовия кабел е изваден"
1005
1006 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:346
1007 msgid "Connection has limited or no connectivity"
1008 msgstr "Мрежата е ограничена или не е свързана"
1009
1010 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:350 ../src/plugins/netstat/netstat.c:361
1011 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:372
1012 msgid "IP Address:"
1013 msgstr "IP адрес:"
1014
1015 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:351
1016 msgid "Remote IP:"
1017 msgstr "Отдалечено IP: "
1018
1019 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:352 ../src/plugins/netstat/netstat.c:363
1020 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:374
1021 msgid "Netmask:"
1022 msgstr "Мрежова маска:"
1023
1024 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1025 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
1026 msgid "Activity"
1027 msgstr "Активност"
1028
1029 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1030 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
1031 msgid "Sent"
1032 msgstr "Изпратени"
1033
1034 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1035 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
1036 msgid "Received"
1037 msgstr "Получени"
1038
1039 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:354 ../src/plugins/netstat/netstat.c:366
1040 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:377
1041 msgid "bytes"
1042 msgstr "байтове"
1043
1044 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:355 ../src/plugins/netstat/netstat.c:367
1045 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:378
1046 msgid "packets"
1047 msgstr "пакети"
1048
1049 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:358
1050 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
1051 msgid "Wireless"
1052 msgstr "Безжична връзка"
1053
1054 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:360
1055 msgid "Protocol:"
1056 msgstr "Протокол:"
1057
1058 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:364 ../src/plugins/netstat/netstat.c:375
1059 msgid "HW Address:"
1060 msgstr "HW адрес :"
1061
1062 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:515
1063 msgid "Manage Networks"
1064 msgstr "Управление на мрежи"
1065
1066 #: ../src/plugins/netstat/netstat.c:517
1067 msgid "Monitor and Manage networks"
1068 msgstr "Наблюдение и управление на мрежи"
1069
1070 #. create dialog
1071 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:86
1072 msgid "Setting Encryption Key"
1073 msgstr "Задаване на ключ за криптиране"
1074
1075 #. messages
1076 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:96
1077 msgid ""
1078 "This wireless network was encrypted.\n"
1079 "You must have the encryption key."
1080 msgstr ""
1081 "Тази безжична връзка беше криптирана.\n"
1082 "Трябва да имате криптиращия ключ."
1083
1084 #: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:101
1085 msgid "Encryption Key:"
1086 msgstr "Ключ за криптиране:"
1087
1088 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
1089 msgid "Interface to monitor"
1090 msgstr "Наблюдавай върху монитора"
1091
1092 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
1093 msgid "Config tool"
1094 msgstr "Инструмент за конфигуриране"
1095
1096 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
1097 msgid "Network Status Monitor"
1098 msgstr "Наблюдение на мрежовите връзки"
1099
1100 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
1101 msgid "Monitor network status"
1102 msgstr "Състояние на връзката"
1103
1104 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
1105 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
1106 msgid "Unknown"
1107 msgstr "Неизвестен"
1108
1109 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
1110 msgid "Connection Properties"
1111 msgstr "Свойства на връзката"
1112
1113 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
1114 #, c-format
1115 msgid "Connection Properties: %s"
1116 msgstr "Свойства на връзката: %s"
1117
1118 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
1119 #, c-format
1120 msgid "%lu packet"
1121 msgid_plural "%lu packets"
1122 msgstr[0] "%lu Пакет"
1123 msgstr[1] "%lu Пакети"
1124
1125 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
1126 #, c-format
1127 msgid ""
1128 "There was an error displaying help:\n"
1129 "%s"
1130 msgstr ""
1131 "Възникна грешка при показване на помощта:\n"
1132 "%s"
1133
1134 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
1135 #, c-format
1136 msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
1137 msgstr "Инструментът за настройка на времето не може да бъде стартиран: %s"
1138
1139 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
1140 #, c-format
1141 msgid "Network Connection: %s"
1142 msgstr "Мрежова връзка:%s"
1143
1144 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
1145 msgid "Network Connection"
1146 msgstr "Мрежова връзка"
1147
1148 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:814
1149 msgid "Interface"
1150 msgstr "Интерфейс"
1151
1152 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:815
1153 msgid "The current interface the icon is monitoring."
1154 msgstr "Текущия интерфейс на иконата се показва"
1155
1156 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:822
1157 msgid "Orientation"
1158 msgstr "Ориентация"
1159
1160 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:823
1161 msgid "The orientation of the tray."
1162 msgstr "Ориентация на таблата."
1163
1164 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:831
1165 msgid "Tooltips Enabled"
1166 msgstr "Подсказките са активирани"
1167
1168 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:832
1169 msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1170 msgstr "Независимо от това дали подсказките на иконите са активирани."
1171
1172 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
1173 msgid "Show Signal"
1174 msgstr "Покажи сигнала"
1175
1176 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:840
1177 msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1178 msgstr "Независимо от това дали силата на сигнала трябва да бъде показана."
1179
1180 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:949
1181 #, c-format
1182 msgid ""
1183 "Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1184 "\n"
1185 "%s"
1186 msgstr ""
1187 "Моля свържете се със системния Ви администратор, за решението на проблема:\n"
1188 "\n"
1189 "%s"
1190
1191 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1192 msgid "Name"
1193 msgstr "Име"
1194
1195 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1196 msgid "The interface name"
1197 msgstr "Име на интерфейса"
1198
1199 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
1200 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2036
1201 msgid "State"
1202 msgstr "Състояние"
1203
1204 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1205 msgid "The interface state"
1206 msgstr "Състояние на интерфейса"
1207
1208 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1209 msgid "Stats"
1210 msgstr "Статистика"
1211
1212 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1213 msgid "The interface packets/bytes statistics"
1214 msgstr "Статистика на пакети/байтове"
1215
1216 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1217 msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1218 msgstr "Дали интерфейса е за безжична връзка"
1219
1220 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1221 msgid "Signal"
1222 msgstr "Сигнал"
1223
1224 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1225 msgid "Wireless signal strength percentage"
1226 msgstr "Процент на сила на сигнала за безжична мрежа"
1227
1228 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1229 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1230 msgid "Error"
1231 msgstr "Грешка"
1232
1233 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1234 msgid "The current error condition"
1235 msgstr "Текущо състояние на грешката"
1236
1237 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1238 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1206
1239 #, c-format
1240 msgid "Unable to open socket: %s"
1241 msgstr "Не може да се отвори гнездото: %s"
1242
1243 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1244 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1232
1245 #, c-format
1246 msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1247 msgstr "SIOCGIFFLAGS грешка: %s"
1248
1249 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1250 msgid "AMPR NET/ROM"
1251 msgstr "AMPR NET/ROM"
1252
1253 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
1254 msgid "Ethernet"
1255 msgstr "Локална мрежа (Ethernet)"
1256
1257 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1258 msgid "AMPR AX.25"
1259 msgstr "AMPR AX.25"
1260
1261 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1262 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
1263 msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1264 msgstr "16/4 МБ в сек. сигнален звън"
1265
1266 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
1267 msgid "ARCnet"
1268 msgstr "ARCnet"
1269
1270 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1271 msgid "Frame Relay DLCI"
1272 msgstr "Трансформиране на рамката (DLCI)"
1273
1274 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1275 msgid "Metricom Starmode IP"
1276 msgstr "Метрически, стартов режим IP"
1277
1278 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1279 msgid "Serial Line IP"
1280 msgstr "Серийно IP"
1281
1282 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
1283 msgid "VJ Serial Line IP"
1284 msgstr "VJ Серийно IP"
1285
1286 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1287 msgid "6-bit Serial Line IP"
1288 msgstr "6-битово Серийно IP"
1289
1290 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1291 msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1292 msgstr "VJ 6-битово Серийно IP"
1293
1294 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1295 msgid "Adaptive Serial Line IP"
1296 msgstr "Адаптивно, Серийно IP"
1297
1298 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
1299 msgid "AMPR ROSE"
1300 msgstr "AMPR ROSE"
1301
1302 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1303 msgid "Generic X.25"
1304 msgstr "Общо X.25"
1305
1306 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1307 msgid "Point-to-Point Protocol"
1308 msgstr "Протокол 'От точка до точка' (PPPoE)"
1309
1310 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
1311 msgid "(Cisco)-HDLC"
1312 msgstr "(Cisco)-HDLC"
1313
1314 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1315 msgid "LAPB"
1316 msgstr "LAPB"
1317
1318 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
1319 msgid "IPIP Tunnel"
1320 msgstr "Порт на тунела IPIP"
1321
1322 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
1323 msgid "Frame Relay Access Device"
1324 msgstr "Трансформиране на рамката за достъп до устройството"
1325
1326 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
1327 msgid "Local Loopback"
1328 msgstr "Локални примки"
1329
1330 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
1331 msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1332 msgstr "Разпределение през Оптични кабели (FDDI)"
1333
1334 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
1335 msgid "IPv6-in-IPv4"
1336 msgstr "IPv6 в IPv4"
1337
1338 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1339 msgid "HIPPI"
1340 msgstr "HIPPI"
1341
1342 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
1343 msgid "Ash"
1344 msgstr "Ash"
1345
1346 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
1347 msgid "Econet"
1348 msgstr "Econet"
1349
1350 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
1351 msgid "IrLAP"
1352 msgstr "IrLAP"
1353
1354 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1164
1355 #, c-format
1356 msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1357 msgstr "SIOCGIFCONF грешка: %s"
1358
1359 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1257
1360 #, c-format
1361 msgid "No network devices found"
1362 msgstr "Не са намерени вх/изх. устройства."
1363
1364 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1365 #, c-format
1366 msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1367 msgstr "Не може да се отвори /proc/net/dev: %s"
1368
1369 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
1370 msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1371 msgstr "Неуспешен разбор на /proc/net/dev. Няма данни."
1372
1373 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
1374 msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1375 msgstr "Неуспешен анализ на /proc/net/dev. Непознат формат."
1376
1377 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1378 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
1379 #, c-format
1380 msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1381 msgstr "Неуспешен анализ на интерфейс името от %s'"
1382
1383 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1384 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
1385 #, c-format
1386 msgid ""
1387 "Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1388 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1389 msgstr ""
1390 "Неуспешен анализ на статистиката от '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1391 "brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1392
1393 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
1394 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1395 msgstr "Неуспешен разбор на /proc/net/wireless. Няма данни."
1396
1397 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
1398 msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1399 msgstr "Неуспешен анализ на /proc/net/wireless. Непознат формат."
1400
1401 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
1402 #, c-format
1403 msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1404 msgstr ""
1405 "Неуспешен анализ на детайли за безжичната мрежа от '%s'. link_idx = %d;"
1406
1407 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
1408 #, c-format
1409 msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1410 msgstr "Неуспешно осъществена връзка към сървър, '%s'"
1411
1412 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
1413 #, c-format
1414 msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1415 msgstr "Неуспешна ioctl заявка до интерфейса, '%s'"
1416
1417 # fuzzy
1418 # sgstr "Грешка при анализ на скрипта. Ред: %1"
1419 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
1420 #, c-format
1421 msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1422 msgstr "Неуспешно анализиране на командата '%s': %s"
1423
1424 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
1425 msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1426 msgstr "Неуспешен анализ на резултата от 'netstat'. Неизвестен формат"
1427
1428 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1429 msgid "Disconnected"
1430 msgstr "Несвързан"
1431
1432 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1433 msgid "Idle"
1434 msgstr "Неактивен"
1435
1436 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1437 msgid "Sending"
1438 msgstr "Изпращане"
1439
1440 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1441 msgid "Receiving"
1442 msgstr "Получаване"
1443
1444 #: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1445 msgid "Sending/Receiving"
1446 msgstr "Изпращане/Получаване"
1447
1448 #: ../src/plugins/batt/batt.c:151
1449 #, c-format
1450 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1451 msgstr "Батерия: %d%% заредена, %d:%02d, докато се зареди"
1452
1453 #: ../src/plugins/batt/batt.c:162
1454 #, c-format
1455 msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1456 msgstr "Батерия: %d%% заредена, остават: %d:%02d"
1457
1458 #: ../src/plugins/batt/batt.c:168
1459 #, c-format
1460 msgid "Battery: %d%% charged"
1461 msgstr "Батерия: %d%% заредена"
1462
1463 #: ../src/plugins/batt/batt.c:178
1464 #, c-format
1465 msgid ""
1466 "\n"
1467 "%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1468 msgstr ""
1469 "\n"
1470 "%sПроектна енергия:\t\t%5d мВтч"
1471
1472 #: ../src/plugins/batt/batt.c:180
1473 #, c-format
1474 msgid ""
1475 "\n"
1476 "%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1477 msgstr ""
1478 "\n"
1479 "%sПълна енергия:\t\t\t%5d мВтч"
1480
1481 #: ../src/plugins/batt/batt.c:182
1482 #, c-format
1483 msgid ""
1484 "\n"
1485 "%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1486 msgstr ""
1487 "\n"
1488 "%sТекуща енергия:\t\t\t%5d мВтч"
1489
1490 #: ../src/plugins/batt/batt.c:184
1491 #, c-format
1492 msgid ""
1493 "\n"
1494 "%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1495 msgstr ""
1496 "\n"
1497 "%sТекуща мощност:\t\t\t%5d мВт"
1498
1499 #: ../src/plugins/batt/batt.c:187
1500 #, c-format
1501 msgid ""
1502 "\n"
1503 "%sCharge full design:\t%5d mAh"
1504 msgstr ""
1505 "\n"
1506 "%sПроектиран заряд:\t%5d мАч"
1507
1508 #: ../src/plugins/batt/batt.c:189
1509 #, c-format
1510 msgid ""
1511 "\n"
1512 "%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1513 msgstr ""
1514 "\n"
1515 "%sПълен заряд:\t\t\t%5d мАч"
1516
1517 #: ../src/plugins/batt/batt.c:191
1518 #, c-format
1519 msgid ""
1520 "\n"
1521 "%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1522 msgstr ""
1523 "\n"
1524 "%sТекущ заряд:\t\t\t%5d мАч"
1525
1526 #: ../src/plugins/batt/batt.c:193
1527 #, c-format
1528 msgid ""
1529 "\n"
1530 "%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1531 msgstr ""
1532 "\n"
1533 "%sТекущ ток:\t\t\t%5d мА"
1534
1535 #: ../src/plugins/batt/batt.c:196
1536 #, c-format
1537 msgid ""
1538 "\n"
1539 "%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1540 msgstr ""
1541 "\n"
1542 "%sТекущо напрежение:\t\t%.3lf В"
1543
1544 #: ../src/plugins/batt/batt.c:234
1545 msgid "No batteries found"
1546 msgstr "Няма открити батерии"
1547
1548 #: ../src/plugins/batt/batt.c:619 ../src/plugins/batt/batt.c:642
1549 msgid "Battery Monitor"
1550 msgstr "Датчик за батерията"
1551
1552 #: ../src/plugins/batt/batt.c:622
1553 msgid "Hide if there is no battery"
1554 msgstr "Скрий ако няма батерия"
1555
1556 #: ../src/plugins/batt/batt.c:624
1557 msgid "Alarm command"
1558 msgstr "Команда за сигнализиране"
1559
1560 #: ../src/plugins/batt/batt.c:625
1561 msgid "Alarm time (minutes left)"
1562 msgstr "Време за сигнализиране (оставащи минути)"
1563
1564 #: ../src/plugins/batt/batt.c:626
1565 msgid "Background color"
1566 msgstr "Цвят на фона"
1567
1568 #: ../src/plugins/batt/batt.c:627
1569 msgid "Charging color 1"
1570 msgstr "Цвят при зареждане 1"
1571
1572 #: ../src/plugins/batt/batt.c:628
1573 msgid "Charging color 2"
1574 msgstr "Цвят при зареждане 2"
1575
1576 #: ../src/plugins/batt/batt.c:629
1577 msgid "Discharging color 1"
1578 msgstr "Цвят при разреждане 1"
1579
1580 #: ../src/plugins/batt/batt.c:630
1581 msgid "Discharging color 2"
1582 msgstr "Цвят при разреждане 2"
1583
1584 #: ../src/plugins/batt/batt.c:631
1585 msgid "Border width"
1586 msgstr "Ширина на рамка"
1587
1588 #: ../src/plugins/batt/batt.c:633
1589 msgid "Show Extended Information"
1590 msgstr "Покажи разширена информация"
1591
1592 #: ../src/plugins/batt/batt.c:643
1593 msgid "Display battery status using ACPI"
1594 msgstr "Показва статуса на батерията ползвайки ACPI"
1595
1596 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:257
1597 msgid "Show CapsLock"
1598 msgstr "Показвай CapsLock"
1599
1600 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:258
1601 msgid "Show NumLock"
1602 msgstr "Показвай NumLock"
1603
1604 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:259
1605 msgid "Show ScrollLock"
1606 msgstr "Показвай ScrollLock"
1607
1608 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:293
1609 msgid "Keyboard LED"
1610 msgstr "Клавиатурен светодиод"
1611
1612 #: ../src/plugins/kbled/kbled.c:295
1613 msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1614 msgstr "Индикатори за CapsLock, NumLock и ScrollLock клавиши"
1615
1616 #. A label to allow for click through
1617 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:698
1618 msgid "No Indicators"
1619 msgstr "Няма индикатори"
1620
1621 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:897
1622 msgid "Indicator Applications"
1623 msgstr "Индикатор за програми"
1624
1625 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:898
1626 msgid "Clock Indicator"
1627 msgstr "Индикатор за часовник"
1628
1629 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:899
1630 msgid "Messaging Menu"
1631 msgstr "Меню за съобщения"
1632
1633 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:900
1634 msgid "Network Menu"
1635 msgstr "Меню на интернет директориите"
1636
1637 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:901
1638 msgid "Session Menu"
1639 msgstr "Меню за сесия"
1640
1641 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:902
1642 msgid "Sound Menu"
1643 msgstr "Меню за звука"
1644
1645 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:928
1646 msgid "Indicator applets"
1647 msgstr "Индикатори"
1648
1649 #: ../src/plugins/indicator/indicator.c:930
1650 msgid "Add indicator applets to the panel"
1651 msgstr "Добави индикатори"
1652
1653 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:277
1654 #, c-format
1655 msgid "CPU usage: %.2f%%"
1656 msgstr "Товар на Централния процесор: %.2f%%"
1657
1658 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:360
1659 #, c-format
1660 msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
1661 msgstr "Използване на Оперативна памет: %.1fMB (%.2f%%)"
1662
1663 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:714
1664 msgid "CPU color"
1665 msgstr "Цвят за скалата на Процесора"
1666
1667 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:715
1668 msgid "Display RAM usage"
1669 msgstr "Извеждане на използваната Оперативна памет"
1670
1671 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:716
1672 msgid "RAM color"
1673 msgstr "Цвят за скалата на Оперативната памет"
1674
1675 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:717
1676 msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
1677 msgstr "Действие при клик (по подразбиране: Мениджър на задачи)"
1678
1679 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:810
1680 msgid "Resource monitors"
1681 msgstr "Използване на ресурсите"
1682
1683 #: ../src/plugins/monitors/monitors.c:812
1684 msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1685 msgstr "Показване на използването на ресурсите (процесор, оперативна памет)"
1686
1687 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:50
1688 msgid "[N/A]"
1689 msgstr "[Няма]"
1690
1691 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:784
1692 msgid "Enter New Location"
1693 msgstr "Въведи ново местоположение"
1694
1695 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:798
1696 msgid "_New Location:"
1697 msgstr "_Ново местоположение:"
1698
1699 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:809
1700 msgid ""
1701 "Enter the:\n"
1702 "- city, or\n"
1703 "- city and state/country, or\n"
1704 "- postal code\n"
1705 "for which to retrieve the weather forecast."
1706 msgstr ""
1707 "Веведете:\n"
1708 "- град или\n"
1709 "- град и държава, или\n"
1710 "- пощенски код,\n"
1711 "за които да се получи прогноза за времето."
1712
1713 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:846
1714 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:979
1715 msgid "You must specify a location."
1716 msgstr "Трябва да зададете местоположение."
1717
1718 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:893
1719 #, c-format
1720 msgid "Location '%s' not found!"
1721 msgstr "Местоположението '%s' не е намерено!"
1722
1723 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1051
1724 msgid "Preferences"
1725 msgstr "Предпочитания"
1726
1727 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1057
1728 msgid "Refresh"
1729 msgstr "Опресняване"
1730
1731 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1063
1732 msgid "Quit"
1733 msgstr "Изход"
1734
1735 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1160
1736 msgid "Weather Preferences"
1737 msgstr "Настройки на прогнозата"
1738
1739 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1174
1740 msgid "Current Location"
1741 msgstr "Текущо местоположение"
1742
1743 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1178
1744 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1475
1745 msgid "None configured"
1746 msgstr "Няма зададено"
1747
1748 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1180
1749 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1472
1750 msgid "_Set"
1751 msgstr "_Задай"
1752
1753 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1201
1754 msgid "Display"
1755 msgstr "Екран"
1756
1757 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1205
1758 msgid "Name:"
1759 msgstr "Име:"
1760
1761 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1209
1762 msgid "Units:"
1763 msgstr "Eдиници:"
1764
1765 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1213
1766 msgid "_Metric (°C)"
1767 msgstr "_Мерни (°C)"
1768
1769 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1215
1770 msgid "_English (°F)"
1771 msgstr "_Английски (°F)"
1772
1773 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1250
1774 msgid "Forecast"
1775 msgstr "Прогноза"
1776
1777 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1254
1778 msgid "Updates:"
1779 msgstr "Обновяване:"
1780
1781 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1258
1782 msgid "Ma_nual"
1783 msgstr "Ръчн_о"
1784
1785 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1262
1786 msgid "_Automatic, every"
1787 msgstr "Ав_томатично, на всеки"
1788
1789 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1278
1790 msgid "minutes"
1791 msgstr "минути"
1792
1793 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1287
1794 msgid "Source:"
1795 msgstr "Източник:"
1796
1797 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1428
1798 msgid "C_hange"
1799 msgstr "Пром_яна"
1800
1801 #. Both are available
1802 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1519
1803 #, c-format
1804 msgid "Current Conditions for %s"
1805 msgstr "Текущи условия за %s"
1806
1807 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1543
1808 msgid "Location:"
1809 msgstr "Местоположение:"
1810
1811 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1566
1812 msgid "Last updated:"
1813 msgstr "Последно обновено:"
1814
1815 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1593
1816 msgid "Feels like:"
1817 msgstr "Усеща се като:"
1818
1819 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1618
1820 msgid "Humidity:"
1821 msgstr "Влажност:"
1822
1823 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1645
1824 msgid "Pressure:"
1825 msgstr "Налягане:"
1826
1827 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1672
1828 msgid "Visibility:"
1829 msgstr "Видимост:"
1830
1831 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1700
1832 msgid "Wind:"
1833 msgstr "Вятър:"
1834
1835 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1723
1836 msgid "Sunrise:"
1837 msgstr "Изгрев:"
1838
1839 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1746
1840 msgid "Sunset:"
1841 msgstr "Залез:"
1842
1843 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1854
1844 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2190
1845 #, c-format
1846 msgid "Forecast for %s unavailable."
1847 msgstr "Няма налична прогноза за %s."
1848
1849 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1863
1850 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2195
1851 #, c-format
1852 msgid "Location not set."
1853 msgstr "Не е зададено местоположение."
1854
1855 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1880
1856 #, c-format
1857 msgid "Searching for '%s'..."
1858 msgstr "Търсене за '%s'..."
1859
1860 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2006
1861 #, c-format
1862 msgid "Location matches for '%s'"
1863 msgstr "Мястото съвпадна с '%s'"
1864
1865 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2026
1866 msgid "City"
1867 msgstr "Град"
1868
1869 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2046
1870 msgid "Country"
1871 msgstr "Държава"
1872
1873 #. make it nice and pretty
1874 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2177
1875 msgid "Currently in "
1876 msgstr "В момента за"
1877
1878 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2179
1879 msgid "Today: "
1880 msgstr "Днес:"
1881
1882 #: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2180
1883 msgid "Tomorrow: "
1884 msgstr "Утре:"
1885
1886 #: ../src/plugins/weather/weather.c:285
1887 msgid "Weather Plugin"
1888 msgstr "Приставка за климата"
1889
1890 #: ../src/plugins/weather/weather.c:287
1891 msgid "Show weather conditions for a location."
1892 msgstr "Показвай климатичните условия за местоположение."
1893
1894 #~ msgid "Model"
1895 #~ msgstr "Модел"
1896
1897 #~ msgid "WNCKPager"
1898 #~ msgstr "WNCKPager"
1899
1900 #~ msgid "<b>Icon</b>"
1901 #~ msgstr "<b>Икона</b>"
1902
1903 #~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
1904 #~ msgstr "Превключване между клавиатурните подредби"
1905
1906 #~ msgid "image"
1907 #~ msgstr "изображение"
1908
1909 #~ msgid "text"
1910 #~ msgstr "текст"
1911
1912 #~ msgid "Per application settings"
1913 #~ msgstr "Настройки за приложение"
1914
1915 #~ msgid "Default layout:"
1916 #~ msgstr "Подредба по подразбиране:"
1917
1918 #~ msgid "Available Applications"
1919 #~ msgstr "Налични програми"
1920
1921 #~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
1922 #~ msgstr "Екран на системната температура от kesler.daniel@gmail.com"
1923
1924 #~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
1925 #~ msgstr "Плот № / Работен плот Име"
1926
1927 #~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
1928 #~ msgstr "Батерия: %d%% заредена, %s"
1929
1930 #~ msgid "charging finished"
1931 #~ msgstr "зареждането завърши"
1932
1933 #~ msgid "charging"
1934 #~ msgstr "зареждане"
1935
1936 #, fuzzy
1937 #~ msgid "Left\t"
1938 #~ msgstr "Отляво на"
1939
1940 #, fuzzy
1941 #~ msgid "Top\t"
1942 #~ msgstr "Горе:"