Automatic translation update from Pootle
[lxde/lxpanel.git] / po / te.po
CommitLineData
bac11e3f
AG
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
bac11e3f
AG
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
b9ad6f2a 9"POT-Creation-Date: 2019-03-01 01:38+0200\n"
bac11e3f
AG
10"PO-Revision-Date: 2012-07-09 18:48+0200\n"
11"Last-Translator: PraveenIlla <mail2ipn@gmail.com>\n"
12"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
b9ad6f2a 13"Language: \n"
bac11e3f
AG
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
18"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
bac11e3f 19"X-Pootle-Revision: 0\n"
b9ad6f2a 20"X-Pootle-Path: /te/lxpanel/po/te.po\n"
bac11e3f 21
b1c0d59b 22#: ../src/configurator.c:148
bac11e3f
AG
23msgid ""
24"Space reservation is not available for this panel because there is another "
25"monitor beyond this edge and reservation would cover it if enabled."
26msgstr ""
27
b1c0d59b 28#: ../src/configurator.c:632
bac11e3f
AG
29msgid "Currently loaded plugins"
30msgstr "ప్రస్తుతం లోడయిన ప్లగిన్‌లు"
31
b1c0d59b 32#: ../src/configurator.c:641
bac11e3f
AG
33msgid "Stretch"
34msgstr "లాగు"
35
2b1a157a 36#: ../src/configurator.c:779
bac11e3f
AG
37msgid "Add plugin to panel"
38msgstr "ప్లగిన్‌ను ప్యానల్‌కు జతచేయి"
39
2b1a157a 40#: ../src/configurator.c:807
bac11e3f
AG
41msgid "Available plugins"
42msgstr "అందుబాటలో ఉన్న ప్లగిన్‌లు"
43
b1c0d59b 44#: ../src/configurator.c:1427
bac11e3f
AG
45msgid "Logout command is not set"
46msgstr "లాగౌట్ ఆదేశం అమర్చలేదు"
47
b1c0d59b 48#: ../src/configurator.c:1495
bac11e3f
AG
49msgid "Select a directory"
50msgstr "ఒక చిరునామాని ఎంచుకొను"
51
b1c0d59b 52#: ../src/configurator.c:1495 ../src/configurator.c:1607
bac11e3f
AG
53msgid "Select a file"
54msgstr "ఒక ఫైలును ఎంచుకొను"
55
b1c0d59b 56#: ../src/configurator.c:1640
bac11e3f
AG
57msgid "_Browse"
58msgstr "అన్వేషించు (_B)"
59
2b1a157a 60#: ../src/panel.c:1292
bac11e3f
AG
61msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
62msgstr ""
63
2b1a157a 64#: ../src/panel.c:1318
bac11e3f
AG
65msgid ""
66"Really delete this panel?\n"
67"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
68msgstr ""
69"ఈ ప్యానల్‌ను నిజంగానే తీసివేయాలా?\n"
70"<b>హెచ్చరిక: దీనిని తిరిగి పొందటం వీలుకాదు.</b>"
71
2b1a157a 72#: ../src/panel.c:1320
bac11e3f
AG
73msgid "Confirm"
74msgstr "నిర్ధారించు"
75
76#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
2b1a157a 77#: ../src/panel.c:1355
bac11e3f
AG
78msgid "translator-credits"
79msgstr "Praveen Illa <mail2ipn@gmail.com>, 2011."
80
2b1a157a 81#: ../src/panel.c:1360
bac11e3f
AG
82msgid "LXPanel"
83msgstr "LXప్యానల్"
84
2b1a157a 85#: ../src/panel.c:1378
bac11e3f 86#, fuzzy
ae928335 87msgid "Copyright (C) 2008-2019"
bac11e3f
AG
88msgstr "నకలుహక్కు (C) 2008-2011"
89
2b1a157a 90#: ../src/panel.c:1379
bac11e3f
AG
91msgid "Desktop panel for LXDE project"
92msgstr "LXDE ప్రోజెక్టు కొరకు డెస్క్‍టాప్ ప్యానల్"
93
2b1a157a 94#: ../src/panel.c:1421
bac11e3f
AG
95#, c-format
96msgid "\"%s\" Settings"
97msgstr "\"%s\" అమరికలు"
98
2b1a157a 99#: ../src/panel.c:1442
bac11e3f
AG
100msgid "Add / Remove Panel Items"
101msgstr "ప్యానల్ అంశాలను జతచేయ/తొలగించు"
102
2b1a157a 103#: ../src/panel.c:1450
bac11e3f
AG
104#, c-format
105msgid "Remove \"%s\" From Panel"
106msgstr "ప్యానల్ నుండి \"%s\" అంశమును తొలగించు"
107
2b1a157a 108#: ../src/panel.c:1462
bac11e3f
AG
109msgid "Panel Settings"
110msgstr "ప్యానల్ అమరికలు"
111
2b1a157a 112#: ../src/panel.c:1468
bac11e3f
AG
113msgid "Create New Panel"
114msgstr "కొత్త ప్యానల్‌ను సృష్టించు"
115
2b1a157a 116#: ../src/panel.c:1474
bac11e3f
AG
117msgid "Delete This Panel"
118msgstr "ఈ ప్యానల్‌ను తీసివేయి"
119
2b1a157a 120#: ../src/panel.c:1485
bac11e3f
AG
121msgid "About"
122msgstr "గురించి"
123
2b1a157a 124#: ../src/panel.c:1492
bac11e3f
AG
125msgid "Panel"
126msgstr "ప్యానల్"
127
b9ad6f2a 128#: ../src/panel.c:1710 ../src/panel.c:1718 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
bac11e3f
AG
129msgid "Height:"
130msgstr "ఎత్తు:"
131
b9ad6f2a 132#: ../src/panel.c:1711 ../src/panel.c:1717 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
bac11e3f
AG
133msgid "Width:"
134msgstr "వెడల్పు:"
135
b9ad6f2a 136#: ../src/panel.c:1712 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
bac11e3f
AG
137msgid "Left"
138msgstr "ఎడమ"
139
b9ad6f2a 140#: ../src/panel.c:1713 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
bac11e3f
AG
141msgid "Right"
142msgstr "కుడి"
143
b9ad6f2a 144#: ../src/panel.c:1719 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
bac11e3f
AG
145msgid "Top"
146msgstr "ఉత్తమ"
147
b9ad6f2a 148#: ../src/panel.c:1720 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
bac11e3f
AG
149msgid "Bottom"
150msgstr "అడుగు"
151
b1c0d59b 152#: ../src/plugin.c:348
bac11e3f
AG
153msgid "No file manager is configured."
154msgstr ""
155
156#. { "configure", N_("Preferences"), configure },
2b1a157a 157#: ../src/gtk-run.c:385 ../src/main.c:69 ../plugins/menu.c:718
bac11e3f
AG
158msgid "Run"
159msgstr "నడుపు"
160
2b1a157a 161#: ../src/gtk-run.c:399
bac11e3f
AG
162msgid "Enter the command you want to execute:"
163msgstr "మీరు ఎక్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్న ఆదేశాన్ని ప్రవేశపెట్టండి:"
164
b1c0d59b 165#: ../src/main.c:70 ../plugins/menu.c:719
bac11e3f
AG
166msgid "Restart"
167msgstr "పునఃప్రారంభించు"
168
b1c0d59b 169#: ../src/main.c:71 ../plugins/menu.c:720
bac11e3f
AG
170msgid "Logout"
171msgstr "లాగౌట్"
172
b1c0d59b 173#: ../src/main.c:323
b9ad6f2a
PL
174#, c-format, fuzzy
175msgid "lxpanel %s - lightweight GTK+ panel for UNIX desktops\n"
bac11e3f
AG
176msgstr "lxప్యానల్ %s - యునిక్స్ డెస్క్‍టాప్‌ల కోసం తేలికపాటి GTK2+ ప్యానల్\n"
177
b1c0d59b 178#: ../src/main.c:324
bac11e3f
AG
179#, c-format
180msgid "Command line options:\n"
181msgstr "కమాండు లైను ఐచ్చికాలు:\n"
182
b1c0d59b 183#: ../src/main.c:325
bac11e3f
AG
184#, c-format
185msgid " --help -- print this help and exit\n"
186msgstr " --సహాయం -- ఈ సహాయాన్ని ముద్రించు మరియు నిష్క్రమించు\n"
187
b1c0d59b 188#: ../src/main.c:326
bac11e3f
AG
189#, c-format
190msgid " --version -- print version and exit\n"
191msgstr " --వెర్షన్ -- వెర్షన్ ముద్రించు మరియు నిష్క్రమించు\n"
192
193#. g_print(_(" --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"));
194#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
b1c0d59b 195#: ../src/main.c:329
bac11e3f
AG
196#, c-format
197msgid " --profile name -- use specified profile\n"
198msgstr " --ప్రొఫైల్ పేరు -- నిర్దిష్ట ప్రొఫైల్‌ను వాడు\n"
199
b1c0d59b 200#: ../src/main.c:331
bac11e3f
AG
201#, c-format
202msgid " -h -- same as --help\n"
203msgstr " -h -- same as --సహాయం\n"
204
b1c0d59b 205#: ../src/main.c:332
bac11e3f
AG
206#, c-format
207msgid " -p -- same as --profile\n"
208msgstr " -p -- same as --ప్రొఫైల్\n"
209
b1c0d59b 210#: ../src/main.c:333
bac11e3f
AG
211#, c-format
212msgid " -v -- same as --version\n"
213msgstr " -v -- same as --వెర్షన్\n"
214
215#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
b1c0d59b 216#: ../src/main.c:335
bac11e3f
AG
217#, c-format
218msgid ""
219"\n"
220"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
221"\n"
222msgstr ""
223"\n"
224"వివరాలకు http://lxde.org/ సందర్శించండి.\n"
225"\n"
226
2b1a157a 227#: ../src/input-button.c:147
bac11e3f
AG
228#, fuzzy
229msgid "LeftBtn"
230msgstr "ఎడమ"
231
2b1a157a 232#: ../src/input-button.c:150
bac11e3f
AG
233msgid "MiddleBtn"
234msgstr ""
235
2b1a157a 236#: ../src/input-button.c:153
bac11e3f
AG
237#, fuzzy
238msgid "RightBtn"
239msgstr "కుడి"
240
2b1a157a 241#: ../src/input-button.c:156
bac11e3f
AG
242#, c-format
243msgid "Btn%s"
244msgstr ""
245
2b1a157a 246#: ../src/input-button.c:228
b1c0d59b
AG
247#, c-format
248msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
249msgstr ""
250
2b1a157a 251#: ../src/input-button.c:231 ../src/input-button.c:415
b1c0d59b
AG
252#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
253#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
254msgid "Error"
255msgstr "దోషం"
256
bac11e3f 257#. GtkRadioButton "None"
2b1a157a 258#: ../src/input-button.c:329 ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
bac11e3f
AG
259msgid "None"
260msgstr ""
261
2b1a157a 262#: ../src/input-button.c:336
bac11e3f
AG
263#, fuzzy
264msgid "Custom:"
265msgstr "అనురూపిత రంగు"
266
2b1a157a 267#: ../src/input-button.c:413
bac11e3f
AG
268#, c-format
269msgid "Cannot assign '%s' as a global hotkey: it is already bound."
270msgstr ""
271
b1c0d59b
AG
272#: ../src/space.c:394 ../src/space.c:403
273msgid "Spacer"
274msgstr "స్పేసర్"
275
276#: ../src/space.c:396 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
b9ad6f2a 277#: ../plugins/batt/batt.c:714
b1c0d59b
AG
278msgid "Size"
279msgstr "పరిమాణం"
280
281#: ../src/space.c:404
282msgid "Allocate space"
283msgstr "ఖాళీ కేటాయించు"
284
2b1a157a 285#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../plugins/launchtaskbar.c:2482
bac11e3f
AG
286#, fuzzy
287msgid "Application Launch and Task Bar"
288msgstr "అనువర్తన ప్రారంభ పట్టీ"
289
290#. Launchtaskbar mode: launchbar, taskbar, or combined
291#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
292#, fuzzy
293msgid "<b>Mode:</b>"
294msgstr "<b>పరిమాణం</b>"
295
296#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
297msgid "Launchers"
298msgstr ""
299
300#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
301#, fuzzy
302msgid "<b>Launchbar</b>"
303msgstr "<b>నేపథ్యం</b>"
304
305#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
306msgid "Show tooltips"
307msgstr "సాధనచిట్కాలను చూపించు"
308
309#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
310msgid "Icons only"
311msgstr "ప్రతీకలు మాత్రమే"
312
313#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
314msgid "Flat buttons"
315msgstr "సమతల బటన్లు"
316
317#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
318msgid "Show windows from all desktops"
319msgstr "అన్ని డెస్క్‍టాపుల నుండి విండోలను చూపించు"
320
321#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
322msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
323msgstr ""
324
325#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
326msgid "Use mouse wheel"
327msgstr "మౌస్ చక్రాన్ని వాడు"
328
329#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
330msgid "Flash when there is any window requiring attention"
331msgstr "ఏదైనా విండో పై ప్రత్యేకదృష్టిపెట్టవలసివస్తే దానిని మిటకరించు"
332
333#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
334msgid "Combine multiple application windows into a single button"
335msgstr "బహుళ అనువర్తనాల విండోలను ఒకే బటన్‌గా చేర్చు"
336
337#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
338msgid "Disable enlargement for small task icons"
339msgstr ""
340
341#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
2b1a157a
AG
342msgid "Show task icons smaller than rest of panel icons"
343msgstr ""
344
345#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
bac11e3f
AG
346msgid "Maximum width of task button"
347msgstr "కార్య బటన్ యొక్క అధిక వెడల్పు"
348
2b1a157a 349#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
bac11e3f
AG
350msgid "Spacing"
351msgstr "అంతరం"
352
2b1a157a 353#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
bac11e3f
AG
354#, fuzzy
355msgid "<b>Taskbar</b>"
356msgstr "<b>నేపథ్యం</b>"
357
2b1a157a 358#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:19
bac11e3f
AG
359#, fuzzy
360msgid "Only Application Launch Bar"
361msgstr "అనువర్తన ప్రారంభ పట్టీ"
362
2b1a157a 363#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:20
bac11e3f
AG
364#, fuzzy
365msgid "Only Task Bar (Window List)"
366msgstr "కార్య పట్టీ (విండో జాబితా)"
367
2b1a157a 368#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:21
bac11e3f
AG
369#, fuzzy
370msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
371msgstr "అనువర్తన ప్రారంభ పట్టీ"
372
373#: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
374msgid "<b>Connection</b>"
375msgstr "<b>అనుసంధానం</b>"
376
377#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
378msgid "Status:"
379msgstr "స్థితి:"
380
381#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
382msgid "_Name:"
383msgstr "పేరు(_N):"
384
385#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
386msgid "<b>Activity</b>"
387msgstr "<b>క్రియాశీలత</b>"
388
389#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
390msgid "Received:"
391msgstr "పొందినది:"
392
393#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
394msgid "Sent:"
395msgstr "పంపినది:"
396
397#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
398msgid "<b>Signal Strength</b>"
399msgstr "<b>సిగ్నల్ బలము</b>"
400
401#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
402#, no-c-format
403msgid "0%"
404msgstr "0%"
405
406#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
407msgid "General"
408msgstr "సాధారణ"
409
410#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
411msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
412msgstr "<b>అంతర్జాల ప్రోటోకాల్ (IPv4)</b>"
413
414#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
415msgid "Address:"
416msgstr "చిరునామా:"
417
418#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
419msgid "Destination:"
420msgstr "గమ్యస్థానం:"
421
b1c0d59b
AG
422#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../plugins/netstat/netstat.c:372
423#: ../plugins/netstat/netstat.c:383
bac11e3f
AG
424msgid "Broadcast:"
425msgstr "ప్రసారం:"
426
427#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
428msgid "Subnet Mask:"
429msgstr "సబ్‌నెట్ మాస్క్:"
430
431#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
432msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
433msgstr "<b>అంతర్జాల ప్రోటోకాల్ (IPv6)</b>"
434
435#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
436msgid "Scope:"
437msgstr "లక్ష్యం:"
438
439#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
440msgid "<b>Network Device</b>"
441msgstr "<b>నెట్‌వర్క్ పరికరం</b>"
442
443#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
444msgid "Type:"
445msgstr "రకం:"
446
447#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
448msgid "Support"
449msgstr "మద్ధతు"
450
451#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
452msgid "Con_figure"
453msgstr "స్వరూపించు (_f)"
454
455#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
456msgid "Dynamic"
457msgstr "గతి"
458
459#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
460msgid "Pixels"
461msgstr "పిక్సెళ్ళు"
462
463#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
464#, no-c-format
465msgid "% Percent"
466msgstr "% శాతం"
467
468#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
469#, fuzzy
470msgid "Err"
471msgstr "దోషం"
472
473#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
474#, fuzzy
475msgid "Warn"
476msgstr "హెచ్చరిక1"
477
478#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
479msgid "Info"
480msgstr ""
481
482#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
483msgid "All"
484msgstr ""
485
486#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
487msgid "Panel Preferences"
488msgstr "ప్యానల్ ప్రాధాన్యతలు"
489
490#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
491msgid "Edge:"
492msgstr "కొన:"
493
2b1a157a 494#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
bac11e3f
AG
495msgid "Center"
496msgstr "మధ్య"
497
498#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
499msgid "Alignment:"
500msgstr "అనుగుణం:"
501
502#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
503msgid "Margin:"
504msgstr "అంచు:"
505
506#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
507#, fuzzy
508msgid "Monitor:"
509msgstr "బ్యాటరీ పర్యవేక్షకం"
510
511#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
512msgid "<b>Position</b>"
513msgstr "<b>స్థానము</b>"
514
515#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
516msgid "Icon size:"
517msgstr ""
518
519#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
520msgid "<b>Size</b>"
521msgstr "<b>పరిమాణం</b>"
522
523#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
524msgid "Geometry"
525msgstr "జ్యామితి"
526
527#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
528msgid "System theme"
529msgstr "వ్యవస్థ థీము"
530
531#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
532msgid "Solid color (with opacity)"
533msgstr "బలమైన రంగు (ఆపారదర్శకతతో)"
534
b1c0d59b 535#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1455
bac11e3f
AG
536msgid "Image"
537msgstr "బొమ్మ"
538
539#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
540msgid "Select an image file"
541msgstr "ఒక బొమ్మ ఫైలును ఎంచుకొను"
542
543#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
544msgid "<b>Background</b>"
545msgstr "<b>నేపథ్యం</b>"
546
547#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
548msgid "Custom color"
549msgstr "అనురూపిత రంగు"
550
bac11e3f
AG
551#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
552msgid "<b>Font</b>"
553msgstr "<b>ఫాంటు</b>"
554
555#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
556msgid "Appearance"
557msgstr "కనిపించువిధము"
558
559#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
560msgid "Panel Applets"
561msgstr "ప్యానల్ ఏప్లెట్స్"
562
563#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
564msgid "Logout Command:"
565msgstr "లాగౌట్ ఆదేశం:"
566
567#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
568msgid "Terminal Emulator:"
569msgstr "టెర్మినల్ ఎమ్యులేటర్:"
570
571#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
572msgid "File Manager:"
573msgstr "ఫైల్ నిర్వాహకం:"
574
575#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
576msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
577msgstr "<b>ప్రాధాన్య అనువర్తనాలను అమర్చు</b>"
578
579#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
580msgid "Make window managers treat the panel as dock"
581msgstr "ప్యానల్‌ను డాక్ వలె వ్యవహరించేటట్లు విండో నిర్వాహకాలను చేయి"
582
583#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
584msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
585msgstr "పెద్దదిగాచేసిన విండోచే కప్పివుంచబడని విధముగా ఖాళీను కేటాయించు"
586
587#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
588msgid "<b>Properties</b>"
589msgstr "<b>గుణములు</b>"
590
591#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
592msgid "Minimize panel when not in use"
593msgstr "వాడుకలో లేనపుడు ప్యానల్‌ను కనిష్ఠీకరించు"
594
595#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
596msgid "Size when minimized"
597msgstr "కనిష్ఠీకరించినపుడు పరిమాణం"
598
599#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
600msgid "pixels"
601msgstr "పిక్సెళ్ళు"
602
603#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
604msgid "<b>Automatic hiding</b>"
605msgstr "<b>స్వయంచాలక దాగుట</b>"
606
607#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
608msgid "Log level"
609msgstr ""
610
611#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
612#, fuzzy
613msgid "<b>Log level</b>"
614msgstr "<b>నెట్‌వర్క్ పరికరం</b>"
615
616#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
617msgid "Advanced"
618msgstr "ఉన్నత"
619
2b1a157a 620#: ../plugins/cpu/cpu.c:310
bac11e3f
AG
621msgid "CPU Usage Monitor"
622msgstr "CPU వినిమయ పర్యవేక్షకం"
623
2b1a157a 624#: ../plugins/cpu/cpu.c:311 ../plugins/monitors/monitors.c:734
bac11e3f
AG
625msgid "Display CPU usage"
626msgstr "CPU వాడుకను చూపించు"
627
2b1a157a 628#: ../plugins/deskno/deskno.c:210 ../plugins/deskno/deskno.c:230
bac11e3f
AG
629msgid "Desktop Number / Workspace Name"
630msgstr "డెస్క్‍టాప్ సంఖ్య / కార్యక్షేత్రం పేరు"
631
2b1a157a 632#: ../plugins/deskno/deskno.c:212 ../plugins/dclock.c:439
bac11e3f
AG
633msgid "Bold font"
634msgstr "లావుపాటి ఫాంటు"
635
2b1a157a 636#: ../plugins/deskno/deskno.c:213
bac11e3f
AG
637msgid "Display desktop names"
638msgstr "డెస్క్‍టాప్ పేరులను చూపించు"
639
2b1a157a 640#: ../plugins/deskno/deskno.c:231
bac11e3f
AG
641msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
642msgstr "కార్యక్షేత్రం సంఖ్యను చూపించు, by cmeury@users.sf.net"
643
2b1a157a 644#: ../plugins/launchtaskbar.c:1831 ../plugins/launchtaskbar.c:2452
bac11e3f
AG
645msgid "Application Launch Bar"
646msgstr "అనువర్తన ప్రారంభ పట్టీ"
647
2b1a157a 648#: ../plugins/launchtaskbar.c:1834 ../plugins/launchtaskbar.c:2462
bac11e3f
AG
649msgid "Task Bar (Window List)"
650msgstr "కార్య పట్టీ (విండో జాబితా)"
651
2b1a157a 652#: ../plugins/launchtaskbar.c:1985
b1c0d59b
AG
653msgid "A_dd to Launcher"
654msgstr ""
655
2b1a157a 656#: ../plugins/launchtaskbar.c:1987
bac11e3f 657#, fuzzy
b1c0d59b
AG
658msgid "Rem_ove from Launcher"
659msgstr "ప్యానల్ నుండి \"%s\" అంశమును తొలగించు"
660
2b1a157a 661#: ../plugins/launchtaskbar.c:1989
b1c0d59b
AG
662msgid "_New Instance"
663msgstr ""
664
2b1a157a 665#: ../plugins/launchtaskbar.c:2453
b1c0d59b
AG
666msgid "Bar with buttons to launch application"
667msgstr "అనువర్తనాలను ప్రారంభించుటకు బటన్లతో ఉన్న పట్టీ"
668
2b1a157a 669#: ../plugins/launchtaskbar.c:2463
b9ad6f2a 670#, fuzzy
b1c0d59b 671msgid ""
b9ad6f2a 672"Taskbar shows all opened windows and allows to iconify them, shade or get "
b1c0d59b
AG
673"focus"
674msgstr ""
b9ad6f2a
PL
675"తెరవబడిన అన్ని విండోలను చూపించుటకు మరియు వాటిని కనిష్ఠీకరించుటకు కార్యపట్టీ "
676"అనుమతిస్తుంది, వాటి ఛాయని లేదా వాటిపై కేంద్రీకరిస్తుంది"
b1c0d59b 677
2b1a157a 678#: ../plugins/launchtaskbar.c:2483
b1c0d59b
AG
679#, fuzzy
680msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
681msgstr "అనువర్తనాలను ప్రారంభించుటకు బటన్లతో ఉన్న పట్టీ"
bac11e3f
AG
682
683#. Add Raise menu item.
2b1a157a 684#: ../plugins/task-button.c:352
bac11e3f
AG
685msgid "_Raise"
686msgstr "పెంచు (_R)"
687
688#. Add Restore menu item.
2b1a157a 689#: ../plugins/task-button.c:357
bac11e3f
AG
690msgid "R_estore"
691msgstr "తిరిగివుంచు (_e)"
692
693#. Add Maximize menu item.
2b1a157a 694#: ../plugins/task-button.c:362
bac11e3f
AG
695msgid "Ma_ximize"
696msgstr "పెద్దదిగాచేయి (_x)"
697
698#. Add Iconify menu item.
2b1a157a 699#: ../plugins/task-button.c:367
bac11e3f
AG
700msgid "Ico_nify"
701msgstr "చిన్నదిగాచేయి (_n)"
702
2b1a157a 703#: ../plugins/task-button.c:388
bac11e3f
AG
704#, c-format
705msgid "Workspace _%d"
706msgstr "కార్యక్షేత్రం _%d"
707
2b1a157a 708#: ../plugins/task-button.c:393
bac11e3f
AG
709#, c-format
710msgid "Workspace %d"
711msgstr "కార్యక్షేత్రం %d"
712
713#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
2b1a157a 714#: ../plugins/task-button.c:410
bac11e3f
AG
715msgid "_All workspaces"
716msgstr "అన్ని కార్యక్షేత్రాలు (_A)"
717
718#. FIXME: add "Current workspace" item, active if not on a current
719#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
2b1a157a 720#: ../plugins/task-button.c:418
bac11e3f
AG
721msgid "_Move to Workspace"
722msgstr "కార్యక్షేత్రమునకు తరలించు (_M)"
723
2b1a157a 724#: ../plugins/task-button.c:433
bac11e3f
AG
725msgid "_Close Window"
726msgstr "విండోను మూసివేయి (_C)"
727
2b1a157a 728#: ../plugins/task-button.c:1256
bac11e3f 729#, fuzzy
b1c0d59b
AG
730msgid "_Close all windows"
731msgstr "విండోను మూసివేయి (_C)"
bac11e3f 732
2b1a157a 733#: ../plugins/dclock.c:433 ../plugins/dclock.c:453
bac11e3f
AG
734msgid "Digital Clock"
735msgstr "డిజిటల్ గడియారం"
736
2b1a157a 737#: ../plugins/dclock.c:435
bac11e3f
AG
738msgid "Clock Format"
739msgstr "గడియారపు తీరు"
740
2b1a157a 741#: ../plugins/dclock.c:436
bac11e3f
AG
742msgid "Tooltip Format"
743msgstr "సాధనచిట్కా తీరు"
744
2b1a157a 745#: ../plugins/dclock.c:437
b9ad6f2a 746#, c-format
bac11e3f
AG
747#, fuzzy, c-format
748msgid "Format codes: man 3 strftime; %n for line break"
b9ad6f2a
PL
749msgstr ""
750"ఫార్మేటు కోడులు: man 3 strftime; \\n"
751" for line break"
bac11e3f 752
2b1a157a 753#: ../plugins/dclock.c:438
bac11e3f
AG
754msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
755msgstr "నొక్కినపుడు చర్య (అప్రమేయం: క్యాలెండరు ప్రదర్శించు)"
756
2b1a157a 757#: ../plugins/dclock.c:440
bac11e3f
AG
758msgid "Tooltip only"
759msgstr "సాధనచిట్కా మాత్రమే"
760
2b1a157a 761#: ../plugins/dclock.c:441
bac11e3f
AG
762msgid "Center text"
763msgstr "మధ్య పాఠ్యం"
764
2b1a157a 765#: ../plugins/dclock.c:454
bac11e3f
AG
766msgid "Display digital clock and tooltip"
767msgstr "డిజిటల్ గడియారం మరియు సాధనచిట్కాను చూపించు"
768
b1c0d59b 769#: ../plugins/menu.c:360
bac11e3f
AG
770msgid "Add to desktop"
771msgstr "డెస్క్‍టాపుకి జతచేయి"
772
b1c0d59b 773#: ../plugins/menu.c:367
bac11e3f
AG
774msgid "Properties"
775msgstr "గుణములు"
776
b1c0d59b 777#: ../plugins/menu.c:989 ../plugins/menu.c:997
bac11e3f
AG
778msgid "Menu"
779msgstr "మెను"
780
b1c0d59b 781#: ../plugins/menu.c:990 ../plugins/dirmenu.c:359
bac11e3f
AG
782msgid "Icon"
783msgstr "ప్రతీక"
784
b1c0d59b 785#: ../plugins/menu.c:998
bac11e3f
AG
786msgid "Application Menu"
787msgstr "అనువర్తన మెను"
788
b1c0d59b 789#: ../plugins/separator.c:73
bac11e3f
AG
790msgid "Separator"
791msgstr "వేరుచేయునది"
792
b1c0d59b 793#: ../plugins/separator.c:74
bac11e3f
AG
794msgid "Add a separator to the panel"
795msgstr "ప్యానల్‌కు ఒక వేరుచేసేదానిని జతచేయి"
796
2b1a157a 797#: ../plugins/pager.c:141
bac11e3f
AG
798msgid "Sorry, there was no window manager configuration program found."
799msgstr ""
800
2b1a157a 801#: ../plugins/pager.c:193 ../plugins/pager.c:209
bac11e3f
AG
802msgid "Desktop Pager"
803msgstr "డెస్క్‍టాప్ పేజర్"
804
2b1a157a 805#: ../plugins/pager.c:194 ../plugins/pager.c:210
bac11e3f
AG
806msgid "Simple pager plugin"
807msgstr "సులభ పేజర్ ప్లగిన్"
808
b1c0d59b 809#: ../plugins/tray.c:691
bac11e3f
AG
810msgid "System Tray"
811msgstr "వ్యవస్థ పళ్ళెం"
812
b1c0d59b 813#: ../plugins/tray.c:692
bac11e3f
AG
814msgid "System tray"
815msgstr "వ్యవస్థ పళ్ళెం"
816
b1c0d59b 817#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:409
bac11e3f
AG
818msgid "New session is required for this option to take effect"
819msgstr ""
820
821#. dialog
b1c0d59b 822#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:590
bac11e3f
AG
823msgid "Select Keyboard Model"
824msgstr ""
825
b1c0d59b
AG
826#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:614 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:743
827#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
bac11e3f
AG
828#, fuzzy
829msgid "Description"
830msgstr "గమ్యస్థానం:"
831
b1c0d59b 832#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:619 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
bac11e3f
AG
833#, fuzzy
834msgid "Id"
835msgstr "వాడుకలేదు"
836
837#. dialog
b1c0d59b 838#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:714
bac11e3f
AG
839#, fuzzy
840msgid "Select Layout Change Type"
841msgstr "ఒక బొమ్మ ఫైలును ఎంచుకొను"
842
843#. dialog
b1c0d59b 844#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:887
bac11e3f
AG
845#, fuzzy
846msgid "Add Keyboard Layout"
847msgstr "కీబోర్డు నమూనా మార్పరి"
848
b1c0d59b 849#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:911 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1302
bac11e3f
AG
850msgid "Flag"
851msgstr ""
852
b1c0d59b 853#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:916 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1306
bac11e3f
AG
854msgid "Layout"
855msgstr ""
856
b1c0d59b 857#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1212 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1544
bac11e3f
AG
858#, fuzzy
859msgid "Keyboard Layout Handler"
860msgstr "కీబోర్డు నమూనా మార్పరి"
861
b1c0d59b 862#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1235
bac11e3f
AG
863#, fuzzy
864msgid "Keyboard Model"
865msgstr "కీబోర్డు LED"
866
b1c0d59b 867#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1256
bac11e3f
AG
868#, fuzzy
869msgid "Keyboard Layouts"
870msgstr "కీబోర్డు నమూనా మార్పరి"
871
b1c0d59b 872#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1310
bac11e3f
AG
873msgid "Variant"
874msgstr ""
875
b1c0d59b 876#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1319
bac11e3f
AG
877msgid "Change Layout Option"
878msgstr ""
879
b1c0d59b 880#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1339
bac11e3f
AG
881msgid "Advanced setxkbmap Options"
882msgstr ""
883
b1c0d59b 884#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1360
bac11e3f
AG
885msgid "Do _not reset existing options"
886msgstr ""
887
b1c0d59b 888#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1365
bac11e3f
AG
889msgid "Keep _system layouts"
890msgstr ""
891
b1c0d59b 892#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1374
bac11e3f
AG
893#, fuzzy
894msgid "Per Window Settings"
895msgstr "ప్యానల్ అమరికలు"
896
b1c0d59b 897#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1386
bac11e3f
AG
898#, fuzzy
899msgid "_Remember layout for each window"
900msgstr "ప్రతీ అనువర్తనము యొక్క ఆకృతిని గుర్తుంచకొను (_R)"
901
b1c0d59b 902#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1395
bac11e3f
AG
903#, fuzzy
904msgid "Show Layout as"
905msgstr "నమూనాలని ఇలా చూపించు"
906
b1c0d59b 907#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1456
bac11e3f
AG
908msgid "Custom Image"
909msgstr ""
910
b1c0d59b 911#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1457
b9ad6f2a 912#, fuzzy
bac11e3f 913msgid "Text"
b9ad6f2a 914msgstr "పాఠ్యం"
bac11e3f 915
b1c0d59b 916#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1483
bac11e3f
AG
917msgid "Panel Icon Size"
918msgstr ""
919
b1c0d59b 920#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1545
bac11e3f
AG
921#, fuzzy
922msgid "Handle keyboard layouts"
923msgstr "అందుబాటులోవున్న కీబోర్డు నమూనాలా మధ్య మారు"
924
2b1a157a 925#: ../plugins/wincmd.c:207
bac11e3f 926msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
b9ad6f2a
PL
927msgstr ""
928"అన్ని విండోలను చిన్నగాచేయుటకు లెఫ్ట్ క్లిక్ చేయండి. వాటిని షేడ్ చేయాలంటే మధ్"
929"య క్లిక్ చేయండి."
bac11e3f 930
2b1a157a 931#: ../plugins/wincmd.c:245 ../plugins/wincmd.c:255
bac11e3f
AG
932msgid "Minimize All Windows"
933msgstr "అన్ని విండోలను కనిష్ఠీకరించు"
934
2b1a157a 935#: ../plugins/wincmd.c:247
bac11e3f
AG
936msgid "Alternately iconify/shade and raise"
937msgstr "ప్రత్యామ్నాయంగా ఐకానిఫై/షేడ్ మరియు పెంచు"
938
2b1a157a 939#: ../plugins/wincmd.c:256
bac11e3f
AG
940msgid ""
941"Sends commands to all desktop windows.\n"
942"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
943msgstr ""
944"అన్ని డెస్క్‍టాప్ విండోలకు ఆదేశాలను పంపుతుంది.\n"
945"మద్ధతినిచ్చు కమాండులు 1)ఐకానిఫై 2)షేడ్"
946
b1c0d59b 947#: ../plugins/dirmenu.c:213
bac11e3f
AG
948msgid "Open in _Terminal"
949msgstr "టెర్మినల్‌లో తెరువు (_T)"
950
b1c0d59b 951#: ../plugins/dirmenu.c:355 ../plugins/dirmenu.c:365
bac11e3f
AG
952msgid "Directory Menu"
953msgstr "డైరెక్టరీ మెను"
954
b1c0d59b 955#: ../plugins/dirmenu.c:357
bac11e3f
AG
956msgid "Directory"
957msgstr "డైరెక్టరీ"
958
b1c0d59b 959#: ../plugins/dirmenu.c:358
bac11e3f
AG
960msgid "Label"
961msgstr "గుర్తు"
962
b1c0d59b 963#: ../plugins/dirmenu.c:366
bac11e3f
AG
964#, fuzzy
965msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
966msgstr "డైరెక్టరీని చెట్టును మెనూ ద్వారా అన్వేషించు (మూలకర్త: పిసిమ్యాన్)"
967
2b1a157a 968#: ../plugins/thermal/thermal.c:563 ../plugins/thermal/thermal.c:581
bac11e3f
AG
969msgid "Temperature Monitor"
970msgstr "ఉష్ణోగ్రత పర్యవేక్షకం"
971
2b1a157a 972#: ../plugins/thermal/thermal.c:565
bac11e3f
AG
973#, fuzzy
974msgid "Normal color"
975msgstr "అనురూపిత రంగు"
976
2b1a157a 977#: ../plugins/thermal/thermal.c:566
bac11e3f
AG
978#, fuzzy
979msgid "Warning1 color"
980msgstr "చార్జింగ్ రంగు 1"
981
2b1a157a 982#: ../plugins/thermal/thermal.c:567
bac11e3f
AG
983#, fuzzy
984msgid "Warning2 color"
985msgstr "చార్జింగ్ రంగు 1"
986
2b1a157a 987#: ../plugins/thermal/thermal.c:568
bac11e3f
AG
988msgid "Automatic sensor location"
989msgstr "స్వయంచాలక గ్రాహక స్థానము"
990
b1c0d59b 991#. FIXME: if off, disable next one
2b1a157a 992#: ../plugins/thermal/thermal.c:569
bac11e3f
AG
993msgid "Sensor"
994msgstr "గ్రాహకం"
995
b1c0d59b 996#. FIXME: create a list to select instead
2b1a157a 997#: ../plugins/thermal/thermal.c:570
bac11e3f
AG
998msgid "Automatic temperature levels"
999msgstr "స్వయంచాలక ఉష్ణోగ్రత స్థాయి"
1000
b1c0d59b 1001#. FIXME: if off, disable two below
2b1a157a 1002#: ../plugins/thermal/thermal.c:571
bac11e3f
AG
1003#, fuzzy
1004msgid "Warning1 temperature"
1005msgstr "హెచ్చరిక1 ఉష్ణోగ్రత"
1006
2b1a157a 1007#: ../plugins/thermal/thermal.c:572
bac11e3f
AG
1008#, fuzzy
1009msgid "Warning2 temperature"
1010msgstr "హెచ్చరిక2 ఉష్ణోగ్రత"
1011
2b1a157a 1012#: ../plugins/thermal/thermal.c:582
bac11e3f
AG
1013msgid "Display system temperature"
1014msgstr "వ్యవస్థ ఉష్ణోగ్రతను చూపించు"
1015
b1c0d59b 1016#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:325
bac11e3f
AG
1017#, c-format
1018msgid ""
1019"Frequency: %d MHz\n"
1020"Governor: %s"
1021msgstr ""
1022
b1c0d59b 1023#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:401
bac11e3f
AG
1024msgid "CPUFreq frontend"
1025msgstr ""
1026
b1c0d59b 1027#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:402
b9ad6f2a 1028msgid "Display CPU frequency and allow one to change governors and frequency"
bac11e3f
AG
1029msgstr ""
1030
b1c0d59b
AG
1031#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:245
1032msgid "ALSA (or pulseaudio) had a problem. Please check the lxpanel logs."
1033msgstr ""
bac11e3f 1034
2b1a157a
AG
1035#. Display current level in tooltip.
1036#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:613
1037#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:973
1038msgid "Volume control"
1039msgstr "ధ్వని నియంత్రణ"
1040
1041#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:701
bac11e3f
AG
1042#, fuzzy
1043msgid ""
1044"Error, you need to install an application to configure the sound "
1045"(pavucontrol, alsamixer ...)"
1046msgstr ""
b9ad6f2a
PL
1047"దోషం, శబ్దాన్ని స్వరూపించుటకు మీరు ఒక అనువర్తనాన్ని స్థాపించాలి (pavucontol, "
1048"alsamixer ...)"
bac11e3f 1049
2b1a157a
AG
1050#. Create a frame as the child of the viewport.
1051#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:895
1052msgid "Volume"
1053msgstr "ధ్వనిస్థాయి"
1054
b1c0d59b 1055#. Create a check button as the child of the vertical box.
2b1a157a 1056#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:914
b1c0d59b
AG
1057msgid "Mute"
1058msgstr "నిశబ్ధం"
1059
1060#. Just to have these translated
2b1a157a 1061#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
b1c0d59b
AG
1062msgid "Line"
1063msgstr ""
1064
2b1a157a 1065#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
b1c0d59b
AG
1066msgid "LineOut"
1067msgstr ""
1068
2b1a157a 1069#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
b1c0d59b
AG
1070msgid "Front"
1071msgstr ""
1072
2b1a157a 1073#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
b1c0d59b
AG
1074msgid "Surround"
1075msgstr ""
1076
2b1a157a 1077#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
b1c0d59b
AG
1078msgid "Speaker+LO"
1079msgstr ""
1080
2b1a157a 1081#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1352
b1c0d59b
AG
1082msgid "default"
1083msgstr ""
1084
1085#. desc, index
2b1a157a 1086#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1412
b1c0d59b
AG
1087msgid "Master"
1088msgstr ""
1089
2b1a157a 1090#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1416
b1c0d59b
AG
1091msgid "PCM"
1092msgstr ""
1093
2b1a157a 1094#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1420
b1c0d59b
AG
1095msgid "Headphone"
1096msgstr ""
1097
2b1a157a 1098#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1442
b1c0d59b
AG
1099msgid "Click for Volume Slider"
1100msgstr ""
1101
2b1a157a 1102#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1446
b1c0d59b
AG
1103msgid "Click for Toggle Mute"
1104msgstr ""
1105
2b1a157a 1106#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1450
b1c0d59b
AG
1107msgid "Click for Open Mixer"
1108msgstr ""
1109
1110#. setup hotkeys
2b1a157a 1111#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1454
b1c0d59b
AG
1112msgid "Hotkey for Volume Up"
1113msgstr ""
1114
2b1a157a 1115#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1456
b1c0d59b
AG
1116msgid "Hotkey for Volume Down"
1117msgstr ""
1118
2b1a157a 1119#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1458
b1c0d59b
AG
1120msgid "Hotkey for Volume Mute"
1121msgstr ""
1122
2b1a157a
AG
1123#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1514
1124#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1553
1125#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1574
1126msgid "Volume Control"
1127msgstr "ధ్వని నియంత్రణ"
1128
1129#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1516
b1c0d59b
AG
1130msgid "Audio Card"
1131msgstr ""
1132
2b1a157a 1133#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1519
b1c0d59b
AG
1134msgid "Channel to Operate"
1135msgstr ""
1136
2b1a157a 1137#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1527
b1c0d59b
AG
1138msgid "Command to Open Mixer"
1139msgstr ""
1140
2b1a157a 1141#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1542
b1c0d59b
AG
1142msgid "Launch Mixer"
1143msgstr ""
1144
2b1a157a
AG
1145#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1554
1146#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1575
b1c0d59b 1147msgid "Display and control volume"
bac11e3f
AG
1148msgstr ""
1149
b1c0d59b 1150#: ../plugins/netstat/netstat.c:183
bac11e3f
AG
1151msgid "<Hidden Access Point>"
1152msgstr "<హిడెన్ యాక్సెస్ పాయింట్>"
1153
b1c0d59b 1154#: ../plugins/netstat/netstat.c:220
bac11e3f
AG
1155msgid "Wireless Networks not found in range"
1156msgstr "ఈ పరిధిలో వైరులేని నెట్‌వర్కులు కనపడలేదు"
1157
1158#. Repair
b1c0d59b 1159#: ../plugins/netstat/netstat.c:256
bac11e3f
AG
1160msgid "Repair"
1161msgstr "బాగుచేయి"
1162
1163#. interface down
b1c0d59b 1164#: ../plugins/netstat/netstat.c:261
bac11e3f
AG
1165msgid "Disable"
1166msgstr "అచేతనంచేయి"
1167
b1c0d59b 1168#: ../plugins/netstat/netstat.c:352
bac11e3f
AG
1169msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1170msgstr "వైరులేని నెట్‌వర్క్ అనుసంధానత కలిగిలేదు"
1171
b1c0d59b 1172#: ../plugins/netstat/netstat.c:354
bac11e3f
AG
1173msgid "Network cable is plugged out"
1174msgstr "నెట్‌వర్క్ వైరు తొలగించబడినది"
1175
b1c0d59b 1176#: ../plugins/netstat/netstat.c:356
bac11e3f
AG
1177msgid "Connection has limited or no connectivity"
1178msgstr "అనుసంధానం పరిమితం లేక అనుసంధానత కలిగిలేదు"
1179
b1c0d59b
AG
1180#: ../plugins/netstat/netstat.c:360 ../plugins/netstat/netstat.c:371
1181#: ../plugins/netstat/netstat.c:382
bac11e3f
AG
1182msgid "IP Address:"
1183msgstr "ఐపీ చిరునామా:"
1184
b1c0d59b 1185#: ../plugins/netstat/netstat.c:361
bac11e3f
AG
1186msgid "Remote IP:"
1187msgstr "దూరస్థ ఐపి:"
1188
b1c0d59b
AG
1189#: ../plugins/netstat/netstat.c:362 ../plugins/netstat/netstat.c:373
1190#: ../plugins/netstat/netstat.c:384
bac11e3f
AG
1191msgid "Netmask:"
1192msgstr "నెట్‌మాస్క్:"
1193
b1c0d59b
AG
1194#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1195#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
bac11e3f
AG
1196msgid "Activity"
1197msgstr "క్రియాశీలత"
1198
b1c0d59b
AG
1199#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1200#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
bac11e3f
AG
1201msgid "Sent"
1202msgstr "పంపినది"
1203
b1c0d59b
AG
1204#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1205#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
bac11e3f
AG
1206msgid "Received"
1207msgstr "పొందినది"
1208
b1c0d59b
AG
1209#: ../plugins/netstat/netstat.c:364 ../plugins/netstat/netstat.c:376
1210#: ../plugins/netstat/netstat.c:387
bac11e3f
AG
1211msgid "bytes"
1212msgstr "బైట్లు"
1213
b1c0d59b
AG
1214#: ../plugins/netstat/netstat.c:365 ../plugins/netstat/netstat.c:377
1215#: ../plugins/netstat/netstat.c:388
bac11e3f
AG
1216msgid "packets"
1217msgstr "ప్యాకెట్స్"
1218
b1c0d59b 1219#: ../plugins/netstat/netstat.c:368 ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
bac11e3f
AG
1220msgid "Wireless"
1221msgstr "వైరులేని"
1222
b1c0d59b 1223#: ../plugins/netstat/netstat.c:370
bac11e3f
AG
1224msgid "Protocol:"
1225msgstr "ప్రోటోకాల్:"
1226
b1c0d59b 1227#: ../plugins/netstat/netstat.c:374 ../plugins/netstat/netstat.c:385
bac11e3f
AG
1228msgid "HW Address:"
1229msgstr "HW చిరునామా:"
1230
b1c0d59b 1231#: ../plugins/netstat/netstat.c:505
bac11e3f
AG
1232msgid "Manage Networks"
1233msgstr "నెట్‌వర్కులను నిర్వహించు"
1234
b1c0d59b 1235#: ../plugins/netstat/netstat.c:506
bac11e3f
AG
1236msgid "Monitor and Manage networks"
1237msgstr "నెట్‌వర్కులను పర్యవేక్షించు మరియు నిర్వహించు"
1238
1239#. create dialog
b1c0d59b 1240#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:90
bac11e3f
AG
1241msgid "Setting Encryption Key"
1242msgstr "ఎన్‌క్రిప్షన్ కీ అమరుస్తోంది"
1243
b1c0d59b 1244#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:101
bac11e3f
AG
1245msgid ""
1246"This wireless network was encrypted.\n"
1247"You must have the encryption key."
1248msgstr ""
1249"ఈ వైరులేని నెట్వర్క్ ఎన్‌క్రిప్ట్ చేయబడింది.\n"
1250"మీరు తప్పనిసరిగా ఎన్‌క్రిప్షన్ కీను కలిగివుండాలి."
1251
b1c0d59b 1252#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:106
bac11e3f
AG
1253msgid "Encryption Key:"
1254msgstr "ఎన్‌క్రిప్షన్ కీ:"
1255
b1c0d59b 1256#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:154 ../plugins/netstatus/netstatus.c:166
bac11e3f
AG
1257msgid "Network Status Monitor"
1258msgstr "నెట్‌వర్క్ స్థితి పర్యవేక్షకం"
1259
b1c0d59b 1260#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:156
bac11e3f
AG
1261msgid "Interface to monitor"
1262msgstr "అంతరవర్తి నుంచి పర్యవేక్షకం వరకు"
1263
b1c0d59b 1264#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:157
bac11e3f
AG
1265msgid "Config tool"
1266msgstr "స్వరూపణ సాధనం"
1267
b1c0d59b 1268#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:167
bac11e3f
AG
1269msgid "Monitor network status"
1270msgstr "నెట్‌వర్క్ స్థితిని పర్యవేక్షించు"
1271
1272#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:52
1273#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:316
1274msgid "Unknown"
1275msgstr "తెలియదు"
1276
1277#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:117
1278msgid "Connection Properties"
1279msgstr "అనుసంధాన లక్షణాలు"
1280
1281#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:123
1282#, c-format
1283msgid "Connection Properties: %s"
1284msgstr "అనుసంధాన లక్షణాలు: %s"
1285
1286#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:136
1287#, c-format
1288msgid "%lu packet"
1289msgid_plural "%lu packets"
1290msgstr[0] "%lu ప్యాకెట్"
1291msgstr[1] "%lu ప్యాకెట్లు"
1292
1293#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:400
1294#, c-format
1295msgid ""
1296"There was an error displaying help:\n"
1297"%s"
1298msgstr ""
1299"సహాయాన్ని చూపించుటలో దోషము ఏర్పడినది:\n"
1300"%s"
1301
1302#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:381
1303#, c-format
1304msgid "Network Connection: %s"
1305msgstr "నెట్‌వర్క్ అనుసంధానం: %s"
1306
1307#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:386
1308msgid "Network Connection"
1309msgstr "నెట్‌వర్క్ అనుసంధానం"
1310
b1c0d59b 1311#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
bac11e3f
AG
1312msgid "Interface"
1313msgstr "అంతరవర్తి"
1314
b1c0d59b 1315#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:848
bac11e3f
AG
1316msgid "The current interface the icon is monitoring."
1317msgstr "ప్రస్తుత అంతరవర్తి ప్రతీక పర్యవేక్షిస్తున్నది."
1318
b1c0d59b 1319#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
bac11e3f
AG
1320msgid "Orientation"
1321msgstr "ధోరణి"
1322
b1c0d59b 1323#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
bac11e3f
AG
1324msgid "The orientation of the tray."
1325msgstr "పళ్ళెం యొక్క ధోరణి"
1326
b1c0d59b 1327#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
bac11e3f
AG
1328msgid "Tooltips Enabled"
1329msgstr "సాధనచిట్కాలు చేతనమైనవి"
1330
b1c0d59b 1331#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:865
bac11e3f
AG
1332msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1333msgstr "అయినా లేక కాకున్నా ప్రతీక యొక్క సాధనచిట్కాలను చేతనపరుచు."
1334
b1c0d59b 1335#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:872
bac11e3f
AG
1336msgid "Show Signal"
1337msgstr "సిగ్నల్ చూపించు"
1338
b1c0d59b 1339#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:873
bac11e3f
AG
1340msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1341msgstr "అయినా లేక కాకున్నా సిగ్నల్ బలం చూపించు."
1342
b1c0d59b 1343#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:982
bac11e3f
AG
1344#, c-format
1345msgid ""
1346"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1347"\n"
1348"%s"
1349msgstr ""
b9ad6f2a
PL
1350"కిందపేర్కొన్న సమస్యలను పరిష్కరించుటకు దయచేసి మీ వ్యవస్థ నిర్వాహకుడిని "
1351"సంప్రదించండి:\n"
bac11e3f
AG
1352"\n"
1353"%s"
1354
1355#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1356msgid "Name"
1357msgstr "పేరు"
1358
1359#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1360msgid "The interface name"
1361msgstr "అంతరవర్తి పేరు"
1362
1363#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
b9ad6f2a 1364#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2137
bac11e3f
AG
1365msgid "State"
1366msgstr "స్థితి"
1367
1368#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1369msgid "The interface state"
1370msgstr "అంతరవర్తి స్థితి"
1371
1372#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1373msgid "Stats"
1374msgstr "గణాంకాలు"
1375
1376#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1377msgid "The interface packets/bytes statistics"
1378msgstr "అంతరవర్తి ప్యాకెట్ల/బైట్ల గణాంకాలు"
1379
1380#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1381msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1382msgstr "అంతరవర్తి ఒక వైరులేని అంతరవర్తి అయివుండవచ్చు"
1383
1384#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1385msgid "Signal"
1386msgstr "సిగ్నల్"
1387
1388#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1389msgid "Wireless signal strength percentage"
1390msgstr "వైరులేని సిగ్నల్ శక్తి శాతం"
1391
1392#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1393msgid "The current error condition"
1394msgstr "ప్రస్తుత దోష పరిస్థితి"
1395
1396#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1397#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1205
1398#, c-format
1399msgid "Unable to open socket: %s"
1400msgstr "సాకెట్ తెరుచుట వీలుకావడంలేదు: %s"
1401
1402#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1403#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1231
1404#, c-format
1405msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1406msgstr "SIOCGIFFLAGS దోషం: %s"
1407
1408#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1409msgid "AMPR NET/ROM"
1410msgstr "AMPR NET/ROM"
1411
1412#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
1413msgid "Ethernet"
1414msgstr "ఎథర్నెట్"
1415
1416#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1417msgid "AMPR AX.25"
1418msgstr "AMPR AX.25"
1419
1420#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1421#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
1422msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1423msgstr "16/4 Mbps టోకెన్ రింగ్"
1424
1425#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
1426msgid "ARCnet"
1427msgstr "ARCnet"
1428
1429#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1430msgid "Frame Relay DLCI"
1431msgstr "Frame Relay DLCI"
1432
1433#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1434msgid "Metricom Starmode IP"
1435msgstr "మెట్రికామ్ స్టార్‌మోడ్ IP"
1436
1437#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1438msgid "Serial Line IP"
1439msgstr "సీరియల్ లైన్ IP"
1440
1441#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
1442msgid "VJ Serial Line IP"
1443msgstr "VJ సీరియల్ లైన్ IP"
1444
1445#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1446msgid "6-bit Serial Line IP"
1447msgstr "6-బిట్ సీరియల్ లైన్ IP"
1448
1449#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1450msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1451msgstr "VJ 6-బిట్ సీరియల్ లైన్ IP"
1452
1453#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1454msgid "Adaptive Serial Line IP"
1455msgstr "అడాప్టివ్ సీరియల్ లైన్ IP"
1456
1457#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
1458msgid "AMPR ROSE"
1459msgstr "AMPR ROSE"
1460
1461#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1462msgid "Generic X.25"
1463msgstr "Generic X.25"
1464
1465#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1466msgid "Point-to-Point Protocol"
1467msgstr "పాయింట్ టు పాయింట్ ప్రోటోకాల్"
1468
1469#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
1470msgid "(Cisco)-HDLC"
1471msgstr "(Cisco)-HDLC"
1472
1473#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1474msgid "LAPB"
1475msgstr "LAPB"
1476
1477#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
1478msgid "IPIP Tunnel"
1479msgstr "IPIP సొరంగం"
1480
1481#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
1482msgid "Frame Relay Access Device"
1483msgstr "ఫ్రేమ్ ప్రసార సౌలభ్య పరికరం"
1484
1485#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
1486msgid "Local Loopback"
1487msgstr "స్థానిక లూప్‌బ్యాక్"
1488
1489#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
1490msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1491msgstr "ఫైబర్ పంపిణీ డేటా అంతరవర్తి"
1492
1493#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
1494msgid "IPv6-in-IPv4"
1495msgstr "IPv6-in-IPv4"
1496
1497#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1498msgid "HIPPI"
1499msgstr "HIPPI"
1500
1501#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
1502msgid "Ash"
1503msgstr "Ash"
1504
1505#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
1506msgid "Econet"
1507msgstr "Econet"
1508
1509#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
1510msgid "IrLAP"
1511msgstr "IrLAP"
1512
1513#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1163
1514#, c-format
1515msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1516msgstr "SIOCGIFCONF దోషం: %s"
1517
1518#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1256
1519#, c-format
1520msgid "No network devices found"
1521msgstr "ఎటువంటి నెట్‌వర్క్ పరికరాలు కనుగొనబడలేదు"
1522
1523#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1524#, c-format
1525msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1526msgstr "/proc/net/dev తెరుచుట వీలుకాదు: %s"
1527
1528#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
1529#, fuzzy
1530msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1531msgstr "/proc/net/dev లక్షణాన్వయాలు చెప్పుటవీలుకాదు. ఫార్మేటు తెలియనిది."
1532
1533#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
1534msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1535msgstr "/proc/net/dev లక్షణాన్వయాలు చెప్పుటవీలుకాదు. ఫార్మేటు తెలియనిది."
1536
1537#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1538#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
1539#, c-format
1540msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1541msgstr "'%s' నుండి అంతరవర్తి పేరు తెలియచేయుట సాధ్యంకాదు"
1542
1543#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1544#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
1545#, c-format
1546msgid ""
1547"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1548"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1549msgstr ""
b9ad6f2a
PL
1550"'%s నుండి అంతరవర్తి గణాంకాలను పార్స్ చేయుట వీలుకావడంలేదు'. prx_idx = %d; "
1551"ptx_idx = %d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
bac11e3f
AG
1552
1553#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
1554#, fuzzy
1555msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
1556msgstr "/proc/net/wireless లక్షణాన్వయాలు చెప్పుటవీలుకాదు. ఫార్మేటు తెలియనిది."
1557
1558#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
1559msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1560msgstr "/proc/net/wireless లక్షణాన్వయాలు చెప్పుటవీలుకాదు. ఫార్మేటు తెలియనిది."
1561
1562#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
1563#, c-format
1564msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1565msgstr "'%s'. నుండి వైరులేని వివరాలు చెప్పుట సాధ్యంకాదు link_idx = %d;"
1566
1567#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
1568#, c-format
1569msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1570msgstr "అంతరవర్తికి అనుసంధానమగుట వీలుకాదు, '%s'"
1571
1572#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
1573#, c-format
1574msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1575msgstr "ioctiని అంతరవర్తికి పంపలేకపోయింది. '%s'"
1576
1577#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
1578#, c-format
1579msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1580msgstr "'%s' ఆదేశ వ్యాక్యాన్ని పార్స్ చేయలేకపోయింది: %s"
1581
1582#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
1583msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1584msgstr "'netstat' అవుట్‌పుట్‌ని చెప్పుట వీలుకాదు. ఫార్మేటు తెలియనిది"
1585
1586#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1587msgid "Disconnected"
1588msgstr "అననుసంధానించబడింది"
1589
1590#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1591msgid "Idle"
1592msgstr "వాడుకలేదు"
1593
1594#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1595msgid "Sending"
1596msgstr "పంపుతున్నది"
1597
1598#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1599msgid "Receiving"
1600msgstr "పొందుతున్నది"
1601
1602#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1603msgid "Sending/Receiving"
1604msgstr "పంపుతున్నది/పొందుతున్నది"
1605
b9ad6f2a
PL
1606#: ../plugins/batt/batt.c:156
1607#, c-format
b1c0d59b
AG
1608#, fuzzy, c-format
1609msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d until full"
bac11e3f
AG
1610msgstr "బ్యాటరీ: %d%% చార్జ్ అయినది, %d:%02d ఇంకా పూర్తగుటకు"
1611
b9ad6f2a
PL
1612#: ../plugins/batt/batt.c:170
1613#, c-format
b1c0d59b
AG
1614#, fuzzy, c-format
1615msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d left"
bac11e3f
AG
1616msgstr "బ్యాటరీ: %d%% చార్జ్ అయినది, %d:%02d మిగిలివున్నది"
1617
b9ad6f2a
PL
1618#: ../plugins/batt/batt.c:177
1619#, c-format
b1c0d59b
AG
1620#, fuzzy, c-format
1621msgid "Battery %d: %d%% charged"
bac11e3f
AG
1622msgstr "బ్యాటరీ: %d%% చార్జ్ అయినది"
1623
b9ad6f2a 1624#: ../plugins/batt/batt.c:187
bac11e3f
AG
1625#, c-format
1626msgid ""
1627"\n"
1628"%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1629msgstr ""
1630
b9ad6f2a 1631#: ../plugins/batt/batt.c:189
bac11e3f
AG
1632#, c-format
1633msgid ""
1634"\n"
1635"%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1636msgstr ""
1637
b9ad6f2a 1638#: ../plugins/batt/batt.c:191
bac11e3f
AG
1639#, c-format
1640msgid ""
1641"\n"
1642"%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1643msgstr ""
1644
b9ad6f2a 1645#: ../plugins/batt/batt.c:193
bac11e3f
AG
1646#, c-format
1647msgid ""
1648"\n"
1649"%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1650msgstr ""
1651
b9ad6f2a 1652#: ../plugins/batt/batt.c:196
bac11e3f
AG
1653#, c-format
1654msgid ""
1655"\n"
1656"%sCharge full design:\t%5d mAh"
1657msgstr ""
1658
b9ad6f2a 1659#: ../plugins/batt/batt.c:198
bac11e3f
AG
1660#, c-format
1661msgid ""
1662"\n"
1663"%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1664msgstr ""
1665
b9ad6f2a 1666#: ../plugins/batt/batt.c:200
bac11e3f
AG
1667#, c-format
1668msgid ""
1669"\n"
1670"%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1671msgstr ""
1672
b9ad6f2a 1673#: ../plugins/batt/batt.c:202
bac11e3f
AG
1674#, c-format
1675msgid ""
1676"\n"
1677"%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1678msgstr ""
1679
b9ad6f2a 1680#: ../plugins/batt/batt.c:205
bac11e3f
AG
1681#, c-format
1682msgid ""
1683"\n"
1684"%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1685msgstr ""
1686
b9ad6f2a 1687#: ../plugins/batt/batt.c:243
bac11e3f
AG
1688msgid "No batteries found"
1689msgstr "ఎటువంటి బ్యాటరీలు కనుగొనబడలేదు"
1690
b9ad6f2a 1691#: ../plugins/batt/batt.c:546 ../plugins/batt/batt.c:679
bac11e3f
AG
1692#, fuzzy
1693msgid "Battery low"
1694msgstr "బ్యాటరీ పర్యవేక్షకం"
1695
b9ad6f2a 1696#: ../plugins/batt/batt.c:702 ../plugins/batt/batt.c:726
bac11e3f
AG
1697msgid "Battery Monitor"
1698msgstr "బ్యాటరీ పర్యవేక్షకం"
1699
b9ad6f2a 1700#: ../plugins/batt/batt.c:704
bac11e3f
AG
1701msgid "Hide if there is no battery"
1702msgstr "ఒకవేళ అక్కడ ఎటువంటి బ్యాటరీలు లేనట్టయితే కనపడకుండాదాయి"
1703
b9ad6f2a 1704#: ../plugins/batt/batt.c:705
bac11e3f
AG
1705msgid "Alarm command"
1706msgstr "అలారం ఆదేశం"
1707
b9ad6f2a 1708#: ../plugins/batt/batt.c:706
bac11e3f
AG
1709msgid "Alarm time (minutes left)"
1710msgstr "అలారం సమయం (మిగిలిన నిముషాలు)"
1711
b9ad6f2a 1712#: ../plugins/batt/batt.c:707
bac11e3f
AG
1713msgid "Background color"
1714msgstr "నేపథ్యం రంగు"
1715
b9ad6f2a 1716#: ../plugins/batt/batt.c:708
bac11e3f
AG
1717msgid "Charging color 1"
1718msgstr "చార్జింగ్ రంగు 1"
1719
b9ad6f2a 1720#: ../plugins/batt/batt.c:709
bac11e3f
AG
1721msgid "Charging color 2"
1722msgstr "చార్జింగ్ రంగు 2"
1723
b9ad6f2a 1724#: ../plugins/batt/batt.c:710
bac11e3f
AG
1725msgid "Discharging color 1"
1726msgstr "డిస్చార్జింగ్ రంగు 1"
1727
b9ad6f2a 1728#: ../plugins/batt/batt.c:711
bac11e3f
AG
1729msgid "Discharging color 2"
1730msgstr "డిస్చార్జింగ్ రంగు 2"
1731
b9ad6f2a 1732#: ../plugins/batt/batt.c:712
bac11e3f
AG
1733msgid "Border width"
1734msgstr "సరిహద్దు వెడల్పు"
1735
b9ad6f2a 1736#: ../plugins/batt/batt.c:716
bac11e3f
AG
1737msgid "Show Extended Information"
1738msgstr ""
1739
b9ad6f2a 1740#: ../plugins/batt/batt.c:717
b1c0d59b
AG
1741#, fuzzy
1742msgid "Number of battery to monitor"
1743msgstr "అంతరవర్తి నుంచి పర్యవేక్షకం వరకు"
1744
b9ad6f2a 1745#: ../plugins/batt/batt.c:727
bac11e3f
AG
1746msgid "Display battery status using ACPI"
1747msgstr "ACPI వాడి బ్యాటరీ స్థితిని చూపించు"
1748
b1c0d59b 1749#: ../plugins/kbled/kbled.c:203 ../plugins/kbled/kbled.c:234
bac11e3f
AG
1750msgid "Keyboard LED"
1751msgstr "కీబోర్డు LED"
1752
b1c0d59b 1753#: ../plugins/kbled/kbled.c:205
bac11e3f
AG
1754msgid "Show CapsLock"
1755msgstr "CapsLock చూపించు"
1756
b1c0d59b 1757#: ../plugins/kbled/kbled.c:206
bac11e3f
AG
1758msgid "Show NumLock"
1759msgstr "NumLock చూపించు"
1760
b1c0d59b 1761#: ../plugins/kbled/kbled.c:207
bac11e3f
AG
1762msgid "Show ScrollLock"
1763msgstr "ScrollLock చూపించు"
1764
b1c0d59b 1765#: ../plugins/kbled/kbled.c:235
bac11e3f
AG
1766msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1767msgstr "CapsLock, NumLock, మరియు ScrollLock keys కోసం సూచకాలు"
1768
1769#. A label to allow for click through
b1c0d59b 1770#: ../plugins/indicator/indicator.c:694
bac11e3f
AG
1771msgid "No Indicators"
1772msgstr "ఏ సూచికలు లేవు"
1773
1774#: ../plugins/indicator/indicator.c:863 ../plugins/indicator/indicator.c:881
1775msgid "Indicator applets"
1776msgstr "సూచిక ఆప్లెట్లు"
1777
1778#: ../plugins/indicator/indicator.c:865
1779msgid "Indicator Applications"
1780msgstr "సూచించు అనువర్తనాలు"
1781
1782#: ../plugins/indicator/indicator.c:866
1783msgid "Clock Indicator"
1784msgstr "గడియారపు సూచిక"
1785
1786#: ../plugins/indicator/indicator.c:867
1787msgid "Messaging Menu"
1788msgstr "సంప్రదింపుల మెను"
1789
1790#: ../plugins/indicator/indicator.c:868
1791msgid "Network Menu"
1792msgstr "నెట్‌వర్క్ మెను"
1793
1794#: ../plugins/indicator/indicator.c:869
1795msgid "Session Menu"
1796msgstr "చర్యాకాల మెనూ"
1797
1798#: ../plugins/indicator/indicator.c:870
1799msgid "Sound Menu"
1800msgstr "శబ్ద మెనూ"
1801
1802#: ../plugins/indicator/indicator.c:882
1803msgid "Add indicator applets to the panel"
1804msgstr "ప్యానల్‌కు సూచిక ఆప్లెట్లను జతచేయి"
1805
2b1a157a 1806#: ../plugins/monitors/monitors.c:285
bac11e3f
AG
1807#, c-format
1808msgid "CPU usage: %.2f%%"
1809msgstr "సిపియు వినియోగం: %.2f%%"
1810
2b1a157a 1811#: ../plugins/monitors/monitors.c:386
bac11e3f
AG
1812#, c-format
1813msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
1814msgstr "ర్యామ్ వినియోగం: %.1fMB (%.2f%%)"
1815
2b1a157a 1816#: ../plugins/monitors/monitors.c:732 ../plugins/monitors/monitors.c:821
bac11e3f
AG
1817msgid "Resource monitors"
1818msgstr "వనరుల పర్యవేక్షకాలు"
1819
2b1a157a 1820#: ../plugins/monitors/monitors.c:735
bac11e3f
AG
1821msgid "CPU color"
1822msgstr "సిపియు రంగు"
1823
2b1a157a 1824#: ../plugins/monitors/monitors.c:736
bac11e3f
AG
1825msgid "Display RAM usage"
1826msgstr "RAM వాడుకను చూపించు"
1827
2b1a157a 1828#: ../plugins/monitors/monitors.c:737
bac11e3f
AG
1829msgid "RAM color"
1830msgstr "RAM రంగు"
1831
2b1a157a 1832#: ../plugins/monitors/monitors.c:738
bac11e3f
AG
1833msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
1834msgstr "నొక్కినపుడు చర్య (అప్రమేయం: lxtask)"
1835
2b1a157a 1836#: ../plugins/monitors/monitors.c:822
bac11e3f
AG
1837msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1838msgstr "పర్యవేక్షకాలను ప్రదర్శించు (సిపియు, RAM)"
1839
1840#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:52
1841msgid "[N/A]"
1842msgstr ""
1843
b9ad6f2a 1844#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:806
bac11e3f
AG
1845msgid "Enter New Location"
1846msgstr ""
1847
b9ad6f2a 1848#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:820
bac11e3f
AG
1849#, fuzzy
1850msgid "_New Location:"
1851msgstr "నెట్‌వర్క్ అనుసంధానం"
1852
b9ad6f2a 1853#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:831
bac11e3f
AG
1854msgid ""
1855"Enter the:\n"
1856"- city, or\n"
1857"- city and state/country, or\n"
1858"- postal code\n"
1859"for which to retrieve the weather forecast."
1860msgstr ""
1861
b9ad6f2a
PL
1862#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:868
1863#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1001
bac11e3f
AG
1864msgid "You must specify a location."
1865msgstr ""
1866
b9ad6f2a 1867#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:915
bac11e3f
AG
1868#, c-format
1869msgid "Location '%s' not found!"
1870msgstr ""
1871
b9ad6f2a 1872#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1074
bac11e3f
AG
1873#, fuzzy
1874msgid "Preferences"
1875msgstr "ప్యానల్ ప్రాధాన్యతలు"
1876
b9ad6f2a 1877#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1080
bac11e3f
AG
1878msgid "Refresh"
1879msgstr ""
1880
b9ad6f2a 1881#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1086
bac11e3f
AG
1882msgid "Quit"
1883msgstr ""
1884
b9ad6f2a 1885#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1253
bac11e3f
AG
1886#, fuzzy
1887msgid "Weather Preferences"
1888msgstr "ప్యానల్ ప్రాధాన్యతలు"
1889
b9ad6f2a 1890#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1267
bac11e3f
AG
1891#, fuzzy
1892msgid "Current Location"
1893msgstr "ధోరణి"
1894
b9ad6f2a
PL
1895#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1271
1896#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1573
bac11e3f
AG
1897#, fuzzy
1898msgid "None configured"
1899msgstr "స్వరూపించు (_f)"
1900
b9ad6f2a
PL
1901#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1273
1902#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1570
bac11e3f
AG
1903msgid "_Set"
1904msgstr ""
1905
b9ad6f2a 1906#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1294
bac11e3f
AG
1907msgid "Display"
1908msgstr ""
1909
b9ad6f2a 1910#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1298
bac11e3f
AG
1911#, fuzzy
1912msgid "Name:"
1913msgstr "పేరు(_N):"
1914
b9ad6f2a 1915#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1302
bac11e3f
AG
1916msgid "Units:"
1917msgstr ""
1918
b9ad6f2a 1919#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1306
bac11e3f
AG
1920msgid "_Metric (°C)"
1921msgstr ""
1922
b9ad6f2a 1923#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1308
bac11e3f
AG
1924msgid "_English (°F)"
1925msgstr ""
1926
b9ad6f2a 1927#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1343
bac11e3f
AG
1928msgid "Forecast"
1929msgstr ""
1930
b9ad6f2a 1931#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1347
bac11e3f
AG
1932msgid "Updates:"
1933msgstr ""
1934
b9ad6f2a 1935#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1351
bac11e3f
AG
1936msgid "Ma_nual"
1937msgstr ""
1938
b9ad6f2a 1939#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1355
bac11e3f
AG
1940msgid "_Automatic, every"
1941msgstr ""
1942
b9ad6f2a 1943#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1376
bac11e3f
AG
1944msgid "minutes"
1945msgstr ""
1946
b9ad6f2a 1947#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1385
bac11e3f
AG
1948msgid "Source:"
1949msgstr ""
1950
b9ad6f2a 1951#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1521
bac11e3f
AG
1952msgid "C_hange"
1953msgstr ""
1954
1955#. Both are available
b9ad6f2a 1956#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1612
bac11e3f
AG
1957#, c-format
1958msgid "Current Conditions for %s"
1959msgstr ""
1960
b9ad6f2a 1961#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1636
bac11e3f
AG
1962msgid "Location:"
1963msgstr ""
1964
b9ad6f2a 1965#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1659
bac11e3f
AG
1966msgid "Last updated:"
1967msgstr ""
1968
b9ad6f2a 1969#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1693
bac11e3f
AG
1970msgid "Feels like:"
1971msgstr ""
1972
b9ad6f2a 1973#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1719
bac11e3f
AG
1974msgid "Humidity:"
1975msgstr ""
1976
b9ad6f2a 1977#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1746
bac11e3f
AG
1978#, fuzzy
1979msgid "Pressure:"
1980msgstr "ఐపీ చిరునామా:"
1981
b9ad6f2a 1982#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1773
bac11e3f
AG
1983msgid "Visibility:"
1984msgstr ""
1985
b9ad6f2a 1986#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1801
bac11e3f
AG
1987msgid "Wind:"
1988msgstr ""
1989
b9ad6f2a 1990#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1824
bac11e3f
AG
1991msgid "Sunrise:"
1992msgstr ""
1993
b9ad6f2a 1994#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1847
bac11e3f
AG
1995msgid "Sunset:"
1996msgstr ""
1997
b9ad6f2a
PL
1998#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1955
1999#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2306
bac11e3f
AG
2000#, c-format
2001msgid "Forecast for %s unavailable."
2002msgstr ""
2003
b9ad6f2a
PL
2004#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1964
2005#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2311
2006#, c-format
bac11e3f
AG
2007#, fuzzy, c-format
2008msgid "Location not set."
2009msgstr "లాగౌట్ ఆదేశం అమర్చలేదు"
2010
b9ad6f2a 2011#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1981
bac11e3f
AG
2012#, c-format
2013msgid "Searching for '%s'..."
2014msgstr ""
2015
b9ad6f2a 2016#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2107
bac11e3f
AG
2017#, c-format
2018msgid "Location matches for '%s'"
2019msgstr ""
2020
b9ad6f2a 2021#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2127
bac11e3f
AG
2022msgid "City"
2023msgstr ""
2024
b9ad6f2a 2025#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2147
bac11e3f
AG
2026msgid "Country"
2027msgstr ""
2028
2029#. make it nice and pretty
b9ad6f2a 2030#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2286
bac11e3f
AG
2031#, fuzzy
2032msgid "Currently in "
2033msgstr "ప్రస్తుతం లోడయిన ప్లగిన్‌లు"
2034
b9ad6f2a 2035#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2292
bac11e3f
AG
2036msgid "Today: "
2037msgstr ""
2038
b9ad6f2a 2039#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2293
bac11e3f
AG
2040msgid "Tomorrow: "
2041msgstr ""
2042
b9ad6f2a 2043#: ../plugins/weather/weather.c:415
bac11e3f
AG
2044#, fuzzy
2045msgid "Weather Plugin"
2046msgstr "WNCKపేజర్ ప్లగిన్"
2047
b9ad6f2a 2048#: ../plugins/weather/weather.c:416
bac11e3f
AG
2049msgid "Show weather conditions for a location."
2050msgstr ""
2051
b9ad6f2a 2052#: ../plugins/weather/yahooutil.c:51 ../plugins/weather/openweathermap.c:56
2b1a157a
AG
2053msgid "N"
2054msgstr ""
2055
b9ad6f2a 2056#: ../plugins/weather/yahooutil.c:52 ../plugins/weather/openweathermap.c:57
2b1a157a
AG
2057msgid "NNE"
2058msgstr ""
2059
b9ad6f2a 2060#: ../plugins/weather/yahooutil.c:53 ../plugins/weather/openweathermap.c:58
2b1a157a
AG
2061msgid "NE"
2062msgstr ""
2063
b9ad6f2a 2064#: ../plugins/weather/yahooutil.c:54 ../plugins/weather/openweathermap.c:59
2b1a157a
AG
2065msgid "ENE"
2066msgstr ""
2067
b9ad6f2a 2068#: ../plugins/weather/yahooutil.c:55 ../plugins/weather/openweathermap.c:60
2b1a157a
AG
2069msgid "E"
2070msgstr ""
2071
b9ad6f2a 2072#: ../plugins/weather/yahooutil.c:56 ../plugins/weather/openweathermap.c:61
2b1a157a
AG
2073msgid "ESE"
2074msgstr ""
2075
b9ad6f2a 2076#: ../plugins/weather/yahooutil.c:57 ../plugins/weather/openweathermap.c:62
2b1a157a
AG
2077msgid "SE"
2078msgstr ""
2079
b9ad6f2a 2080#: ../plugins/weather/yahooutil.c:58 ../plugins/weather/openweathermap.c:63
2b1a157a
AG
2081msgid "SSE"
2082msgstr ""
2083
b9ad6f2a 2084#: ../plugins/weather/yahooutil.c:59 ../plugins/weather/openweathermap.c:64
2b1a157a
AG
2085msgid "S"
2086msgstr ""
2087
b9ad6f2a 2088#: ../plugins/weather/yahooutil.c:60 ../plugins/weather/openweathermap.c:65
2b1a157a
AG
2089msgid "SSW"
2090msgstr ""
2091
b9ad6f2a 2092#: ../plugins/weather/yahooutil.c:61 ../plugins/weather/openweathermap.c:66
2b1a157a
AG
2093msgid "SW"
2094msgstr ""
2095
b9ad6f2a 2096#: ../plugins/weather/yahooutil.c:62 ../plugins/weather/openweathermap.c:67
2b1a157a
AG
2097msgid "WSW"
2098msgstr ""
2099
b9ad6f2a 2100#: ../plugins/weather/yahooutil.c:63 ../plugins/weather/openweathermap.c:68
2b1a157a
AG
2101msgid "W"
2102msgstr ""
2103
b9ad6f2a 2104#: ../plugins/weather/yahooutil.c:64 ../plugins/weather/openweathermap.c:69
2b1a157a
AG
2105msgid "WNW"
2106msgstr ""
2107
b9ad6f2a 2108#: ../plugins/weather/yahooutil.c:65 ../plugins/weather/openweathermap.c:70
2b1a157a
AG
2109msgid "NW"
2110msgstr ""
2111
b9ad6f2a 2112#: ../plugins/weather/yahooutil.c:66 ../plugins/weather/openweathermap.c:71
2b1a157a
AG
2113msgid "NNW"
2114msgstr ""
2115
2116#: ../plugins/weather/yahooutil.c:1086
2117msgid "Yahoo! Weather"
2118msgstr ""
2119
b9ad6f2a 2120#: ../plugins/weather/openweathermap.c:365
2b1a157a
AG
2121msgid "Mph"
2122msgstr ""
2123
b9ad6f2a 2124#: ../plugins/weather/openweathermap.c:365
2b1a157a
AG
2125msgid "m/s"
2126msgstr ""
2127
b9ad6f2a 2128#: ../plugins/weather/openweathermap.c:535
2b1a157a
AG
2129msgid "m"
2130msgstr ""
2131
b9ad6f2a 2132#: ../plugins/weather/openweathermap.c:932
2b1a157a
AG
2133msgid "OpenWeatherMap"
2134msgstr ""
2135
bac11e3f
AG
2136#~ msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
2137#~ msgstr " --చిట్టా <సంఖ్య> -- చిట్టా స్థాయి అమర్చు 0-5. 0 - ఏదీకాదు 5 - chatty\n"
2138
2139#~ msgid "Display Image and Tooltip"
2140#~ msgstr "బొమ్మను మరియు సాధనచిట్కాను చూపించు"
2141
2142#~ msgid "Normal"
2143#~ msgstr "సాధారణ"
2144
2145#~ msgid "Warning1"
2146#~ msgstr "హెచ్చరిక1"
2147
2148#~ msgid "Warning2"
2149#~ msgstr "హెచ్చరిక2"
2150
2151#~ msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
2152#~ msgstr "సమయ స్వరూపణ సాధనాన్ని ప్రారంభించుటలో విఫలమైంది: %s"
2153
2154#~ msgid "WNCKPager"
2155#~ msgstr "WNCKPager"
2156
2157#~ msgid "<b>Icon</b>"
2158#~ msgstr "<b>ప్రతీక</b>"
2159
2160#~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
2161#~ msgstr "కీబోర్డు నమూనా మార్పరిని స్వరూపించు"
2162
2163#~ msgid "image"
2164#~ msgstr "బొమ్మ"
2165
bac11e3f
AG
2166#~ msgid "Per application settings"
2167#~ msgstr "అనువర్తనము అమరికలు"
2168
2169#~ msgid "Default layout:"
2170#~ msgstr "అప్రమేయ నమూనా:"