Automatic translation update from Pootle
[lxde/lxpanel.git] / po / sk.po
CommitLineData
bac11e3f
AG
1# Slovak translation of lxpanel
2# Copyright (C) 2006 lxde team
3# This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009, 2010.
bac11e3f
AG
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: lxpanel\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
b9ad6f2a 9"POT-Creation-Date: 2019-03-01 01:38+0200\n"
ec470d59 10"PO-Revision-Date: 2019-02-23 20:59+0000\n"
56904fe6 11"Last-Translator: mirek <mirek@cnl.sk>\n"
bac11e3f 12"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
b9ad6f2a 13"Language: \n"
bac11e3f
AG
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
56904fe6
PL
17"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
18"X-Generator: Pootle 2.8\n"
bac11e3f 19"X-Pootle-Revision: 0\n"
b9ad6f2a 20"X-Pootle-Path: /sk/lxpanel/po/sk.po\n"
ec470d59 21"X-POOTLE-MTIME: 1550955553.433579\n"
bac11e3f 22
b1c0d59b 23#: ../src/configurator.c:148
bac11e3f
AG
24msgid ""
25"Space reservation is not available for this panel because there is another "
26"monitor beyond this edge and reservation would cover it if enabled."
27msgstr ""
28
b1c0d59b 29#: ../src/configurator.c:632
bac11e3f
AG
30msgid "Currently loaded plugins"
31msgstr "Momentálne načítané moduly"
32
b1c0d59b 33#: ../src/configurator.c:641
bac11e3f
AG
34msgid "Stretch"
35msgstr "Natiahnuť"
36
2b1a157a 37#: ../src/configurator.c:779
bac11e3f
AG
38msgid "Add plugin to panel"
39msgstr "Pridať modul do panela"
40
2b1a157a 41#: ../src/configurator.c:807
bac11e3f
AG
42msgid "Available plugins"
43msgstr "Dostupné moduly"
44
b1c0d59b 45#: ../src/configurator.c:1427
bac11e3f
AG
46msgid "Logout command is not set"
47msgstr "Príkaz na odhlásenie nie je nastavený"
48
b1c0d59b 49#: ../src/configurator.c:1495
bac11e3f
AG
50msgid "Select a directory"
51msgstr "Vyberte adresár"
52
b1c0d59b 53#: ../src/configurator.c:1495 ../src/configurator.c:1607
bac11e3f
AG
54msgid "Select a file"
55msgstr "Vyberte súbor"
56
b1c0d59b 57#: ../src/configurator.c:1640
bac11e3f
AG
58msgid "_Browse"
59msgstr "_Prechádzať"
60
2b1a157a 61#: ../src/panel.c:1292
bac11e3f
AG
62msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
63msgstr ""
56904fe6 64"Na vytvorenie nového panela už nie je miesto. Všetky okraje sú už obsadené."
bac11e3f 65
2b1a157a 66#: ../src/panel.c:1318
bac11e3f
AG
67msgid ""
68"Really delete this panel?\n"
69"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
70msgstr ""
71"Skutočne chcete zmazať tento panel?\n"
72"<b>Upozornenie: Túto operáciu nemožno vrátiť.</b>"
73
2b1a157a 74#: ../src/panel.c:1320
bac11e3f
AG
75msgid "Confirm"
76msgstr "Potvrdiť"
77
78#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
2b1a157a 79#: ../src/panel.c:1355
bac11e3f 80msgid "translator-credits"
56904fe6
PL
81msgstr ""
82"Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2007, 2009.\n"
83"Miroslav Biňas <mirek@cnl.sk>, 2018, 2019"
bac11e3f 84
2b1a157a 85#: ../src/panel.c:1360
bac11e3f
AG
86msgid "LXPanel"
87msgstr "LXPanel"
88
2b1a157a 89#: ../src/panel.c:1378
ae928335
AG
90msgid "Copyright (C) 2008-2019"
91msgstr "Copyright (C) 2008-2019"
bac11e3f 92
2b1a157a 93#: ../src/panel.c:1379
bac11e3f
AG
94msgid "Desktop panel for LXDE project"
95msgstr "Panel plochy projektu LXDE"
96
2b1a157a 97#: ../src/panel.c:1421
bac11e3f
AG
98#, c-format
99msgid "\"%s\" Settings"
100msgstr "Nastavenia „%s“"
101
2b1a157a 102#: ../src/panel.c:1442
bac11e3f
AG
103msgid "Add / Remove Panel Items"
104msgstr "Pridať / odstrániť položky panela"
105
2b1a157a 106#: ../src/panel.c:1450
bac11e3f
AG
107#, c-format
108msgid "Remove \"%s\" From Panel"
109msgstr "Odstrániť „%s“ z panela"
110
2b1a157a 111#: ../src/panel.c:1462
bac11e3f
AG
112msgid "Panel Settings"
113msgstr "Nastavenia panela"
114
2b1a157a 115#: ../src/panel.c:1468
bac11e3f
AG
116msgid "Create New Panel"
117msgstr "Vytvoriť nový panel"
118
2b1a157a 119#: ../src/panel.c:1474
bac11e3f
AG
120msgid "Delete This Panel"
121msgstr "Zmazať tento panel"
122
2b1a157a 123#: ../src/panel.c:1485
bac11e3f
AG
124msgid "About"
125msgstr "O aplikácii"
126
2b1a157a 127#: ../src/panel.c:1492
bac11e3f
AG
128msgid "Panel"
129msgstr "Panel"
130
b9ad6f2a 131#: ../src/panel.c:1710 ../src/panel.c:1718 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
bac11e3f
AG
132msgid "Height:"
133msgstr "Výška:"
134
b9ad6f2a 135#: ../src/panel.c:1711 ../src/panel.c:1717 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
bac11e3f
AG
136msgid "Width:"
137msgstr "Šírka:"
138
b9ad6f2a 139#: ../src/panel.c:1712 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
bac11e3f
AG
140msgid "Left"
141msgstr "Vľavo"
142
b9ad6f2a 143#: ../src/panel.c:1713 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
bac11e3f
AG
144msgid "Right"
145msgstr "Vpravo"
146
b9ad6f2a 147#: ../src/panel.c:1719 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
bac11e3f
AG
148msgid "Top"
149msgstr "Hore"
150
b9ad6f2a 151#: ../src/panel.c:1720 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
bac11e3f
AG
152msgid "Bottom"
153msgstr "Dolu"
154
b1c0d59b 155#: ../src/plugin.c:348
bac11e3f 156msgid "No file manager is configured."
56904fe6 157msgstr "Nie je nakonfigurovaný žiadny správca súborov."
bac11e3f
AG
158
159#. { "configure", N_("Preferences"), configure },
2b1a157a 160#: ../src/gtk-run.c:385 ../src/main.c:69 ../plugins/menu.c:718
bac11e3f
AG
161msgid "Run"
162msgstr "Spustiť"
163
2b1a157a 164#: ../src/gtk-run.c:399
bac11e3f
AG
165msgid "Enter the command you want to execute:"
166msgstr "Zadajte príkaz, ktorý chcete vykonať:"
167
b1c0d59b 168#: ../src/main.c:70 ../plugins/menu.c:719
bac11e3f
AG
169msgid "Restart"
170msgstr "Reštartovať"
171
b1c0d59b 172#: ../src/main.c:71 ../plugins/menu.c:720
bac11e3f
AG
173msgid "Logout"
174msgstr "Odhlásiť"
175
b1c0d59b 176#: ../src/main.c:323
b9ad6f2a
PL
177#, c-format, fuzzy
178msgid "lxpanel %s - lightweight GTK+ panel for UNIX desktops\n"
bac11e3f
AG
179msgstr "lxpanel %s - odľahčený GTK2+ panel pre unixové pracovné prostredia\n"
180
b1c0d59b 181#: ../src/main.c:324
bac11e3f
AG
182#, c-format
183msgid "Command line options:\n"
184msgstr "Voľby príkazového riadka:\n"
185
b1c0d59b 186#: ../src/main.c:325
bac11e3f
AG
187#, c-format
188msgid " --help -- print this help and exit\n"
189msgstr " --help -- vypísať tohto pomocníka a skončiť\n"
190
b1c0d59b 191#: ../src/main.c:326
bac11e3f
AG
192#, c-format
193msgid " --version -- print version and exit\n"
194msgstr " --version -- vypísať verziu a skončiť\n"
195
196#. g_print(_(" --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"));
197#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
b1c0d59b 198#: ../src/main.c:329
bac11e3f
AG
199#, c-format
200msgid " --profile name -- use specified profile\n"
201msgstr " --profile meno -- použiť uvedený profil\n"
202
b1c0d59b 203#: ../src/main.c:331
bac11e3f
AG
204#, c-format
205msgid " -h -- same as --help\n"
206msgstr " -h -- ekvivalent --help\n"
207
b1c0d59b 208#: ../src/main.c:332
bac11e3f
AG
209#, c-format
210msgid " -p -- same as --profile\n"
211msgstr " -p -- ekvivalent --profile\n"
212
b1c0d59b 213#: ../src/main.c:333
bac11e3f
AG
214#, c-format
215msgid " -v -- same as --version\n"
216msgstr " -v -- ekvivalent --version\n"
217
218#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
b1c0d59b 219#: ../src/main.c:335
bac11e3f
AG
220#, c-format
221msgid ""
222"\n"
223"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
224"\n"
225msgstr ""
226"\n"
227"Podrobnosti nájdete na http://lxde.org/\n"
228"\n"
229
2b1a157a 230#: ../src/input-button.c:147
bac11e3f
AG
231#, fuzzy
232msgid "LeftBtn"
233msgstr "Vľavo"
234
2b1a157a 235#: ../src/input-button.c:150
bac11e3f
AG
236msgid "MiddleBtn"
237msgstr ""
238
2b1a157a 239#: ../src/input-button.c:153
bac11e3f
AG
240#, fuzzy
241msgid "RightBtn"
242msgstr "Vpravo"
243
2b1a157a 244#: ../src/input-button.c:156
bac11e3f
AG
245#, c-format
246msgid "Btn%s"
247msgstr ""
248
2b1a157a 249#: ../src/input-button.c:228
b1c0d59b
AG
250#, c-format
251msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
252msgstr ""
56904fe6
PL
253"Prepáčte, ale kombinácia kláves '%s' sa nedá použiť ako globálna klávesová "
254"skratka."
b1c0d59b 255
2b1a157a 256#: ../src/input-button.c:231 ../src/input-button.c:415
b1c0d59b
AG
257#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
258#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
259msgid "Error"
260msgstr "Chyba"
261
bac11e3f 262#. GtkRadioButton "None"
2b1a157a 263#: ../src/input-button.c:329 ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
bac11e3f 264msgid "None"
56904fe6 265msgstr "Žiadny"
bac11e3f 266
2b1a157a 267#: ../src/input-button.c:336
bac11e3f
AG
268#, fuzzy
269msgid "Custom:"
270msgstr "Vlastná farba"
271
2b1a157a 272#: ../src/input-button.c:413
bac11e3f
AG
273#, c-format
274msgid "Cannot assign '%s' as a global hotkey: it is already bound."
275msgstr ""
56904fe6 276"Nie je možné priradiť '%s' ako globálnu klávesovú skratku: už sa používa."
bac11e3f 277
b1c0d59b
AG
278#: ../src/space.c:394 ../src/space.c:403
279msgid "Spacer"
280msgstr "Rozostup"
281
282#: ../src/space.c:396 ../data/ui/panel-pref.glade.h:32
b9ad6f2a 283#: ../plugins/batt/batt.c:714
b1c0d59b
AG
284msgid "Size"
285msgstr "Veľkosť"
286
287#: ../src/space.c:404
288msgid "Allocate space"
289msgstr "Vyhradiť miesto"
290
2b1a157a 291#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../plugins/launchtaskbar.c:2482
bac11e3f
AG
292#, fuzzy
293msgid "Application Launch and Task Bar"
294msgstr "Spúšťací panel"
295
296#. Launchtaskbar mode: launchbar, taskbar, or combined
297#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
bac11e3f 298msgid "<b>Mode:</b>"
56904fe6 299msgstr "<b>Režim:</b>"
bac11e3f
AG
300
301#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
302msgid "Launchers"
56904fe6 303msgstr "Spúšťače"
bac11e3f
AG
304
305#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
306#, fuzzy
307msgid "<b>Launchbar</b>"
308msgstr "<b>Priesvitnosť</b>"
309
310#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
311msgid "Show tooltips"
312msgstr "Zobraziť bublinové tipy"
313
314#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
315msgid "Icons only"
316msgstr "Iba ikony"
317
318#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
319msgid "Flat buttons"
320msgstr "Ploché tlačidlá"
321
322#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
323msgid "Show windows from all desktops"
324msgstr "Zobraziť okná zo všetkých plôch"
325
326#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
327msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
56904fe6 328msgstr "Okná zobrazovať len na tom istom monitore, na ktorom je panel úloh."
bac11e3f
AG
329
330#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
331msgid "Use mouse wheel"
332msgstr "Používať koliesko myši"
333
334#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
335msgid "Flash when there is any window requiring attention"
336msgstr "Blikať, keď niektoré okno vyžaduje pozornosť"
337
338#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
339msgid "Combine multiple application windows into a single button"
340msgstr "Zoskupovať okná viacerých aplikácií do jedného tlačidla"
341
342#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
343msgid "Disable enlargement for small task icons"
344msgstr ""
345
346#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
2b1a157a
AG
347msgid "Show task icons smaller than rest of panel icons"
348msgstr ""
349
350#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
bac11e3f
AG
351msgid "Maximum width of task button"
352msgstr "Maximálna šírka tlačidla úlohy"
353
2b1a157a 354#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
bac11e3f
AG
355msgid "Spacing"
356msgstr "Rozostupy"
357
2b1a157a 358#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
bac11e3f 359msgid "<b>Taskbar</b>"
56904fe6 360msgstr "<b>Panel úloh</b>"
bac11e3f 361
2b1a157a 362#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:19
bac11e3f
AG
363#, fuzzy
364msgid "Only Application Launch Bar"
365msgstr "Spúšťací panel"
366
2b1a157a 367#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:20
bac11e3f
AG
368#, fuzzy
369msgid "Only Task Bar (Window List)"
370msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
371
2b1a157a 372#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:21
bac11e3f
AG
373#, fuzzy
374msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
375msgstr "Spúšťací panel"
376
377#: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
378msgid "<b>Connection</b>"
379msgstr "<b>Pripojenie</b>"
380
381#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
382msgid "Status:"
383msgstr "Stav:"
384
385#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
386msgid "_Name:"
387msgstr "_Názov:"
388
389#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
390msgid "<b>Activity</b>"
391msgstr "<b>Aktivita</b>"
392
393#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
394msgid "Received:"
395msgstr "Prijaté:"
396
397#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
398msgid "Sent:"
399msgstr "Poslané:"
400
401#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
402msgid "<b>Signal Strength</b>"
403msgstr "<b>Sila signálu</b>"
404
405#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
406#, no-c-format
407msgid "0%"
408msgstr "0 %"
409
410#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
411msgid "General"
412msgstr "Všeobecné"
413
414#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
415msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
416msgstr "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
417
418#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
419msgid "Address:"
420msgstr "Adresa:"
421
422#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
423msgid "Destination:"
424msgstr "Cieľ:"
425
b1c0d59b
AG
426#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../plugins/netstat/netstat.c:372
427#: ../plugins/netstat/netstat.c:383
bac11e3f
AG
428msgid "Broadcast:"
429msgstr "Broadcast:"
430
431#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
432msgid "Subnet Mask:"
433msgstr "Maska podsiete:"
434
435#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
436msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
437msgstr "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
438
439#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
440msgid "Scope:"
441msgstr "Rozsah:"
442
443#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
444msgid "<b>Network Device</b>"
445msgstr "<b>Sieťové zariadenie</b>"
446
447#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
448msgid "Type:"
449msgstr "Typ:"
450
451#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
452msgid "Support"
453msgstr "Podpora"
454
455#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
456msgid "Con_figure"
457msgstr "Kon_figurácia"
458
459#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
460msgid "Dynamic"
461msgstr "Dynamická"
462
463#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
464msgid "Pixels"
465msgstr "Pixelov"
466
467#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
468#, no-c-format
469msgid "% Percent"
470msgstr "% percent"
471
472#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
473#, fuzzy
474msgid "Err"
475msgstr "Chyba"
476
477#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
478#, fuzzy
479msgid "Warn"
480msgstr "Upozornenie1"
481
482#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
483msgid "Info"
484msgstr ""
485
486#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
487msgid "All"
488msgstr ""
489
490#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
491msgid "Panel Preferences"
492msgstr "Nastavenia panelu"
493
494#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
495msgid "Edge:"
496msgstr "Okraj:"
497
2b1a157a 498#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16 ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
bac11e3f
AG
499msgid "Center"
500msgstr "Stred"
501
502#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
503msgid "Alignment:"
504msgstr "Zarovnanie:"
505
506#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
507msgid "Margin:"
508msgstr "Okraj:"
509
510#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
bac11e3f 511msgid "Monitor:"
56904fe6 512msgstr "Monitor:"
bac11e3f
AG
513
514#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
515msgid "<b>Position</b>"
516msgstr "<b>Poloha</b>"
517
518#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
519msgid "Icon size:"
56904fe6 520msgstr "Veľkosť ikony:"
bac11e3f
AG
521
522#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
523msgid "<b>Size</b>"
524msgstr "<b>Veľkosť</b>"
525
526#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
527msgid "Geometry"
528msgstr "Geometria"
529
530#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
531msgid "System theme"
532msgstr "Vzhľad systému"
533
534#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
535msgid "Solid color (with opacity)"
536msgstr "Súvislá farba (s krytím)"
537
b1c0d59b 538#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1455
bac11e3f
AG
539msgid "Image"
540msgstr "Obrázok"
541
542#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
543msgid "Select an image file"
544msgstr "Vyberte súbor obrázka"
545
546#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
547msgid "<b>Background</b>"
548msgstr "<b>Pozadie</b>"
549
550#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
551msgid "Custom color"
552msgstr "Vlastná farba"
553
bac11e3f
AG
554#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
555msgid "<b>Font</b>"
556msgstr "<b>Písmo</b>"
557
558#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
559msgid "Appearance"
560msgstr "Vzhľad"
561
562#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
563msgid "Panel Applets"
564msgstr "Aplety v paneli"
565
566#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
567msgid "Logout Command:"
568msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
569
570#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
571msgid "Terminal Emulator:"
572msgstr "Emulátor terminálu:"
573
574#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
575msgid "File Manager:"
576msgstr "Správca súborov:"
577
578#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
579msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
580msgstr "<b>Nastaviť preferované aplikácie</b>"
581
582#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
583msgid "Make window managers treat the panel as dock"
584msgstr "Správcovia okien majú ukotvovať panel"
585
586#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
587msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
588msgstr "Rezervovať miesto, nezakrývať maximalizovanými oknami"
589
590#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
591msgid "<b>Properties</b>"
592msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
593
594#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
595msgid "Minimize panel when not in use"
596msgstr "Minimalizovať panel, keď sa napoužíva"
597
598#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
599msgid "Size when minimized"
600msgstr "Veľkosť keď je minimalizovaný"
601
602#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
603msgid "pixels"
604msgstr "pixely"
605
606#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
607msgid "<b>Automatic hiding</b>"
608msgstr "<b>Automatické skrývanie</b>"
609
610#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
611msgid "Log level"
56904fe6 612msgstr "Úroveň logovania"
bac11e3f
AG
613
614#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
bac11e3f 615msgid "<b>Log level</b>"
56904fe6 616msgstr "<b>Úroveň logovania</b>"
bac11e3f
AG
617
618#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
619msgid "Advanced"
620msgstr "Pokročilé"
621
2b1a157a 622#: ../plugins/cpu/cpu.c:310
bac11e3f
AG
623msgid "CPU Usage Monitor"
624msgstr "Monitor využitia CPU"
625
2b1a157a 626#: ../plugins/cpu/cpu.c:311 ../plugins/monitors/monitors.c:734
bac11e3f
AG
627msgid "Display CPU usage"
628msgstr "Zobraziť využitie CPU"
629
2b1a157a 630#: ../plugins/deskno/deskno.c:210 ../plugins/deskno/deskno.c:230
bac11e3f
AG
631msgid "Desktop Number / Workspace Name"
632msgstr "Číslo plochy / Názov plochy"
633
2b1a157a 634#: ../plugins/deskno/deskno.c:212 ../plugins/dclock.c:439
bac11e3f
AG
635msgid "Bold font"
636msgstr "Hrubé písmo"
637
2b1a157a 638#: ../plugins/deskno/deskno.c:213
bac11e3f
AG
639msgid "Display desktop names"
640msgstr "Zobraziť názvy plôch"
641
2b1a157a 642#: ../plugins/deskno/deskno.c:231
bac11e3f
AG
643msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
644msgstr "Zobrazenie čísla plochy, cmeury@users.sf.net"
645
2b1a157a 646#: ../plugins/launchtaskbar.c:1831 ../plugins/launchtaskbar.c:2452
bac11e3f
AG
647msgid "Application Launch Bar"
648msgstr "Spúšťací panel"
649
2b1a157a 650#: ../plugins/launchtaskbar.c:1834 ../plugins/launchtaskbar.c:2462
bac11e3f
AG
651msgid "Task Bar (Window List)"
652msgstr "Panel úloh (Zoznam okien)"
653
2b1a157a 654#: ../plugins/launchtaskbar.c:1985
b1c0d59b 655msgid "A_dd to Launcher"
ec470d59 656msgstr "Pri_dať do spúšťača"
b1c0d59b 657
2b1a157a 658#: ../plugins/launchtaskbar.c:1987
b1c0d59b 659msgid "Rem_ove from Launcher"
56904fe6 660msgstr "_Odstrániť zo spúšťača"
b1c0d59b 661
2b1a157a 662#: ../plugins/launchtaskbar.c:1989
b1c0d59b 663msgid "_New Instance"
56904fe6 664msgstr "_Nová inštancia"
b1c0d59b 665
2b1a157a 666#: ../plugins/launchtaskbar.c:2453
b1c0d59b
AG
667msgid "Bar with buttons to launch application"
668msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
669
2b1a157a 670#: ../plugins/launchtaskbar.c:2463
b9ad6f2a 671#, fuzzy
b1c0d59b 672msgid ""
b9ad6f2a 673"Taskbar shows all opened windows and allows to iconify them, shade or get "
b1c0d59b
AG
674"focus"
675msgstr ""
676"Panel úloh zobrazuje všetky otvorené okná a umožňuje ich ikonifikovať, "
677"zatieniť alebo aktivovať"
678
2b1a157a 679#: ../plugins/launchtaskbar.c:2483
b1c0d59b
AG
680#, fuzzy
681msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
682msgstr "Panel s tlačidlami pre spúšťanie aplikácií"
bac11e3f
AG
683
684#. Add Raise menu item.
2b1a157a 685#: ../plugins/task-button.c:352
bac11e3f
AG
686msgid "_Raise"
687msgstr "_Zdvihnúť"
688
689#. Add Restore menu item.
2b1a157a 690#: ../plugins/task-button.c:357
bac11e3f
AG
691msgid "R_estore"
692msgstr "_Obnoviť"
693
694#. Add Maximize menu item.
2b1a157a 695#: ../plugins/task-button.c:362
bac11e3f
AG
696msgid "Ma_ximize"
697msgstr "Ma_ximalizovať"
698
699#. Add Iconify menu item.
2b1a157a 700#: ../plugins/task-button.c:367
bac11e3f
AG
701msgid "Ico_nify"
702msgstr "Iko_nifikovať"
703
2b1a157a 704#: ../plugins/task-button.c:388
bac11e3f
AG
705#, c-format
706msgid "Workspace _%d"
707msgstr "Pracovná plocha _%d"
708
2b1a157a 709#: ../plugins/task-button.c:393
bac11e3f
AG
710#, c-format
711msgid "Workspace %d"
712msgstr "Pracovná plocha %d"
713
714#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
2b1a157a 715#: ../plugins/task-button.c:410
bac11e3f
AG
716msgid "_All workspaces"
717msgstr "Všetky pr_acovné plochy"
718
719#. FIXME: add "Current workspace" item, active if not on a current
720#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
2b1a157a 721#: ../plugins/task-button.c:418
bac11e3f
AG
722msgid "_Move to Workspace"
723msgstr "_Presunúť na plochu"
724
2b1a157a 725#: ../plugins/task-button.c:433
bac11e3f
AG
726msgid "_Close Window"
727msgstr "_Zatvoriť okno"
728
2b1a157a 729#: ../plugins/task-button.c:1256
b1c0d59b 730msgid "_Close all windows"
56904fe6 731msgstr "_Zatvoriť všetky okná"
bac11e3f 732
2b1a157a 733#: ../plugins/dclock.c:433 ../plugins/dclock.c:453
bac11e3f
AG
734msgid "Digital Clock"
735msgstr "Digitálne hodiny"
736
2b1a157a 737#: ../plugins/dclock.c:435
bac11e3f
AG
738msgid "Clock Format"
739msgstr "Formát hodín"
740
2b1a157a 741#: ../plugins/dclock.c:436
bac11e3f
AG
742msgid "Tooltip Format"
743msgstr "Formát bublinových tipov"
744
2b1a157a 745#: ../plugins/dclock.c:437
56904fe6 746#, c-format
bac11e3f 747msgid "Format codes: man 3 strftime; %n for line break"
56904fe6 748msgstr "Formátovacie kódy: man 3 strftime; %n pre zalomenie riadka"
bac11e3f 749
2b1a157a 750#: ../plugins/dclock.c:438
bac11e3f
AG
751msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
752msgstr "Operácia po kliknutí (predvolená: zobraziť kalendár)"
753
2b1a157a 754#: ../plugins/dclock.c:440
bac11e3f
AG
755msgid "Tooltip only"
756msgstr "Iba bublinové tipy"
757
2b1a157a 758#: ../plugins/dclock.c:441
bac11e3f 759msgid "Center text"
56904fe6 760msgstr "Zarovnať text na stred"
bac11e3f 761
2b1a157a 762#: ../plugins/dclock.c:454
bac11e3f
AG
763msgid "Display digital clock and tooltip"
764msgstr "Zobraziť digitálne hodiny a bublinové tipy"
765
b1c0d59b 766#: ../plugins/menu.c:360
bac11e3f
AG
767msgid "Add to desktop"
768msgstr "Pridať na plochu"
769
b1c0d59b 770#: ../plugins/menu.c:367
bac11e3f
AG
771msgid "Properties"
772msgstr "Vlastnosti"
773
b1c0d59b 774#: ../plugins/menu.c:989 ../plugins/menu.c:997
bac11e3f
AG
775msgid "Menu"
776msgstr "Ponuka"
777
b1c0d59b 778#: ../plugins/menu.c:990 ../plugins/dirmenu.c:359
bac11e3f
AG
779msgid "Icon"
780msgstr "Ikona"
781
b1c0d59b 782#: ../plugins/menu.c:998
bac11e3f
AG
783msgid "Application Menu"
784msgstr "Aplikačné menu"
785
b1c0d59b 786#: ../plugins/separator.c:73
bac11e3f
AG
787msgid "Separator"
788msgstr "Oddeľovač"
789
b1c0d59b 790#: ../plugins/separator.c:74
bac11e3f
AG
791msgid "Add a separator to the panel"
792msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
793
2b1a157a 794#: ../plugins/pager.c:141
bac11e3f
AG
795msgid "Sorry, there was no window manager configuration program found."
796msgstr ""
797
2b1a157a 798#: ../plugins/pager.c:193 ../plugins/pager.c:209
bac11e3f
AG
799msgid "Desktop Pager"
800msgstr "Stránkovač plôch"
801
2b1a157a 802#: ../plugins/pager.c:194 ../plugins/pager.c:210
bac11e3f
AG
803msgid "Simple pager plugin"
804msgstr "Jednoduchý stránkovací modul"
805
b1c0d59b 806#: ../plugins/tray.c:691
bac11e3f
AG
807msgid "System Tray"
808msgstr "Oznamovacia oblasť"
809
b1c0d59b 810#: ../plugins/tray.c:692
bac11e3f
AG
811msgid "System tray"
812msgstr "Oznamovacia oblasť"
813
b1c0d59b 814#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:409
bac11e3f
AG
815msgid "New session is required for this option to take effect"
816msgstr ""
817
818#. dialog
b1c0d59b 819#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:590
bac11e3f 820msgid "Select Keyboard Model"
56904fe6 821msgstr "Vyberte si model klávesnice"
bac11e3f 822
b1c0d59b
AG
823#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:614 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:743
824#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
bac11e3f 825msgid "Description"
56904fe6 826msgstr "Opis"
bac11e3f 827
b1c0d59b 828#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:619 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
bac11e3f 829msgid "Id"
56904fe6 830msgstr "Id"
bac11e3f
AG
831
832#. dialog
b1c0d59b 833#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:714
bac11e3f
AG
834#, fuzzy
835msgid "Select Layout Change Type"
836msgstr "Vyberte súbor obrázka"
837
838#. dialog
b1c0d59b 839#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:887
bac11e3f 840msgid "Add Keyboard Layout"
56904fe6 841msgstr "Pridať rozloženie klávesnice"
bac11e3f 842
b1c0d59b 843#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:911 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1302
bac11e3f 844msgid "Flag"
56904fe6 845msgstr "Vlajka"
bac11e3f 846
b1c0d59b 847#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:916 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1306
bac11e3f 848msgid "Layout"
56904fe6 849msgstr "Rozloženie"
bac11e3f 850
b1c0d59b 851#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1212 ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1544
bac11e3f 852msgid "Keyboard Layout Handler"
56904fe6 853msgstr "Správca rozloženia klávesnice"
bac11e3f 854
b1c0d59b 855#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1235
bac11e3f 856msgid "Keyboard Model"
56904fe6 857msgstr "Model klávesnice"
bac11e3f 858
b1c0d59b 859#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1256
bac11e3f 860msgid "Keyboard Layouts"
56904fe6 861msgstr "Rozloženia klávesnice"
bac11e3f 862
b1c0d59b 863#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1310
bac11e3f 864msgid "Variant"
56904fe6 865msgstr "Varianta"
bac11e3f 866
b1c0d59b 867#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1319
bac11e3f 868msgid "Change Layout Option"
56904fe6 869msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
bac11e3f 870
b1c0d59b 871#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1339
bac11e3f 872msgid "Advanced setxkbmap Options"
56904fe6 873msgstr "Pokročilé voľby pre setxkbmap"
bac11e3f 874
b1c0d59b 875#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1360
bac11e3f 876msgid "Do _not reset existing options"
56904fe6 877msgstr "_Neresetovať existujúce voľby"
bac11e3f 878
b1c0d59b 879#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1365
bac11e3f 880msgid "Keep _system layouts"
56904fe6 881msgstr "Ponechať _systémové rozloženie"
bac11e3f 882
b1c0d59b 883#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1374
bac11e3f
AG
884#, fuzzy
885msgid "Per Window Settings"
886msgstr "Nastavenia panela"
887
b1c0d59b 888#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1386
bac11e3f
AG
889msgid "_Remember layout for each window"
890msgstr "_Pamätať si rozloženie pre každú aplikáciu samostatne"
891
b1c0d59b 892#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1395
bac11e3f
AG
893msgid "Show Layout as"
894msgstr "Zobraziť rozloženie ako"
895
b1c0d59b 896#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1456
bac11e3f 897msgid "Custom Image"
56904fe6 898msgstr "Vlastný obrázok"
bac11e3f 899
b1c0d59b 900#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1457
bac11e3f 901msgid "Text"
56904fe6 902msgstr "Text"
bac11e3f 903
b1c0d59b 904#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1483
bac11e3f 905msgid "Panel Icon Size"
56904fe6 906msgstr "Veľkosť ikony v paneli"
bac11e3f 907
b1c0d59b 908#: ../plugins/xkb/xkb-plugin.c:1545
bac11e3f
AG
909#, fuzzy
910msgid "Handle keyboard layouts"
911msgstr "Prepínať medzi dostupnými rozloženiami klávesnice"
912
2b1a157a 913#: ../plugins/wincmd.c:207
bac11e3f
AG
914msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
915msgstr ""
56904fe6
PL
916"Po kliknutí ľavým tlačidlom zminimalizujete všetky okná. Stredným tlačidlom "
917"ich skryjete."
bac11e3f 918
2b1a157a 919#: ../plugins/wincmd.c:245 ../plugins/wincmd.c:255
bac11e3f
AG
920msgid "Minimize All Windows"
921msgstr "Minimalizovať všetky okná"
922
2b1a157a 923#: ../plugins/wincmd.c:247
bac11e3f
AG
924msgid "Alternately iconify/shade and raise"
925msgstr "Alternatívna ikonifikácia/tieňovanie a zdvihnutie"
926
2b1a157a 927#: ../plugins/wincmd.c:256
bac11e3f
AG
928msgid ""
929"Sends commands to all desktop windows.\n"
930"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
931msgstr ""
932"Posiela príkazy všetkým oknám plochy.\n"
933"Podporované príkazy sú 1) ikonifikovať a 2) tieňovať"
934
b1c0d59b 935#: ../plugins/dirmenu.c:213
bac11e3f
AG
936msgid "Open in _Terminal"
937msgstr "Otvoriť v _termináli"
938
b1c0d59b 939#: ../plugins/dirmenu.c:355 ../plugins/dirmenu.c:365
bac11e3f
AG
940msgid "Directory Menu"
941msgstr "Menu adresára"
942
b1c0d59b 943#: ../plugins/dirmenu.c:357
bac11e3f
AG
944msgid "Directory"
945msgstr "Adresár"
946
b1c0d59b 947#: ../plugins/dirmenu.c:358
bac11e3f
AG
948msgid "Label"
949msgstr "Označenie"
950
b1c0d59b 951#: ../plugins/dirmenu.c:366
bac11e3f
AG
952#, fuzzy
953msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
954msgstr "Prechádzať strom adresárov pomocou menu (autor: PCMan)"
955
2b1a157a 956#: ../plugins/thermal/thermal.c:563 ../plugins/thermal/thermal.c:581
bac11e3f
AG
957msgid "Temperature Monitor"
958msgstr "Monitor teploty"
959
2b1a157a 960#: ../plugins/thermal/thermal.c:565
bac11e3f 961msgid "Normal color"
56904fe6 962msgstr "Normálna farba"
bac11e3f 963
2b1a157a 964#: ../plugins/thermal/thermal.c:566
bac11e3f 965msgid "Warning1 color"
56904fe6 966msgstr "Farba upozornenia 1"
bac11e3f 967
2b1a157a 968#: ../plugins/thermal/thermal.c:567
bac11e3f 969msgid "Warning2 color"
56904fe6 970msgstr "Farba upozornenia 2"
bac11e3f 971
2b1a157a 972#: ../plugins/thermal/thermal.c:568
bac11e3f
AG
973msgid "Automatic sensor location"
974msgstr "Automatické umiestnenie snímača"
975
b1c0d59b 976#. FIXME: if off, disable next one
2b1a157a 977#: ../plugins/thermal/thermal.c:569
bac11e3f
AG
978msgid "Sensor"
979msgstr "Snímač"
980
b1c0d59b 981#. FIXME: create a list to select instead
2b1a157a 982#: ../plugins/thermal/thermal.c:570
bac11e3f
AG
983msgid "Automatic temperature levels"
984msgstr "Automatické teplotné hladiny"
985
b1c0d59b 986#. FIXME: if off, disable two below
2b1a157a 987#: ../plugins/thermal/thermal.c:571
bac11e3f
AG
988#, fuzzy
989msgid "Warning1 temperature"
990msgstr "Upozornenie1 Teplota"
991
2b1a157a 992#: ../plugins/thermal/thermal.c:572
bac11e3f
AG
993#, fuzzy
994msgid "Warning2 temperature"
995msgstr "Upozornenie2 Teplota"
996
2b1a157a 997#: ../plugins/thermal/thermal.c:582
bac11e3f
AG
998msgid "Display system temperature"
999msgstr "Zobrazovanie teploty systému"
1000
b1c0d59b 1001#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:325
bac11e3f
AG
1002#, c-format
1003msgid ""
1004"Frequency: %d MHz\n"
1005"Governor: %s"
1006msgstr ""
1007
b1c0d59b 1008#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:401
bac11e3f
AG
1009msgid "CPUFreq frontend"
1010msgstr ""
1011
b1c0d59b 1012#: ../plugins/cpufreq/cpufreq.c:402
b9ad6f2a 1013msgid "Display CPU frequency and allow one to change governors and frequency"
bac11e3f
AG
1014msgstr ""
1015
b1c0d59b
AG
1016#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:245
1017msgid "ALSA (or pulseaudio) had a problem. Please check the lxpanel logs."
1018msgstr ""
56904fe6
PL
1019"ALSA (alebo pulseaudio) mal problém. Skontrolujte prosím logy aplikácie "
1020"lxpanel."
bac11e3f 1021
2b1a157a
AG
1022#. Display current level in tooltip.
1023#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:613
1024#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:973
1025msgid "Volume control"
1026msgstr "Ovládanie hlasitosti"
1027
1028#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:701
bac11e3f
AG
1029msgid ""
1030"Error, you need to install an application to configure the sound "
1031"(pavucontrol, alsamixer ...)"
1032msgstr ""
1033
2b1a157a
AG
1034#. Create a frame as the child of the viewport.
1035#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:895
1036msgid "Volume"
1037msgstr "Hlasitosť"
1038
b1c0d59b 1039#. Create a check button as the child of the vertical box.
2b1a157a 1040#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:914
b1c0d59b
AG
1041msgid "Mute"
1042msgstr "Stlmiť"
1043
1044#. Just to have these translated
2b1a157a 1045#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
b1c0d59b
AG
1046msgid "Line"
1047msgstr ""
1048
2b1a157a 1049#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
b1c0d59b
AG
1050msgid "LineOut"
1051msgstr ""
1052
2b1a157a 1053#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
b1c0d59b
AG
1054msgid "Front"
1055msgstr ""
1056
2b1a157a 1057#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
b1c0d59b
AG
1058msgid "Surround"
1059msgstr ""
1060
2b1a157a 1061#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1313
b1c0d59b
AG
1062msgid "Speaker+LO"
1063msgstr ""
1064
2b1a157a 1065#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1352
b1c0d59b 1066msgid "default"
56904fe6 1067msgstr "predvolená"
b1c0d59b
AG
1068
1069#. desc, index
2b1a157a 1070#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1412
b1c0d59b
AG
1071msgid "Master"
1072msgstr ""
1073
2b1a157a 1074#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1416
b1c0d59b 1075msgid "PCM"
56904fe6 1076msgstr "PCM"
b1c0d59b 1077
2b1a157a 1078#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1420
b1c0d59b 1079msgid "Headphone"
56904fe6 1080msgstr "Slúchadlá"
b1c0d59b 1081
2b1a157a 1082#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1442
b1c0d59b
AG
1083msgid "Click for Volume Slider"
1084msgstr ""
1085
2b1a157a 1086#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1446
b1c0d59b
AG
1087msgid "Click for Toggle Mute"
1088msgstr ""
1089
2b1a157a 1090#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1450
b1c0d59b
AG
1091msgid "Click for Open Mixer"
1092msgstr ""
1093
1094#. setup hotkeys
2b1a157a 1095#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1454
b1c0d59b 1096msgid "Hotkey for Volume Up"
56904fe6 1097msgstr "Klávesová skratka pre zvýšenie hlasitosti"
bac11e3f 1098
2b1a157a 1099#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1456
b1c0d59b 1100msgid "Hotkey for Volume Down"
56904fe6 1101msgstr "Klávesová skratka pre stíšenie hlasitosti"
b1c0d59b 1102
2b1a157a 1103#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1458
b1c0d59b 1104msgid "Hotkey for Volume Mute"
56904fe6 1105msgstr "Klávesová skratka pre stlmenie hlasitosti"
b1c0d59b 1106
2b1a157a
AG
1107#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1514
1108#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1553
1109#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1574
1110msgid "Volume Control"
1111msgstr "Ovládanie hlasitosti"
1112
1113#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1516
b1c0d59b 1114msgid "Audio Card"
56904fe6 1115msgstr "Zvuková karta"
b1c0d59b 1116
2b1a157a 1117#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1519
b1c0d59b
AG
1118msgid "Channel to Operate"
1119msgstr ""
1120
2b1a157a 1121#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1527
b1c0d59b 1122msgid "Command to Open Mixer"
56904fe6 1123msgstr "Príkaz na spustenie zmiešavača zvuku"
b1c0d59b 1124
2b1a157a 1125#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1542
b1c0d59b 1126msgid "Launch Mixer"
56904fe6 1127msgstr "Spustiť zmiešavač zvuku"
b1c0d59b 1128
2b1a157a
AG
1129#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1554
1130#: ../plugins/volumealsa/volumealsa.c:1575
b1c0d59b
AG
1131msgid "Display and control volume"
1132msgstr ""
1133
1134#: ../plugins/netstat/netstat.c:183
bac11e3f
AG
1135msgid "<Hidden Access Point>"
1136msgstr "<Skrytý prístupový bod>"
1137
b1c0d59b 1138#: ../plugins/netstat/netstat.c:220
bac11e3f
AG
1139msgid "Wireless Networks not found in range"
1140msgstr "V dosahu neboli nájdené bezdrôtové siete"
1141
1142#. Repair
b1c0d59b 1143#: ../plugins/netstat/netstat.c:256
bac11e3f
AG
1144msgid "Repair"
1145msgstr "Opraviť"
1146
1147#. interface down
b1c0d59b 1148#: ../plugins/netstat/netstat.c:261
bac11e3f
AG
1149msgid "Disable"
1150msgstr "Vypnúť"
1151
b1c0d59b 1152#: ../plugins/netstat/netstat.c:352
bac11e3f
AG
1153msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1154msgstr "Bezdrôtové pripojenie nie je pripojené"
1155
b1c0d59b 1156#: ../plugins/netstat/netstat.c:354
bac11e3f
AG
1157msgid "Network cable is plugged out"
1158msgstr "Sieťový kábel je odpojený"
1159
b1c0d59b 1160#: ../plugins/netstat/netstat.c:356
bac11e3f
AG
1161msgid "Connection has limited or no connectivity"
1162msgstr "Pripojenie je obmedzené alebo nepripojené"
1163
b1c0d59b
AG
1164#: ../plugins/netstat/netstat.c:360 ../plugins/netstat/netstat.c:371
1165#: ../plugins/netstat/netstat.c:382
bac11e3f
AG
1166msgid "IP Address:"
1167msgstr "IP adresa:"
1168
b1c0d59b 1169#: ../plugins/netstat/netstat.c:361
bac11e3f
AG
1170msgid "Remote IP:"
1171msgstr "Vzdialená IP:"
1172
b1c0d59b
AG
1173#: ../plugins/netstat/netstat.c:362 ../plugins/netstat/netstat.c:373
1174#: ../plugins/netstat/netstat.c:384
bac11e3f
AG
1175msgid "Netmask:"
1176msgstr "Maska siete:"
1177
b1c0d59b
AG
1178#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1179#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
bac11e3f
AG
1180msgid "Activity"
1181msgstr "Aktivita"
1182
b1c0d59b
AG
1183#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1184#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
bac11e3f
AG
1185msgid "Sent"
1186msgstr "Poslané"
1187
b1c0d59b
AG
1188#: ../plugins/netstat/netstat.c:363 ../plugins/netstat/netstat.c:375
1189#: ../plugins/netstat/netstat.c:386
bac11e3f
AG
1190msgid "Received"
1191msgstr "Prijaté"
1192
b1c0d59b
AG
1193#: ../plugins/netstat/netstat.c:364 ../plugins/netstat/netstat.c:376
1194#: ../plugins/netstat/netstat.c:387
bac11e3f
AG
1195msgid "bytes"
1196msgstr "bajtov"
1197
b1c0d59b
AG
1198#: ../plugins/netstat/netstat.c:365 ../plugins/netstat/netstat.c:377
1199#: ../plugins/netstat/netstat.c:388
bac11e3f
AG
1200msgid "packets"
1201msgstr "paketov"
1202
b1c0d59b 1203#: ../plugins/netstat/netstat.c:368 ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
bac11e3f
AG
1204msgid "Wireless"
1205msgstr "Bezdrôtové"
1206
b1c0d59b 1207#: ../plugins/netstat/netstat.c:370
bac11e3f
AG
1208msgid "Protocol:"
1209msgstr "Protokol:"
1210
b1c0d59b 1211#: ../plugins/netstat/netstat.c:374 ../plugins/netstat/netstat.c:385
bac11e3f
AG
1212msgid "HW Address:"
1213msgstr "HW adresa:"
1214
b1c0d59b 1215#: ../plugins/netstat/netstat.c:505
bac11e3f
AG
1216msgid "Manage Networks"
1217msgstr "Spravovať siete"
1218
b1c0d59b 1219#: ../plugins/netstat/netstat.c:506
bac11e3f
AG
1220msgid "Monitor and Manage networks"
1221msgstr "Monitorovať a spravovať siete"
1222
1223#. create dialog
b1c0d59b 1224#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:90
bac11e3f
AG
1225msgid "Setting Encryption Key"
1226msgstr "Nastavenie šifrovacieho kľúča"
1227
b1c0d59b 1228#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:101
bac11e3f
AG
1229msgid ""
1230"This wireless network was encrypted.\n"
1231"You must have the encryption key."
1232msgstr ""
1233"Táto bezdrôtová sieť je šifrovaná.\n"
1234"Musíte mať šifrovací kľúč."
1235
b1c0d59b 1236#: ../plugins/netstat/passwd_gui.c:106
bac11e3f
AG
1237msgid "Encryption Key:"
1238msgstr "Šifrovací kľúč:"
1239
b1c0d59b 1240#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:154 ../plugins/netstatus/netstatus.c:166
bac11e3f
AG
1241msgid "Network Status Monitor"
1242msgstr "Monitor stavu siete"
1243
b1c0d59b 1244#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:156
bac11e3f
AG
1245msgid "Interface to monitor"
1246msgstr "Monitorovať rozhranie"
1247
b1c0d59b 1248#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:157
bac11e3f
AG
1249msgid "Config tool"
1250msgstr "Konfiguračný nástroj"
1251
b1c0d59b 1252#: ../plugins/netstatus/netstatus.c:167
bac11e3f
AG
1253msgid "Monitor network status"
1254msgstr "Monitorovať stav siete"
1255
1256#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:52
1257#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:316
1258msgid "Unknown"
1259msgstr "Neznáme"
1260
1261#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:117
1262msgid "Connection Properties"
1263msgstr "Vlastnosti pripojenia"
1264
1265#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:123
1266#, c-format
1267msgid "Connection Properties: %s"
1268msgstr "Vlastnosti pripojenia: %s"
1269
1270#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:136
1271#, c-format
1272msgid "%lu packet"
1273msgid_plural "%lu packets"
1274msgstr[0] "%lu paket"
1275msgstr[1] "%lu pakety"
1276msgstr[2] "%lu paketov"
1277
1278#: ../plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:400
1279#, c-format
1280msgid ""
1281"There was an error displaying help:\n"
1282"%s"
1283msgstr ""
1284"Pri zobrazovaní pomocníka nastala chyba:\n"
1285"%s"
1286
1287#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:381
1288#, c-format
1289msgid "Network Connection: %s"
1290msgstr "Sieťové pripojenie: %s"
1291
1292#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:386
1293msgid "Network Connection"
1294msgstr "Sieťové pripojenie"
1295
b1c0d59b 1296#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:847
bac11e3f
AG
1297msgid "Interface"
1298msgstr "Rozhranie"
1299
b1c0d59b 1300#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:848
bac11e3f
AG
1301msgid "The current interface the icon is monitoring."
1302msgstr "Aktuálne rozhranie, ktoré táto ikona monitoruje."
1303
b1c0d59b 1304#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:855
bac11e3f
AG
1305msgid "Orientation"
1306msgstr "Orientácia"
1307
b1c0d59b 1308#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:856
bac11e3f
AG
1309msgid "The orientation of the tray."
1310msgstr "Orientácia oznamovacej oblasti."
1311
b1c0d59b 1312#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:864
bac11e3f
AG
1313msgid "Tooltips Enabled"
1314msgstr "Bublinové tipy zapnuté"
1315
b1c0d59b 1316#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:865
bac11e3f
AG
1317msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1318msgstr "Či sú alebo nie sú zapnuté bublinové tipy."
1319
b1c0d59b 1320#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:872
bac11e3f
AG
1321msgid "Show Signal"
1322msgstr "Zobrazovať signál"
1323
b1c0d59b 1324#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:873
bac11e3f
AG
1325msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1326msgstr "Či sa má alebo nemá zobrazovať sila signálu."
1327
b1c0d59b 1328#: ../plugins/netstatus/netstatus-icon.c:982
bac11e3f
AG
1329#, c-format
1330msgid ""
1331"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1332"\n"
1333"%s"
1334msgstr ""
b9ad6f2a
PL
1335"Prosím, kontaktujte správcu svojho systému, aby vyriešil nasledovný problém:"
1336"\n"
bac11e3f
AG
1337"\n"
1338"%s"
1339
1340#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1341msgid "Name"
1342msgstr "Názov"
1343
1344#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1345msgid "The interface name"
1346msgstr "Názov rozhrania"
1347
1348#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
b9ad6f2a 1349#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2137
bac11e3f
AG
1350msgid "State"
1351msgstr "Stav"
1352
1353#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1354msgid "The interface state"
1355msgstr "Stav rozhrania"
1356
1357#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1358msgid "Stats"
1359msgstr "Štatistiky"
1360
1361#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1362msgid "The interface packets/bytes statistics"
1363msgstr "Štatistika bajtov/paketov rozhrania"
1364
1365#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1366msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1367msgstr "Či je rozhranie bezdrôtové"
1368
1369#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1370msgid "Signal"
1371msgstr "Signál"
1372
1373#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1374msgid "Wireless signal strength percentage"
1375msgstr "Percentá sily bezdrôtového signálu"
1376
1377#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1378msgid "The current error condition"
1379msgstr "Aktuálny chybový stav"
1380
1381#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1382#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1205
1383#, c-format
1384msgid "Unable to open socket: %s"
1385msgstr "Nie je možné otvoriť socket: %s"
1386
1387#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1388#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1231
1389#, c-format
1390msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1391msgstr "Chyba SIOCGIFFLAGS: %s"
1392
1393#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
1394msgid "AMPR NET/ROM"
1395msgstr "AMPR NET/ROM"
1396
1397#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
1398msgid "Ethernet"
1399msgstr "Ethernet"
1400
1401#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
1402msgid "AMPR AX.25"
1403msgstr "AMPR AX.25"
1404
1405#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1406#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
1407msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1408msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1409
1410#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
1411msgid "ARCnet"
1412msgstr "ARCnet"
1413
1414#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
1415msgid "Frame Relay DLCI"
1416msgstr "Frame Relay DLCI"
1417
1418#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
1419msgid "Metricom Starmode IP"
1420msgstr "Metricom Starmode IP"
1421
1422#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
1423msgid "Serial Line IP"
1424msgstr "IP na sériovej linke"
1425
1426#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
1427msgid "VJ Serial Line IP"
1428msgstr "IP na VJ sériovej linke"
1429
1430#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
1431msgid "6-bit Serial Line IP"
1432msgstr "IP na 6-bitovej sériovej linke"
1433
1434#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
1435msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1436msgstr "IP na VJ 6-bitovej sériovej linke"
1437
1438#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
1439msgid "Adaptive Serial Line IP"
1440msgstr "IP na adaptívnej sériovej linke"
1441
1442#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
1443msgid "AMPR ROSE"
1444msgstr "AMPR ROSE"
1445
1446#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
1447msgid "Generic X.25"
1448msgstr "Všeobecný X.25"
1449
1450#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
1451msgid "Point-to-Point Protocol"
1452msgstr "Point-to-Point Protocol"
1453
1454#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
1455msgid "(Cisco)-HDLC"
1456msgstr "(Cisco)-HDLC"
1457
1458#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
1459msgid "LAPB"
1460msgstr "LAPB"
1461
1462#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
1463msgid "IPIP Tunnel"
1464msgstr "IPIP tunel"
1465
1466#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
1467msgid "Frame Relay Access Device"
1468msgstr "Prístupové zariadenie Frame Relay"
1469
1470#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
1471msgid "Local Loopback"
1472msgstr "Lokálne rozhranie (loopback)"
1473
1474#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
1475msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1476msgstr "Fiber Distributed Data Interface"
1477
1478#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
1479msgid "IPv6-in-IPv4"
1480msgstr "IPv6-in-IPv4"
1481
1482#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
1483msgid "HIPPI"
1484msgstr "HIPPI"
1485
1486#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
1487msgid "Ash"
1488msgstr "Ash"
1489
1490#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
1491msgid "Econet"
1492msgstr "Econet"
1493
1494#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
1495msgid "IrLAP"
1496msgstr "IrLAP"
1497
1498#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1163
1499#, c-format
1500msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1501msgstr "Chyba SIOCGIFCONF: %s"
1502
1503#: ../plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1256
1504#, c-format
1505msgid "No network devices found"
1506msgstr "Neboli nájdené žiadne sieťové zariadenia"
1507
1508#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1509#, c-format
1510msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1511msgstr "Nepodarilo sa otvoriť /proc/net/dev: %s"
1512
1513#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
1514#, fuzzy
1515msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
1516msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/dev. Neznámy formát."
1517
1518#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
1519msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1520msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/dev. Neznámy formát."
1521
1522#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1523#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
1524#, c-format
1525msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1526msgstr "Nepodarilo sa zistiť názov rozhrania z „%s“"
1527
1528#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1529#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
1530#, c-format
1531msgid ""
1532"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1533"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1534msgstr ""
b9ad6f2a
PL
1535"Nepodarili sa zistiť štatistiky rozhrania z „%s“. prx_idx = %d; ptx_idx = %d;"
1536" brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
bac11e3f
AG
1537
1538#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
bac11e3f 1539msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
56904fe6 1540msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/wireless. Žiadne údaje."
bac11e3f
AG
1541
1542#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
1543msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1544msgstr "Nepodarilo sa prečítať /proc/net/wireless. Neznámy formát."
1545
1546#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
1547#, c-format
1548msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1549msgstr ""
1550"Nepodarili sa zistiť podrobnosti bezdrôtového pripojenia z „%s“. link_idx = "
1551"%d;"
1552
1553#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
1554#, c-format
1555msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1556msgstr "Nepodarilo sa pripojiť k rozhraniu, „%s“"
1557
1558#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
1559#, c-format
1560msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1561msgstr "Nepodarilo sa poslať ioctl rozhraniu, „%s“"
1562
1563#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
1564#, c-format
1565msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1566msgstr "Nepodarilo sa analyzovať príkazový riadok „%s“: %s"
1567
1568#: ../plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
1569msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1570msgstr "Nepodarilo sa prečítať výstup „netstat“. Neznámy formát."
1571
1572#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1573msgid "Disconnected"
1574msgstr "Odpojené"
1575
1576#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1577msgid "Idle"
1578msgstr "Nečinné"
1579
1580#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1581msgid "Sending"
1582msgstr "Posiela sa"
1583
1584#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1585msgid "Receiving"
1586msgstr "Prijíma"
1587
1588#: ../plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1589msgid "Sending/Receiving"
1590msgstr "Odosiela/prijíma"
1591
b9ad6f2a 1592#: ../plugins/batt/batt.c:156
56904fe6 1593#, c-format
b1c0d59b 1594msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d until full"
56904fe6 1595msgstr "Batéria %d: nabitá na %d %%, %d:%02d do plného nabitia"
bac11e3f 1596
b9ad6f2a 1597#: ../plugins/batt/batt.c:170
56904fe6 1598#, c-format
b1c0d59b 1599msgid "Battery %d: %d%% charged, %d:%02d left"
56904fe6 1600msgstr "Batéria %d: nabitá na %d %%, %d: zostáva %02d"
bac11e3f 1601
b9ad6f2a 1602#: ../plugins/batt/batt.c:177
56904fe6 1603#, c-format
b1c0d59b 1604msgid "Battery %d: %d%% charged"
56904fe6 1605msgstr "Batéria %d: nabitá na %d %%"
bac11e3f 1606
b9ad6f2a 1607#: ../plugins/batt/batt.c:187
bac11e3f
AG
1608#, c-format
1609msgid ""
1610"\n"
1611"%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1612msgstr ""
1613
b9ad6f2a 1614#: ../plugins/batt/batt.c:189
bac11e3f
AG
1615#, c-format
1616msgid ""
1617"\n"
1618"%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1619msgstr ""
1620
b9ad6f2a 1621#: ../plugins/batt/batt.c:191
bac11e3f
AG
1622#, c-format
1623msgid ""
1624"\n"
1625"%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1626msgstr ""
1627
b9ad6f2a 1628#: ../plugins/batt/batt.c:193
bac11e3f
AG
1629#, c-format
1630msgid ""
1631"\n"
1632"%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1633msgstr ""
1634
b9ad6f2a 1635#: ../plugins/batt/batt.c:196
bac11e3f
AG
1636#, c-format
1637msgid ""
1638"\n"
1639"%sCharge full design:\t%5d mAh"
1640msgstr ""
1641
b9ad6f2a 1642#: ../plugins/batt/batt.c:198
bac11e3f
AG
1643#, c-format
1644msgid ""
1645"\n"
1646"%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1647msgstr ""
1648
b9ad6f2a 1649#: ../plugins/batt/batt.c:200
bac11e3f
AG
1650#, c-format
1651msgid ""
1652"\n"
1653"%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1654msgstr ""
1655
b9ad6f2a 1656#: ../plugins/batt/batt.c:202
bac11e3f
AG
1657#, c-format
1658msgid ""
1659"\n"
1660"%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1661msgstr ""
1662
b9ad6f2a 1663#: ../plugins/batt/batt.c:205
bac11e3f
AG
1664#, c-format
1665msgid ""
1666"\n"
1667"%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1668msgstr ""
1669
b9ad6f2a 1670#: ../plugins/batt/batt.c:243
bac11e3f
AG
1671msgid "No batteries found"
1672msgstr "Neboli nájdené batérie"
1673
b9ad6f2a 1674#: ../plugins/batt/batt.c:546 ../plugins/batt/batt.c:679
bac11e3f 1675msgid "Battery low"
56904fe6 1676msgstr "Slabá batéria"
bac11e3f 1677
b9ad6f2a 1678#: ../plugins/batt/batt.c:702 ../plugins/batt/batt.c:726
bac11e3f
AG
1679msgid "Battery Monitor"
1680msgstr "Monitor batérie"
1681
b9ad6f2a 1682#: ../plugins/batt/batt.c:704
bac11e3f
AG
1683msgid "Hide if there is no battery"
1684msgstr "Skryť ak neexistujú batérie"
1685
b9ad6f2a 1686#: ../plugins/batt/batt.c:705
bac11e3f
AG
1687msgid "Alarm command"
1688msgstr "Príkaz budíka"
1689
b9ad6f2a 1690#: ../plugins/batt/batt.c:706
bac11e3f
AG
1691msgid "Alarm time (minutes left)"
1692msgstr "Čas budíka (zostáva minút)"
1693
b9ad6f2a 1694#: ../plugins/batt/batt.c:707
bac11e3f
AG
1695msgid "Background color"
1696msgstr "Farba pozadia"
1697
b9ad6f2a 1698#: ../plugins/batt/batt.c:708
bac11e3f
AG
1699msgid "Charging color 1"
1700msgstr "Farba nabíjania 1"
1701
b9ad6f2a 1702#: ../plugins/batt/batt.c:709
bac11e3f
AG
1703msgid "Charging color 2"
1704msgstr "Farba nabíjania 2"
1705
b9ad6f2a 1706#: ../plugins/batt/batt.c:710
bac11e3f
AG
1707msgid "Discharging color 1"
1708msgstr "Farba vybíjania 1"
1709
b9ad6f2a 1710#: ../plugins/batt/batt.c:711
bac11e3f
AG
1711msgid "Discharging color 2"
1712msgstr "Farba vybíjania 2"
1713
b9ad6f2a 1714#: ../plugins/batt/batt.c:712
bac11e3f
AG
1715msgid "Border width"
1716msgstr "Šírka okraja"
1717
b9ad6f2a 1718#: ../plugins/batt/batt.c:716
bac11e3f 1719msgid "Show Extended Information"
56904fe6 1720msgstr "Zobraziť rozširujúce informácie"
bac11e3f 1721
b9ad6f2a 1722#: ../plugins/batt/batt.c:717
b1c0d59b 1723msgid "Number of battery to monitor"
56904fe6 1724msgstr "Počet batérií na monitorovanie"
b1c0d59b 1725
b9ad6f2a 1726#: ../plugins/batt/batt.c:727
bac11e3f
AG
1727msgid "Display battery status using ACPI"
1728msgstr "Zobrazovať stav batérie pomocou ACPI"
1729
b1c0d59b 1730#: ../plugins/kbled/kbled.c:203 ../plugins/kbled/kbled.c:234
bac11e3f
AG
1731msgid "Keyboard LED"
1732msgstr "LED klávesnice"
1733
b1c0d59b 1734#: ../plugins/kbled/kbled.c:205
bac11e3f
AG
1735msgid "Show CapsLock"
1736msgstr "Zobrazovať CapsLock"
1737
b1c0d59b 1738#: ../plugins/kbled/kbled.c:206
bac11e3f
AG
1739msgid "Show NumLock"
1740msgstr "Zobrazovať NumLock"
1741
b1c0d59b 1742#: ../plugins/kbled/kbled.c:207
bac11e3f
AG
1743msgid "Show ScrollLock"
1744msgstr "Zobrazovať ScrollLock"
1745
b1c0d59b 1746#: ../plugins/kbled/kbled.c:235
bac11e3f
AG
1747msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1748msgstr "Indikátory stavu klávesov CapsLock, NumLock a ScrollLock"
1749
1750#. A label to allow for click through
b1c0d59b 1751#: ../plugins/indicator/indicator.c:694
bac11e3f
AG
1752msgid "No Indicators"
1753msgstr ""
1754
1755#: ../plugins/indicator/indicator.c:863 ../plugins/indicator/indicator.c:881
1756msgid "Indicator applets"
1757msgstr ""
1758
1759#: ../plugins/indicator/indicator.c:865
1760#, fuzzy
1761msgid "Indicator Applications"
1762msgstr "Aplikácie"
1763
1764#: ../plugins/indicator/indicator.c:866
1765msgid "Clock Indicator"
1766msgstr ""
1767
1768#: ../plugins/indicator/indicator.c:867
1769msgid "Messaging Menu"
1770msgstr ""
1771
1772#: ../plugins/indicator/indicator.c:868
1773#, fuzzy
1774msgid "Network Menu"
1775msgstr "Menu adresára"
1776
1777#: ../plugins/indicator/indicator.c:869
1778msgid "Session Menu"
1779msgstr ""
1780
1781#: ../plugins/indicator/indicator.c:870
1782#, fuzzy
1783msgid "Sound Menu"
1784msgstr "Poskytnúť ponuku"
1785
1786#: ../plugins/indicator/indicator.c:882
1787#, fuzzy
1788msgid "Add indicator applets to the panel"
1789msgstr "Pridať oddeľovač do panela"
1790
2b1a157a 1791#: ../plugins/monitors/monitors.c:285
bac11e3f
AG
1792#, c-format
1793msgid "CPU usage: %.2f%%"
56904fe6 1794msgstr "Využitie CPU: %.2f%%"
bac11e3f 1795
2b1a157a 1796#: ../plugins/monitors/monitors.c:386
bac11e3f
AG
1797#, c-format
1798msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
56904fe6 1799msgstr "Využitie RAM: %.1fMB (%.2f%%)"
bac11e3f 1800
2b1a157a 1801#: ../plugins/monitors/monitors.c:732 ../plugins/monitors/monitors.c:821
bac11e3f
AG
1802#, fuzzy
1803msgid "Resource monitors"
1804msgstr "Monitorovať rozhranie"
1805
2b1a157a 1806#: ../plugins/monitors/monitors.c:735
bac11e3f 1807msgid "CPU color"
56904fe6 1808msgstr "Farba CPU"
bac11e3f 1809
2b1a157a 1810#: ../plugins/monitors/monitors.c:736
bac11e3f 1811msgid "Display RAM usage"
56904fe6 1812msgstr "Zobraziť využitie RAM"
bac11e3f 1813
2b1a157a 1814#: ../plugins/monitors/monitors.c:737
bac11e3f 1815msgid "RAM color"
56904fe6 1816msgstr "Farba RAM"
bac11e3f 1817
2b1a157a 1818#: ../plugins/monitors/monitors.c:738
bac11e3f 1819msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
56904fe6 1820msgstr "Operácia po kliknutí (predvolená: lxtask)"
bac11e3f 1821
2b1a157a 1822#: ../plugins/monitors/monitors.c:822
bac11e3f 1823msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
56904fe6 1824msgstr "Zobraziť monitory (CPU, RAM)"
bac11e3f
AG
1825
1826#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:52
1827msgid "[N/A]"
56904fe6 1828msgstr "[N/A]"
bac11e3f 1829
b9ad6f2a 1830#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:806
bac11e3f 1831msgid "Enter New Location"
56904fe6 1832msgstr "Zadajte nové umiestnenie"
bac11e3f 1833
b9ad6f2a 1834#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:820
bac11e3f 1835msgid "_New Location:"
56904fe6 1836msgstr "_Nové umiestnenie:"
bac11e3f 1837
b9ad6f2a 1838#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:831
bac11e3f
AG
1839msgid ""
1840"Enter the:\n"
1841"- city, or\n"
1842"- city and state/country, or\n"
1843"- postal code\n"
1844"for which to retrieve the weather forecast."
1845msgstr ""
1846
b9ad6f2a
PL
1847#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:868
1848#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1001
bac11e3f 1849msgid "You must specify a location."
56904fe6 1850msgstr "Musíte zadať umiestnenie."
bac11e3f 1851
b9ad6f2a 1852#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:915
bac11e3f
AG
1853#, c-format
1854msgid "Location '%s' not found!"
56904fe6 1855msgstr "Umiestnenie '%s' sa nenašlo!"
bac11e3f 1856
b9ad6f2a 1857#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1074
bac11e3f 1858msgid "Preferences"
56904fe6 1859msgstr "Predvoľby"
bac11e3f 1860
b9ad6f2a 1861#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1080
bac11e3f 1862msgid "Refresh"
56904fe6 1863msgstr "Obnoviť"
bac11e3f 1864
b9ad6f2a 1865#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1086
bac11e3f 1866msgid "Quit"
56904fe6 1867msgstr "Ukončiť"
bac11e3f 1868
b9ad6f2a 1869#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1253
bac11e3f 1870msgid "Weather Preferences"
56904fe6 1871msgstr "Predvoľby počasia"
bac11e3f 1872
b9ad6f2a 1873#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1267
bac11e3f 1874msgid "Current Location"
56904fe6 1875msgstr "Súčasná poloha"
bac11e3f 1876
b9ad6f2a
PL
1877#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1271
1878#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1573
bac11e3f
AG
1879#, fuzzy
1880msgid "None configured"
1881msgstr "Kon_figurácia"
1882
b9ad6f2a
PL
1883#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1273
1884#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1570
bac11e3f 1885msgid "_Set"
56904fe6 1886msgstr "Na_staviť"
bac11e3f 1887
b9ad6f2a 1888#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1294
bac11e3f
AG
1889msgid "Display"
1890msgstr ""
1891
b9ad6f2a 1892#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1298
bac11e3f
AG
1893#, fuzzy
1894msgid "Name:"
1895msgstr "_Názov:"
1896
b9ad6f2a 1897#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1302
bac11e3f 1898msgid "Units:"
56904fe6 1899msgstr "Jednotky:"
bac11e3f 1900
b9ad6f2a 1901#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1306
bac11e3f 1902msgid "_Metric (°C)"
56904fe6 1903msgstr "_Metrické (°C)"
bac11e3f 1904
b9ad6f2a 1905#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1308
bac11e3f 1906msgid "_English (°F)"
56904fe6 1907msgstr "_Anglické (°F)"
bac11e3f 1908
b9ad6f2a 1909#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1343
bac11e3f 1910msgid "Forecast"
56904fe6 1911msgstr "Predpoveď"
bac11e3f 1912
b9ad6f2a 1913#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1347
bac11e3f 1914msgid "Updates:"
56904fe6 1915msgstr "Aktualizácie:"
bac11e3f 1916
b9ad6f2a 1917#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1351
bac11e3f 1918msgid "Ma_nual"
56904fe6 1919msgstr "Ma_nuálne"
bac11e3f 1920
b9ad6f2a 1921#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1355
bac11e3f 1922msgid "_Automatic, every"
56904fe6 1923msgstr "_Automatické, každých"
bac11e3f 1924
b9ad6f2a 1925#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1376
bac11e3f 1926msgid "minutes"
56904fe6 1927msgstr "minút"
bac11e3f 1928
b9ad6f2a 1929#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1385
bac11e3f 1930msgid "Source:"
56904fe6 1931msgstr "Zdroj:"
bac11e3f 1932
b9ad6f2a 1933#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1521
bac11e3f
AG
1934msgid "C_hange"
1935msgstr ""
1936
1937#. Both are available
b9ad6f2a 1938#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1612
bac11e3f
AG
1939#, c-format
1940msgid "Current Conditions for %s"
56904fe6 1941msgstr "Aktuálna predpoveď pre %s"
bac11e3f 1942
b9ad6f2a 1943#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1636
bac11e3f 1944msgid "Location:"
56904fe6 1945msgstr "Poloha:"
bac11e3f 1946
b9ad6f2a 1947#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1659
bac11e3f 1948msgid "Last updated:"
56904fe6 1949msgstr "Posledná aktualizácia:"
bac11e3f 1950
b9ad6f2a 1951#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1693
bac11e3f
AG
1952msgid "Feels like:"
1953msgstr ""
1954
b9ad6f2a 1955#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1719
bac11e3f 1956msgid "Humidity:"
56904fe6 1957msgstr "Vlhkosť:"
bac11e3f 1958
b9ad6f2a 1959#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1746
bac11e3f 1960msgid "Pressure:"
56904fe6 1961msgstr "Tlak:"
bac11e3f 1962
b9ad6f2a 1963#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1773
bac11e3f 1964msgid "Visibility:"
56904fe6 1965msgstr "Viditeľnosť:"
bac11e3f 1966
b9ad6f2a 1967#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1801
bac11e3f 1968msgid "Wind:"
56904fe6 1969msgstr "Vietor:"
bac11e3f 1970
b9ad6f2a 1971#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1824
bac11e3f 1972msgid "Sunrise:"
56904fe6 1973msgstr "Východ slnka:"
bac11e3f 1974
b9ad6f2a 1975#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1847
bac11e3f 1976msgid "Sunset:"
56904fe6 1977msgstr "Západ slnka:"
bac11e3f 1978
b9ad6f2a
PL
1979#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1955
1980#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2306
bac11e3f
AG
1981#, c-format
1982msgid "Forecast for %s unavailable."
56904fe6 1983msgstr "Predpoveď pre %s nie je dostupná."
bac11e3f 1984
b9ad6f2a
PL
1985#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1964
1986#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2311
56904fe6 1987#, c-format
bac11e3f 1988msgid "Location not set."
56904fe6 1989msgstr "Umiestnenie nie je zadané."
bac11e3f 1990
b9ad6f2a 1991#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:1981
bac11e3f
AG
1992#, c-format
1993msgid "Searching for '%s'..."
56904fe6 1994msgstr "Vyhľadáva sa '%s'..."
bac11e3f 1995
b9ad6f2a 1996#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2107
bac11e3f
AG
1997#, c-format
1998msgid "Location matches for '%s'"
1999msgstr ""
2000
b9ad6f2a 2001#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2127
bac11e3f 2002msgid "City"
56904fe6 2003msgstr "Mesto"
bac11e3f 2004
b9ad6f2a 2005#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2147
bac11e3f 2006msgid "Country"
56904fe6 2007msgstr "Krajina"
bac11e3f
AG
2008
2009#. make it nice and pretty
b9ad6f2a 2010#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2286
bac11e3f
AG
2011#, fuzzy
2012msgid "Currently in "
2013msgstr "Momentálne načítané moduly"
2014
b9ad6f2a 2015#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2292
bac11e3f 2016msgid "Today: "
56904fe6 2017msgstr "Dnes:"
bac11e3f 2018
b9ad6f2a 2019#: ../plugins/weather/weatherwidget.c:2293
bac11e3f 2020msgid "Tomorrow: "
56904fe6 2021msgstr "Zajtra:"
bac11e3f 2022
b9ad6f2a 2023#: ../plugins/weather/weather.c:415
bac11e3f 2024msgid "Weather Plugin"
56904fe6 2025msgstr "Predpoveď počasia"
bac11e3f 2026
b9ad6f2a 2027#: ../plugins/weather/weather.c:416
bac11e3f 2028msgid "Show weather conditions for a location."
56904fe6 2029msgstr "Zobrazí predpoveď počasia pre danú lokáciu."
bac11e3f 2030
b9ad6f2a 2031#: ../plugins/weather/yahooutil.c:51 ../plugins/weather/openweathermap.c:56
2b1a157a
AG
2032msgid "N"
2033msgstr ""
2034
b9ad6f2a 2035#: ../plugins/weather/yahooutil.c:52 ../plugins/weather/openweathermap.c:57
2b1a157a
AG
2036msgid "NNE"
2037msgstr ""
2038
b9ad6f2a 2039#: ../plugins/weather/yahooutil.c:53 ../plugins/weather/openweathermap.c:58
2b1a157a
AG
2040msgid "NE"
2041msgstr ""
2042
b9ad6f2a 2043#: ../plugins/weather/yahooutil.c:54 ../plugins/weather/openweathermap.c:59
2b1a157a
AG
2044msgid "ENE"
2045msgstr ""
2046
b9ad6f2a 2047#: ../plugins/weather/yahooutil.c:55 ../plugins/weather/openweathermap.c:60
2b1a157a
AG
2048msgid "E"
2049msgstr ""
2050
b9ad6f2a 2051#: ../plugins/weather/yahooutil.c:56 ../plugins/weather/openweathermap.c:61
2b1a157a
AG
2052msgid "ESE"
2053msgstr ""
2054
b9ad6f2a 2055#: ../plugins/weather/yahooutil.c:57 ../plugins/weather/openweathermap.c:62
2b1a157a
AG
2056msgid "SE"
2057msgstr ""
2058
b9ad6f2a 2059#: ../plugins/weather/yahooutil.c:58 ../plugins/weather/openweathermap.c:63
2b1a157a
AG
2060msgid "SSE"
2061msgstr ""
2062
b9ad6f2a 2063#: ../plugins/weather/yahooutil.c:59 ../plugins/weather/openweathermap.c:64
2b1a157a
AG
2064msgid "S"
2065msgstr ""
2066
b9ad6f2a 2067#: ../plugins/weather/yahooutil.c:60 ../plugins/weather/openweathermap.c:65
2b1a157a
AG
2068msgid "SSW"
2069msgstr ""
2070
b9ad6f2a 2071#: ../plugins/weather/yahooutil.c:61 ../plugins/weather/openweathermap.c:66
2b1a157a
AG
2072msgid "SW"
2073msgstr ""
2074
b9ad6f2a 2075#: ../plugins/weather/yahooutil.c:62 ../plugins/weather/openweathermap.c:67
2b1a157a
AG
2076msgid "WSW"
2077msgstr ""
2078
b9ad6f2a 2079#: ../plugins/weather/yahooutil.c:63 ../plugins/weather/openweathermap.c:68
2b1a157a
AG
2080msgid "W"
2081msgstr ""
2082
b9ad6f2a 2083#: ../plugins/weather/yahooutil.c:64 ../plugins/weather/openweathermap.c:69
2b1a157a
AG
2084msgid "WNW"
2085msgstr ""
2086
b9ad6f2a 2087#: ../plugins/weather/yahooutil.c:65 ../plugins/weather/openweathermap.c:70
2b1a157a
AG
2088msgid "NW"
2089msgstr ""
2090
b9ad6f2a 2091#: ../plugins/weather/yahooutil.c:66 ../plugins/weather/openweathermap.c:71
2b1a157a
AG
2092msgid "NNW"
2093msgstr ""
2094
2095#: ../plugins/weather/yahooutil.c:1086
2096msgid "Yahoo! Weather"
2097msgstr ""
2098
b9ad6f2a 2099#: ../plugins/weather/openweathermap.c:365
2b1a157a
AG
2100msgid "Mph"
2101msgstr ""
2102
b9ad6f2a 2103#: ../plugins/weather/openweathermap.c:365
2b1a157a
AG
2104msgid "m/s"
2105msgstr ""
2106
b9ad6f2a 2107#: ../plugins/weather/openweathermap.c:535
2b1a157a
AG
2108msgid "m"
2109msgstr ""
2110
b9ad6f2a 2111#: ../plugins/weather/openweathermap.c:932
2b1a157a
AG
2112msgid "OpenWeatherMap"
2113msgstr ""
2114
bac11e3f
AG
2115#~ msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
2116#~ msgstr ""
2117#~ " --log <číslo> -- nastaviť podrobnosti záznamu 0-5. 0 - žiadny 5 - "
2118#~ "podrobný\n"
2119
2120#~ msgid "Display Image and Tooltip"
2121#~ msgstr "Zobraziť obrázok a bublinový tip"
2122
2123#~ msgid "Normal"
2124#~ msgstr "Normálne"
2125
2126#~ msgid "Warning1"
2127#~ msgstr "Upozornenie1"
2128
2129#~ msgid "Warning2"
2130#~ msgstr "Upozornenie2"
2131
2132#~ msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
2133#~ msgstr "Nepodarilo sa spustiť nástroj na nastavenie času: %s"
2134
2135#~ msgid "<b>Icon</b>"
2136#~ msgstr "<b>Ikona</b>"
2137
2138#~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
2139#~ msgstr "Nastaviť Prepínanie rozloženia klávesnice"
2140
2141#~ msgid "image"
2142#~ msgstr "obrázok"
2143
2144#~ msgid "text"
2145#~ msgstr "text"
2146
2147#~ msgid "Per application settings"
2148#~ msgstr "Podľa nastavenia aplikácie"
2149
2150#~ msgid "Default layout:"
2151#~ msgstr "Štandardné rozloženie:"
2152
2153#~ msgid "Available Applications"
2154#~ msgstr "Dostupné aplikácie"
2155
2156#~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
2157#~ msgstr "Zobrazenie teploty systému, kesler.daniel@gmail.com"
2158
2159#~ msgid "Left\t"
2160#~ msgstr "Vľavo\t"
2161
2162#~ msgid "Top\t"
2163#~ msgstr "Hore\t"
2164
2165#~ msgid "Couldn't find pixmap file: %s"
2166#~ msgstr "Nebol nájdený súbor pixmap: %s"
2167
2168#~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
2169#~ msgstr "Č. plochy / Názov plochy"
2170
2171#~ msgid ""
2172#~ "Allows you to switch the keyboard layout and\n"
2173#~ "displays the currently selected layout."
2174#~ msgstr ""
2175#~ "Umožňuje vám prepínať rozloženie klávesnice\n"
2176#~ "zobrazuje práve vybrané rozloženie."
2177
2178#~ msgid "Other plugins available here"
2179#~ msgstr "Ostatné zásuvné moduly sú dostupné tu"
2180
2181#~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
2182#~ msgstr "Stará oznamovacia oblasť KDE/GNOME"
2183
2184#~ msgid "Enable Image:"
2185#~ msgstr "Zapnúť obrázok:"
2186
2187#~ msgid "Enable Transparency"
2188#~ msgstr "Zapnúť priesvitnosť"
2189
2190#~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
2191#~ msgstr " --configure -- spustiť konfiguračný nástroj\n"
2192
2193#~ msgid " -C -- same as --configure\n"
2194#~ msgstr " -C -- ekvivalent --configure\n"
2195
2196#~ msgid "Add Button"
2197#~ msgstr "Pridať tlačidlo"
2198
2199#~ msgid "Button Properties"
2200#~ msgstr "Vlastnosti tlačidla"
2201
2202#~ msgid "Remove Button"
2203#~ msgstr "Odstrániť tlačidlo"
2204
2205#~ msgid "Buttons"
2206#~ msgstr "Tlačidlá"
2207
2208#~ msgid "Accept SkipPager"
2209#~ msgstr "Prijať SkipPager"
2210
2211#~ msgid "Show Iconified windows"
2212#~ msgstr "Zobraziť ikonifikované okná"
2213
2214#~ msgid "Show mapped windows"
2215#~ msgstr "Zobraziť mapované okná"
2216
2217#~ msgid "Action"
2218#~ msgstr "Činnosť"
2219
2220#~ msgid "Kayboard Layout switcher"
2221#~ msgstr "Prepínanie rozloženia klávesnice"
2222
2223#~ msgid ""
2224#~ "Dynamic\n"
2225#~ "Pixels\n"
2226#~ "% Percent"
2227#~ msgstr ""
2228#~ "Dynamicky\n"
2229#~ "Pixelov\n"
2230#~ "% percent"
2231
2232#~ msgid ""
2233#~ "Left\n"
2234#~ "Center\n"
2235#~ "Right"
2236#~ msgstr ""
2237#~ "Vľavo\n"
2238#~ "Na stred\n"
2239#~ "Vpravo"
2240
2241#~ msgid ""
2242#~ "Left\n"
2243#~ "Right\n"
2244#~ "Top\n"
2245#~ "Bottom"
2246#~ msgstr ""
2247#~ "Vľavo\n"
2248#~ "Vpravo\n"
2249#~ "Hore\n"
2250#~ "Dolu"
2251
2252#~ msgid "Where to put the panel?"
2253#~ msgstr "Kam umiestniť panel?"
2254
2255#~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
2256#~ msgstr "Batéria: nabitá na %d %%, %s"
2257
2258#~ msgid "charging finished"
2259#~ msgstr "nabíjanie dokončené"
2260
2261#~ msgid "charging"
2262#~ msgstr "nabíja sa"
2263
2264#, fuzzy
2265#~ msgid "Add to desktop panel"
2266#~ msgstr "Pridať modul do panela"
2267
2268#~ msgid "Development"
2269#~ msgstr "Vývoj"
2270
bac11e3f
AG
2271#~ msgid "Graphics"
2272#~ msgstr "Grafika"
2273
2274#~ msgid "System Tools"
2275#~ msgstr "Systémové nástroje"
2276
2277#~ msgid "Office"
2278#~ msgstr "Kancelária"
2279
2280#~ msgid "Accessories"
2281#~ msgstr "Príslušenstvo"
2282
2283#~ msgid "% of edge"
2284#~ msgstr "% okraja"
2285
2286#~ msgid "Plugins"
2287#~ msgstr "Moduly"
2288
2289#, fuzzy
2290#~ msgid "Logout Command"
2291#~ msgstr "Príkaz na odhlásenie:"
2292
2293#~ msgid "lxpanel configurator"
2294#~ msgstr "Konfigurátor lxpanel"
2295
2296#~ msgid "Set Dock Type"
2297#~ msgstr "Dokk típus beállítása"
2298
2299#~ msgid "_Add"
2300#~ msgstr "新增(_A)"
2301
2302#~ msgid "_Remove"
2303#~ msgstr "移除(_R)"
2304
2305#~ msgid "Right-click to get context menu. Drag & Drop to change order."
2306#~ msgstr "可以按右鍵使用選單,用拖曳改變順序"
2307
2308#~ msgid "Plugins..."
2309#~ msgstr "外掛..."