Commit from LXDE Pootle server by user mbouzada.: 1230 of 1304 strings translated...
[lxde/lxpanel.git] / po / kk.po
CommitLineData
296401d3 1# Kazakh translation for lxpanel.
2# Copyright (C) 2012 The LXDE team
3# This file is distributed under the same license as the LXDE package.
4# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2012.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: master\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
4cc8b65a 10"POT-Creation-Date: 2014-03-27 08:58+0100\n"
2c2927e2 11"PO-Revision-Date: 2014-05-18 05:07+0000\n"
57aa05d5 12"Last-Translator: sotrud_nik <baurthefirst@gmail.com>\n"
296401d3 13"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
14"Language: kk\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
57aa05d5 19"X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
2c2927e2 20"X-POOTLE-MTIME: 1400389644.0\n"
296401d3 21
4cc8b65a
MB
22#. { "configure", N_("Preferences"), configure },
23#: ../src/configurator.c:55 ../src/gtk-run.c:361 ../src/plugins/menu.c:770
296401d3 24msgid "Run"
25msgstr "Жөнелту"
26
4cc8b65a 27#: ../src/configurator.c:57 ../src/plugins/menu.c:771
296401d3 28msgid "Restart"
29msgstr "Қайта қосу"
30
4cc8b65a 31#: ../src/configurator.c:58 ../src/plugins/menu.c:772
296401d3 32msgid "Logout"
33msgstr "Жүйеден шығу"
34
4cc8b65a 35#: ../src/configurator.c:549
296401d3 36msgid "Currently loaded plugins"
37msgstr "Ағымдағы жүктелген плагиндер"
38
4cc8b65a 39#: ../src/configurator.c:558
296401d3 40msgid "Stretch"
41msgstr "Созу"
42
4cc8b65a 43#: ../src/configurator.c:680
296401d3 44msgid "Add plugin to panel"
45msgstr "Панельге плагинді қосу"
46
4cc8b65a 47#: ../src/configurator.c:708
296401d3 48msgid "Available plugins"
49msgstr "Қолжетерлік плагиндер"
50
4cc8b65a 51#: ../src/configurator.c:1244
296401d3 52msgid "Logout command is not set"
53msgstr "Жүйеден шығу командасы орнатылмаған"
54
4cc8b65a 55#: ../src/configurator.c:1312
296401d3 56msgid "Select a directory"
57msgstr "Буманы таңдаңыз"
58
4cc8b65a 59#: ../src/configurator.c:1312 ../src/configurator.c:1419
296401d3 60msgid "Select a file"
61msgstr "Файлды таңдаңыз"
62
4cc8b65a 63#: ../src/configurator.c:1446
296401d3 64msgid "_Browse"
65msgstr "Қара_п шығу"
66
4cc8b65a
MB
67#: ../src/panel.c:660
68msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
83976792 69msgstr "Жаңа панель үшін орын жоқ. Бұрыштардың барлығы қолдануда болып тұр."
4cc8b65a
MB
70
71#: ../src/panel.c:687
296401d3 72msgid ""
73"Really delete this panel?\n"
74"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
75msgstr ""
76"Бұл панельді шынымен өшіру керек пе?\n"
77"<b>Ескерту: Бұл әрекетті қайтаруға болмайды.</b>"
78
4cc8b65a 79#: ../src/panel.c:689
296401d3 80msgid "Confirm"
81msgstr "Растау"
82
83#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
4cc8b65a 84#: ../src/panel.c:721
296401d3 85msgid "translator-credits"
86msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2012"
87
4cc8b65a 88#: ../src/panel.c:726
296401d3 89msgid "LXPanel"
90msgstr "LXPanel"
91
4cc8b65a 92#: ../src/panel.c:744
4cc8b65a 93msgid "Copyright (C) 2008-2013"
83976792 94msgstr "Copyright (C) 2008-2013"
296401d3 95
4cc8b65a 96#: ../src/panel.c:745
296401d3 97msgid "Desktop panel for LXDE project"
98msgstr "LXDE жобасы үшін жұмыс үстел панелі"
99
4cc8b65a 100#: ../src/panel.c:782
296401d3 101msgid "Add / Remove Panel Items"
102msgstr "Панель элементтерін қосу не өшіру"
103
4cc8b65a 104#: ../src/panel.c:791
296401d3 105#, c-format
106msgid "Remove \"%s\" From Panel"
107msgstr "Панельден \"%s\" өшіру"
108
4cc8b65a 109#: ../src/panel.c:803
296401d3 110msgid "Panel Settings"
111msgstr "Панель баптаулары"
112
4cc8b65a 113#: ../src/panel.c:809
296401d3 114msgid "Create New Panel"
115msgstr "Жаңа панельді жасау"
116
4cc8b65a 117#: ../src/panel.c:815
296401d3 118msgid "Delete This Panel"
119msgstr "Бұл панельді өшіру"
120
4cc8b65a 121#: ../src/panel.c:826
296401d3 122msgid "About"
123msgstr "Осы туралы"
124
4cc8b65a 125#: ../src/panel.c:834
296401d3 126msgid "Panel"
127msgstr "Панель"
128
4cc8b65a 129#: ../src/panel.c:847
296401d3 130#, c-format
131msgid "\"%s\" Settings"
132msgstr "\"%s\" баптаулары"
133
4cc8b65a 134#: ../src/panel.c:1109 ../src/panel.c:1117 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
296401d3 135msgid "Height:"
136msgstr "Биіктігі:"
137
4cc8b65a 138#: ../src/panel.c:1110 ../src/panel.c:1116 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
296401d3 139msgid "Width:"
140msgstr "Ені:"
141
4cc8b65a 142#: ../src/panel.c:1111 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
296401d3 143msgid "Left"
144msgstr "Сол жақ"
145
4cc8b65a 146#: ../src/panel.c:1112 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
296401d3 147msgid "Right"
148msgstr "Оң жақ"
149
4cc8b65a 150#: ../src/panel.c:1118 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
296401d3 151msgid "Top"
152msgstr "Жоғары"
153
4cc8b65a 154#: ../src/panel.c:1119 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
296401d3 155msgid "Bottom"
156msgstr "Төмен"
157
4cc8b65a 158#: ../src/panel.c:1428
296401d3 159#, c-format
160msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
161msgstr "lxpanel %s - UNIX жұмыс үстелдері үшін жеңіл GTK2+ панелі\n"
162
4cc8b65a 163#: ../src/panel.c:1429
296401d3 164#, c-format
165msgid "Command line options:\n"
166msgstr "Командалық жол опциялары:\n"
167
4cc8b65a 168#: ../src/panel.c:1430
296401d3 169#, c-format
170msgid " --help -- print this help and exit\n"
171msgstr " --help -- бұл көмек ақпаратын шығару мен шығу\n"
172
4cc8b65a 173#: ../src/panel.c:1431
296401d3 174#, c-format
175msgid " --version -- print version and exit\n"
176msgstr " --version -- нұсқасын шығару мен шығу\n"
177
4cc8b65a 178#: ../src/panel.c:1432
296401d3 179#, c-format
180msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
181msgstr " --log <number> -- лог деңгейін орнату 0-5. 0 - жоқ 5 - көп\n"
182
183#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
4cc8b65a 184#: ../src/panel.c:1434
296401d3 185#, c-format
186msgid " --profile name -- use specified profile\n"
187msgstr " --profile name -- көрсетілген профайлды қолдану\n"
188
4cc8b65a 189#: ../src/panel.c:1436
296401d3 190#, c-format
191msgid " -h -- same as --help\n"
192msgstr " -h -- тура --help сияқты\n"
193
4cc8b65a 194#: ../src/panel.c:1437
296401d3 195#, c-format
196msgid " -p -- same as --profile\n"
197msgstr " -p -- тура --profile сияқты\n"
198
4cc8b65a 199#: ../src/panel.c:1438
296401d3 200#, c-format
201msgid " -v -- same as --version\n"
202msgstr " -v -- тура --version сияқты\n"
203
204#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
4cc8b65a 205#: ../src/panel.c:1440
296401d3 206#, c-format
207msgid ""
208"\n"
209"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
210"\n"
211msgstr ""
212"\n"
213"Көбірек білу үшін http://lxde.org/ шолыңыз.\n"
214"\n"
215
4cc8b65a
MB
216#: ../src/plugin.c:370
217msgid "No file manager is configured."
83976792 218msgstr "Бапталған файлдар басқарушысы жоқ."
4cc8b65a
MB
219
220#: ../src/gtk-run.c:374
296401d3 221msgid "Enter the command you want to execute:"
222msgstr "Орындау үшін командалық жолды енгізіңіз:"
223
4cc8b65a
MB
224#. vim: set sw=4 et sts=4 ts=4 :
225#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchtaskbar.c:3414
4cc8b65a 226msgid "Application Launch and Task Bar"
83976792 227msgstr "Қолданбаларды жөнелту және тапсырмалар панелі"
4cc8b65a
MB
228
229#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:2
4cc8b65a 230msgid "<b>Mode:</b>"
83976792 231msgstr "<b>Режимі:</b>"
4cc8b65a
MB
232
233#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
234msgid "Launchers"
83976792 235msgstr "Жөнелткіштер"
4cc8b65a
MB
236
237#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
4cc8b65a 238msgid "<b>Launchbar</b>"
83976792 239msgstr "<b>Жөнелткіштер панелі</b>"
4cc8b65a
MB
240
241#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
242msgid "Show tooltips"
243msgstr "Қалқымалы кеңестерді көрсету"
244
245#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
246msgid "Icons only"
247msgstr "Тек таңбашалар"
248
249#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
250msgid "Flat buttons"
251msgstr "Жалпақ батырмалар"
252
253#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
254msgid "Show windows from all desktops"
255msgstr "Барлық жұмыс орындарынан терезелерді көрсету"
256
257#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
258msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
83976792 259msgstr "Тек тапсырмалар панелімен бір мониторда орналасқан терезелерді көрсету"
4cc8b65a
MB
260
261#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
262msgid "Use mouse wheel"
263msgstr "Тышқан дөңгелегін қолдану"
264
265#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
266msgid "Flash when there is any window requiring attention"
267msgstr "Терезе назарыңызды сұрап тұрса, батырманы жыпылықтау"
268
269#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
270msgid "Combine multiple application windows into a single button"
271msgstr "Қолданбаның бірнеше терезесін бір батырмаға біріктіру"
272
273#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
274msgid "Maximum width of task button"
275msgstr "Тапсырма батырмасының максималды ені"
276
277#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
278msgid "Spacing"
279msgstr "Аралық"
280
281#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
4cc8b65a 282msgid "<b>Taskbar</b>"
83976792 283msgstr "<b>Тапсырмалар панелі</b>"
4cc8b65a
MB
284
285#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
4cc8b65a 286msgid "Only Application Launch Bar"
83976792 287msgstr "Тек қолданбаларды жөнелту панелі"
4cc8b65a
MB
288
289#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
4cc8b65a 290msgid "Only Task Bar (Window List)"
83976792 291msgstr "Тек тапсырмалар жолағы (Терезелер тізімі)"
4cc8b65a
MB
292
293#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
4cc8b65a 294msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
83976792 295msgstr "Құрамындағы қолданбаларды жөнелту және тапсырмалар панелдері"
296401d3 296
61d1cdc7
MB
297#: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
298msgid "<b>Connection</b>"
299msgstr "<b>Байланыс</b>"
300
296401d3 301#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
61d1cdc7
MB
302msgid "Status:"
303msgstr "Күйі:"
296401d3 304
305#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
61d1cdc7
MB
306msgid "_Name:"
307msgstr "_Аты:"
296401d3 308
309#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
61d1cdc7
MB
310msgid "<b>Activity</b>"
311msgstr "<b>Белсенділігі</b>"
296401d3 312
313#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
61d1cdc7
MB
314msgid "Received:"
315msgstr "Алынған:"
296401d3 316
317#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
61d1cdc7
MB
318msgid "Sent:"
319msgstr "Жіберілген:"
296401d3 320
321#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
296401d3 322msgid "<b>Signal Strength</b>"
323msgstr "<b>Сигнал деңгейі</b>"
324
325#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
61d1cdc7
MB
326#, no-c-format
327msgid "0%"
328msgstr "0%"
296401d3 329
330#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
61d1cdc7
MB
331msgid "General"
332msgstr "Жалпы"
296401d3 333
334#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
61d1cdc7
MB
335msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
336msgstr "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
296401d3 337
338#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
61d1cdc7
MB
339msgid "Address:"
340msgstr "Адресі:"
296401d3 341
342#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
61d1cdc7
MB
343msgid "Destination:"
344msgstr "Мақсаты:"
296401d3 345
52025506
MB
346#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../src/plugins/netstat/netstat.c:362
347#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:373
61d1cdc7
MB
348msgid "Broadcast:"
349msgstr "Кеңтаратылым:"
296401d3 350
351#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
61d1cdc7
MB
352msgid "Subnet Mask:"
353msgstr "Желі маскасы:"
296401d3 354
355#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
61d1cdc7
MB
356msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
357msgstr "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
296401d3 358
359#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
61d1cdc7
MB
360msgid "Scope:"
361msgstr "Аймағы:"
296401d3 362
363#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
61d1cdc7
MB
364msgid "<b>Network Device</b>"
365msgstr "<b>Желілік құрылғы</b>"
296401d3 366
367#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
296401d3 368msgid "Type:"
369msgstr "Түрі:"
370
61d1cdc7
MB
371#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
372msgid "Support"
373msgstr "Қолдау"
374
296401d3 375#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
61d1cdc7
MB
376msgid "Con_figure"
377msgstr "Бап_тау"
378
379#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
380msgid "Dynamic"
381msgstr "Динамикалық"
296401d3 382
383#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
61d1cdc7
MB
384msgid "Pixels"
385msgstr "Пиксель"
386
387#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
296401d3 388#, no-c-format
389msgid "% Percent"
390msgstr "% пайыз"
391
296401d3 392#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
52025506 393msgid "None"
57aa05d5 394msgstr "Жоқ"
52025506
MB
395
396#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
52025506
MB
397msgid "Err"
398msgstr "Қате"
399
400#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
52025506 401msgid "Warn"
57aa05d5 402msgstr "Ескерту"
52025506
MB
403
404#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
405msgid "Info"
57aa05d5 406msgstr "Ақпарат"
52025506
MB
407
408#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
409msgid "All"
57aa05d5 410msgstr "Барлығы"
52025506
MB
411
412#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
61d1cdc7
MB
413msgid "Panel Preferences"
414msgstr "Панель баптаулары"
296401d3 415
52025506 416#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
61d1cdc7
MB
417msgid "Edge:"
418msgstr "Орналасуы:"
296401d3 419
52025506
MB
420#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
421msgid "Center"
422msgstr "Ортасы"
423
424#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
296401d3 425msgid "Alignment:"
426msgstr "Туралауы:"
427
52025506 428#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
61d1cdc7
MB
429msgid "Margin:"
430msgstr "Шеті:"
296401d3 431
52025506 432#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
4cc8b65a 433msgid "Monitor:"
83976792 434msgstr "Монитор:"
4cc8b65a
MB
435
436#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
61d1cdc7
MB
437msgid "<b>Position</b>"
438msgstr "<b>Орны</b>"
296401d3 439
4cc8b65a 440#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
52025506 441msgid "Icon size:"
57aa05d5 442msgstr "Таңбаша өлшемі:"
296401d3 443
4cc8b65a 444#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
61d1cdc7
MB
445msgid "<b>Size</b>"
446msgstr "<b>Өлшемі</b>"
296401d3 447
4cc8b65a 448#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
296401d3 449msgid "Geometry"
450msgstr "Геометриясы"
451
4cc8b65a 452#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
61d1cdc7
MB
453msgid "System theme"
454msgstr "Жүйелік тема"
455
4cc8b65a 456#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
61d1cdc7
MB
457msgid "Solid color (with opacity)"
458msgstr "Түсті қолдану (мөлдірлілікпен)"
459
4cc8b65a 460#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1479
296401d3 461msgid "Image"
462msgstr "Сурет"
463
4cc8b65a 464#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
61d1cdc7
MB
465msgid "Select an image file"
466msgstr "Сурет файлын таңдаңыз"
296401d3 467
4cc8b65a 468#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
61d1cdc7
MB
469msgid "<b>Background</b>"
470msgstr "<b>Фон</b>"
296401d3 471
4cc8b65a 472#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
61d1cdc7
MB
473msgid "Custom color"
474msgstr "Таңдауыңызша түс"
296401d3 475
4cc8b65a
MB
476#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../src/plugins/space.c:93
477#: ../src/plugins/batt/batt.c:632
61d1cdc7
MB
478msgid "Size"
479msgstr "Өлшемі"
296401d3 480
4cc8b65a 481#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
61d1cdc7
MB
482msgid "<b>Font</b>"
483msgstr "<b>Қаріп</b>"
296401d3 484
4cc8b65a 485#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
61d1cdc7
MB
486msgid "Appearance"
487msgstr "Сыртқы түрі"
296401d3 488
4cc8b65a 489#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
61d1cdc7
MB
490msgid "Panel Applets"
491msgstr "Панель апплеттері"
296401d3 492
4cc8b65a 493#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
61d1cdc7
MB
494msgid "Logout Command:"
495msgstr "Жүйеден шығу командасы:"
496
4cc8b65a 497#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
61d1cdc7
MB
498msgid "Terminal Emulator:"
499msgstr "Терминал эмуляторы:"
296401d3 500
4cc8b65a 501#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
61d1cdc7
MB
502msgid "File Manager:"
503msgstr "Файлдар басқарушысы:"
296401d3 504
4cc8b65a 505#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
61d1cdc7
MB
506msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
507msgstr "<b>Таңдамалы қолданбаларды көрсету</b>"
296401d3 508
4cc8b65a 509#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
61d1cdc7
MB
510msgid "Make window managers treat the panel as dock"
511msgstr "Панельдерді бір-біріне тіркеу"
296401d3 512
4cc8b65a 513#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
61d1cdc7
MB
514msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
515msgstr "Орынды резервілеу және жазық терезелермен жаппау"
296401d3 516
4cc8b65a 517#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
61d1cdc7
MB
518msgid "<b>Properties</b>"
519msgstr "<b>Қасиеттер</b>"
296401d3 520
4cc8b65a 521#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
61d1cdc7
MB
522msgid "Minimize panel when not in use"
523msgstr "Қолданбаған кезде панельді қайыру"
524
4cc8b65a 525#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
61d1cdc7
MB
526msgid "Size when minimized"
527msgstr "Қайырылған кездегі өлшемі"
528
4cc8b65a 529#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
52025506
MB
530msgid "pixels"
531msgstr "пиксельдер"
532
4cc8b65a 533#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
61d1cdc7
MB
534msgid "<b>Automatic hiding</b>"
535msgstr "<b>Автожасыру</b>"
296401d3 536
4cc8b65a 537#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
52025506 538msgid "Log level"
57aa05d5 539msgstr "Журналдау деңгейі"
52025506 540
4cc8b65a 541#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
52025506 542msgid "<b>Log level</b>"
57aa05d5 543msgstr "<b>Журналдау деңгейі</b>"
52025506 544
4cc8b65a 545#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
61d1cdc7
MB
546msgid "Advanced"
547msgstr "Кеңейтілген"
296401d3 548
4cc8b65a 549#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:276
296401d3 550msgid "CPU Usage Monitor"
551msgstr "CPU қолданылуы мониторы"
552
4cc8b65a 553#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:277 ../src/plugins/monitors/monitors.c:713
296401d3 554msgid "Display CPU usage"
555msgstr "Процессор қолданылуын көрсету"
556
4cc8b65a
MB
557#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:180 ../src/plugins/deskno/deskno.c:200
558msgid "Desktop Number / Workspace Name"
559msgstr "Жұмыс үстел нөмірі/Жұмыс орны атауы"
560
561#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:182 ../src/plugins/dclock.c:429
296401d3 562msgid "Bold font"
563msgstr "Жуан қаріп"
564
4cc8b65a 565#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:183
296401d3 566msgid "Display desktop names"
567msgstr "Жұмыс үстелдер аттарын көрсету"
568
4cc8b65a 569#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:201
296401d3 570msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
571msgstr "Жұмыс орын нөмірін көрсету, жазған cmeury@users.sf.net"
572
52025506 573#: ../src/plugins/image.c:161
296401d3 574msgid "Display Image and Tooltip"
575msgstr "Сурет пен қалқымалы кеңесті көрсету"
576
4cc8b65a 577#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:2450
4cc8b65a 578msgid "_Close all windows"
83976792 579msgstr "Барлық терезелерді ж_абу"
296401d3 580
581#. Add Raise menu item.
4cc8b65a 582#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3243
296401d3 583msgid "_Raise"
584msgstr "Кө_теру"
585
586#. Add Restore menu item.
4cc8b65a 587#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3248
296401d3 588msgid "R_estore"
589msgstr "Қа_лпына келтіру"
590
591#. Add Maximize menu item.
4cc8b65a 592#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3253
296401d3 593msgid "Ma_ximize"
594msgstr "Ж_азық қылу"
595
596#. Add Iconify menu item.
4cc8b65a 597#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3258
296401d3 598msgid "Ico_nify"
599msgstr "Таңба_шамен"
600
4cc8b65a 601#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3277
296401d3 602#, c-format
603msgid "Workspace _%d"
604msgstr "Жұмыс орны _%d"
605
4cc8b65a 606#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3282
296401d3 607#, c-format
608msgid "Workspace %d"
609msgstr "Жұмыс орны %d"
610
611#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
4cc8b65a 612#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3298
296401d3 613msgid "_All workspaces"
614msgstr "Б_арлық жұмыс орындары"
615
616#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
4cc8b65a 617#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3304
296401d3 618msgid "_Move to Workspace"
619msgstr "Жұмы_с орнына жылжыту"
620
621#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
4cc8b65a 622#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3310
296401d3 623msgid "_Close Window"
624msgstr "Те_резені жабу"
625
4cc8b65a
MB
626#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3312
627msgid "A_dd to Launcher"
83976792 628msgstr "Жөнелткіштер панеліне қо_су"
296401d3 629
4cc8b65a 630#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3313
4cc8b65a 631msgid "Rem_ove from Launcher"
83976792 632msgstr "Жөнелткіштер панелінен ө_шіру"
296401d3 633
4cc8b65a
MB
634#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3314
635msgid "_New Instance"
83976792 636msgstr "Ж_аңа экземпляр"
296401d3 637
4cc8b65a
MB
638#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3384
639msgid "Application Launch Bar"
640msgstr "Қолданбаларды жөнелту панелі"
296401d3 641
4cc8b65a
MB
642#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3385
643msgid "Bar with buttons to launch application"
644msgstr "Қолданбаларды жөнелту үшін батырмалары бар панель"
296401d3 645
4cc8b65a 646#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3395
296401d3 647msgid "Task Bar (Window List)"
648msgstr "Тапсырмалар жолағы (Терезелер тізімі)"
649
4cc8b65a 650#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3396
61d1cdc7
MB
651msgid ""
652"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
653"focus"
654msgstr ""
655"Тапсырмалар жолағы барлық ашық терезелерді көрсетеді, және оларды көлеңкелеу "
656"не оларнда фокусты алуға мүмкін қылады."
296401d3 657
4cc8b65a 658#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3415
4cc8b65a 659msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
2c2927e2 660msgstr ""
661"Қолданбаларды жөнелту немесе барлық ашық терезелерді көрсету үшін "
662"батырмалары бар панель"
4cc8b65a
MB
663
664#: ../src/plugins/dclock.c:423 ../src/plugins/dclock.c:443
665msgid "Digital Clock"
666msgstr "Цифрлық сағат"
667
668#: ../src/plugins/dclock.c:425
296401d3 669msgid "Clock Format"
670msgstr "Сағат пішімі"
671
4cc8b65a 672#: ../src/plugins/dclock.c:426
296401d3 673msgid "Tooltip Format"
674msgstr "Хабарлама пішімі"
675
4cc8b65a 676#: ../src/plugins/dclock.c:427
c9de76ce 677#, c-format
d58b1bfa 678msgid "Format codes: man 3 strftime; \\%n for line break"
c9de76ce 679msgstr "Пішім кодтары: man 3 strftime; \\%n жолды тасымалдау үшін"
296401d3 680
4cc8b65a 681#: ../src/plugins/dclock.c:428
296401d3 682msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
683msgstr "Шерту кезіндегі әрекеті (бастапқы: күнтізбені көрсету)"
684
4cc8b65a 685#: ../src/plugins/dclock.c:430
296401d3 686msgid "Tooltip only"
687msgstr "Тек қалқымалы кеңес"
688
4cc8b65a 689#: ../src/plugins/dclock.c:431
296401d3 690msgid "Center text"
691msgstr "Мәтін ортасында"
692
4cc8b65a 693#: ../src/plugins/dclock.c:444
296401d3 694msgid "Display digital clock and tooltip"
695msgstr "Цифрлық сағатты мен қалқымалы кеңесті көрсету"
696
4cc8b65a 697#: ../src/plugins/menu.c:421
296401d3 698msgid "Add to desktop"
699msgstr "Жұмыс үстеліне қосу"
700
4cc8b65a 701#: ../src/plugins/menu.c:428
296401d3 702msgid "Properties"
703msgstr "Қасиеттері"
704
4cc8b65a 705#: ../src/plugins/menu.c:1041 ../src/plugins/menu.c:1054
296401d3 706msgid "Menu"
707msgstr "Мәзір"
708
4cc8b65a
MB
709#: ../src/plugins/menu.c:1042 ../src/plugins/dirmenu.c:365
710msgid "Icon"
711msgstr "Таңбаша"
712
713#: ../src/plugins/menu.c:1055
296401d3 714msgid "Application Menu"
715msgstr "Қолданбалар мәзірі"
716
4cc8b65a 717#: ../src/plugins/separator.c:72
296401d3 718msgid "Separator"
719msgstr "Ажыратқыш"
720
4cc8b65a 721#: ../src/plugins/separator.c:73
296401d3 722msgid "Add a separator to the panel"
723msgstr "Панельге ажыратқышты қосу"
724
4cc8b65a 725#: ../src/plugins/pager.c:84 ../src/plugins/pager.c:98
296401d3 726msgid "Desktop Pager"
727msgstr "Жұмыс орындарын ауыстырғышы"
728
4cc8b65a 729#: ../src/plugins/pager.c:85 ../src/plugins/pager.c:99
296401d3 730msgid "Simple pager plugin"
731msgstr "Жұмыс орындарын ауыстыру"
732
4cc8b65a 733#: ../src/plugins/space.c:91 ../src/plugins/space.c:100
296401d3 734msgid "Spacer"
735msgstr "Ажыратқыш"
736
4cc8b65a 737#: ../src/plugins/space.c:101
296401d3 738msgid "Allocate space"
739msgstr "Орынды бөлу"
740
4cc8b65a 741#: ../src/plugins/tray.c:709
296401d3 742msgid "System Tray"
743msgstr "Жүйелік трей"
744
4cc8b65a 745#: ../src/plugins/tray.c:710
296401d3 746msgid "System tray"
747msgstr "Жүйелік трей"
748
d58b1bfa
MB
749#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:451
750msgid "New session is required for this option to take effect"
c9de76ce 751msgstr "Бұл өзгеріс іске асу үшін, сессияны қайта бастау керек"
d58b1bfa 752
52025506 753#. dialog
4cc8b65a 754#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:628
52025506 755msgid "Select Keyboard Model"
57aa05d5 756msgstr "Пернетақта моделін таңдаңыз"
296401d3 757
4cc8b65a
MB
758#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:651 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:778
759#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:954
52025506 760msgid "Description"
57aa05d5 761msgstr "Сипаттамасы"
296401d3 762
4cc8b65a 763#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:656 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:785
4cc8b65a 764msgid "Id"
2c2927e2 765msgstr "Id"
4cc8b65a 766
52025506 767#. dialog
4cc8b65a 768#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
52025506 769msgid "Select Layout Change Type"
57aa05d5 770msgstr "Пернетақта жаймасын ауыстыру түрін таңдаңыз"
296401d3 771
52025506 772#. dialog
4cc8b65a 773#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
52025506 774msgid "Add Keyboard Layout"
57aa05d5 775msgstr "Пернетақта жаймасын қосу"
296401d3 776
4cc8b65a 777#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:944 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1327
52025506 778msgid "Flag"
57aa05d5 779msgstr "Жалау"
52025506 780
4cc8b65a 781#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:949 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1331
52025506 782msgid "Layout"
57aa05d5 783msgstr "Жайма"
52025506 784
4cc8b65a 785#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1238 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1587
52025506 786msgid "Keyboard Layout Handler"
57aa05d5 787msgstr "Пернетақта жаймасын талдаушысы"
52025506 788
4cc8b65a 789#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1260
52025506 790msgid "Keyboard Model"
57aa05d5 791msgstr "Пернетақта моделі"
296401d3 792
4cc8b65a 793#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1281
52025506 794msgid "Keyboard Layouts"
57aa05d5 795msgstr "Пернетақта жаймалары"
296401d3 796
4cc8b65a 797#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1335
52025506 798msgid "Variant"
57aa05d5 799msgstr "Нұсқасы"
52025506 800
4cc8b65a 801#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1344
52025506 802msgid "Change Layout Option"
57aa05d5 803msgstr "Жайма опцияларын ауыстыру"
52025506 804
4cc8b65a 805#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1364
d58b1bfa 806msgid "Advanced setxkbmap Options"
c9de76ce 807msgstr "setxkbmap кеңейтілген баптаулары"
d58b1bfa 808
4cc8b65a 809#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1384
d58b1bfa 810msgid "Do _not reset existing options"
c9de76ce 811msgstr "Бар болып тұрған баптауларды таста_мау"
d58b1bfa 812
4cc8b65a 813#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1389
d58b1bfa 814msgid "Keep _system layouts"
c9de76ce 815msgstr "Жү_елік жаймаларды сақтап қалу"
d58b1bfa 816
4cc8b65a 817#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1398
52025506 818msgid "Per Window Settings"
57aa05d5 819msgstr "Әр терезе үшін баптау"
52025506 820
4cc8b65a 821#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1410
52025506 822msgid "_Remember layout for each window"
57aa05d5 823msgstr "Әр т_ерезе үшін жайманы есте сақтау"
52025506 824
4cc8b65a 825#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1419
52025506
MB
826msgid "Show Layout as"
827msgstr "Жайманы қалайша көрсету"
828
4cc8b65a 829#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1480
52025506 830msgid "Custom Image"
57aa05d5 831msgstr "Суретті көрсету"
52025506 832
4cc8b65a 833#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1481
52025506 834msgid "Text"
57aa05d5 835msgstr "Мәтін"
52025506 836
4cc8b65a 837#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1507
52025506 838msgid "Panel Icon Size"
57aa05d5 839msgstr "Таңбашалар панелінің өлшемі"
52025506 840
4cc8b65a 841#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1589
52025506 842msgid "Handle keyboard layouts"
57aa05d5 843msgstr "Пернетақта жаймасын талдау"
296401d3 844
4cc8b65a 845#: ../src/plugins/wincmd.c:193
296401d3 846msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
61d1cdc7
MB
847msgstr ""
848"Тышқанның сол жақ батырмасы барлық терезелерді қайырады. Орта батырмасы "
849"жасырады."
296401d3 850
4cc8b65a 851#: ../src/plugins/wincmd.c:227 ../src/plugins/wincmd.c:245
296401d3 852msgid "Minimize All Windows"
853msgstr "Барлық терезелерді қайыру"
854
4cc8b65a
MB
855#: ../src/plugins/wincmd.c:229
856msgid "Alternately iconify/shade and raise"
857msgstr "Альтернативті түрде таңбаша ету/қайыру мен қайтару"
858
859#: ../src/plugins/wincmd.c:246
296401d3 860msgid ""
861"Sends commands to all desktop windows.\n"
862"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
863msgstr ""
864"Барлық терезелерге командаларды жібереді.\n"
865"Мүмкін командалар 1) таңбаша ету мен 2) қайыру"
866
4cc8b65a 867#: ../src/plugins/dirmenu.c:208
296401d3 868msgid "Open in _Terminal"
869msgstr "Терм_иналда ашу"
870
4cc8b65a
MB
871#: ../src/plugins/dirmenu.c:361 ../src/plugins/dirmenu.c:377
872msgid "Directory Menu"
873msgstr "Бумалар мәзірі"
874
875#: ../src/plugins/dirmenu.c:363
296401d3 876msgid "Directory"
877msgstr "Бума"
878
4cc8b65a 879#: ../src/plugins/dirmenu.c:364
296401d3 880msgid "Label"
881msgstr "Белгі"
882
4cc8b65a 883#: ../src/plugins/dirmenu.c:378
4cc8b65a 884msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
2c2927e2 885msgstr "Бумаларды ағаш түрінде шолу (Авторы = PCMan)"
296401d3 886
4cc8b65a 887#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:480
296401d3 888msgid "Normal"
889msgstr "Қалыпты"
890
4cc8b65a 891#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:481
296401d3 892msgid "Warning1"
893msgstr "Warning1"
894
4cc8b65a 895#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:482
296401d3 896msgid "Warning2"
897msgstr "Warning2"
898
4cc8b65a 899#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:483
296401d3 900msgid "Automatic sensor location"
901msgstr "Сенсорларды автоанықтау"
902
4cc8b65a 903#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:484
296401d3 904msgid "Sensor"
905msgstr "Сенсор"
906
4cc8b65a 907#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:485
296401d3 908msgid "Automatic temperature levels"
909msgstr "Температураның автодеңгейлері"
910
4cc8b65a 911#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:486
296401d3 912msgid "Warning1 Temperature"
913msgstr "1-ші ескерту температурасы"
914
4cc8b65a 915#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:487
296401d3 916msgid "Warning2 Temperature"
917msgstr "2-ші ескерту температурасы"
918
4cc8b65a 919#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:531
296401d3 920msgid "Temperature Monitor"
921msgstr "Температураны бақылаушысы"
922
4cc8b65a 923#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:533
296401d3 924msgid "Display system temperature"
925msgstr "Жүйелік температураны көрсету"
926
4cc8b65a
MB
927#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:329
928#, c-format
929msgid ""
930"Frequency: %d MHz\n"
931"Governor: %s"
932msgstr ""
2c2927e2 933"Жиілік: %d МГц\n"
934"Режимі: %s"
4cc8b65a
MB
935
936#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:421
937msgid "CPUFreq frontend"
2c2927e2 938msgstr "CPUFreq фронтенді"
4cc8b65a
MB
939
940#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:422
941msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
942msgstr ""
2c2927e2 943"Процессор жиілігін көрсетеді, режимін және жиілігін өзгерту мүмкіндігін "
944"береді"
4cc8b65a 945
296401d3 946#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
947#. Display current level in tooltip.
948#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
4cc8b65a
MB
949#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:363
950#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:545
296401d3 951msgid "Volume control"
952msgstr "Дыбыс деңгейі"
953
954#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
4cc8b65a 955#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:666
296401d3 956msgid "Volume Control"
957msgstr "Дыбыс деңгейі"
958
959#. Create a frame as the child of the viewport.
960#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
4cc8b65a 961#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:503
296401d3 962msgid "Volume"
963msgstr "Дыбыс"
964
965#. Create a check button as the child of the vertical box.
4cc8b65a 966#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:522
296401d3 967msgid "Mute"
968msgstr "Басу"
969
4cc8b65a 970#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:639
61d1cdc7
MB
971msgid ""
972"Error, you need to install an application to configure the sound "
973"(pavucontol, alsamixer ...)"
974msgstr ""
975"Қате, сізге дыбысты басқаратын қолданбаны орнату керек (pavucontol, "
976"alsamixer ...)"
296401d3 977
4cc8b65a 978#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:668
d58b1bfa 979msgid "Display and control volume for ALSA"
c9de76ce 980msgstr "ALSA үшін дыбыс деңгейін көрсету және басқару"
d58b1bfa 981
61d1cdc7 982#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:180
296401d3 983msgid "<Hidden Access Point>"
984msgstr "<Жасырын қатынау нүктесі>"
985
61d1cdc7 986#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:213
296401d3 987msgid "Wireless Networks not found in range"
988msgstr "Сымсыз желілер табылмады"
989
990#. Repair
61d1cdc7 991#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:247
296401d3 992msgid "Repair"
993msgstr "Түзету"
994
995#. interface down
61d1cdc7 996#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:252
296401d3 997msgid "Disable"
998msgstr "Сөндіру"
999
52025506 1000#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:342
296401d3 1001msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1002msgstr "Сымсыз байланыста байланыс жоқ"
1003
52025506 1004#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:344
296401d3 1005msgid "Network cable is plugged out"
1006msgstr "Желілік кабель алынған"
1007
52025506 1008#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:346
296401d3 1009msgid "Connection has limited or no connectivity"
1010msgstr "Байланыс шектелген немесе онда байланыс жоқ"
1011
52025506
MB
1012#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:350 ../src/plugins/netstat/netstat.c:361
1013#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:372
296401d3 1014msgid "IP Address:"
1015msgstr "IP адресі:"
1016
52025506 1017#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:351
296401d3 1018msgid "Remote IP:"
1019msgstr "Қашықтағы IP:"
1020
52025506
MB
1021#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:352 ../src/plugins/netstat/netstat.c:363
1022#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:374
296401d3 1023msgid "Netmask:"
1024msgstr "Желі маскасы:"
1025
52025506
MB
1026#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1027#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
296401d3 1028msgid "Activity"
1029msgstr "Белсенділігі"
1030
52025506
MB
1031#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1032#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
296401d3 1033msgid "Sent"
1034msgstr "Жіберілген"
1035
52025506
MB
1036#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1037#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
296401d3 1038msgid "Received"
1039msgstr "Алынған"
1040
52025506
MB
1041#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:354 ../src/plugins/netstat/netstat.c:366
1042#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:377
296401d3 1043msgid "bytes"
1044msgstr "байт"
1045
52025506
MB
1046#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:355 ../src/plugins/netstat/netstat.c:367
1047#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:378
296401d3 1048msgid "packets"
1049msgstr "пакеттер"
1050
52025506 1051#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:358
296401d3 1052#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
1053msgid "Wireless"
1054msgstr "Сымсыз"
1055
52025506 1056#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:360
296401d3 1057msgid "Protocol:"
1058msgstr "Хаттама:"
1059
52025506 1060#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:364 ../src/plugins/netstat/netstat.c:375
296401d3 1061msgid "HW Address:"
1062msgstr "HW адресі:"
1063
4cc8b65a 1064#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:515
296401d3 1065msgid "Manage Networks"
1066msgstr "Желілерді басқару"
1067
4cc8b65a 1068#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:517
296401d3 1069msgid "Monitor and Manage networks"
1070msgstr "Желілерді бақылау мен басқару"
1071
1072#. create dialog
61d1cdc7 1073#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:86
296401d3 1074msgid "Setting Encryption Key"
1075msgstr "Шифрлеу кілтін орнату"
1076
1077#. messages
61d1cdc7 1078#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:96
296401d3 1079msgid ""
1080"This wireless network was encrypted.\n"
1081"You must have the encryption key."
1082msgstr ""
1083"Сымсыз желі шифрленген.\n"
1084"Сізде шифрлеу кілті болуы керек."
1085
61d1cdc7 1086#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:101
296401d3 1087msgid "Encryption Key:"
1088msgstr "Шифрлеу кілті:"
1089
1090#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
1091msgid "Interface to monitor"
1092msgstr "Бақылау үшін интерфейс"
1093
1094#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
1095msgid "Config tool"
1096msgstr "Баптау сайманы"
1097
1098#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
1099msgid "Network Status Monitor"
1100msgstr "Жүйелік қалып-күй бақылаушысы"
1101
1102#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
1103msgid "Monitor network status"
1104msgstr "Желі күйін бақылау"
1105
1106#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
1107#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
1108msgid "Unknown"
1109msgstr "Белгісіз"
1110
1111#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
1112msgid "Connection Properties"
1113msgstr "Байланыс қасиеттері"
1114
1115#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
1116#, c-format
1117msgid "Connection Properties: %s"
1118msgstr "Байланыс қасиеттері: %s"
1119
1120#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
1121#, c-format
1122msgid "%lu packet"
1123msgid_plural "%lu packets"
1124msgstr[0] "%lu пакет"
1125
1126#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
1127#, c-format
1128msgid ""
1129"There was an error displaying help:\n"
1130"%s"
1131msgstr ""
1132"Көмек ақпаратын көрсету кезінде қате кетті:\n"
1133"%s"
1134
1135#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
1136#, c-format
1137msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
1138msgstr "Уақытты баптау қолданбасын жөнелту қатесі: %s"
1139
1140#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
1141#, c-format
1142msgid "Network Connection: %s"
1143msgstr "Желілік байланыс: %s"
1144
1145#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
1146msgid "Network Connection"
1147msgstr "Желілік байланыс"
1148
4cc8b65a 1149#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:814
296401d3 1150msgid "Interface"
1151msgstr "Сыртқы түрі"
1152
4cc8b65a 1153#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:815
296401d3 1154msgid "The current interface the icon is monitoring."
1155msgstr "Белсенді байланыстың таңбашасы."
1156
4cc8b65a 1157#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:822
296401d3 1158msgid "Orientation"
1159msgstr "Бағдары"
1160
4cc8b65a 1161#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:823
296401d3 1162msgid "The orientation of the tray."
1163msgstr "Трей бағдары."
1164
4cc8b65a 1165#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:831
296401d3 1166msgid "Tooltips Enabled"
1167msgstr "Қалқымалы кеңестер іске қосылған"
1168
4cc8b65a 1169#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:832
296401d3 1170msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1171msgstr "Таңбашаның қалқымалы кеңестері іске қосылған ба, соны анықтайды."
1172
4cc8b65a 1173#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
296401d3 1174msgid "Show Signal"
1175msgstr "Сигналды көрсету"
1176
4cc8b65a 1177#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:840
296401d3 1178msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1179msgstr "Сигналдың деңгейін көрсету керек пе, соны анықтайды."
1180
4cc8b65a 1181#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:949
296401d3 1182#, c-format
1183msgid ""
1184"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1185"\n"
1186"%s"
1187msgstr ""
1188"Келесі мәселені шешу үшін жүйелік администраторыңызға хабарласыңыз:\n"
1189"\n"
1190"%s"
1191
1192#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1193msgid "Name"
1194msgstr "Аты"
1195
1196#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1197msgid "The interface name"
1198msgstr "Интерфейс аты"
1199
1200#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
4cc8b65a 1201#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2036
296401d3 1202msgid "State"
1203msgstr "Күйі"
1204
1205#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1206msgid "The interface state"
1207msgstr "Интерфейс аты"
1208
1209#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1210msgid "Stats"
1211msgstr "Статистика"
1212
1213#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1214msgid "The interface packets/bytes statistics"
1215msgstr "Интерфейстің пакеттер/байттар статистикасы"
1216
1217#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1218msgid "Whether the interface is a wireless interface"
1219msgstr "Интерфейс сымсыз интерфейс пе"
1220
1221#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1222msgid "Signal"
1223msgstr "Сигнал"
1224
1225#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1226msgid "Wireless signal strength percentage"
1227msgstr "Сымсыз желі сигнал деңгейінің пайызы"
1228
1229#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1230#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1231msgid "Error"
1232msgstr "Қате"
1233
1234#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1235msgid "The current error condition"
1236msgstr "Қатенің ағымдағы қалып-күйі"
1237
4cc8b65a
MB
1238#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1239#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1206
296401d3 1240#, c-format
1241msgid "Unable to open socket: %s"
1242msgstr "Сокетті ашу мүмкін емес: %s"
1243
4cc8b65a
MB
1244#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1245#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1232
296401d3 1246#, c-format
1247msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
1248msgstr "SIOCGIFFLAGS қатесі: %s"
1249
4cc8b65a 1250#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
296401d3 1251msgid "AMPR NET/ROM"
1252msgstr "AMPR NET/ROM"
1253
4cc8b65a 1254#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
296401d3 1255msgid "Ethernet"
1256msgstr "Ethernet"
1257
4cc8b65a 1258#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
296401d3 1259msgid "AMPR AX.25"
1260msgstr "AMPR AX.25"
1261
4cc8b65a
MB
1262#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1263#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
296401d3 1264msgid "16/4 Mbps Token Ring"
1265msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
1266
4cc8b65a 1267#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
296401d3 1268msgid "ARCnet"
1269msgstr "ARCnet"
1270
4cc8b65a 1271#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
296401d3 1272msgid "Frame Relay DLCI"
1273msgstr "Frame Relay DLCI"
1274
4cc8b65a 1275#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
296401d3 1276msgid "Metricom Starmode IP"
1277msgstr "Metricom Starmode IP"
1278
4cc8b65a 1279#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
296401d3 1280msgid "Serial Line IP"
1281msgstr "Serial Line IP"
1282
4cc8b65a 1283#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
296401d3 1284msgid "VJ Serial Line IP"
1285msgstr "VJ Serial Line IP"
1286
4cc8b65a 1287#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
296401d3 1288msgid "6-bit Serial Line IP"
1289msgstr "6-bit Serial Line IP"
1290
4cc8b65a 1291#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
296401d3 1292msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
1293msgstr "VJ 6-bit Serial Line IP"
1294
4cc8b65a 1295#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
296401d3 1296msgid "Adaptive Serial Line IP"
1297msgstr "Adaptive Serial Line IP"
1298
4cc8b65a 1299#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
296401d3 1300msgid "AMPR ROSE"
1301msgstr "AMPR ROSE"
1302
4cc8b65a 1303#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
296401d3 1304msgid "Generic X.25"
1305msgstr "Generic X.25"
1306
4cc8b65a 1307#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
296401d3 1308msgid "Point-to-Point Protocol"
1309msgstr "Point-to-Point Protocol"
1310
4cc8b65a 1311#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
296401d3 1312msgid "(Cisco)-HDLC"
1313msgstr "(Cisco)-HDLC"
1314
4cc8b65a 1315#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
296401d3 1316msgid "LAPB"
1317msgstr "LAPB"
1318
4cc8b65a 1319#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
296401d3 1320msgid "IPIP Tunnel"
1321msgstr "IPIP Tunnel"
1322
4cc8b65a 1323#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
296401d3 1324msgid "Frame Relay Access Device"
1325msgstr "Frame Relay Access Device"
1326
4cc8b65a 1327#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
296401d3 1328msgid "Local Loopback"
1329msgstr "Local Loopback"
1330
4cc8b65a 1331#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
296401d3 1332msgid "Fiber Distributed Data Interface"
1333msgstr "Fiber Distributed Data Interface"
1334
4cc8b65a 1335#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
296401d3 1336msgid "IPv6-in-IPv4"
1337msgstr "IPv6-in-IPv4"
1338
4cc8b65a 1339#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
296401d3 1340msgid "HIPPI"
1341msgstr "HIPPI"
1342
4cc8b65a 1343#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
296401d3 1344msgid "Ash"
1345msgstr "Ash"
1346
4cc8b65a 1347#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
296401d3 1348msgid "Econet"
1349msgstr "Econet"
1350
4cc8b65a 1351#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
296401d3 1352msgid "IrLAP"
1353msgstr "IrLAP"
1354
4cc8b65a 1355#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1164
296401d3 1356#, c-format
1357msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
1358msgstr "SIOCGIFCONF қатесі: %s"
1359
4cc8b65a 1360#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1257
296401d3 1361#, c-format
1362msgid "No network devices found"
1363msgstr "Желілік құрылғылар табылмады"
1364
1365#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1366#, c-format
1367msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
1368msgstr "/proc/net/dev ашу мүмкін емес: %s"
1369
4cc8b65a 1370#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
4cc8b65a 1371msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
2c2927e2 1372msgstr "/proc/net/dev талдау мүмкін емес. Деректер жоқ."
4cc8b65a
MB
1373
1374#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
296401d3 1375msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
1376msgstr "/proc/net/dev талдау мүмкін емес. Пішімі белгісіз."
1377
4cc8b65a
MB
1378#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1379#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
296401d3 1380#, c-format
1381msgid "Could not parse interface name from '%s'"
1382msgstr "'%s' ішінен интерфейс атын талдау мүмкін емес"
1383
4cc8b65a
MB
1384#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1385#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
296401d3 1386#, c-format
61d1cdc7
MB
1387msgid ""
1388"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1389"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1390msgstr ""
1391"'%s' үшін интерфейс статистикасын талдау мүмкін емес. prx_idx = %d; ptx_idx "
1392"= %d; brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
296401d3 1393
4cc8b65a 1394#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
4cc8b65a 1395msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
2c2927e2 1396msgstr "/proc/net/wireless талдау мүмкін емес. Деректер жоқ."
4cc8b65a
MB
1397
1398#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
296401d3 1399msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
1400msgstr "/proc/net/wireless талдау мүмкін емес. Пішімі белгісіз."
1401
4cc8b65a 1402#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
296401d3 1403#, c-format
1404msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
1405msgstr "'%s' үшін сымсыз байланыс ақпаратын талдау мүмкін емес. link_idx = %d;"
1406
4cc8b65a 1407#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
296401d3 1408#, c-format
1409msgid "Could not connect to interface, '%s'"
1410msgstr "Интерфейске қатынау мүмкін емес, '%s'"
1411
4cc8b65a 1412#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
296401d3 1413#, c-format
1414msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
1415msgstr "Интерфейске ioctl жіберу мүмкін емес, '%s'"
1416
4cc8b65a 1417#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
296401d3 1418#, c-format
1419msgid "Could not parse command line '%s': %s"
1420msgstr "'%s' командалық жолын талдау мүмкін емес: %s"
1421
4cc8b65a 1422#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
296401d3 1423msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
1424msgstr "'netstat' шығысын талдау мүмкін емес. Пішімі белгісіз"
1425
1426#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1427msgid "Disconnected"
1428msgstr "Байланыспаған"
1429
1430#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1431msgid "Idle"
1432msgstr "Іссіз"
1433
1434#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1435msgid "Sending"
1436msgstr "Жіберу"
1437
1438#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1439msgid "Receiving"
1440msgstr "Алу"
1441
1442#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1443msgid "Sending/Receiving"
1444msgstr "Жіберу/Алу"
1445
4cc8b65a 1446#: ../src/plugins/batt/batt.c:151
296401d3 1447#, c-format
1448msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1449msgstr "Батарея: заряды %d%%, %d:%02d толғанша дейін"
1450
4cc8b65a 1451#: ../src/plugins/batt/batt.c:162
296401d3 1452#, c-format
1453msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1454msgstr "Батарея: заряды %d%%, %d:%02d қалды"
1455
4cc8b65a 1456#: ../src/plugins/batt/batt.c:168
296401d3 1457#, c-format
1458msgid "Battery: %d%% charged"
1459msgstr "Батарея: заряды %d%%"
1460
4cc8b65a
MB
1461#: ../src/plugins/batt/batt.c:178
1462#, c-format
1463msgid ""
1464"\n"
1465"%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1466msgstr ""
2c2927e2 1467"\n"
1468"%sТолық энергия (дизайн):\t\t%5d мВт*сағ"
4cc8b65a
MB
1469
1470#: ../src/plugins/batt/batt.c:180
1471#, c-format
1472msgid ""
1473"\n"
1474"%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1475msgstr ""
2c2927e2 1476"\n"
1477"%sТолық энергия:\t\t\t%5d мВт*сағ"
4cc8b65a
MB
1478
1479#: ../src/plugins/batt/batt.c:182
1480#, c-format
1481msgid ""
1482"\n"
1483"%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1484msgstr ""
2c2927e2 1485"\n"
1486"%sАғымдағы энергиясы:\t\t\t%5d мВт*сағ"
4cc8b65a
MB
1487
1488#: ../src/plugins/batt/batt.c:184
1489#, c-format
1490msgid ""
1491"\n"
1492"%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1493msgstr ""
2c2927e2 1494"\n"
1495"%sАғымдағы қорегі:\t\t\t%5d мВт"
4cc8b65a
MB
1496
1497#: ../src/plugins/batt/batt.c:187
1498#, c-format
1499msgid ""
1500"\n"
1501"%sCharge full design:\t%5d mAh"
1502msgstr ""
2c2927e2 1503"\n"
1504"%sТолық заряд (дизайн):\t%5d мА*сағ"
4cc8b65a
MB
1505
1506#: ../src/plugins/batt/batt.c:189
1507#, c-format
1508msgid ""
1509"\n"
1510"%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1511msgstr ""
2c2927e2 1512"\n"
1513"%sТолық заряд:\t\t\t%5d мА*сағ"
4cc8b65a
MB
1514
1515#: ../src/plugins/batt/batt.c:191
1516#, c-format
1517msgid ""
1518"\n"
1519"%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1520msgstr ""
2c2927e2 1521"\n"
1522"%sАғымдағы заряд:\t\t\t%5d мА*сағ"
4cc8b65a
MB
1523
1524#: ../src/plugins/batt/batt.c:193
1525#, c-format
1526msgid ""
1527"\n"
1528"%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1529msgstr ""
2c2927e2 1530"\n"
1531"%sАғымдағы ток:\t\t\t%5d мА"
4cc8b65a
MB
1532
1533#: ../src/plugins/batt/batt.c:196
1534#, c-format
1535msgid ""
1536"\n"
1537"%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1538msgstr ""
2c2927e2 1539"\n"
1540"%sАғымдағы кернеу:\t\t%.3lf В"
4cc8b65a
MB
1541
1542#: ../src/plugins/batt/batt.c:234
1543msgid "No batteries found"
1544msgstr "Батареялар табылмады"
1545
1546#: ../src/plugins/batt/batt.c:619 ../src/plugins/batt/batt.c:642
1547msgid "Battery Monitor"
1548msgstr "Батарея бақылаушысы"
1549
1550#: ../src/plugins/batt/batt.c:622
296401d3 1551msgid "Hide if there is no battery"
1552msgstr "Батарея болмаса, жасыру"
1553
4cc8b65a 1554#: ../src/plugins/batt/batt.c:624
296401d3 1555msgid "Alarm command"
1556msgstr "Ескерту командасы"
1557
4cc8b65a 1558#: ../src/plugins/batt/batt.c:625
296401d3 1559msgid "Alarm time (minutes left)"
1560msgstr "Ескерту уақыты (минут қалды)"
1561
4cc8b65a 1562#: ../src/plugins/batt/batt.c:626
296401d3 1563msgid "Background color"
1564msgstr "Фон түсі"
1565
4cc8b65a 1566#: ../src/plugins/batt/batt.c:627
296401d3 1567msgid "Charging color 1"
1568msgstr "Зарядталу түсі 1"
1569
4cc8b65a 1570#: ../src/plugins/batt/batt.c:628
296401d3 1571msgid "Charging color 2"
1572msgstr "Зарядталу түсі 2"
1573
4cc8b65a 1574#: ../src/plugins/batt/batt.c:629
296401d3 1575msgid "Discharging color 1"
1576msgstr "Заряд беру түсі 1"
1577
4cc8b65a 1578#: ../src/plugins/batt/batt.c:630
296401d3 1579msgid "Discharging color 2"
1580msgstr "Заряд беру түсі 2"
1581
4cc8b65a 1582#: ../src/plugins/batt/batt.c:631
296401d3 1583msgid "Border width"
1584msgstr "Шек ені"
1585
4cc8b65a
MB
1586#: ../src/plugins/batt/batt.c:633
1587msgid "Show Extended Information"
2c2927e2 1588msgstr "Кеңейтілген ақпаратты көрсету"
296401d3 1589
4cc8b65a 1590#: ../src/plugins/batt/batt.c:643
296401d3 1591msgid "Display battery status using ACPI"
1592msgstr "Батарея күйін ACPI көмегімен көрсету"
1593
4cc8b65a 1594#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:257
296401d3 1595msgid "Show CapsLock"
1596msgstr "CapsLock көрсету"
1597
4cc8b65a 1598#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:258
296401d3 1599msgid "Show NumLock"
1600msgstr "NumLock көрсету"
1601
4cc8b65a 1602#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:259
296401d3 1603msgid "Show ScrollLock"
1604msgstr "ScrollLock көрсету"
1605
4cc8b65a 1606#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:293
296401d3 1607msgid "Keyboard LED"
1608msgstr "Пернетақта шамдары"
1609
4cc8b65a 1610#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:295
296401d3 1611msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1612msgstr "CapsLock, NumLock пен ScrollLock пернелері үшін индикатор"
1613
1614#. A label to allow for click through
61d1cdc7 1615#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:698
296401d3 1616msgid "No Indicators"
1617msgstr "Индикаторлар жоқ"
1618
61d1cdc7 1619#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:897
296401d3 1620msgid "Indicator Applications"
1621msgstr "Индикатор қолданбалары"
1622
61d1cdc7 1623#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:898
296401d3 1624msgid "Clock Indicator"
1625msgstr "Сағат индикаторы"
1626
61d1cdc7 1627#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:899
296401d3 1628msgid "Messaging Menu"
1629msgstr "Хабарламалар мәзірі"
1630
61d1cdc7 1631#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:900
296401d3 1632msgid "Network Menu"
1633msgstr "Желілік мәзір"
1634
61d1cdc7 1635#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:901
296401d3 1636msgid "Session Menu"
1637msgstr "Сессия мәзірі"
1638
61d1cdc7 1639#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:902
296401d3 1640msgid "Sound Menu"
1641msgstr "Дыбыс мәзірі"
1642
61d1cdc7 1643#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:928
296401d3 1644msgid "Indicator applets"
1645msgstr "Индикатор апплеттері"
1646
61d1cdc7 1647#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:930
296401d3 1648msgid "Add indicator applets to the panel"
1649msgstr "Панельге индикатор апплеттерін қосу"
1650
52025506 1651#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:277
61d1cdc7
MB
1652#, c-format
1653msgid "CPU usage: %.2f%%"
95008305 1654msgstr "CPU қолданылуы: %.2f%%"
61d1cdc7 1655
52025506 1656#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:360
61d1cdc7
MB
1657#, c-format
1658msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
95008305 1659msgstr "Жады қолданылуы: %.1fMB (%.2f%%)"
61d1cdc7 1660
4cc8b65a 1661#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:714
296401d3 1662msgid "CPU color"
1663msgstr "Процессор түсі"
1664
4cc8b65a 1665#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:715
296401d3 1666msgid "Display RAM usage"
1667msgstr "Жады қолданылуын көрсету"
1668
4cc8b65a 1669#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:716
296401d3 1670msgid "RAM color"
1671msgstr "Жады түсі"
1672
4cc8b65a 1673#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:717
61d1cdc7 1674msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
95008305 1675msgstr "Шерту кезіндегі әрекеті (бастапқы: lxtask)"
61d1cdc7 1676
4cc8b65a 1677#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:810
296401d3 1678msgid "Resource monitors"
1679msgstr "Ресурстар бақылаушысы"
1680
4cc8b65a 1681#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:812
296401d3 1682msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
1683msgstr "Мониторларды көрсету (процессор, жады)"
1684
4cc8b65a
MB
1685#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:50
1686msgid "[N/A]"
2c2927e2 1687msgstr "[Қолжетерсіз]"
4cc8b65a
MB
1688
1689#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:784
1690msgid "Enter New Location"
2c2927e2 1691msgstr "Жаңа орналасуды енгізіңіз"
296401d3 1692
4cc8b65a 1693#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:798
4cc8b65a 1694msgid "_New Location:"
2c2927e2 1695msgstr "Жаңа ор_наласу:"
4cc8b65a
MB
1696
1697#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:809
1698msgid ""
1699"Enter the:\n"
1700"- city, or\n"
1701"- city and state/country, or\n"
1702"- postal code\n"
1703"for which to retrieve the weather forecast."
1704msgstr ""
2c2927e2 1705"Ауа райы болжамын алу үшін енгізіңіз:\n"
1706"- қала, немесе\n"
1707"- қала және штат/ел, немесе\n"
1708"- пошта индесі."
4cc8b65a
MB
1709
1710#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:846
1711#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:979
1712msgid "You must specify a location."
2c2927e2 1713msgstr "Орналасуды көрсетуіңіз керек."
4cc8b65a
MB
1714
1715#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:893
1716#, c-format
1717msgid "Location '%s' not found!"
2c2927e2 1718msgstr "'%s' орналасуы табылмады!"
4cc8b65a
MB
1719
1720#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1051
4cc8b65a 1721msgid "Preferences"
2c2927e2 1722msgstr "Баптаулар"
4cc8b65a
MB
1723
1724#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1057
1725msgid "Refresh"
2c2927e2 1726msgstr "Жаңарту"
4cc8b65a
MB
1727
1728#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1063
1729msgid "Quit"
2c2927e2 1730msgstr "Шығу"
4cc8b65a
MB
1731
1732#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1160
4cc8b65a 1733msgid "Weather Preferences"
2c2927e2 1734msgstr "Ауа райы баптаулары"
4cc8b65a
MB
1735
1736#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1174
4cc8b65a 1737msgid "Current Location"
2c2927e2 1738msgstr "Ағымдағы орналасу"
4cc8b65a
MB
1739
1740#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1178
1741#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1475
4cc8b65a 1742msgid "None configured"
2c2927e2 1743msgstr "Ешбірі бапталмаған"
4cc8b65a
MB
1744
1745#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1180
1746#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1472
1747msgid "_Set"
2c2927e2 1748msgstr "Ор_нату"
4cc8b65a
MB
1749
1750#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1201
1751msgid "Display"
2c2927e2 1752msgstr "Көрсету"
4cc8b65a
MB
1753
1754#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1205
4cc8b65a 1755msgid "Name:"
2c2927e2 1756msgstr "Аты:"
4cc8b65a
MB
1757
1758#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1209
1759msgid "Units:"
2c2927e2 1760msgstr "Өлшем бірліктері:"
4cc8b65a
MB
1761
1762#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1213
1763msgid "_Metric (°C)"
2c2927e2 1764msgstr "_Метрлік (°C)"
4cc8b65a
MB
1765
1766#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1215
1767msgid "_English (°F)"
2c2927e2 1768msgstr "Ағ_ылшын (°F)"
4cc8b65a
MB
1769
1770#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1250
1771msgid "Forecast"
2c2927e2 1772msgstr "Болжам"
4cc8b65a
MB
1773
1774#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1254
1775msgid "Updates:"
2c2927e2 1776msgstr "Жаңартулар:"
4cc8b65a
MB
1777
1778#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1258
1779msgid "Ma_nual"
2c2927e2 1780msgstr "Қолме_н"
4cc8b65a
MB
1781
1782#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1262
1783msgid "_Automatic, every"
2c2927e2 1784msgstr "_Автоматты түрде, әр"
4cc8b65a
MB
1785
1786#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1278
1787msgid "minutes"
2c2927e2 1788msgstr "минут"
4cc8b65a
MB
1789
1790#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1287
1791msgid "Source:"
2c2927e2 1792msgstr "Көзі:"
4cc8b65a
MB
1793
1794#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1428
4cc8b65a 1795msgid "C_hange"
2c2927e2 1796msgstr "Ө_згерту"
4cc8b65a
MB
1797
1798#. Both are available
1799#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1519
1800#, c-format
1801msgid "Current Conditions for %s"
2c2927e2 1802msgstr "%s үшін ағымдағы күйі"
4cc8b65a
MB
1803
1804#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1543
1805msgid "Location:"
2c2927e2 1806msgstr "Орналасу:"
4cc8b65a
MB
1807
1808#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1566
1809msgid "Last updated:"
2c2927e2 1810msgstr "Соңғы жаңартылған:"
4cc8b65a
MB
1811
1812#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1593
1813msgid "Feels like:"
2c2927e2 1814msgstr "Сезіледі:"
4cc8b65a
MB
1815
1816#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1618
1817msgid "Humidity:"
2c2927e2 1818msgstr "Ылғалдылық:"
4cc8b65a
MB
1819
1820#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1645
4cc8b65a 1821msgid "Pressure:"
2c2927e2 1822msgstr "Қысым:"
4cc8b65a
MB
1823
1824#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1672
1825msgid "Visibility:"
2c2927e2 1826msgstr "Көріну:"
4cc8b65a
MB
1827
1828#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1700
1829msgid "Wind:"
2c2927e2 1830msgstr "Жел:"
4cc8b65a
MB
1831
1832#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1723
1833msgid "Sunrise:"
2c2927e2 1834msgstr "Күннің шығуы:"
4cc8b65a
MB
1835
1836#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1746
1837msgid "Sunset:"
2c2927e2 1838msgstr "Күннің батуы:"
4cc8b65a
MB
1839
1840#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1854
1841#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2190
1842#, c-format
1843msgid "Forecast for %s unavailable."
2c2927e2 1844msgstr "%s үшін болжам қолжетерсіз."
4cc8b65a
MB
1845
1846#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1863
1847#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2195
2c2927e2 1848#, c-format
4cc8b65a 1849msgid "Location not set."
2c2927e2 1850msgstr "Орналасу көрсетілмеген."
4cc8b65a
MB
1851
1852#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1880
1853#, c-format
1854msgid "Searching for '%s'..."
2c2927e2 1855msgstr "'%s' іздеу..."
4cc8b65a
MB
1856
1857#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2006
1858#, c-format
1859msgid "Location matches for '%s'"
2c2927e2 1860msgstr "'%s' үшін сәйкес орналасулар"
4cc8b65a
MB
1861
1862#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2026
1863msgid "City"
2c2927e2 1864msgstr "Қала"
4cc8b65a
MB
1865
1866#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2046
1867msgid "Country"
2c2927e2 1868msgstr "Ел"
4cc8b65a
MB
1869
1870#. make it nice and pretty
1871#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2177
4cc8b65a 1872msgid "Currently in "
2c2927e2 1873msgstr "Ағымдағы "
4cc8b65a
MB
1874
1875#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2179
1876msgid "Today: "
2c2927e2 1877msgstr "Бүгін: "
4cc8b65a
MB
1878
1879#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2180
1880msgid "Tomorrow: "
2c2927e2 1881msgstr "Ертең: "
4cc8b65a
MB
1882
1883#: ../src/plugins/weather/weather.c:285
4cc8b65a 1884msgid "Weather Plugin"
2c2927e2 1885msgstr "Ауа райы плагині"
52025506 1886
4cc8b65a
MB
1887#: ../src/plugins/weather/weather.c:287
1888msgid "Show weather conditions for a location."
2c2927e2 1889msgstr "Орналасу үшін ауа райы күйін көрсету."
4cc8b65a
MB
1890
1891#~ msgid "Model"
1892#~ msgstr "Модель"
1893
1894#~ msgid "WNCKPager"
1895#~ msgstr "WNCKPager"
1896
52025506
MB
1897#~ msgid "<b>Icon</b>"
1898#~ msgstr "<b>Таңбаша</b>"
1899
1900#~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
1901#~ msgstr "Пернетақта жаймаларын ауыстырушысын баптау"
1902
1903#~ msgid "image"
1904#~ msgstr "сурет"
1905
1906#~ msgid "text"
1907#~ msgstr "мәтін"
1908
1909#~ msgid "Per application settings"
1910#~ msgstr "Қолданбаға тиісті баптаулар"
1911
1912#~ msgid "Default layout:"
1913#~ msgstr "Бастапқы жаймасы:"