[l10n] Russian translation update.
[lxde/lxpanel.git] / po / cs.po
CommitLineData
3f29459e 1# Czech translations for lxpanel package.
2# Copyright (C) 2009 THE lxpanel'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the lxpanel package.
4# Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2009.
172423c2 5#
3f29459e 6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: lxpanel 0.3.99\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
4cc8b65a 10"POT-Creation-Date: 2014-03-27 08:58+0100\n"
2a2bcc5f 11"PO-Revision-Date: 2014-07-27 22:13+0000\n"
12"Last-Translator: Jan Helebrant <jhelebrant@seznam.cz>\n"
172423c2 13"Language: cs\n"
3f29459e 14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
2a2bcc5f 18"X-Generator: Pootle 2.6.0-rc1\n"
19"X-POOTLE-MTIME: 1406499198.000000\n"
3f29459e 20
4cc8b65a
MB
21#. { "configure", N_("Preferences"), configure },
22#: ../src/configurator.c:55 ../src/gtk-run.c:361 ../src/plugins/menu.c:770
3f29459e 23msgid "Run"
24msgstr "Spustit"
25
4cc8b65a 26#: ../src/configurator.c:57 ../src/plugins/menu.c:771
3f29459e 27msgid "Restart"
28msgstr "Restartovat"
29
4cc8b65a 30#: ../src/configurator.c:58 ../src/plugins/menu.c:772
3f29459e 31msgid "Logout"
32msgstr "Odhlásit se"
33
4cc8b65a 34#: ../src/configurator.c:549
3f29459e 35msgid "Currently loaded plugins"
36msgstr "Právě zavedené zásuvné moduly"
37
4cc8b65a 38#: ../src/configurator.c:558
3f29459e 39msgid "Stretch"
40msgstr "Natáhnout"
41
4cc8b65a 42#: ../src/configurator.c:680
3f29459e 43msgid "Add plugin to panel"
a222c457 44msgstr "Přidat zásuvný modul na panel"
3f29459e 45
4cc8b65a 46#: ../src/configurator.c:708
3f29459e 47msgid "Available plugins"
48msgstr "Dostupné zásuvné moduly"
49
4cc8b65a 50#: ../src/configurator.c:1244
3f29459e 51msgid "Logout command is not set"
52msgstr "Příkaz pro ohlášení není nastaven"
53
4cc8b65a 54#: ../src/configurator.c:1312
559b46bf 55msgid "Select a directory"
72b41f89 56msgstr "Vyberte adresář"
559b46bf 57
4cc8b65a 58#: ../src/configurator.c:1312 ../src/configurator.c:1419
3f29459e 59msgid "Select a file"
60msgstr "Vyberte soubor"
61
4cc8b65a 62#: ../src/configurator.c:1446
3f29459e 63msgid "_Browse"
64msgstr "_Procházet"
65
4cc8b65a
MB
66#: ../src/panel.c:660
67msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
918537f0 68msgstr "Není tu místo pro další panel. Všechny strany jsou zabrané."
4cc8b65a
MB
69
70#: ../src/panel.c:687
3f29459e 71msgid ""
72"Really delete this panel?\n"
73"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
74msgstr ""
75"Opravdu chcete smazat tento panel?\n"
76"<b>Varování: Tuto akci nelze vzít zpět.</b>"
77
4cc8b65a 78#: ../src/panel.c:689
3f29459e 79msgid "Confirm"
80msgstr "Potvrdit"
81
0bd1ea3e 82#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
4cc8b65a 83#: ../src/panel.c:721
0bd1ea3e 84msgid "translator-credits"
130b3633 85msgstr "Michal Várady, Alois Nešpor"
0bd1ea3e 86
4cc8b65a 87#: ../src/panel.c:726
0bd1ea3e 88msgid "LXPanel"
72b41f89 89msgstr "LXPanel"
0bd1ea3e 90
4cc8b65a 91#: ../src/panel.c:744
4cc8b65a 92msgid "Copyright (C) 2008-2013"
918537f0 93msgstr "Copyright (C) 2008-2013"
0bd1ea3e 94
4cc8b65a 95#: ../src/panel.c:745
0bd1ea3e 96msgid "Desktop panel for LXDE project"
72b41f89 97msgstr "Panel pracovní plochy projektu LXDE"
0bd1ea3e 98
4cc8b65a 99#: ../src/panel.c:782
3f29459e 100msgid "Add / Remove Panel Items"
130b3633 101msgstr "Přidat / odebrat položky panelu"
3f29459e 102
4cc8b65a 103#: ../src/panel.c:791
3f29459e 104#, c-format
105msgid "Remove \"%s\" From Panel"
106msgstr "Odebrat \"%s\" z panelu"
107
4cc8b65a 108#: ../src/panel.c:803
3f29459e 109msgid "Panel Settings"
110msgstr "Nastavení panelu"
111
4cc8b65a 112#: ../src/panel.c:809
559b46bf
MB
113msgid "Create New Panel"
114msgstr "Vytvořit nový panel"
115
4cc8b65a 116#: ../src/panel.c:815
3f29459e 117msgid "Delete This Panel"
118msgstr "Smazat tento panel"
119
4cc8b65a 120#: ../src/panel.c:826
0bd1ea3e 121msgid "About"
72b41f89 122msgstr "O aplikaci"
0bd1ea3e 123
4cc8b65a 124#: ../src/panel.c:834
3f29459e 125msgid "Panel"
126msgstr "Panel"
127
4cc8b65a 128#: ../src/panel.c:847
3f29459e 129#, c-format
130msgid "\"%s\" Settings"
131msgstr "Nastavení \"%s\""
132
4cc8b65a 133#: ../src/panel.c:1109 ../src/panel.c:1117 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
172423c2
MB
134msgid "Height:"
135msgstr "Výška:"
136
4cc8b65a 137#: ../src/panel.c:1110 ../src/panel.c:1116 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
172423c2
MB
138msgid "Width:"
139msgstr "Šířka:"
140
4cc8b65a 141#: ../src/panel.c:1111 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
172423c2
MB
142msgid "Left"
143msgstr "Vlevo"
144
4cc8b65a 145#: ../src/panel.c:1112 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
172423c2
MB
146msgid "Right"
147msgstr "Vpravo"
148
4cc8b65a 149#: ../src/panel.c:1118 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
172423c2
MB
150msgid "Top"
151msgstr "Nahoře"
152
4cc8b65a 153#: ../src/panel.c:1119 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
172423c2
MB
154msgid "Bottom"
155msgstr "Dole"
156
4cc8b65a 157#: ../src/panel.c:1428
3f29459e 158#, c-format
159msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
172423c2
MB
160msgstr ""
161"lxpanel %s - odlehčený panel napsaný v GTK2+ pro UNIXová pracovní prostředí\n"
3f29459e 162
4cc8b65a 163#: ../src/panel.c:1429
3f29459e 164#, c-format
165msgid "Command line options:\n"
166msgstr "Volby příkazové řádky:\n"
167
4cc8b65a 168#: ../src/panel.c:1430
3f29459e 169#, c-format
170msgid " --help -- print this help and exit\n"
171msgstr " --help -- zobrazí tuto nápovědu a ukončí se\n"
172
4cc8b65a 173#: ../src/panel.c:1431
3f29459e 174#, c-format
175msgid " --version -- print version and exit\n"
176msgstr " --version -- zobrazí informace o verzi a ukončí se\n"
177
4cc8b65a 178#: ../src/panel.c:1432
3f29459e 179#, c-format
180msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
52025506 181msgstr ""
2a2bcc5f 182" --log <number> -- nastaví úroveň protokolování na 0-5. 0 - žádné 5 - "
172423c2 183"podrobné\n"
3f29459e 184
7247ef85 185#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
4cc8b65a 186#: ../src/panel.c:1434
3f29459e 187#, c-format
188msgid " --profile name -- use specified profile\n"
189msgstr " --profile název -- použije zadaný profil\n"
190
4cc8b65a 191#: ../src/panel.c:1436
3f29459e 192#, c-format
193msgid " -h -- same as --help\n"
194msgstr " -h -- stejné jako --help\n"
195
4cc8b65a 196#: ../src/panel.c:1437
3f29459e 197#, c-format
198msgid " -p -- same as --profile\n"
199msgstr " -p -- stejné jako --profile\n"
200
4cc8b65a 201#: ../src/panel.c:1438
3f29459e 202#, c-format
203msgid " -v -- same as --version\n"
204msgstr " -v -- stejné jako --version\n"
205
7247ef85 206#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
4cc8b65a 207#: ../src/panel.c:1440
3f29459e 208#, c-format
209msgid ""
210"\n"
211"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
212"\n"
213msgstr ""
214"\n"
130b3633 215"Podrobnosti naleznete na webové stránce http://lxde.org/.\n"
3f29459e 216"\n"
217
4cc8b65a
MB
218#: ../src/plugin.c:370
219msgid "No file manager is configured."
918537f0 220msgstr "Není nastaven žádný správce souborů."
4cc8b65a
MB
221
222#: ../src/gtk-run.c:374
3f29459e 223msgid "Enter the command you want to execute:"
224msgstr "Zadejte příkaz ke spuštění:"
225
4cc8b65a
MB
226#. vim: set sw=4 et sts=4 ts=4 :
227#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchtaskbar.c:3414
4cc8b65a 228msgid "Application Launch and Task Bar"
918537f0 229msgstr "Panel úloh a spouštění aplikací"
4cc8b65a
MB
230
231#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:2
4cc8b65a 232msgid "<b>Mode:</b>"
918537f0 233msgstr "<b>Režim</b>"
4cc8b65a
MB
234
235#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
236msgid "Launchers"
918537f0 237msgstr "Spouštěče"
4cc8b65a
MB
238
239#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
4cc8b65a 240msgid "<b>Launchbar</b>"
918537f0 241msgstr "<b>Panel spouštění</b>"
4cc8b65a
MB
242
243#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
244msgid "Show tooltips"
245msgstr "Zobrazovat tipy"
246
247#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
248msgid "Icons only"
249msgstr "Pouze ikony"
250
251#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
252msgid "Flat buttons"
253msgstr "Rovná tlačítka"
254
255#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
256msgid "Show windows from all desktops"
257msgstr "Zobrazit okna všech pracovních ploch"
258
259#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
260msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
918537f0 261msgstr "Zobrazovat okna pouze na tom samém monitoru jako lištu úloh"
4cc8b65a
MB
262
263#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
264msgid "Use mouse wheel"
265msgstr "Používat kolečko myši"
266
267#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
268msgid "Flash when there is any window requiring attention"
269msgstr "Blikat při žádosti okna"
270
271#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
272msgid "Combine multiple application windows into a single button"
273msgstr "Kombinovat více oken aplikací do jediného tlačítka"
274
275#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
276msgid "Maximum width of task button"
277msgstr "Maximální šířka tlačítka úlohy"
278
279#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
280msgid "Spacing"
281msgstr "Rozestupy"
282
283#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
4cc8b65a 284msgid "<b>Taskbar</b>"
918537f0 285msgstr "<b>Panel úloh</b>"
4cc8b65a
MB
286
287#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
4cc8b65a 288msgid "Only Application Launch Bar"
918537f0 289msgstr "Pouze panel spouštění aplikací"
4cc8b65a
MB
290
291#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
4cc8b65a 292msgid "Only Task Bar (Window List)"
918537f0 293msgstr "Pouze panel úloh (Seznam oken)"
4cc8b65a
MB
294
295#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
4cc8b65a 296msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
918537f0 297msgstr "Integrovaný panel spouštění aplikací a panel úloh"
5fd72dd5 298
61d1cdc7
MB
299#: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
300msgid "<b>Connection</b>"
301msgstr "<b>Připojení</b>"
302
5fd72dd5 303#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
61d1cdc7
MB
304msgid "Status:"
305msgstr "Stav:"
5fd72dd5
MB
306
307#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
61d1cdc7
MB
308msgid "_Name:"
309msgstr "_Název:"
5fd72dd5
MB
310
311#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
61d1cdc7
MB
312msgid "<b>Activity</b>"
313msgstr "<b>Aktivita</b>"
5fd72dd5
MB
314
315#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
61d1cdc7
MB
316msgid "Received:"
317msgstr "Přijato:"
5fd72dd5
MB
318
319#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
61d1cdc7
MB
320msgid "Sent:"
321msgstr "Odesláno:"
5fd72dd5
MB
322
323#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
5fd72dd5
MB
324msgid "<b>Signal Strength</b>"
325msgstr "<b>Síla signálu</b>"
326
327#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
61d1cdc7
MB
328#, no-c-format
329msgid "0%"
330msgstr "0%"
5fd72dd5 331
61d1cdc7
MB
332#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
333msgid "General"
334msgstr "Obecné"
5fd72dd5
MB
335
336#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
61d1cdc7
MB
337msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
338msgstr "<b>Internetový protokol (IPv4)</b>"
5fd72dd5
MB
339
340#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
61d1cdc7
MB
341msgid "Address:"
342msgstr "Adresa:"
5fd72dd5
MB
343
344#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
61d1cdc7
MB
345msgid "Destination:"
346msgstr "Cíl:"
5fd72dd5 347
52025506
MB
348#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../src/plugins/netstat/netstat.c:362
349#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:373
61d1cdc7
MB
350msgid "Broadcast:"
351msgstr "Broadcast:"
5fd72dd5
MB
352
353#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
61d1cdc7
MB
354msgid "Subnet Mask:"
355msgstr "Maska podsítě:"
5fd72dd5
MB
356
357#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
61d1cdc7
MB
358msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
359msgstr "<b>Internetový protokol (IPv6)</b>"
5fd72dd5
MB
360
361#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
61d1cdc7
MB
362msgid "Scope:"
363msgstr "Rozsah:"
5fd72dd5
MB
364
365#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
61d1cdc7
MB
366msgid "<b>Network Device</b>"
367msgstr "<b>Síťové zařízení</b>"
5fd72dd5
MB
368
369#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
5fd72dd5
MB
370msgid "Type:"
371msgstr "Typ:"
372
61d1cdc7
MB
373#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
374msgid "Support"
375msgstr "Podpora"
376
5fd72dd5 377#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
61d1cdc7
MB
378msgid "Con_figure"
379msgstr "Kon_figurovat"
380
381#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
382msgid "Dynamic"
383msgstr "Dynamické"
5fd72dd5
MB
384
385#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
61d1cdc7
MB
386msgid "Pixels"
387msgstr "Pixely"
388
389#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
5fd72dd5
MB
390#, no-c-format
391msgid "% Percent"
392msgstr "% procent"
393
5fd72dd5 394#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
52025506 395msgid "None"
1a47f905 396msgstr "Žádný"
52025506
MB
397
398#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
52025506
MB
399msgid "Err"
400msgstr "Chyba"
401
402#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
52025506 403msgid "Warn"
1a47f905 404msgstr "Varování"
52025506
MB
405
406#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
407msgid "Info"
1a47f905 408msgstr "Informace"
52025506
MB
409
410#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
411msgid "All"
1a47f905 412msgstr "Vše"
52025506
MB
413
414#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
61d1cdc7
MB
415msgid "Panel Preferences"
416msgstr "Předvolby panelu"
5fd72dd5 417
52025506 418#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
61d1cdc7
MB
419msgid "Edge:"
420msgstr "Roh:"
5fd72dd5 421
52025506
MB
422#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
423msgid "Center"
424msgstr "Uprostřed"
425
426#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
5fd72dd5
MB
427msgid "Alignment:"
428msgstr "Zarovnání:"
429
52025506 430#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
61d1cdc7
MB
431msgid "Margin:"
432msgstr "Okraj:"
5fd72dd5 433
52025506 434#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
4cc8b65a 435msgid "Monitor:"
918537f0 436msgstr "Monitor:"
4cc8b65a
MB
437
438#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
61d1cdc7
MB
439msgid "<b>Position</b>"
440msgstr "<b>Pozice</b>"
5fd72dd5 441
4cc8b65a 442#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
52025506 443msgid "Icon size:"
1a47f905 444msgstr "Velikost ikon:"
5fd72dd5 445
4cc8b65a 446#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
61d1cdc7
MB
447msgid "<b>Size</b>"
448msgstr "<b>Velikost</b>"
5fd72dd5 449
4cc8b65a 450#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
5fd72dd5
MB
451msgid "Geometry"
452msgstr "Geometrie"
453
4cc8b65a 454#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
61d1cdc7
MB
455msgid "System theme"
456msgstr "Systémový motiv"
457
4cc8b65a 458#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
61d1cdc7
MB
459msgid "Solid color (with opacity)"
460msgstr "Jediná barva (s neprůhledností)"
461
4cc8b65a 462#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1479
5fd72dd5
MB
463msgid "Image"
464msgstr "Obrázek"
465
4cc8b65a 466#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
61d1cdc7
MB
467msgid "Select an image file"
468msgstr "Vyberte soubor s obrázkem"
5fd72dd5 469
4cc8b65a 470#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
61d1cdc7
MB
471msgid "<b>Background</b>"
472msgstr "<b>Pozadí</b>"
5fd72dd5 473
4cc8b65a 474#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
61d1cdc7
MB
475msgid "Custom color"
476msgstr "Vlastní barva"
5fd72dd5 477
4cc8b65a
MB
478#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../src/plugins/space.c:93
479#: ../src/plugins/batt/batt.c:632
61d1cdc7
MB
480msgid "Size"
481msgstr "Velikost"
5fd72dd5 482
4cc8b65a 483#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
61d1cdc7
MB
484msgid "<b>Font</b>"
485msgstr "<b>Písmo</b>"
5fd72dd5 486
4cc8b65a 487#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
61d1cdc7
MB
488msgid "Appearance"
489msgstr "Vzhled"
5fd72dd5 490
4cc8b65a 491#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
61d1cdc7
MB
492msgid "Panel Applets"
493msgstr "Aplety panelu"
5fd72dd5 494
4cc8b65a 495#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
61d1cdc7
MB
496msgid "Logout Command:"
497msgstr "Příkaz pro odhlášení:"
498
4cc8b65a 499#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
61d1cdc7
MB
500msgid "Terminal Emulator:"
501msgstr "Emulátor terminálu:"
5fd72dd5 502
4cc8b65a 503#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
61d1cdc7
MB
504msgid "File Manager:"
505msgstr "Správce souborů:"
5fd72dd5 506
4cc8b65a 507#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
61d1cdc7
MB
508msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
509msgstr "<b>Nastavit upřednostňované aplikace</b>"
5fd72dd5 510
4cc8b65a 511#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
61d1cdc7
MB
512msgid "Make window managers treat the panel as dock"
513msgstr "Správce oken bude považovat panel za dok"
5fd72dd5 514
4cc8b65a 515#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
61d1cdc7
MB
516msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
517msgstr "Rezervovat prostor, nezakrývat maximalizovanými okny"
5fd72dd5 518
4cc8b65a 519#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
61d1cdc7
MB
520msgid "<b>Properties</b>"
521msgstr "<b>Vlastnosti</b>"
5fd72dd5 522
4cc8b65a 523#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
61d1cdc7
MB
524msgid "Minimize panel when not in use"
525msgstr "Minimalizovat panel, pokud se nepoužívá"
526
4cc8b65a 527#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
61d1cdc7
MB
528msgid "Size when minimized"
529msgstr "Velikost při minimalizaci"
530
4cc8b65a 531#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
52025506
MB
532msgid "pixels"
533msgstr "pixely"
534
4cc8b65a 535#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
61d1cdc7
MB
536msgid "<b>Automatic hiding</b>"
537msgstr "<b>Automaticky skrývat</b>"
5fd72dd5 538
4cc8b65a 539#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
52025506 540msgid "Log level"
1a47f905 541msgstr "Úroveň logování"
52025506 542
4cc8b65a 543#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
52025506 544msgid "<b>Log level</b>"
1a47f905 545msgstr "<b>Úroveň logování</b>"
52025506 546
4cc8b65a 547#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
61d1cdc7
MB
548msgid "Advanced"
549msgstr "Pokročilé"
5fd72dd5 550
4cc8b65a 551#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:276
3f29459e 552msgid "CPU Usage Monitor"
553msgstr "Sledování využití procesoru"
554
4cc8b65a 555#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:277 ../src/plugins/monitors/monitors.c:713
3f29459e 556msgid "Display CPU usage"
557msgstr "Zobrazuje využití procesoru"
558
4cc8b65a
MB
559#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:180 ../src/plugins/deskno/deskno.c:200
560msgid "Desktop Number / Workspace Name"
561msgstr "Číslo pracovní plochy / Název pracovní plochy"
562
563#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:182 ../src/plugins/dclock.c:429
974881a1
HJYP
564msgid "Bold font"
565msgstr "Tučné písmo"
566
4cc8b65a 567#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:183
974881a1 568msgid "Display desktop names"
b0f430f7 569msgstr "Zobrazovat názvy pracovních ploch"
974881a1 570
4cc8b65a 571#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:201
3f29459e 572msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
573msgstr "Zobrazuje číslo pracovní plochy, od cmeury@users.sf.net"
574
52025506 575#: ../src/plugins/image.c:161
3f29459e 576msgid "Display Image and Tooltip"
72b41f89 577msgstr "Zobrazovat obrázek a tip"
3f29459e 578
4cc8b65a 579#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:2450
4cc8b65a 580msgid "_Close all windows"
918537f0 581msgstr "_Zavřít všechna okna"
3f29459e 582
7247ef85 583#. Add Raise menu item.
4cc8b65a 584#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3243
0bd1ea3e 585msgid "_Raise"
72b41f89 586msgstr "_Obnovit"
3f29459e 587
7247ef85 588#. Add Restore menu item.
4cc8b65a 589#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3248
0bd1ea3e 590msgid "R_estore"
72b41f89 591msgstr "O_bnovit"
3f29459e 592
7247ef85 593#. Add Maximize menu item.
4cc8b65a 594#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3253
0bd1ea3e 595msgid "Ma_ximize"
72b41f89 596msgstr "Ma_ximalizovat"
3f29459e 597
7247ef85 598#. Add Iconify menu item.
4cc8b65a 599#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3258
0bd1ea3e 600msgid "Ico_nify"
72b41f89 601msgstr "Mi_nimalizovat"
3f29459e 602
4cc8b65a 603#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3277
72b41f89 604#, c-format
559b46bf 605msgid "Workspace _%d"
72b41f89 606msgstr "Pra_covní plocha %d"
559b46bf 607
4cc8b65a 608#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3282
3f29459e 609#, c-format
610msgid "Workspace %d"
611msgstr "Pracovní plocha %d"
612
172423c2 613#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
4cc8b65a 614#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3298
559b46bf 615msgid "_All workspaces"
72b41f89 616msgstr "_Všechny pracovní plochy"
3f29459e 617
7247ef85 618#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
4cc8b65a 619#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3304
0bd1ea3e 620msgid "_Move to Workspace"
72b41f89 621msgstr "_Přesunout na pracovní plochu"
3f29459e 622
172423c2 623#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
4cc8b65a 624#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3310
0bd1ea3e 625msgid "_Close Window"
72b41f89 626msgstr "_Zavřít okno"
3f29459e 627
4cc8b65a
MB
628#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3312
629msgid "A_dd to Launcher"
918537f0 630msgstr "P_řidat do spouštěče"
3f29459e 631
4cc8b65a 632#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3313
4cc8b65a 633msgid "Rem_ove from Launcher"
918537f0 634msgstr "Ode_brat ze spouštěče"
3f29459e 635
4cc8b65a
MB
636#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3314
637msgid "_New Instance"
918537f0 638msgstr "_Nová instance"
7247ef85 639
4cc8b65a
MB
640#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3384
641msgid "Application Launch Bar"
642msgstr "Spouštěcí panel aplikací"
3f29459e 643
4cc8b65a
MB
644#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3385
645msgid "Bar with buttons to launch application"
646msgstr "Panel s tlačítko pro spouštění aplikací"
3f29459e 647
4cc8b65a 648#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3395
3f29459e 649msgid "Task Bar (Window List)"
650msgstr "Panel úloh (Seznam oken)"
651
4cc8b65a 652#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3396
172423c2
MB
653msgid ""
654"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
655"focus"
656msgstr ""
657"Panel úloh zobrazuje všechna otevřená okna a umožňuje je minimalizovat, "
658"skrýt nebo aktivovat"
3f29459e 659
4cc8b65a 660#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3415
4cc8b65a 661msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
918537f0 662msgstr ""
663"Panel s tlačítky pro spouštění aplikací a/nebo zobrazení všech otevřených "
664"oken"
4cc8b65a
MB
665
666#: ../src/plugins/dclock.c:423 ../src/plugins/dclock.c:443
667msgid "Digital Clock"
668msgstr "Digitální hodiny"
669
670#: ../src/plugins/dclock.c:425
3f29459e 671msgid "Clock Format"
672msgstr "Formát hodin"
673
4cc8b65a 674#: ../src/plugins/dclock.c:426
3f29459e 675msgid "Tooltip Format"
676msgstr "Formát tipů"
677
4cc8b65a 678#: ../src/plugins/dclock.c:427
d002d298 679#, c-format
d58b1bfa 680msgid "Format codes: man 3 strftime; \\%n for line break"
2a2bcc5f 681msgstr "Formátovací kódy: man 3 strftime; \\%n pro zalomení řádku"
0bd1ea3e 682
4cc8b65a 683#: ../src/plugins/dclock.c:428
7247ef85 684msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
72b41f89 685msgstr "Akce při kliknutí (výchozí: zobrazit kalendář)"
3f29459e 686
4cc8b65a 687#: ../src/plugins/dclock.c:430
974881a1 688msgid "Tooltip only"
b0f430f7 689msgstr "Pouze tip"
3f29459e 690
4cc8b65a 691#: ../src/plugins/dclock.c:431
5fd72dd5 692msgid "Center text"
130b3633 693msgstr "Vycentrovat text"
5fd72dd5 694
4cc8b65a 695#: ../src/plugins/dclock.c:444
7247ef85 696msgid "Display digital clock and tooltip"
72b41f89 697msgstr "Zobrazovat digitální hodiny a tipy"
3f29459e 698
4cc8b65a 699#: ../src/plugins/menu.c:421
3f29459e 700msgid "Add to desktop"
701msgstr "Přidat na pracovní plochu"
702
4cc8b65a 703#: ../src/plugins/menu.c:428
3f29459e 704msgid "Properties"
705msgstr "Vlastnosti"
706
4cc8b65a 707#: ../src/plugins/menu.c:1041 ../src/plugins/menu.c:1054
3f29459e 708msgid "Menu"
709msgstr "Nabídka"
710
4cc8b65a
MB
711#: ../src/plugins/menu.c:1042 ../src/plugins/dirmenu.c:365
712msgid "Icon"
713msgstr "Ikona"
714
715#: ../src/plugins/menu.c:1055
7247ef85 716msgid "Application Menu"
72b41f89 717msgstr "Nabídka aplikací"
3f29459e 718
4cc8b65a 719#: ../src/plugins/separator.c:72
45f4b842
HJYP
720msgid "Separator"
721msgstr "Oddělovač"
3f29459e 722
4cc8b65a 723#: ../src/plugins/separator.c:73
45f4b842
HJYP
724msgid "Add a separator to the panel"
725msgstr "Přidá na panel oddělovač"
3f29459e 726
4cc8b65a 727#: ../src/plugins/pager.c:84 ../src/plugins/pager.c:98
45f4b842
HJYP
728msgid "Desktop Pager"
729msgstr "Přepínač ploch"
3f29459e 730
4cc8b65a 731#: ../src/plugins/pager.c:85 ../src/plugins/pager.c:99
45f4b842
HJYP
732msgid "Simple pager plugin"
733msgstr "Jednoduchý zásuvný modul pro přepínání pracovních ploch"
3f29459e 734
4cc8b65a 735#: ../src/plugins/space.c:91 ../src/plugins/space.c:100
45f4b842 736msgid "Spacer"
72b41f89 737msgstr "Prostor"
3f29459e 738
4cc8b65a 739#: ../src/plugins/space.c:101
45f4b842
HJYP
740msgid "Allocate space"
741msgstr "Rezervovat prostor"
3f29459e 742
4cc8b65a 743#: ../src/plugins/tray.c:709
45f4b842
HJYP
744msgid "System Tray"
745msgstr "Systémová oblast"
3f29459e 746
4cc8b65a 747#: ../src/plugins/tray.c:710
45f4b842
HJYP
748msgid "System tray"
749msgstr "Systémová oblast"
3f29459e 750
d58b1bfa
MB
751#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:451
752msgid "New session is required for this option to take effect"
753msgstr ""
754
52025506 755#. dialog
4cc8b65a 756#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:628
52025506 757msgid "Select Keyboard Model"
1a47f905 758msgstr "Vybrat model klávesnice"
3f29459e 759
4cc8b65a
MB
760#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:651 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:778
761#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:954
52025506 762msgid "Description"
1a47f905 763msgstr "Popis"
3f29459e 764
4cc8b65a
MB
765#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:656 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:785
766#, fuzzy
767msgid "Id"
768msgstr "Nečinný"
769
52025506 770#. dialog
4cc8b65a 771#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
52025506 772msgid "Select Layout Change Type"
1a47f905 773msgstr "Vybrat typ rozvržení klávesnice"
3f29459e 774
52025506 775#. dialog
4cc8b65a 776#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
52025506 777msgid "Add Keyboard Layout"
1a47f905 778msgstr "Přidat rozvržení klávesnice"
3f29459e 779
4cc8b65a 780#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:944 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1327
52025506 781msgid "Flag"
1a47f905 782msgstr "Vlajka"
52025506 783
4cc8b65a 784#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:949 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1331
52025506 785msgid "Layout"
1a47f905 786msgstr "Rozvržení"
52025506 787
4cc8b65a 788#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1238 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1587
52025506
MB
789msgid "Keyboard Layout Handler"
790msgstr "Přepínač rozvržení klávesnice"
791
4cc8b65a 792#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1260
52025506 793msgid "Keyboard Model"
1a47f905 794msgstr "Model klávesnice"
3f29459e 795
4cc8b65a 796#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1281
52025506 797msgid "Keyboard Layouts"
1a47f905 798msgstr "Rozvržení klávesnice"
3f29459e 799
4cc8b65a 800#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1335
52025506 801msgid "Variant"
1a47f905 802msgstr "Varianta"
52025506 803
4cc8b65a 804#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1344
52025506 805msgid "Change Layout Option"
1a47f905 806msgstr "Volby změny rozvržení"
52025506 807
4cc8b65a 808#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1364
d58b1bfa
MB
809msgid "Advanced setxkbmap Options"
810msgstr ""
811
4cc8b65a 812#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1384
d58b1bfa
MB
813msgid "Do _not reset existing options"
814msgstr ""
815
4cc8b65a 816#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1389
d58b1bfa
MB
817msgid "Keep _system layouts"
818msgstr ""
819
4cc8b65a 820#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1398
52025506 821msgid "Per Window Settings"
1a47f905 822msgstr "Nastavení okna"
52025506 823
4cc8b65a 824#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1410
52025506 825msgid "_Remember layout for each window"
1a47f905 826msgstr "_Zapamatovat si rozvržení pro každé okno"
52025506 827
4cc8b65a 828#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1419
52025506
MB
829msgid "Show Layout as"
830msgstr "Zobrazovat rozvržení jako"
831
4cc8b65a 832#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1480
52025506 833msgid "Custom Image"
1a47f905 834msgstr "Vlastní obrázek"
52025506 835
4cc8b65a 836#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1481
52025506 837msgid "Text"
1a47f905 838msgstr "Text"
52025506 839
4cc8b65a 840#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1507
52025506 841msgid "Panel Icon Size"
1a47f905 842msgstr "Velikost ikon panelu"
52025506 843
4cc8b65a 844#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1589
52025506 845msgid "Handle keyboard layouts"
1a47f905 846msgstr "Přepnout mezi rozvrženími klávesnic"
3f29459e 847
4cc8b65a 848#: ../src/plugins/wincmd.c:193
45f4b842 849msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
172423c2 850msgstr ""
130b3633
A
851"Kliknutím levého tlačítka minimalizujete všechna okna. Kliknutím "
852"prostředním tlačítka je skryjete."
974881a1 853
4cc8b65a 854#: ../src/plugins/wincmd.c:227 ../src/plugins/wincmd.c:245
45f4b842
HJYP
855msgid "Minimize All Windows"
856msgstr "Minimalizovat všechna okna"
3f29459e 857
4cc8b65a
MB
858#: ../src/plugins/wincmd.c:229
859msgid "Alternately iconify/shade and raise"
860msgstr "Alternativní minimalizace, skrytí a obnovení"
861
862#: ../src/plugins/wincmd.c:246
45f4b842
HJYP
863msgid ""
864"Sends commands to all desktop windows.\n"
865"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
3f29459e 866msgstr ""
45f4b842 867"Posílá příkazy všem oknům pracovního prostředí.\n"
72b41f89 868"Podporované příkazy jsou 1) minimalizovat a 2) skrýt"
3f29459e 869
4cc8b65a 870#: ../src/plugins/dirmenu.c:208
45f4b842
HJYP
871msgid "Open in _Terminal"
872msgstr "Otevřít v _terminálu"
3f29459e 873
4cc8b65a
MB
874#: ../src/plugins/dirmenu.c:361 ../src/plugins/dirmenu.c:377
875msgid "Directory Menu"
876msgstr "Nabídka adresářů"
877
878#: ../src/plugins/dirmenu.c:363
45f4b842 879msgid "Directory"
72b41f89 880msgstr "Adresář"
3f29459e 881
4cc8b65a 882#: ../src/plugins/dirmenu.c:364
45f4b842 883msgid "Label"
72b41f89 884msgstr "Popisek"
3f29459e 885
4cc8b65a
MB
886#: ../src/plugins/dirmenu.c:378
887#, fuzzy
888msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
45f4b842 889msgstr "Procházení adresářové struktury v nabídce (Autor: PCMan)"
3f29459e 890
4cc8b65a 891#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:480
45f4b842
HJYP
892msgid "Normal"
893msgstr "Běžný"
3f29459e 894
4cc8b65a 895#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:481
45f4b842 896msgid "Warning1"
130b3633 897msgstr "Varování1"
3f29459e 898
4cc8b65a 899#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:482
45f4b842
HJYP
900msgid "Warning2"
901msgstr "Varování2"
3f29459e 902
4cc8b65a 903#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:483
45f4b842
HJYP
904msgid "Automatic sensor location"
905msgstr "Automatické senzo umístění"
3f29459e 906
4cc8b65a 907#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:484
45f4b842
HJYP
908msgid "Sensor"
909msgstr "Senzor"
3f29459e 910
4cc8b65a 911#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:485
45f4b842
HJYP
912msgid "Automatic temperature levels"
913msgstr "Automatické úrovně teploty"
3f29459e 914
4cc8b65a 915#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:486
45f4b842 916msgid "Warning1 Temperature"
72b41f89 917msgstr "Teplota Varování1"
3f29459e 918
4cc8b65a 919#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:487
45f4b842 920msgid "Warning2 Temperature"
72b41f89 921msgstr "Teplota Varování2"
3f29459e 922
4cc8b65a 923#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:531
45f4b842
HJYP
924msgid "Temperature Monitor"
925msgstr "Sledování teploty"
3f29459e 926
4cc8b65a 927#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:533
974881a1 928msgid "Display system temperature"
b0f430f7 929msgstr "Zobrazovat teplotu systému"
3f29459e 930
4cc8b65a
MB
931#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:329
932#, c-format
933msgid ""
934"Frequency: %d MHz\n"
935"Governor: %s"
936msgstr ""
937
938#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:421
939msgid "CPUFreq frontend"
d002d298 940msgstr "CPUFreq frontend"
4cc8b65a
MB
941
942#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:422
943msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
918537f0 944msgstr "Zobrazit frekvenci CPU a povolit změnu regulátorů a frekvence"
4cc8b65a 945
3f29459e 946#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
9b75af9b 947#. Display current level in tooltip.
7247ef85 948#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
4cc8b65a
MB
949#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:363
950#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:545
3f29459e 951msgid "Volume control"
952msgstr "Ovládání hlasitosti"
953
7247ef85 954#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
4cc8b65a 955#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:666
3f29459e 956msgid "Volume Control"
957msgstr "Ovládání hlasitosti"
958
9b75af9b 959#. Create a frame as the child of the viewport.
3f29459e 960#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
4cc8b65a 961#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:503
3f29459e 962msgid "Volume"
963msgstr "Hlasitost"
964
9b75af9b 965#. Create a check button as the child of the vertical box.
4cc8b65a 966#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:522
3f29459e 967msgid "Mute"
968msgstr "Ztlumit"
969
4cc8b65a 970#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:639
5fd72dd5 971msgid ""
61d1cdc7
MB
972"Error, you need to install an application to configure the sound "
973"(pavucontol, alsamixer ...)"
5fd72dd5 974msgstr ""
52025506
MB
975"Chyba, musíte nainstalovat aplikaci k nastavení zvuku (pavucontol, "
976"alsamixer ...)"
5fd72dd5 977
4cc8b65a 978#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:668
d58b1bfa 979msgid "Display and control volume for ALSA"
918537f0 980msgstr "Zobrazení a ovládání hlasitosti pro ALSA"
d58b1bfa 981
61d1cdc7 982#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:180
3f29459e 983msgid "<Hidden Access Point>"
984msgstr "<Skrytý přístupový bod>"
985
61d1cdc7 986#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:213
3f29459e 987msgid "Wireless Networks not found in range"
988msgstr "V dosahu nebyly nalezeny žádné bezdrátové sítě"
989
990#. Repair
61d1cdc7 991#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:247
3f29459e 992msgid "Repair"
993msgstr "Opravit"
994
995#. interface down
61d1cdc7 996#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:252
3f29459e 997msgid "Disable"
998msgstr "Zakázat"
999
52025506 1000#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:342
3f29459e 1001msgid "Wireless Connection has no connectivity"
1002msgstr "Bezdrátové připojení nemá konektivitu"
1003
52025506 1004#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:344
3f29459e 1005msgid "Network cable is plugged out"
1006msgstr "Síťový kabel byl odpojen"
1007
52025506 1008#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:346
3f29459e 1009msgid "Connection has limited or no connectivity"
1010msgstr "Omezené nebo žádné připojení"
1011
52025506
MB
1012#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:350 ../src/plugins/netstat/netstat.c:361
1013#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:372
3f29459e 1014msgid "IP Address:"
1015msgstr "Adresa IP:"
1016
52025506 1017#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:351
3f29459e 1018msgid "Remote IP:"
1019msgstr "Vzdálená adresa IP:"
1020
52025506
MB
1021#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:352 ../src/plugins/netstat/netstat.c:363
1022#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:374
3f29459e 1023msgid "Netmask:"
1024msgstr "Síťová maska:"
1025
52025506
MB
1026#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1027#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
3f29459e 1028msgid "Activity"
1029msgstr "Aktivita"
1030
52025506
MB
1031#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1032#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
3f29459e 1033msgid "Sent"
1034msgstr "Odesláno"
1035
52025506
MB
1036#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1037#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
3f29459e 1038msgid "Received"
1039msgstr "Přijato"
1040
52025506
MB
1041#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:354 ../src/plugins/netstat/netstat.c:366
1042#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:377
3f29459e 1043msgid "bytes"
1044msgstr "bajtů"
1045
52025506
MB
1046#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:355 ../src/plugins/netstat/netstat.c:367
1047#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:378
3f29459e 1048msgid "packets"
1049msgstr "paketů"
1050
52025506 1051#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:358
45f4b842
HJYP
1052#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
1053msgid "Wireless"
1054msgstr "Bezdrátová síť"
1055
52025506 1056#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:360
3f29459e 1057msgid "Protocol:"
1058msgstr "Protokol:"
1059
52025506 1060#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:364 ../src/plugins/netstat/netstat.c:375
3f29459e 1061msgid "HW Address:"
1062msgstr "Hardwarová adresa:"
1063
4cc8b65a 1064#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:515
3f29459e 1065msgid "Manage Networks"
1066msgstr "Správovat sítě"
1067
4cc8b65a 1068#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:517
3f29459e 1069msgid "Monitor and Manage networks"
1070msgstr "Sleduje a spravuje sítě"
1071
1072#. create dialog
61d1cdc7 1073#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:86
3f29459e 1074msgid "Setting Encryption Key"
1075msgstr "Nastavení šifrovacího klíče"
1076
1077#. messages
61d1cdc7 1078#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:96
3f29459e 1079msgid ""
1080"This wireless network was encrypted.\n"
1081"You must have the encryption key."
1082msgstr ""
1083"Bezdrátová síť je zašifrována.\n"
1084"Je nutné mít šifrovací klíč."
1085
61d1cdc7 1086#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:101
3f29459e 1087msgid "Encryption Key:"
1088msgstr "Šifrovací klíč:"
1089
43fedc4f 1090#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
3f29459e 1091msgid "Interface to monitor"
1092msgstr "Sledované zařízení"
1093
43fedc4f 1094#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
3f29459e 1095msgid "Config tool"
1096msgstr "Konfigurační nástroj"
1097
43fedc4f 1098#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
7247ef85 1099msgid "Network Status Monitor"
3f29459e 1100msgstr "Sledování stavu sítě"
1101
43fedc4f 1102#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
3f29459e 1103msgid "Monitor network status"
1104msgstr "Sleduje stav sítě"
1105
43fedc4f
HJYP
1106#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
1107#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
3f29459e 1108msgid "Unknown"
1109msgstr "Neznámý"
1110
43fedc4f 1111#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
3f29459e 1112msgid "Connection Properties"
1113msgstr "Vlastnosti připojení"
1114
43fedc4f 1115#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
3f29459e 1116#, c-format
1117msgid "Connection Properties: %s"
1118msgstr "Vlastnosti připojení: %s"
1119
43fedc4f 1120#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
3f29459e 1121#, c-format
1122msgid "%lu packet"
1123msgid_plural "%lu packets"
1124msgstr[0] "%lu paket"
1125msgstr[1] "%lu pakety"
1126msgstr[2] "%lu paketů"
1127
43fedc4f 1128#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
3f29459e 1129#, c-format
1130msgid ""
1131"There was an error displaying help:\n"
1132"%s"
1133msgstr ""
1134"Při zobrazování nápovědy došlo k chybě:\n"
1135"%s"
1136
43fedc4f 1137#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
3f29459e 1138#, c-format
1139msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
1140msgstr "Nepodařio se spustit nástroj pro nastavení času: %s"
1141
bbb69503 1142#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
3f29459e 1143#, c-format
1144msgid "Network Connection: %s"
1145msgstr "Síťové připojení: %s"
1146
bbb69503 1147#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
3f29459e 1148msgid "Network Connection"
1149msgstr "Síťové připojení"
1150
4cc8b65a 1151#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:814
3f29459e 1152msgid "Interface"
1153msgstr "Zařízení"
1154
4cc8b65a 1155#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:815
3f29459e 1156msgid "The current interface the icon is monitoring."
1157msgstr "Zařízení sledované ikonou."
1158
4cc8b65a 1159#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:822
3f29459e 1160msgid "Orientation"
1161msgstr "Orientace"
1162
4cc8b65a 1163#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:823
3f29459e 1164msgid "The orientation of the tray."
130b3633 1165msgstr "Orientace systémové oblasti."
3f29459e 1166
4cc8b65a 1167#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:831
3f29459e 1168msgid "Tooltips Enabled"
1169msgstr "Tipy povoleny"
1170
4cc8b65a 1171#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:832
3f29459e 1172msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
1173msgstr "Povolit zobrazování nebo nezobrazování tipů ikon."
1174
4cc8b65a 1175#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
3f29459e 1176msgid "Show Signal"
1177msgstr "Zobrazit signál"
1178
4cc8b65a 1179#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:840
3f29459e 1180msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
1181msgstr "Zobrazovat nebo nezobrazovat sílu signálu."
1182
4cc8b65a 1183#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:949
3f29459e 1184#, c-format
1185msgid ""
1186"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1187"\n"
1188"%s"
1189msgstr ""
1190"Pro vyřešení následujících potíží kontaktujte administrátora systému:\n"
1191"\n"
1192"%s"
1193
45f4b842 1194#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
45f4b842 1195msgid "Name"
72b41f89 1196msgstr "Název"
45f4b842
HJYP
1197
1198#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1199msgid "The interface name"
72b41f89 1200msgstr "Název rozhraní"
45f4b842
HJYP
1201
1202#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
4cc8b65a 1203#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2036
45f4b842 1204msgid "State"
72b41f89 1205msgstr "Stav"
45f4b842
HJYP
1206
1207#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1208msgid "The interface state"
72b41f89 1209msgstr "Stav rozhraní"
45f4b842
HJYP
1210
1211#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
45f4b842 1212msgid "Stats"
72b41f89 1213msgstr "Statistiky"
45f4b842
HJYP
1214
1215#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1216msgid "The interface packets/bytes statistics"
72b41f89 1217msgstr "Statistika paketů a bajtů rozhraní"
45f4b842
HJYP
1218
1219#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1220msgid "Whether the interface is a wireless interface"
72b41f89 1221msgstr "Určuje, zda se rozhraní bezdrátové"
45f4b842
HJYP
1222
1223#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
45f4b842 1224msgid "Signal"
72b41f89 1225msgstr "Signál"
45f4b842
HJYP
1226
1227#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1228msgid "Wireless signal strength percentage"
72b41f89 1229msgstr "Procentuální vyjádření síly signálu bezdrátového zařízení"
45f4b842
HJYP
1230
1231#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1232#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1233msgid "Error"
72b41f89 1234msgstr "Chyba"
45f4b842
HJYP
1235
1236#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
45f4b842 1237msgid "The current error condition"
72b41f89 1238msgstr "Současný stav chyb"
45f4b842 1239
4cc8b65a
MB
1240#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1241#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1206
45f4b842
HJYP
1242#, c-format
1243msgid "Unable to open socket: %s"
72b41f89 1244msgstr "Nelze otevřít soket: %s"
45f4b842 1245
4cc8b65a
MB
1246#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1247#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1232
45f4b842
HJYP
1248#, c-format
1249msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
72b41f89 1250msgstr "Chyba SIOCGIFFLAGS: %s"
45f4b842 1251
4cc8b65a 1252#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
45f4b842 1253msgid "AMPR NET/ROM"
72b41f89 1254msgstr "AMPR NET/ROM"
45f4b842 1255
4cc8b65a 1256#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
45f4b842 1257msgid "Ethernet"
72b41f89 1258msgstr "Ethernet"
45f4b842 1259
4cc8b65a 1260#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
45f4b842 1261msgid "AMPR AX.25"
72b41f89 1262msgstr "AMPR AX.25"
45f4b842 1263
4cc8b65a
MB
1264#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1265#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
45f4b842 1266msgid "16/4 Mbps Token Ring"
72b41f89 1267msgstr "16/4 Mbps Token Ring"
45f4b842 1268
4cc8b65a 1269#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
45f4b842 1270msgid "ARCnet"
72b41f89 1271msgstr "ARCnet"
45f4b842 1272
4cc8b65a 1273#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
45f4b842 1274msgid "Frame Relay DLCI"
72b41f89 1275msgstr "Frame Relay DLCI"
45f4b842 1276
4cc8b65a 1277#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
45f4b842 1278msgid "Metricom Starmode IP"
72b41f89 1279msgstr "Metricom Starmode IP"
45f4b842 1280
4cc8b65a 1281#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
45f4b842 1282msgid "Serial Line IP"
72b41f89 1283msgstr "Sériová linka IP"
45f4b842 1284
4cc8b65a 1285#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
45f4b842 1286msgid "VJ Serial Line IP"
72b41f89 1287msgstr "VJ Sériová linka IP"
45f4b842 1288
4cc8b65a 1289#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
45f4b842 1290msgid "6-bit Serial Line IP"
72b41f89 1291msgstr "6bitová sériová linka IP"
45f4b842 1292
4cc8b65a 1293#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
45f4b842 1294msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
72b41f89 1295msgstr "VJ 6bitová sériová linka IP"
45f4b842 1296
4cc8b65a 1297#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
45f4b842 1298msgid "Adaptive Serial Line IP"
72b41f89 1299msgstr "Adaptivní sériová linka IP"
45f4b842 1300
4cc8b65a 1301#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
45f4b842 1302msgid "AMPR ROSE"
72b41f89 1303msgstr "AMPR ROSE"
45f4b842 1304
4cc8b65a 1305#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
45f4b842 1306msgid "Generic X.25"
72b41f89 1307msgstr "Obecné X.25"
45f4b842 1308
4cc8b65a 1309#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
45f4b842 1310msgid "Point-to-Point Protocol"
72b41f89 1311msgstr "Point-to-Point Protocol"
45f4b842 1312
4cc8b65a 1313#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
45f4b842 1314msgid "(Cisco)-HDLC"
72b41f89 1315msgstr "(Cisco)-HDLC"
45f4b842 1316
4cc8b65a 1317#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
45f4b842 1318msgid "LAPB"
72b41f89 1319msgstr "LAPB"
45f4b842 1320
4cc8b65a 1321#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
45f4b842 1322msgid "IPIP Tunnel"
72b41f89 1323msgstr "Tunel IPIP"
45f4b842 1324
4cc8b65a 1325#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
45f4b842 1326msgid "Frame Relay Access Device"
b0f430f7 1327msgstr "Zařízení protokolu Frame Relay Access"
45f4b842 1328
4cc8b65a 1329#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
45f4b842 1330msgid "Local Loopback"
72b41f89 1331msgstr "Místní smyčka"
45f4b842 1332
4cc8b65a 1333#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
45f4b842 1334msgid "Fiber Distributed Data Interface"
b0f430f7 1335msgstr "Rozhraní Fiber Distributed Data"
45f4b842 1336
4cc8b65a 1337#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
45f4b842 1338msgid "IPv6-in-IPv4"
72b41f89 1339msgstr "IPv6-in-IPv4"
45f4b842 1340
4cc8b65a 1341#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
45f4b842 1342msgid "HIPPI"
72b41f89 1343msgstr "HIPPI"
45f4b842 1344
4cc8b65a 1345#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
45f4b842 1346msgid "Ash"
72b41f89 1347msgstr "Ash"
45f4b842 1348
4cc8b65a 1349#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
45f4b842 1350msgid "Econet"
72b41f89 1351msgstr "Econet"
45f4b842 1352
4cc8b65a 1353#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
45f4b842 1354msgid "IrLAP"
72b41f89 1355msgstr "IrLAP"
45f4b842 1356
4cc8b65a 1357#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1164
45f4b842
HJYP
1358#, c-format
1359msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
72b41f89 1360msgstr "Chyba SIOCGIFCONF: %s"
45f4b842 1361
4cc8b65a 1362#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1257
72b41f89 1363#, c-format
45f4b842 1364msgid "No network devices found"
72b41f89 1365msgstr "Nenalezena žádná síťová zařízení"
45f4b842
HJYP
1366
1367#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
1368#, c-format
1369msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
72b41f89 1370msgstr "Nelze otevřít /proc/net/dev: %s"
45f4b842 1371
4cc8b65a 1372#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
4cc8b65a 1373msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
918537f0 1374msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/dev. Žádná data."
4cc8b65a
MB
1375
1376#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
45f4b842 1377msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
72b41f89 1378msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/dev. Neznámý formát."
45f4b842 1379
4cc8b65a
MB
1380#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1381#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
45f4b842
HJYP
1382#, c-format
1383msgid "Could not parse interface name from '%s'"
72b41f89 1384msgstr "Nelze zpracovat název rozhraní z '%s'"
45f4b842 1385
4cc8b65a
MB
1386#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1387#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
45f4b842 1388#, c-format
172423c2
MB
1389msgid ""
1390"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1391"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1392msgstr ""
1393"Nelze zpracovat statistiku rozhraní z '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1394"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
45f4b842 1395
4cc8b65a 1396#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
4cc8b65a 1397msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
918537f0 1398msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/wireless. Žádná data."
4cc8b65a
MB
1399
1400#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
45f4b842 1401msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
72b41f89 1402msgstr "Nelze zpracovat /proc/net/wireless. Neznámý formát."
45f4b842 1403
4cc8b65a 1404#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
45f4b842
HJYP
1405#, c-format
1406msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
172423c2
MB
1407msgstr ""
1408"Nelze zpracovat podrobnosti o bezdrátovém zařízení z '%s'. link_idx = %d;"
45f4b842 1409
4cc8b65a 1410#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
45f4b842
HJYP
1411#, c-format
1412msgid "Could not connect to interface, '%s'"
72b41f89 1413msgstr "Nelze se připojit k rozhraní, '%s'"
45f4b842 1414
4cc8b65a 1415#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
45f4b842
HJYP
1416#, c-format
1417msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
72b41f89 1418msgstr "Nelze poslat data ioctl zařízení, '%s'"
45f4b842 1419
4cc8b65a 1420#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
45f4b842
HJYP
1421#, c-format
1422msgid "Could not parse command line '%s': %s"
72b41f89 1423msgstr "Nelze zpracovat příkazový řádek '%s': %s"
45f4b842 1424
4cc8b65a 1425#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
45f4b842 1426msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
72b41f89 1427msgstr "Nelze zpracovat výstup aplikace 'netstat'. Neznámý formát"
45f4b842
HJYP
1428
1429#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1430msgid "Disconnected"
72b41f89 1431msgstr "Odpojeno"
45f4b842
HJYP
1432
1433#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1434msgid "Idle"
72b41f89 1435msgstr "Nečinný"
45f4b842
HJYP
1436
1437#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1438msgid "Sending"
72b41f89 1439msgstr "Odesílání"
45f4b842
HJYP
1440
1441#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
45f4b842 1442msgid "Receiving"
72b41f89 1443msgstr "Přijímání"
45f4b842
HJYP
1444
1445#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1446msgid "Sending/Receiving"
72b41f89 1447msgstr "Odesílání a přijímání"
45f4b842 1448
4cc8b65a 1449#: ../src/plugins/batt/batt.c:151
3f29459e 1450#, c-format
1451msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
1452msgstr "Baterie: %d%% nabito, %d:%02d do nabití"
1453
4cc8b65a 1454#: ../src/plugins/batt/batt.c:162
3f29459e 1455#, c-format
1456msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
1457msgstr "Baterie: %d%% nabito, %d:%02d zbývá"
1458
4cc8b65a 1459#: ../src/plugins/batt/batt.c:168
3f29459e 1460#, c-format
1461msgid "Battery: %d%% charged"
1462msgstr "Baterie: %d%% zbývá"
1463
4cc8b65a
MB
1464#: ../src/plugins/batt/batt.c:178
1465#, c-format
1466msgid ""
1467"\n"
1468"%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1469msgstr ""
1470
1471#: ../src/plugins/batt/batt.c:180
1472#, c-format
1473msgid ""
1474"\n"
1475"%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1476msgstr ""
1477
1478#: ../src/plugins/batt/batt.c:182
1479#, c-format
1480msgid ""
1481"\n"
1482"%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1483msgstr ""
1484
1485#: ../src/plugins/batt/batt.c:184
1486#, c-format
1487msgid ""
1488"\n"
1489"%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1490msgstr ""
1491
1492#: ../src/plugins/batt/batt.c:187
1493#, c-format
1494msgid ""
1495"\n"
1496"%sCharge full design:\t%5d mAh"
1497msgstr ""
1498
1499#: ../src/plugins/batt/batt.c:189
1500#, c-format
1501msgid ""
1502"\n"
1503"%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1504msgstr ""
1505
1506#: ../src/plugins/batt/batt.c:191
1507#, c-format
1508msgid ""
1509"\n"
1510"%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1511msgstr ""
1512
1513#: ../src/plugins/batt/batt.c:193
1514#, c-format
1515msgid ""
1516"\n"
1517"%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1518msgstr ""
1519
1520#: ../src/plugins/batt/batt.c:196
1521#, c-format
1522msgid ""
1523"\n"
1524"%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1525msgstr ""
1526
1527#: ../src/plugins/batt/batt.c:234
1528msgid "No batteries found"
1529msgstr "Nenalezeny žádné baterie"
1530
1531#: ../src/plugins/batt/batt.c:619 ../src/plugins/batt/batt.c:642
1532msgid "Battery Monitor"
1533msgstr "Sledování baterie"
1534
1535#: ../src/plugins/batt/batt.c:622
3f29459e 1536msgid "Hide if there is no battery"
1537msgstr "Skrýt v nepřítomnosti baterie"
1538
4cc8b65a 1539#: ../src/plugins/batt/batt.c:624
3f29459e 1540msgid "Alarm command"
1541msgstr "Příkaz výstrahy"
1542
4cc8b65a 1543#: ../src/plugins/batt/batt.c:625
3f29459e 1544msgid "Alarm time (minutes left)"
1545msgstr "Čas výstrahy (zbývající minuty)"
1546
4cc8b65a 1547#: ../src/plugins/batt/batt.c:626
3f29459e 1548msgid "Background color"
1549msgstr "Barva pozadí"
1550
4cc8b65a 1551#: ../src/plugins/batt/batt.c:627
3f29459e 1552msgid "Charging color 1"
1553msgstr "Barva nabíjení 1"
1554
4cc8b65a 1555#: ../src/plugins/batt/batt.c:628
3f29459e 1556msgid "Charging color 2"
1557msgstr "Barva nabíjení 2"
1558
4cc8b65a 1559#: ../src/plugins/batt/batt.c:629
3f29459e 1560msgid "Discharging color 1"
1561msgstr "Barva vybíjení 1"
1562
4cc8b65a 1563#: ../src/plugins/batt/batt.c:630
3f29459e 1564msgid "Discharging color 2"
1565msgstr "Barva vybíjení 2"
1566
4cc8b65a 1567#: ../src/plugins/batt/batt.c:631
3f29459e 1568msgid "Border width"
1569msgstr "Šířka okraje"
1570
4cc8b65a
MB
1571#: ../src/plugins/batt/batt.c:633
1572msgid "Show Extended Information"
1573msgstr ""
3f29459e 1574
4cc8b65a 1575#: ../src/plugins/batt/batt.c:643
3f29459e 1576msgid "Display battery status using ACPI"
1577msgstr "Zobrazuje stav baterie pomocí rozhraní ACPI"
1578
4cc8b65a 1579#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:257
3f29459e 1580msgid "Show CapsLock"
1581msgstr "Zobrazit CapsLock"
1582
4cc8b65a 1583#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:258
3f29459e 1584msgid "Show NumLock"
1585msgstr "Zobrazit NumLock"
1586
4cc8b65a 1587#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:259
3f29459e 1588msgid "Show ScrollLock"
1589msgstr "Zobrazit ScrollLock"
1590
4cc8b65a 1591#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:293
559b46bf 1592msgid "Keyboard LED"
72b41f89 1593msgstr "Diody LED na klávesnici"
3f29459e 1594
4cc8b65a 1595#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:295
3f29459e 1596msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
1597msgstr "Indikátory přepínačů CapsLock, NumLock a ScrollLock"
1598
5fd72dd5 1599#. A label to allow for click through
61d1cdc7 1600#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:698
5fd72dd5 1601msgid "No Indicators"
130b3633 1602msgstr "Źádný indikátor"
172423c2 1603
61d1cdc7 1604#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:897
5fd72dd5 1605msgid "Indicator Applications"
130b3633 1606msgstr "Indikátor aplikace"
172423c2 1607
61d1cdc7 1608#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:898
5fd72dd5 1609msgid "Clock Indicator"
130b3633 1610msgstr "Ukazatel hodin"
172423c2 1611
61d1cdc7 1612#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:899
5fd72dd5 1613msgid "Messaging Menu"
130b3633 1614msgstr "Zprávy"
172423c2 1615
61d1cdc7 1616#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:900
5fd72dd5 1617msgid "Network Menu"
130b3633 1618msgstr "Síť"
172423c2 1619
61d1cdc7 1620#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:901
5fd72dd5 1621msgid "Session Menu"
130b3633 1622msgstr "Relace"
172423c2 1623
61d1cdc7 1624#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:902
5fd72dd5 1625msgid "Sound Menu"
130b3633 1626msgstr "Zvuk"
172423c2 1627
61d1cdc7 1628#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:928
5fd72dd5 1629msgid "Indicator applets"
130b3633 1630msgstr "Ukazatel appletů"
172423c2 1631
61d1cdc7 1632#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:930
5fd72dd5 1633msgid "Add indicator applets to the panel"
130b3633 1634msgstr "Přidat indikátor appletů na panel"
172423c2 1635
52025506 1636#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:277
61d1cdc7
MB
1637#, c-format
1638msgid "CPU usage: %.2f%%"
130b3633 1639msgstr "využití CPU: %.2f%%"
61d1cdc7 1640
52025506 1641#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:360
61d1cdc7
MB
1642#, c-format
1643msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
130b3633 1644msgstr "využití RAM: %.1fMB (%.2f%%)"
61d1cdc7 1645
4cc8b65a 1646#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:714
5fd72dd5 1647msgid "CPU color"
130b3633 1648msgstr "barva CPU"
172423c2 1649
4cc8b65a 1650#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:715
5fd72dd5 1651msgid "Display RAM usage"
130b3633 1652msgstr "Zobrazení využití RAM"
172423c2 1653
4cc8b65a 1654#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:716
5fd72dd5 1655msgid "RAM color"
130b3633 1656msgstr "barva RAM"
172423c2 1657
4cc8b65a 1658#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:717
61d1cdc7 1659msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
130b3633 1660msgstr "Akce při kliknutí (výchozí: lxtask)"
61d1cdc7 1661
4cc8b65a 1662#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:810
5fd72dd5 1663msgid "Resource monitors"
130b3633 1664msgstr "Zdroj monitorů"
172423c2 1665
4cc8b65a 1666#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:812
5fd72dd5 1667msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
130b3633 1668msgstr "Zobrazit monitory (CPU,RAM)"
172423c2 1669
4cc8b65a
MB
1670#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:50
1671msgid "[N/A]"
1672msgstr ""
1673
1674#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:784
1675msgid "Enter New Location"
d002d298 1676msgstr "Zadejte nové umístění"
4cc8b65a
MB
1677
1678#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:798
4cc8b65a 1679msgid "_New Location:"
d002d298 1680msgstr "_Nové umístění"
4cc8b65a
MB
1681
1682#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:809
1683msgid ""
1684"Enter the:\n"
1685"- city, or\n"
1686"- city and state/country, or\n"
1687"- postal code\n"
1688"for which to retrieve the weather forecast."
1689msgstr ""
1690
1691#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:846
1692#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:979
1693msgid "You must specify a location."
1694msgstr ""
1695
1696#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:893
1697#, c-format
1698msgid "Location '%s' not found!"
1699msgstr ""
1700
1701#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1051
4cc8b65a 1702msgid "Preferences"
d002d298 1703msgstr "Předvolby"
4cc8b65a
MB
1704
1705#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1057
1706msgid "Refresh"
d002d298 1707msgstr "Aktualizovat"
4cc8b65a
MB
1708
1709#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1063
1710msgid "Quit"
d002d298 1711msgstr "Ukončit"
4cc8b65a
MB
1712
1713#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1160
4cc8b65a 1714msgid "Weather Preferences"
d002d298 1715msgstr "Předvolby počasí"
4cc8b65a
MB
1716
1717#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1174
1718#, fuzzy
1719msgid "Current Location"
1720msgstr "Orientace"
1721
1722#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1178
1723#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1475
4cc8b65a 1724msgid "None configured"
d002d298 1725msgstr "Nic nenastaveno"
4cc8b65a
MB
1726
1727#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1180
1728#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1472
1729msgid "_Set"
d002d298 1730msgstr "_Nastavit"
4cc8b65a
MB
1731
1732#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1201
1733msgid "Display"
d002d298 1734msgstr "Zobrazení"
4cc8b65a
MB
1735
1736#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1205
1737#, fuzzy
1738msgid "Name:"
1739msgstr "_Název:"
1740
1741#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1209
1742msgid "Units:"
d002d298 1743msgstr "Jednotky:"
4cc8b65a
MB
1744
1745#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1213
1746msgid "_Metric (°C)"
d002d298 1747msgstr "_Metrické (°C)"
4cc8b65a
MB
1748
1749#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1215
1750msgid "_English (°F)"
d002d298 1751msgstr "_Anglické (°F)"
4cc8b65a
MB
1752
1753#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1250
1754msgid "Forecast"
d002d298 1755msgstr "Předpověď počasí"
4cc8b65a
MB
1756
1757#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1254
1758msgid "Updates:"
d002d298 1759msgstr "Aktualizace:"
4cc8b65a
MB
1760
1761#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1258
1762msgid "Ma_nual"
1763msgstr ""
1764
1765#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1262
1766msgid "_Automatic, every"
1767msgstr ""
1768
1769#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1278
1770msgid "minutes"
1771msgstr ""
1772
1773#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1287
1774msgid "Source:"
1775msgstr ""
1776
1777#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1428
1778#, fuzzy
1779msgid "C_hange"
1780msgstr "Změnit typ"
172423c2 1781
4cc8b65a
MB
1782#. Both are available
1783#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1519
1784#, c-format
1785msgid "Current Conditions for %s"
1786msgstr ""
1787
1788#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1543
4cc8b65a 1789msgid "Location:"
d002d298 1790msgstr "Umístění:"
4cc8b65a
MB
1791
1792#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1566
1793msgid "Last updated:"
d002d298 1794msgstr "Poslední aktualizace:"
4cc8b65a
MB
1795
1796#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1593
1797msgid "Feels like:"
d002d298 1798msgstr "Připadá jako:"
4cc8b65a
MB
1799
1800#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1618
1801msgid "Humidity:"
d002d298 1802msgstr "Vlhkost:"
4cc8b65a
MB
1803
1804#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1645
4cc8b65a 1805msgid "Pressure:"
d002d298 1806msgstr "Tlak:"
4cc8b65a
MB
1807
1808#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1672
1809msgid "Visibility:"
d002d298 1810msgstr "Viditelnost:"
4cc8b65a
MB
1811
1812#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1700
1813msgid "Wind:"
d002d298 1814msgstr "Vítr:"
4cc8b65a
MB
1815
1816#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1723
1817msgid "Sunrise:"
d002d298 1818msgstr "Východ Slunce:"
4cc8b65a
MB
1819
1820#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1746
1821msgid "Sunset:"
d002d298 1822msgstr "Západ Slunce:"
4cc8b65a
MB
1823
1824#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1854
1825#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2190
1826#, c-format
1827msgid "Forecast for %s unavailable."
1828msgstr ""
1829
1830#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1863
1831#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2195
1832#, fuzzy, c-format
1833msgid "Location not set."
1834msgstr "Příkaz pro ohlášení není nastaven"
1835
1836#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1880
1837#, c-format
1838msgid "Searching for '%s'..."
1839msgstr ""
1840
1841#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2006
1842#, c-format
1843msgid "Location matches for '%s'"
1844msgstr ""
1845
1846#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2026
1847msgid "City"
1848msgstr ""
1849
1850#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2046
1851msgid "Country"
1852msgstr ""
1853
1854#. make it nice and pretty
1855#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2177
1856#, fuzzy
1857msgid "Currently in "
1858msgstr "Právě zavedené zásuvné moduly"
1859
1860#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2179
1861msgid "Today: "
d002d298 1862msgstr "Dnes: "
4cc8b65a
MB
1863
1864#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2180
1865msgid "Tomorrow: "
d002d298 1866msgstr "Zítra: "
4cc8b65a
MB
1867
1868#: ../src/plugins/weather/weather.c:285
4cc8b65a 1869msgid "Weather Plugin"
d002d298 1870msgstr "Modul Počasí"
d75a6684 1871
4cc8b65a
MB
1872#: ../src/plugins/weather/weather.c:287
1873msgid "Show weather conditions for a location."
d002d298 1874msgstr "Zobrazit počasí pro dané umístění."
4cc8b65a
MB
1875
1876#~ msgid "Model"
1877#~ msgstr "Model"
1878
1879#~ msgid "WNCKPager"
1880#~ msgstr "WNCKPager"
1881
52025506
MB
1882#~ msgid "<b>Icon</b>"
1883#~ msgstr "<b>Ikona</b>"
1884
1885#~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
1886#~ msgstr "Konfigurovat přepínač rozvržení klávesnice"
1887
1888#~ msgid "image"
1889#~ msgstr "obrázek"
1890
1891#~ msgid "text"
1892#~ msgstr "text"
1893
1894#~ msgid "Per application settings"
1895#~ msgstr "Nastavení jednotlivých aplikací"
1896
1897#~ msgid "Default layout:"
1898#~ msgstr "Výchozí rozvržení:"
1899
d75a6684
AF
1900#~ msgid "Available Applications"
1901#~ msgstr "Dostupné aplikace"
1902
974881a1
HJYP
1903#~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
1904#~ msgstr "Zobrazuje teplotu systému, od kesler.daniel@gmail.com"
f4d5f914 1905
974881a1
HJYP
1906#~ msgid "Left\t"
1907#~ msgstr "Vlevo\t"
f4d5f914 1908
974881a1
HJYP
1909#~ msgid "Top\t"
1910#~ msgstr "Nahoře\t"
f4d5f914 1911
9b75af9b
MB
1912#~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
1913#~ msgstr "Číslo pracovní plochy / Název pracovní plochy"
f4d5f914 1914
d4efdae1
MB
1915#~ msgid "Old KDE/GNOME Tray"
1916#~ msgstr "Stará systémová oblast prostředí KDE nebo GNOME"
f4d5f914 1917
7247ef85
MB
1918#~ msgid "Enable Image:"
1919#~ msgstr "Povolit obrázek:"
f4d5f914 1920
7247ef85
MB
1921#~ msgid "Enable Transparency"
1922#~ msgstr "Povolit průhlednost"
f4d5f914 1923
7247ef85
MB
1924#~ msgid " --configure -- launch configuration utility\n"
1925#~ msgstr " --configure -- spustí konfigurační nástroj\n"
f4d5f914 1926
7247ef85
MB
1927#~ msgid " -C -- same as --configure\n"
1928#~ msgstr " -C -- stejné jako --configure\n"
f4d5f914 1929
7247ef85
MB
1930#~ msgid "Add Button"
1931#~ msgstr "Přidat tlačítko"
f4d5f914 1932
7247ef85
MB
1933#~ msgid "Button Properties"
1934#~ msgstr "Vlastnosti tlačítka"
f4d5f914 1935
7247ef85
MB
1936#~ msgid "Remove Button"
1937#~ msgstr "Odebrat tlačítko"
f4d5f914 1938
7247ef85
MB
1939#~ msgid "Buttons"
1940#~ msgstr "Tlačítka"
f4d5f914 1941
7247ef85
MB
1942#~ msgid "Show Iconified windows"
1943#~ msgstr "Zobrazovat minimalizovaná okna"
f4d5f914 1944
7247ef85
MB
1945#~ msgid "Show mapped windows"
1946#~ msgstr "Zobrazit mapovaná okna"
f4d5f914 1947
559b46bf
MB
1948#~ msgid "Where to put the panel?"
1949#~ msgstr "Kam chcete umístit panel?"
f4d5f914 1950
559b46bf
MB
1951#~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
1952#~ msgstr "Baterie: %d%% nabito, %s"
f4d5f914 1953
559b46bf
MB
1954#~ msgid "charging finished"
1955#~ msgstr "nabíjení dokončeno"
f4d5f914 1956
559b46bf
MB
1957#~ msgid "charging"
1958#~ msgstr "nabíjení"