[l10n] Russian translation update.
[lxde/lxpanel.git] / po / bg.po
CommitLineData
9b75af9b
MB
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
9b75af9b
MB
6msgid ""
7msgstr ""
aeca7646 8"Project-Id-Version: lxpanel\n"
9b75af9b 9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
4cc8b65a 10"POT-Creation-Date: 2014-03-27 08:58+0100\n"
54b429c9
R
11"PO-Revision-Date: 2014-08-12 00:54+0000\n"
12"Last-Translator: Радослав Иванов <reckku@gmail.com>\n"
f3d8ab8d 13"Language: bg\n"
d2f5b062 14"MIME-Version: 1.0\n"
4cc8b65a 15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
9b75af9b 16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
96bd21e3 17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
54b429c9
R
18"X-Generator: Pootle 2.6.0-rc1\n"
19"X-POOTLE-MTIME: 1407804851.000000\n"
9b75af9b 20
4cc8b65a
MB
21#. { "configure", N_("Preferences"), configure },
22#: ../src/configurator.c:55 ../src/gtk-run.c:361 ../src/plugins/menu.c:770
9b75af9b 23msgid "Run"
f3d8ab8d 24msgstr "Стартирай..."
9b75af9b 25
4cc8b65a 26#: ../src/configurator.c:57 ../src/plugins/menu.c:771
9b75af9b 27msgid "Restart"
4ec32ae4 28msgstr "Рестартирай"
9b75af9b 29
4cc8b65a 30#: ../src/configurator.c:58 ../src/plugins/menu.c:772
9b75af9b 31msgid "Logout"
aeca7646 32msgstr "Излез"
9b75af9b 33
4cc8b65a 34#: ../src/configurator.c:549
9b75af9b 35msgid "Currently loaded plugins"
960c730c 36msgstr "Заредени приставки"
9b75af9b 37
4cc8b65a 38#: ../src/configurator.c:558
9b75af9b 39msgid "Stretch"
aeca7646 40msgstr "Разтягане"
9b75af9b 41
4cc8b65a 42#: ../src/configurator.c:680
9b75af9b 43msgid "Add plugin to panel"
960c730c 44msgstr "Добави приставка в панела"
9b75af9b 45
4cc8b65a 46#: ../src/configurator.c:708
9b75af9b 47msgid "Available plugins"
960c730c 48msgstr "Налични приставки"
9b75af9b 49
4cc8b65a 50#: ../src/configurator.c:1244
9b75af9b 51msgid "Logout command is not set"
960c730c 52msgstr "Не е зададена команда за изход"
9b75af9b 53
4cc8b65a 54#: ../src/configurator.c:1312
9b75af9b 55msgid "Select a directory"
aeca7646 56msgstr "Изберете директория"
9b75af9b 57
4cc8b65a 58#: ../src/configurator.c:1312 ../src/configurator.c:1419
9b75af9b 59msgid "Select a file"
aeca7646 60msgstr "Изберете файл"
9b75af9b 61
4cc8b65a 62#: ../src/configurator.c:1446
9b75af9b 63msgid "_Browse"
960c730c 64msgstr "_Разгледай"
9b75af9b 65
4cc8b65a
MB
66#: ../src/panel.c:660
67msgid "There is no room for another panel. All the edges are taken."
b8052f89 68msgstr "Няма място за друг панел. Всички ъгли са заети."
4cc8b65a
MB
69
70#: ../src/panel.c:687
9b75af9b
MB
71msgid ""
72"Really delete this panel?\n"
73"<b>Warning: This can not be recovered.</b>"
74msgstr ""
960c730c 75"Наистина ли искате да изтриете този панел?\n"
9a5243ba 76"<b>Внимание: Не може да бъде възстановено!</b>"
9b75af9b 77
4cc8b65a 78#: ../src/panel.c:689
9b75af9b 79msgid "Confirm"
960c730c 80msgstr "Потвърди"
9b75af9b
MB
81
82#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
4cc8b65a 83#: ../src/panel.c:721
9b75af9b 84msgid "translator-credits"
960c730c 85msgstr "Радослав Иванов"
9b75af9b 86
4cc8b65a 87#: ../src/panel.c:726
9b75af9b 88msgid "LXPanel"
aeca7646 89msgstr "LXPanel"
9b75af9b 90
4cc8b65a 91#: ../src/panel.c:744
4cc8b65a 92msgid "Copyright (C) 2008-2013"
b8052f89 93msgstr "Авторски права © 2008-2013"
9b75af9b 94
4cc8b65a 95#: ../src/panel.c:745
9b75af9b 96msgid "Desktop panel for LXDE project"
6db086ad 97msgstr "LXDE панел"
9b75af9b 98
4cc8b65a 99#: ../src/panel.c:782
9b75af9b 100msgid "Add / Remove Panel Items"
4ec32ae4 101msgstr "Добави/Премахни панелни елементи"
9b75af9b 102
4cc8b65a 103#: ../src/panel.c:791
960c730c 104#, c-format
9b75af9b 105msgid "Remove \"%s\" From Panel"
960c730c 106msgstr "Премахни '%s' от панела"
9b75af9b 107
4cc8b65a 108#: ../src/panel.c:803
9b75af9b 109msgid "Panel Settings"
aeca7646 110msgstr "Настройки на панела"
9b75af9b 111
4cc8b65a 112#: ../src/panel.c:809
9b75af9b 113msgid "Create New Panel"
960c730c 114msgstr "Създай нов панел"
9b75af9b 115
4cc8b65a 116#: ../src/panel.c:815
9b75af9b 117msgid "Delete This Panel"
960c730c 118msgstr "Премахни панела"
9b75af9b 119
4cc8b65a 120#: ../src/panel.c:826
9b75af9b 121msgid "About"
aeca7646 122msgstr "Относно"
9b75af9b 123
4cc8b65a 124#: ../src/panel.c:834
9b75af9b 125msgid "Panel"
aeca7646 126msgstr "Системен панел"
9b75af9b 127
4cc8b65a 128#: ../src/panel.c:847
960c730c 129#, c-format
9b75af9b 130msgid "\"%s\" Settings"
960c730c 131msgstr "'%s' Настройки"
9b75af9b 132
4cc8b65a 133#: ../src/panel.c:1109 ../src/panel.c:1117 ../data/ui/panel-pref.glade.h:22
172423c2
MB
134msgid "Height:"
135msgstr "Височина:"
136
4cc8b65a 137#: ../src/panel.c:1110 ../src/panel.c:1116 ../data/ui/panel-pref.glade.h:21
172423c2
MB
138msgid "Width:"
139msgstr "Ширина:"
140
4cc8b65a 141#: ../src/panel.c:1111 ../data/ui/panel-pref.glade.h:13
172423c2
MB
142msgid "Left"
143msgstr "Ляво"
144
4cc8b65a 145#: ../src/panel.c:1112 ../data/ui/panel-pref.glade.h:14
172423c2
MB
146msgid "Right"
147msgstr "Дясно"
148
4cc8b65a 149#: ../src/panel.c:1118 ../data/ui/panel-pref.glade.h:12
172423c2
MB
150msgid "Top"
151msgstr "Горе"
152
4cc8b65a 153#: ../src/panel.c:1119 ../data/ui/panel-pref.glade.h:11
172423c2
MB
154msgid "Bottom"
155msgstr "Долу"
156
4cc8b65a 157#: ../src/panel.c:1428
9b75af9b
MB
158#, c-format
159msgid "lxpanel %s - lightweight GTK2+ panel for UNIX desktops\n"
4ec32ae4 160msgstr "lxpanel %s - GTK2+ панел за UNIX работен плот\n"
9b75af9b 161
4cc8b65a 162#: ../src/panel.c:1429
960c730c 163#, c-format
9b75af9b 164msgid "Command line options:\n"
9a5243ba 165msgstr "Опции на команди:\n"
9b75af9b 166
4cc8b65a 167#: ../src/panel.c:1430
aeca7646 168#, c-format
9b75af9b 169msgid " --help -- print this help and exit\n"
f1f0eb52 170msgstr " --help -- извежда помощ и излиза\n"
9b75af9b 171
4cc8b65a 172#: ../src/panel.c:1431
960c730c 173#, c-format
9b75af9b 174msgid " --version -- print version and exit\n"
f1f0eb52 175msgstr " --version -- изписва версията и излиза\n"
9b75af9b 176
4cc8b65a 177#: ../src/panel.c:1432
9b75af9b
MB
178#, c-format
179msgid " --log <number> -- set log level 0-5. 0 - none 5 - chatty\n"
38bb7479 180msgstr " --log <number> -- задава ниво на отчет 0-5. (0 - без, 5 - подробно)\n"
9b75af9b
MB
181
182#. g_print(_(" --configure -- launch configuration utility\n"));
4cc8b65a 183#: ../src/panel.c:1434
9b75af9b
MB
184#, c-format
185msgid " --profile name -- use specified profile\n"
f1f0eb52 186msgstr " --profile name -- използва съществуващ профил\n"
9b75af9b 187
4cc8b65a 188#: ../src/panel.c:1436
960c730c 189#, c-format
9b75af9b 190msgid " -h -- same as --help\n"
960c730c 191msgstr " -h -- същото като --help\n"
9b75af9b 192
4cc8b65a 193#: ../src/panel.c:1437
960c730c 194#, c-format
9b75af9b 195msgid " -p -- same as --profile\n"
960c730c 196msgstr " -p -- същото като --profile\n"
9b75af9b 197
4cc8b65a 198#: ../src/panel.c:1438
960c730c 199#, c-format
9b75af9b 200msgid " -v -- same as --version\n"
960c730c 201msgstr " -v -- същото като --version\n"
9b75af9b
MB
202
203#. g_print(_(" -C -- same as --configure\n"));
4cc8b65a 204#: ../src/panel.c:1440
9b75af9b
MB
205#, c-format
206msgid ""
207"\n"
208"Visit http://lxde.org/ for detail.\n"
209"\n"
210msgstr ""
960c730c 211"\n"
38bb7479 212"За повече информация посетете http://lxde.org/ \n"
960c730c 213"\n"
9b75af9b 214
4cc8b65a
MB
215#: ../src/plugin.c:370
216msgid "No file manager is configured."
b8052f89 217msgstr "Няма настроен файлов мениджър."
4cc8b65a
MB
218
219#: ../src/gtk-run.c:374
9b75af9b 220msgid "Enter the command you want to execute:"
960c730c 221msgstr "Въведете командата, която искате да изпълните:"
9b75af9b 222
4cc8b65a
MB
223#. vim: set sw=4 et sts=4 ts=4 :
224#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:1 ../src/plugins/launchtaskbar.c:3414
4cc8b65a 225msgid "Application Launch and Task Bar"
b8052f89 226msgstr "Стартиране на програми и лента със задачи"
4cc8b65a
MB
227
228#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:2
4cc8b65a 229msgid "<b>Mode:</b>"
b8052f89 230msgstr "<b>Режим:</b>"
4cc8b65a
MB
231
232#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:3
233msgid "Launchers"
b8052f89 234msgstr "Стартери"
4cc8b65a
MB
235
236#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:4
4cc8b65a 237msgid "<b>Launchbar</b>"
b8052f89 238msgstr "<b>Поле за стартери</b>"
4cc8b65a
MB
239
240#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:5
241msgid "Show tooltips"
242msgstr "Показване на подсказки"
243
244#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:6
245msgid "Icons only"
246msgstr "Само икони"
247
248#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:7
249msgid "Flat buttons"
250msgstr "Плоски бутони"
251
252#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:8
253msgid "Show windows from all desktops"
254msgstr "Показване на прозорците от всички среди"
255
256#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:9
257msgid "Only show windows on the same monitor as the task bar"
b8052f89 258msgstr "Показвай само прозорци от същия монитор като лентата със задачи"
4cc8b65a
MB
259
260#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:10
261msgid "Use mouse wheel"
262msgstr "Изпозвай колелцето на мишката"
263
264#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:11
265msgid "Flash when there is any window requiring attention"
266msgstr "Примигване на прозорец при ново събитие"
267
268#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:12
269msgid "Combine multiple application windows into a single button"
270msgstr "Комбинирай няколко прозореца в един-единствен бутон"
271
272#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:13
273msgid "Maximum width of task button"
274msgstr "Максимална ширина на бутон за задачи"
275
276#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:14
277msgid "Spacing"
278msgstr "Разредка"
279
280#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:15
4cc8b65a 281msgid "<b>Taskbar</b>"
b8052f89 282msgstr "<b>Лента със задачи</b>"
4cc8b65a
MB
283
284#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:16
4cc8b65a 285msgid "Only Application Launch Bar"
b8052f89 286msgstr "Само Лента със стартери"
4cc8b65a
MB
287
288#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:17
4cc8b65a 289msgid "Only Task Bar (Window List)"
b8052f89 290msgstr "Само Лента със задачи (Лист с прозорци)"
4cc8b65a
MB
291
292#: ../data/ui/launchtaskbar.glade.h:18
4cc8b65a 293msgid "Integrated Application Launch Bar and Task Bar"
b8052f89 294msgstr "Вградени Стартер на програми и Лента със задачи"
5fd72dd5 295
61d1cdc7
MB
296#: ../data/ui/netstatus.glade.h:1
297msgid "<b>Connection</b>"
298msgstr "<b>Връзка</b>"
299
5fd72dd5 300#: ../data/ui/netstatus.glade.h:2
61d1cdc7
MB
301msgid "Status:"
302msgstr "Състояние:"
5fd72dd5
MB
303
304#: ../data/ui/netstatus.glade.h:3
61d1cdc7
MB
305msgid "_Name:"
306msgstr "_Име:"
5fd72dd5
MB
307
308#: ../data/ui/netstatus.glade.h:4
61d1cdc7
MB
309msgid "<b>Activity</b>"
310msgstr "<b>Дейност</b>"
5fd72dd5
MB
311
312#: ../data/ui/netstatus.glade.h:5
61d1cdc7
MB
313msgid "Received:"
314msgstr "Получено: "
5fd72dd5
MB
315
316#: ../data/ui/netstatus.glade.h:6
61d1cdc7
MB
317msgid "Sent:"
318msgstr "Изпратени:"
5fd72dd5
MB
319
320#: ../data/ui/netstatus.glade.h:7
5fd72dd5
MB
321msgid "<b>Signal Strength</b>"
322msgstr "<b>Сила на сигнала</b>"
323
324#: ../data/ui/netstatus.glade.h:9
61d1cdc7
MB
325#, no-c-format
326msgid "0%"
327msgstr "0%"
5fd72dd5 328
61d1cdc7
MB
329#: ../data/ui/netstatus.glade.h:10
330msgid "General"
331msgstr "Общи"
5fd72dd5
MB
332
333#: ../data/ui/netstatus.glade.h:11
61d1cdc7
MB
334msgid "<b>Internet Protocol (IPv4)</b>"
335msgstr "<b>Интернет протокол (IPv4)</b>"
5fd72dd5
MB
336
337#: ../data/ui/netstatus.glade.h:12
61d1cdc7
MB
338msgid "Address:"
339msgstr "Адрес:"
5fd72dd5
MB
340
341#: ../data/ui/netstatus.glade.h:13
61d1cdc7
MB
342msgid "Destination:"
343msgstr "Място:"
5fd72dd5 344
52025506
MB
345#: ../data/ui/netstatus.glade.h:14 ../src/plugins/netstat/netstat.c:362
346#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:373
61d1cdc7
MB
347msgid "Broadcast:"
348msgstr "Излъчване:"
5fd72dd5
MB
349
350#: ../data/ui/netstatus.glade.h:15
61d1cdc7
MB
351msgid "Subnet Mask:"
352msgstr "Маска на подмрежа:"
5fd72dd5
MB
353
354#: ../data/ui/netstatus.glade.h:16
61d1cdc7
MB
355msgid "<b>Internet Protocol (IPv6)</b>"
356msgstr "<b>Интернет протокол (IPv6)</b>"
5fd72dd5
MB
357
358#: ../data/ui/netstatus.glade.h:17
61d1cdc7
MB
359msgid "Scope:"
360msgstr "Обсег:"
5fd72dd5
MB
361
362#: ../data/ui/netstatus.glade.h:18
61d1cdc7
MB
363msgid "<b>Network Device</b>"
364msgstr "<b>Мрежово устройство</b>"
5fd72dd5
MB
365
366#: ../data/ui/netstatus.glade.h:19
5fd72dd5
MB
367msgid "Type:"
368msgstr "Тип:"
369
61d1cdc7
MB
370#: ../data/ui/netstatus.glade.h:20
371msgid "Support"
372msgstr "Поддръжка"
373
5fd72dd5 374#: ../data/ui/netstatus.glade.h:21
61d1cdc7
MB
375msgid "Con_figure"
376msgstr "_Настройване..."
377
378#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:1
379msgid "Dynamic"
380msgstr "Динамично"
5fd72dd5
MB
381
382#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:2
61d1cdc7
MB
383msgid "Pixels"
384msgstr "Пиксели"
385
386#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:4
5fd72dd5
MB
387#, no-c-format
388msgid "% Percent"
389msgstr "% Процент"
390
5fd72dd5 391#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:5
52025506 392msgid "None"
12286286 393msgstr "Без"
52025506
MB
394
395#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:6
52025506
MB
396msgid "Err"
397msgstr "Грешка"
398
399#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:7
52025506 400msgid "Warn"
12286286 401msgstr "Внимание"
52025506
MB
402
403#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:8
404msgid "Info"
12286286 405msgstr "Информация"
52025506
MB
406
407#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:9
408msgid "All"
12286286 409msgstr "Всичко"
52025506
MB
410
411#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:10
61d1cdc7
MB
412msgid "Panel Preferences"
413msgstr "Панелни настройки"
5fd72dd5 414
52025506 415#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:15
61d1cdc7
MB
416msgid "Edge:"
417msgstr "Контур:"
5fd72dd5 418
52025506
MB
419#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:16
420msgid "Center"
421msgstr "Центрирано"
422
423#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:17
5fd72dd5
MB
424msgid "Alignment:"
425msgstr "Подравняване:"
426
52025506 427#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:18
61d1cdc7
MB
428msgid "Margin:"
429msgstr "Граница:"
5fd72dd5 430
52025506 431#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:19
4cc8b65a 432msgid "Monitor:"
b8052f89 433msgstr "Монитор:"
4cc8b65a
MB
434
435#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:20
61d1cdc7
MB
436msgid "<b>Position</b>"
437msgstr "<b>Позиция</b>"
5fd72dd5 438
4cc8b65a 439#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:23
52025506 440msgid "Icon size:"
12286286 441msgstr "Размер на иконата:"
5fd72dd5 442
4cc8b65a 443#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:24
61d1cdc7
MB
444msgid "<b>Size</b>"
445msgstr "<b>Размер</b>"
5fd72dd5 446
4cc8b65a 447#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:25
5fd72dd5
MB
448msgid "Geometry"
449msgstr "Геометрия"
450
4cc8b65a 451#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:26
61d1cdc7
MB
452msgid "System theme"
453msgstr "Системна тема"
454
4cc8b65a 455#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:27
61d1cdc7
MB
456msgid "Solid color (with opacity)"
457msgstr "Монолитен цвят (с плътност)"
458
4cc8b65a 459#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:28 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1479
5fd72dd5
MB
460msgid "Image"
461msgstr "Изображение"
462
4cc8b65a 463#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:29
61d1cdc7
MB
464msgid "Select an image file"
465msgstr "Избери изображение"
5fd72dd5 466
4cc8b65a 467#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:30
61d1cdc7
MB
468msgid "<b>Background</b>"
469msgstr "<b>Фон</b>"
5fd72dd5 470
4cc8b65a 471#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:31
61d1cdc7
MB
472msgid "Custom color"
473msgstr "Потребителски цвят"
5fd72dd5 474
4cc8b65a
MB
475#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:32 ../src/plugins/space.c:93
476#: ../src/plugins/batt/batt.c:632
61d1cdc7
MB
477msgid "Size"
478msgstr "Размер"
5fd72dd5 479
4cc8b65a 480#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:33
61d1cdc7
MB
481msgid "<b>Font</b>"
482msgstr "<b>Шрифт</b>"
5fd72dd5 483
4cc8b65a 484#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:34
61d1cdc7
MB
485msgid "Appearance"
486msgstr "Изглед"
5fd72dd5 487
4cc8b65a 488#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:35
61d1cdc7
MB
489msgid "Panel Applets"
490msgstr "Аплети"
5fd72dd5 491
4cc8b65a 492#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:36
61d1cdc7
MB
493msgid "Logout Command:"
494msgstr "Команда за изход:"
495
4cc8b65a 496#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:37
61d1cdc7
MB
497msgid "Terminal Emulator:"
498msgstr "Терминален емулатор:"
5fd72dd5 499
4cc8b65a 500#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:38
61d1cdc7
MB
501msgid "File Manager:"
502msgstr "Файлов мениджър:"
5fd72dd5 503
4cc8b65a 504#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:39
61d1cdc7
MB
505msgid "<b>Set Preferred Applications</b>"
506msgstr "<b>Задайте предпочитани програми</b>"
5fd72dd5 507
4cc8b65a 508#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:40
61d1cdc7
MB
509msgid "Make window managers treat the panel as dock"
510msgstr "Задай заглавните ленти в панела като док"
5fd72dd5 511
4cc8b65a 512#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:41
61d1cdc7
MB
513msgid "Reserve space, and not covered by maximized windows"
514msgstr "Не покривай от увеличените прозорци"
5fd72dd5 515
4cc8b65a 516#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:42
61d1cdc7 517msgid "<b>Properties</b>"
b8052f89 518msgstr "<b>Настройки</b>"
5fd72dd5 519
4cc8b65a 520#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:43
61d1cdc7
MB
521msgid "Minimize panel when not in use"
522msgstr "Минимизирай панела, когато не се използва"
523
4cc8b65a 524#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:44
61d1cdc7
MB
525msgid "Size when minimized"
526msgstr "Размер на минимизиран прозорец"
527
4cc8b65a 528#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:45
52025506
MB
529msgid "pixels"
530msgstr "пиксели"
531
4cc8b65a 532#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:46
61d1cdc7
MB
533msgid "<b>Automatic hiding</b>"
534msgstr "<b>Автоматично скриванe</b>"
5fd72dd5 535
4cc8b65a 536#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:47
52025506 537msgid "Log level"
12286286 538msgstr "Ниво на отчета"
52025506 539
4cc8b65a 540#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:48
52025506 541msgid "<b>Log level</b>"
12286286 542msgstr "<b>Ниво на отчета</b>"
52025506 543
4cc8b65a 544#: ../data/ui/panel-pref.glade.h:49
61d1cdc7
MB
545msgid "Advanced"
546msgstr "Допълнителни"
5fd72dd5 547
4cc8b65a 548#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:276
9b75af9b 549msgid "CPU Usage Monitor"
960c730c 550msgstr "Мониторинг на процесора"
9b75af9b 551
4cc8b65a 552#: ../src/plugins/cpu/cpu.c:277 ../src/plugins/monitors/monitors.c:713
9b75af9b 553msgid "Display CPU usage"
38bb7479 554msgstr "Показване натоварването на процесора"
9b75af9b 555
4cc8b65a
MB
556#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:180 ../src/plugins/deskno/deskno.c:200
557msgid "Desktop Number / Workspace Name"
558msgstr "Плот № / Име на среда"
559
560#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:182 ../src/plugins/dclock.c:429
974881a1 561msgid "Bold font"
960c730c 562msgstr "Удебелен шрифт"
974881a1 563
4cc8b65a 564#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:183
974881a1 565msgid "Display desktop names"
960c730c 566msgstr "Показвай името на десктопа"
974881a1 567
4cc8b65a 568#: ../src/plugins/deskno/deskno.c:201
9b75af9b 569msgid "Display workspace number, by cmeury@users.sf.net"
38bb7479 570msgstr "Показване номер на работен плот, от cmeury@users.sf.net"
9b75af9b 571
52025506 572#: ../src/plugins/image.c:161
9b75af9b 573msgid "Display Image and Tooltip"
960c730c 574msgstr "Показвай картина и подсказка"
9b75af9b 575
4cc8b65a 576#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:2450
4cc8b65a 577msgid "_Close all windows"
b8052f89 578msgstr "_Затвори всички прозорци"
9b75af9b
MB
579
580#. Add Raise menu item.
4cc8b65a 581#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3243
9b75af9b 582msgid "_Raise"
c7e16acb 583msgstr "_Увеличаване"
9b75af9b
MB
584
585#. Add Restore menu item.
4cc8b65a 586#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3248
9b75af9b 587msgid "R_estore"
c7e16acb 588msgstr "_Възстановяване"
9b75af9b
MB
589
590#. Add Maximize menu item.
4cc8b65a 591#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3253
9b75af9b 592msgid "Ma_ximize"
aeca7646 593msgstr "_Максимизиране"
9b75af9b
MB
594
595#. Add Iconify menu item.
4cc8b65a 596#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3258
9b75af9b 597msgid "Ico_nify"
c7e16acb 598msgstr "_Намаляване"
9b75af9b 599
4cc8b65a 600#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3277
960c730c 601#, c-format
9b75af9b 602msgid "Workspace _%d"
960c730c 603msgstr "Работна среда _%d"
9b75af9b 604
4cc8b65a 605#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3282
9b75af9b
MB
606#, c-format
607msgid "Workspace %d"
960c730c 608msgstr "Работна среда %d"
9b75af9b
MB
609
610#. Add "move to all workspaces" item. This causes the window to be visible no matter what desktop is active.
4cc8b65a 611#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3298
9b75af9b 612msgid "_All workspaces"
f1f0eb52 613msgstr "_Всички работни среди"
9b75af9b
MB
614
615#. Add Move to Workspace menu item as a submenu.
4cc8b65a 616#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3304
9b75af9b 617msgid "_Move to Workspace"
f1f0eb52 618msgstr "_Премести на друга работна среда"
9b75af9b
MB
619
620#. Add Close menu item. By popular demand, we place this menu item closest to the cursor.
4cc8b65a 621#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3310
9b75af9b 622msgid "_Close Window"
f1f0eb52 623msgstr "_Затваряне"
9b75af9b 624
4cc8b65a
MB
625#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3312
626msgid "A_dd to Launcher"
b8052f89 627msgstr "До_бави към Стартера"
9b75af9b 628
4cc8b65a 629#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3313
4cc8b65a 630msgid "Rem_ove from Launcher"
b8052f89 631msgstr "Пре_махни от Стартера"
9b75af9b 632
4cc8b65a
MB
633#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3314
634msgid "_New Instance"
b8052f89 635msgstr "_Нова истанция"
9b75af9b 636
4cc8b65a
MB
637#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3384
638msgid "Application Launch Bar"
639msgstr "Панел с програми"
9b75af9b 640
4cc8b65a
MB
641#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3385
642msgid "Bar with buttons to launch application"
643msgstr "Бар за стартиране на програми"
9b75af9b 644
4cc8b65a 645#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3395
9b75af9b 646msgid "Task Bar (Window List)"
960c730c 647msgstr "Лента със задачи (Лист прозорци)"
9b75af9b 648
4cc8b65a 649#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3396
d75a6684
AF
650msgid ""
651"Taskbar shows all opened windows and allow to iconify them, shade or get "
652"focus"
9b75af9b 653msgstr ""
38bb7479
R
654"Лентата със задачи показва отворените прозорци и позволява: намаляване, "
655"скриване или фокусиране"
9b75af9b 656
4cc8b65a 657#: ../src/plugins/launchtaskbar.c:3415
4cc8b65a 658msgid "Bar with buttons to launch application and/or show all opened windows"
b8052f89
R
659msgstr ""
660"Лента с бутони за стартиране на програма и/или показване на всички отворени "
661"прозорци"
4cc8b65a
MB
662
663#: ../src/plugins/dclock.c:423 ../src/plugins/dclock.c:443
664msgid "Digital Clock"
665msgstr "Цифров часовник"
666
667#: ../src/plugins/dclock.c:425
9b75af9b 668msgid "Clock Format"
960c730c 669msgstr "Формат на часа"
9b75af9b 670
4cc8b65a 671#: ../src/plugins/dclock.c:426
9b75af9b 672msgid "Tooltip Format"
960c730c 673msgstr "Формат на подсказките"
9b75af9b 674
4cc8b65a 675#: ../src/plugins/dclock.c:427
d2f5b062 676#, c-format
d58b1bfa 677msgid "Format codes: man 3 strftime; \\%n for line break"
d2f5b062 678msgstr "Формат на кодовете: man 3 strftime; \\%n за нов ред"
9b75af9b 679
4cc8b65a 680#: ../src/plugins/dclock.c:428
9b75af9b 681msgid "Action when clicked (default: display calendar)"
a0e81eae 682msgstr "Действие при клик (по подразбиране: показвай календар)"
9b75af9b 683
4cc8b65a 684#: ../src/plugins/dclock.c:430
974881a1 685msgid "Tooltip only"
c7e16acb 686msgstr "Само подсказки"
9b75af9b 687
4cc8b65a 688#: ../src/plugins/dclock.c:431
5fd72dd5
MB
689msgid "Center text"
690msgstr "Центрирано"
691
4cc8b65a 692#: ../src/plugins/dclock.c:444
9b75af9b 693msgid "Display digital clock and tooltip"
960c730c 694msgstr "Показвай цифров часовник и подсказка"
9b75af9b 695
4cc8b65a 696#: ../src/plugins/menu.c:421
9b75af9b 697msgid "Add to desktop"
aeca7646 698msgstr "Добави към Плота"
9b75af9b 699
4cc8b65a 700#: ../src/plugins/menu.c:428
9b75af9b 701msgid "Properties"
960c730c 702msgstr "Свойства"
9b75af9b 703
4cc8b65a 704#: ../src/plugins/menu.c:1041 ../src/plugins/menu.c:1054
9b75af9b 705msgid "Menu"
aeca7646 706msgstr "Меню"
9b75af9b 707
4cc8b65a
MB
708#: ../src/plugins/menu.c:1042 ../src/plugins/dirmenu.c:365
709msgid "Icon"
710msgstr "Икона"
711
712#: ../src/plugins/menu.c:1055
9b75af9b 713msgid "Application Menu"
960c730c 714msgstr "Главно меню"
9b75af9b 715
4cc8b65a 716#: ../src/plugins/separator.c:72
e46dc32c 717msgid "Separator"
aeca7646 718msgstr "Разделител"
9b75af9b 719
4cc8b65a 720#: ../src/plugins/separator.c:73
e46dc32c 721msgid "Add a separator to the panel"
960c730c 722msgstr "Добави разделител в панела"
9b75af9b 723
4cc8b65a 724#: ../src/plugins/pager.c:84 ../src/plugins/pager.c:98
e46dc32c 725msgid "Desktop Pager"
960c730c 726msgstr "Преглед на средите"
9b75af9b 727
4cc8b65a 728#: ../src/plugins/pager.c:85 ../src/plugins/pager.c:99
e46dc32c 729msgid "Simple pager plugin"
960c730c 730msgstr "Добавка прост преглед"
9b75af9b 731
4cc8b65a 732#: ../src/plugins/space.c:91 ../src/plugins/space.c:100
e46dc32c 733msgid "Spacer"
aeca7646 734msgstr "Отстояние"
9b75af9b 735
4cc8b65a 736#: ../src/plugins/space.c:101
e46dc32c 737msgid "Allocate space"
960c730c 738msgstr "Разпредели местата"
9b75af9b 739
4cc8b65a 740#: ../src/plugins/tray.c:709
e46dc32c 741msgid "System Tray"
960c730c 742msgstr "Системна Табла"
9b75af9b 743
4cc8b65a 744#: ../src/plugins/tray.c:710
e46dc32c 745msgid "System tray"
960c730c 746msgstr "Системна табла"
9b75af9b 747
d58b1bfa
MB
748#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:451
749msgid "New session is required for this option to take effect"
d2f5b062 750msgstr "Нужна е нова сесия за да влезе в сила тази опция"
d58b1bfa 751
52025506 752#. dialog
4cc8b65a 753#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:628
52025506 754msgid "Select Keyboard Model"
12286286 755msgstr "Изберете модела на клавиатурата"
9b75af9b 756
4cc8b65a
MB
757#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:651 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:778
758#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:954
52025506 759msgid "Description"
12286286 760msgstr "Описание"
9b75af9b 761
4cc8b65a 762#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:656 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:785
4cc8b65a 763msgid "Id"
b8052f89 764msgstr ""
4cc8b65a 765
52025506 766#. dialog
4cc8b65a 767#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:750
52025506 768msgid "Select Layout Change Type"
12286286 769msgstr "Промяна на клавиатурната подредба"
9b75af9b 770
52025506 771#. dialog
4cc8b65a 772#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:921
52025506 773msgid "Add Keyboard Layout"
12286286 774msgstr "Добавяне на клавиатурна подредба"
9b75af9b 775
4cc8b65a 776#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:944 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1327
52025506 777msgid "Flag"
12286286 778msgstr "Национално знаме"
52025506 779
4cc8b65a 780#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:949 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1331
52025506 781msgid "Layout"
12286286 782msgstr "Подредба"
9b75af9b 783
4cc8b65a 784#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1238 ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1587
52025506 785msgid "Keyboard Layout Handler"
12286286 786msgstr "Мениджър на клавиатурната подредба"
9b75af9b 787
4cc8b65a 788#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1260
52025506 789msgid "Keyboard Model"
12286286 790msgstr "Модел на клавиатурата"
52025506 791
4cc8b65a 792#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1281
52025506 793msgid "Keyboard Layouts"
12286286 794msgstr "Клавиатурни подредби"
52025506 795
4cc8b65a 796#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1335
52025506 797msgid "Variant"
12286286 798msgstr "Вариант"
52025506 799
4cc8b65a 800#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1344
52025506 801msgid "Change Layout Option"
12286286 802msgstr "Промяна на опциите на подредбата"
52025506 803
4cc8b65a 804#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1364
d58b1bfa 805msgid "Advanced setxkbmap Options"
d2f5b062 806msgstr "Допълнителни опции за setxkbmap"
d58b1bfa 807
4cc8b65a 808#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1384
d58b1bfa 809msgid "Do _not reset existing options"
d2f5b062 810msgstr "Не _нулирайте съществуващите опции"
d58b1bfa 811
4cc8b65a 812#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1389
d58b1bfa 813msgid "Keep _system layouts"
d2f5b062 814msgstr "Запазване на _системните подредби"
d58b1bfa 815
4cc8b65a 816#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1398
52025506 817msgid "Per Window Settings"
12286286 818msgstr "Настройки за прозорец"
52025506 819
4cc8b65a 820#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1410
52025506 821msgid "_Remember layout for each window"
12286286 822msgstr "_Запомни клавиатурната подребда за всеки прозорец"
52025506 823
4cc8b65a 824#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1419
52025506
MB
825msgid "Show Layout as"
826msgstr "Показвай подредбата като"
827
4cc8b65a 828#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1480
52025506 829msgid "Custom Image"
12286286 830msgstr "Предпочитана снимка"
52025506 831
4cc8b65a 832#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1481
52025506 833msgid "Text"
12286286 834msgstr "Текст"
52025506 835
4cc8b65a 836#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1507
52025506 837msgid "Panel Icon Size"
12286286 838msgstr "Размер на иконата на панела"
52025506 839
4cc8b65a 840#: ../src/plugins/xkb/xkb-plugin.c:1589
52025506 841msgid "Handle keyboard layouts"
12286286 842msgstr "Управление на клавиатурните подредби"
9b75af9b 843
4cc8b65a 844#: ../src/plugins/wincmd.c:193
e46dc32c 845msgid "Left click to iconify all windows. Middle click to shade them."
12286286
R
846msgstr ""
847"Клик с ляв бутон за намаляване на всички прозорци. Клик със среден бутон за "
848"скриване."
9b75af9b 849
4cc8b65a 850#: ../src/plugins/wincmd.c:227 ../src/plugins/wincmd.c:245
e46dc32c 851msgid "Minimize All Windows"
960c730c 852msgstr "Минимизирай всички прозорци"
9b75af9b 853
4cc8b65a
MB
854#: ../src/plugins/wincmd.c:229
855msgid "Alternately iconify/shade and raise"
856msgstr "Изборно намаляване/скриване и увеличаване"
857
858#: ../src/plugins/wincmd.c:246
e46dc32c
MB
859msgid ""
860"Sends commands to all desktop windows.\n"
861"Supported commands are 1) iconify and 2) shade"
9b75af9b 862msgstr ""
960c730c
MBP
863"Използвай командите за всички прозорци.\n"
864"Поддържанити команди са 1) намаляване и 2) скриване"
9b75af9b 865
4cc8b65a 866#: ../src/plugins/dirmenu.c:208
e46dc32c 867msgid "Open in _Terminal"
960c730c 868msgstr "_Стартиране в терминал"
9b75af9b 869
4cc8b65a
MB
870#: ../src/plugins/dirmenu.c:361 ../src/plugins/dirmenu.c:377
871msgid "Directory Menu"
872msgstr "Меню на директориите"
873
874#: ../src/plugins/dirmenu.c:363
e46dc32c 875msgid "Directory"
aeca7646 876msgstr "Директория"
9b75af9b 877
4cc8b65a 878#: ../src/plugins/dirmenu.c:364
e46dc32c 879msgid "Label"
aeca7646 880msgstr "Етикет"
9b75af9b 881
4cc8b65a 882#: ../src/plugins/dirmenu.c:378
4cc8b65a 883msgid "Browse directory tree via menu (Author = PCMan)"
38bb7479 884msgstr "Търсене в дървесна структура чрез меню (Автор: PCMan)"
9b75af9b 885
4cc8b65a 886#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:480
e46dc32c 887msgid "Normal"
aeca7646 888msgstr "Нормално"
9b75af9b 889
4cc8b65a 890#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:481
e46dc32c 891msgid "Warning1"
aeca7646 892msgstr "Внимание1"
9b75af9b 893
4cc8b65a 894#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:482
e46dc32c 895msgid "Warning2"
aeca7646 896msgstr "Внимание2"
9b75af9b 897
4cc8b65a 898#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:483
e46dc32c 899msgid "Automatic sensor location"
960c730c 900msgstr "Автоматично локализиране на сензор"
9b75af9b 901
4cc8b65a 902#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:484
e46dc32c 903msgid "Sensor"
aeca7646 904msgstr "Сензор"
9b75af9b 905
4cc8b65a 906#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:485
e46dc32c 907msgid "Automatic temperature levels"
aeca7646 908msgstr "Автоматични нива на температура"
9b75af9b 909
4cc8b65a 910#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:486
e46dc32c 911msgid "Warning1 Temperature"
aeca7646 912msgstr "Внимание1 Температура"
9b75af9b 913
4cc8b65a 914#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:487
e46dc32c 915msgid "Warning2 Temperature"
aeca7646 916msgstr "Внимание2 Температура"
9b75af9b 917
4cc8b65a 918#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:531
e46dc32c 919msgid "Temperature Monitor"
aeca7646 920msgstr "Наблюдение на температура"
9b75af9b 921
4cc8b65a 922#: ../src/plugins/thermal/thermal.c:533
974881a1 923msgid "Display system temperature"
960c730c 924msgstr "Екран на системната температура"
9b75af9b 925
4cc8b65a
MB
926#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:329
927#, c-format
928msgid ""
929"Frequency: %d MHz\n"
930"Governor: %s"
931msgstr ""
b8052f89
R
932"Честота: %d МХц\n"
933"Стабилизатор: %s"
4cc8b65a
MB
934
935#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:421
936msgid "CPUFreq frontend"
b8052f89 937msgstr "Оформление за CPUFreq"
4cc8b65a
MB
938
939#: ../src/plugins/cpufreq/cpufreq.c:422
940msgid "Display CPU frequency and allow to change governors and frequency"
941msgstr ""
b8052f89 942"Извеждай честотата на ЦПУ и позволявай промяна на стабилизацията и честотата"
4cc8b65a 943
e46dc32c
MB
944#. FIXME: display current level in tooltip. ex: "Volume Control: 80%"
945#. Display current level in tooltip.
946#: ../src/plugins/volume/volume.c:300
4cc8b65a
MB
947#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:363
948#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:545
e46dc32c 949msgid "Volume control"
960c730c 950msgstr "Контрол на Звука"
9b75af9b 951
e46dc32c 952#: ../src/plugins/volume/volume.c:312
4cc8b65a 953#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:666
e46dc32c 954msgid "Volume Control"
aeca7646 955msgstr "Настройки на Звука"
9b75af9b 956
e46dc32c
MB
957#. Create a frame as the child of the viewport.
958#: ../src/plugins/volume/volume-impl.c:109
4cc8b65a 959#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:503
e46dc32c 960msgid "Volume"
aeca7646 961msgstr "Сила на звука"
9b75af9b 962
e46dc32c 963#. Create a check button as the child of the vertical box.
4cc8b65a 964#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:522
e46dc32c 965msgid "Mute"
aeca7646 966msgstr "Заглушаване"
9b75af9b 967
4cc8b65a 968#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:639
5fd72dd5 969msgid ""
61d1cdc7
MB
970"Error, you need to install an application to configure the sound "
971"(pavucontol, alsamixer ...)"
5fd72dd5 972msgstr ""
4ec32ae4
R
973"Грешка, трябва да инсталирате програма за регулиране на звука (pavucontrol, "
974"alsamixer...)"
5fd72dd5 975
4cc8b65a 976#: ../src/plugins/volumealsa/volumealsa.c:668
d58b1bfa 977msgid "Display and control volume for ALSA"
d2f5b062 978msgstr "Наблюдаване и контролиране на силата на звука за ALSA"
d58b1bfa 979
61d1cdc7 980#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:180
e46dc32c 981msgid "<Hidden Access Point>"
f1f0eb52 982msgstr "<Скрит достъп>"
9b75af9b 983
61d1cdc7 984#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:213
e46dc32c 985msgid "Wireless Networks not found in range"
974881a1 986msgstr "Няма безжични връзки в диапазона"
9b75af9b
MB
987
988#. Repair
61d1cdc7 989#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:247
9b75af9b 990msgid "Repair"
aeca7646 991msgstr "Поправяне"
9b75af9b
MB
992
993#. interface down
61d1cdc7 994#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:252
9b75af9b 995msgid "Disable"
b8052f89 996msgstr "Деактивирай"
9b75af9b 997
52025506 998#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:342
9b75af9b 999msgid "Wireless Connection has no connectivity"
960c730c 1000msgstr "Безжичната мрежа не е свързана"
9b75af9b 1001
52025506 1002#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:344
9b75af9b 1003msgid "Network cable is plugged out"
974881a1 1004msgstr "Мрежовия кабел е изваден"
9b75af9b 1005
52025506 1006#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:346
9b75af9b 1007msgid "Connection has limited or no connectivity"
960c730c 1008msgstr "Мрежата е ограничена или не е свързана"
9b75af9b 1009
52025506
MB
1010#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:350 ../src/plugins/netstat/netstat.c:361
1011#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:372
9b75af9b 1012msgid "IP Address:"
aeca7646 1013msgstr "IP адрес:"
9b75af9b 1014
52025506 1015#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:351
9b75af9b 1016msgid "Remote IP:"
aeca7646 1017msgstr "Отдалечено IP: "
9b75af9b 1018
52025506
MB
1019#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:352 ../src/plugins/netstat/netstat.c:363
1020#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:374
9b75af9b 1021msgid "Netmask:"
aeca7646 1022msgstr "Мрежова маска:"
9b75af9b 1023
52025506
MB
1024#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1025#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
9b75af9b 1026msgid "Activity"
aeca7646 1027msgstr "Активност"
9b75af9b 1028
52025506
MB
1029#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1030#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
9b75af9b 1031msgid "Sent"
aeca7646 1032msgstr "Изпратени"
9b75af9b 1033
52025506
MB
1034#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:353 ../src/plugins/netstat/netstat.c:365
1035#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:376
9b75af9b 1036msgid "Received"
aeca7646 1037msgstr "Получени"
9b75af9b 1038
52025506
MB
1039#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:354 ../src/plugins/netstat/netstat.c:366
1040#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:377
9b75af9b 1041msgid "bytes"
960c730c 1042msgstr "байтове"
9b75af9b 1043
52025506
MB
1044#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:355 ../src/plugins/netstat/netstat.c:367
1045#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:378
9b75af9b 1046msgid "packets"
960c730c 1047msgstr "пакети"
9b75af9b 1048
52025506 1049#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:358
e46dc32c
MB
1050#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:173
1051msgid "Wireless"
aeca7646 1052msgstr "Безжична връзка"
e46dc32c 1053
52025506 1054#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:360
9b75af9b 1055msgid "Protocol:"
aeca7646 1056msgstr "Протокол:"
9b75af9b 1057
52025506 1058#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:364 ../src/plugins/netstat/netstat.c:375
9b75af9b 1059msgid "HW Address:"
974881a1 1060msgstr "HW адрес :"
9b75af9b 1061
4cc8b65a 1062#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:515
9b75af9b 1063msgid "Manage Networks"
974881a1 1064msgstr "Управление на мрежи"
9b75af9b 1065
4cc8b65a 1066#: ../src/plugins/netstat/netstat.c:517
9b75af9b 1067msgid "Monitor and Manage networks"
974881a1 1068msgstr "Наблюдение и управление на мрежи"
9b75af9b
MB
1069
1070#. create dialog
61d1cdc7 1071#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:86
9b75af9b 1072msgid "Setting Encryption Key"
974881a1 1073msgstr "Задаване на ключ за криптиране"
9b75af9b
MB
1074
1075#. messages
61d1cdc7 1076#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:96
9b75af9b
MB
1077msgid ""
1078"This wireless network was encrypted.\n"
1079"You must have the encryption key."
1080msgstr ""
960c730c 1081"Тази безжична връзка беше криптирана.\n"
974881a1 1082"Трябва да имате криптиращия ключ."
9b75af9b 1083
61d1cdc7 1084#: ../src/plugins/netstat/passwd_gui.c:101
9b75af9b 1085msgid "Encryption Key:"
aeca7646 1086msgstr "Ключ за криптиране:"
9b75af9b 1087
e46dc32c 1088#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:179
9b75af9b 1089msgid "Interface to monitor"
960c730c 1090msgstr "Наблюдавай върху монитора"
9b75af9b 1091
e46dc32c 1092#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:180
9b75af9b 1093msgid "Config tool"
960c730c 1094msgstr "Инструмент за конфигуриране"
9b75af9b 1095
e46dc32c 1096#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:197
9b75af9b 1097msgid "Network Status Monitor"
aeca7646 1098msgstr "Наблюдение на мрежовите връзки"
9b75af9b 1099
e46dc32c 1100#: ../src/plugins/netstatus/netstatus.c:199
9b75af9b 1101msgid "Monitor network status"
960c730c 1102msgstr "Състояние на връзката"
9b75af9b 1103
e46dc32c
MB
1104#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:51
1105#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:312
9b75af9b 1106msgid "Unknown"
aeca7646 1107msgstr "Неизвестен"
9b75af9b 1108
e46dc32c 1109#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:116
9b75af9b 1110msgid "Connection Properties"
960c730c 1111msgstr "Свойства на връзката"
9b75af9b 1112
e46dc32c 1113#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:122
960c730c 1114#, c-format
9b75af9b 1115msgid "Connection Properties: %s"
960c730c 1116msgstr "Свойства на връзката: %s"
9b75af9b 1117
e46dc32c 1118#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:135
c7e16acb 1119#, c-format
9b75af9b 1120msgid "%lu packet"
d75a6684
AF
1121msgid_plural "%lu packets"
1122msgstr[0] "%lu Пакет"
c7e16acb 1123msgstr[1] "%lu Пакети"
9b75af9b 1124
e46dc32c 1125#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:396
960c730c 1126#, c-format
9b75af9b
MB
1127msgid ""
1128"There was an error displaying help:\n"
1129"%s"
1130msgstr ""
f1f0eb52 1131"Възникна грешка при показване на помощта:\n"
aeca7646 1132"%s"
9b75af9b 1133
e46dc32c 1134#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-dialog.c:580
960c730c 1135#, c-format
9b75af9b 1136msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
aeca7646 1137msgstr "Инструментът за настройка на времето не може да бъде стартиран: %s"
9b75af9b 1138
bbb69503 1139#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:380
9b75af9b
MB
1140#, c-format
1141msgid "Network Connection: %s"
aeca7646 1142msgstr "Мрежова връзка:%s"
9b75af9b 1143
bbb69503 1144#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:385
9b75af9b 1145msgid "Network Connection"
aeca7646 1146msgstr "Мрежова връзка"
9b75af9b 1147
4cc8b65a 1148#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:814
9b75af9b 1149msgid "Interface"
aeca7646 1150msgstr "Интерфейс"
9b75af9b 1151
4cc8b65a 1152#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:815
9b75af9b 1153msgid "The current interface the icon is monitoring."
960c730c 1154msgstr "Текущия интерфейс на иконата се показва"
9b75af9b 1155
4cc8b65a 1156#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:822
9b75af9b 1157msgid "Orientation"
aeca7646 1158msgstr "Ориентация"
9b75af9b 1159
4cc8b65a 1160#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:823
9b75af9b 1161msgid "The orientation of the tray."
960c730c 1162msgstr "Ориентация на таблата."
9b75af9b 1163
4cc8b65a 1164#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:831
9b75af9b 1165msgid "Tooltips Enabled"
960c730c 1166msgstr "Подсказките са активирани"
9b75af9b 1167
4cc8b65a 1168#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:832
9b75af9b 1169msgid "Whether or not the icon's tooltips are enabled."
960c730c 1170msgstr "Независимо от това дали подсказките на иконите са активирани."
9b75af9b 1171
4cc8b65a 1172#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:839
9b75af9b 1173msgid "Show Signal"
960c730c 1174msgstr "Покажи сигнала"
9b75af9b 1175
4cc8b65a 1176#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:840
9b75af9b 1177msgid "Whether or not the signal strength should be displayed."
960c730c 1178msgstr "Независимо от това дали силата на сигнала трябва да бъде показана."
9b75af9b 1179
4cc8b65a 1180#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-icon.c:949
9b75af9b
MB
1181#, c-format
1182msgid ""
1183"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1184"\n"
1185"%s"
1186msgstr ""
960c730c
MBP
1187"Моля свържете се със системния Ви администратор, за решението на проблема:\n"
1188"\n"
1189"%s"
9b75af9b 1190
e46dc32c
MB
1191#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:148
1192msgid "Name"
aeca7646 1193msgstr "Име"
e46dc32c
MB
1194
1195#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:149
1196msgid "The interface name"
960c730c 1197msgstr "Име на интерфейса"
e46dc32c
MB
1198
1199#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:156
4cc8b65a 1200#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2036
e46dc32c 1201msgid "State"
aeca7646 1202msgstr "Състояние"
e46dc32c
MB
1203
1204#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:157
1205msgid "The interface state"
960c730c 1206msgstr "Състояние на интерфейса"
e46dc32c
MB
1207
1208#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:165
1209msgid "Stats"
aeca7646 1210msgstr "Статистика"
e46dc32c
MB
1211
1212#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:166
1213msgid "The interface packets/bytes statistics"
960c730c 1214msgstr "Статистика на пакети/байтове"
e46dc32c
MB
1215
1216#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:174
1217msgid "Whether the interface is a wireless interface"
960c730c 1218msgstr "Дали интерфейса е за безжична връзка"
e46dc32c
MB
1219
1220#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:181
1221msgid "Signal"
aeca7646 1222msgstr "Сигнал"
e46dc32c
MB
1223
1224#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:182
1225msgid "Wireless signal strength percentage"
960c730c 1226msgstr "Процент на сила на сигнала за безжична мрежа"
e46dc32c
MB
1227
1228#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:191
1229#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:167
1230msgid "Error"
aeca7646 1231msgstr "Грешка"
e46dc32c
MB
1232
1233#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:192
1234msgid "The current error condition"
960c730c 1235msgstr "Текущо състояние на грешката"
e46dc32c 1236
4cc8b65a
MB
1237#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:440
1238#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1206
960c730c 1239#, c-format
e46dc32c 1240msgid "Unable to open socket: %s"
960c730c 1241msgstr "Не може да се отвори гнездото: %s"
e46dc32c 1242
4cc8b65a
MB
1243#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:502
1244#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1232
960c730c 1245#, c-format
e46dc32c 1246msgid "SIOCGIFFLAGS error: %s"
960c730c 1247msgstr "SIOCGIFFLAGS грешка: %s"
e46dc32c 1248
4cc8b65a 1249#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:879
e46dc32c 1250msgid "AMPR NET/ROM"
aeca7646 1251msgstr "AMPR NET/ROM"
e46dc32c 1252
4cc8b65a 1253#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:882
e46dc32c 1254msgid "Ethernet"
aeca7646 1255msgstr "Локална мрежа (Ethernet)"
e46dc32c 1256
4cc8b65a 1257#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:888
e46dc32c 1258msgid "AMPR AX.25"
aeca7646 1259msgstr "AMPR AX.25"
e46dc32c 1260
4cc8b65a
MB
1261#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:897
1262#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1017
e46dc32c 1263msgid "16/4 Mbps Token Ring"
c7e16acb 1264msgstr "16/4 МБ в сек. сигнален звън"
e46dc32c 1265
4cc8b65a 1266#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:900
e46dc32c 1267msgid "ARCnet"
960c730c 1268msgstr "ARCnet"
e46dc32c 1269
4cc8b65a 1270#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:906
e46dc32c 1271msgid "Frame Relay DLCI"
f1f0eb52 1272msgstr "Трансформиране на рамката (DLCI)"
e46dc32c 1273
4cc8b65a 1274#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:912
e46dc32c 1275msgid "Metricom Starmode IP"
960c730c 1276msgstr "Метрически, стартов режим IP"
e46dc32c 1277
4cc8b65a 1278#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:915
e46dc32c 1279msgid "Serial Line IP"
f1f0eb52 1280msgstr "Серийно IP"
e46dc32c 1281
4cc8b65a 1282#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:918
e46dc32c 1283msgid "VJ Serial Line IP"
f1f0eb52 1284msgstr "VJ Серийно IP"
e46dc32c 1285
4cc8b65a 1286#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:921
e46dc32c 1287msgid "6-bit Serial Line IP"
f1f0eb52 1288msgstr "6-битово Серийно IP"
e46dc32c 1289
4cc8b65a 1290#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:924
e46dc32c 1291msgid "VJ 6-bit Serial Line IP"
f1f0eb52 1292msgstr "VJ 6-битово Серийно IP"
e46dc32c 1293
4cc8b65a 1294#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:930
e46dc32c 1295msgid "Adaptive Serial Line IP"
f1f0eb52 1296msgstr "Адаптивно, Серийно IP"
e46dc32c 1297
4cc8b65a 1298#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:933
e46dc32c 1299msgid "AMPR ROSE"
38bb7479 1300msgstr "AMPR ROSE"
e46dc32c 1301
4cc8b65a 1302#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:936
e46dc32c 1303msgid "Generic X.25"
960c730c 1304msgstr "Общо X.25"
e46dc32c 1305
4cc8b65a 1306#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:939
e46dc32c 1307msgid "Point-to-Point Protocol"
f1f0eb52 1308msgstr "Протокол 'От точка до точка' (PPPoE)"
e46dc32c 1309
4cc8b65a 1310#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:945
e46dc32c 1311msgid "(Cisco)-HDLC"
f1f0eb52 1312msgstr "(Cisco)-HDLC"
e46dc32c 1313
4cc8b65a 1314#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:948
e46dc32c 1315msgid "LAPB"
aeca7646 1316msgstr "LAPB"
e46dc32c 1317
4cc8b65a 1318#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:957
e46dc32c 1319msgid "IPIP Tunnel"
960c730c 1320msgstr "Порт на тунела IPIP"
e46dc32c 1321
4cc8b65a 1322#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:963
e46dc32c 1323msgid "Frame Relay Access Device"
960c730c 1324msgstr "Трансформиране на рамката за достъп до устройството"
e46dc32c 1325
4cc8b65a 1326#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:969
e46dc32c 1327msgid "Local Loopback"
a0e81eae 1328msgstr "Локални примки"
e46dc32c 1329
4cc8b65a 1330#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:975
e46dc32c 1331msgid "Fiber Distributed Data Interface"
960c730c 1332msgstr "Разпределение през Оптични кабели (FDDI)"
e46dc32c 1333
4cc8b65a 1334#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:981
e46dc32c 1335msgid "IPv6-in-IPv4"
960c730c 1336msgstr "IPv6 в IPv4"
e46dc32c 1337
4cc8b65a 1338#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:993
e46dc32c 1339msgid "HIPPI"
aeca7646 1340msgstr "HIPPI"
e46dc32c 1341
4cc8b65a 1342#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:996
e46dc32c 1343msgid "Ash"
f1f0eb52 1344msgstr "Ash"
e46dc32c 1345
4cc8b65a 1346#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:999
e46dc32c 1347msgid "Econet"
aeca7646 1348msgstr "Econet"
e46dc32c 1349
4cc8b65a 1350#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1002
e46dc32c 1351msgid "IrLAP"
aeca7646 1352msgstr "IrLAP"
e46dc32c 1353
4cc8b65a 1354#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1164
960c730c 1355#, c-format
e46dc32c 1356msgid "SIOCGIFCONF error: %s"
960c730c 1357msgstr "SIOCGIFCONF грешка: %s"
e46dc32c 1358
4cc8b65a 1359#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-iface.c:1257
960c730c 1360#, c-format
e46dc32c 1361msgid "No network devices found"
aeca7646 1362msgstr "Не са намерени вх/изх. устройства."
e46dc32c
MB
1363
1364#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:180
960c730c 1365#, c-format
e46dc32c 1366msgid "Cannot open /proc/net/dev: %s"
7336937e 1367msgstr "Не може да се отвори /proc/net/dev: %s"
e46dc32c 1368
4cc8b65a 1369#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:185
4cc8b65a 1370msgid "Could not parse /proc/net/dev. No data."
b8052f89 1371msgstr "Неуспешен разбор на /proc/net/dev. Няма данни."
4cc8b65a
MB
1372
1373#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:190
e46dc32c 1374msgid "Could not parse /proc/net/dev. Unknown format."
960c730c 1375msgstr "Неуспешен анализ на /proc/net/dev. Непознат формат."
e46dc32c 1376
4cc8b65a
MB
1377#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:205
1378#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:332
e46dc32c
MB
1379#, c-format
1380msgid "Could not parse interface name from '%s'"
960c730c 1381msgstr "Неуспешен анализ на интерфейс името от %s'"
e46dc32c 1382
4cc8b65a
MB
1383#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:218
1384#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:647
e46dc32c 1385#, c-format
d75a6684
AF
1386msgid ""
1387"Could not parse interface statistics from '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1388"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
1389msgstr ""
1390"Неуспешен анализ на статистиката от '%s'. prx_idx = %d; ptx_idx = %d; "
1391"brx_idx = %d; btx_idx = %d;"
e46dc32c 1392
4cc8b65a 1393#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:312
4cc8b65a 1394msgid "Could not parse /proc/net/wireless. No data."
b8052f89 1395msgstr "Неуспешен разбор на /proc/net/wireless. Няма данни."
4cc8b65a
MB
1396
1397#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:316
e46dc32c 1398msgid "Could not parse /proc/net/wireless. Unknown format."
960c730c 1399msgstr "Неуспешен анализ на /proc/net/wireless. Непознат формат."
e46dc32c 1400
4cc8b65a 1401#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:343
e46dc32c
MB
1402#, c-format
1403msgid "Could not parse wireless details from '%s'. link_idx = %d;"
d75a6684
AF
1404msgstr ""
1405"Неуспешен анализ на детайли за безжичната мрежа от '%s'. link_idx = %d;"
e46dc32c 1406
4cc8b65a 1407#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:416
960c730c 1408#, c-format
e46dc32c 1409msgid "Could not connect to interface, '%s'"
f3d8ab8d 1410msgstr "Неуспешно осъществена връзка към сървър, '%s'"
e46dc32c 1411
4cc8b65a 1412#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:422
e46dc32c
MB
1413#, c-format
1414msgid "Could not send ioctl to interface, '%s'"
f3d8ab8d 1415msgstr "Неуспешна ioctl заявка до интерфейса, '%s'"
e46dc32c 1416
2b16f42a 1417# fuzzy
f3d8ab8d 1418# sgstr "Грешка при анализ на скрипта. Ред: %1"
4cc8b65a 1419#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:600
960c730c 1420#, c-format
e46dc32c 1421msgid "Could not parse command line '%s': %s"
f3d8ab8d 1422msgstr "Неуспешно анализиране на командата '%s': %s"
e46dc32c 1423
4cc8b65a 1424#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-sysdeps.c:637
e46dc32c 1425msgid "Could not parse 'netstat' output. Unknown format"
f3d8ab8d 1426msgstr "Неуспешен анализ на резултата от 'netstat'. Неизвестен формат"
e46dc32c
MB
1427
1428#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:152
1429msgid "Disconnected"
aeca7646 1430msgstr "Несвързан"
e46dc32c
MB
1431
1432#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:155
1433msgid "Idle"
aeca7646 1434msgstr "Неактивен"
e46dc32c
MB
1435
1436#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:158
1437msgid "Sending"
aeca7646 1438msgstr "Изпращане"
e46dc32c
MB
1439
1440#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:161
1441msgid "Receiving"
aeca7646 1442msgstr "Получаване"
e46dc32c
MB
1443
1444#: ../src/plugins/netstatus/netstatus-util.c:164
1445msgid "Sending/Receiving"
aeca7646 1446msgstr "Изпращане/Получаване"
e46dc32c 1447
4cc8b65a 1448#: ../src/plugins/batt/batt.c:151
9b75af9b
MB
1449#, c-format
1450msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d until full"
f1f0eb52 1451msgstr "Батерия: %d%% заредена, %d:%02d, докато се зареди"
9b75af9b 1452
4cc8b65a 1453#: ../src/plugins/batt/batt.c:162
9b75af9b
MB
1454#, c-format
1455msgid "Battery: %d%% charged, %d:%02d left"
f1f0eb52 1456msgstr "Батерия: %d%% заредена, остават: %d:%02d"
9b75af9b 1457
4cc8b65a 1458#: ../src/plugins/batt/batt.c:168
9b75af9b
MB
1459#, c-format
1460msgid "Battery: %d%% charged"
aeca7646 1461msgstr "Батерия: %d%% заредена"
9b75af9b 1462
4cc8b65a
MB
1463#: ../src/plugins/batt/batt.c:178
1464#, c-format
1465msgid ""
1466"\n"
1467"%sEnergy full design:\t\t%5d mWh"
1468msgstr ""
b8052f89
R
1469"\n"
1470"%sПроектна енергия:\t\t%5d мВтч"
4cc8b65a
MB
1471
1472#: ../src/plugins/batt/batt.c:180
1473#, c-format
1474msgid ""
1475"\n"
1476"%sEnergy full:\t\t\t%5d mWh"
1477msgstr ""
b8052f89
R
1478"\n"
1479"%sПълна енергия:\t\t\t%5d мВтч"
4cc8b65a
MB
1480
1481#: ../src/plugins/batt/batt.c:182
1482#, c-format
1483msgid ""
1484"\n"
1485"%sEnergy now:\t\t\t%5d mWh"
1486msgstr ""
b8052f89
R
1487"\n"
1488"%sТекуща енергия:\t\t\t%5d мВтч"
4cc8b65a
MB
1489
1490#: ../src/plugins/batt/batt.c:184
1491#, c-format
1492msgid ""
1493"\n"
1494"%sPower now:\t\t\t%5d mW"
1495msgstr ""
b8052f89
R
1496"\n"
1497"%sТекуща мощност:\t\t\t%5d мВт"
4cc8b65a
MB
1498
1499#: ../src/plugins/batt/batt.c:187
1500#, c-format
1501msgid ""
1502"\n"
1503"%sCharge full design:\t%5d mAh"
1504msgstr ""
b8052f89
R
1505"\n"
1506"%sПроектиран заряд:\t%5d мАч"
4cc8b65a
MB
1507
1508#: ../src/plugins/batt/batt.c:189
1509#, c-format
1510msgid ""
1511"\n"
1512"%sCharge full:\t\t\t%5d mAh"
1513msgstr ""
b8052f89
R
1514"\n"
1515"%sПълен заряд:\t\t\t%5d мАч"
4cc8b65a
MB
1516
1517#: ../src/plugins/batt/batt.c:191
1518#, c-format
1519msgid ""
1520"\n"
1521"%sCharge now:\t\t\t%5d mAh"
1522msgstr ""
b8052f89 1523"\n"
54b429c9 1524"%sТекущ заряд:\t\t\t%5d мАч"
4cc8b65a
MB
1525
1526#: ../src/plugins/batt/batt.c:193
1527#, c-format
1528msgid ""
1529"\n"
1530"%sCurrent now:\t\t\t%5d mA"
1531msgstr ""
b8052f89
R
1532"\n"
1533"%sТекущ ток:\t\t\t%5d мА"
4cc8b65a
MB
1534
1535#: ../src/plugins/batt/batt.c:196
1536#, c-format
1537msgid ""
1538"\n"
1539"%sCurrent Voltage:\t\t%.3lf V"
1540msgstr ""
b8052f89
R
1541"\n"
1542"%sТекущо напрежение:\t\t%.3lf В"
4cc8b65a
MB
1543
1544#: ../src/plugins/batt/batt.c:234
1545msgid "No batteries found"
1546msgstr "Няма открити батерии"
1547
1548#: ../src/plugins/batt/batt.c:619 ../src/plugins/batt/batt.c:642
1549msgid "Battery Monitor"
1550msgstr "Датчик за батерията"
1551
1552#: ../src/plugins/batt/batt.c:622
9b75af9b 1553msgid "Hide if there is no battery"
aeca7646 1554msgstr "Скрий ако няма батерия"
9b75af9b 1555
4cc8b65a 1556#: ../src/plugins/batt/batt.c:624
9b75af9b 1557msgid "Alarm command"
aeca7646 1558msgstr "Команда за сигнализиране"
9b75af9b 1559
4cc8b65a 1560#: ../src/plugins/batt/batt.c:625
9b75af9b 1561msgid "Alarm time (minutes left)"
aeca7646 1562msgstr "Време за сигнализиране (оставащи минути)"
9b75af9b 1563
4cc8b65a 1564#: ../src/plugins/batt/batt.c:626
9b75af9b 1565msgid "Background color"
aeca7646 1566msgstr "Цвят на фона"
9b75af9b 1567
4cc8b65a 1568#: ../src/plugins/batt/batt.c:627
9b75af9b 1569msgid "Charging color 1"
aeca7646 1570msgstr "Цвят при зареждане 1"
9b75af9b 1571
4cc8b65a 1572#: ../src/plugins/batt/batt.c:628
9b75af9b 1573msgid "Charging color 2"
aeca7646 1574msgstr "Цвят при зареждане 2"
9b75af9b 1575
4cc8b65a 1576#: ../src/plugins/batt/batt.c:629
9b75af9b 1577msgid "Discharging color 1"
aeca7646 1578msgstr "Цвят при разреждане 1"
9b75af9b 1579
4cc8b65a 1580#: ../src/plugins/batt/batt.c:630
9b75af9b 1581msgid "Discharging color 2"
aeca7646 1582msgstr "Цвят при разреждане 2"
9b75af9b 1583
4cc8b65a 1584#: ../src/plugins/batt/batt.c:631
9b75af9b 1585msgid "Border width"
c7e16acb 1586msgstr "Ширина на рамка"
9b75af9b 1587
4cc8b65a
MB
1588#: ../src/plugins/batt/batt.c:633
1589msgid "Show Extended Information"
b8052f89 1590msgstr "Покажи разширена информация"
9b75af9b 1591
4cc8b65a 1592#: ../src/plugins/batt/batt.c:643
9b75af9b 1593msgid "Display battery status using ACPI"
aeca7646 1594msgstr "Показва статуса на батерията ползвайки ACPI"
9b75af9b 1595
4cc8b65a 1596#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:257
9b75af9b 1597msgid "Show CapsLock"
c7e16acb 1598msgstr "Показвай CapsLock"
9b75af9b 1599
4cc8b65a 1600#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:258
9b75af9b 1601msgid "Show NumLock"
c7e16acb 1602msgstr "Показвай NumLock"
9b75af9b 1603
4cc8b65a 1604#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:259
9b75af9b 1605msgid "Show ScrollLock"
c7e16acb 1606msgstr "Показвай ScrollLock"
9b75af9b 1607
4cc8b65a 1608#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:293
9b75af9b 1609msgid "Keyboard LED"
38bb7479 1610msgstr "Клавиатурен светодиод"
9b75af9b 1611
4cc8b65a 1612#: ../src/plugins/kbled/kbled.c:295
9b75af9b 1613msgid "Indicators for CapsLock, NumLock, and ScrollLock keys"
aeca7646 1614msgstr "Индикатори за CapsLock, NumLock и ScrollLock клавиши"
974881a1 1615
5fd72dd5 1616#. A label to allow for click through
61d1cdc7 1617#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:698
5fd72dd5 1618msgid "No Indicators"
4ec32ae4 1619msgstr "Няма индикатори"
172423c2 1620
61d1cdc7 1621#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:897
5fd72dd5 1622msgid "Indicator Applications"
4ec32ae4 1623msgstr "Индикатор за програми"
172423c2 1624
61d1cdc7 1625#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:898
5fd72dd5 1626msgid "Clock Indicator"
4ec32ae4 1627msgstr "Индикатор за часовник"
172423c2 1628
61d1cdc7 1629#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:899
5fd72dd5 1630msgid "Messaging Menu"
4ec32ae4 1631msgstr "Меню за съобщения"
172423c2 1632
61d1cdc7 1633#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:900
5fd72dd5 1634msgid "Network Menu"
4ec32ae4 1635msgstr "Меню на интернет директориите"
172423c2 1636
61d1cdc7 1637#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:901
5fd72dd5 1638msgid "Session Menu"
4ec32ae4 1639msgstr "Меню за сесия"
172423c2 1640
61d1cdc7 1641#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:902
5fd72dd5 1642msgid "Sound Menu"
4ec32ae4 1643msgstr "Меню за звука"
172423c2 1644
61d1cdc7 1645#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:928
5fd72dd5 1646msgid "Indicator applets"
4ec32ae4 1647msgstr "Индикатори"
172423c2 1648
61d1cdc7 1649#: ../src/plugins/indicator/indicator.c:930
5fd72dd5 1650msgid "Add indicator applets to the panel"
4ec32ae4 1651msgstr "Добави индикатори"
172423c2 1652
52025506 1653#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:277
61d1cdc7
MB
1654#, c-format
1655msgid "CPU usage: %.2f%%"
2d9647d8 1656msgstr "Товар на Централния процесор: %.2f%%"
61d1cdc7 1657
52025506 1658#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:360
61d1cdc7
MB
1659#, c-format
1660msgid "RAM usage: %.1fMB (%.2f%%)"
2d9647d8 1661msgstr "Използване на Оперативна памет: %.1fMB (%.2f%%)"
61d1cdc7 1662
4cc8b65a 1663#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:714
5fd72dd5 1664msgid "CPU color"
2d9647d8 1665msgstr "Цвят за скалата на Процесора"
172423c2 1666
4cc8b65a 1667#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:715
5fd72dd5 1668msgid "Display RAM usage"
2d9647d8 1669msgstr "Извеждане на използваната Оперативна памет"
172423c2 1670
4cc8b65a 1671#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:716
5fd72dd5 1672msgid "RAM color"
2d9647d8 1673msgstr "Цвят за скалата на Оперативната памет"
172423c2 1674
4cc8b65a 1675#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:717
61d1cdc7 1676msgid "Action when clicked (default: lxtask)"
2d9647d8 1677msgstr "Действие при клик (по подразбиране: Мениджър на задачи)"
61d1cdc7 1678
4cc8b65a 1679#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:810
5fd72dd5 1680msgid "Resource monitors"
4ec32ae4 1681msgstr "Използване на ресурсите"
172423c2 1682
4cc8b65a 1683#: ../src/plugins/monitors/monitors.c:812
5fd72dd5 1684msgid "Display monitors (CPU, RAM)"
4ec32ae4 1685msgstr "Показване на използването на ресурсите (процесор, оперативна памет)"
172423c2 1686
4cc8b65a
MB
1687#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:50
1688msgid "[N/A]"
b8052f89 1689msgstr "[Няма]"
4cc8b65a
MB
1690
1691#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:784
1692msgid "Enter New Location"
b8052f89 1693msgstr "Въведи ново местоположение"
172423c2 1694
4cc8b65a 1695#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:798
4cc8b65a 1696msgid "_New Location:"
b8052f89 1697msgstr "_Ново местоположение:"
4cc8b65a
MB
1698
1699#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:809
1700msgid ""
1701"Enter the:\n"
1702"- city, or\n"
1703"- city and state/country, or\n"
1704"- postal code\n"
1705"for which to retrieve the weather forecast."
1706msgstr ""
b8052f89
R
1707"Веведете:\n"
1708"- град или\n"
1709"- град и държава, или\n"
1710"- пощенски код,\n"
1711"за които да се получи прогноза за времето."
4cc8b65a
MB
1712
1713#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:846
1714#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:979
1715msgid "You must specify a location."
b8052f89 1716msgstr "Трябва да зададете местоположение."
4cc8b65a
MB
1717
1718#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:893
1719#, c-format
1720msgid "Location '%s' not found!"
b8052f89 1721msgstr "Местоположението '%s' не е намерено!"
4cc8b65a
MB
1722
1723#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1051
4cc8b65a 1724msgid "Preferences"
b8052f89 1725msgstr "Предпочитания"
4cc8b65a
MB
1726
1727#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1057
1728msgid "Refresh"
b8052f89 1729msgstr "Опресняване"
4cc8b65a
MB
1730
1731#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1063
1732msgid "Quit"
b8052f89 1733msgstr "Изход"
4cc8b65a
MB
1734
1735#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1160
4cc8b65a 1736msgid "Weather Preferences"
b8052f89 1737msgstr "Настройки на прогнозата"
4cc8b65a
MB
1738
1739#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1174
4cc8b65a 1740msgid "Current Location"
b8052f89 1741msgstr "Текущо местоположение"
4cc8b65a
MB
1742
1743#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1178
1744#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1475
4cc8b65a 1745msgid "None configured"
b8052f89 1746msgstr "Няма зададено"
4cc8b65a
MB
1747
1748#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1180
1749#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1472
1750msgid "_Set"
b8052f89 1751msgstr "_Задай"
4cc8b65a
MB
1752
1753#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1201
1754msgid "Display"
b8052f89 1755msgstr "Екран"
4cc8b65a
MB
1756
1757#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1205
4cc8b65a 1758msgid "Name:"
b8052f89 1759msgstr "Име:"
4cc8b65a
MB
1760
1761#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1209
1762msgid "Units:"
b8052f89 1763msgstr "Eдиници:"
4cc8b65a
MB
1764
1765#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1213
1766msgid "_Metric (°C)"
b8052f89 1767msgstr "_Мерни (°C)"
4cc8b65a
MB
1768
1769#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1215
1770msgid "_English (°F)"
b8052f89 1771msgstr "_Английски (°F)"
4cc8b65a
MB
1772
1773#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1250
1774msgid "Forecast"
b8052f89 1775msgstr "Прогноза"
4cc8b65a
MB
1776
1777#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1254
1778msgid "Updates:"
b8052f89 1779msgstr "Обновяване:"
4cc8b65a
MB
1780
1781#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1258
1782msgid "Ma_nual"
b8052f89 1783msgstr "Ръчн_о"
4cc8b65a
MB
1784
1785#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1262
1786msgid "_Automatic, every"
b8052f89 1787msgstr "Ав_томатично, на всеки"
4cc8b65a
MB
1788
1789#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1278
1790msgid "minutes"
b8052f89 1791msgstr "минути"
4cc8b65a
MB
1792
1793#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1287
1794msgid "Source:"
b8052f89 1795msgstr "Източник:"
4cc8b65a
MB
1796
1797#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1428
4cc8b65a 1798msgid "C_hange"
b8052f89 1799msgstr "Пром_яна"
4cc8b65a
MB
1800
1801#. Both are available
1802#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1519
1803#, c-format
1804msgid "Current Conditions for %s"
b8052f89 1805msgstr "Текущи условия за %s"
4cc8b65a
MB
1806
1807#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1543
1808msgid "Location:"
b8052f89 1809msgstr "Местоположение:"
4cc8b65a
MB
1810
1811#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1566
1812msgid "Last updated:"
b8052f89 1813msgstr "Последно обновено:"
4cc8b65a
MB
1814
1815#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1593
1816msgid "Feels like:"
b8052f89 1817msgstr "Усеща се като:"
4cc8b65a
MB
1818
1819#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1618
1820msgid "Humidity:"
b8052f89 1821msgstr "Влажност:"
4cc8b65a
MB
1822
1823#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1645
4cc8b65a 1824msgid "Pressure:"
b8052f89 1825msgstr "Налягане:"
4cc8b65a
MB
1826
1827#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1672
1828msgid "Visibility:"
b8052f89 1829msgstr "Видимост:"
4cc8b65a
MB
1830
1831#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1700
1832msgid "Wind:"
b8052f89 1833msgstr "Вятър:"
4cc8b65a
MB
1834
1835#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1723
1836msgid "Sunrise:"
b8052f89 1837msgstr "Изгрев:"
4cc8b65a
MB
1838
1839#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1746
1840msgid "Sunset:"
b8052f89 1841msgstr "Залез:"
4cc8b65a
MB
1842
1843#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1854
1844#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2190
1845#, c-format
1846msgid "Forecast for %s unavailable."
b8052f89 1847msgstr "Няма налична прогноза за %s."
4cc8b65a
MB
1848
1849#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1863
1850#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2195
b8052f89 1851#, c-format
4cc8b65a 1852msgid "Location not set."
b8052f89 1853msgstr "Не е зададено местоположение."
4cc8b65a
MB
1854
1855#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:1880
1856#, c-format
1857msgid "Searching for '%s'..."
b8052f89 1858msgstr "Търсене за '%s'..."
4cc8b65a
MB
1859
1860#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2006
1861#, c-format
1862msgid "Location matches for '%s'"
b8052f89 1863msgstr "Мястото съвпадна с '%s'"
4cc8b65a
MB
1864
1865#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2026
1866msgid "City"
b8052f89 1867msgstr "Град"
4cc8b65a
MB
1868
1869#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2046
1870msgid "Country"
b8052f89 1871msgstr "Държава"
4cc8b65a
MB
1872
1873#. make it nice and pretty
1874#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2177
4cc8b65a 1875msgid "Currently in "
b8052f89 1876msgstr "В момента за"
4cc8b65a
MB
1877
1878#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2179
1879msgid "Today: "
b8052f89 1880msgstr "Днес:"
4cc8b65a
MB
1881
1882#: ../src/plugins/weather/weatherwidget.c:2180
1883msgid "Tomorrow: "
b8052f89 1884msgstr "Утре:"
4cc8b65a
MB
1885
1886#: ../src/plugins/weather/weather.c:285
4cc8b65a 1887msgid "Weather Plugin"
b8052f89 1888msgstr "Приставка за климата"
d75a6684 1889
4cc8b65a
MB
1890#: ../src/plugins/weather/weather.c:287
1891msgid "Show weather conditions for a location."
b8052f89 1892msgstr "Показвай климатичните условия за местоположение."
4cc8b65a
MB
1893
1894#~ msgid "Model"
1895#~ msgstr "Модел"
1896
1897#~ msgid "WNCKPager"
1898#~ msgstr "WNCKPager"
1899
52025506
MB
1900#~ msgid "<b>Icon</b>"
1901#~ msgstr "<b>Икона</b>"
1902
1903#~ msgid "Configure Keyboard Layout Switcher"
1904#~ msgstr "Превключване между клавиатурните подредби"
1905
1906#~ msgid "image"
1907#~ msgstr "изображение"
1908
1909#~ msgid "text"
1910#~ msgstr "текст"
1911
1912#~ msgid "Per application settings"
1913#~ msgstr "Настройки за приложение"
1914
1915#~ msgid "Default layout:"
1916#~ msgstr "Подредба по подразбиране:"
1917
d75a6684
AF
1918#~ msgid "Available Applications"
1919#~ msgstr "Налични програми"
1920
974881a1
HJYP
1921#~ msgid "Display system temperature, by kesler.daniel@gmail.com"
1922#~ msgstr "Екран на системната температура от kesler.daniel@gmail.com"
9a5243ba 1923
974881a1
HJYP
1924#~ msgid "Desktop No / Workspace Name"
1925#~ msgstr "Плот № / Работен плот Име"
9a5243ba 1926
974881a1
HJYP
1927#~ msgid "Battery: %d%% charged, %s"
1928#~ msgstr "Батерия: %d%% заредена, %s"
9a5243ba 1929
974881a1
HJYP
1930#~ msgid "charging finished"
1931#~ msgstr "зареждането завърши"
9a5243ba 1932
974881a1
HJYP
1933#~ msgid "charging"
1934#~ msgstr "зареждане"
1935
1936#, fuzzy
1937#~ msgid "Left\t"
1938#~ msgstr "Отляво на"
1939
1940#, fuzzy
1941#~ msgid "Top\t"
1942#~ msgstr "Горе:"