Update po files
[lxde/lxinput.git] / po / pl.po
1 # Polish translation for lxinput package
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the lxinput package.
4 # Artur Kruszewski <mazdac@gmail.com>, 2009.
5 # Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>, 2010, 2011.
6 #
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: lxinput\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2011-05-17 22:55+0200\n"
12 "PO-Revision-Date: 2011-02-19 20:08+0100\n"
13 "Last-Translator: Piotr Sokół <psokol@jabster.pl>\n"
14 "Language-Team: Polish <>\n"
15 "Language: pl\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
20 "%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
21
22 #: ../data/lxinput.ui.h:1
23 msgid "<b>Character Repeat</b>"
24 msgstr "<b>Powtarzanie znaków</b>"
25
26 #: ../data/lxinput.ui.h:2
27 #, fuzzy
28 msgid "<b>Keyboard layout</b>"
29 msgstr "Klawiatura i mysz"
30
31 #: ../data/lxinput.ui.h:3
32 msgid "<b>Motion</b>"
33 msgstr "<b>Ruch</b>"
34
35 #: ../data/lxinput.ui.h:4
36 msgid "Acceleration:"
37 msgstr "Przyspieszenie:"
38
39 #: ../data/lxinput.ui.h:5
40 msgid "Beep when there is an error of keyboard input"
41 msgstr "Ostrzeganie sygnałem dźwiękowym w przypadku błędu wejścia klawiatury"
42
43 #: ../data/lxinput.ui.h:6
44 msgid "Delay before each key starts repeating"
45 msgstr "Określa czas opóźnienia przed rozpoczęciem powtarzania danego znaku"
46
47 #: ../data/lxinput.ui.h:7
48 msgid "Fast"
49 msgstr "Duże"
50
51 #: ../data/lxinput.ui.h:8
52 msgid "High"
53 msgstr "Wysoka"
54
55 #: ../data/lxinput.ui.h:9
56 msgid "Input Device Preferences"
57 msgstr "Urządzenia wejściowe"
58
59 #: ../data/lxinput.ui.h:10
60 msgid "Interval between each key repeat"
61 msgstr "Określa czas przerwy pomiędzy kolejnymi powtórzeniami znaku"
62
63 #: ../data/lxinput.ui.h:11
64 msgid "Keyboard"
65 msgstr "Klawiatura"
66
67 #: ../data/lxinput.ui.h:12
68 msgid "Left handed (Swap left and right mouse buttons)"
69 msgstr "Zamienienie funkcji prawego i lewego przycisku myszy"
70
71 #: ../data/lxinput.ui.h:13
72 msgid "Long"
73 msgstr "Długi"
74
75 #: ../data/lxinput.ui.h:14
76 msgid "Low"
77 msgstr "Niska"
78
79 #: ../data/lxinput.ui.h:15
80 msgid "Mouse"
81 msgstr "Mysz"
82
83 #: ../data/lxinput.ui.h:16
84 msgid "Repeat delay:"
85 msgstr "Czas opóźnienia przed powtórzeniem:"
86
87 #: ../data/lxinput.ui.h:17
88 msgid "Repeat interval:"
89 msgstr "Czas pomiędzy powtórzeniami:"
90
91 #: ../data/lxinput.ui.h:18
92 msgid "Sensitivity:"
93 msgstr "Czułość:"
94
95 #: ../data/lxinput.ui.h:19
96 msgid "Short"
97 msgstr "Krótki"
98
99 #: ../data/lxinput.ui.h:20
100 msgid "Slow"
101 msgstr "Małe"
102
103 #: ../data/lxinput.ui.h:21
104 msgid "Touch Pad"
105 msgstr "Gładzik"
106
107 #: ../data/lxinput.ui.h:22
108 msgid "Type in the following box to test your keyboard settings"
109 msgstr ""
110 "Proszę wprowadzić tekst w poniższe pole, aby przetestować ustawienia "
111 "klawiatury:"
112
113 #: ../data/lxinput.desktop.in.h:1
114 msgid "Configure keyboard, mouse, and other input devices"
115 msgstr "Konfiguruje klawiaturę, mysz i inne urządzenia wejściowe"
116
117 #: ../data/lxinput.desktop.in.h:2
118 msgid "Keyboard and Mouse"
119 msgstr "Klawiatura i mysz"