da5a966becc67d7f41a43cd1b17e11f3e67bc369
[lxde/lxhotkey.git] / po / cs.po
1 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3 #
4 # Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2016.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: \n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2016-11-02 23:47+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2016-11-03 10:33+0100\n"
11 "Last-Translator: Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
13 "Language: cs\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
18 "X-Generator: Lokalize 1.5\n"
19
20 #: ../src/lxhotkey.c:240
21 #, c-format
22 msgid "Usage: %s global [<action>]      - show keys bound to action(s)\n"
23 msgstr ""
24 "Použití: %s global [<action>]      - ukázat přiřazení kláves k činnosti(em)\n"
25
26 #: ../src/lxhotkey.c:241
27 #, c-format
28 msgid "       %s global <action> <key>  - bind a key to the action\n"
29 msgstr "       %s global <action> <key>  - přiřadit klávesu k činnosti\n"
30
31 #: ../src/lxhotkey.c:242
32 #, c-format
33 msgid "       %s app [<exec>]           - show keys bound to exec line\n"
34 msgstr ""
35 "       %s app [<exec>]           - ukázat přiřazení kláves k řádku s příkazem "
36 "pro spuštění\n"
37
38 #: ../src/lxhotkey.c:243
39 #, c-format
40 msgid "       %s app <exec> <key>       - bind a key to some exec line\n"
41 msgstr ""
42 "       %s app <exec> <key>       - přiřadit klávesu k řádku s příkazem pro "
43 "spuštění\n\n"
44
45 #: ../src/lxhotkey.c:244
46 #, c-format
47 msgid "       %s app <exec> --          - unbind all keys from exec line\n"
48 msgstr ""
49 "       %s app [<exec>]           - zrušit přiřazení kláves k řádku s příkazem "
50 "pro spuštění\n"
51
52 #: ../src/lxhotkey.c:245
53 #, c-format
54 msgid "       %s show <key>             - show the action bound to a key\n"
55 msgstr ""
56 "       %s show <key>             - ukázat činnost spojenou s klávesou\n"
57
58 #: ../src/lxhotkey.c:246
59 #, c-format
60 msgid "       %s --gui=<type>           - start with GUI\n"
61 msgstr "       %s --gui=<type>           - spustit s uživatelským rozhraním\n"
62
63 #: ../src/lxhotkey.c:341
64 msgid "empty option name."
65 msgstr "Prázdný název volby."
66
67 #: ../src/lxhotkey.c:344
68 msgid "empty action name."
69 msgstr "Prázdný název činnosti."
70
71 #: ../src/lxhotkey.c:376
72 #, c-format
73 msgid "no matching option '%s' found for action '%s'."
74 msgstr "Pro činnost '%s' nenalezena žádná odpovídající volba '%s'."
75
76 #: ../src/lxhotkey.c:380
77 #, c-format
78 msgid "action '%s' isn't supported by WM %s."
79 msgstr "Činnost '%s' není podporována okenním správcem %s."
80
81 #: ../src/lxhotkey.c:397
82 #, c-format
83 msgid "value '%s' is not supported for option '%s'."
84 msgstr "Hodnota '%s' není podporována pro volbu '%s'."
85
86 #: ../src/lxhotkey.c:401
87 #, c-format
88 msgid "value '%s' is not supported for action '%s'."
89 msgstr "Hodnota 's' není podporována pro činnost '%s'."
90
91 #: ../src/lxhotkey.c:414
92 #, c-format
93 msgid "action '%s' does not support options."
94 msgstr "Činnost '%s' nepodporuje volby."
95
96 #: ../src/lxhotkey.c:495
97 msgid "Sorry, cannot configure keys remotely."
98 msgstr "Promiňte. Klávesy nelze nastavit vzdáleně."
99
100 #: ../src/lxhotkey.c:503
101 msgid "Could not determine window manager running."
102 msgstr "Nepodařilo se určit běžícího správce oken."
103
104 #: ../src/lxhotkey.c:511
105 #, c-format
106 msgid "Window manager %s isn't supported now, sorry."
107 msgstr "Správce oken %s nyní není podporován. Promiňte."
108
109 #: ../src/lxhotkey.c:518 ../plugins/gtk/gtk.c:75
110 msgid "Problems loading configuration: "
111 msgstr "Potíže při nahrávání nastavení: "
112
113 #: ../src/lxhotkey.c:527
114 #, c-format
115 msgid "GUI type %s currently isn't supported."
116 msgstr "Typ uživatelského rozhraní %s v současnosti není podporován."
117
118 #. invalid request
119 #: ../src/lxhotkey.c:544 ../src/lxhotkey.c:620
120 msgid "Invalid request: "
121 msgstr "Neplatný požadavek: "
122
123 #: ../src/lxhotkey.c:554 ../src/lxhotkey.c:632 ../plugins/gtk/gtk.c:90
124 msgid "Problems saving configuration: "
125 msgstr "Potíže při ukládání nastavení: "
126
127 #: ../src/lxhotkey.c:571
128 msgid "ACTION(s)"
129 msgstr "Činnost)"
130
131 #: ../src/lxhotkey.c:571 ../src/lxhotkey.c:649
132 msgid "KEY(s)"
133 msgstr "Klávesa"
134
135 #: ../src/lxhotkey.c:649
136 msgid "EXEC"
137 msgstr "Spouštěcí příkaz"
138
139 #: ../src/lxhotkey.c:670
140 msgid "Requested operation isn't supported."
141 msgstr "Požadovaná operace není podporována."
142
143 #: ../plugins/openbox/openbox.c:184
144 msgid "Failed to reconfigure Openbox."
145 msgstr "Nepodařilo se přenastavit Openbox."
146
147 #. reuse GList
148 #. reuse GList
149 #: ../plugins/openbox/openbox.c:203
150 msgid "yes"
151 msgstr "Ano"
152
153 #: ../plugins/openbox/openbox.c:203
154 msgid "no"
155 msgstr "Ne"
156
157 #: ../plugins/openbox/openbox.c:206
158 msgid "enabled"
159 msgstr "Povoleno"
160
161 #: ../plugins/openbox/openbox.c:207
162 msgid "wmclass"
163 msgstr "Třída okenního správce"
164
165 #: ../plugins/openbox/openbox.c:208
166 msgid "name"
167 msgstr "Název"
168
169 #: ../plugins/openbox/openbox.c:209
170 msgid "icon"
171 msgstr "Ikona"
172
173 #: ../plugins/openbox/openbox.c:214 ../plugins/openbox/openbox.c:288
174 msgid "command"
175 msgstr "Příkaz"
176
177 #: ../plugins/openbox/openbox.c:215 ../plugins/openbox/openbox.c:293
178 msgid "prompt"
179 msgstr "Výzva"
180
181 #: ../plugins/openbox/openbox.c:216
182 msgid "startupnotify"
183 msgstr "Oznámení při spuštění"
184
185 #: ../plugins/openbox/openbox.c:220 ../plugins/openbox/openbox.c:325
186 msgid "center"
187 msgstr "Střed"
188
189 #: ../plugins/openbox/openbox.c:221
190 msgid "default"
191 msgstr "Výchozí"
192
193 #: ../plugins/openbox/openbox.c:221
194 msgid "primary"
195 msgstr "Primární"
196
197 #: ../plugins/openbox/openbox.c:221
198 msgid "mouse"
199 msgstr "Myš"
200
201 #: ../plugins/openbox/openbox.c:222
202 msgid "active"
203 msgstr "Činné"
204
205 #: ../plugins/openbox/openbox.c:222 ../plugins/openbox/openbox.c:328
206 msgid "all"
207 msgstr "Vše"
208
209 #: ../plugins/openbox/openbox.c:227 ../plugins/openbox/openbox.c:335
210 msgid "monitor"
211 msgstr "Sledování"
212
213 #: ../plugins/openbox/openbox.c:232
214 msgid "menu"
215 msgstr "Nabídka"
216
217 #: ../plugins/openbox/openbox.c:233
218 msgid "position"
219 msgstr "Poloha"
220
221 #: ../plugins/openbox/openbox.c:237
222 msgid "list"
223 msgstr "Seznam"
224
225 #: ../plugins/openbox/openbox.c:237
226 msgid "icons"
227 msgstr "Ikony"
228
229 #: ../plugins/openbox/openbox.c:237
230 msgid "none"
231 msgstr "Žádný"
232
233 #: ../plugins/openbox/openbox.c:240 ../plugins/openbox/openbox.c:259
234 msgid "dialog"
235 msgstr "Dialog"
236
237 #: ../plugins/openbox/openbox.c:241 ../plugins/openbox/openbox.c:260
238 msgid "bar"
239 msgstr "Pruh"
240
241 #: ../plugins/openbox/openbox.c:242 ../plugins/openbox/openbox.c:261
242 msgid "raise"
243 msgstr "Pozvednutí"
244
245 #: ../plugins/openbox/openbox.c:243
246 msgid "allDesktops"
247 msgstr "Všechny plochy"
248
249 #: ../plugins/openbox/openbox.c:244 ../plugins/openbox/openbox.c:262
250 msgid "panels"
251 msgstr "Panely"
252
253 #: ../plugins/openbox/openbox.c:245
254 msgid "desktop"
255 msgstr "Pracovní plocha"
256
257 #: ../plugins/openbox/openbox.c:246
258 msgid "linear"
259 msgstr "Přímý"
260
261 #: ../plugins/openbox/openbox.c:247
262 msgid "interactive"
263 msgstr "Interaktivní"
264
265 #. TRANSLATORS: finalactions means actions when done
266 #: ../plugins/openbox/openbox.c:249 ../plugins/openbox/openbox.c:264
267 msgid "finalactions"
268 msgstr "Poslední činnosti"
269
270 #: ../plugins/openbox/openbox.c:253 ../plugins/openbox/openbox.c:270
271 #: ../plugins/openbox/openbox.c:305 ../plugins/openbox/openbox.c:358
272 msgid "north"
273 msgstr "Sever"
274
275 #: ../plugins/openbox/openbox.c:253
276 msgid "northeast"
277 msgstr "Severovýchod"
278
279 #: ../plugins/openbox/openbox.c:253 ../plugins/openbox/openbox.c:271
280 #: ../plugins/openbox/openbox.c:306 ../plugins/openbox/openbox.c:358
281 msgid "east"
282 msgstr "Východ"
283
284 #: ../plugins/openbox/openbox.c:254
285 msgid "southeast"
286 msgstr "Jihovýchod"
287
288 #: ../plugins/openbox/openbox.c:254 ../plugins/openbox/openbox.c:270
289 #: ../plugins/openbox/openbox.c:305 ../plugins/openbox/openbox.c:358
290 msgid "south"
291 msgstr "Jih"
292
293 #: ../plugins/openbox/openbox.c:254
294 msgid "southwest"
295 msgstr "Jihozápad"
296
297 #: ../plugins/openbox/openbox.c:255 ../plugins/openbox/openbox.c:271
298 #: ../plugins/openbox/openbox.c:306 ../plugins/openbox/openbox.c:358
299 msgid "west"
300 msgstr "Západ"
301
302 #: ../plugins/openbox/openbox.c:255
303 msgid "northwest"
304 msgstr "Severozápad"
305
306 #: ../plugins/openbox/openbox.c:258 ../plugins/openbox/openbox.c:300
307 #: ../plugins/openbox/openbox.c:361
308 msgid "direction"
309 msgstr "Směr"
310
311 #: ../plugins/openbox/openbox.c:263
312 msgid "desktops"
313 msgstr "Pracovní plochy"
314
315 #. TRANSLATORS: these values are in regard to desktop
316 #: ../plugins/openbox/openbox.c:269 ../plugins/openbox/openbox.c:280
317 #: ../plugins/openbox/openbox.c:304 ../plugins/openbox/openbox.c:325
318 #: ../plugins/openbox/openbox.c:328
319 msgid "current"
320 msgstr "Nynější"
321
322 #: ../plugins/openbox/openbox.c:269 ../plugins/openbox/openbox.c:304
323 #: ../plugins/openbox/openbox.c:328
324 msgid "next"
325 msgstr "Další"
326
327 #: ../plugins/openbox/openbox.c:269 ../plugins/openbox/openbox.c:304
328 msgid "previous"
329 msgstr "Předchozí"
330
331 #: ../plugins/openbox/openbox.c:270 ../plugins/openbox/openbox.c:280
332 #: ../plugins/openbox/openbox.c:305
333 msgid "last"
334 msgstr "Poslední"
335
336 #: ../plugins/openbox/openbox.c:270 ../plugins/openbox/openbox.c:305
337 msgid "up"
338 msgstr "Nahoru"
339
340 #: ../plugins/openbox/openbox.c:271 ../plugins/openbox/openbox.c:306
341 msgid "down"
342 msgstr "Dolů"
343
344 #: ../plugins/openbox/openbox.c:271 ../plugins/openbox/openbox.c:306
345 #: ../plugins/openbox/openbox.c:316 ../plugins/openbox/openbox.c:351
346 msgid "left"
347 msgstr "Vlevo"
348
349 #: ../plugins/openbox/openbox.c:272 ../plugins/openbox/openbox.c:307
350 #: ../plugins/openbox/openbox.c:316 ../plugins/openbox/openbox.c:352
351 msgid "right"
352 msgstr "Vpravo"
353
354 #: ../plugins/openbox/openbox.c:275 ../plugins/openbox/openbox.c:310
355 msgid "to"
356 msgstr "do"
357
358 #: ../plugins/openbox/openbox.c:276 ../plugins/openbox/openbox.c:311
359 msgid "wrap"
360 msgstr "Zalomit"
361
362 #: ../plugins/openbox/openbox.c:283
363 msgid "where"
364 msgstr "kde"
365
366 #: ../plugins/openbox/openbox.c:297
367 msgid "both"
368 msgstr "Oba"
369
370 #: ../plugins/openbox/openbox.c:297
371 msgid "horizontal"
372 msgstr "Vodorovně"
373
374 #: ../plugins/openbox/openbox.c:297
375 msgid "vertical"
376 msgstr "Svisle"
377
378 #: ../plugins/openbox/openbox.c:312
379 msgid "follow"
380 msgstr "Sledovat"
381
382 #: ../plugins/openbox/openbox.c:316 ../plugins/openbox/openbox.c:353
383 #: ../plugins/openbox/openbox.c:365
384 msgid "top"
385 msgstr "Nahoře"
386
387 #: ../plugins/openbox/openbox.c:316 ../plugins/openbox/openbox.c:354
388 #: ../plugins/openbox/openbox.c:365
389 msgid "bottom"
390 msgstr "Dole"
391
392 #: ../plugins/openbox/openbox.c:317
393 msgid "topleft"
394 msgstr "Nahoře vlevo"
395
396 #: ../plugins/openbox/openbox.c:317
397 msgid "topright"
398 msgstr "Nahoře vpravo"
399
400 #: ../plugins/openbox/openbox.c:317
401 msgid "bottomleft"
402 msgstr "Dole vlevo"
403
404 #: ../plugins/openbox/openbox.c:318
405 msgid "bottomright"
406 msgstr "Dole vpravo"
407
408 #: ../plugins/openbox/openbox.c:321
409 msgid "edge"
410 msgstr "Okraj"
411
412 #. TRANSLATORS: # in config means either pixels, or monitor number
413 #: ../plugins/openbox/openbox.c:325 ../plugins/openbox/openbox.c:340
414 msgid "#"
415 msgstr "#"
416
417 #. TRANSLATORS: % in config means some fraction value, usually measured in percents
418 #: ../plugins/openbox/openbox.c:327
419 msgid "%"
420 msgstr "%"
421
422 #: ../plugins/openbox/openbox.c:328
423 msgid "prev"
424 msgstr "Předchozí"
425
426 #: ../plugins/openbox/openbox.c:333
427 msgid "width"
428 msgstr "Šířka"
429
430 #: ../plugins/openbox/openbox.c:334
431 msgid "height"
432 msgstr "Výška"
433
434 #: ../plugins/openbox/openbox.c:365
435 msgid "normal"
436 msgstr "Normální"
437
438 #: ../plugins/openbox/openbox.c:368
439 msgid "layer"
440 msgstr "Vrstva"
441
442 #. global actions
443 #: ../plugins/openbox/openbox.c:374
444 msgid "Execute"
445 msgstr "Spustit"
446
447 #: ../plugins/openbox/openbox.c:375
448 msgid "ShowMenu"
449 msgstr "Ukázat nabídku"
450
451 #: ../plugins/openbox/openbox.c:376
452 msgid "NextWindow"
453 msgstr "Další okno"
454
455 #: ../plugins/openbox/openbox.c:377
456 msgid "PreviousWindow"
457 msgstr "Předchozí okno"
458
459 #: ../plugins/openbox/openbox.c:378
460 msgid "DirectionalCycleWindows"
461 msgstr "Směrově kroužit okna"
462
463 #: ../plugins/openbox/openbox.c:379
464 msgid "DirectionalTargetWindow"
465 msgstr "Směrově zaměřit okno"
466
467 #: ../plugins/openbox/openbox.c:380
468 msgid "GoToDesktop"
469 msgstr "Jít na plochu"
470
471 #: ../plugins/openbox/openbox.c:381
472 msgid "AddDesktop"
473 msgstr "Přidat plochu"
474
475 #: ../plugins/openbox/openbox.c:382
476 msgid "RemoveDesktop"
477 msgstr "Odstranit plochu"
478
479 #: ../plugins/openbox/openbox.c:383
480 msgid "ToggleDockAutohide"
481 msgstr "Přepnout automatické skrytí panelu"
482
483 #: ../plugins/openbox/openbox.c:384
484 msgid "Reconfigure"
485 msgstr "Přenastavit"
486
487 #: ../plugins/openbox/openbox.c:385
488 msgid "Restart"
489 msgstr "Spustit znovu"
490
491 #: ../plugins/openbox/openbox.c:386
492 msgid "Exit"
493 msgstr "Ukončit"
494
495 #. windows actions
496 #: ../plugins/openbox/openbox.c:388
497 msgid "Focus"
498 msgstr "Zaměřit"
499
500 #: ../plugins/openbox/openbox.c:389
501 msgid "Raise"
502 msgstr "Dát nahoru"
503
504 #: ../plugins/openbox/openbox.c:390
505 msgid "Lower"
506 msgstr "Dát dolů"
507
508 #: ../plugins/openbox/openbox.c:391
509 msgid "RaiseLower"
510 msgstr "Dát nahoru/dolů"
511
512 #: ../plugins/openbox/openbox.c:392
513 msgid "Unfocus"
514 msgstr "Zrušit zaměření"
515
516 #: ../plugins/openbox/openbox.c:393
517 msgid "FocusToBottom"
518 msgstr "Zaměřit dolů"
519
520 #: ../plugins/openbox/openbox.c:394
521 msgid "Iconify"
522 msgstr "Změnit na ikony"
523
524 #: ../plugins/openbox/openbox.c:395
525 msgid "Close"
526 msgstr "Zavřít"
527
528 #: ../plugins/openbox/openbox.c:396
529 msgid "ToggleShade"
530 msgstr "Přepnout stínování"
531
532 #: ../plugins/openbox/openbox.c:397
533 msgid "Shade"
534 msgstr "Stínovat"
535
536 #: ../plugins/openbox/openbox.c:398
537 msgid "Unshade"
538 msgstr "Zrušit stínování"
539
540 #: ../plugins/openbox/openbox.c:399
541 msgid "ToggleOmnipresent"
542 msgstr "Přepnout všudypřítomnost"
543
544 #: ../plugins/openbox/openbox.c:400
545 msgid "ToggleMaximize"
546 msgstr "Přepnout zvětšení"
547
548 #: ../plugins/openbox/openbox.c:401
549 msgid "Maximize"
550 msgstr "Zvětšit"
551
552 #: ../plugins/openbox/openbox.c:402
553 msgid "Unmaximize"
554 msgstr "Zrušit zvětšení"
555
556 #: ../plugins/openbox/openbox.c:403
557 msgid "ToggleFullscreen"
558 msgstr "Přepnout na celou obrazovku"
559
560 #: ../plugins/openbox/openbox.c:404
561 msgid "ToggleDecorations"
562 msgstr "Přepnout dekorace"
563
564 #: ../plugins/openbox/openbox.c:405
565 msgid "Decorate"
566 msgstr "Zdobení"
567
568 #: ../plugins/openbox/openbox.c:406
569 msgid "Undecorate"
570 msgstr "Zrušit zdobení"
571
572 #: ../plugins/openbox/openbox.c:407
573 msgid "SendToDesktop"
574 msgstr "Poslat na plochu"
575
576 #: ../plugins/openbox/openbox.c:408
577 msgid "Move"
578 msgstr "Přesunout"
579
580 #: ../plugins/openbox/openbox.c:409
581 msgid "Resize"
582 msgstr "Změnit velikost"
583
584 #: ../plugins/openbox/openbox.c:410
585 msgid "MoveResizeTo"
586 msgstr "Přesunout a změnit velikost"
587
588 #: ../plugins/openbox/openbox.c:411
589 msgid "MoveRelative"
590 msgstr "Přesunout poměrně"
591
592 #: ../plugins/openbox/openbox.c:412
593 msgid "ResizeRelative"
594 msgstr "Změnit velikost poměrně"
595
596 #: ../plugins/openbox/openbox.c:413
597 msgid "MoveToEdge"
598 msgstr "Přesunout k okraji"
599
600 #: ../plugins/openbox/openbox.c:414
601 msgid "GrowToEdge"
602 msgstr "Zvětšit se k okraji"
603
604 #: ../plugins/openbox/openbox.c:415
605 msgid "ShrinkToEdge"
606 msgstr "Zmenšit se k okraji"
607
608 #: ../plugins/openbox/openbox.c:416
609 msgid "GrowToFill"
610 msgstr "Zvětšit se po naplnění"
611
612 #: ../plugins/openbox/openbox.c:417
613 msgid "ToggleAlwaysOnTop"
614 msgstr "Přepnout vždy nahoře"
615
616 #: ../plugins/openbox/openbox.c:418
617 msgid "ToggleAlwaysOnBottom"
618 msgstr "Přepnout vždy dole"
619
620 #: ../plugins/openbox/openbox.c:419
621 msgid "SendToLayer"
622 msgstr "Poslat na vrstvu"
623
624 #: ../plugins/openbox/openbox.c:510
625 msgid "Duplicate <keyboard> section in the rc.xml file."
626 msgstr "Zdvojit <keyboard> sekci v souboru rc.xml."
627
628 #: ../plugins/openbox/openbox.c:541 ../plugins/openbox/openbox.c:783
629 msgid "Internal error."
630 msgstr "Vnitřní chyba."
631
632 #: ../plugins/openbox/openbox.c:585
633 msgid "rc.xml error: no key is set for a keybind."
634 msgstr "Chyba rc.xml: klávesová zkratka nemá nastavenu žádnou klávesu."
635
636 #: ../plugins/openbox/openbox.c:656
637 msgid "Invalid rc.xml: action with a sub-action."
638 msgstr "Neplatné rc.xml: činnost s podřízenou činností."
639
640 #: ../plugins/openbox/openbox.c:772
641 msgid "rc.xml error: no name is set for action."
642 msgstr "Chyba rc.xml: činnost nemá nastaven žádný název."
643
644 #: ../plugins/openbox/openbox.c:802
645 #, c-format
646 msgid "rc.xml error: empty tag <%s> is prohibited."
647 msgstr "Chyba rc.xml: je zakázáno mít prázdnou značku <%s>."
648
649 #: ../plugins/openbox/openbox.c:891
650 msgid "Could not find the rc.xml file anywhere."
651 msgstr "Nikde se nepodařilo najít soubor rc.xml."
652
653 #: ../plugins/openbox/openbox.c:939 ../plugins/openbox/openbox.c:1064
654 #: ../plugins/openbox/openbox.c:1223 ../plugins/openbox/openbox.c:1241
655 msgid "No WM configuration is available."
656 msgstr "Není dostupné žádné nastavení správce oken."
657
658 #: ../plugins/openbox/openbox.c:1068
659 msgid "Keybinding should activate at least one action."
660 msgstr "Klávesová zkratka by měla spustit alespoň jednu činnost."
661
662 #: ../plugins/openbox/openbox.c:1090 ../plugins/openbox/openbox.c:1100
663 #: ../plugins/openbox/openbox.c:1267 ../plugins/openbox/openbox.c:1277
664 #, c-format
665 msgid "Hotkey '%s' is already bound to an action."
666 msgstr "Klávesová zkratka '%s' je již přiřazena činnosti."
667
668 #: ../plugins/openbox/openbox.c:1245
669 msgid "The exec line cannot be empty."
670 msgstr "Řádek s příkazem pro spuštění nemůže být prázdný."
671
672 #: ../plugins/gtk/gtk.c:133 ../plugins/gtk/gtk.c:156
673 msgid "Cannot delete keybinding: "
674 msgstr "Nelze smazat klávesovou zkratku: "
675
676 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
677 #: ../plugins/gtk/gtk.c:176
678 msgid "translator-credits"
679 msgstr "www.fripohled.blogspot.com"
680
681 #: ../plugins/gtk/gtk.c:184
682 msgid "Copyright (C) 2016"
683 msgstr "Autorské právo (C) 2016"
684
685 #: ../plugins/gtk/gtk.c:185
686 msgid "Keyboard shortcuts configurator"
687 msgstr "Nastavovač klávesových zkratek"
688
689 #: ../plugins/gtk/gtk.c:208
690 msgid "_File"
691 msgstr "_Soubor"
692
693 #: ../plugins/gtk/gtk.c:209
694 msgid "_Reload"
695 msgstr "Nahrát _znovu"
696
697 #: ../plugins/gtk/gtk.c:210
698 msgid ""
699 "Drop all unsaved changes and reload all keys from Window Manager "
700 "configuration"
701 msgstr ""
702 "Zahodit všechny neuložené změny a nahrát znovu všechny klávesy z nastavení "
703 "okenního správce"
704
705 #: ../plugins/gtk/gtk.c:213
706 msgid "Save all changes and apply them to Window Manager configuration"
707 msgstr "Uložit všechny změny a použít je na nastavení okenního správce"
708
709 #: ../plugins/gtk/gtk.c:216
710 msgid "Exit the application without saving"
711 msgstr "Ukončit program bez uložení"
712
713 #: ../plugins/gtk/gtk.c:217
714 msgid "_Edit"
715 msgstr "Úp_ravy"
716
717 #: ../plugins/gtk/gtk.c:218
718 msgid "Create new action"
719 msgstr "Vytvořit novou činnost"
720
721 #: ../plugins/gtk/gtk.c:220
722 msgid "Remove selected action"
723 msgstr "Odstranit vybranou činnost"
724
725 #: ../plugins/gtk/gtk.c:222
726 msgid "Change selected action"
727 msgstr "Změnit vybranou činnost"
728
729 #: ../plugins/gtk/gtk.c:224
730 msgid "_Help"
731 msgstr "_Nápověda"
732
733 #: ../plugins/gtk/gtk.c:426
734 msgid "Action"
735 msgstr "Činnost"
736
737 #: ../plugins/gtk/gtk.c:429
738 msgid "Option"
739 msgstr "Volba"
740
741 #: ../plugins/gtk/gtk.c:432 ../plugins/gtk/gtk.c:452
742 #: ../plugins/gtk/edit.c:1044
743 msgid "Hotkey 1"
744 msgstr "Klávesová zkratka 1"
745
746 #: ../plugins/gtk/gtk.c:435 ../plugins/gtk/gtk.c:455
747 #: ../plugins/gtk/edit.c:1048
748 msgid "Hotkey 2"
749 msgstr "Klávesová zkratka 2"
750
751 #: ../plugins/gtk/gtk.c:443
752 msgid "Actions"
753 msgstr "Činnosti"
754
755 #: ../plugins/gtk/gtk.c:449
756 msgid "Command"
757 msgstr "Příkaz"
758
759 #: ../plugins/gtk/gtk.c:463
760 msgid "Programs"
761 msgstr "Programy"
762
763 #: ../plugins/gtk/gtk.c:482 ../plugins/gtk/edit.c:480
764 msgid "Error"
765 msgstr "Chyba"
766
767 #: ../plugins/gtk/lxhotkey-gtk.desktop.in.h:1
768 msgid "Setup Hot Keys"
769 msgstr "Nastavit klávesové zkratky"
770
771 #: ../plugins/gtk/lxhotkey-gtk.desktop.in.h:2
772 msgid "View and change Window Manager global shortcuts"
773 msgstr "Zobrazit a změnit celkové klávesové zkratky správce oken"
774
775 #: ../plugins/gtk/lxhotkey-gtk.desktop.in.h:3
776 msgid "hotkey;shortcut;system;settings;"
777 msgstr "zkratka;klávesová zkratka;systém;nastavení;"
778
779 #: ../plugins/gtk/edit.c:260
780 msgid "Apply error: "
781 msgstr "Použít chybu: "
782
783 #: ../plugins/gtk/edit.c:275 ../plugins/gtk/edit.c:388
784 msgid "Add action"
785 msgstr "Přidat činnost"
786
787 #: ../plugins/gtk/edit.c:287 ../plugins/gtk/edit.c:390
788 msgid "Add option"
789 msgstr "Přidat volbu"
790
791 #: ../plugins/gtk/edit.c:348
792 msgid "Change option"
793 msgstr "Změnit volbu"
794
795 #: ../plugins/gtk/edit.c:413
796 msgid "Discard changes"
797 msgstr "Zahodit změny"
798
799 #: ../plugins/gtk/edit.c:414
800 msgid "Accept changes"
801 msgstr "Přijmout změny"
802
803 #: ../plugins/gtk/edit.c:415
804 msgid "Add an action"
805 msgstr "Přidat činnost"
806
807 #: ../plugins/gtk/edit.c:416
808 msgid "Add an option to this command"
809 msgstr "Přidat volbu do tohoto příkazu"
810
811 #: ../plugins/gtk/edit.c:418
812 msgid "Remove selection"
813 msgstr "Odstranit výběr"
814
815 #: ../plugins/gtk/edit.c:419
816 msgid "Change selected option"
817 msgstr "Změnit vybranou volbu"
818
819 #: ../plugins/gtk/edit.c:420
820 msgid "Add an option to selection"
821 msgstr "Přidat volbu do výběru"
822
823 #: ../plugins/gtk/edit.c:477
824 #, c-format
825 msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
826 msgstr ""
827 "Spojení kláves '%s' nelze použít jako celkovou (všeobecnou) zkratku. Promiňte."
828
829 #: ../plugins/gtk/edit.c:1061
830 msgid "Actions:"
831 msgstr "Činnosti:"
832
833 #: ../plugins/gtk/edit.c:1069
834 msgid "Command line:"
835 msgstr "Příkazový řádek:"
836
837 #: ../plugins/gtk/edit.c:1080
838 msgid "Options:"
839 msgstr "Volby:"
840
841 #: ../plugins/gtk/edit.c:1102
842 msgid "<b>Name:</b>"
843 msgstr "<b>Název:</b>"
844
845 #: ../plugins/gtk/edit.c:1123
846 msgid "<b>Value:</b>"
847 msgstr "<b>Hodnota:</b>"
848