Automatic translation update from Pootle
[lxde/lxhotkey.git] / po / cs.po
1 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3 #
4 # Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2016.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: \n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2016-11-02 23:47+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2017-07-20 19:54+0000\n"
11 "Last-Translator: Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>\n"
12 "Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
13 "Language: cs\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
18 "X-Generator: Pootle 2.8\n"
19 "X-POOTLE-MTIME: 1500580475.449973\n"
20
21 #: ../src/lxhotkey.c:240
22 #, c-format
23 msgid "Usage: %s global [<action>]      - show keys bound to action(s)\n"
24 msgstr ""
25 "Použití: %s global [<action>]      - ukázat přiřazení kláves k činnosti(em)\n"
26
27 #: ../src/lxhotkey.c:241
28 #, c-format
29 msgid "       %s global <action> <key>  - bind a key to the action\n"
30 msgstr "       %s global <action> <key>  - přiřadit klávesu k činnosti\n"
31
32 #: ../src/lxhotkey.c:242
33 #, c-format
34 msgid "       %s app [<exec>]           - show keys bound to exec line\n"
35 msgstr ""
36 "       %s app [<exec>]           - ukázat přiřazení kláves k řádku s příkazem "
37 "pro spuštění\n"
38
39 #: ../src/lxhotkey.c:243
40 #, c-format
41 msgid "       %s app <exec> <key>       - bind a key to some exec line\n"
42 msgstr ""
43 "       %s app <exec> <key>       - přiřadit klávesu k řádku s příkazem pro "
44 "spuštění\n"
45
46 #: ../src/lxhotkey.c:244
47 #, c-format
48 msgid "       %s app <exec> --          - unbind all keys from exec line\n"
49 msgstr ""
50 "       %s app [<exec>]           - zrušit přiřazení kláves k řádku s příkazem "
51 "pro spuštění\n"
52
53 #: ../src/lxhotkey.c:245
54 #, c-format
55 msgid "       %s show <key>             - show the action bound to a key\n"
56 msgstr ""
57 "       %s show <key>             - ukázat činnost spojenou s klávesou\n"
58
59 #: ../src/lxhotkey.c:246
60 #, c-format
61 msgid "       %s --gui=<type>           - start with GUI\n"
62 msgstr "       %s --gui=<type>           - spustit s uživatelským rozhraním\n"
63
64 #: ../src/lxhotkey.c:341
65 msgid "empty option name."
66 msgstr "Prázdný název volby."
67
68 #: ../src/lxhotkey.c:344
69 msgid "empty action name."
70 msgstr "Prázdný název činnosti."
71
72 #: ../src/lxhotkey.c:376
73 #, c-format
74 msgid "no matching option '%s' found for action '%s'."
75 msgstr "Pro činnost '%s' nenalezena žádná odpovídající volba '%s'."
76
77 #: ../src/lxhotkey.c:380
78 #, c-format
79 msgid "action '%s' isn't supported by WM %s."
80 msgstr "Činnost '%s' není podporována okenním správcem %s."
81
82 #: ../src/lxhotkey.c:397
83 #, c-format
84 msgid "value '%s' is not supported for option '%s'."
85 msgstr "Hodnota '%s' není podporována pro volbu '%s'."
86
87 #: ../src/lxhotkey.c:401
88 #, c-format
89 msgid "value '%s' is not supported for action '%s'."
90 msgstr "Hodnota '%s' není podporována pro činnost '%s'."
91
92 #: ../src/lxhotkey.c:414
93 #, c-format
94 msgid "action '%s' does not support options."
95 msgstr "Činnost '%s' nepodporuje volby."
96
97 #: ../src/lxhotkey.c:495
98 msgid "Sorry, cannot configure keys remotely."
99 msgstr "Promiňte. Klávesy nelze nastavit vzdáleně."
100
101 #: ../src/lxhotkey.c:503
102 msgid "Could not determine window manager running."
103 msgstr "Nepodařilo se určit běžícího správce oken."
104
105 #: ../src/lxhotkey.c:511
106 #, c-format
107 msgid "Window manager %s isn't supported now, sorry."
108 msgstr "Správce oken %s nyní není podporován. Promiňte."
109
110 #: ../src/lxhotkey.c:518 ../plugins/gtk/gtk.c:75
111 msgid "Problems loading configuration: "
112 msgstr "Potíže při nahrávání nastavení: "
113
114 #: ../src/lxhotkey.c:527
115 #, c-format
116 msgid "GUI type %s currently isn't supported."
117 msgstr "Typ uživatelského rozhraní %s v současnosti není podporován."
118
119 #. invalid request
120 #: ../src/lxhotkey.c:544 ../src/lxhotkey.c:620
121 msgid "Invalid request: "
122 msgstr "Neplatný požadavek: "
123
124 #: ../src/lxhotkey.c:554 ../src/lxhotkey.c:632 ../plugins/gtk/gtk.c:90
125 msgid "Problems saving configuration: "
126 msgstr "Potíže při ukládání nastavení: "
127
128 #: ../src/lxhotkey.c:571
129 msgid "ACTION(s)"
130 msgstr "Činnost)"
131
132 #: ../src/lxhotkey.c:571 ../src/lxhotkey.c:649
133 msgid "KEY(s)"
134 msgstr "Klávesa"
135
136 #: ../src/lxhotkey.c:649
137 msgid "EXEC"
138 msgstr "Spouštěcí příkaz"
139
140 #: ../src/lxhotkey.c:670
141 msgid "Requested operation isn't supported."
142 msgstr "Požadovaná operace není podporována."
143
144 #: ../plugins/openbox/openbox.c:184
145 msgid "Failed to reconfigure Openbox."
146 msgstr "Nepodařilo se přenastavit Openbox."
147
148 #. reuse GList
149 #. reuse GList
150 #: ../plugins/openbox/openbox.c:203
151 msgid "yes"
152 msgstr "Ano"
153
154 #: ../plugins/openbox/openbox.c:203
155 msgid "no"
156 msgstr "Ne"
157
158 #: ../plugins/openbox/openbox.c:206
159 msgid "enabled"
160 msgstr "Povoleno"
161
162 #: ../plugins/openbox/openbox.c:207
163 msgid "wmclass"
164 msgstr "Třída okenního správce"
165
166 #: ../plugins/openbox/openbox.c:208
167 msgid "name"
168 msgstr "Název"
169
170 #: ../plugins/openbox/openbox.c:209
171 msgid "icon"
172 msgstr "Ikona"
173
174 #: ../plugins/openbox/openbox.c:214 ../plugins/openbox/openbox.c:288
175 msgid "command"
176 msgstr "Příkaz"
177
178 #: ../plugins/openbox/openbox.c:215 ../plugins/openbox/openbox.c:293
179 msgid "prompt"
180 msgstr "Výzva"
181
182 #: ../plugins/openbox/openbox.c:216
183 msgid "startupnotify"
184 msgstr "Oznámení při spuštění"
185
186 #: ../plugins/openbox/openbox.c:220 ../plugins/openbox/openbox.c:325
187 msgid "center"
188 msgstr "Střed"
189
190 #: ../plugins/openbox/openbox.c:221
191 msgid "default"
192 msgstr "Výchozí"
193
194 #: ../plugins/openbox/openbox.c:221
195 msgid "primary"
196 msgstr "Primární"
197
198 #: ../plugins/openbox/openbox.c:221
199 msgid "mouse"
200 msgstr "Myš"
201
202 #: ../plugins/openbox/openbox.c:222
203 msgid "active"
204 msgstr "Činné"
205
206 #: ../plugins/openbox/openbox.c:222 ../plugins/openbox/openbox.c:328
207 msgid "all"
208 msgstr "Vše"
209
210 #: ../plugins/openbox/openbox.c:227 ../plugins/openbox/openbox.c:335
211 msgid "monitor"
212 msgstr "Sledování"
213
214 #: ../plugins/openbox/openbox.c:232
215 msgid "menu"
216 msgstr "Nabídka"
217
218 #: ../plugins/openbox/openbox.c:233
219 msgid "position"
220 msgstr "Poloha"
221
222 #: ../plugins/openbox/openbox.c:237
223 msgid "list"
224 msgstr "Seznam"
225
226 #: ../plugins/openbox/openbox.c:237
227 msgid "icons"
228 msgstr "Ikony"
229
230 #: ../plugins/openbox/openbox.c:237
231 msgid "none"
232 msgstr "Žádný"
233
234 #: ../plugins/openbox/openbox.c:240 ../plugins/openbox/openbox.c:259
235 msgid "dialog"
236 msgstr "Dialog"
237
238 #: ../plugins/openbox/openbox.c:241 ../plugins/openbox/openbox.c:260
239 msgid "bar"
240 msgstr "Pruh"
241
242 #: ../plugins/openbox/openbox.c:242 ../plugins/openbox/openbox.c:261
243 msgid "raise"
244 msgstr "Pozvednutí"
245
246 #: ../plugins/openbox/openbox.c:243
247 msgid "allDesktops"
248 msgstr "Všechny plochy"
249
250 #: ../plugins/openbox/openbox.c:244 ../plugins/openbox/openbox.c:262
251 msgid "panels"
252 msgstr "Panely"
253
254 #: ../plugins/openbox/openbox.c:245
255 msgid "desktop"
256 msgstr "Pracovní plocha"
257
258 #: ../plugins/openbox/openbox.c:246
259 msgid "linear"
260 msgstr "Přímý"
261
262 #: ../plugins/openbox/openbox.c:247
263 msgid "interactive"
264 msgstr "Interaktivní"
265
266 #. TRANSLATORS: finalactions means actions when done
267 #: ../plugins/openbox/openbox.c:249 ../plugins/openbox/openbox.c:264
268 msgid "finalactions"
269 msgstr "Poslední činnosti"
270
271 #: ../plugins/openbox/openbox.c:253 ../plugins/openbox/openbox.c:270
272 #: ../plugins/openbox/openbox.c:305 ../plugins/openbox/openbox.c:358
273 msgid "north"
274 msgstr "Sever"
275
276 #: ../plugins/openbox/openbox.c:253
277 msgid "northeast"
278 msgstr "Severovýchod"
279
280 #: ../plugins/openbox/openbox.c:253 ../plugins/openbox/openbox.c:271
281 #: ../plugins/openbox/openbox.c:306 ../plugins/openbox/openbox.c:358
282 msgid "east"
283 msgstr "Východ"
284
285 #: ../plugins/openbox/openbox.c:254
286 msgid "southeast"
287 msgstr "Jihovýchod"
288
289 #: ../plugins/openbox/openbox.c:254 ../plugins/openbox/openbox.c:270
290 #: ../plugins/openbox/openbox.c:305 ../plugins/openbox/openbox.c:358
291 msgid "south"
292 msgstr "Jih"
293
294 #: ../plugins/openbox/openbox.c:254
295 msgid "southwest"
296 msgstr "Jihozápad"
297
298 #: ../plugins/openbox/openbox.c:255 ../plugins/openbox/openbox.c:271
299 #: ../plugins/openbox/openbox.c:306 ../plugins/openbox/openbox.c:358
300 msgid "west"
301 msgstr "Západ"
302
303 #: ../plugins/openbox/openbox.c:255
304 msgid "northwest"
305 msgstr "Severozápad"
306
307 #: ../plugins/openbox/openbox.c:258 ../plugins/openbox/openbox.c:300
308 #: ../plugins/openbox/openbox.c:361
309 msgid "direction"
310 msgstr "Směr"
311
312 #: ../plugins/openbox/openbox.c:263
313 msgid "desktops"
314 msgstr "Pracovní plochy"
315
316 #. TRANSLATORS: these values are in regard to desktop
317 #: ../plugins/openbox/openbox.c:269 ../plugins/openbox/openbox.c:280
318 #: ../plugins/openbox/openbox.c:304 ../plugins/openbox/openbox.c:325
319 #: ../plugins/openbox/openbox.c:328
320 msgid "current"
321 msgstr "Nynější"
322
323 #: ../plugins/openbox/openbox.c:269 ../plugins/openbox/openbox.c:304
324 #: ../plugins/openbox/openbox.c:328
325 msgid "next"
326 msgstr "Další"
327
328 #: ../plugins/openbox/openbox.c:269 ../plugins/openbox/openbox.c:304
329 msgid "previous"
330 msgstr "Předchozí"
331
332 #: ../plugins/openbox/openbox.c:270 ../plugins/openbox/openbox.c:280
333 #: ../plugins/openbox/openbox.c:305
334 msgid "last"
335 msgstr "Poslední"
336
337 #: ../plugins/openbox/openbox.c:270 ../plugins/openbox/openbox.c:305
338 msgid "up"
339 msgstr "Nahoru"
340
341 #: ../plugins/openbox/openbox.c:271 ../plugins/openbox/openbox.c:306
342 msgid "down"
343 msgstr "Dolů"
344
345 #: ../plugins/openbox/openbox.c:271 ../plugins/openbox/openbox.c:306
346 #: ../plugins/openbox/openbox.c:316 ../plugins/openbox/openbox.c:351
347 msgid "left"
348 msgstr "Vlevo"
349
350 #: ../plugins/openbox/openbox.c:272 ../plugins/openbox/openbox.c:307
351 #: ../plugins/openbox/openbox.c:316 ../plugins/openbox/openbox.c:352
352 msgid "right"
353 msgstr "Vpravo"
354
355 #: ../plugins/openbox/openbox.c:275 ../plugins/openbox/openbox.c:310
356 msgid "to"
357 msgstr "do"
358
359 #: ../plugins/openbox/openbox.c:276 ../plugins/openbox/openbox.c:311
360 msgid "wrap"
361 msgstr "Zalomit"
362
363 #: ../plugins/openbox/openbox.c:283
364 msgid "where"
365 msgstr "kde"
366
367 #: ../plugins/openbox/openbox.c:297
368 msgid "both"
369 msgstr "Oba"
370
371 #: ../plugins/openbox/openbox.c:297
372 msgid "horizontal"
373 msgstr "Vodorovně"
374
375 #: ../plugins/openbox/openbox.c:297
376 msgid "vertical"
377 msgstr "Svisle"
378
379 #: ../plugins/openbox/openbox.c:312
380 msgid "follow"
381 msgstr "Sledovat"
382
383 #: ../plugins/openbox/openbox.c:316 ../plugins/openbox/openbox.c:353
384 #: ../plugins/openbox/openbox.c:365
385 msgid "top"
386 msgstr "Nahoře"
387
388 #: ../plugins/openbox/openbox.c:316 ../plugins/openbox/openbox.c:354
389 #: ../plugins/openbox/openbox.c:365
390 msgid "bottom"
391 msgstr "Dole"
392
393 #: ../plugins/openbox/openbox.c:317
394 msgid "topleft"
395 msgstr "Nahoře vlevo"
396
397 #: ../plugins/openbox/openbox.c:317
398 msgid "topright"
399 msgstr "Nahoře vpravo"
400
401 #: ../plugins/openbox/openbox.c:317
402 msgid "bottomleft"
403 msgstr "Dole vlevo"
404
405 #: ../plugins/openbox/openbox.c:318
406 msgid "bottomright"
407 msgstr "Dole vpravo"
408
409 #: ../plugins/openbox/openbox.c:321
410 msgid "edge"
411 msgstr "Okraj"
412
413 #. TRANSLATORS: # in config means either pixels, or monitor number
414 #: ../plugins/openbox/openbox.c:325 ../plugins/openbox/openbox.c:340
415 msgid "#"
416 msgstr "#"
417
418 #. TRANSLATORS: % in config means some fraction value, usually measured in percents
419 #: ../plugins/openbox/openbox.c:327
420 msgid "%"
421 msgstr "%"
422
423 #: ../plugins/openbox/openbox.c:328
424 msgid "prev"
425 msgstr "Předchozí"
426
427 #: ../plugins/openbox/openbox.c:333
428 msgid "width"
429 msgstr "Šířka"
430
431 #: ../plugins/openbox/openbox.c:334
432 msgid "height"
433 msgstr "Výška"
434
435 #: ../plugins/openbox/openbox.c:365
436 msgid "normal"
437 msgstr "Normální"
438
439 #: ../plugins/openbox/openbox.c:368
440 msgid "layer"
441 msgstr "Vrstva"
442
443 #. global actions
444 #: ../plugins/openbox/openbox.c:374
445 msgid "Execute"
446 msgstr "Spustit"
447
448 #: ../plugins/openbox/openbox.c:375
449 msgid "ShowMenu"
450 msgstr "Ukázat nabídku"
451
452 #: ../plugins/openbox/openbox.c:376
453 msgid "NextWindow"
454 msgstr "Další okno"
455
456 #: ../plugins/openbox/openbox.c:377
457 msgid "PreviousWindow"
458 msgstr "Předchozí okno"
459
460 #: ../plugins/openbox/openbox.c:378
461 msgid "DirectionalCycleWindows"
462 msgstr "Směrově kroužit okna"
463
464 #: ../plugins/openbox/openbox.c:379
465 msgid "DirectionalTargetWindow"
466 msgstr "Směrově zaměřit okno"
467
468 #: ../plugins/openbox/openbox.c:380
469 msgid "GoToDesktop"
470 msgstr "Jít na plochu"
471
472 #: ../plugins/openbox/openbox.c:381
473 msgid "AddDesktop"
474 msgstr "Přidat plochu"
475
476 #: ../plugins/openbox/openbox.c:382
477 msgid "RemoveDesktop"
478 msgstr "Odstranit plochu"
479
480 #: ../plugins/openbox/openbox.c:383
481 msgid "ToggleDockAutohide"
482 msgstr "Přepnout automatické skrytí panelu"
483
484 #: ../plugins/openbox/openbox.c:384
485 msgid "Reconfigure"
486 msgstr "Přenastavit"
487
488 #: ../plugins/openbox/openbox.c:385
489 msgid "Restart"
490 msgstr "Spustit znovu"
491
492 #: ../plugins/openbox/openbox.c:386
493 msgid "Exit"
494 msgstr "Ukončit"
495
496 #. windows actions
497 #: ../plugins/openbox/openbox.c:388
498 msgid "Focus"
499 msgstr "Zaměřit"
500
501 #: ../plugins/openbox/openbox.c:389
502 msgid "Raise"
503 msgstr "Dát nahoru"
504
505 #: ../plugins/openbox/openbox.c:390
506 msgid "Lower"
507 msgstr "Dát dolů"
508
509 #: ../plugins/openbox/openbox.c:391
510 msgid "RaiseLower"
511 msgstr "Dát nahoru/dolů"
512
513 #: ../plugins/openbox/openbox.c:392
514 msgid "Unfocus"
515 msgstr "Zrušit zaměření"
516
517 #: ../plugins/openbox/openbox.c:393
518 msgid "FocusToBottom"
519 msgstr "Zaměřit dolů"
520
521 #: ../plugins/openbox/openbox.c:394
522 msgid "Iconify"
523 msgstr "Změnit na ikony"
524
525 #: ../plugins/openbox/openbox.c:395
526 msgid "Close"
527 msgstr "Zavřít"
528
529 #: ../plugins/openbox/openbox.c:396
530 msgid "ToggleShade"
531 msgstr "Přepnout stínování"
532
533 #: ../plugins/openbox/openbox.c:397
534 msgid "Shade"
535 msgstr "Stínovat"
536
537 #: ../plugins/openbox/openbox.c:398
538 msgid "Unshade"
539 msgstr "Zrušit stínování"
540
541 #: ../plugins/openbox/openbox.c:399
542 msgid "ToggleOmnipresent"
543 msgstr "Přepnout všudypřítomnost"
544
545 #: ../plugins/openbox/openbox.c:400
546 msgid "ToggleMaximize"
547 msgstr "Přepnout zvětšení"
548
549 #: ../plugins/openbox/openbox.c:401
550 msgid "Maximize"
551 msgstr "Zvětšit"
552
553 #: ../plugins/openbox/openbox.c:402
554 msgid "Unmaximize"
555 msgstr "Zrušit zvětšení"
556
557 #: ../plugins/openbox/openbox.c:403
558 msgid "ToggleFullscreen"
559 msgstr "Přepnout na celou obrazovku"
560
561 #: ../plugins/openbox/openbox.c:404
562 msgid "ToggleDecorations"
563 msgstr "Přepnout dekorace"
564
565 #: ../plugins/openbox/openbox.c:405
566 msgid "Decorate"
567 msgstr "Zdobení"
568
569 #: ../plugins/openbox/openbox.c:406
570 msgid "Undecorate"
571 msgstr "Zrušit zdobení"
572
573 #: ../plugins/openbox/openbox.c:407
574 msgid "SendToDesktop"
575 msgstr "Poslat na plochu"
576
577 #: ../plugins/openbox/openbox.c:408
578 msgid "Move"
579 msgstr "Přesunout"
580
581 #: ../plugins/openbox/openbox.c:409
582 msgid "Resize"
583 msgstr "Změnit velikost"
584
585 #: ../plugins/openbox/openbox.c:410
586 msgid "MoveResizeTo"
587 msgstr "Přesunout a změnit velikost"
588
589 #: ../plugins/openbox/openbox.c:411
590 msgid "MoveRelative"
591 msgstr "Přesunout poměrně"
592
593 #: ../plugins/openbox/openbox.c:412
594 msgid "ResizeRelative"
595 msgstr "Změnit velikost poměrně"
596
597 #: ../plugins/openbox/openbox.c:413
598 msgid "MoveToEdge"
599 msgstr "Přesunout k okraji"
600
601 #: ../plugins/openbox/openbox.c:414
602 msgid "GrowToEdge"
603 msgstr "Zvětšit se k okraji"
604
605 #: ../plugins/openbox/openbox.c:415
606 msgid "ShrinkToEdge"
607 msgstr "Zmenšit se k okraji"
608
609 #: ../plugins/openbox/openbox.c:416
610 msgid "GrowToFill"
611 msgstr "Zvětšit se po naplnění"
612
613 #: ../plugins/openbox/openbox.c:417
614 msgid "ToggleAlwaysOnTop"
615 msgstr "Přepnout vždy nahoře"
616
617 #: ../plugins/openbox/openbox.c:418
618 msgid "ToggleAlwaysOnBottom"
619 msgstr "Přepnout vždy dole"
620
621 #: ../plugins/openbox/openbox.c:419
622 msgid "SendToLayer"
623 msgstr "Poslat na vrstvu"
624
625 #: ../plugins/openbox/openbox.c:510
626 msgid "Duplicate <keyboard> section in the rc.xml file."
627 msgstr "Zdvojit <keyboard> sekci v souboru rc.xml."
628
629 #: ../plugins/openbox/openbox.c:541 ../plugins/openbox/openbox.c:783
630 msgid "Internal error."
631 msgstr "Vnitřní chyba."
632
633 #: ../plugins/openbox/openbox.c:585
634 msgid "rc.xml error: no key is set for a keybind."
635 msgstr "Chyba rc.xml: klávesová zkratka nemá nastavenu žádnou klávesu."
636
637 #: ../plugins/openbox/openbox.c:656
638 msgid "Invalid rc.xml: action with a sub-action."
639 msgstr "Neplatné rc.xml: činnost s podřízenou činností."
640
641 #: ../plugins/openbox/openbox.c:772
642 msgid "rc.xml error: no name is set for action."
643 msgstr "Chyba rc.xml: činnost nemá nastaven žádný název."
644
645 #: ../plugins/openbox/openbox.c:802
646 #, c-format
647 msgid "rc.xml error: empty tag <%s> is prohibited."
648 msgstr "Chyba rc.xml: je zakázáno mít prázdnou značku <%s>."
649
650 #: ../plugins/openbox/openbox.c:891
651 msgid "Could not find the rc.xml file anywhere."
652 msgstr "Nikde se nepodařilo najít soubor rc.xml."
653
654 #: ../plugins/openbox/openbox.c:939 ../plugins/openbox/openbox.c:1064
655 #: ../plugins/openbox/openbox.c:1223 ../plugins/openbox/openbox.c:1241
656 msgid "No WM configuration is available."
657 msgstr "Není dostupné žádné nastavení správce oken."
658
659 #: ../plugins/openbox/openbox.c:1068
660 msgid "Keybinding should activate at least one action."
661 msgstr "Klávesová zkratka by měla spustit alespoň jednu činnost."
662
663 #: ../plugins/openbox/openbox.c:1090 ../plugins/openbox/openbox.c:1100
664 #: ../plugins/openbox/openbox.c:1267 ../plugins/openbox/openbox.c:1277
665 #, c-format
666 msgid "Hotkey '%s' is already bound to an action."
667 msgstr "Klávesová zkratka '%s' je již přiřazena činnosti."
668
669 #: ../plugins/openbox/openbox.c:1245
670 msgid "The exec line cannot be empty."
671 msgstr "Řádek s příkazem pro spuštění nemůže být prázdný."
672
673 #: ../plugins/gtk/gtk.c:133 ../plugins/gtk/gtk.c:156
674 msgid "Cannot delete keybinding: "
675 msgstr "Nelze smazat klávesovou zkratku: "
676
677 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
678 #: ../plugins/gtk/gtk.c:176
679 msgid "translator-credits"
680 msgstr "www.fripohled.blogspot.com"
681
682 #: ../plugins/gtk/gtk.c:184
683 msgid "Copyright (C) 2016"
684 msgstr "Autorské právo (C) 2016"
685
686 #: ../plugins/gtk/gtk.c:185
687 msgid "Keyboard shortcuts configurator"
688 msgstr "Nastavovač klávesových zkratek"
689
690 #: ../plugins/gtk/gtk.c:208
691 msgid "_File"
692 msgstr "_Soubor"
693
694 #: ../plugins/gtk/gtk.c:209
695 msgid "_Reload"
696 msgstr "Nahrát _znovu"
697
698 #: ../plugins/gtk/gtk.c:210
699 msgid ""
700 "Drop all unsaved changes and reload all keys from Window Manager "
701 "configuration"
702 msgstr ""
703 "Zahodit všechny neuložené změny a nahrát znovu všechny klávesy z nastavení "
704 "okenního správce"
705
706 #: ../plugins/gtk/gtk.c:213
707 msgid "Save all changes and apply them to Window Manager configuration"
708 msgstr "Uložit všechny změny a použít je na nastavení okenního správce"
709
710 #: ../plugins/gtk/gtk.c:216
711 msgid "Exit the application without saving"
712 msgstr "Ukončit program bez uložení"
713
714 #: ../plugins/gtk/gtk.c:217
715 msgid "_Edit"
716 msgstr "Úp_ravy"
717
718 #: ../plugins/gtk/gtk.c:218
719 msgid "Create new action"
720 msgstr "Vytvořit novou činnost"
721
722 #: ../plugins/gtk/gtk.c:220
723 msgid "Remove selected action"
724 msgstr "Odstranit vybranou činnost"
725
726 #: ../plugins/gtk/gtk.c:222
727 msgid "Change selected action"
728 msgstr "Změnit vybranou činnost"
729
730 #: ../plugins/gtk/gtk.c:224
731 msgid "_Help"
732 msgstr "_Nápověda"
733
734 #: ../plugins/gtk/gtk.c:426
735 msgid "Action"
736 msgstr "Činnost"
737
738 #: ../plugins/gtk/gtk.c:429
739 msgid "Option"
740 msgstr "Volba"
741
742 #: ../plugins/gtk/gtk.c:432 ../plugins/gtk/gtk.c:452
743 #: ../plugins/gtk/edit.c:1044
744 msgid "Hotkey 1"
745 msgstr "Klávesová zkratka 1"
746
747 #: ../plugins/gtk/gtk.c:435 ../plugins/gtk/gtk.c:455
748 #: ../plugins/gtk/edit.c:1048
749 msgid "Hotkey 2"
750 msgstr "Klávesová zkratka 2"
751
752 #: ../plugins/gtk/gtk.c:443
753 msgid "Actions"
754 msgstr "Činnosti"
755
756 #: ../plugins/gtk/gtk.c:449
757 msgid "Command"
758 msgstr "Příkaz"
759
760 #: ../plugins/gtk/gtk.c:463
761 msgid "Programs"
762 msgstr "Programy"
763
764 #: ../plugins/gtk/gtk.c:482 ../plugins/gtk/edit.c:480
765 msgid "Error"
766 msgstr "Chyba"
767
768 #: ../plugins/gtk/lxhotkey-gtk.desktop.in.h:1
769 msgid "Setup Hot Keys"
770 msgstr "Nastavit klávesové zkratky"
771
772 #: ../plugins/gtk/lxhotkey-gtk.desktop.in.h:2
773 msgid "View and change Window Manager global shortcuts"
774 msgstr "Zobrazit a změnit celkové klávesové zkratky správce oken"
775
776 #: ../plugins/gtk/lxhotkey-gtk.desktop.in.h:3
777 msgid "hotkey;shortcut;system;settings;"
778 msgstr "zkratka;klávesová zkratka;systém;nastavení;"
779
780 #: ../plugins/gtk/edit.c:260
781 msgid "Apply error: "
782 msgstr "Použít chybu: "
783
784 #: ../plugins/gtk/edit.c:275 ../plugins/gtk/edit.c:388
785 msgid "Add action"
786 msgstr "Přidat činnost"
787
788 #: ../plugins/gtk/edit.c:287 ../plugins/gtk/edit.c:390
789 msgid "Add option"
790 msgstr "Přidat volbu"
791
792 #: ../plugins/gtk/edit.c:348
793 msgid "Change option"
794 msgstr "Změnit volbu"
795
796 #: ../plugins/gtk/edit.c:413
797 msgid "Discard changes"
798 msgstr "Zahodit změny"
799
800 #: ../plugins/gtk/edit.c:414
801 msgid "Accept changes"
802 msgstr "Přijmout změny"
803
804 #: ../plugins/gtk/edit.c:415
805 msgid "Add an action"
806 msgstr "Přidat činnost"
807
808 #: ../plugins/gtk/edit.c:416
809 msgid "Add an option to this command"
810 msgstr "Přidat volbu do tohoto příkazu"
811
812 #: ../plugins/gtk/edit.c:418
813 msgid "Remove selection"
814 msgstr "Odstranit výběr"
815
816 #: ../plugins/gtk/edit.c:419
817 msgid "Change selected option"
818 msgstr "Změnit vybranou volbu"
819
820 #: ../plugins/gtk/edit.c:420
821 msgid "Add an option to selection"
822 msgstr "Přidat volbu do výběru"
823
824 #: ../plugins/gtk/edit.c:477
825 #, c-format
826 msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
827 msgstr ""
828 "Spojení kláves '%s' nelze použít jako celkovou (všeobecnou) zkratku. Promiňte."
829
830 #: ../plugins/gtk/edit.c:1061
831 msgid "Actions:"
832 msgstr "Činnosti:"
833
834 #: ../plugins/gtk/edit.c:1069
835 msgid "Command line:"
836 msgstr "Příkazový řádek:"
837
838 #: ../plugins/gtk/edit.c:1080
839 msgid "Options:"
840 msgstr "Volby:"
841
842 #: ../plugins/gtk/edit.c:1102
843 msgid "<b>Name:</b>"
844 msgstr "<b>Název:</b>"
845
846 #: ../plugins/gtk/edit.c:1123
847 msgid "<b>Value:</b>"
848 msgstr "<b>Hodnota:</b>"