Automatic translation update from Pootle
[lxde/lxhotkey.git] / po / cs.po
CommitLineData
b2b87975
PF
1# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
2# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3#
4# Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>, 2016.
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: \n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9"POT-Creation-Date: 2016-11-02 23:47+0200\n"
a25db8b0 10"PO-Revision-Date: 2017-07-20 19:54+0000\n"
b2b87975
PF
11"Last-Translator: Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>\n"
12"Language-Team: Czech <kde-i18n-doc@kde.org>\n"
13"Language: cs\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
a25db8b0
PL
18"X-Generator: Pootle 2.8\n"
19"X-POOTLE-MTIME: 1500580475.449973\n"
b2b87975
PF
20
21#: ../src/lxhotkey.c:240
22#, c-format
23msgid "Usage: %s global [<action>] - show keys bound to action(s)\n"
24msgstr ""
25"Použití: %s global [<action>] - ukázat přiřazení kláves k činnosti(em)\n"
26
27#: ../src/lxhotkey.c:241
28#, c-format
29msgid " %s global <action> <key> - bind a key to the action\n"
30msgstr " %s global <action> <key> - přiřadit klávesu k činnosti\n"
31
32#: ../src/lxhotkey.c:242
33#, c-format
34msgid " %s app [<exec>] - show keys bound to exec line\n"
35msgstr ""
36" %s app [<exec>] - ukázat přiřazení kláves k řádku s příkazem "
37"pro spuštění\n"
38
39#: ../src/lxhotkey.c:243
40#, c-format
41msgid " %s app <exec> <key> - bind a key to some exec line\n"
42msgstr ""
43" %s app <exec> <key> - přiřadit klávesu k řádku s příkazem pro "
a25db8b0 44"spuštění\n"
b2b87975
PF
45
46#: ../src/lxhotkey.c:244
47#, c-format
48msgid " %s app <exec> -- - unbind all keys from exec line\n"
49msgstr ""
50" %s app [<exec>] - zrušit přiřazení kláves k řádku s příkazem "
51"pro spuštění\n"
52
53#: ../src/lxhotkey.c:245
54#, c-format
55msgid " %s show <key> - show the action bound to a key\n"
56msgstr ""
57" %s show <key> - ukázat činnost spojenou s klávesou\n"
58
59#: ../src/lxhotkey.c:246
60#, c-format
61msgid " %s --gui=<type> - start with GUI\n"
62msgstr " %s --gui=<type> - spustit s uživatelským rozhraním\n"
63
64#: ../src/lxhotkey.c:341
65msgid "empty option name."
66msgstr "Prázdný název volby."
67
68#: ../src/lxhotkey.c:344
69msgid "empty action name."
70msgstr "Prázdný název činnosti."
71
72#: ../src/lxhotkey.c:376
73#, c-format
74msgid "no matching option '%s' found for action '%s'."
75msgstr "Pro činnost '%s' nenalezena žádná odpovídající volba '%s'."
76
77#: ../src/lxhotkey.c:380
78#, c-format
79msgid "action '%s' isn't supported by WM %s."
80msgstr "Činnost '%s' není podporována okenním správcem %s."
81
82#: ../src/lxhotkey.c:397
83#, c-format
84msgid "value '%s' is not supported for option '%s'."
85msgstr "Hodnota '%s' není podporována pro volbu '%s'."
86
87#: ../src/lxhotkey.c:401
88#, c-format
89msgid "value '%s' is not supported for action '%s'."
a25db8b0 90msgstr "Hodnota '%s' není podporována pro činnost '%s'."
b2b87975
PF
91
92#: ../src/lxhotkey.c:414
93#, c-format
94msgid "action '%s' does not support options."
95msgstr "Činnost '%s' nepodporuje volby."
96
97#: ../src/lxhotkey.c:495
98msgid "Sorry, cannot configure keys remotely."
99msgstr "Promiňte. Klávesy nelze nastavit vzdáleně."
100
101#: ../src/lxhotkey.c:503
102msgid "Could not determine window manager running."
103msgstr "Nepodařilo se určit běžícího správce oken."
104
105#: ../src/lxhotkey.c:511
106#, c-format
107msgid "Window manager %s isn't supported now, sorry."
108msgstr "Správce oken %s nyní není podporován. Promiňte."
109
110#: ../src/lxhotkey.c:518 ../plugins/gtk/gtk.c:75
111msgid "Problems loading configuration: "
112msgstr "Potíže při nahrávání nastavení: "
113
114#: ../src/lxhotkey.c:527
115#, c-format
116msgid "GUI type %s currently isn't supported."
117msgstr "Typ uživatelského rozhraní %s v současnosti není podporován."
118
119#. invalid request
120#: ../src/lxhotkey.c:544 ../src/lxhotkey.c:620
121msgid "Invalid request: "
122msgstr "Neplatný požadavek: "
123
124#: ../src/lxhotkey.c:554 ../src/lxhotkey.c:632 ../plugins/gtk/gtk.c:90
125msgid "Problems saving configuration: "
126msgstr "Potíže při ukládání nastavení: "
127
128#: ../src/lxhotkey.c:571
129msgid "ACTION(s)"
130msgstr "Činnost)"
131
132#: ../src/lxhotkey.c:571 ../src/lxhotkey.c:649
133msgid "KEY(s)"
134msgstr "Klávesa"
135
136#: ../src/lxhotkey.c:649
137msgid "EXEC"
138msgstr "Spouštěcí příkaz"
139
140#: ../src/lxhotkey.c:670
141msgid "Requested operation isn't supported."
142msgstr "Požadovaná operace není podporována."
143
144#: ../plugins/openbox/openbox.c:184
145msgid "Failed to reconfigure Openbox."
146msgstr "Nepodařilo se přenastavit Openbox."
147
148#. reuse GList
149#. reuse GList
150#: ../plugins/openbox/openbox.c:203
151msgid "yes"
152msgstr "Ano"
153
154#: ../plugins/openbox/openbox.c:203
155msgid "no"
156msgstr "Ne"
157
158#: ../plugins/openbox/openbox.c:206
159msgid "enabled"
160msgstr "Povoleno"
161
162#: ../plugins/openbox/openbox.c:207
163msgid "wmclass"
164msgstr "Třída okenního správce"
165
166#: ../plugins/openbox/openbox.c:208
167msgid "name"
168msgstr "Název"
169
170#: ../plugins/openbox/openbox.c:209
171msgid "icon"
172msgstr "Ikona"
173
174#: ../plugins/openbox/openbox.c:214 ../plugins/openbox/openbox.c:288
175msgid "command"
176msgstr "Příkaz"
177
178#: ../plugins/openbox/openbox.c:215 ../plugins/openbox/openbox.c:293
179msgid "prompt"
180msgstr "Výzva"
181
182#: ../plugins/openbox/openbox.c:216
183msgid "startupnotify"
184msgstr "Oznámení při spuštění"
185
186#: ../plugins/openbox/openbox.c:220 ../plugins/openbox/openbox.c:325
187msgid "center"
188msgstr "Střed"
189
190#: ../plugins/openbox/openbox.c:221
191msgid "default"
192msgstr "Výchozí"
193
194#: ../plugins/openbox/openbox.c:221
195msgid "primary"
196msgstr "Primární"
197
198#: ../plugins/openbox/openbox.c:221
199msgid "mouse"
200msgstr "Myš"
201
202#: ../plugins/openbox/openbox.c:222
203msgid "active"
204msgstr "Činné"
205
206#: ../plugins/openbox/openbox.c:222 ../plugins/openbox/openbox.c:328
207msgid "all"
208msgstr "Vše"
209
210#: ../plugins/openbox/openbox.c:227 ../plugins/openbox/openbox.c:335
211msgid "monitor"
212msgstr "Sledování"
213
214#: ../plugins/openbox/openbox.c:232
215msgid "menu"
216msgstr "Nabídka"
217
218#: ../plugins/openbox/openbox.c:233
219msgid "position"
220msgstr "Poloha"
221
222#: ../plugins/openbox/openbox.c:237
223msgid "list"
224msgstr "Seznam"
225
226#: ../plugins/openbox/openbox.c:237
227msgid "icons"
228msgstr "Ikony"
229
230#: ../plugins/openbox/openbox.c:237
231msgid "none"
232msgstr "Žádný"
233
234#: ../plugins/openbox/openbox.c:240 ../plugins/openbox/openbox.c:259
235msgid "dialog"
236msgstr "Dialog"
237
238#: ../plugins/openbox/openbox.c:241 ../plugins/openbox/openbox.c:260
239msgid "bar"
240msgstr "Pruh"
241
242#: ../plugins/openbox/openbox.c:242 ../plugins/openbox/openbox.c:261
243msgid "raise"
244msgstr "Pozvednutí"
245
246#: ../plugins/openbox/openbox.c:243
247msgid "allDesktops"
248msgstr "Všechny plochy"
249
250#: ../plugins/openbox/openbox.c:244 ../plugins/openbox/openbox.c:262
251msgid "panels"
252msgstr "Panely"
253
254#: ../plugins/openbox/openbox.c:245
255msgid "desktop"
256msgstr "Pracovní plocha"
257
258#: ../plugins/openbox/openbox.c:246
259msgid "linear"
260msgstr "Přímý"
261
262#: ../plugins/openbox/openbox.c:247
263msgid "interactive"
264msgstr "Interaktivní"
265
266#. TRANSLATORS: finalactions means actions when done
267#: ../plugins/openbox/openbox.c:249 ../plugins/openbox/openbox.c:264
268msgid "finalactions"
269msgstr "Poslední činnosti"
270
271#: ../plugins/openbox/openbox.c:253 ../plugins/openbox/openbox.c:270
272#: ../plugins/openbox/openbox.c:305 ../plugins/openbox/openbox.c:358
273msgid "north"
274msgstr "Sever"
275
276#: ../plugins/openbox/openbox.c:253
277msgid "northeast"
278msgstr "Severovýchod"
279
280#: ../plugins/openbox/openbox.c:253 ../plugins/openbox/openbox.c:271
281#: ../plugins/openbox/openbox.c:306 ../plugins/openbox/openbox.c:358
282msgid "east"
283msgstr "Východ"
284
285#: ../plugins/openbox/openbox.c:254
286msgid "southeast"
287msgstr "Jihovýchod"
288
289#: ../plugins/openbox/openbox.c:254 ../plugins/openbox/openbox.c:270
290#: ../plugins/openbox/openbox.c:305 ../plugins/openbox/openbox.c:358
291msgid "south"
292msgstr "Jih"
293
294#: ../plugins/openbox/openbox.c:254
295msgid "southwest"
296msgstr "Jihozápad"
297
298#: ../plugins/openbox/openbox.c:255 ../plugins/openbox/openbox.c:271
299#: ../plugins/openbox/openbox.c:306 ../plugins/openbox/openbox.c:358
300msgid "west"
301msgstr "Západ"
302
303#: ../plugins/openbox/openbox.c:255
304msgid "northwest"
305msgstr "Severozápad"
306
307#: ../plugins/openbox/openbox.c:258 ../plugins/openbox/openbox.c:300
308#: ../plugins/openbox/openbox.c:361
309msgid "direction"
310msgstr "Směr"
311
312#: ../plugins/openbox/openbox.c:263
313msgid "desktops"
314msgstr "Pracovní plochy"
315
316#. TRANSLATORS: these values are in regard to desktop
317#: ../plugins/openbox/openbox.c:269 ../plugins/openbox/openbox.c:280
318#: ../plugins/openbox/openbox.c:304 ../plugins/openbox/openbox.c:325
319#: ../plugins/openbox/openbox.c:328
320msgid "current"
321msgstr "Nynější"
322
323#: ../plugins/openbox/openbox.c:269 ../plugins/openbox/openbox.c:304
324#: ../plugins/openbox/openbox.c:328
325msgid "next"
326msgstr "Další"
327
328#: ../plugins/openbox/openbox.c:269 ../plugins/openbox/openbox.c:304
329msgid "previous"
330msgstr "Předchozí"
331
332#: ../plugins/openbox/openbox.c:270 ../plugins/openbox/openbox.c:280
333#: ../plugins/openbox/openbox.c:305
334msgid "last"
335msgstr "Poslední"
336
337#: ../plugins/openbox/openbox.c:270 ../plugins/openbox/openbox.c:305
338msgid "up"
339msgstr "Nahoru"
340
341#: ../plugins/openbox/openbox.c:271 ../plugins/openbox/openbox.c:306
342msgid "down"
343msgstr "Dolů"
344
345#: ../plugins/openbox/openbox.c:271 ../plugins/openbox/openbox.c:306
346#: ../plugins/openbox/openbox.c:316 ../plugins/openbox/openbox.c:351
347msgid "left"
348msgstr "Vlevo"
349
350#: ../plugins/openbox/openbox.c:272 ../plugins/openbox/openbox.c:307
351#: ../plugins/openbox/openbox.c:316 ../plugins/openbox/openbox.c:352
352msgid "right"
353msgstr "Vpravo"
354
355#: ../plugins/openbox/openbox.c:275 ../plugins/openbox/openbox.c:310
356msgid "to"
357msgstr "do"
358
359#: ../plugins/openbox/openbox.c:276 ../plugins/openbox/openbox.c:311
360msgid "wrap"
361msgstr "Zalomit"
362
363#: ../plugins/openbox/openbox.c:283
364msgid "where"
365msgstr "kde"
366
367#: ../plugins/openbox/openbox.c:297
368msgid "both"
369msgstr "Oba"
370
371#: ../plugins/openbox/openbox.c:297
372msgid "horizontal"
373msgstr "Vodorovně"
374
375#: ../plugins/openbox/openbox.c:297
376msgid "vertical"
377msgstr "Svisle"
378
379#: ../plugins/openbox/openbox.c:312
380msgid "follow"
381msgstr "Sledovat"
382
383#: ../plugins/openbox/openbox.c:316 ../plugins/openbox/openbox.c:353
384#: ../plugins/openbox/openbox.c:365
385msgid "top"
386msgstr "Nahoře"
387
388#: ../plugins/openbox/openbox.c:316 ../plugins/openbox/openbox.c:354
389#: ../plugins/openbox/openbox.c:365
390msgid "bottom"
391msgstr "Dole"
392
393#: ../plugins/openbox/openbox.c:317
394msgid "topleft"
395msgstr "Nahoře vlevo"
396
397#: ../plugins/openbox/openbox.c:317
398msgid "topright"
399msgstr "Nahoře vpravo"
400
401#: ../plugins/openbox/openbox.c:317
402msgid "bottomleft"
403msgstr "Dole vlevo"
404
405#: ../plugins/openbox/openbox.c:318
406msgid "bottomright"
407msgstr "Dole vpravo"
408
409#: ../plugins/openbox/openbox.c:321
410msgid "edge"
411msgstr "Okraj"
412
413#. TRANSLATORS: # in config means either pixels, or monitor number
414#: ../plugins/openbox/openbox.c:325 ../plugins/openbox/openbox.c:340
415msgid "#"
416msgstr "#"
417
418#. TRANSLATORS: % in config means some fraction value, usually measured in percents
419#: ../plugins/openbox/openbox.c:327
420msgid "%"
421msgstr "%"
422
423#: ../plugins/openbox/openbox.c:328
424msgid "prev"
425msgstr "Předchozí"
426
427#: ../plugins/openbox/openbox.c:333
428msgid "width"
429msgstr "Šířka"
430
431#: ../plugins/openbox/openbox.c:334
432msgid "height"
433msgstr "Výška"
434
435#: ../plugins/openbox/openbox.c:365
436msgid "normal"
437msgstr "Normální"
438
439#: ../plugins/openbox/openbox.c:368
440msgid "layer"
441msgstr "Vrstva"
442
443#. global actions
444#: ../plugins/openbox/openbox.c:374
445msgid "Execute"
446msgstr "Spustit"
447
448#: ../plugins/openbox/openbox.c:375
449msgid "ShowMenu"
450msgstr "Ukázat nabídku"
451
452#: ../plugins/openbox/openbox.c:376
453msgid "NextWindow"
454msgstr "Další okno"
455
456#: ../plugins/openbox/openbox.c:377
457msgid "PreviousWindow"
458msgstr "Předchozí okno"
459
460#: ../plugins/openbox/openbox.c:378
461msgid "DirectionalCycleWindows"
462msgstr "Směrově kroužit okna"
463
464#: ../plugins/openbox/openbox.c:379
465msgid "DirectionalTargetWindow"
466msgstr "Směrově zaměřit okno"
467
468#: ../plugins/openbox/openbox.c:380
469msgid "GoToDesktop"
470msgstr "Jít na plochu"
471
472#: ../plugins/openbox/openbox.c:381
473msgid "AddDesktop"
474msgstr "Přidat plochu"
475
476#: ../plugins/openbox/openbox.c:382
477msgid "RemoveDesktop"
478msgstr "Odstranit plochu"
479
480#: ../plugins/openbox/openbox.c:383
481msgid "ToggleDockAutohide"
482msgstr "Přepnout automatické skrytí panelu"
483
484#: ../plugins/openbox/openbox.c:384
485msgid "Reconfigure"
486msgstr "Přenastavit"
487
488#: ../plugins/openbox/openbox.c:385
489msgid "Restart"
490msgstr "Spustit znovu"
491
492#: ../plugins/openbox/openbox.c:386
493msgid "Exit"
494msgstr "Ukončit"
495
496#. windows actions
497#: ../plugins/openbox/openbox.c:388
498msgid "Focus"
499msgstr "Zaměřit"
500
501#: ../plugins/openbox/openbox.c:389
502msgid "Raise"
503msgstr "Dát nahoru"
504
505#: ../plugins/openbox/openbox.c:390
506msgid "Lower"
507msgstr "Dát dolů"
508
509#: ../plugins/openbox/openbox.c:391
510msgid "RaiseLower"
511msgstr "Dát nahoru/dolů"
512
513#: ../plugins/openbox/openbox.c:392
514msgid "Unfocus"
515msgstr "Zrušit zaměření"
516
517#: ../plugins/openbox/openbox.c:393
518msgid "FocusToBottom"
519msgstr "Zaměřit dolů"
520
521#: ../plugins/openbox/openbox.c:394
522msgid "Iconify"
523msgstr "Změnit na ikony"
524
525#: ../plugins/openbox/openbox.c:395
526msgid "Close"
527msgstr "Zavřít"
528
529#: ../plugins/openbox/openbox.c:396
530msgid "ToggleShade"
531msgstr "Přepnout stínování"
532
533#: ../plugins/openbox/openbox.c:397
534msgid "Shade"
535msgstr "Stínovat"
536
537#: ../plugins/openbox/openbox.c:398
538msgid "Unshade"
539msgstr "Zrušit stínování"
540
541#: ../plugins/openbox/openbox.c:399
542msgid "ToggleOmnipresent"
543msgstr "Přepnout všudypřítomnost"
544
545#: ../plugins/openbox/openbox.c:400
546msgid "ToggleMaximize"
547msgstr "Přepnout zvětšení"
548
549#: ../plugins/openbox/openbox.c:401
550msgid "Maximize"
551msgstr "Zvětšit"
552
553#: ../plugins/openbox/openbox.c:402
554msgid "Unmaximize"
555msgstr "Zrušit zvětšení"
556
557#: ../plugins/openbox/openbox.c:403
558msgid "ToggleFullscreen"
559msgstr "Přepnout na celou obrazovku"
560
561#: ../plugins/openbox/openbox.c:404
562msgid "ToggleDecorations"
563msgstr "Přepnout dekorace"
564
565#: ../plugins/openbox/openbox.c:405
566msgid "Decorate"
567msgstr "Zdobení"
568
569#: ../plugins/openbox/openbox.c:406
570msgid "Undecorate"
571msgstr "Zrušit zdobení"
572
573#: ../plugins/openbox/openbox.c:407
574msgid "SendToDesktop"
575msgstr "Poslat na plochu"
576
577#: ../plugins/openbox/openbox.c:408
578msgid "Move"
579msgstr "Přesunout"
580
581#: ../plugins/openbox/openbox.c:409
582msgid "Resize"
583msgstr "Změnit velikost"
584
585#: ../plugins/openbox/openbox.c:410
586msgid "MoveResizeTo"
587msgstr "Přesunout a změnit velikost"
588
589#: ../plugins/openbox/openbox.c:411
590msgid "MoveRelative"
591msgstr "Přesunout poměrně"
592
593#: ../plugins/openbox/openbox.c:412
594msgid "ResizeRelative"
595msgstr "Změnit velikost poměrně"
596
597#: ../plugins/openbox/openbox.c:413
598msgid "MoveToEdge"
599msgstr "Přesunout k okraji"
600
601#: ../plugins/openbox/openbox.c:414
602msgid "GrowToEdge"
603msgstr "Zvětšit se k okraji"
604
605#: ../plugins/openbox/openbox.c:415
606msgid "ShrinkToEdge"
607msgstr "Zmenšit se k okraji"
608
609#: ../plugins/openbox/openbox.c:416
610msgid "GrowToFill"
611msgstr "Zvětšit se po naplnění"
612
613#: ../plugins/openbox/openbox.c:417
614msgid "ToggleAlwaysOnTop"
615msgstr "Přepnout vždy nahoře"
616
617#: ../plugins/openbox/openbox.c:418
618msgid "ToggleAlwaysOnBottom"
619msgstr "Přepnout vždy dole"
620
621#: ../plugins/openbox/openbox.c:419
622msgid "SendToLayer"
623msgstr "Poslat na vrstvu"
624
625#: ../plugins/openbox/openbox.c:510
626msgid "Duplicate <keyboard> section in the rc.xml file."
627msgstr "Zdvojit <keyboard> sekci v souboru rc.xml."
628
629#: ../plugins/openbox/openbox.c:541 ../plugins/openbox/openbox.c:783
630msgid "Internal error."
631msgstr "Vnitřní chyba."
632
633#: ../plugins/openbox/openbox.c:585
634msgid "rc.xml error: no key is set for a keybind."
635msgstr "Chyba rc.xml: klávesová zkratka nemá nastavenu žádnou klávesu."
636
637#: ../plugins/openbox/openbox.c:656
638msgid "Invalid rc.xml: action with a sub-action."
639msgstr "Neplatné rc.xml: činnost s podřízenou činností."
640
641#: ../plugins/openbox/openbox.c:772
642msgid "rc.xml error: no name is set for action."
643msgstr "Chyba rc.xml: činnost nemá nastaven žádný název."
644
645#: ../plugins/openbox/openbox.c:802
646#, c-format
647msgid "rc.xml error: empty tag <%s> is prohibited."
648msgstr "Chyba rc.xml: je zakázáno mít prázdnou značku <%s>."
649
650#: ../plugins/openbox/openbox.c:891
651msgid "Could not find the rc.xml file anywhere."
652msgstr "Nikde se nepodařilo najít soubor rc.xml."
653
654#: ../plugins/openbox/openbox.c:939 ../plugins/openbox/openbox.c:1064
655#: ../plugins/openbox/openbox.c:1223 ../plugins/openbox/openbox.c:1241
656msgid "No WM configuration is available."
657msgstr "Není dostupné žádné nastavení správce oken."
658
659#: ../plugins/openbox/openbox.c:1068
660msgid "Keybinding should activate at least one action."
661msgstr "Klávesová zkratka by měla spustit alespoň jednu činnost."
662
663#: ../plugins/openbox/openbox.c:1090 ../plugins/openbox/openbox.c:1100
664#: ../plugins/openbox/openbox.c:1267 ../plugins/openbox/openbox.c:1277
665#, c-format
666msgid "Hotkey '%s' is already bound to an action."
667msgstr "Klávesová zkratka '%s' je již přiřazena činnosti."
668
669#: ../plugins/openbox/openbox.c:1245
670msgid "The exec line cannot be empty."
671msgstr "Řádek s příkazem pro spuštění nemůže být prázdný."
672
673#: ../plugins/gtk/gtk.c:133 ../plugins/gtk/gtk.c:156
674msgid "Cannot delete keybinding: "
675msgstr "Nelze smazat klávesovou zkratku: "
676
677#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
678#: ../plugins/gtk/gtk.c:176
679msgid "translator-credits"
680msgstr "www.fripohled.blogspot.com"
681
682#: ../plugins/gtk/gtk.c:184
683msgid "Copyright (C) 2016"
684msgstr "Autorské právo (C) 2016"
685
686#: ../plugins/gtk/gtk.c:185
687msgid "Keyboard shortcuts configurator"
688msgstr "Nastavovač klávesových zkratek"
689
690#: ../plugins/gtk/gtk.c:208
691msgid "_File"
692msgstr "_Soubor"
693
694#: ../plugins/gtk/gtk.c:209
695msgid "_Reload"
696msgstr "Nahrát _znovu"
697
698#: ../plugins/gtk/gtk.c:210
699msgid ""
700"Drop all unsaved changes and reload all keys from Window Manager "
701"configuration"
702msgstr ""
703"Zahodit všechny neuložené změny a nahrát znovu všechny klávesy z nastavení "
704"okenního správce"
705
706#: ../plugins/gtk/gtk.c:213
707msgid "Save all changes and apply them to Window Manager configuration"
708msgstr "Uložit všechny změny a použít je na nastavení okenního správce"
709
710#: ../plugins/gtk/gtk.c:216
711msgid "Exit the application without saving"
712msgstr "Ukončit program bez uložení"
713
714#: ../plugins/gtk/gtk.c:217
715msgid "_Edit"
716msgstr "Úp_ravy"
717
718#: ../plugins/gtk/gtk.c:218
719msgid "Create new action"
720msgstr "Vytvořit novou činnost"
721
722#: ../plugins/gtk/gtk.c:220
723msgid "Remove selected action"
724msgstr "Odstranit vybranou činnost"
725
726#: ../plugins/gtk/gtk.c:222
727msgid "Change selected action"
728msgstr "Změnit vybranou činnost"
729
730#: ../plugins/gtk/gtk.c:224
731msgid "_Help"
732msgstr "_Nápověda"
733
734#: ../plugins/gtk/gtk.c:426
735msgid "Action"
736msgstr "Činnost"
737
738#: ../plugins/gtk/gtk.c:429
739msgid "Option"
740msgstr "Volba"
741
742#: ../plugins/gtk/gtk.c:432 ../plugins/gtk/gtk.c:452
743#: ../plugins/gtk/edit.c:1044
744msgid "Hotkey 1"
745msgstr "Klávesová zkratka 1"
746
747#: ../plugins/gtk/gtk.c:435 ../plugins/gtk/gtk.c:455
748#: ../plugins/gtk/edit.c:1048
749msgid "Hotkey 2"
750msgstr "Klávesová zkratka 2"
751
752#: ../plugins/gtk/gtk.c:443
753msgid "Actions"
754msgstr "Činnosti"
755
756#: ../plugins/gtk/gtk.c:449
757msgid "Command"
758msgstr "Příkaz"
759
760#: ../plugins/gtk/gtk.c:463
761msgid "Programs"
762msgstr "Programy"
763
764#: ../plugins/gtk/gtk.c:482 ../plugins/gtk/edit.c:480
765msgid "Error"
766msgstr "Chyba"
767
768#: ../plugins/gtk/lxhotkey-gtk.desktop.in.h:1
769msgid "Setup Hot Keys"
770msgstr "Nastavit klávesové zkratky"
771
772#: ../plugins/gtk/lxhotkey-gtk.desktop.in.h:2
773msgid "View and change Window Manager global shortcuts"
774msgstr "Zobrazit a změnit celkové klávesové zkratky správce oken"
775
776#: ../plugins/gtk/lxhotkey-gtk.desktop.in.h:3
777msgid "hotkey;shortcut;system;settings;"
778msgstr "zkratka;klávesová zkratka;systém;nastavení;"
779
780#: ../plugins/gtk/edit.c:260
781msgid "Apply error: "
782msgstr "Použít chybu: "
783
784#: ../plugins/gtk/edit.c:275 ../plugins/gtk/edit.c:388
785msgid "Add action"
786msgstr "Přidat činnost"
787
788#: ../plugins/gtk/edit.c:287 ../plugins/gtk/edit.c:390
789msgid "Add option"
790msgstr "Přidat volbu"
791
792#: ../plugins/gtk/edit.c:348
793msgid "Change option"
794msgstr "Změnit volbu"
795
796#: ../plugins/gtk/edit.c:413
797msgid "Discard changes"
798msgstr "Zahodit změny"
799
800#: ../plugins/gtk/edit.c:414
801msgid "Accept changes"
802msgstr "Přijmout změny"
803
804#: ../plugins/gtk/edit.c:415
805msgid "Add an action"
806msgstr "Přidat činnost"
807
808#: ../plugins/gtk/edit.c:416
809msgid "Add an option to this command"
810msgstr "Přidat volbu do tohoto příkazu"
811
812#: ../plugins/gtk/edit.c:418
813msgid "Remove selection"
814msgstr "Odstranit výběr"
815
816#: ../plugins/gtk/edit.c:419
817msgid "Change selected option"
818msgstr "Změnit vybranou volbu"
819
820#: ../plugins/gtk/edit.c:420
821msgid "Add an option to selection"
822msgstr "Přidat volbu do výběru"
823
824#: ../plugins/gtk/edit.c:477
825#, c-format
826msgid "Key combination '%s' cannot be used as a global hotkey, sorry."
827msgstr ""
828"Spojení kláves '%s' nelze použít jako celkovou (všeobecnou) zkratku. Promiňte."
829
830#: ../plugins/gtk/edit.c:1061
831msgid "Actions:"
832msgstr "Činnosti:"
833
834#: ../plugins/gtk/edit.c:1069
835msgid "Command line:"
836msgstr "Příkazový řádek:"
837
838#: ../plugins/gtk/edit.c:1080
839msgid "Options:"
840msgstr "Volby:"
841
842#: ../plugins/gtk/edit.c:1102
843msgid "<b>Name:</b>"
844msgstr "<b>Název:</b>"
845
846#: ../plugins/gtk/edit.c:1123
847msgid "<b>Value:</b>"
848msgstr "<b>Hodnota:</b>"