[l10n] Resync and adding lingering translated material.
authorMartin Bagge / brother <brother@bsnet.se>
Sun, 20 May 2012 14:27:34 +0000 (16:27 +0200)
committerMartin Bagge / brother <brother@bsnet.se>
Sun, 20 May 2012 14:27:34 +0000 (16:27 +0200)
42 files changed:
po/be.po
po/bg.po
po/cs.po
po/da.po
po/de.po
po/el.po
po/en_GB.po
po/es.po
po/et.po
po/fa.po
po/fi.po
po/fo.po
po/fr.po
po/gl.po
po/he.po
po/hr.po
po/hu.po
po/id.po
po/it.po
po/ja.po
po/kk.po
po/lg.po
po/lt.po
po/lxappearance.pot
po/nl.po
po/pa.po
po/pl.po
po/pt.po
po/pt_BR.po
po/ro.po
po/ru.po
po/sl.po
po/sr.po
po/sr@latin.po
po/sv.po
po/te.po
po/tr.po
po/tt_RU.po
po/uk.po
po/vi.po
po/zh_CN.po
po/zh_TW.po

index b30f136..c392a09 100644 (file)
--- a/po/be.po
+++ b/po/be.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-08-07 16:58+0200\n"
 "Last-Translator: Мікалай <crom-a@tut.by>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -15,11 +15,11 @@ msgstr ""
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Настаўленні выгляду"
 
@@ -43,277 +43,277 @@ msgstr ""
 "Мікалай Удодаў <com-a@tut.by>, 2011."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr "<b>Згладжванне</b>"
+msgid "Icons only"
+msgstr "Толькі значкі"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>Опцыі графічнай абалонкі</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Толькі подпісы"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>Хінтынг</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Подпісы пад значкамі"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b>Заўвага:<b/> Не ўсе праграмы падтрымліваюць змяненне курсора \"на ляту\". "
-"Цалкам змены набудуць моц пасля наступнага ўваходу ў сістэму."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Подпісы побач са значкамі"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Гукавы эфект</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Як элементы меню"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr "<b>Суб-піксельная геаметрыя</b>"
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Малыя значкі"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Вялікія значкі"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "ШпалеÑ\80Ñ\8b"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Ð\93Ñ\8dÑ\82ак Ð¶Ð°, Ñ\8fк ÐºÐ½Ð¾Ð¿ÐºÑ\96"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Ð\91Ñ\83йнÑ\8b"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Ð\93Ñ\8dÑ\82ак Ð¶Ð°, Ñ\8fк Ð·Ð½Ð°Ñ\87коÑ\9e Ð¿ÐµÑ\80аÑ\86Ñ\8fгваннÑ\8f"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "Ð\9fÑ\80авеÑ\80Ñ\8bÑ\86Ñ\8c ÐºÐ½Ð¾Ð¿Ðºі"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Ð\93Ñ\8dÑ\82ак Ð¶Ð°, Ñ\8fк Ð´Ñ\8bÑ\8fлогі"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "Ð\9aолеÑ\80"
+msgid "None"
+msgstr "Ð\9dÑ\8fма"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr "Колеравая схема не падтрымана выбранай тэмай віджэтаў."
+msgid "Slight"
+msgstr "Злёгку"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "Сярэдні"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "Прадвызначаны шрыфт:"
+msgid "Full"
+msgstr "Поўны"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Дэма"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr "Уключыць згладжванне"
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr "Уключыць хінтынг"
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "Шрыфт"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Пярэдні план"
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "Поўны"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "Прагляд выбранай тэмы віджэтаў"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr "СÑ\82Ñ\8bлÑ\8c Ñ\85Ñ\96нÑ\82Ñ\8bнгÑ\83"
+msgid "_File"
+msgstr "Ф_айл"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "Тэма значкоў"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Рэдагаваць"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "Толькі значкі"
+msgid "_Help"
+msgstr "_Даведка"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "УÑ\81Ñ\82анавÑ\96Ñ\86Ñ\8c"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Ð\9fеÑ\80аклÑ\8eÑ\87алÑ\8cнÑ\96к Ð²Ñ\8bбаÑ\80Ñ\83"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Ð\92Ñ\8fлÑ\96кÑ\96Ñ\8f Ð·Ð½Ð°Ñ\87кі"
+msgid "Check Button"
+msgstr "Ð\9fÑ\80авеÑ\80Ñ\8bÑ\86Ñ\8c ÐºÐ½Ð¾Ð¿кі"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr "СÑ\8fÑ\80Ñ\8dднÑ\96"
+msgid "button"
+msgstr "кнопка"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "Ð\9aÑ\83Ñ\80Ñ\81оÑ\80 Ð¼Ñ\8bÑ\88Ñ\8b"
+msgid "Demo"
+msgstr "Ð\94Ñ\8dма"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr "Ð\9dÑ\8fма"
+msgid "Page1"
+msgstr "СÑ\82аÑ\801"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "Ð\97вÑ\8bÑ\87айнÑ\8bÑ\8f Ð²Ð¾ÐºÐ½Ñ\8b:"
+msgid "Page2"
+msgstr "СÑ\82аÑ\802"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "Ð\86нÑ\88Ñ\8bÑ\8f"
+msgid "Default font:"
+msgstr "Ð\9fÑ\80адвÑ\8bзнаÑ\87анÑ\8b Ñ\88Ñ\80Ñ\8bÑ\84Ñ\82:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "СÑ\82аÑ\801"
+msgid "Widget"
+msgstr "Ð\92Ñ\96джÑ\8dÑ\82"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "СÑ\82аÑ\802"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr "Ð\9aолеÑ\80аваÑ\8f Ñ\81Ñ\85ема Ð½Ðµ Ð¿Ð°Ð´Ñ\82Ñ\80Ñ\8bмана Ð²Ñ\8bбÑ\80анай Ñ\82Ñ\8dмай Ð²Ñ\96джÑ\8dÑ\82аÑ\9e."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "Ð\9fÑ\80айгÑ\80аваÑ\86Ñ\8c Ð³Ñ\83кÑ\96 Ð´Ð·ÐµÑ\8fннÑ\8fў"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "УжÑ\8bваÑ\86Ñ\8c Ñ\83лаÑ\81нÑ\83Ñ\8e Ñ\81Ñ\85емÑ\83 ÐºÐ¾Ð»ÐµÑ\80аў"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "Ð\9fÑ\80айгÑ\80аваÑ\86Ñ\8c Ð³Ñ\83кÑ\96 Ñ\9e Ð°Ð´ÐºÐ°Ð· Ð½Ð° ÐºÐ°Ñ\80Ñ\8bÑ\81Ñ\82алÑ\8cнÑ\96Ñ\86кÑ\96 Ñ\9eвод"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Ð\97вÑ\8bÑ\87айнÑ\8bÑ\8f Ð²Ð¾ÐºÐ½Ñ\8b:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "Ð\9fÑ\80аглÑ\8fд Ð²Ñ\8bбÑ\80анай Ñ\82Ñ\8dмÑ\8b ÐºÑ\83Ñ\80Ñ\81оÑ\80а"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "ТÑ\8dкÑ\81Ñ\82авае Ð¿Ð¾Ð»Ðµ:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "Ð\9fÑ\80аглÑ\8fд Ð²Ñ\8bбÑ\80анай Ñ\82Ñ\8dмÑ\8b Ð·Ð½Ð°Ñ\87коÑ\9e"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Ð\92Ñ\8bбÑ\80анÑ\8b Ñ\8dлеменÑ\82:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "Прагляд выбранай тэмы віджэтаў"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "Падказкі:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
+msgid "Background"
+msgstr "Шпалеры"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Пераключальнік выбару"
+msgid "Foreground"
+msgstr "Пярэдні план"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "СÑ\86еÑ\80Ñ\86Ñ\96"
+msgid "Color"
+msgstr "Ð\9aолеÑ\80"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Ð\93Ñ\8dÑ\82ак Ð¶Ð°, Ñ\8fк ÐºÐ½Ð¾Ð¿ÐºÑ\96"
+msgid "Install"
+msgstr "УÑ\81Ñ\82анавÑ\96Ñ\86Ñ\8c"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Ð\93Ñ\8dÑ\82ак Ð¶Ð°, Ñ\8fк Ð´Ñ\8bÑ\8fлогі"
+msgid "Remove"
+msgstr "СÑ\86еÑ\80Ñ\86і"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Ð\93Ñ\8dÑ\82ак Ð¶Ð°, Ñ\8fк Ð·Ð½Ð°Ñ\87коÑ\9e Ð¿ÐµÑ\80аÑ\86Ñ\8fгваннÑ\8f"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "Ð\9fÑ\80аглÑ\8fд Ð²Ñ\8bбÑ\80анай Ñ\82Ñ\8dмÑ\8b Ð·Ð½Ð°Ñ\87коÑ\9e"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Як Ñ\8dлеменÑ\82Ñ\8b Ð¼ÐµÐ½Ñ\8e"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "ТÑ\8dма Ð·Ð½Ð°Ñ\87коÑ\9e"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "Ð\92Ñ\8bбÑ\80анÑ\8b Ñ\8dлеменÑ\82:"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "Ð\9fÑ\80аглÑ\8fд Ð²Ñ\8bбÑ\80анай Ñ\82Ñ\8dмÑ\8b ÐºÑ\83Ñ\80Ñ\81оÑ\80а"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "Ð\9fаказваÑ\86Ñ\8c Ð·Ð½Ð°Ñ\87кÑ\96 Ñ\9e Ð¼ÐµÐ½Ñ\8e"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Ð\9fамеÑ\80 ÐºÑ\83Ñ\80Ñ\81оÑ\80а"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "Ð\9fаказваÑ\86Ñ\8c Ð·Ð½Ð°Ñ\87кÑ\96 Ð½Ð° ÐºÐ½Ð¾Ð¿ÐºÐ°Ñ\85"
+msgid "Smaller"
+msgstr "Ð\9cенÑ\88Ñ\8b"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "Ð\9fамеÑ\80 ÐºÑ\83Ñ\80Ñ\81оÑ\80а"
+msgid "Bigger"
+msgstr "Ð\91Ñ\83йнÑ\8b"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
-msgstr "Злёгку"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
+"<b>Заўвага:<b/> Не ўсе праграмы падтрымліваюць змяненне курсора \"на ляту\". "
+"Цалкам змены набудуць моц пасля наступнага ўваходу ў сістэму."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Ð\9cалÑ\8bÑ\8f Ð·Ð½Ð°Ñ\87кÑ\96"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Ð\9aÑ\83Ñ\80Ñ\81оÑ\80 Ð¼Ñ\8bÑ\88Ñ\8b"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "Ð\9cенÑ\88Ñ\8b"
+msgid "Window Border"
+msgstr "Ð\90бÑ\80амленне Ð°ÐºÐ½Ð°"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
-msgstr "СÑ\83б-пÑ\96келÑ\8cнаÑ\8f Ð³ÐµÐ°Ð¼ÐµÑ\82Ñ\80Ñ\8bÑ\8f"
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "УклÑ\8eÑ\87Ñ\8bÑ\86Ñ\8c Ð·Ð³Ð»Ð°Ð´Ð¶Ð²Ð°Ð½Ð½Ðµ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Подпісы пад значкамі"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>Згладжванне</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Ð\9fодпÑ\96Ñ\81Ñ\8b Ð¿Ð¾Ð±Ð°Ñ\87 Ñ\81а Ð·Ð½Ð°Ñ\87камÑ\96"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "УклÑ\8eÑ\87Ñ\8bÑ\86Ñ\8c Ñ\85Ñ\96нÑ\82Ñ\8bнг"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "ТолÑ\8cкÑ\96 Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ñ\96Ñ\81Ñ\8b"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "СÑ\82Ñ\8bлÑ\8c Ñ\85Ñ\96нÑ\82Ñ\8bнгÑ\83"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "Тэкставае поле:"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Хінтынг</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "Ð\9fамеÑ\80 Ð·Ð½Ð°Ñ\87коÑ\9e Ð¿Ð°Ð½Ñ\8dлÑ\96 Ñ\96нÑ\81Ñ\82Ñ\80Ñ\83менÑ\82аÑ\9e: "
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "СÑ\83б-пÑ\96келÑ\8cнаÑ\8f Ð³ÐµÐ°Ð¼ÐµÑ\82Ñ\80Ñ\8bÑ\8f: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Стыль панэлі інструментаў: "
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>Суб-піксельная геаметрыя</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "Ð\9fадказкÑ\96:"
+msgid "Font"
+msgstr "ШÑ\80Ñ\8bÑ\84Ñ\82"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "УжÑ\8bваÑ\86Ñ\8c Ñ\83лаÑ\81нÑ\83Ñ\8e Ñ\81Ñ\85емÑ\83 ÐºÐ¾Ð»ÐµÑ\80аÑ\9e"
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "СÑ\82Ñ\8bлÑ\8c Ð¿Ð°Ð½Ñ\8dлÑ\96 Ñ\96нÑ\81Ñ\82Ñ\80Ñ\83менÑ\82аÑ\9e"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr "VBGR"
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Памер значкоў панэлі інструментаў: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr "VRGB"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Паказваць значкі на кнопках"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "Ð\92Ñ\96джÑ\8dÑ\82"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Ð\9fаказваÑ\86Ñ\8c Ð·Ð½Ð°Ñ\87кÑ\96 Ñ\9e Ð¼ÐµÐ½Ñ\8e"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "Абрамленне акна"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>Опцыі графічнай абалонкі</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Рэдагаваць"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Прайграваць гукі дзеянняў"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "Ф_айл"
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "Ð\9fÑ\80айгÑ\80аваÑ\86Ñ\8c Ð³Ñ\83кÑ\96 Ñ\9e Ð°Ð´ÐºÐ°Ð· Ð½Ð° ÐºÐ°Ñ\80Ñ\8bÑ\81Ñ\82алÑ\8cнÑ\96Ñ\86кÑ\96 Ñ\9eвод"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "_Даведка"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Гукавы эфект</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "кнопка"
+msgid "Other"
+msgstr "Ð\86нÑ\88Ñ\8bÑ\8f"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index e6bd0e3..f15d0f7 100644 (file)
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-12-31 23:37+0200\n"
 "Last-Translator: Радослав <Rec.ku@hotmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Персонализиране на Външния вид"
 
@@ -40,278 +40,278 @@ msgid "translator-credits"
 msgstr "Радослав Иванов"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr "<b>Заглаждане</b>"
+msgid "Icons only"
+msgstr "Само икони"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>Опции на графическия интерфейс</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Само текст"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>Подсказване</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Текст под иконите"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b>Бележка:</b> Невсички от приложенията поддържат опресняване на "
-"курсоровата тема. Така че промените, може да не са меродавно приложени... до "
-"следващото вписване."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Текст зад иконите"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Звуков Ефект</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Като елементите на менюто"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr "<b>Форма на подпикселите</b>"
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Малки икони в лентата с инструментите"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "Ð\9eÑ\81новни Ñ\86веÑ\82ове"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Ð\93олеми Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð¸ Ð² Ð»ÐµÐ½Ñ\82аÑ\82а Ñ\81 Ð¸Ð½Ñ\81Ñ\82Ñ\80Ñ\83менÑ\82и"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "СÑ\80еда"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Ð\9aаÑ\82о Ð±Ñ\83Ñ\82ониÑ\82е"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Ð\9fо-голÑ\8fм"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Ð\9aаÑ\82о Ð²Ð»Ð°Ñ\87ениÑ\82е Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð¸"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "Ð\9fÑ\80овеÑ\80и Ð±Ñ\83Ñ\82она"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Ð\9aаÑ\82о Ð´Ð¸Ð°Ð»Ð¾Ð·Ð¸Ñ\82е"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "ЦвÑ\8fÑ\82"
+msgid "None"
+msgstr "Ð\9dÑ\8fма"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr "Цветовата схема засега не се поддържа от избраната тема за джаджи."
+msgid "Slight"
+msgstr "Тънък"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "Средно"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "ШÑ\80иÑ\84Ñ\82 Ð¿Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ñ\80азбиÑ\80ане:"
+msgid "Full"
+msgstr "Ð\9fÑ\8aлен"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Ð\94емонÑ\81Ñ\82Ñ\80аÑ\86иÑ\8f"
+msgid "RGB"
+msgstr "Ð\9eÑ\81новни Ñ\86веÑ\82ове"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr "Ð\9fозволи Ð·Ð°Ð³Ð»Ð°Ð¶Ð´Ð°Ð½е"
+msgid "BGR"
+msgstr "Ð\9eÑ\81новни Ñ\86веÑ\82ове"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr "Ð\9fозволи Ð¿Ð¾Ð´Ñ\81казване"
+msgid "VRGB"
+msgstr "Ð\92еÑ\80Ñ\82икално: Ñ\87еÑ\80вено, Ð·ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¾, Ñ\81инÑ\8cо"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "Шрифт"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Отпред"
+msgid "VBGR"
+msgstr "Вертикално: синьо, зелено, червено"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "Ð\9fÑ\8aлен"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "Ð\9fÑ\80еглед Ð½Ð° Ð¸Ð·Ñ\80аниÑ\8fÑ\82 Ñ\81Ñ\82ил Ð·Ð° Ð´Ð¶Ð°Ð´Ð¶Ð¸Ñ\82е"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr "Стил на подсказката"
+msgid "_File"
+msgstr "_Файл"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "Тема за икони"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Редактиране"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "Само икони"
+msgid "_Help"
+msgstr "_Помощ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "Ð\98нÑ\81Ñ\82алиÑ\80ане"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Ð\91Ñ\83Ñ\82он Ð·Ð° ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð¸Ñ\87ен Ð¸Ð·Ð±Ð¾Ñ\80"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Ð\93олеми Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð¸ Ð² Ð»ÐµÐ½Ñ\82аÑ\82а Ñ\81 Ð¸Ð½Ñ\81Ñ\82Ñ\80Ñ\83менÑ\82и"
+msgid "Check Button"
+msgstr "Ð\9fÑ\80овеÑ\80и Ð±Ñ\83Ñ\82она"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr "СÑ\80едно"
+msgid "button"
+msgstr "бÑ\83Ñ\82он"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "Ð\9aÑ\83Ñ\80Ñ\81оÑ\80 Ð½Ð° Ð¼Ð¸Ñ\88каÑ\82а"
+msgid "Demo"
+msgstr "Ð\94емонÑ\81Ñ\82Ñ\80аÑ\86иÑ\8f"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr "Ð\9dÑ\8fма"
+msgid "Page1"
+msgstr "СÑ\82Ñ\80аниÑ\86а 1"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "Ð\9dоÑ\80мални Ð¿Ñ\80озоÑ\80Ñ\86и:"
+msgid "Page2"
+msgstr "СÑ\82Ñ\80аниÑ\86а 2"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "Ð\94Ñ\80Ñ\83ги"
+msgid "Default font:"
+msgstr "ШÑ\80иÑ\84Ñ\82 Ð¿Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ñ\80азбиÑ\80ане:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "СÑ\82Ñ\80аниÑ\86а 1"
+msgid "Widget"
+msgstr "Ð\94жаджа"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "СÑ\82Ñ\80аниÑ\86а 2"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr "ЦвеÑ\82оваÑ\82а Ñ\81Ñ\85ема Ð·Ð°Ñ\81ега Ð½Ðµ Ñ\81е Ð¿Ð¾Ð´Ð´Ñ\8aÑ\80жа Ð¾Ñ\82 Ð¸Ð·Ð±Ñ\80анаÑ\82а Ñ\82ема Ð·Ð° Ð´Ð¶Ð°Ð´Ð¶Ð¸."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "Изпълнявай сигнализиращи звукове"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "Използвай персонализирана цветова схема:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "Ð\98зпÑ\8aлнÑ\8fвай Ñ\81игнализиÑ\80аÑ\89и Ð·Ð²Ñ\83кове Ñ\81поÑ\80ед Ð½Ð°Ð±Ñ\80аниÑ\82е ÐºÐ¾Ð¼Ð±Ð¸Ð½Ð°Ñ\86ии"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Ð\9dоÑ\80мални Ð¿Ñ\80озоÑ\80Ñ\86и:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "Ð\9fÑ\80еглед Ð½Ð° Ð¼Ð°Ñ\80киÑ\80анаÑ\82а Ñ\82ема Ð·Ð° ÐºÑ\83Ñ\80Ñ\81оÑ\80а"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "ТекÑ\81Ñ\82ови Ð¿Ñ\80озоÑ\80Ñ\86и:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "Ð\9fÑ\80еглед Ð½Ð° Ð¼Ð°Ñ\80киÑ\80анаÑ\82а Ñ\82ема Ð·Ð° Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð¸Ñ\82е"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Ð\98збÑ\80ани ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82и:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "Преглед на израният стил за джаджите"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "Подсказки:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr "Ð\9eÑ\81новни Ñ\86веÑ\82ове"
+msgid "Background"
+msgstr "СÑ\80еда"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Ð\91Ñ\83Ñ\82он Ð·Ð° ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð¸Ñ\87ен Ð¸Ð·Ð±Ð¾Ñ\80"
+msgid "Foreground"
+msgstr "Ð\9eÑ\82пÑ\80ед"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "Ð\9fÑ\80емаÑ\85ни"
+msgid "Color"
+msgstr "ЦвÑ\8fÑ\82"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Ð\9aаÑ\82о Ð±Ñ\83Ñ\82ониÑ\82е"
+msgid "Install"
+msgstr "Ð\98нÑ\81Ñ\82алиÑ\80ане"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Ð\9aаÑ\82о Ð´Ð¸Ð°Ð»Ð¾Ð·Ð¸Ñ\82е"
+msgid "Remove"
+msgstr "Ð\9fÑ\80емаÑ\85ни"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Ð\9aаÑ\82о Ð²Ð»Ð°Ñ\87ениÑ\82е Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð¸"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "Ð\9fÑ\80еглед Ð½Ð° Ð¼Ð°Ñ\80киÑ\80анаÑ\82а Ñ\82ема Ð·Ð° Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð¸Ñ\82е"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Ð\9aаÑ\82о ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82иÑ\82е Ð½Ð° Ð¼ÐµÐ½Ñ\8eÑ\82о"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "Тема Ð·Ð° Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð¸"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "Ð\98збÑ\80ани ÐµÐ»ÐµÐ¼ÐµÐ½Ñ\82и:"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "Ð\9fÑ\80еглед Ð½Ð° Ð¼Ð°Ñ\80киÑ\80анаÑ\82а Ñ\82ема Ð·Ð° ÐºÑ\83Ñ\80Ñ\81оÑ\80а"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "Ð\9fоказвай Ð¾Ð±Ñ\80ази Ð² Ð¼ÐµÐ½Ñ\8eÑ\82аÑ\82а"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "РазмеÑ\80 Ð½Ð° ÐºÑ\83Ñ\80Ñ\81оÑ\80иÑ\82е"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "Показвай образи на бутоните"
+msgid "Smaller"
+msgstr "По-малки"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "РазмеÑ\80 Ð½Ð° ÐºÑ\83Ñ\80Ñ\81оÑ\80иÑ\82е"
+msgid "Bigger"
+msgstr "Ð\9fо-голÑ\8fм"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
-msgstr "Тънък"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
+"<b>Бележка:</b> Невсички от приложенията поддържат опресняване на "
+"курсоровата тема. Така че промените, може да не са меродавно приложени... до "
+"следващото вписване."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Ð\9cалки Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð¸ Ð² Ð»ÐµÐ½Ñ\82аÑ\82а Ñ\81 Ð¸Ð½Ñ\81Ñ\82Ñ\80Ñ\83менÑ\82иÑ\82е"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Ð\9aÑ\83Ñ\80Ñ\81оÑ\80 Ð½Ð° Ð¼Ð¸Ñ\88каÑ\82а"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "Ð\9fо-малки"
+msgid "Window Border"
+msgstr "Рамка Ð½Ð° Ð¿Ñ\80озоÑ\80Ñ\86иÑ\82е"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
-msgstr "ФоÑ\80ма Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ð¸ÐºÑ\81елиÑ\82е:"
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "Ð\9fозволи Ð·Ð°Ð³Ð»Ð°Ð¶Ð´Ð°Ð½Ðµ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Текст под иконите"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>Заглаждане</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "ТекÑ\81Ñ\82 Ð·Ð°Ð´ Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð¸Ñ\82е"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "Ð\9fозволи Ð¿Ð¾Ð´Ñ\81казване"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "Само текст"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "Стил на подсказката"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "Текстови прозорци:"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Подсказване</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "РазмеÑ\80 Ð½Ð° Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð¸Ñ\82е Ð² Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»Ð° Ñ\81 Ð¸Ð½Ñ\81Ñ\82Ñ\80Ñ\83менÑ\82ите:"
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "ФоÑ\80ма Ð½Ð° Ð¿Ð¾Ð´Ð¿Ð¸ÐºÑ\81елите:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Стил на панела с инструментите:"
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>Форма на подпикселите</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "Ð\9fодÑ\81казки:"
+msgid "Font"
+msgstr "ШÑ\80иÑ\84Ñ\82"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "Ð\98зползвай Ð¿ÐµÑ\80Ñ\81онализиÑ\80ана Ñ\86веÑ\82ова Ñ\81Ñ\85ема:"
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "СÑ\82ил Ð½Ð° Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»Ð° Ñ\81 Ð¸Ð½Ñ\81Ñ\82Ñ\80Ñ\83менÑ\82иÑ\82е:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr "Ð\92еÑ\80Ñ\82икално: Ñ\81инÑ\8cо, Ð·ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¾, Ñ\87еÑ\80вено"
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "РазмеÑ\80 Ð½Ð° Ð¸ÐºÐ¾Ð½Ð¸Ñ\82е Ð² Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»Ð° Ñ\81 Ð¸Ð½Ñ\81Ñ\82Ñ\80Ñ\83менÑ\82иÑ\82е:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr "Ð\92еÑ\80Ñ\82икално: Ñ\87еÑ\80вено, Ð·ÐµÐ»ÐµÐ½Ð¾, Ñ\81инÑ\8cо"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Ð\9fоказвай Ð¾Ð±Ñ\80ази Ð½Ð° Ð±Ñ\83Ñ\82ониÑ\82е"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "Ð\94жаджа"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Ð\9fоказвай Ð¾Ð±Ñ\80ази Ð² Ð¼ÐµÐ½Ñ\8eÑ\82аÑ\82а"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "Рамка на прозорците"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>Опции на графическия интерфейс</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Редактиране"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Изпълнявай сигнализиращи звукове"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "_Файл"
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "Изпълнявай сигнализиращи звукове според набраните комбинации"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "_Помощ"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Звуков Ефект</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "бÑ\83Ñ\82он"
+msgid "Other"
+msgstr "Ð\94Ñ\80Ñ\83ги"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index 6d276be..63a1c72 100644 (file)
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: LXAppearance\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-11-01 23:51+0100\n"
 "Last-Translator: Radek Tříška <radek@fastlinux.eu>\n"
 "Language-Team: Czech <radek@fastlinux.eu>\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Upravit vzhled a chování"
 
@@ -41,284 +41,284 @@ msgid "translator-credits"
 msgstr "Radek Tříška (radek@fastlinux.eu)"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr ""
+msgid "Icons only"
+msgstr "Pouze ikony"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>Volby GUI</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Pouze text"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-#, fuzzy
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>Volby GUI</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Text pod ikonami"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b>Poznámka:</b> Některé aplikace nepodporují změnu tématu kurzoru za chodu. "
-"Pro správnou funkčnost všech aplikací je potřeba opětovný login. "
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Text vedle ikon"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Zvukový efekt</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Stejné jako položky nabídek"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr ""
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Malé ikony panelu nástrojů"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr ""
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Velké ikony panelu nástrojů"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "Pozadí"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Stejné jako tlačítka"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Větší"
+#, fuzzy
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Stejné jako přetahované ikony"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "Zaškrtávací tlačítko"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Stejné jako dialogy"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "Barva"
+msgid "None"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr "Barevné schéma není podporováno u aktuálně vybraného widget motivu."
+msgid "Slight"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "Výchozí písmo:"
+msgid "Full"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Demo"
+msgid "RGB"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
+msgid "BGR"
 msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
+msgid "VRGB"
 msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
+msgid "VBGR"
 msgstr ""
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Popředí"
-
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr ""
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "Náhled vybraného widget motivu"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr ""
+msgid "_File"
+msgstr "_Soubor"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "Motiv ikon"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Upravit"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "Pouze ikony"
+msgid "_Help"
+msgstr "_Nápověda"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "Instalovat"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Přepínací tlačítko"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Velké ikony panelu nástrojů"
+msgid "Check Button"
+msgstr "Zaškrtávací tlačítko"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr ""
+msgid "button"
+msgstr "tlačítko"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "Kurzor myši"
+msgid "Demo"
+msgstr "Demo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr ""
+msgid "Page1"
+msgstr "Karta1"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "Normální okna:"
+msgid "Page2"
+msgstr "Karta2"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "Ostatní"
+msgid "Default font:"
+msgstr "Výchozí písmo:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "Karta1"
+msgid "Widget"
+msgstr "Widget"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "Karta2"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr "Barevné schéma není podporováno u aktuálně vybraného widget motivu."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "Přehrávání zvuků při událostech"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "Použít vlastní barevné schéma"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-#, fuzzy
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "Přehrávání zvuků při událostech jako zpětnou vazbu uživatelova vstupu"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Normální okna:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "Náhled vybraného motivu kurzoru"
+#, fuzzy
+msgid "Text windows:"
+msgstr "Textová okna:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "Náhled vybraného motivu ikon"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Vybrané položky:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "Náhled vybraného widget motivu"
+#, fuzzy
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "Bublinková nápověda:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr ""
+msgid "Background"
+msgstr "Pozadí"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Přepínací tlačítko"
+msgid "Foreground"
+msgstr "Popředí"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "Odstranit"
+msgid "Color"
+msgstr "Barva"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Stejné jako tlačítka"
+msgid "Install"
+msgstr "Instalovat"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Stejné jako dialogy"
+msgid "Remove"
+msgstr "Odstranit"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-#, fuzzy
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Stejné jako přetahované ikony"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "Náhled vybraného motivu ikon"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Stejné jako položky nabídek"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "Motiv ikon"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "Vybrané položky:"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "Náhled vybraného motivu kurzoru"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "Zobrazovat obrázky v nabídkách"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Velikost kurzoru"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "Zobrazovat obrázky na tlačítkách"
+msgid "Smaller"
+msgstr "Menší"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "Velikost kurzoru"
+msgid "Bigger"
+msgstr "Větší"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
 msgstr ""
+"<b>Poznámka:</b> Některé aplikace nepodporují změnu tématu kurzoru za chodu. "
+"Pro správnou funkčnost všech aplikací je potřeba opětovný login. "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Malé ikony panelu nástrojů"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Kurzor myši"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "Menší"
+msgid "Window Border"
+msgstr "Okraj okna"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgid "Enable antialising"
 msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Text pod ikonami"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Text vedle ikon"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "Pouze text"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
 #, fuzzy
-msgid "Text windows:"
-msgstr "Textová okna:"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Volby GUI</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-#, fuzzy
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "Velikost ikon panelu nástrojů:"
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-#, fuzzy
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Styl panelu nástrojů:"
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-#, fuzzy
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "Bublinková nápověda:"
+msgid "Font"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "Použít vlastní barevné schéma"
+#, fuzzy
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "Styl panelu nástrojů:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Velikost ikon panelu nástrojů:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr ""
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Zobrazovat obrázky na tlačítkách"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "Widget"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Zobrazovat obrázky v nabídkách"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "Okraj okna"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>Volby GUI</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Upravit"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Přehrávání zvuků při událostech"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "_Soubor"
+#, fuzzy
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "Přehrávání zvuků při událostech jako zpětnou vazbu uživatelova vstupu"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "_Nápověda"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Zvukový efekt</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "tlačítko"
+msgid "Other"
+msgstr "Ostatní"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index 706d0ed..4c41037 100644 (file)
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -7,9 +7,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lxappearance\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-02 15:46+0200\n"
-"Last-Translator: Kristian <kristian9k@gmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-12-27 13:37+0200\n"
+"Last-Translator: mjjzf <mjjzf@syntaktisk.dk>\n"
 "Language: da\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Tilpas udseende"
 
@@ -43,284 +43,279 @@ msgstr ""
 "Mere info: http://www.dansk-gruppen.dk"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-#, fuzzy
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr "<b>Antialising</b>"
+msgid "Icons only"
+msgstr "Kun ikoner"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>Indstillinger for grafisk brugergrænseflade</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Kun tekst"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-#, fuzzy
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>Indstillinger for grafisk brugergrænseflade</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Tekst under ikonerne"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b>Bemærk:</b> Ikke alle skrivebordsprogrammer understøtter ændring af "
-"løbende markørændring. Så dine ændringer her er måske ikke fuldt brugbare "
-"for alle programmer før næste logind."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Tekst ved siden af ikonerne"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Lydeffekt</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Som menupunkter"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-#, fuzzy
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr "<b>Sub-pixel geometri</b>"
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Små værktøjsbjælkeikoner"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Store værktøjsbjælkeikoner"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "Baggrund"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Som knapper"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Større"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Som trækkede ikoner"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "Tjekknap"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Som dialoger"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "Farve"
+msgid "None"
+msgstr "Ingen"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr "Farveskema er ikke understøttet af aktuelt valgt kontroltema."
+msgid "Slight"
+msgstr "Lille"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "Medium"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "Standardskrift:"
+msgid "Full"
+msgstr "Fuld"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Demo"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr "Aktivér antialiasing"
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr ""
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
 
-# could also be "font", actually... However, "Skrifttype" is a native Danish word and should be understood by all...
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "Skrifttype"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Forgrund"
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "Fuld"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "Forhåndsvisning af den valgte kontrolstil"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr ""
+msgid "_File"
+msgstr "_Fil"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "Ikontema"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Rediger"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "Kun ikoner"
+msgid "_Help"
+msgstr "_Hjælp"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "Installer"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Radioknap"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Store værktøjsbjælkeikoner"
+msgid "Check Button"
+msgstr "Tjekknap"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr "Medium"
+msgid "button"
+msgstr "knap"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "Musemarkør"
+msgid "Demo"
+msgstr "Demo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr "Ingen"
+msgid "Page1"
+msgstr "Side1"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "Normale vinduer:"
+msgid "Page2"
+msgstr "Side2"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "Andet"
+msgid "Default font:"
+msgstr "Standardskrift:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "Side1"
+msgid "Widget"
+msgstr "Kontrol"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "Side2"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr "Farveskema er ikke understøttet af aktuelt valgt kontroltema."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "Afspil påmindelseslyde"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "Brug tilpasset farveskema"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-#, fuzzy
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "Afspil påmindelseslyde som tilbagemelding på brugerinput"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Normale vinduer:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "Forhåndsvisning af det valgte markørtema"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "Tekstvinduer:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "Forhåndsvisning af det valgte ikontema"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Valgte punkter:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "Forhåndsvisning af den valgte kontrolstil"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "Værktøjsfif:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
+msgid "Background"
+msgstr "Baggrund"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Radioknap"
+msgid "Foreground"
+msgstr "Forgrund"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "Fjern"
+msgid "Color"
+msgstr "Farve"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Som knapper"
+msgid "Install"
+msgstr "Installer"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Som dialoger"
+msgid "Remove"
+msgstr "Fjern"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Som trækkede ikoner"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "Forhåndsvisning af det valgte ikontema"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Som menupunkter"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "Ikontema"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "Valgte punkter:"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "Forhåndsvisning af det valgte markørtema"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "Vis billeder i menuer"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Størrelse på markører"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "Vis billeder på knapper"
+msgid "Smaller"
+msgstr "Mindre"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "Størrelse på markører"
+msgid "Bigger"
+msgstr "Større"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
 msgstr ""
+"<b>Bemærk:</b> Ikke alle skrivebordsprogrammer understøtter ændring af "
+"løbende markørændring. Så dine ændringer her er måske ikke fuldt brugbare "
+"for alle programmer før næste logind."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Små værktøjsbjælkeikoner"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Musemarkør"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "Mindre"
+msgid "Window Border"
+msgstr "Vinduegrænse"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
-msgstr "Sub-pixel geometri"
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "Aktivér antialiasing"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Tekst under ikonerne"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>Antialias</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Tekst ved siden af ikonerne"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "Aktiver hinting"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "Kun tekst"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "Hintingtype:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "Tekstvinduer:"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Hinting</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-#, fuzzy
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "Størrelse på værktøjsbjælkeikoner:"
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "Sub-pixel geometri"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Værktøjsbjælkens Stil:"
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>Sub-pixel-geometri</b>"
 
+# could also be "font", actually... However, "Skrifttype" is a native Danish word and should be understood by all...
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "Værktøjsfif:"
+msgid "Font"
+msgstr "Skrifttype"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "Brug tilpasset farveskema"
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "Værktøjsbjælkens Stil:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr "VBGR"
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Størrelse på værktøjsbjælkens ikoner: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr "VRGB"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Vis billeder på knapper"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "Kontrol"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Vis billeder i menuer"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "Vinduegrænse"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>Indstillinger for grafisk brugergrænseflade</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Rediger"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Afspil påmindelseslyde"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "_Fil"
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "Afspil lyde som tilbagemelding på brugerinput"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "_Hjælp"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Lydeffekt</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "knap"
+msgid "Other"
+msgstr "Andet"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index 0ab7296..9615f56 100644 (file)
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -7,9 +7,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lxappearance\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-29 21:59+0200\n"
-"Last-Translator: Lutz <lthuns@opensuse.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-03-05 01:16+0200\n"
+"Last-Translator: Christoph <christoph.wickert@googlemail.com>\n"
 "Language-Team: Deutsch <translation@mailinglist.lxde.org>\n"
 "Language: de\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 "X-Poedit-Language: German\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Erscheinungsbild anpassen"
 
@@ -43,283 +43,279 @@ msgstr ""
 "Lutz Thuns <lthuns@opensuse.org>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr "Kantenglättung"
+msgid "Icons only"
+msgstr "Nur Symbole"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>Oberfläche</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Nur Text"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>Hinting</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Text unter Symbolen"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b>Hinweis:</b> Nicht alle Desktop-Anwendungen unterstützen das sofortige "
-"Ändern des Mauszeigers. Ihre Einstellungen könnten bis zur nächsten "
-"Anmeldung nicht vollständig für alle Anwendungen übernommen werden."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Text neben Symbolen"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Akustische Signale</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Wie in Menüs"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-#, fuzzy
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr "Sub-Pixel-Geometrie"
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Kleine Symbole"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Große Symbole"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "Hintergrund"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Wie auf Knöpfen"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Größer"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Wie Symbole der Anfasser"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "Ankreuzfeld"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Wie in Dialogen"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "Farben"
+msgid "None"
+msgstr "Keine"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr "Farbschemata werden vom momentan gewählten Thema nicht unterstützt."
+msgid "Slight"
+msgstr "Leicht"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "Mittel"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "Schrift:"
+msgid "Full"
+msgstr "Vollständig"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Demo"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
 
-# oder "aktivieren"?
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr "Kantenglättung verwenden"
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr "Sub-Pixel-Hinting verwenden"
+msgid "VRGB"
+msgstr "senkrechtes RGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "Schrift"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Vordergrund"
+msgid "VBGR"
+msgstr "senkrechtes BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "Vollständig"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "Vorschau des ausgewählten Themas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr "Hinting-Stil:"
+msgid "_File"
+msgstr "_Datei"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "Symbolthema"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Bearbeiten"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "Nur Symbole"
+msgid "_Help"
+msgstr "_Hilfe"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "Installieren"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Auswahlknopf"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Große Symbole"
+msgid "Check Button"
+msgstr "Ankreuzfeld"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr "Mittel"
+msgid "button"
+msgstr "Knopf"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "Mauszeiger"
+msgid "Demo"
+msgstr "Demo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr "Keine"
+msgid "Page1"
+msgstr "Reiter1"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "Normale Fenster:"
+msgid "Page2"
+msgstr "Reiter2"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "Andere"
+msgid "Default font:"
+msgstr "Schrift:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "Reiter1"
+msgid "Widget"
+msgstr "Fenster"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "Reiter2"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr "Farbschemata werden vom momentan gewählten Thema nicht unterstützt."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "Akustische Signale wiedergeben"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "Angepasstes Farbschema benutzen"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "Akustische Signale als Rückmeldung für Benutzereingaben wiedergeben"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Normale Fenster:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "Vorschau des ausgewählten Mauszeigerthemas"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "Fenstertext:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "Vorschau des ausgewählten Symbolthemas"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Ausgewählte Elemente:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "Vorschau des ausgewählten Themas"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "Minihilfe:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
+msgid "Background"
+msgstr "Hintergrund"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Auswahlknopf"
+msgid "Foreground"
+msgstr "Vordergrund"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "Entfernen"
+msgid "Color"
+msgstr "Farben"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Wie auf Knöpfen"
+msgid "Install"
+msgstr "Installieren"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Wie in Dialogen"
+msgid "Remove"
+msgstr "Entfernen"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-#, fuzzy
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Wie Symbole der Anfasser"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "Vorschau des ausgewählten Symbolthemas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Wie in Menüs"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "Symbolthema"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "Ausgewählte Elemente:"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "Vorschau des ausgewählten Mauszeigerthemas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "Symbole in Menüs anzeigen"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Größe des Mauszeigers"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "Symbole auf Knöpfen anzeigen"
+msgid "Smaller"
+msgstr "Kleiner"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "Größe des Mauszeigers"
+msgid "Bigger"
+msgstr "Größer"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
-msgstr "Leicht"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
+"<b>Hinweis:</b> Nicht alle Desktop-Anwendungen unterstützen das sofortige "
+"Ändern des Mauszeigers. Ihre Einstellungen könnten bis zur nächsten "
+"Anmeldung nicht vollständig für alle Anwendungen übernommen werden."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Kleine Symbole"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Mauszeiger"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "Kleiner"
+msgid "Window Border"
+msgstr "Fensterrahmen"
 
+# oder "aktivieren"?
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
-msgstr "Sub-Pixel-Geometrie:"
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "Kantenglättung verwenden"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Text unter Symbolen"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "Kantenglättung"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Text neben Symbolen"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "Sub-Pixel-Hinting verwenden"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "Nur Text"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "Hinting-Stil:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "Fenstertext:"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Hinting</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-#, fuzzy
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "Symbolgröße der Werkzeugleiste:"
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "Sub-Pixel-Geometrie:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-#, fuzzy
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Stil der Werkzeugleiste:"
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "Subpixel-Geometrie"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "Minihilfe:"
+msgid "Font"
+msgstr "Schrift"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "Angepasstes Farbschema benutzen"
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "Stil der Werkzeugleiste:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr "senkrechtes BGR"
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Symbolgröße der Werkzeugleiste:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr "senkrechtes RGB"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Symbole auf Knöpfen anzeigen"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "Fenster"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Symbole in Menüs anzeigen"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "Fensterrahmen"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>Oberfläche</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Bearbeiten"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Akustische Signale wiedergeben"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "_Datei"
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "Akustische Signale als Rückmeldung für Benutzereingaben wiedergeben"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "_Hilfe"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Akustische Signale</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "Knopf"
+msgid "Other"
+msgstr "Andere"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index 7b0ac03..620fcc0 100644 (file)
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lxappearance\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-07-24 14:43+0200\n"
 "Last-Translator: George <forfolias@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Greek\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 "X-Poedit-Country: GREECE\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Προσαρμογή εμφάνισης και αισθητικής"
 
@@ -41,278 +41,278 @@ msgid "translator-credits"
 msgstr "Βασιλάκος Γεώργιος <forfolias@linuxteam.cs.teilar.gr>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr "<b>Antialising</b>"
+msgid "Icons only"
+msgstr "Μόνο εικονίδια"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>Επιλογές διεπαφής</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Μόνο κείμενο"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>Υποδείξεις</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Κείμενο κάτω από τις εικόνες"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b>Σημείωση:</b> Δεν υποστηρίζουν όλες οι εφαρμογές την άμεση αλλαγή θέματος "
-"του δρομέα. Έτσι, οι αλλαγές σας μπορεί να μην εφαρμοστούν πλήρως μέχρι την "
-"επόμενη σύνδεση."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Κείμενο πάνω από τις εικόνες"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Ηχητικά εφέ</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Ίδιο με αντικείμενα του μενού"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr "<b>Γεωμετρία υπο-pixel</b>"
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Μικρά εικονίδια στη γραμμή εργαλείων"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Μεγάλα εικονίδια στη γραμμή εργαλείων"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "ΠαÏ\81αÏ\83κήνιο"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Î\8aδιο Î¼Îµ ÎºÎ¿Ï\85μÏ\80ιά"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Î\9cεγαλÏ\8dÏ\84εÏ\81ο"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Î\8aδιο Î¼Îµ Ï\83Ï\85Ï\81Ï\8cμενα ÎµÎ¹ÎºÎ¿Î½Î¯Î´Î¹Î±"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "Î\9aοÏ\85μÏ\80ί ÎµÏ\80ιλογής"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Î\8aδιο Î¼Îµ Î´Î¹Î±Î»Ï\8cγοÏ\85ς"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "ΧÏ\81Ï\8eμα"
+msgid "None"
+msgstr "Î\9aανένα"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr "Ο συνδυασμός χρωμάτων δεν υποστηρίζεται από το επιλεγμένο θέμα widget."
+msgid "Slight"
+msgstr "Ελαφρά"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "Μεσαίο"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "ΠÏ\81οεÏ\80ιλεγμένη Î³Ï\81αμμαÏ\84οÏ\83ειÏ\81ά:"
+msgid "Full"
+msgstr "Î\93εμάÏ\84ο"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Δοκιμή"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr "Ενεργοποίηση antialising"
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr "Ενεργοποίηση υποδείξεων"
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "Γραμματοσειρά"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Προσκήνιο"
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "Î\93εμάÏ\84ο"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "ΠÏ\81οεÏ\80ιÏ\83κÏ\8cÏ\80ηÏ\83η Ï\84οÏ\85 ÎµÏ\80ιλεγμένοÏ\85 Ï\83Ï\84Ï\85λ Î³Ï\81αÏ\86ικÏ\8eν Ï\83Ï\85Ï\83Ï\84αÏ\84ικÏ\8eν"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr "Στυλ υπόδειξης: "
+msgid "_File"
+msgstr "_Αρχείο"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "Θέματα εικονιδίων"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Επεξεργασία"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "Μόνο εικονίδια"
+msgid "_Help"
+msgstr "_Βοήθεια"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "Î\95γκαÏ\84άÏ\83Ï\84αÏ\83η"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Î\9aοÏ\85μÏ\80ί ÎµÏ\80ιλογήÏ\82"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Î\9cεγάλα ÎµÎ¹ÎºÎ¿Î½Î¯Î´Î¹Î± Ï\83Ï\84η Î³Ï\81αμμή ÎµÏ\81γαλείÏ\89ν"
+msgid "Check Button"
+msgstr "Î\9aοÏ\85μÏ\80ί ÎµÏ\80ιλογήÏ\82"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr "Î\9cεÏ\83αίο"
+msgid "button"
+msgstr "κοÏ\85μÏ\80ί"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "Δρομέας"
+msgid "Demo"
+msgstr "Δοκιμή"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr "Î\9aανένα"
+msgid "Page1"
+msgstr "Σελίδα1"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "Î\9aανονικά Ï\80αÏ\81άθÏ\85Ï\81α:"
+msgid "Page2"
+msgstr "Σελίδα2"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "Î\86λλο"
+msgid "Default font:"
+msgstr "ΠÏ\81οεÏ\80ιλεγμένη Î³Ï\81αμμαÏ\84οÏ\83ειÏ\81ά:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "Σελίδα1"
+msgid "Widget"
+msgstr "Widget"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "Σελίδα2"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr "Î\9f Ï\83Ï\85νδÏ\85αÏ\83μÏ\8cÏ\82 Ï\87Ï\81Ï\89μάÏ\84Ï\89ν Î´ÎµÎ½ Ï\85Ï\80οÏ\83Ï\84ηÏ\81ίζεÏ\84αι Î±Ï\80Ï\8c Ï\84ο ÎµÏ\80ιλεγμένο Î¸Î­Î¼Î± widget."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "Î\91ναÏ\80αÏ\81αγÏ\89γή Î®Ï\87Ï\89ν Ï\83ε Î³ÎµÎ³Î¿Î½Ï\8cÏ\84α"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "ΧÏ\81ήÏ\83η Ï\80Ï\81οÏ\83αÏ\81μοÏ\83μένÏ\89ν Ï\87Ï\81Ï\89μάÏ\84Ï\89ν"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "Î\91ναÏ\80αÏ\81αγÏ\89γή Î®Ï\87Ï\89ν Ï\83ε ÎµÎ½Î­Ï\81γειεÏ\82 Ï\84οÏ\85 Ï\87Ï\81ήÏ\83Ï\84η"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Î\9aανονικά Ï\80αÏ\81άθÏ\85Ï\81α:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "ΠÏ\81οεÏ\80ιÏ\83κÏ\8cÏ\80ηÏ\83η Ï\84οÏ\85 ÎµÏ\80ιλεγμένοÏ\85 Î¸Î­Î¼Î±Ï\84οÏ\82 Î´Ï\81ομεα"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "Î\9aείμενο Ï\80αÏ\81αθÏ\8dÏ\81Ï\89ν:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "ΠÏ\81οεÏ\80ιÏ\83κÏ\8cÏ\80ηÏ\83η Ï\84οÏ\85 ÎµÏ\80ιλεγμένοÏ\85 Î¸Î­Î¼Î±Ï\84οÏ\82 ÎµÎ¹ÎºÎ¿Î½Î¹Î´Î¯Ï\89ν"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Î\95Ï\80ιλεγμένα Î±Î½Ï\84ικείμενα:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "ΠÏ\81οεÏ\80ιÏ\83κÏ\8cÏ\80ηÏ\83η Ï\84οÏ\85 ÎµÏ\80ιλεγμένοÏ\85 Ï\83Ï\84Ï\85λ Î³Ï\81αÏ\86ικÏ\8eν Ï\83Ï\85Ï\83Ï\84αÏ\84ικÏ\8eν"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "ΣÏ\85μβοÏ\85λέÏ\82:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
+msgid "Background"
+msgstr "Παρασκήνιο"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Î\9aοÏ\85μÏ\80ί ÎµÏ\80ιλογήÏ\82"
+msgid "Foreground"
+msgstr "ΠÏ\81οÏ\83κήνιο"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "Î\91Ï\86αίÏ\81εÏ\83η"
+msgid "Color"
+msgstr "ΧÏ\81Ï\8eμα"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Î\8aδιο Î¼Îµ ÎºÎ¿Ï\85μÏ\80ιά"
+msgid "Install"
+msgstr "Î\95γκαÏ\84άÏ\83Ï\84αÏ\83η"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Î\8aδιο Î¼Îµ Î´Î¹Î±Î»Ï\8cγοÏ\85Ï\82"
+msgid "Remove"
+msgstr "Î\91Ï\86αίÏ\81εÏ\83η"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Î\8aδιο Î¼Îµ Ï\83Ï\85Ï\81Ï\8cμενα ÎµÎ¹ÎºÎ¿Î½Î¯Î´Î¹Î±"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "ΠÏ\81οεÏ\80ιÏ\83κÏ\8cÏ\80ηÏ\83η Ï\84οÏ\85 ÎµÏ\80ιλεγμένοÏ\85 Î¸Î­Î¼Î±Ï\84οÏ\82 ÎµÎ¹ÎºÎ¿Î½Î¹Î´Î¯Ï\89ν"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Î\8aδιο Î¼Îµ Î±Î½Ï\84ικείμενα Ï\84οÏ\85 Î¼ÎµÎ½Î¿Ï\8d"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "Î\98έμαÏ\84α ÎµÎ¹ÎºÎ¿Î½Î¹Î´Î¯Ï\89ν"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "Î\95Ï\80ιλεγμένα Î±Î½Ï\84ικείμενα:"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "ΠÏ\81οεÏ\80ιÏ\83κÏ\8cÏ\80ηÏ\83η Ï\84οÏ\85 ÎµÏ\80ιλεγμένοÏ\85 Î¸Î­Î¼Î±Ï\84οÏ\82 Î´Ï\81ομεα"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "Î\95μÏ\86άνιÏ\83η ÎµÎ¹ÎºÏ\8cνÏ\89ν Ï\83Ï\84α Î¼ÎµÎ½Î¿Ï\8d"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Î\9cέγεθοÏ\82 Î´Ï\81ομέα"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "Î\95μÏ\86άνιÏ\83η ÎµÎ¹ÎºÏ\8cνÏ\89ν Ï\83Ï\84α ÎºÎ¿Ï\85μÏ\80ιά"
+msgid "Smaller"
+msgstr "Î\9cικÏ\81Ï\8cÏ\84εÏ\81ο"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "Î\9cέγεθοÏ\82 Î´Ï\81ομέα"
+msgid "Bigger"
+msgstr "Î\9cεγαλÏ\8dÏ\84εÏ\81ο"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
-msgstr "Ελαφρά"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
+"<b>Σημείωση:</b> Δεν υποστηρίζουν όλες οι εφαρμογές την άμεση αλλαγή θέματος "
+"του δρομέα. Έτσι, οι αλλαγές σας μπορεί να μην εφαρμοστούν πλήρως μέχρι την "
+"επόμενη σύνδεση."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Î\9cικÏ\81ά ÎµÎ¹ÎºÎ¿Î½Î¯Î´Î¹Î± Ï\83Ï\84η Î³Ï\81αμμή ÎµÏ\81γαλείÏ\89ν"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Î\94Ï\81ομέαÏ\82"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "Î\9cικÏ\81Ï\8cÏ\84εÏ\81ο"
+msgid "Window Border"
+msgstr "ΠλαίÏ\83ιο Ï\80αÏ\81αθÏ\8dÏ\81οÏ\85"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
-msgstr "Î\93εÏ\89μεÏ\84Ï\81ία Ï\85Ï\80Ï\8c-pixel: "
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "Î\95νεÏ\81γοÏ\80οίηÏ\83η antialising"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Κείμενο κάτω από τις εικόνες"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>Antialising</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Î\9aείμενο Ï\80άνÏ\89 Î±Ï\80Ï\8c Ï\84ιÏ\82 ÎµÎ¹ÎºÏ\8cνεÏ\82"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "Î\95νεÏ\81γοÏ\80οίηÏ\83η Ï\85Ï\80οδείξεÏ\89ν"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "Î\9cÏ\8cνο ÎºÎµÎ¯Î¼ÎµÎ½Î¿"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "ΣÏ\84Ï\85λ Ï\85Ï\80Ï\8cδειξηÏ\82"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "Κείμενο παραθύρων:"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Υποδείξεις</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "Î\9cέγεθοÏ\82 ÎµÎ¹ÎºÎ¿Î½Î¹Î´Î¯Ï\89ν Î¼Ï\80άÏ\81αÏ\82 ÎµÏ\81γαλείÏ\89ν: "
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "Î\93εÏ\89μεÏ\84Ï\81ία Ï\85Ï\80Ï\8c-pixel: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Στυλ μπάρας εργαλείων: "
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>Γεωμετρία υπο-pixel</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "ΣÏ\85μβοÏ\85λέÏ\82:"
+msgid "Font"
+msgstr "Î\93Ï\81αμμαÏ\84οÏ\83ειÏ\81ά"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "ΧÏ\81ήÏ\83η Ï\80Ï\81οÏ\83αÏ\81μοÏ\83μένÏ\89ν Ï\87Ï\81Ï\89μάÏ\84Ï\89ν"
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "ΣÏ\84Ï\85λ Î¼Ï\80άÏ\81αÏ\82 ÎµÏ\81γαλείÏ\89ν: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr "VBGR"
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Μέγεθος εικονιδίων μπάρας εργαλείων: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr "VRGB"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Εμφάνιση εικόνων στα κουμπιά"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "Widget"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Εμφάνιση εικόνων στα μενού"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "Πλαίσιο παραθύρου"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>Επιλογές διεπαφής</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Επεξεργασία"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Αναπαραγωγή ήχων σε γεγονότα"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "_Αρχείο"
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "Αναπαραγωγή ήχων σε ενέργειες του χρήστη"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "_Βοήθεια"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Ηχητικά εφέ</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "κοÏ\85μÏ\80ί"
+msgid "Other"
+msgstr "Î\86λλο"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index 854c739..44619e8 100644 (file)
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lxappearance\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-01-25 00:25+0200\n"
 "Last-Translator: Steve <yorvik.ubunto@gmail.com>\n"
 "Language-Team: en_GB <LL@li.org>\n"
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Country: UNITED KINGDOM\n"
 "X-Poedit-Language: English\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Customise Look and Feel"
 
@@ -42,278 +42,278 @@ msgid "translator-credits"
 msgstr "translator-credits"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr "<b>Anti-aliasing</b>"
+msgid "Icons only"
+msgstr "Icons only"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>GUI Options</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Text only"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>Hinting</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Text below icons"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b>Note:</b> Not all desktop applications support changing the cursor theme "
-"on-the-fly. So your changes, here, may not be fully applied to all "
-"applications until next login."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Text beside icons"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Sound Effect</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Same as menu items"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Small toolbar icon"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Large toolbar icon"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "Background"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Same as buttons"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Larger"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Same as drag icons"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "Check Button"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Same as dialogs"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "Colour"
+msgid "None"
+msgstr "None"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr "Colour scheme is not supported by the current widget theme."
+msgid "Slight"
+msgstr "Slight"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "Medium"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "Default font:"
+msgid "Full"
+msgstr "Full"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Demo"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr "Enable anti-aliasing"
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr "Enable hinting"
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "Font"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Foreground"
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "Full"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "Preview of the selected widget style"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr "Hinting style: "
+msgid "_File"
+msgstr "_File"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "Icon Theme"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Edit"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "Icons only"
+msgid "_Help"
+msgstr "_Help"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "Install"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Radio Button"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Large toolbar icon"
+msgid "Check Button"
+msgstr "Check Button"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr "Medium"
+msgid "button"
+msgstr "button"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "Mouse Cursor"
+msgid "Demo"
+msgstr "Demo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr "None"
+msgid "Page1"
+msgstr "Page 1"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "Normal windows:"
+msgid "Page2"
+msgstr "Page 2"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "Other"
+msgid "Default font:"
+msgstr "Default font:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "Page 1"
+msgid "Widget"
+msgstr "Widget"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "Page 2"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr "Colour scheme is not supported by the current widget theme."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "Play event sounds"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "Use customised colour scheme"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "Play event sounds as feedback to user input"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Normal windows:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "Preview of the selected cursor theme"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "Text windows:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "Preview of the selected icon theme"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Selected items:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "Preview of the selected widget style"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "Tooltips:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
+msgid "Background"
+msgstr "Background"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Radio Button"
+msgid "Foreground"
+msgstr "Foreground"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "Remove"
+msgid "Color"
+msgstr "Colour"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Same as buttons"
+msgid "Install"
+msgstr "Install"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Same as dialogs"
+msgid "Remove"
+msgstr "Remove"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Same as drag icons"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "Preview of the selected icon theme"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Same as menu items"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "Icon Theme"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "Selected items:"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "Preview of the selected cursor theme"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "Show images in menus"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Size of cursors"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "Show images on buttons"
+msgid "Smaller"
+msgstr "Smaller"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "Size of cursors"
+msgid "Bigger"
+msgstr "Larger"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
-msgstr "Slight"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
+"<b>Note:</b> Not all desktop applications support changing the cursor theme "
+"on-the-fly. So your changes, here, may not be fully applied to all "
+"applications until next login."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Small toolbar icon"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Mouse Cursor"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "Smaller"
+msgid "Window Border"
+msgstr "Window Border"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
-msgstr "Sub-pixel geometry: "
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "Enable anti-aliasing"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Text below icons"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>Anti-aliasing</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Text beside icons"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "Enable hinting"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "Text only"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "Hinting style: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "Text windows:"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Hinting</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "Toolbar Icon Size: "
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "Sub-pixel geometry: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Toolbar Style: "
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>Sub-pixel geometry</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "Tooltips:"
+msgid "Font"
+msgstr "Font"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "Use customised colour scheme"
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "Toolbar Style: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr "VBGR"
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Toolbar Icon Size: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr "VRGB"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Show images on buttons"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "Widget"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Show images in menus"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "Window Border"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>GUI Options</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Edit"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Play event sounds"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "_File"
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "Play event sounds as feedback to user input"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "_Help"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Sound Effect</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "button"
+msgid "Other"
+msgstr "Other"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index 03ce871..9db54f0 100644 (file)
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lxappearance\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-07-23 09:35+0200\n"
 "Last-Translator: Hugo <sysadmin@cips.cu>\n"
 "Language-Team: Spanish\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Personalizar apariencia y comportamiento"
 
@@ -42,280 +42,280 @@ msgid "translator-credits"
 msgstr "Hugo Florentino <sysadmin@cips.cu>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr "<b>Antialias</b>"
+msgid "Icons only"
+msgstr "Solo iconos"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>Opciones de la interfaz gráfica</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Sólo texto"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>Optimización</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Texto bajo los iconos"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b>Nota:</b> No todas las aplicaciones de escritorio admiten cambiar el tema "
-"de cursores al vuelo. De manera que sus cambios aquí podrían aplicarse sólo "
-"tras el próximo inicio de sesión."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Texto al lado de los iconos"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Efectos sonoros</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Igual que en los elementos de menú"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr "<b>Geometría subpíxel</b>"
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Icono pequeño en la barra de herramientas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Icono grande en la barra de herramientas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "Fondo"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Igual que en los botones"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Mayor"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Igual que en los iconos de arrastre"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "Botón de marcado"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Igual que en las pantallas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "Color"
+msgid "None"
+msgstr "Ninguno"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr ""
-"El tema de componentes seleccionado actualmente no admite este esquema de "
-"colores."
+msgid "Slight"
+msgstr "Ligero"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "Medio"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "Fuente por defecto:"
+msgid "Full"
+msgstr "Completo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Demo"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr "Habilitar antialias"
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr "Habilitar optimización"
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "Fuente"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Primer plano"
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "Completo"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "Previsualizar el tema de controles seleccionados"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr "Estilo de optimización:"
+msgid "_File"
+msgstr "_Archivo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "Tema de iconos"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Editar"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "Solo iconos"
+msgid "_Help"
+msgstr "Ay_uda"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "Instalar"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Botón de selección"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Icono grande en la barra de herramientas"
+msgid "Check Button"
+msgstr "Botón de marcado"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr "Medio"
+msgid "button"
+msgstr "botón"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "Cursor del ratón"
+msgid "Demo"
+msgstr "Demo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr "Ninguno"
+msgid "Page1"
+msgstr "Página1"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "Ventanas normales:"
+msgid "Page2"
+msgstr "Página2"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "Otras"
+msgid "Default font:"
+msgstr "Fuente por defecto:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "Página1"
+msgid "Widget"
+msgstr "Controles"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "Página2"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr ""
+"El tema de componentes seleccionado actualmente no admite este esquema de "
+"colores."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "Reproducir sonidos en eventos"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "Usar esquema de colores personalizado"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "Reproducir sonidos de eventos como retroalimentación al usuario"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Ventanas normales:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "Previsualizar el tema de cursores seleccionados"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "Ventanas de texto:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "Previsualizar el tema de iconos seleccionados"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Elementos seleccionados"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "Previsualizar el tema de controles seleccionados"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "Sugerencias:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
+msgid "Background"
+msgstr "Fondo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Botón de selección"
+msgid "Foreground"
+msgstr "Primer plano"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "Quitar"
+msgid "Color"
+msgstr "Color"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Igual que en los botones"
+msgid "Install"
+msgstr "Instalar"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Igual que en las pantallas"
+msgid "Remove"
+msgstr "Quitar"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Igual que en los iconos de arrastre"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "Previsualizar el tema de iconos seleccionados"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Igual que en los elementos de menú"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "Tema de iconos"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "Elementos seleccionados"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "Previsualizar el tema de cursores seleccionados"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "Mostrar imágenes en los menús"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Tamaño de los cursores"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "Mostrar imágenes en los botones"
+msgid "Smaller"
+msgstr "Menor"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "Tamaño de los cursores"
+msgid "Bigger"
+msgstr "Mayor"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
-msgstr "Ligero"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
+"<b>Nota:</b> No todas las aplicaciones de escritorio admiten cambiar el tema "
+"de cursores al vuelo. De manera que sus cambios aquí podrían aplicarse sólo "
+"tras el próximo inicio de sesión."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Icono pequeño en la barra de herramientas"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Cursor del ratón"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "Menor"
+msgid "Window Border"
+msgstr "Borde de la ventana"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
-msgstr "Geometría subpíxel:"
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "Habilitar antialias"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Texto bajo los iconos"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>Antialias</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Texto al lado de los iconos"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "Habilitar optimización"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "Sólo texto"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "Estilo de optimización:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "Ventanas de texto:"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Optimización</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "Tamaño del icono de la barra de herramientas:"
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "Geometría subpíxel:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Estilo de la barra de herramientas:"
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>Geometría subpíxel</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "Sugerencias:"
+msgid "Font"
+msgstr "Fuente"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "Usar esquema de colores personalizado"
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "Estilo de la barra de herramientas:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr "VBGR"
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Tamaño del icono de la barra de herramientas:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr "VRGB"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Mostrar imágenes en los botones"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "Controles"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Mostrar imágenes en los menús"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "Borde de la ventana"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>Opciones de la interfaz gráfica</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Editar"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Reproducir sonidos en eventos"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "_Archivo"
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "Reproducir sonidos de eventos como retroalimentación al usuario"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "Ay_uda"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Efectos sonoros</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "botón"
+msgid "Other"
+msgstr "Otras"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index 0250296..fda4db1 100644 (file)
--- a/po/et.po
+++ b/po/et.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-09-08 15:51+0200\n"
 "Last-Translator: Anari <anari.jalakas@gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Välimuse Kohandamine"
 
@@ -40,278 +40,278 @@ msgid "translator-credits"
 msgstr "Anari Jalakas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr "<b>Antialiasing</b>"
+msgid "Icons only"
+msgstr "Ainult ikoonid"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>GUI Valikud</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Ainult tekst"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>Vihjamine</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Tekst ikoonide all"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b>Märkus:</b> Mitte kõik töölaua programmid ei toeta töö-käigus muutuvat "
-"kursoriteemat. Siin tehtud muudatused ei pruugi olla täielikult rakendunud "
-"enne järgmist sisselogimist."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Tekst ikoonide kõrval"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Heliefekt</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Sama mis menüüelementidel"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr "<b>Alampiksli geomeetria</b>"
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Väike tööriistariba ikoon"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Suur tööriistariba ikoon"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "Taust"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Sama mis nuppudel"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Suurem"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Sama mis lohistamisikoonidel"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "Valikunupp"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Sama mis dialoogidel"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "Värv"
+msgid "None"
+msgstr "Mitte ükski"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr "Valitud vidinateema ei toeta värviskeemi."
+msgid "Slight"
+msgstr "Vähene"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "Keskmine"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "Vaikimisi font:"
+msgid "Full"
+msgstr "Täis"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Näide"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr "Luba antialising"
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr "Luba vihjamine"
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "Font"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Esiplaan"
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "Täis"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "Valitud vidinateema eelvaade"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr "Vihjamise stiil: "
+msgid "_File"
+msgstr "_Fail"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "Ikooniteema"
+msgid "_Edit"
+msgstr "R_edigeerimine"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "Ainult ikoonid"
+msgid "_Help"
+msgstr "_Abi"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "Paigaldamine"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Raadionupp"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Suur tööriistariba ikoon"
+msgid "Check Button"
+msgstr "Valikunupp"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr "Keskmine"
+msgid "button"
+msgstr "nupp"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "Hiirekursor"
+msgid "Demo"
+msgstr "Näide"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr "Mitte ükski"
+msgid "Page1"
+msgstr "Leht1"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "Normaalsed aknad:"
+msgid "Page2"
+msgstr "Leht2"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "Muu"
+msgid "Default font:"
+msgstr "Vaikimisi font:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "Leht1"
+msgid "Widget"
+msgstr "Vidin"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "Leht2"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr "Valitud vidinateema ei toeta värviskeemi."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "Sündmuse heli mängimine"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "Kohandatud värviskeemi kasutamine"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "Sündmuse heli mängimine kasutaja sisendi tagasideks"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Normaalsed aknad:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "Valitud kursoriteema eelvaade"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "Tekstiaknad:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "Valitud ikooniteema eelvaade"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Valitud:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "Valitud vidinateema eelvaade"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "Kohtspikrid:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
+msgid "Background"
+msgstr "Taust"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Raadionupp"
+msgid "Foreground"
+msgstr "Esiplaan"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "Eemaldamine"
+msgid "Color"
+msgstr "Värv"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Sama mis nuppudel"
+msgid "Install"
+msgstr "Paigaldamine"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Sama mis dialoogidel"
+msgid "Remove"
+msgstr "Eemaldamine"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Sama mis lohistamisikoonidel"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "Valitud ikooniteema eelvaade"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Sama mis menüüelementidel"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "Ikooniteema"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "Valitud:"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "Valitud kursoriteema eelvaade"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "Piltide näitamine menüüs"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Kursorite suurus"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "Piltide näitamine nuppudel"
+msgid "Smaller"
+msgstr "Väiksem"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "Kursorite suurus"
+msgid "Bigger"
+msgstr "Suurem"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
-msgstr "Vähene"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
+"<b>Märkus:</b> Mitte kõik töölaua programmid ei toeta töö-käigus muutuvat "
+"kursoriteemat. Siin tehtud muudatused ei pruugi olla täielikult rakendunud "
+"enne järgmist sisselogimist."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Väike tööriistariba ikoon"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Hiirekursor"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "Väiksem"
+msgid "Window Border"
+msgstr "Akna ääris"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
-msgstr "Alampiksli kujutamine: "
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "Luba antialising"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Tekst ikoonide all"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>Antialiasing</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Tekst ikoonide kõrval"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "Luba vihjamine"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "Ainult tekst"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "Vihjamise stiil: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "Tekstiaknad:"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Vihjamine</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "Tööriistariba Ikooni suurus: "
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "Alampiksli kujutamine: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Tööriistariba stiil: "
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>Alampiksli geomeetria</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "Kohtspikrid:"
+msgid "Font"
+msgstr "Font"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "Kohandatud värviskeemi kasutamine"
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "Tööriistariba stiil: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr "VBGR"
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Tööriistariba Ikooni suurus: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr "VRGB"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Piltide näitamine nuppudel"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "Vidin"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Piltide näitamine menüüs"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "Akna ääris"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>GUI Valikud</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "R_edigeerimine"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Sündmuse heli mängimine"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "_Fail"
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "Sündmuse heli mängimine kasutaja sisendi tagasideks"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "_Abi"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Heliefekt</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "nupp"
+msgid "Other"
+msgstr "Muu"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index 2a08d10..4bb4b08 100644 (file)
--- a/po/fa.po
+++ b/po/fa.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-11-05 16:52+0200\n"
 "Last-Translator: Ali <aysabzevar@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Persian <trans-fa@lists.fedoraproject.org>\n"
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Persian\n"
 "X-Poedit-Country: Iran\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "سفارشی سازی نما و شما"
 
@@ -43,282 +43,282 @@ msgid "translator-credits"
 msgstr "مترجمین"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr ""
+msgid "Icons only"
+msgstr "فقط آیکن"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>گزینه های میانگر گرافیکی کاربری</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "فقط متن"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-#, fuzzy
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>گزینه های میانگر گرافیکی کاربری</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "متن ذیل آیکن ها"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b>نکنه:</b> همه برنامه های رو میزی تغییر تم نشانگر در حرکت را پشتیبانی نمی "
-"کنند. پس تغییرات شما اینجا شاید به طور کامل در همه برنامه ها تا هنگام ورود "
-"مجدد اعمال نشوند."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "متن کنار آیکن ها"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>افکت صوتی</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "همانند ایتم های منو"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr ""
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "آیکن کوچکتر نوار ابزار"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr ""
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "ایکن بزرگ نوار ابزار"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "پس Ø²Ù\85Û\8cÙ\86Ù\87"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Ù\87Ù\85اÙ\86Ù\86د Ø¯Ú©Ù\85Ù\87 Ù\87ا"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "بزرگتر"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "همانند آیکن های کشیدن"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "دکمه چک"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "همانند محاروه ها"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "رنگ"
+msgid "None"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr "شمای رنگ در تم برنامک انتخابی کنونی پشتیبانی نمی  شود."
+msgid "Slight"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "قلم پیشفرض:"
+msgid "Full"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "دمو"
+msgid "RGB"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
+msgid "BGR"
 msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
+msgid "VRGB"
 msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
+msgid "VBGR"
 msgstr ""
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "پیش نما"
-
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr ""
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "بازبینی سبک برنامک انتخابی"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr ""
+msgid "_File"
+msgstr "فایل"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "تÙ\85 Ø¢Û\8cÚ©Ù\86"
+msgid "_Edit"
+msgstr "اصÙ\84اح"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "فقط آیکن"
+msgid "_Help"
+msgstr "کمک"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "نصب"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "دکمه های رادیویی"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "اÛ\8cÚ©Ù\86 Ø¨Ø²Ø±Ú¯ Ù\86Ù\88ار Ø§Ø¨Ø²Ø§Ø±"
+msgid "Check Button"
+msgstr "دکÙ\85Ù\87 Ú\86Ú©"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr ""
+msgid "button"
+msgstr "دکمه"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "نشانگر موشی"
+msgid "Demo"
+msgstr "دمو"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr ""
+msgid "Page1"
+msgstr "صفحه ۲"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "پنجره های معمولی:"
+msgid "Page2"
+msgstr "صفحه ۱"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "دیگر"
+msgid "Default font:"
+msgstr "قلم پیشفرض:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "صÙ\81Ø­Ù\87 Û²"
+msgid "Widget"
+msgstr "ابزارک"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "صÙ\81Ø­Ù\87 Û±"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr "Ø´Ù\85اÛ\8c Ø±Ù\86Ú¯ Ø¯Ø± ØªÙ\85 Ø¨Ø±Ù\86اÙ\85Ú© Ø§Ù\86تخابÛ\8c Ú©Ù\86Ù\88Ù\86Û\8c Ù¾Ø´ØªÛ\8cباÙ\86Û\8c Ù\86Ù\85Û\8c  Ø´Ù\88د."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "پخش صدا"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "استفاده از شمای رنگ سفارشی"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-#, fuzzy
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "پخش صوتی به عنوان بازخورد برای ورودی کاربر"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "پنجره های معمولی:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "بازبینی تم نشانگر انتخابی"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "متن پنجره ها:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "بازبÛ\8cÙ\86Û\8c ØªÙ\85 Ø¢Û\8cÚ©Ù\86 Ø§Ù\86تخابÛ\8c"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "اÛ\8cتÙ\85 Ù\87ا Ø§Ù\86تخاب Ø´Ø¯Ù\87:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "بازبینی سبک برنامک انتخابی"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "نکات‌ابزار:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr ""
+msgid "Background"
+msgstr "پس زمینه"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "دکمه های رادیویی"
+msgid "Foreground"
+msgstr "پیش نما"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "حذÙ\81"
+msgid "Color"
+msgstr "رÙ\86Ú¯"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Ù\87Ù\85اÙ\86Ù\86د Ø¯Ú©Ù\85Ù\87 Ù\87ا"
+msgid "Install"
+msgstr "Ù\86صب"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "همانند محاروه ها"
+msgid "Remove"
+msgstr "حذف"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "همانند آیکن های کشیدن"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "بازبینی تم آیکن انتخابی"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "همانند ایتم های منو"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "تم آیکن"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "اÛ\8cتÙ\85 Ù\87ا Ø§Ù\86تخاب Ø´Ø¯Ù\87:"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "بازبÛ\8cÙ\86Û\8c ØªÙ\85 Ù\86شاÙ\86گر Ø§Ù\86تخابÛ\8c"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "نمایش تصاویر در منوها"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "اندازه ی نشانگر"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "نمایش تصویر بر روی دکمه ها"
+msgid "Smaller"
+msgstr "کوچکتر"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "اÙ\86دازÙ\87 Û\8c Ù\86شاÙ\86Ú¯ر"
+msgid "Bigger"
+msgstr "بزرگتر"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
 msgstr ""
+"<b>نکنه:</b> همه برنامه های رو میزی تغییر تم نشانگر در حرکت را پشتیبانی نمی "
+"کنند. پس تغییرات شما اینجا شاید به طور کامل در همه برنامه ها تا هنگام ورود "
+"مجدد اعمال نشوند."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "آیکن کوچکتر نوار ابزار"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "نشانگر موشی"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "کوچکتر"
+msgid "Window Border"
+msgstr "محدوده ی پنجره"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgid "Enable antialising"
 msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "متن ذیل آیکن ها"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "متن کنار آیکن ها"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "فقط متن"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "متن پنجره ها:"
+#, fuzzy
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>گزینه های میانگر گرافیکی کاربری</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-#, fuzzy
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "اندازه آیکن نوار ابزار:"
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-#, fuzzy
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "سبک نوار ابزار:"
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "نکات‌ابزار:"
+msgid "Font"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "استفاده از شمای رنگ سفارشی"
+#, fuzzy
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "سبک نوار ابزار:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "اندازه آیکن نوار ابزار:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr ""
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "نمایش تصویر بر روی دکمه ها"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "ابزارک"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "نمایش تصاویر در منوها"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "محدوده ی پنجره"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>گزینه های میانگر گرافیکی کاربری</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "اصلاح"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "پخش صدا"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "فایل"
+#, fuzzy
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "پخش صوتی به عنوان بازخورد برای ورودی کاربر"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "کمک"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>افکت صوتی</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "دکمه"
+msgid "Other"
+msgstr "دیگر"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index 3d56bbc..665c5c0 100644 (file)
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-03-10 20:11+0200\n"
 "Last-Translator: Juhani <juhaninumminen0@gmail.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Muokkaa ulkonäköä ja tuntumaa"
 
@@ -41,278 +41,278 @@ msgid "translator-credits"
 msgstr "Juhani Numminen <juhaninumminen0@gmail.com>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr "<b>Antialiasointi</b>"
+msgid "Icons only"
+msgstr "Vain kuvakkeet"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>Käyttöliittymäasetukset</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Vain teksti"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>Vihjeistys</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Teksti kuvakkeiden alla"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b>Huomio:</b> Kaikki ohjelmasi eivät saata tukea ajonaikaista hiiriteeman "
-"vaihtamista. Kaikki muutoksesi eivät välttämättä tule voimaan ennen "
-"seuraavaa sisäänkirjautumista."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Teksti kuvakkeiden vieressä"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Ääniefekti</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Sama kuin valikkokohteet"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr "<b>Alikuvapisteen geometria</b>"
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Pienet työkalupalkin kuvakkeet"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Isot työkalupalkin kuvakkeet"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "Taustakuva"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Sama kuin nappulat"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Suurempi"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Sama kuin liikuteltavat kuvakkeet"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "Valintapainike"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Sama kuin valintaikkunat"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "Värit"
+msgid "None"
+msgstr "Ei mitään"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr "Nykyinen ikkunaelementtiteema ei tue värikarttoja."
+msgid "Slight"
+msgstr "Vähän"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "Keskitaso"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "Oletuskirjasin:"
+msgid "Full"
+msgstr "Täysi"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Demo"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr "Ota käyttöön antialiasointi"
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr "Ota käyttöön vihjeistys"
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "Kirjasin"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Etuala"
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "Täysi"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "Esikatsele valittua ikkunaelementtiteemaa"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr "Vihjeistystyyli: "
+msgid "_File"
+msgstr "_Tiedosto"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "Kuvaketeema"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Muokkaa"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "Vain kuvakkeet"
+msgid "_Help"
+msgstr "_Apua"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "Asenna"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Valintanappi"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Isot työkalupalkin kuvakkeet"
+msgid "Check Button"
+msgstr "Valintapainike"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr "Keskitaso"
+msgid "button"
+msgstr "painike"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "Hiiren kuvake"
+msgid "Demo"
+msgstr "Demo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr "Ei mitään"
+msgid "Page1"
+msgstr "Sivu 1"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "Tavalliset ikkunat:"
+msgid "Page2"
+msgstr "Sivu 2"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "Muut"
+msgid "Default font:"
+msgstr "Oletuskirjasin:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "Sivu 1"
+msgid "Widget"
+msgstr "Ikkunaelementti"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "Sivu 2"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr "Nykyinen ikkunaelementtiteema ei tue värikarttoja."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "Toista tapahtumaäänet"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "Käytä omaa värikarttaa"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "Toista tapahtumaäänet vastakaikuna käyttäjän syötteeseen"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Tavalliset ikkunat:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "Esikatsele valittua hiiriteemaa"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "Teksti-ikkunat:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "Esikatsele valittua kuvaketeemaa"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Valitut kohteet:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "Esikatsele valittua ikkunaelementtiteemaa"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "Työkaluvihjeet:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
+msgid "Background"
+msgstr "Taustakuva"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Valintanappi"
+msgid "Foreground"
+msgstr "Etuala"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "Poista"
+msgid "Color"
+msgstr "Värit"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Sama kuin nappulat"
+msgid "Install"
+msgstr "Asenna"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Sama kuin valintaikkunat"
+msgid "Remove"
+msgstr "Poista"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Sama kuin liikuteltavat kuvakkeet"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "Esikatsele valittua kuvaketeemaa"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Sama kuin valikkokohteet"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "Kuvaketeema"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "Valitut kohteet:"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "Esikatsele valittua hiiriteemaa"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "Näytä kuvat valikoissa"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Hiiren kuvakkeen koko"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "Näytä kuvat painikkeissa"
+msgid "Smaller"
+msgstr "Pienempi"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "Hiiren kuvakkeen koko"
+msgid "Bigger"
+msgstr "Suurempi"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
-msgstr "Vähän"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
+"<b>Huomio:</b> Kaikki ohjelmasi eivät saata tukea ajonaikaista hiiriteeman "
+"vaihtamista. Kaikki muutoksesi eivät välttämättä tule voimaan ennen "
+"seuraavaa sisäänkirjautumista."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Pienet työkalupalkin kuvakkeet"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Hiiren kuvake"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "Pienempi"
+msgid "Window Border"
+msgstr "Ikkunan reunat"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
-msgstr "Alikuvapisteen geometria: "
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "Ota käyttöön antialiasointi"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Teksti kuvakkeiden alla"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>Antialiasointi</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Teksti kuvakkeiden vieressä"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "Ota käyttöön vihjeistys"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "Vain teksti"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "Vihjeistystyyli: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "Teksti-ikkunat:"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Vihjeistys</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "Työkalupalkin kuvakkeiden koko: "
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "Alikuvapisteen geometria: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Työkalupalkin tyyli: "
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>Alikuvapisteen geometria</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "Työkaluvihjeet:"
+msgid "Font"
+msgstr "Kirjasin"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "Käytä omaa värikarttaa"
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "Työkalupalkin tyyli: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr "VBGR"
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Työkalupalkin kuvakkeiden koko: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr "VRGB"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Näytä kuvat painikkeissa"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "Ikkunaelementti"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Näytä kuvat valikoissa"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "Ikkunan reunat"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>Käyttöliittymäasetukset</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Muokkaa"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Toista tapahtumaäänet"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "_Tiedosto"
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "Toista tapahtumaäänet vastakaikuna käyttäjän syötteeseen"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "_Apua"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Ääniefekti</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "painike"
+msgid "Other"
+msgstr "Muut"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index 5c5efe4..58182fa 100644 (file)
--- a/po/fo.po
+++ b/po/fo.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-10-22 08:52+0200\n"
 "Last-Translator: Gunleif Joensen <gunleif@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Føroyabólkurin\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Tillaga útsjónd og kenslu"
 
@@ -44,283 +44,283 @@ msgstr ""
 "<fo.umseting@gmail.com>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr ""
+msgid "Icons only"
+msgstr "Einans ímyndir"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>GUI kostir</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Einans tekstur"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-#, fuzzy
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>GUI kostir</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Tekst niðanfyri ímyndum"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b>viðmerking</b> Ikki allar skriviborðsnýtsluskipanir stuðla broytan av "
-"vísitema stundisliga. So tínar broytingar munnu ikki verða virkjaðar til "
-"fullnar, fyri enn næstu innritan."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Tekst við síðuni av ímyndum"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Ljóðeffekt</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Eins og valmyndaliðir"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr ""
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Lítla amboðsstongsímynd"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr ""
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Stóra amboðsstongsímynd"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "Bakgrund"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Eins og  knappar"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Størri"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Eins og at draga ímyndir"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-#, fuzzy
-msgid "Check Button"
-msgstr "knappur"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Eins og samrøður"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "Litur"
+msgid "None"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr "Litaskipan er ikki stuðla av tí núverandi valda widget tema"
+msgid "Slight"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "Forsett Stavsnið:"
+msgid "Full"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Roynd"
+msgid "RGB"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
+msgid "BGR"
 msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
+msgid "VRGB"
 msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
+msgid "VBGR"
 msgstr ""
 
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Forgrund"
-
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr ""
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "Undansýning av tí valda widgetsniðinum"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr ""
+msgid "_File"
+msgstr "_Fíla"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "Ímyndstema"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Ritstjórna"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "Einans ímyndir"
+msgid "_Help"
+msgstr "_Hjálp"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "Legg inn"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Útvarpsknappur"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Stóra amboðsstongsímynd"
+#, fuzzy
+msgid "Check Button"
+msgstr "knappur"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr ""
+msgid "button"
+msgstr "knappur"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "Músavísi"
+msgid "Demo"
+msgstr "Roynd"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr ""
+msgid "Page1"
+msgstr "Síða1"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "Vanligir gluggar:"
+msgid "Page2"
+msgstr "Síða2"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "Aðrir"
+msgid "Default font:"
+msgstr "Forsett Stavsnið:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "Síða1"
+msgid "Widget"
+msgstr "Widget"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "Síða2"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr "Litaskipan er ikki stuðla av tí núverandi valda widget tema"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "Spæl av hendinga ljóð"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "Nýt tillagaða litaskipan"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-#, fuzzy
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "spæl av hendigarljóð, sum afturboðan um brúkarainntak"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Vanligir gluggar:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "Undansýning av tí valdu vísitemuni "
+msgid "Text windows:"
+msgstr "Tekstgluggar:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "Undansýning av tí valdu temuni "
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Valdir liðir:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "Undansýning av tí valda widgetsniðinum"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "Amboðsráð:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr ""
+msgid "Background"
+msgstr "Bakgrund"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Útvarpsknappur"
+msgid "Foreground"
+msgstr "Forgrund"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "Tak burtur"
+msgid "Color"
+msgstr "Litur"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Eins og  knappar"
+msgid "Install"
+msgstr "Legg inn"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Eins og samrøður"
+msgid "Remove"
+msgstr "Tak burtur"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Eins og at draga ímyndir"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "Undansýning av tí valdu temuni "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Eins og valmyndaliðir"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "Ímyndstema"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "Valdir liðir:"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "Undansýning av tí valdu vísitemuni "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "Sýn myndir í valmyndum"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Stødd á vísum"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "Sýn myndir á knappum"
+msgid "Smaller"
+msgstr "Minni"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "Stødd á vísum"
+msgid "Bigger"
+msgstr "Størri"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
 msgstr ""
+"<b>viðmerking</b> Ikki allar skriviborðsnýtsluskipanir stuðla broytan av "
+"vísitema stundisliga. So tínar broytingar munnu ikki verða virkjaðar til "
+"fullnar, fyri enn næstu innritan."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Lítla amboðsstongsímynd"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Músavísi"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "Minni"
+msgid "Window Border"
+msgstr "Gluggakantur"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgid "Enable antialising"
 msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Tekst niðanfyri ímyndum"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Tekst við síðuni av ímyndum"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "Einans tekstur"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "Tekstgluggar:"
+#, fuzzy
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>GUI kostir</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-#, fuzzy
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "Ímyndastødd á amboðsstong:"
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-#, fuzzy
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Snið á amboðsstong:"
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "Amboðsráð:"
+msgid "Font"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "Nýt tillagaða litaskipan"
+#, fuzzy
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "Snið á amboðsstong:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Ímyndastødd á amboðsstong:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr ""
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Sýn myndir á knappum"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "Widget"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Sýn myndir í valmyndum"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "Gluggakantur"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>GUI kostir</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Ritstjórna"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Spæl av hendinga ljóð"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "_Fíla"
+#, fuzzy
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "spæl av hendigarljóð, sum afturboðan um brúkarainntak"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "_Hjálp"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Ljóðeffekt</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "knappur"
+msgid "Other"
+msgstr "Aðrir"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index 67b4ad7..d351c97 100644 (file)
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lxappearance\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-01-05 15:29+0200\n"
 "Last-Translator: Cilyan <gaknar@gmail.com>\n"
 "Language-Team: French\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Personnaliser l'apparence"
 
@@ -42,280 +42,280 @@ msgstr ""
 "Cilyan Olowen <gaknar@gmail.com>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr "<b>Anticrénelage</b>"
+msgid "Icons only"
+msgstr "Icônes seulement"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>Options de l'interface graphique</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Texte seulement"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>Hinting</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Texte en-dessous des icônes"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b>Note :</b> Toutes les applications ne supportent pas le changement de "
-"thème de curseur à la volée. Vos changements pourraient ne pas être "
-"entièrement appliqués avant la prochaine connexion."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Texte au-dessus des icônes"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Effets sonores</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Comme les entrées de menu"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr "<b>Géométrie des sous-pixels</b>"
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Petites icônes"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Grandes icônes"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "Arrière-plan"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Comme les boutons"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Plus gros"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Comme les icônes de glisser-déposer"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "Case à cocher"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Comme les boîtes de dialogue"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "Couleur"
+msgid "None"
+msgstr "Aucun"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr ""
-"La sélection des couleurs n'est pas supportée par le thème sélectionné."
+msgid "Slight"
+msgstr "Léger"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "Moyen"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "Police par défaut :"
+msgid "Full"
+msgstr "Complet"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Démonstration"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr "Activer l'anticrénelage"
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr "Activer le hinting"
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "Police"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Premier plan"
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "Complet"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "Aperçu du thème d'interface séléctionné"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr "Mode de hinting : "
+msgid "_File"
+msgstr "_Fichier"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "Thème d'icônes"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Édition"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "Icônes seulement"
+msgid "_Help"
+msgstr "_Aide"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "Installer"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Bouton radio"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Grandes icônes"
+msgid "Check Button"
+msgstr "Case à cocher"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr "Moyen"
+msgid "button"
+msgstr "bouton"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "Curseur de la souris"
+msgid "Demo"
+msgstr "Démonstration"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr "Aucun"
+msgid "Page1"
+msgstr "Page1"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "Fenêtres normales :"
+msgid "Page2"
+msgstr "Page2"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "Autres"
+msgid "Default font:"
+msgstr "Police par défaut :"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "Page1"
+msgid "Widget"
+msgstr "Interface"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "Page2"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr ""
+"La sélection des couleurs n'est pas supportée par le thème sélectionné."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "Activer les notifications sonores"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "Personnaliser le thème de couleurs"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr ""
-"Envoyer des notifications sonores en réponse aux actions de l'utilisateur"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Fenêtres normales :"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "Prévisualisation du thème de curseur sélectionné"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "Fenêtres de texte :"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "Prévisualisation du thème d'icônes sélectionné"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Éléments sélectionnés :"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "Aperçu du thème d'interface séléctionné"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "Bulles d'aide :"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
+msgid "Background"
+msgstr "Arrière-plan"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Bouton radio"
+msgid "Foreground"
+msgstr "Premier plan"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "Enlever"
+msgid "Color"
+msgstr "Couleur"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Comme les boutons"
+msgid "Install"
+msgstr "Installer"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Comme les boîtes de dialogue"
+msgid "Remove"
+msgstr "Enlever"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Comme les icônes de glisser-déposer"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "Prévisualisation du thème d'icônes sélectionné"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Comme les entrées de menu"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "Thème d'icônes"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "Éléments sélectionnés :"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "Prévisualisation du thème de curseur sélectionné"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "Montrer les images dans les menus"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Taille des curseurs"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "Montrer les images dans les boutons"
+msgid "Smaller"
+msgstr "Plus petit"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "Taille des curseurs"
+msgid "Bigger"
+msgstr "Plus gros"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
-msgstr "Léger"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
+"<b>Note :</b> Toutes les applications ne supportent pas le changement de "
+"thème de curseur à la volée. Vos changements pourraient ne pas être "
+"entièrement appliqués avant la prochaine connexion."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Petites icônes"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Curseur de la souris"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "Plus petit"
+msgid "Window Border"
+msgstr "Bordures des fenêtres"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
-msgstr "Géométrie des sous-pixels : "
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "Activer l'anticrénelage"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Texte en-dessous des icônes"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>Anticrénelage</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Texte au-dessus des icônes"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "Activer le hinting"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "Texte seulement"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "Mode de hinting : "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "Fenêtres de texte :"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Hinting</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "Taille des icônes de la barre d'outils : "
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "Géométrie des sous-pixels : "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Style de la barre d'outils : "
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>Géométrie des sous-pixels</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "Bulles d'aide :"
+msgid "Font"
+msgstr "Police"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "Personnaliser le thème de couleurs"
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "Style de la barre d'outils : "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr "VBGR"
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Taille des icônes de la barre d'outils : "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr "VRGB"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Montrer les images dans les boutons"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "Interface"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Montrer les images dans les menus"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "Bordures des fenêtres"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>Options de l'interface graphique</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Édition"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Activer les notifications sonores"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "_Fichier"
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr ""
+"Envoyer des notifications sonores en réponse aux actions de l'utilisateur"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "_Aide"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Effets sonores</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "bouton"
+msgid "Other"
+msgstr "Autres"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index 49d2a98..2f5ebe0 100644 (file)
--- a/po/gl.po
+++ b/po/gl.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lxappearance\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-01-11 19:29+0200\n"
 "Last-Translator: mbouzada <mbouzada@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Proxecto Trasno <proxecto@trasno.net>\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 "X-Poedit-Language: Galician\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Personalizar a aparencia e o comportamento"
 
@@ -44,280 +44,280 @@ msgstr ""
 "Proxecto Trasno <proxecto@trasno.net>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr "<b>Suavizado</b>"
+msgid "Icons only"
+msgstr "Só iconas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>Opcións da interface de usuario</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Só texto"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>Suxestión</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Texto baixo as iconas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b> Nota:</b> Non todos os aplicativos de escritorio permiten cambiar o tema "
-"do punteiro ao voo. Polo que non se aplicaran todos os seus cambios ata o "
-"seguinte inicio de sesión."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Texto ao carón das iconas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Efecto sonoro</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Igual que nos elementos do menú"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr "<b>Xeometria do subpíxel</b>"
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Iconas pequenas na barra de ferramentas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Iconas grandes na barra de ferramentas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "Fondo"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Igual que nos botóns"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Máis grande"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Igual que ao arrastrar iconas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "Caixa de selección"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Igual que nos diálogos"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "Cor"
+msgid "None"
+msgstr "Ningún"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr ""
-"O esquema de cor no é admitido polo tema de controis seleccionado "
-"actualmente."
+msgid "Slight"
+msgstr "Leve"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "Medio"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "Tipo de letra predeterminado:"
+msgid "Full"
+msgstr "Completo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Demostración"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr "Activar o suavizado"
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr "Activar as suxestións"
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "Tipo de letra"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Primeiro plano"
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "Completo"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "Vista previa do tema de controis seleccionado"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr "Estilo do consello: "
+msgid "_File"
+msgstr "_Ficheiro"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "Tema de iconas"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Editar"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "Só iconas"
+msgid "_Help"
+msgstr "_Axuda"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "Instalar"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Botón de selección"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Iconas grandes na barra de ferramentas"
+msgid "Check Button"
+msgstr "Caixa de selección"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr "Medio"
+msgid "button"
+msgstr "botón"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "Punteiro do rato"
+msgid "Demo"
+msgstr "Demostración"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr "Ningún"
+msgid "Page1"
+msgstr "Páxina1"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "Xanelas normais:"
+msgid "Page2"
+msgstr "Páxina2"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "Outros"
+msgid "Default font:"
+msgstr "Tipo de letra predeterminado:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "Páxina1"
+msgid "Widget"
+msgstr "Controis"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "Páxina2"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr ""
+"O esquema de cor no é admitido polo tema de controis seleccionado "
+"actualmente."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "Reproducir sons en eventos"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "Empregar un esquema de cor personalizado"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "Reproducir sons nas accións para informar ao usuario"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Xanelas normais:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "Vista previa do tema de punteiro seleccionado"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "Texto das xanelas:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "Vista previa do tema de iconas seleccionado"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Elementos seleccionados:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "Vista previa do tema de controis seleccionado"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "Mensaxes emerxentes:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
+msgid "Background"
+msgstr "Fondo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Botón de selección"
+msgid "Foreground"
+msgstr "Primeiro plano"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "Retirar"
+msgid "Color"
+msgstr "Cor"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Igual que nos botóns"
+msgid "Install"
+msgstr "Instalar"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Igual que nos diálogos"
+msgid "Remove"
+msgstr "Retirar"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Igual que ao arrastrar iconas"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "Vista previa do tema de iconas seleccionado"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Igual que nos elementos do menú"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "Tema de iconas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "Elementos seleccionados:"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "Vista previa do tema de punteiro seleccionado"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "Amosar imaxes nos menús"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Tamaño dos punteiros"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "Amosar imaxes no botóns"
+msgid "Smaller"
+msgstr "Máis pequeno"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "Tamaño dos punteiros"
+msgid "Bigger"
+msgstr "Máis grande"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
-msgstr "Leve"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
+"<b> Nota:</b> Non todos os aplicativos de escritorio permiten cambiar o tema "
+"do punteiro ao voo. Polo que non se aplicaran todos os seus cambios ata o "
+"seguinte inicio de sesión."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Iconas pequenas na barra de ferramentas"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Punteiro do rato"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "Máis pequeno"
+msgid "Window Border"
+msgstr "Bordo da xanela"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
-msgstr "Xeometría do subpíxel: "
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "Activar o suavizado"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Texto baixo as iconas"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>Suavizado</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Texto ao carón das iconas"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "Activar as suxestións"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "Só texto"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "Estilo do consello: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "Texto das xanelas:"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Suxestión</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "Tamaño das iconas da barra de ferramentas: "
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "Xeometría do subpíxel: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Estilo da barra de ferramentas: "
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>Xeometria do subpíxel</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "Mensaxes emerxentes:"
+msgid "Font"
+msgstr "Tipo de letra"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "Empregar un esquema de cor personalizado"
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "Estilo da barra de ferramentas: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr "VBGR"
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Tamaño das iconas da barra de ferramentas: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr "VRGB"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Amosar imaxes no botóns"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "Controis"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Amosar imaxes nos menús"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "Bordo da xanela"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>Opcións da interface de usuario</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Editar"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Reproducir sons en eventos"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "_Ficheiro"
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "Reproducir sons nas accións para informar ao usuario"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "_Axuda"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Efecto sonoro</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "botón"
+msgid "Other"
+msgstr "Outros"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index 69f4591..b0ac215 100644 (file)
--- a/po/he.po
+++ b/po/he.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: LXAppearance\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-11-13 15:26+0200\n"
 "Last-Translator: Yaron <sh.yaron@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Gezer <gezer@lists.launchpad.net>\n"
@@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 "X-Poedit-Country: ISRAEL\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "התאמת המראה והתחושה"
 
@@ -43,278 +43,278 @@ msgid "translator-credits"
 msgstr "ירון שהרבני <sh.yaron@gmail.com>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr "<b>החלקת קצוות</b>"
+msgid "Icons only"
+msgstr "סמלים בלבד"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>אפשרויות מנשק המשתמש</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "טקסט בלבד"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>רמיזה</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "טקסט מתחת לסמלים"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b>תשומת לבך:</b> לא כל יישומי שולחן העבודה תומכים בשינוי עיצוב הסמן שלך "
-"באופן מיידי. לכן השינויים בהגדרות יחלו לחלוטין על כל היישומים רק עם הכניסה "
-"הבאה."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "טקסט לצד הסמלים"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>פעלולי שמע</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "כמו פריטי התפריט"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr "<b>גאומטריית תת־פיקסלים</b>"
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "סמל קטן בסרגל הכלים"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "סמל גדול בסרגל הכלים"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "רקע"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "×\9b×\9e×\95 ×\94×\9c×\97צנ×\99×\9d"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "×\92×\93×\95×\9c ×\99×\95תר"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "×\9b×\9e×\95 ×\9c×\97צנ×\99 ×\94×\92ר×\99ר×\94"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "×\9c×\97צ×\9f ×¡×\99×\9e×\95×\9f"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "×\9b×\9e×\95 ×ª×\99×\91×\95ת ×\94×\93×\95־ש×\99×\97"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "צ×\91×¢"
+msgid "None"
+msgstr "×\9c×\9c×\90"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr "ערכת הצבע אינה נתמכת על ידי ערכת הנושא של הווידג׳ט הנבחר."
+msgid "Slight"
+msgstr "פצפון"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "בינוני"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "×\92×\95פ×\9f ×\91ררת ×\94×\9e×\97×\93×\9c:"
+msgid "Full"
+msgstr "×\9e×\9c×\90"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "הדגמה"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr "הפעלת החלקת קצוות"
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr "הפעלת רמיזה"
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "גופן"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "קדמה"
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "×\9e×\9c×\90"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "תצ×\95×\92×\94 ×\9eק×\93×\99×\9e×\94 ×©×\9c ×¡×\92× ×\95×\9f ×\94×\95×\95×\99×\93×\92׳×\98 ×\94× ×\91×\97ר"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr "סגנון הרמיזה:"
+msgid "_File"
+msgstr "_קובץ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "ערכת נושא לסמלים"
+msgid "_Edit"
+msgstr "ע_ריכה"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "ס×\9e×\9c×\99×\9d ×\91×\9c×\91×\93"
+msgid "_Help"
+msgstr "×¢_×\96ר×\94"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "×\94תקנה"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "×\9c×\97צ×\9f ×\91×\97×\99רה"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "ס×\9e×\9c ×\92×\93×\95×\9c ×\91סר×\92×\9c ×\94×\9b×\9c×\99×\9d"
+msgid "Check Button"
+msgstr "×\9c×\97צ×\9f ×¡×\99×\9e×\95×\9f"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr "×\91×\99× ×\95× ×\99"
+msgid "button"
+msgstr "×\9c×\97צ×\9f"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "ס×\9e×\9f ×\94×¢×\9b×\91ר"
+msgid "Demo"
+msgstr "×\94×\93×\92×\9e×\94"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr "×\9c×\9c×\90"
+msgid "Page1"
+msgstr "×¢×\9e×\95×\931"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "×\97×\9c×\95× ×\95ת ×¨×\92×\99×\9c×\99×\9d:"
+msgid "Page2"
+msgstr "×¢×\9e×\95×\932"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "×\90×\97ר"
+msgid "Default font:"
+msgstr "×\92×\95פ×\9f ×\91ררת ×\94×\9e×\97×\93×\9c:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "×¢×\9e×\95×\931"
+msgid "Widget"
+msgstr "×\95×\99×\93×\92׳×\98"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "×¢×\9e×\95×\932"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr "ער×\9bת ×\94צ×\91×¢ ×\90×\99× ×\94 × ×ª×\9e×\9bת ×¢×\9c ×\99×\93×\99 ×¢×¨×\9bת ×\94× ×\95ש×\90 ×©×\9c ×\94×\95×\95×\99×\93×\92׳×\98 ×\94× ×\91×\97ר."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "×\94ש×\9eעת ×¦×\9c×\99×\9c×\99×\9d ×\9c×\90×\99ר×\95×¢×\99×\9d"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "ש×\99×\9e×\95ש ×\91ער×\9bת ×¦×\91×¢×\99×\9d ×\9e×\95ת×\90×\9eת ×\90×\99ש×\99ת"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "×\99ש ×\9c× ×\92×\9f ×¦×\9c×\99×\9c×\99 ×\90×\99ר×\95×¢×\99×\9d ×\9b×\9eש×\95×\91 ×\9cק×\9c×\98 ×\94×\9eשת×\9eש"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "×\97×\9c×\95× ×\95ת ×¨×\92×\99×\9c×\99×\9d:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "×\94צ×\92×\94 ×\9eק×\93×\99×\9e×\94 ×©×\9c ×¢×¨×\9bת ×\94ס×\9e× ×\99×\9d ×\94× ×\91×\97רת"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "×\97×\9c×\95× ×\95ת ×\98קס×\98:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "תצ×\95×\92×\94 ×\9eק×\93×\99×\9e×\94 ×©×\9c ×¢×¨×\9bת ×\94ס×\9e×\9c×\99×\9d ×\94× ×\91×\97רת"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "×\94פר×\99×\98×\99×\9d ×\94× ×\91×\97ר×\99×\9d:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "תצ×\95×\92×\94 ×\9eק×\93×\99×\9e×\94 ×©×\9c ×¡×\92× ×\95×\9f ×\94×\95×\95×\99×\93×\92׳×\98 ×\94× ×\91×\97ר"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "×\97×\9c×\95× ×\99×\95ת ×\9e×\99×\93×¢:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
+msgid "Background"
+msgstr "רקע"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "×\9c×\97צ×\9f ×\91×\97×\99רה"
+msgid "Foreground"
+msgstr "ק×\93×\9eה"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "×\94סר×\94"
+msgid "Color"
+msgstr "צ×\91×¢"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "×\9b×\9e×\95 ×\94×\9c×\97צנ×\99×\9d"
+msgid "Install"
+msgstr "×\94תקנ×\94"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "×\9b×\9e×\95 ×ª×\99×\91×\95ת ×\94×\93×\95־ש×\99×\97"
+msgid "Remove"
+msgstr "×\94סר×\94"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "×\9b×\9e×\95 ×\9c×\97צנ×\99 ×\94×\92ר×\99ר×\94"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "תצ×\95×\92×\94 ×\9eק×\93×\99×\9e×\94 ×©×\9c ×¢×¨×\9bת ×\94ס×\9e×\9c×\99×\9d ×\94× ×\91×\97רת"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "×\9b×\9e×\95 ×¤×¨×\99×\98×\99 ×\94תפר×\99×\98"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "ער×\9bת × ×\95ש×\90 ×\9cס×\9e×\9c×\99×\9d"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "×\94פר×\99×\98×\99×\9d ×\94× ×\91×\97ר×\99×\9d:"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "×\94צ×\92×\94 ×\9eק×\93×\99×\9e×\94 ×©×\9c ×¢×¨×\9bת ×\94ס×\9e× ×\99×\9d ×\94× ×\91×\97רת"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "×\94צ×\92ת ×ª×\9e×\95× ×\95ת ×\91תפר×\99×\98ים"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "×\92×\95×\93×\9c ×\94ס×\9e× ים"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "×\94צ×\92ת ×ª×\9e×\95× ×\95ת ×¢×\9c ×\94×\9c×\97צנ×\99×\9d"
+msgid "Smaller"
+msgstr "ק×\98×\9f ×\99×\95תר"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "×\92×\95×\93×\9c ×\94ס×\9e× ×\99×\9d"
+msgid "Bigger"
+msgstr "×\92×\93×\95×\9c ×\99×\95תר"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
-msgstr "פצפון"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
+"<b>תשומת לבך:</b> לא כל יישומי שולחן העבודה תומכים בשינוי עיצוב הסמן שלך "
+"באופן מיידי. לכן השינויים בהגדרות יחלו לחלוטין על כל היישומים רק עם הכניסה "
+"הבאה."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "ס×\9e×\9c ×§×\98×\9f ×\91סר×\92×\9c ×\94×\9b×\9c×\99×\9d"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "ס×\9e×\9f ×\94×¢×\9b×\91ר"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "ק×\98×\9f ×\99×\95תר"
+msgid "Window Border"
+msgstr "×\9eס×\92רת ×\94×\97×\9c×\95×\9f"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
-msgstr "×\92×\90×\95×\9e×\98ר×\99×\99ת ×ª×ªÖ¾×¤×\99קס×\9c×\99×\9d:"
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "×\94פע×\9cת ×\94×\97×\9cקת ×§×¦×\95×\95ת"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "טקסט מתחת לסמלים"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>החלקת קצוות</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "×\98קס×\98 ×\9cצ×\93 ×\94ס×\9e×\9c×\99×\9d"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "×\94פע×\9cת ×¨×\9e×\99×\96×\94"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "×\98קס×\98 ×\91×\9c×\91×\93"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "ס×\92× ×\95×\9f ×\94ר×\9e×\99×\96×\94:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "חלונות טקסט:"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>רמיזה</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "×\92×\95×\93×\9c ×¡×\9e×\9c×\99 ×¡×¨×\92×\9c ×\94×\9bלים:"
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "×\92×\90×\95×\9e×\98ר×\99×\99ת ×ª×ªÖ¾×¤×\99קסלים:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "סגנון סרגל הכלים:"
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>גאומטריית תת־פיקסלים</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "×\97×\9c×\95× ×\99×\95ת ×\9e×\99×\93×¢:"
+msgid "Font"
+msgstr "×\92×\95פ×\9f"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "ש×\99×\9e×\95ש ×\91ער×\9bת ×¦×\91×¢×\99×\9d ×\9e×\95ת×\90×\9eת ×\90×\99ש×\99ת"
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "ס×\92× ×\95×\9f ×¡×¨×\92×\9c ×\94×\9b×\9c×\99×\9d:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr "VBGR"
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "גודל סמלי סרגל הכלים:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr "VRGB"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "הצגת תמונות על הלחצנים"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "×\95×\99×\93×\92׳×\98"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "×\94צ×\92ת ×ª×\9e×\95× ×\95ת ×\91תפר×\99×\98×\99×\9d"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "מסגרת החלון"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>אפשרויות מנשק המשתמש</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "×¢_ר×\99×\9b×\94"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "×\94ש×\9eעת ×¦×\9c×\99×\9c×\99×\9d ×\9c×\90×\99ר×\95×¢×\99×\9d"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "_קובץ"
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "יש לנגן צלילי אירועים כמשוב לקלט המשתמש"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "ע_זרה"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>פעלולי שמע</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "×\9c×\97צ×\9f"
+msgid "Other"
+msgstr "×\90×\97ר"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index 0a1500b..0fb7c04 100644 (file)
--- a/po/hr.po
+++ b/po/hr.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-05-06 11:55+0200\n"
 "Last-Translator: zvacet <ikoli@yahoo.com>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -15,11 +15,11 @@ msgstr ""
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
-"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Prilagođava izgled i dojam"
 
@@ -41,275 +41,275 @@ msgid "translator-credits"
 msgstr "Ivica Kolić <ikoli@yahoo.com>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr ""
+msgid "Icons only"
+msgstr "Samo ikone"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>Opcije korisničkog sučelja</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Samo tekst"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr ""
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Tekst ispod ikona"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Tekst uz ikone"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Zvučni efekt</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Isto kao i stavke izbornika"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr ""
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Mala ikona alatne trake"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Velike ikone alatne trake"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "Pozadina"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Veće"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Isto kao i povlačenje ikona"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr ""
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Isto kao i dijalozi"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "Boja"
+msgid "None"
+msgstr "NIjedan"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgid "Slight"
 msgstr ""
 
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "Srednje"
+
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "Zadani font:"
+msgid "Full"
+msgstr "Cijeli"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Demo"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr ""
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr ""
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "Font"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Prvi plan"
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "Cijeli"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr ""
+msgid "_File"
+msgstr "_Datoteka"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "Tema ikone"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Uredi"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "Samo ikone"
+msgid "_Help"
+msgstr "_Pomoć"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "Instaliraj"
+msgid "Radio Button"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Velike ikone alatne trake"
+msgid "Check Button"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr "Srednje"
+msgid "button"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "Pokazivač miša"
+msgid "Demo"
+msgstr "Demo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr "NIjedan"
+msgid "Page1"
+msgstr "Stranica1"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "Normalni prozori:"
+msgid "Page2"
+msgstr "Stranica2"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "Ostalo"
+msgid "Default font:"
+msgstr "Zadani font:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "Stranica1"
+msgid "Widget"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "Stranica2"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "Sviraj zvuk događaja"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "Koristi prilagođenu shemu boja"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr ""
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Normalni prozori:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "Pregled odabrane teme pokazivača"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "Tekst prozori:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "Pregled odabrane teme ikone"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Odabrane stavke:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
+msgid "Tooltips:"
 msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
+msgid "Background"
+msgstr "Pozadina"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr ""
+msgid "Foreground"
+msgstr "Prvi plan"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "Ukloni"
+msgid "Color"
+msgstr "Boja"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr ""
+msgid "Install"
+msgstr "Instaliraj"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Isto kao i dijalozi"
+msgid "Remove"
+msgstr "Ukloni"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Isto kao i povlačenje ikona"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "Pregled odabrane teme ikone"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Isto kao i stavke izbornika"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "Tema ikone"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "Odabrane stavke:"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "Pregled odabrane teme pokazivača"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "Prikaži slike u izbornicima"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Veličina pokazivača"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr ""
+msgid "Smaller"
+msgstr "Manje"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "Veličina pokazivača"
+msgid "Bigger"
+msgstr "Veće"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
 msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Mala ikona alatne trake"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Pokazivač miša"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "Manje"
+msgid "Window Border"
+msgstr "Granica prozora"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgid "Enable antialising"
 msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Tekst ispod ikona"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Tekst uz ikone"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "Samo tekst"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "Tekst prozori:"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "Veličina ikona alatne trake: "
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Stil alatne trake: "
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr ""
+msgid "Font"
+msgstr "Font"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "Koristi prilagođenu shemu boja"
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "Stil alatne trake: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr "VBGR"
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Veličina ikona alatne trake: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr "VRGB"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr ""
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Prikaži slike u izbornicima"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "Granica prozora"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>Opcije korisničkog sučelja</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Uredi"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Sviraj zvuk događaja"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "_Datoteka"
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "_Pomoć"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Zvučni efekt</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr ""
+msgid "Other"
+msgstr "Ostalo"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index 4cb638b..037472f 100644 (file)
--- a/po/hu.po
+++ b/po/hu.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lxappearance\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-09-03 15:13+0200\n"
 "Last-Translator: Laszlo Dvornik <rezuri@zoho.com>\n"
 "Language-Team: Hungarian\n"
@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Megjelenés testreszabása"
 
@@ -38,278 +38,278 @@ msgid "translator-credits"
 msgstr "Dvornik László <rezuri@zoho.com>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr "<b>Élsimítás</b>"
+msgid "Icons only"
+msgstr "Csak ikonok"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>GUI beállításai</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Csak szöveg"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>Hinting</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Szöveg az ikonok alatt"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b>Megjegyzés:</b> Nem minden munkaasztal alkalmazás támogatja a menet "
-"közbeni kurzorváltást. Ezért az itteni változtatások a következő "
-"bejelentkezésig lehet, hogy nem minden alkalmazásban fognak érvényesülni."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Szöveg az ikonok mellett"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Hangeffektusok</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Azonos a menüelemekkel"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr "<b>Képponton belüli geometria</b>"
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Kis eszköztár ikon"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Nagy eszköztár ikon"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "Háttér"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Azonos a gombokéval"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Nagyobb"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Azonos a húzás ikonokkal"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "Jelölőnégyzet"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Azonos a párbeszédablakokéval"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "Szín"
+msgid "None"
+msgstr "Nincs"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr "A színséma nem támogatott a jelenleg kijelölt elemtémánál."
+msgid "Slight"
+msgstr "Enyhe"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "Közepes"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "Alapértelmezett betűkészlet:"
+msgid "Full"
+msgstr "Teljes"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Demó"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr "Elsimítás engedélyezése"
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr "Hinting engedélyezése"
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "Betűkészlet"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Előtér"
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "Teljes"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "A kijelölt elemstílus előnézete"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr "Hintingstílus: "
+msgid "_File"
+msgstr "_Fájl"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "Ikontéma"
+msgid "_Edit"
+msgstr "S_zerkesztés"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "Csak ikonok"
+msgid "_Help"
+msgstr "_Súgó"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "Telepítés"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Választógomb"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Nagy eszköztár ikon"
+msgid "Check Button"
+msgstr "Jelölőnégyzet"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr "Közepes"
+msgid "button"
+msgstr "gomb"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "Egérkurzor"
+msgid "Demo"
+msgstr "Demó"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr "Nincs"
+msgid "Page1"
+msgstr "1. oldal"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "Normál ablakok:"
+msgid "Page2"
+msgstr "2. oldal"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "Egyéb"
+msgid "Default font:"
+msgstr "Alapértelmezett betűkészlet:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "1. oldal"
+msgid "Widget"
+msgstr "Elem"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "2. oldal"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr "A színséma nem támogatott a jelenleg kijelölt elemtémánál."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "Eseményhangok lejátszása"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "Egyedi színséma használata"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "Eseményhangok lejátszása visszajelzésként a felhasználói bevitelhez"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Normál ablakok:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "A kijelölt kurzortéma előnézete"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "Szöveges ablakok:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "A kijelölt ikontéma előnézete"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Kijelölt elemek:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "A kijelölt elemstílus előnézete"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "Eszköztippek:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
+msgid "Background"
+msgstr "Háttér"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Választógomb"
+msgid "Foreground"
+msgstr "Előtér"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "Eltávolítás"
+msgid "Color"
+msgstr "Szín"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Azonos a gombokéval"
+msgid "Install"
+msgstr "Telepítés"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Azonos a párbeszédablakokéval"
+msgid "Remove"
+msgstr "Eltávolítás"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Azonos a húzás ikonokkal"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "A kijelölt ikontéma előnézete"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Azonos a menüelemekkel"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "Ikontéma"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "Kijelölt elemek:"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "A kijelölt kurzortéma előnézete"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "Képek megjelenítése a menükben"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Kurzorok mérete"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "Képek megjelenítése a gombokon"
+msgid "Smaller"
+msgstr "Kisebb"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "Kurzorok mérete"
+msgid "Bigger"
+msgstr "Nagyobb"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
-msgstr "Enyhe"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
+"<b>Megjegyzés:</b> Nem minden munkaasztal alkalmazás támogatja a menet "
+"közbeni kurzorváltást. Ezért az itteni változtatások a következő "
+"bejelentkezésig lehet, hogy nem minden alkalmazásban fognak érvényesülni."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Kis eszköztár ikon"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Egérkurzor"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "Kisebb"
+msgid "Window Border"
+msgstr "Ablakkeret"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
-msgstr "Képponton belüli geometria: "
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "Elsimítás engedélyezése"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Szöveg az ikonok alatt"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>Élsimítás</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Szöveg az ikonok mellett"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "Hinting engedélyezése"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "Csak szöveg"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "Hintingstílus: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "Szöveges ablakok:"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Hinting</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "Eszköztárikon mérete: "
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "Képponton belüli geometria: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Eszköztár stílusa: "
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>Képponton belüli geometria</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "Eszköztippek:"
+msgid "Font"
+msgstr "Betűkészlet"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "Egyedi színséma használata"
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "Eszköztár stílusa: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr "VBGR"
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Eszköztárikon mérete: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr "VRGB"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Képek megjelenítése a gombokon"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "Elem"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Képek megjelenítése a menükben"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "Ablakkeret"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>GUI beállításai</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "S_zerkesztés"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Eseményhangok lejátszása"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "_Fájl"
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "Eseményhangok lejátszása visszajelzésként a felhasználói bevitelhez"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "_Súgó"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Hangeffektusok</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "gomb"
+msgid "Other"
+msgstr "Egyéb"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index d959fd0..40f93e0 100644 (file)
--- a/po/id.po
+++ b/po/id.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lxappearance master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-08-21 10:24+0200\n"
 "Last-Translator: andika <andika@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Indonesian Translation Team <id@li.org>\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Ubah Tampilan dan Rasa"
 
@@ -40,278 +40,278 @@ msgid "translator-credits"
 msgstr "Andika Triwidada <andika@gmail.com>, 2010."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr "<b>Antialias</b>"
+msgid "Icons only"
+msgstr "Hanya ikon"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>Opsi GUI</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Hanya teks"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>Hint</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Teks di bawah ikon"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b>Catatan:</b> Tidak semua aplikasi desktop mendukung pengubahan tema "
-"kursor sambil-jalan. Maka perubahan Anda mungkin tidak diterapkan sepenuhnya "
-"atas semua aplikasi sampai login berikutnya."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Teks di samping ikon"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Efek Suara</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Sama dengan butir menu"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr "<b>Geometri sub-piksel</b>"
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Ikon bilah alat kecil"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Ikon bilah alat besar"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "Latar belakang"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Sama dengan tombol"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Lebih besar"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Sama dengan ikon seret"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "Tombol Centang"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Sama dengan dialog"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "Warna"
+msgid "None"
+msgstr "Tak ada"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr "Skema warna tak didukung oleh tema widget yang kini dipilih."
+msgid "Slight"
+msgstr "Sedikit"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "Sedang"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "Fonta bawaan:"
+msgid "Full"
+msgstr "Penuh"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Demo"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr "Aktifkan antialias"
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr "Aktifkan hint"
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "Fonta"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Latar depan"
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "Penuh"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "Pratilik gaya widget yang dipilih"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr "Gaya hint"
+msgid "_File"
+msgstr "_Berkas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "Tema Ikon"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Sunting"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "Hanya ikon"
+msgid "_Help"
+msgstr "Ba_ntuan"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "Pasang"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Tombol Radio"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Ikon bilah alat besar"
+msgid "Check Button"
+msgstr "Tombol Centang"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr "Sedang"
+msgid "button"
+msgstr "tombol"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "Kursor Tetikus"
+msgid "Demo"
+msgstr "Demo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr "Tak ada"
+msgid "Page1"
+msgstr "Hal1"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "Jendela normal:"
+msgid "Page2"
+msgstr "Hal2"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "Lainnya"
+msgid "Default font:"
+msgstr "Fonta bawaan:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "Hal1"
+msgid "Widget"
+msgstr "Widget"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "Hal2"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr "Skema warna tak didukung oleh tema widget yang kini dipilih."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "Mainkan suara kejadian"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "Pakai skema warna ubahan"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "Mainkan suara kejadian sebagai umpan balik ke masukan pengguna"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Jendela normal:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "Pratilik tema kursor yang dipilih"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "Jendela teks:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "Pratilik tema ikon yang dipilih"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Objek yang dipilih:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "Pratilik gaya widget yang dipilih"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "Tooltip:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
+msgid "Background"
+msgstr "Latar belakang"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Tombol Radio"
+msgid "Foreground"
+msgstr "Latar depan"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "Buang"
+msgid "Color"
+msgstr "Warna"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Sama dengan tombol"
+msgid "Install"
+msgstr "Pasang"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Sama dengan dialog"
+msgid "Remove"
+msgstr "Buang"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Sama dengan ikon seret"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "Pratilik tema ikon yang dipilih"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Sama dengan butir menu"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "Tema Ikon"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "Objek yang dipilih:"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "Pratilik tema kursor yang dipilih"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "Tampilkan gambar di menu"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Ukuran kursor"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "Tampilkan gambar pada tombol"
+msgid "Smaller"
+msgstr "Lebih kecil"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "Ukuran kursor"
+msgid "Bigger"
+msgstr "Lebih besar"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
-msgstr "Sedikit"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
+"<b>Catatan:</b> Tidak semua aplikasi desktop mendukung pengubahan tema "
+"kursor sambil-jalan. Maka perubahan Anda mungkin tidak diterapkan sepenuhnya "
+"atas semua aplikasi sampai login berikutnya."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Ikon bilah alat kecil"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Kursor Tetikus"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "Lebih kecil"
+msgid "Window Border"
+msgstr "Bingkai Jendela"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
-msgstr "Geometri sub-piksel"
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "Aktifkan antialias"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Teks di bawah ikon"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>Antialias</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Teks di samping ikon"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "Aktifkan hint"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "Hanya teks"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "Gaya hint"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "Jendela teks:"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Hint</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "Ukuran Ikon Bilah Alat:"
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "Geometri sub-piksel"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Gaya Bilah Alat:"
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>Geometri sub-piksel</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "Tooltip:"
+msgid "Font"
+msgstr "Fonta"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "Pakai skema warna ubahan"
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "Gaya Bilah Alat:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr "VBGR"
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Ukuran Ikon Bilah Alat:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr "VRGB"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Tampilkan gambar pada tombol"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "Widget"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Tampilkan gambar di menu"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "Bingkai Jendela"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>Opsi GUI</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Sunting"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Mainkan suara kejadian"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "_Berkas"
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "Mainkan suara kejadian sebagai umpan balik ke masukan pengguna"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "Ba_ntuan"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Efek Suara</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "tombol"
+msgid "Other"
+msgstr "Lainnya"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index ba6c4ff..060b370 100644 (file)
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: 0.5.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-05-25 19:44+0200\n"
 "Last-Translator: Alessandro <alex@amiran.it>\n"
 "Language-Team: it <it@li.org>\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Personalizza Aspetto e Stile"
 
@@ -41,279 +41,279 @@ msgstr ""
 "Andrea Florio <andrea@opensuse.org>Alessandro Pellizzari <alex@amiran.it>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr "<b>Antialias</b>"
+msgid "Icons only"
+msgstr "Solo icone"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>Opzioni GUI</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Solo testo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>Hinting</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Testo sotto le icone"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b>Nota:</b> Non tutte le applicazioni desktop supportano il cambio del tema "
-"del cursore al volo. Quindi i tuoi cambiamenti potrebbero non essere "
-"completamente applicati fino al prossimo login."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Testo a fianco delle icone"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Effetti Sonori</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Come gli elementi di menu"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr "<b>Geometria sub-pixel</b>"
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Icona piccola della barra strumenti"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Icona della barra degli strumenti larga"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "Sfondo"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Come i bottoni"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Più grande"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Come il trascinamento icone"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "Pulsante di selezione"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Come i dialoghi"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "Colore"
+msgid "None"
+msgstr "Nessuno"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr "Lo schema colore non è supportato dal tema attualmente selezionato"
+msgid "Slight"
+msgstr "Leggero"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "Medio"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "Font predefinito:"
+msgid "Full"
+msgstr "Pieno"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Demo"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr "Abilita antialias"
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr "Abilita hinting"
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "Font"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Testo"
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "Pieno"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "Anteprima dello stile delle finestre selezionato"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr "Stile hinting: "
+msgid "_File"
+msgstr "_File"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "Tema di icone"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Modifica"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "Solo icone"
+msgid "_Help"
+msgstr "_Aiuto"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "Installa"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Pulsante Radio"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Icona della barra degli strumenti larga"
+msgid "Check Button"
+msgstr "Pulsante di selezione"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr "Medio"
+msgid "button"
+msgstr "pulsante"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "Puntatore del mouse"
+msgid "Demo"
+msgstr "Demo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr "Nessuno"
+msgid "Page1"
+msgstr "Pagina1"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "Finestra normale:"
+msgid "Page2"
+msgstr "Pagina2"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "Altro"
+msgid "Default font:"
+msgstr "Font predefinito:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "Pagina1"
+msgid "Widget"
+msgstr "Widget"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "Pagina2"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr "Lo schema colore non è supportato dal tema attualmente selezionato"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "Esegui suoni di avviso"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "Usa schema colore personalizzato"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-#, fuzzy
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "Esegui suoni di avviso alle azioni dell'utente"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Finestra normale:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "Anteprima del tema del puntatore selezionato"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "Finestre di testo:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "Anteprima del tema di icone selezionato"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Oggetti selezionati:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "Anteprima dello stile delle finestre selezionato"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "Tooltips:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
+msgid "Background"
+msgstr "Sfondo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Pulsante Radio"
+msgid "Foreground"
+msgstr "Testo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "Rimuovi"
+msgid "Color"
+msgstr "Colore"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Come i bottoni"
+msgid "Install"
+msgstr "Installa"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Come i dialoghi"
+msgid "Remove"
+msgstr "Rimuovi"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Come il trascinamento icone"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "Anteprima del tema di icone selezionato"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Come gli elementi di menu"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "Tema di icone"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "Oggetti selezionati:"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "Anteprima del tema del puntatore selezionato"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "Mostra immagini nei menu"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Dimensioni dei cursori"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "Mostra immagini nei bottoni"
+msgid "Smaller"
+msgstr "Più piccolo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "Dimensioni dei cursori"
+msgid "Bigger"
+msgstr "Più grande"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
-msgstr "Leggero"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
+"<b>Nota:</b> Non tutte le applicazioni desktop supportano il cambio del tema "
+"del cursore al volo. Quindi i tuoi cambiamenti potrebbero non essere "
+"completamente applicati fino al prossimo login."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Icona piccola della barra strumenti"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Puntatore del mouse"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "Più piccolo"
+msgid "Window Border"
+msgstr "Bordo finestra"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
-msgstr "Geometria sub-pixel: "
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "Abilita antialias"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Testo sotto le icone"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>Antialias</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Testo a fianco delle icone"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "Abilita hinting"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "Solo testo"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "Stile hinting: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "Finestre di testo:"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Hinting</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "Dimensioni Icona Toolbar: "
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "Geometria sub-pixel: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Stile Toolbar: "
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>Geometria sub-pixel</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "Tooltips:"
+msgid "Font"
+msgstr "Font"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "Usa schema colore personalizzato"
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "Stile Toolbar: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr "VBGR"
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Dimensioni Icona Toolbar: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr "VRGB"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Mostra immagini nei bottoni"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "Widget"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Mostra immagini nei menu"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "Bordo finestra"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>Opzioni GUI</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Modifica"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Esegui suoni di avviso"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "_File"
+#, fuzzy
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "Esegui suoni di avviso alle azioni dell'utente"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "_Aiuto"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Effetti Sonori</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "pulsante"
+msgid "Other"
+msgstr "Altro"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index 26c0f17..4e83ddf 100644 (file)
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lxappearance 0.5.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-10-07 18:41+0900\n"
 "Last-Translator: Hironao Komatsu <hironao@users.sourceforge.net>\n"
 "Language-Team: Japanese <translation-team-ja@lists.sourceforge.net>\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "ルックアンドフィールを設定します"
 
@@ -41,279 +41,279 @@ msgid "translator-credits"
 msgstr "Hironao Komatsu <hironao@users.sourceforge.net>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr "<b>アンチエイリアシング</b>"
+msgid "Icons only"
+msgstr "アイコンのみ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>GUI のオプション</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "テキストのみ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>ヒンティング</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "アイコンの下にテキスト"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b>注意:</b> デスクトップアプリケーションのすべてが実行中のカーソルテーマの変"
-"更をサポートしているわけではありません。よって、ここでの変更の一部は次回のロ"
-"グインまで反映されないことがあります。"
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "アイコンの横にテキスト"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>効果音</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "メニューアイテムと同じ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr "<b>サブピクセルの配列</b>"
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "小さなツールバーアイコン"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "大きなツールバーアイコン"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "背景色"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "ボタンと同じ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "大きく"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "ドラッグアイコンと同じ"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "ã\83\81ã\82§ã\83\83ã\82¯ã\83\9cã\82¿ã\83³"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "ã\83\80ã\82¤ã\82¢ã\83­ã\82°ã\81¨å\90\8cã\81\98"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr ""
+msgid "None"
+msgstr "なし"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr ""
-"現在選択しているウィジェットテーマはカラースキームをサポートしていません。"
+msgid "Slight"
+msgstr "微小"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "中間"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "デフォルトのフォント:"
+msgid "Full"
+msgstr "完全"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "デモ"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr "アンチエイリアシングを有効にする"
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr "ヒンティングを有効にする"
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "フォント"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "前景色"
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "完全"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "選択中のウィジェットスタイルのプレビュー"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr "ã\83\92ã\83³ã\83\86ã\82£ã\83³ã\82°ã\81®ã\82¹ã\82¿ã\82¤ã\83«: "
+msgid "_File"
+msgstr "ã\83\95ã\82¡ã\82¤ã\83«(_F)"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "アイコンテーマ"
+msgid "_Edit"
+msgstr "編集(_E)"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "ã\82¢ã\82¤ã\82³ã\83³ã\81®ã\81¿"
+msgid "_Help"
+msgstr "ã\83\98ã\83«ã\83\97(_H)"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "ã\82¤ã\83³ã\82¹ã\83\88ã\83¼ã\83«"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "ã\83©ã\82¸ã\82ªã\83\9cã\82¿ã\83³"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "大きなツールバーアイコン"
+msgid "Check Button"
+msgstr "チェックボタン"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr "中間"
+msgid "button"
+msgstr "ボタン"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "ã\83\9eã\82¦ã\82¹ã\82«ã\83¼ã\82½ã\83«"
+msgid "Demo"
+msgstr "ã\83\87ã\83¢"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr "ã\81ªã\81\97"
+msgid "Page1"
+msgstr "ã\83\9aã\83¼ã\82¸1"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "通常のウィンドウ:"
+msgid "Page2"
+msgstr "ページ2"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "ã\81\9dã\81®ä»\96"
+msgid "Default font:"
+msgstr "ã\83\87ã\83\95ã\82©ã\83«ã\83\88ã\81®ã\83\95ã\82©ã\83³ã\83\88:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "ã\83\9aã\83¼ã\82¸1"
+msgid "Widget"
+msgstr "ã\82¦ã\82£ã\82¸ã\82§ã\83\83ã\83\88"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "ページ2"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr ""
+"現在選択しているウィジェットテーマはカラースキームをサポートしていません。"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "イベント音を鳴らす"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "独自のカラースキームを使用する"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "ユーザ入力のフィードバックとしてイベント音を鳴らす"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "通常のウィンドウ:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "選択中のカーソルテーマのプレビュー"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "テキストウィンドウ:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "é\81¸æ\8a\9e中ã\81®ã\82¢ã\82¤ã\82³ã\83³ã\83\86ã\83¼ã\83\9eã\81®ã\83\97ã\83¬ã\83\93ã\83¥ã\83¼"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "é\81¸æ\8a\9e中ã\81®ã\82¢ã\82¤ã\83\86ã\83 :"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "選択中のウィジェットスタイルのプレビュー"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "ツールチップ:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
+msgid "Background"
+msgstr "背景色"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "ラジオボタン"
+msgid "Foreground"
+msgstr "前景色"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "削除"
+msgid "Color"
+msgstr ""
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "ã\83\9cã\82¿ã\83³ã\81¨å\90\8cã\81\98"
+msgid "Install"
+msgstr "ã\82¤ã\83³ã\82¹ã\83\88ã\83¼ã\83«"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "ダイアログと同じ"
+msgid "Remove"
+msgstr "削除"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "ドラッグアイコンと同じ"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "選択中のアイコンテーマのプレビュー"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "ã\83¡ã\83\8bã\83¥ã\83¼ã\82¢ã\82¤ã\83\86ã\83 ã\81¨å\90\8cã\81\98"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "ã\82¢ã\82¤ã\82³ã\83³ã\83\86ã\83¼ã\83\9e"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "é\81¸æ\8a\9e中ã\81®ã\82¢ã\82¤ã\83\86ã\83 :"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "é\81¸æ\8a\9e中ã\81®ã\82«ã\83¼ã\82½ã\83«ã\83\86ã\83¼ã\83\9eã\81®ã\83\97ã\83¬ã\83\93ã\83¥ã\83¼"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "ã\83¡ã\83\8bã\83¥ã\83¼ã\81«ç\94»å\83\8fã\82\92表示ã\81\99ã\82\8b"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "ã\82«ã\83¼ã\82½ã\83«ã\81®å¤§ã\81\8dã\81\95"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "ボタンに画像を表示する"
+msgid "Smaller"
+msgstr "小さく"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "カーソルの大きさ"
+msgid "Bigger"
+msgstr "大きく"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
-msgstr "微小"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
+"<b>注意:</b> デスクトップアプリケーションのすべてが実行中のカーソルテーマの変"
+"更をサポートしているわけではありません。よって、ここでの変更の一部は次回のロ"
+"グインまで反映されないことがあります。"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "小さなツールバーアイコン"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "マウスカーソル"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "小さく"
+msgid "Window Border"
+msgstr "ウィンドウ境界"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
-msgstr "ã\82µã\83\96ã\83\94ã\82¯ã\82»ã\83«ã\81®é\85\8då\88\97"
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "ã\82¢ã\83³ã\83\81ã\82¨ã\82¤ã\83ªã\82¢ã\82·ã\83³ã\82°ã\82\92æ\9c\89å\8a¹ã\81«ã\81\99ã\82\8b"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "アイコンの下にテキスト"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>アンチエイリアシング</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "ã\82¢ã\82¤ã\82³ã\83³ã\81®æ¨ªã\81«ã\83\86ã\82­ã\82¹ã\83\88"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "ã\83\92ã\83³ã\83\86ã\82£ã\83³ã\82°ã\82\92æ\9c\89å\8a¹ã\81«ã\81\99ã\82\8b"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "ã\83\86ã\82­ã\82¹ã\83\88ã\81®ã\81¿"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "ã\83\92ã\83³ã\83\86ã\82£ã\83³ã\82°ã\81®ã\82¹ã\82¿ã\82¤ã\83«: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "テキストウィンドウ:"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>ヒンティング</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "ã\83\84ã\83¼ã\83«ã\83\90ã\83¼ã\81®ã\82¢ã\82¤ã\82³ã\83³ã\81®ã\82µã\82¤ã\82º: "
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "ã\82µã\83\96ã\83\94ã\82¯ã\82»ã\83«ã\81®é\85\8då\88\97: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "ツールバーのスタイル: "
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>サブピクセルの配列</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "ã\83\84ã\83¼ã\83«ã\83\81ã\83\83ã\83\97:"
+msgid "Font"
+msgstr "ã\83\95ã\82©ã\83³ã\83\88"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "独自のカラースキームを使用する"
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "ツールバーのスタイル: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr "VBGR"
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "ツールバーのアイコンのサイズ: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr "VRGB"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "ボタンに画像を表示する"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "ã\82¦ã\82£ã\82¸ã\82§ã\83\83ã\83\88"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "ã\83¡ã\83\8bã\83¥ã\83¼ã\81«ç\94»å\83\8fã\82\92表示ã\81\99ã\82\8b"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "ウィンドウ境界"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>GUI のオプション</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "編集(_E)"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "イベント音を鳴らす"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "ã\83\95ã\82¡ã\82¤ã\83«(_F)"
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "ã\83¦ã\83¼ã\82¶å\85¥å\8a\9bã\81®ã\83\95ã\82£ã\83¼ã\83\89ã\83\90ã\83\83ã\82¯ã\81¨ã\81\97ã\81¦ã\82¤ã\83\99ã\83³ã\83\88é\9f³ã\82\92é³´ã\82\89ã\81\99"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "ヘルプ(_H)"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>効果音</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "ã\83\9cã\82¿ã\83³"
+msgid "Other"
+msgstr "ã\81\9dã\81®ä»\96"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index 9ac0ba0..b02320d 100644 (file)
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-05-01 14:34+0600\n"
 "Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
@@ -19,8 +19,7 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Kazakh\n"
 "X-Poedit-Country: KAZAKHSTAN\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Сыртқы түрін баптау"
 
@@ -42,272 +41,278 @@ msgid "translator-credits"
 msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com> 2012"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr "<b>Антиалиасинг</b>"
+msgid "Icons only"
+msgstr "Тек таңбашалар"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>Интерфейс</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Тек мәтін"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>Тегістеу</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Мәтін таңбашалардың астында"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all applications till next login."
-msgstr "<b>Ескерту:</b> Қолданбалардың барлығы курсор темасын ауыстыруды жұмыс істеу кезінде қолдай бермейді. Өзгерістер сіз жүйеге келесі рет кіргенше дейін іске аспауы мүмкін."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Мәтін таңбашалардың қасында"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Дыбыстар</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Мәзір нәрселері сияқты"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr "<b>Субпиксель геометриясы</b>"
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Кіші панель таңбашалары"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Үлкен панель таңбашалары"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "Фон"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Ð\91аÑ\82Ñ\8bÑ\80малаÑ\80 Ñ\81иÑ\8fÒ\9bÑ\82Ñ\8b"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Үлкенірек"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Тарту таңбашалары сияқты"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "Ð\91елгÑ\96леÑ\83 Ð±Ð°Ñ\82Ñ\8bмаÑ\81ы"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "СұÑ\85баÑ\82Ñ\82аÑ\80 Ñ\81иÑ\8fÒ\9bÑ\82ы"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "ТүÑ\81Ñ\82еÑ\80"
+msgid "None"
+msgstr "Ð\95Ñ\88нÓ\99Ñ\80Ñ\81е"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr "Ағымдағы таңдалған интерфейс темасы түстер схемасын қолдамайды."
+msgid "Slight"
+msgstr "Әлсіз"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "Орташа"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "Ð\91аÑ\81Ñ\82апÒ\9bÑ\8b Ò\9bаÑ\80Ñ\96п:"
+msgid "Full"
+msgstr "ТолÑ\8bÒ\9b"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Демо"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr "Антиалиасингті іске қосу"
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr "Тегістеуді іске қосу"
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "Қаріп"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Алдыңғы көрінісі"
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "ТолÑ\8bÒ\9b"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "ТаңдалÒ\93ан Ð¸Ð½Ñ\82еÑ\80Ñ\84ейÑ\81 Ñ\82емаÑ\81Ñ\8bн Ð°Ð»Ð´Ñ\8bн-ала Ò\9bаÑ\80аÑ\83"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr "Тегістеу түрі:"
+msgid "_File"
+msgstr "_Файл"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "Таңбашалар"
+msgid "_Edit"
+msgstr "Тү_зету"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "Тек таңбашалар"
+msgid "_Help"
+msgstr "_Көмек"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "Ð\9eÑ\80наÑ\82Ñ\83"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Ð\90Ñ\83Ñ\8bÑ\81Ñ\82Ñ\8bÑ\80Ñ\83 Ð±Ð°Ñ\82Ñ\8bÑ\80маÑ\81Ñ\8b"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Үлкен панель таңбашалары"
+msgid "Check Button"
+msgstr "Белгілеу батымасы"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr "Ð\9eÑ\80Ñ\82аÑ\88а"
+msgid "button"
+msgstr "баÑ\82Ñ\8bÑ\80ма"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "ТÑ\8bÑ\88Ò\9bан ÐºÑ\83Ñ\80Ñ\81оÑ\80Ñ\8b"
+msgid "Demo"
+msgstr "Ð\94емо"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr "Ешнәрсе"
+msgid "Page1"
+msgstr "Page1"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "Қалыпты терезелер:"
+msgid "Page2"
+msgstr "Page2"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "Басқа"
+msgid "Default font:"
+msgstr "Бастапқы қаріп:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "Page1"
+msgid "Widget"
+msgstr "Виджет"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "Page2"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr "Ағымдағы таңдалған интерфейс темасы түстер схемасын қолдамайды."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "Ð\9eÒ\9bиÒ\93алаÑ\80 Ð´Ñ\8bбÑ\8bÑ\81Ñ\82аÑ\80Ñ\8bн Ñ\96Ñ\81ке Ò\9bоÑ\81у"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "Ð\91апÑ\82алÒ\93ан Ñ\82Ò¯Ñ\81Ñ\82еÑ\80 Ñ\81Ñ\85емаÑ\81Ñ\8bн Ò\9bолдану"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "Пайдаланушы енгізуге жауап ретінде оқиғалар дыбыстарын ойнату"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Қалыпты терезелер:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "ТаңдалÒ\93ан ÐºÑ\83Ñ\80Ñ\81оÑ\80 Ñ\82емаÑ\81Ñ\8bн Ð°Ð»Ð´Ñ\8bн-ала Ò\9bаÑ\80аÑ\83"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "Ð\9cÓ\99Ñ\82Ñ\96н Ñ\82еÑ\80езелеÑ\80Ñ\96:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "Таңдалған таңбашалар темасын алдын-ала қарау"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Таңдалған нәрселер:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "Таңдалған интерфейс темасын алдын-ала қарау"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "Қалқымалы кеңестер:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
+msgid "Background"
+msgstr "Фон"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Ауыстыру батырмасы"
+msgid "Foreground"
+msgstr "Алдыңғы көрінісі"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "Өшіру"
+msgid "Color"
+msgstr "Түстер"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Ð\91аÑ\82Ñ\8bÑ\80малаÑ\80 Ñ\81иÑ\8fÒ\9bÑ\82Ñ\8b"
+msgid "Install"
+msgstr "Ð\9eÑ\80наÑ\82Ñ\83"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Сұхбаттар сияқты"
+msgid "Remove"
+msgstr "Өшіру"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Тарту таңбашалары сияқты"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "Таңдалған таңбашалар темасын алдын-ала қарау"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Ð\9cÓ\99зÑ\96Ñ\80 Ð½Ó\99Ñ\80Ñ\81елеÑ\80Ñ\96 Ñ\81иÑ\8fÒ\9bÑ\82Ñ\8b"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "ТаңбаÑ\88алаÑ\80"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "ТаңдалÒ\93ан Ð½Ó\99Ñ\80Ñ\81елеÑ\80:"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "ТаңдалÒ\93ан ÐºÑ\83Ñ\80Ñ\81оÑ\80 Ñ\82емаÑ\81Ñ\8bн Ð°Ð»Ð´Ñ\8bн-ала Ò\9bаÑ\80аÑ\83"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "Ð\9cÓ\99зÑ\96Ñ\80леÑ\80де Ñ\81Ñ\83Ñ\80еÑ\82Ñ\82еÑ\80дÑ\96 ÐºÓ©Ñ\80Ñ\81еÑ\82Ñ\83"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Ð\9aÑ\83Ñ\80Ñ\81оÑ\80лаÑ\80 Ó©Ð»Ñ\88емÑ\96"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "Ð\91аÑ\82Ñ\8bÑ\80малаÑ\80да Ñ\81Ñ\83Ñ\80еÑ\82Ñ\82еÑ\80дÑ\96 ÐºÓ©Ñ\80Ñ\81еÑ\82Ñ\83"
+msgid "Smaller"
+msgstr "Ð\9aÑ\96Ñ\88Ñ\96Ñ\80ек"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "Курсорлар өлшемі"
+msgid "Bigger"
+msgstr "Үлкенірек"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
-msgstr "Әлсіз"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
+"<b>Ескерту:</b> Қолданбалардың барлығы курсор темасын ауыстыруды жұмыс істеу "
+"кезінде қолдай бермейді. Өзгерістер сіз жүйеге келесі рет кіргенше дейін "
+"іске аспауы мүмкін."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Ð\9aÑ\96Ñ\88Ñ\96 Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»Ñ\8c Ñ\82аңбаÑ\88алары"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "ТÑ\8bÑ\88Ò\9bан ÐºÑ\83Ñ\80Ñ\81оры"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "Ð\9aÑ\96Ñ\88Ñ\96Ñ\80ек"
+msgid "Window Border"
+msgstr "ТеÑ\80езе Ñ\88егÑ\96"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
-msgstr "СÑ\83бпикÑ\81елÑ\8c Ð³ÐµÐ¾Ð¼ÐµÑ\82Ñ\80иÑ\8fÑ\81Ñ\8b:"
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "Ð\90нÑ\82иалиаÑ\81ингÑ\82Ñ\96 Ñ\96Ñ\81ке Ò\9bоÑ\81Ñ\83"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Мәтін таңбашалардың астында"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>Антиалиасинг</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Ð\9cÓ\99Ñ\82Ñ\96н Ñ\82аңбаÑ\88алаÑ\80дÑ\8bÒ£ Ò\9bаÑ\81Ñ\8bнда"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "ТегÑ\96Ñ\81Ñ\82еÑ\83дÑ\96 Ñ\96Ñ\81ке Ò\9bоÑ\81Ñ\83"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "Тек Ð¼Ó\99Ñ\82Ñ\96н"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "ТегÑ\96Ñ\81Ñ\82еÑ\83 Ñ\82Ò¯Ñ\80Ñ\96:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "Мәтін терезелері:"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Тегістеу</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "Ð\9fанелÑ\8c Ñ\82аңбаÑ\88аÑ\81Ñ\8b Ó©Ð»Ñ\88емÑ\96:"
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "СÑ\83бпикÑ\81елÑ\8c Ð³ÐµÐ¾Ð¼ÐµÑ\82Ñ\80иÑ\8fÑ\81Ñ\8b:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Саймандар панелінің стилі:"
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>Субпиксель геометриясы</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "Қалқымалы кеңестер:"
+msgid "Font"
+msgstr "Қаріп"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "Ð\91апÑ\82алÒ\93ан Ñ\82Ò¯Ñ\81Ñ\82еÑ\80 Ñ\81Ñ\85емаÑ\81Ñ\8bн Ò\9bолданÑ\83"
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "СаймандаÑ\80 Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»Ñ\96нÑ\96Ò£ Ñ\81Ñ\82илÑ\96:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr "VBGR"
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Панель таңбашасы өлшемі:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr "VRGB"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Батырмаларда суреттерді көрсету"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "Ð\92иджеÑ\82"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Ð\9cÓ\99зÑ\96Ñ\80леÑ\80де Ñ\81Ñ\83Ñ\80еÑ\82Ñ\82еÑ\80дÑ\96 ÐºÓ©Ñ\80Ñ\81еÑ\82Ñ\83"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "Терезе шегі"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>Интерфейс</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "Тү_зеÑ\82у"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Ð\9eÒ\9bиÒ\93алаÑ\80 Ð´Ñ\8bбÑ\8bÑ\81Ñ\82аÑ\80Ñ\8bн Ñ\96Ñ\81ке Ò\9bоÑ\81у"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "_Файл"
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "Пайдаланушы енгізуге жауап ретінде оқиғалар дыбыстарын ойнату"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "_Көмек"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Дыбыстар</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "баÑ\82Ñ\8bÑ\80ма"
+msgid "Other"
+msgstr "Ð\91аÑ\81Ò\9bа"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
@@ -316,4 +321,3 @@ msgstr "Таңбашалар темасын таңдаңыз"
 #: ../src/utils.c:224
 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Таңбашалар темасы)"
-
index 7cc0134..c7b2398 100644 (file)
--- a/po/lg.po
+++ b/po/lg.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lxappearance 0.5.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-07-22 23:21+0200\n"
 "Last-Translator: kizito <kbirabwa@yahoo.co.uk>\n"
 "Language-Team: Luganda <kbirabwa@yahoo.co.uk>\n"
@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Tegeka eby'endabika n'enneyisa"
 
@@ -40,280 +40,280 @@ msgid "translator-credits"
 msgstr "Kizito Birabwa <kbirabwa@yahoo.co.uk>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr "<b>Okuseeteeza</b>"
+msgid "Icons only"
+msgstr "Bufaananyi bwokka nga tekuli bigambo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>Eby'endabika y'olubaawo lw'ebiyamba</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Bigambo byokka"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>Hinti</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Bigambo wansi w'obufaananyi"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b>Genderera:</b> Ng'okyusizza mu ndabika y'akasonga, puloguramu ezimu "
-"zisigala zikozesa endabika enkadde okutuusa lw'oddamu okuzitandika oba "
-"lw'otandika olutuula olupya."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Bigambo wabbali w'obufaananyi"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Maloboozi</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Ng'obw'oku menyu"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr "<b>Entereeza y'obutundu bwa pikiseli</b>"
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Butono"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Bunene"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "Bwaliriro"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Ng'obw'oku mapeesa"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Yongera bunene"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Ng'obutambizika"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "Ppeesa ery'akasaze"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Ng'obw'omu buboozi"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "Langi"
+msgid "None"
+msgstr "Waleme okuba"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr ""
-"Ekika ky'obutundu bw'awakolerwa ky'olonze tekikolagana na kukyusa olulyo lwa "
-"langi za kyo."
+msgid "Slight"
+msgstr "Katono"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "Bwa wakkati"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "Enkula y'ennukuta eya bulijjo:"
+msgid "Full"
+msgstr "Nzijjuvu"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Kulagako"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr "Wabewo okugyamu aliyasi"
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr "Wabewo hinti"
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "Nkula y'ennukuta"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Bwanjo"
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "Nzijjuvu"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "Endabika y'obutundu bw'awakolerwa obw'olulyo olwo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
-msgid "Hinting style: "
-msgstr "Kika kya hinti: "
+msgid "_File"
+msgstr "_Fayiro"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
-msgid "Icon Theme"
-msgstr "Lulyo lw'obufaananyi"
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Kyusa"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
-msgid "Icons only"
-msgstr "Bufaananyi bwokka nga tekuli bigambo"
+msgid "_Help"
+msgstr "_Nyamba"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
-msgid "Install"
-msgstr "Kozes'olwo"
+msgid "Radio Button"
+msgstr "Ppeesa lya kiradiyo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
-msgid "Large toolbar icon"
-msgstr "Bunene"
+msgid "Check Button"
+msgstr "Ppeesa ery'akasaze"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
-msgid "Medium"
-msgstr "Bwa wakkati"
+msgid "button"
+msgstr "ppeesa"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
-msgid "Mouse Cursor"
-msgstr "Akasonga"
+msgid "Demo"
+msgstr "Kulagako"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
-msgid "None"
-msgstr "Waleme okuba"
+msgid "Page1"
+msgstr "Oludda 1"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
-msgid "Normal windows:"
-msgstr "Madirisa ga bulijjo:"
+msgid "Page2"
+msgstr "Oludda 2"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
-msgid "Other"
-msgstr "Birala"
+msgid "Default font:"
+msgstr "Enkula y'ennukuta eya bulijjo:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
-msgid "Page1"
-msgstr "Oludda 1"
+msgid "Widget"
+msgstr "Butundu bw'awakolerwa"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
-msgid "Page2"
-msgstr "Oludda 2"
+msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
+msgstr ""
+"Ekika ky'obutundu bw'awakolerwa ky'olonze tekikolagana na kukyusa olulyo lwa "
+"langi za kyo."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
-msgid "Play event sounds"
-msgstr "Vugisa amalaboozi agalaga nti waliwo ekiguddewo"
+msgid "Use customized color scheme"
+msgstr "Weyiyize olulyo lwa langi"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
-msgid "Play event sounds as feedback to user input"
-msgstr "vugisa malaboozi omukozesa nga alina by'ayingiza"
+msgid "Normal windows:"
+msgstr "Madirisa ga bulijjo:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
-msgid "Preview of the selected cursor theme"
-msgstr "Endabika y'obusonga obw'omu lulyo olwo"
+msgid "Text windows:"
+msgstr "Amadirisa agalaga ebigambo:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
-msgid "Preview of the selected icon theme"
-msgstr "Endabika y'obufaananyi obw'omu lulyo olwo"
+msgid "Selected items:"
+msgstr "Ebirondedwa:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
-msgid "Preview of the selected widget style"
-msgstr "Endabika y'obutundu bw'awakolerwa obw'olulyo olwo"
+msgid "Tooltips:"
+msgstr "Ebigambo eby'okuwa amagezi:"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
-msgid "RGB"
-msgstr "RGB"
+msgid "Background"
+msgstr "Bwaliriro"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
-msgid "Radio Button"
-msgstr "Ppeesa lya kiradiyo"
+msgid "Foreground"
+msgstr "Bwanjo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
-msgid "Remove"
-msgstr "Luggyemu"
+msgid "Color"
+msgstr "Langi"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
-msgid "Same as buttons"
-msgstr "Ng'obw'oku mapeesa"
+msgid "Install"
+msgstr "Kozes'olwo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
-msgid "Same as dialogs"
-msgstr "Ng'obw'omu buboozi"
+msgid "Remove"
+msgstr "Luggyemu"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
-msgid "Same as drag icons"
-msgstr "Ng'obutambizika"
+msgid "Preview of the selected icon theme"
+msgstr "Endabika y'obufaananyi obw'omu lulyo olwo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
-msgid "Same as menu items"
-msgstr "Ng'obw'oku menyu"
+msgid "Icon Theme"
+msgstr "Lulyo lw'obufaananyi"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
-msgid "Selected items:"
-msgstr "Ebirondedwa:"
+msgid "Preview of the selected cursor theme"
+msgstr "Endabika y'obusonga obw'omu lulyo olwo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
-msgid "Show images in menus"
-msgstr "Menyu zibeko n'obufaananyi"
+msgid "Size of cursors"
+msgstr "Bunene bw'obusonga"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
-msgid "Show images on buttons"
-msgstr "Amapeesa gabeko obufaananyi"
+msgid "Smaller"
+msgstr "Kendeeza"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
-msgid "Size of cursors"
-msgstr "Bunene bw'obusonga"
+msgid "Bigger"
+msgstr "Yongera bunene"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
-msgid "Slight"
-msgstr "Katono"
+msgid ""
+"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
+"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
+"applications till next login."
+msgstr ""
+"<b>Genderera:</b> Ng'okyusizza mu ndabika y'akasonga, puloguramu ezimu "
+"zisigala zikozesa endabika enkadde okutuusa lw'oddamu okuzitandika oba "
+"lw'otandika olutuula olupya."
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
-msgid "Small toolbar icon"
-msgstr "Butono"
+msgid "Mouse Cursor"
+msgstr "Akasonga"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
-msgid "Smaller"
-msgstr "Kendeeza"
+msgid "Window Border"
+msgstr "Olukoloboze olwetoolola ddirisa"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
-msgid "Sub-pixel geometry: "
-msgstr "Entereeza y'obutundu bwa pikiseli: "
+msgid "Enable antialising"
+msgstr "Wabewo okugyamu aliyasi"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
-msgid "Text below icons"
-msgstr "Bigambo wansi w'obufaananyi"
+msgid "<b>Antialising</b>"
+msgstr "<b>Okuseeteeza</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
-msgid "Text beside icons"
-msgstr "Bigambo wabbali w'obufaananyi"
+msgid "Enable hinting"
+msgstr "Wabewo hinti"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
-msgid "Text only"
-msgstr "Bigambo byokka"
+msgid "Hinting style: "
+msgstr "Kika kya hinti: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
-msgid "Text windows:"
-msgstr "Amadirisa agalaga ebigambo:"
+msgid "<b>Hinting</b>"
+msgstr "<b>Hinti</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
-msgid "Toolbar Icon Size: "
-msgstr "Bunene bw'obufaanayi: "
+msgid "Sub-pixel geometry: "
+msgstr "Entereeza y'obutundu bwa pikiseli: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
-msgid "Toolbar Style: "
-msgstr "Musono: "
+msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
+msgstr "<b>Entereeza y'obutundu bwa pikiseli</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
-msgid "Tooltips:"
-msgstr "Ebigambo eby'okuwa amagezi:"
+msgid "Font"
+msgstr "Nkula y'ennukuta"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
-msgid "Use customized color scheme"
-msgstr "Weyiyize olulyo lwa langi"
+msgid "Toolbar Style: "
+msgstr "Musono: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
-msgid "VBGR"
-msgstr "VBGR"
+msgid "Toolbar Icon Size: "
+msgstr "Bunene bw'obufaanayi: "
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
-msgid "VRGB"
-msgstr "VRGB"
+msgid "Show images on buttons"
+msgstr "Amapeesa gabeko obufaananyi"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
-msgid "Widget"
-msgstr "Butundu bw'awakolerwa"
+msgid "Show images in menus"
+msgstr "Menyu zibeko n'obufaananyi"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
-msgid "Window Border"
-msgstr "Olukoloboze olwetoolola ddirisa"
+msgid "<b>GUI Options</b>"
+msgstr "<b>Eby'endabika y'olubaawo lw'ebiyamba</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Kyusa"
+msgid "Play event sounds"
+msgstr "Vugisa amalaboozi agalaga nti waliwo ekiguddewo"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
-msgid "_File"
-msgstr "_Fayiro"
+msgid "Play event sounds as feedback to user input"
+msgstr "vugisa malaboozi omukozesa nga alina by'ayingiza"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
-msgid "_Help"
-msgstr "_Nyamba"
+msgid "<b>Sound Effect</b>"
+msgstr "<b>Maloboozi</b>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
-msgid "button"
-msgstr "ppeesa"
+msgid "Other"
+msgstr "Birala"
 
 #: ../src/utils.c:217
 msgid "Select an icon theme"
index 4c0772b..6d4d00d 100644 (file)
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-29 16:48+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-05-20 16:27+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-05-17 09:09+0200\n"
 "Last-Translator: Algimantas <margevicius.algimantas@mail.ru>\n"
 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@@ -15,11 +15,11 @@ msgstr ""
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n%"
-"100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && (n"
+"%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
 
-#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
 msgid "Customize Look and Feel"
 msgstr "Derinti išvaizdą"
 
@@ -43,278 +43,278 @@ msgstr ""
 "Algimantas Margevičius <margevicius.algimantas@gmail.com>"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
-msgid "<b>Antialising</b>"
-msgstr "<b>Glotninimas</b>"
+msgid "Icons only"
+msgstr "Tik piktogramos"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
-msgid "<b>GUI Options</b>"
-msgstr "<b>GUI nusatymai</b>"
+msgid "Text only"
+msgstr "Tik tekstas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
-msgid "<b>Hinting</b>"
-msgstr "<b>Taškinė korekcija</b>"
+msgid "Text below icons"
+msgstr "Tekstas po piktogramomis"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
-msgid ""
-"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
-"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
-"applications till next login."
-msgstr ""
-"<b>Pastaba:</b> ne visos programos palaiko žymeklio temos pakeitimą jų "
-"veikimo metu. Jūsų nustatymai gali nepasikeisti, kol neprisijungsite prie "
-"sistemos iš naujo."
+msgid "Text beside icons"
+msgstr "Tekstas šalia piktogramų"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
-msgid "<b>Sound Effect</b>"
-msgstr "<b>Garso efektas</b>"
+msgid "Same as menu items"
+msgstr "Taip kaip meniu elementai"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
-msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
-msgstr "<b>Popikselinis glotninimas</b>"
+msgid "Small toolbar icon"
+msgstr "Maža įrankių juostos piktograma"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
-msgid "BGR"
-msgstr "BGR"
+msgid "Large toolbar icon"
+msgstr "Didelė įrankių juostos piktograma"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
-msgid "Background"
-msgstr "Fonas"
+msgid "Same as buttons"
+msgstr "Taip kaip mygtukai"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
-msgid "Bigger"
-msgstr "Didesnis"
+msgid "Same as drag icons"
+msgstr "Taip kaip vilkimo piktogramos"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
-msgid "Check Button"
-msgstr "Žymimasis langelis"
+msgid "Same as dialogs"
+msgstr "Taip kaip dialogai"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
-msgid "Color"
-msgstr "Spalva"
+msgid "None"
+msgstr "Joks"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
-msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
-msgstr "Jūsų pasirinkta tema nepalaiko šios spalvų schemos."
+msgid "Slight"
+msgstr "Lengvas"
+
+#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
+msgid "Medium"
+msgstr "Vidutinis"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
-msgid "Default font:"
-msgstr "Numatytasis šriftas:"
+msgid "Full"
+msgstr "Pilnas"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
-msgid "Demo"
-msgstr "Demonstracija"
+msgid "RGB"
+msgstr "RGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
-msgid "Enable antialising"
-msgstr "Įjungti glotninimą"
+msgid "BGR"
+msgstr "BGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
-msgid "Enable hinting"
-msgstr "Įjungti taškinę korekciją"
+msgid "VRGB"
+msgstr "VRGB"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
-msgid "Font"
-msgstr "Šriftas"
-
-#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
-msgid "Foreground"
-msgstr "Priekis"
+msgid "VBGR"
+msgstr "VBGR"
 
 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
-msgid "Full"
-msgstr "Pilnas"
+msgid "Preview of the selected widget style"
+msgstr "Išbandyti pasirinktą darbastalio temą"