[l10n] Adding uncommitted changes
[lxde/lxappearance.git] / po / tr.po
1 # Turkish translation of Lxappearance
2 # Copyright (C) 2010
3 # This file is distributed under the same license as the lxappearance package.
4 # Mehmet Gülmen <memetgulmen@gmail.com>, 2010.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: 0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-10-29 16:12+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-03-10 19:30+0200\n"
12 "Last-Translator: alpertekinalp <alper.tekinalp@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: tr <tr@li.org>\n"
14 "Language: tr\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
20 "X-Poedit-Country: TURKEY\n"
21
22 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
23 msgid "Customize Look and Feel"
24 msgstr "Görünümü Özelleştir"
25
26 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28 msgstr "Masaüstünüzün ve uygulamaların görünümünü özelleştirir."
29
30 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
31 msgid "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
32 msgstr "Telif Hakkı (C) 2010 LXDE Projesi"
33
34 #: ../data/ui/about.glade.in.h:2
35 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
36 msgstr "Masaüstünüzün Görünümünü Özelleştirin"
37
38 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
39 #: ../data/ui/about.glade.in.h:4
40 msgid "translator-credits"
41 msgstr "Mehmet Gülmen memetgulmen@gmail.com"
42
43 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
44 msgid "<b>GUI Options</b>"
45 msgstr "<b>Grafik Arayüz Tercihleri</b>"
46
47 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
48 msgid ""
49 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
50 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
51 "applications till next login."
52 msgstr ""
53 "<b>Not:</b> Bütün masaüstü uygulamaları imleç temasının anında değişmesini "
54 "desteklemez. Yani burada yaptığınız değişikliğin tamamen uygulanması için "
55 "bir sonraki oturumu beklemeniz gerekebilir."
56
57 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
58 msgid "<b>Sound Effect</b>"
59 msgstr "<b>Ses Efektleri</b>"
60
61 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
62 msgid "Background"
63 msgstr "Arkaplan"
64
65 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
66 msgid "Bigger"
67 msgstr "Daha Büyük"
68
69 # Serbest çeviri. "Check Button"dan kasıt Türkçe'de onay kutusu olarak geçen, birden fazlası tıklanabilen kare kutu.
70 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
71 msgid "Check Button"
72 msgstr "Onay Kutusu"
73
74 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
75 msgid "Color"
76 msgstr "Renk"
77
78 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
79 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
80 msgstr "Renk teması şu an seçilmiş olan widget teması ile uyumlu değil."
81
82 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
83 msgid "Default font:"
84 msgstr "Varsayılan yazıtipi:"
85
86 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
87 msgid "Demo"
88 msgstr "Demo"
89
90 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
91 msgid "Foreground"
92 msgstr "Ön plan"
93
94 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
95 msgid "Icon Theme"
96 msgstr "Simge teması"
97
98 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14
99 msgid "Icons only"
100 msgstr "Sadece simgeler"
101
102 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
103 msgid "Install"
104 msgstr "Kur"
105
106 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
107 msgid "Large toolbar icon"
108 msgstr "Büyük araç çubuğu simgesi"
109
110 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
111 msgid "Mouse Cursor"
112 msgstr "Fare İmleci"
113
114 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
115 msgid "Normal windows:"
116 msgstr "Normal pencereler:"
117
118 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
119 msgid "Other"
120 msgstr "Diğer"
121
122 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
123 msgid "Page1"
124 msgstr "Sayfa1"
125
126 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
127 msgid "Page2"
128 msgstr "Sayfa2"
129
130 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
131 msgid "Play event sounds"
132 msgstr "Olay seslerini çal"
133
134 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
135 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
136 msgstr "Kulanıcı girdilerine karşılık olarak olay seslerini oynat"
137
138 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
139 msgid "Preview of the selected cursor theme"
140 msgstr "Seçilen imleç temasını önizle"
141
142 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
143 msgid "Preview of the selected icon theme"
144 msgstr "Seçilen simge temasını önizle"
145
146 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
147 msgid "Preview of the selected widget style"
148 msgstr "Seçilen widget temasının önizlemesi"
149
150 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
151 msgid "Radio Button"
152 msgstr "Seçenek Düğmesi"
153
154 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
155 msgid "Remove"
156 msgstr "Kaldır"
157
158 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
159 msgid "Same as buttons"
160 msgstr "Düğmelerin aynısı"
161
162 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
163 msgid "Same as dialogs"
164 msgstr "Diyalogların aynısı"
165
166 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
167 msgid "Same as drag icons"
168 msgstr "Sürükleme simgelerinin aynısı"
169
170 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
171 msgid "Same as menu items"
172 msgstr "Menü öğelerinin aynısı"
173
174 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
175 msgid "Selected items:"
176 msgstr "Seçilen Öğeler"
177
178 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
179 msgid "Show images in menus"
180 msgstr "Menülerde resimleri göster"
181
182 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
183 msgid "Show images on buttons"
184 msgstr "Düğmelerde resimleri göster"
185
186 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
187 msgid "Size of cursors"
188 msgstr "İmleç boyutu"
189
190 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
191 msgid "Small toolbar icon"
192 msgstr "Küçük araç çubuğu simgesi"
193
194 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
195 msgid "Smaller"
196 msgstr "Daha Küçük"
197
198 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
199 msgid "Text below icons"
200 msgstr "Simge altında metin"
201
202 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
203 msgid "Text beside icons"
204 msgstr "Simge yanında metin"
205
206 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
207 msgid "Text only"
208 msgstr "Sadece metin"
209
210 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
211 msgid "Text windows:"
212 msgstr "Metin pencereleri:"
213
214 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
215 msgid "Toolbar Icon Size:"
216 msgstr "Araç Çubuğu Simge Boyutu:"
217
218 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
219 msgid "Toolbar Style:"
220 msgstr "Araç Çubuğu Stili"
221
222 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
223 msgid "Tooltips:"
224 msgstr "İpuçları:"
225
226 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
227 msgid "Use customized color scheme"
228 msgstr "Değiştirilmiş renk şemasını kullan"
229
230 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
231 msgid "Widget"
232 msgstr "Widget"
233
234 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
235 msgid "Window Border"
236 msgstr "Pencere Kenarı"
237
238 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
239 msgid "_Edit"
240 msgstr "_Düzenle"
241
242 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
243 msgid "_File"
244 msgstr "D_osya"
245
246 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
247 msgid "_Help"
248 msgstr "_Yardım"
249
250 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
251 msgid "button"
252 msgstr "düğme"
253
254 #: ../src/utils.c:212
255 msgid "Select an icon theme"
256 msgstr "Bir simge teması seç"
257
258 #: ../src/utils.c:219
259 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
260 msgstr "*tar.gz, *tar.bz2 (Simge Teması)"