f19ca11e78bad58a25823a74c3c6e62ec7c8ed29
[lxde/lxappearance.git] / po / tr.po
1 # Turkish translation of Lxappearance
2 # Copyright (C) 2010
3 # This file is distributed under the same license as the lxappearance package.
4 # Mehmet Gülmen <memetgulmen@gmail.com>, 2010.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: 0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2010-10-29 16:12+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: \n"
12 "Last-Translator: Mehmet Gülmen <memetgulmen@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: tr <tr@li.org>\n"
14 "Language: \n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Poedit-Country: TURKEY\n"
19
20 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
21 msgid "Customize Look and Feel"
22 msgstr "Görünümü Özelleştir"
23
24 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
25 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
26 msgstr "Masaüstünüzün ve uygulamaların görünümünü özelleştirir."
27
28 #: ../data/ui/about.glade.in.h:1
29 msgid "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
30 msgstr "Telif Hakkı (C) 2010 LXDE Projesi"
31
32 #: ../data/ui/about.glade.in.h:2
33 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
34 msgstr "Masaüstünüzün Görünümünü Özelleştirin"
35
36 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
37 #: ../data/ui/about.glade.in.h:4
38 msgid "translator-credits"
39 msgstr "Mehmet Gülmen memetgulmen@gmail.com"
40
41 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
42 msgid "<b>GUI Options</b>"
43 msgstr "<b>Grafik Arayüz Tercihleri</b>"
44
45 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
46 msgid ""
47 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
48 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
49 "applications till next login."
50 msgstr ""
51 "<b>Not:</b> Bütün masaüstü uygulamaları imleç temasının anında değişmesini "
52 "desteklemez. Yani burada yaptığınız değişikliğin tamamen uygulanması için "
53 "bir sonraki oturumu beklemeniz gerekebilir."
54
55 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
56 msgid "<b>Sound Effect</b>"
57 msgstr "<b>Ses Efektleri</b>"
58
59 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
60 msgid "Background"
61 msgstr "Arkaplan"
62
63 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
64 msgid "Bigger"
65 msgstr "Daha Büyük"
66
67 # Serbest çeviri. "Check Button"dan kasıt Türkçe'de onay kutusu olarak geçen, birden fazlası tıklanabilen kare kutu.
68 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
69 msgid "Check Button"
70 msgstr "Onay Kutusu"
71
72 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
73 msgid "Color"
74 msgstr "Renk"
75
76 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
77 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
78 msgstr "Renk teması şu an seçilmiş olan widget teması ile uyumlu değil."
79
80 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
81 msgid "Default font:"
82 msgstr "Varsayılan yazıtipi:"
83
84 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
85 msgid "Demo"
86 msgstr "Demo"
87
88 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
89 msgid "Foreground"
90 msgstr "Ön plan"
91
92 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
93 msgid "Icon Theme"
94 msgstr "Simge teması"
95
96 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14
97 msgid "Icons only"
98 msgstr "Sadece simgeler"
99
100 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
101 msgid "Install"
102 msgstr "Kur"
103
104 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
105 msgid "Large toolbar icon"
106 msgstr "Büyük araç çubuğu simgesi"
107
108 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
109 msgid "Mouse Cursor"
110 msgstr "Fare İmleci"
111
112 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
113 msgid "Normal windows:"
114 msgstr "Normal pencereler:"
115
116 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
117 msgid "Other"
118 msgstr "Diğer"
119
120 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
121 msgid "Page1"
122 msgstr "Sayfa1"
123
124 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
125 msgid "Page2"
126 msgstr "Sayfa2"
127
128 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
129 msgid "Play event sounds"
130 msgstr "Olay seslerini çal"
131
132 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
133 #, fuzzy
134 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
135 msgstr "olay seslerini kullanıcı girdilerine karşılık olarak çal"
136
137 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
138 msgid "Preview of the selected cursor theme"
139 msgstr "Seçilen imleç temasını önizle"
140
141 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
142 msgid "Preview of the selected icon theme"
143 msgstr "Seçilen simge temasını önizle"
144
145 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
146 msgid "Preview of the selected widget style"
147 msgstr "Seçilen widget temasının önizlemesi"
148
149 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
150 msgid "Radio Button"
151 msgstr "Seçenek Düğmesi"
152
153 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
154 msgid "Remove"
155 msgstr "Kaldır"
156
157 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
158 msgid "Same as buttons"
159 msgstr "Düğmelerin aynısı"
160
161 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
162 msgid "Same as dialogs"
163 msgstr "Diyalogların aynısı"
164
165 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
166 msgid "Same as drag icons"
167 msgstr "Sürükleme simgelerinin aynısı"
168
169 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
170 msgid "Same as menu items"
171 msgstr "Menü öğelerinin aynısı"
172
173 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
174 msgid "Selected items:"
175 msgstr "Seçilen Öğeler"
176
177 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
178 msgid "Show images in menus"
179 msgstr "Menülerde resimleri göster"
180
181 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
182 msgid "Show images on buttons"
183 msgstr "Düğmelerde resimleri göster"
184
185 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
186 msgid "Size of cursors"
187 msgstr "İmleç boyutu"
188
189 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
190 msgid "Small toolbar icon"
191 msgstr "Küçük araç çubuğu simgesi"
192
193 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
194 msgid "Smaller"
195 msgstr "Daha Küçük"
196
197 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
198 msgid "Text below icons"
199 msgstr "Simge altında metin"
200
201 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
202 msgid "Text beside icons"
203 msgstr "Simge yanında metin"
204
205 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
206 msgid "Text only"
207 msgstr "Sadece metin"
208
209 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
210 msgid "Text windows:"
211 msgstr "Metin pencereleri:"
212
213 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
214 #, fuzzy
215 msgid "Toolbar Icon Size:"
216 msgstr "Araç Çubuğu Simge Boyutu:"
217
218 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
219 #, fuzzy
220 msgid "Toolbar Style:"
221 msgstr "Araç Çubuğu Stili"
222
223 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
224 msgid "Tooltips:"
225 msgstr "İpuçları:"
226
227 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
228 msgid "Use customized color scheme"
229 msgstr "Değiştirilmiş renk şemasını kullan"
230
231 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
232 msgid "Widget"
233 msgstr "Widget"
234
235 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
236 msgid "Window Border"
237 msgstr "Pencere Kenarı"
238
239 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
240 msgid "_Edit"
241 msgstr "_Düzenle"
242
243 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
244 msgid "_File"
245 msgstr "D_osya"
246
247 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
248 msgid "_Help"
249 msgstr "_Yardım"
250
251 #: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
252 msgid "button"
253 msgstr "düğme"
254
255 #: ../src/utils.c:212
256 msgid "Select an icon theme"
257 msgstr "Bir simge teması seç"
258
259 #: ../src/utils.c:219
260 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
261 msgstr "*tar.gz, *tar.bz2 (Simge Teması)"