5ffdf334ab69dc7002abedea77ce3d55cd69179c
[lxde/lxappearance.git] / po / sv.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-07-22 17:15+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2011-06-08 12:45+0200\n"
12 "Last-Translator: Martin <brother@bsnet.se>\n"
13 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14 "Language: sv\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
20
21 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
22 msgid "Customize Look and Feel"
23 msgstr "Hantera utseende och beteende"
24
25 #: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
26 msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
27 msgstr "Hanterar utseende och beteende för skrivbordsmiljö och program"
28
29 #: ../data/ui/about.ui.in.h:1
30 msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
31 msgstr "Copyright © 2011 LXDE Project"
32
33 #: ../data/ui/about.ui.in.h:2
34 msgid "Customizes look and feel of your desktop"
35 msgstr "Hanterar utseende och beteende för din skrivbordsmiljö"
36
37 #. Please replace this line with your own names, one name per line.
38 #: ../data/ui/about.ui.in.h:4
39 msgid "translator-credits"
40 msgstr ""
41 "Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
42 "\n"
43 "Fel på översättningen? Kontakta då tp-sv@listor.tp-sv.se med dina "
44 "kommentarer!"
45
46 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
47 msgid "<b>Antialising</b>"
48 msgstr "<b>Kantutjämning</b>"
49
50 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
51 msgid "<b>GUI Options</b>"
52 msgstr "<b>GUI-alternativ</b>"
53
54 # hinting är oöversatt även i gimp. fackterm?
55 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
56 msgid "<b>Hinting</b>"
57 msgstr "<b>Hinting</b>"
58
59 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
60 msgid ""
61 "<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
62 "theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
63 "applications till next login."
64 msgstr ""
65 "<b>OBS!</b> Alla skrivbordsprogram har inte stöd för att byta tema för "
66 "muspekaren under drift. Vissa ändringar här slår därför igenom först nästa "
67 "gång du loggar in."
68
69 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
70 msgid "<b>Sound Effect</b>"
71 msgstr "<b>Ljudeffekt</b>"
72
73 # den här översättningen är jag inte särdeles stolt över //brother
74 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
75 msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
76 msgstr "<b>Subpixel-geometri</b>"
77
78 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
79 msgid "BGR"
80 msgstr "BGR"
81
82 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
83 msgid "Background"
84 msgstr "Bakgrund"
85
86 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
87 msgid "Bigger"
88 msgstr "Större"
89
90 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
91 msgid "Check Button"
92 msgstr "Kryssruta"
93
94 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
95 msgid "Color"
96 msgstr "Färg"
97
98 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
99 msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
100 msgstr "Färgchemat stöds inte av widget-temat som är valt."
101
102 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
103 msgid "Default font:"
104 msgstr "Standardteckensnitt:"
105
106 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
107 msgid "Demo"
108 msgstr "Demo"
109
110 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
111 msgid "Enable antialising"
112 msgstr "Aktivera kantutjämning"
113
114 # hinting är oöversatt i gimp också. facterm?
115 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
116 msgid "Enable hinting"
117 msgstr "Aktivera hinting"
118
119 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
120 msgid "Font"
121 msgstr "Teckensnitt"
122
123 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
124 msgid "Foreground"
125 msgstr "Förgrund"
126
127 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
128 msgid "Full"
129 msgstr "Komplett"
130
131 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
132 msgid "Hinting style: "
133 msgstr "Hinting-typ: "
134
135 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
136 msgid "Icon Theme"
137 msgstr "Ikontema"
138
139 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
140 msgid "Icons only"
141 msgstr "Bara ikoner"
142
143 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
144 msgid "Install"
145 msgstr "Installera"
146
147 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
148 msgid "Large toolbar icon"
149 msgstr "Stor ikon i vertygsfält"
150
151 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
152 msgid "Medium"
153 msgstr "Mellan"
154
155 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
156 msgid "Mouse Cursor"
157 msgstr "Muspekare"
158
159 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
160 msgid "None"
161 msgstr "Ingen"
162
163 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
164 msgid "Normal windows:"
165 msgstr "Normalt fönster:"
166
167 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
168 msgid "Other"
169 msgstr "Annat"
170
171 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
172 msgid "Page1"
173 msgstr "Sida 1"
174
175 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
176 msgid "Page2"
177 msgstr "Sida 2"
178
179 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
180 msgid "Play event sounds"
181 msgstr "Spela händelseljud"
182
183 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
184 #, fuzzy
185 msgid "Play event sounds as feedback to user input"
186 msgstr "spela händelseljud som återkoppling till användarens inmatning"
187
188 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
189 msgid "Preview of the selected cursor theme"
190 msgstr "Förhandsgranska valt muspekartema"
191
192 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
193 msgid "Preview of the selected icon theme"
194 msgstr "Förhandsgranska valt ikontema"
195
196 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
197 msgid "Preview of the selected widget style"
198 msgstr "Förhandsvisning av aktuell widget-stil"
199
200 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
201 msgid "RGB"
202 msgstr "RGB"
203
204 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
205 msgid "Radio Button"
206 msgstr "Radioknapp"
207
208 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
209 msgid "Remove"
210 msgstr "Ta bort"
211
212 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
213 msgid "Same as buttons"
214 msgstr "Samma som knappar"
215
216 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
217 msgid "Same as dialogs"
218 msgstr "Samma som informationsrutor"
219
220 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
221 msgid "Same as drag icons"
222 msgstr "Samma som flyttikoner"
223
224 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
225 msgid "Same as menu items"
226 msgstr "Samma som menyalternativ"
227
228 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
229 msgid "Selected items:"
230 msgstr "Valda alternativ:"
231
232 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
233 msgid "Show images in menus"
234 msgstr "Visa bilder i menyer"
235
236 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
237 msgid "Show images on buttons"
238 msgstr "Visa bilder på knappar"
239
240 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
241 msgid "Size of cursors"
242 msgstr "Storlek på pekare"
243
244 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
245 msgid "Slight"
246 msgstr "Lite"
247
248 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
249 msgid "Small toolbar icon"
250 msgstr "Liten ikon i vertygsfält"
251
252 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
253 msgid "Smaller"
254 msgstr "Mindre"
255
256 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
257 msgid "Sub-pixel geometry: "
258 msgstr "Subpixel-geometri: "
259
260 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
261 msgid "Text below icons"
262 msgstr "Text under ikoner"
263
264 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
265 msgid "Text beside icons"
266 msgstr "Text brevid ikoner"
267
268 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
269 msgid "Text only"
270 msgstr "Bara text"
271
272 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
273 msgid "Text windows:"
274 msgstr "Textfönster:"
275
276 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
277 msgid "Toolbar Icon Size: "
278 msgstr "Storlek på ikoner i verktygsfältet: "
279
280 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
281 msgid "Toolbar Style: "
282 msgstr "Verktygsfältets stil: "
283
284 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
285 msgid "Tooltips:"
286 msgstr "Verktygstips:"
287
288 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
289 msgid "Use customized color scheme"
290 msgstr "Använd anpassat färgschema"
291
292 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
293 msgid "VBGR"
294 msgstr "VBGR"
295
296 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
297 msgid "VRGB"
298 msgstr "VRGB"
299
300 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
301 msgid "Widget"
302 msgstr "Widget"
303
304 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
305 msgid "Window Border"
306 msgstr "Fönsterkant"
307
308 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
309 msgid "_Edit"
310 msgstr "_Redigera"
311
312 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
313 msgid "_File"
314 msgstr "_Arkiv"
315
316 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
317 msgid "_Help"
318 msgstr "_Hjälp"
319
320 #: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
321 msgid "button"
322 msgstr "knapp"
323
324 #: ../src/utils.c:217
325 msgid "Select an icon theme"
326 msgstr "Välj ikontema"
327
328 #: ../src/utils.c:224
329 msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
330 msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Ikontema)"