Automatic commit from Pootle 2.7.0a1
[lxde/lxappearance.git] / po / sv.po
CommitLineData
5bbd862d
MBP
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6dcf9f48 10"POT-Creation-Date: 2014-10-14 18:23+0300\n"
9d71c696 11"PO-Revision-Date: 2013-12-20 12:11+0000\n"
5bbd862d
MBP
12"Last-Translator: Martin <brother@bsnet.se>\n"
13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14"Language: sv\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
9d71c696 19"X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
20"X-POOTLE-MTIME: 1387541468.0\n"
6d58f550
LP
21"X-Pootle-Path: /sv/lxappearance/po/sv.po\n"
22"X-Pootle-Revision: 0\n"
5bbd862d 23
6dcf9f48 24#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
5bbd862d
MBP
25msgid "Customize Look and Feel"
26msgstr "Hantera utseende och beteende"
27
28#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
29msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
30msgstr "Hanterar utseende och beteende för skrivbordsmiljö och program"
31
6dcf9f48
AG
32#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:3
33msgid "windows;preferences;settings;theme;style;appearance;"
34msgstr ""
35
36#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
37#, fuzzy
38msgid "Copyright (C) 2008-2014 LXDE Project"
f3ac548f 39msgstr "Copyright © 2011 LXDE Project"
5bbd862d 40
6dcf9f48 41#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
5bbd862d
MBP
42msgid "Customizes look and feel of your desktop"
43msgstr "Hanterar utseende och beteende för din skrivbordsmiljö"
44
45#. Please replace this line with your own names, one name per line.
6dcf9f48 46#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
5bbd862d
MBP
47msgid "translator-credits"
48msgstr ""
49"Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
50"\n"
51"Fel på översättningen? Kontakta då tp-sv@listor.tp-sv.se med dina "
52"kommentarer!"
53
6dcf9f48 54#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
7978ca15
MB
55msgid "Preview of the selected widget style"
56msgstr "Förhandsvisning av aktuell widget-stil"
5b0f6f6c 57
6dcf9f48 58#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
7978ca15
MB
59msgid "_File"
60msgstr "_Arkiv"
5b0f6f6c 61
6dcf9f48 62#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
7978ca15
MB
63msgid "_Edit"
64msgstr "_Redigera"
5bbd862d 65
6dcf9f48 66#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
7978ca15
MB
67msgid "_Help"
68msgstr "_Hjälp"
5bbd862d 69
6dcf9f48 70#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
7978ca15
MB
71msgid "Radio Button"
72msgstr "Radioknapp"
5bbd862d 73
6dcf9f48 74#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
7978ca15
MB
75msgid "Check Button"
76msgstr "Kryssruta"
5bbd862d 77
6dcf9f48 78#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
7978ca15
MB
79msgid "button"
80msgstr "knapp"
5b0f6f6c 81
6dcf9f48 82#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
7978ca15
MB
83msgid "Demo"
84msgstr "Demo"
5bbd862d 85
6dcf9f48 86#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
7978ca15
MB
87msgid "Page1"
88msgstr "Sida 1"
5b0f6f6c 89
6dcf9f48 90#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
7978ca15
MB
91msgid "Page2"
92msgstr "Sida 2"
5bbd862d 93
6dcf9f48 94#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
7978ca15
MB
95msgid "Default font:"
96msgstr "Standardteckensnitt:"
5bbd862d 97
6dcf9f48 98#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
7978ca15
MB
99msgid "Widget"
100msgstr "Widget"
5bbd862d 101
6dcf9f48 102#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14 ../src/color-scheme.c:302
7978ca15
MB
103msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
104msgstr "Färgchemat stöds inte av widget-temat som är valt."
5bbd862d 105
6dcf9f48 106#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
7978ca15
MB
107msgid "Use customized color scheme"
108msgstr "Använd anpassat färgschema"
5bbd862d 109
6dcf9f48 110#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
7978ca15
MB
111msgid "Normal windows:"
112msgstr "Normalt fönster:"
f3ac548f 113
6dcf9f48 114#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
7978ca15
MB
115msgid "Text windows:"
116msgstr "Textfönster:"
5bbd862d 117
6dcf9f48 118#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
7978ca15
MB
119msgid "Selected items:"
120msgstr "Valda alternativ:"
5bbd862d 121
6dcf9f48 122#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
7978ca15
MB
123msgid "Tooltips:"
124msgstr "Verktygstips:"
5bbd862d 125
6dcf9f48 126#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
7978ca15
MB
127msgid "Background"
128msgstr "Bakgrund"
5b0f6f6c 129
6dcf9f48 130#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
7978ca15
MB
131msgid "Foreground"
132msgstr "Förgrund"
5bbd862d 133
6dcf9f48 134#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
7978ca15
MB
135msgid "Color"
136msgstr "Färg"
5bbd862d 137
6dcf9f48 138#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
7978ca15
MB
139msgid "Install"
140msgstr "Installera"
5bbd862d 141
6dcf9f48 142#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
7978ca15
MB
143msgid "Remove"
144msgstr "Ta bort"
5bbd862d 145
6dcf9f48 146#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
7978ca15
MB
147msgid "Preview of the selected icon theme"
148msgstr "Förhandsgranska valt ikontema"
5bbd862d 149
6dcf9f48 150#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
7978ca15
MB
151msgid "Icon Theme"
152msgstr "Ikontema"
5bbd862d 153
6dcf9f48 154#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
7978ca15
MB
155msgid "Preview of the selected cursor theme"
156msgstr "Förhandsgranska valt muspekartema"
5bbd862d 157
6dcf9f48 158#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
7978ca15
MB
159msgid "Size of cursors"
160msgstr "Storlek på pekare"
5bbd862d 161
6dcf9f48 162#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
7978ca15
MB
163msgid "Smaller"
164msgstr "Mindre"
5bbd862d 165
6dcf9f48 166#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
7978ca15
MB
167msgid "Bigger"
168msgstr "Större"
5bbd862d 169
6dcf9f48 170#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
7978ca15
MB
171msgid ""
172"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
173"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
174"applications till next login."
175msgstr ""
176"<b>OBS!</b> Alla skrivbordsprogram har inte stöd för att byta tema för "
177"muspekaren under drift. Vissa ändringar här slår därför igenom först nästa "
178"gång du loggar in."
5b0f6f6c 179
6dcf9f48 180#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
7978ca15
MB
181msgid "Mouse Cursor"
182msgstr "Muspekare"
5bbd862d 183
6dcf9f48 184#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
7978ca15
MB
185msgid "Window Border"
186msgstr "Fönsterkant"
5bbd862d 187
6dcf9f48 188#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
e04ca7d6 189msgid "Enable antialiasing"
7978ca15 190msgstr "Aktivera kantutjämning"
5b0f6f6c 191
6dcf9f48 192#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
e04ca7d6 193msgid "<b>Antialiasing</b>"
7978ca15 194msgstr "<b>Kantutjämning</b>"
5bbd862d 195
7978ca15 196# hinting är oöversatt i gimp också. facterm?
6dcf9f48 197#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
7978ca15
MB
198msgid "Enable hinting"
199msgstr "Aktivera hinting"
5bbd862d 200
6dcf9f48 201#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
7978ca15
MB
202msgid "Hinting style: "
203msgstr "Hinting-typ: "
5bbd862d 204
7978ca15 205# hinting är oöversatt även i gimp. fackterm?
6dcf9f48 206#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
7978ca15
MB
207msgid "<b>Hinting</b>"
208msgstr "<b>Hinting</b>"
5bbd862d 209
6dcf9f48 210#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
7978ca15
MB
211msgid "Sub-pixel geometry: "
212msgstr "Subpixel-geometri: "
5bbd862d 213
7978ca15 214# den här översättningen är jag inte särdeles stolt över //brother
6dcf9f48 215#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
7978ca15
MB
216msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
217msgstr "<b>Subpixel-geometri</b>"
23fd48e4 218
6dcf9f48 219#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
7978ca15
MB
220msgid "Font"
221msgstr "Teckensnitt"
5bbd862d 222
6dcf9f48 223#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
7978ca15
MB
224msgid "Toolbar Style: "
225msgstr "Verktygsfältets stil: "
5bbd862d 226
6dcf9f48 227#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
7978ca15
MB
228msgid "Toolbar Icon Size: "
229msgstr "Storlek på ikoner i verktygsfältet: "
5b0f6f6c 230
6dcf9f48 231#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
7978ca15
MB
232msgid "Show images on buttons"
233msgstr "Visa bilder på knappar"
5b0f6f6c 234
6dcf9f48 235#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
7978ca15
MB
236msgid "Show images in menus"
237msgstr "Visa bilder i menyer"
5bbd862d 238
6dcf9f48 239#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
7978ca15
MB
240msgid "<b>GUI Options</b>"
241msgstr "<b>GUI-alternativ</b>"
5bbd862d 242
6dcf9f48
AG
243#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
244msgid "Keyboard theme:"
245msgstr ""
246
247#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
248#, fuzzy
249msgid "<b>Keyboard Options</b>"
250msgstr "<b>GUI-alternativ</b>"
251
252#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
7978ca15
MB
253msgid "Play event sounds"
254msgstr "Spela händelseljud"
5bbd862d 255
6dcf9f48 256#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
7978ca15
MB
257msgid "Play event sounds as feedback to user input"
258msgstr "Spela händelseljud som återkoppling till användarens inmatning"
5bbd862d 259
6dcf9f48 260#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
7978ca15
MB
261msgid "<b>Sound Effect</b>"
262msgstr "<b>Ljudeffekt</b>"
5bbd862d 263
6dcf9f48
AG
264#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
265msgid "Enable _accessibility in GTK+ applications"
266msgstr ""
267
268#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:53
269msgid "<b>Accessibility</b>"
270msgstr ""
271
272#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:54
7978ca15
MB
273msgid "Other"
274msgstr "Annat"
5bbd862d 275
6dcf9f48
AG
276#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:55
277msgid "None"
278msgstr "Ingen"
279
280#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:56
281msgid "RGB"
282msgstr "RGB"
283
284#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:57
285msgid "BGR"
286msgstr "BGR"
287
288#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:58
289msgid "VRGB"
290msgstr "VRGB"
291
292#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:59
293msgid "VBGR"
294msgstr "VBGR"
295
296#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:60
297msgid "Slight"
298msgstr "Lite"
299
300#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:61
301msgid "Medium"
302msgstr "Mellan"
303
304#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:62
305msgid "Full"
306msgstr "Komplett"
307
308#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:63
309msgid "Same as menu items"
310msgstr "Samma som menyalternativ"
311
312#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:64
313msgid "Small toolbar icon"
314msgstr "Liten ikon i vertygsfält"
315
316#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:65
317msgid "Large toolbar icon"
318msgstr "Stor ikon i vertygsfält"
319
320#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:66
321msgid "Same as buttons"
322msgstr "Samma som knappar"
323
324#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:67
325msgid "Same as drag icons"
326msgstr "Samma som flyttikoner"
327
328#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:68
329msgid "Same as dialogs"
330msgstr "Samma som informationsrutor"
331
332#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:69
333msgid "Icons only"
334msgstr "Bara ikoner"
335
336#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:70
337msgid "Text only"
338msgstr "Bara text"
339
340#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:71
341msgid "Text below icons"
342msgstr "Text under ikoner"
343
344#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:72
345msgid "Text beside icons"
346msgstr "Text brevid ikoner"
347
348#: ../src/utils.c:216
5bbd862d
MBP
349msgid "Select an icon theme"
350msgstr "Välj ikontema"
351
6dcf9f48 352#: ../src/utils.c:223
5bbd862d
MBP
353msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
354msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Ikontema)"
6dcf9f48
AG
355
356#: ../src/color-scheme.c:299
357msgid ""
358"Setting color scheme is not available without lxsession as session manager."
359msgstr ""