Updated copyright year
[lxde/lxappearance.git] / po / sv.po
CommitLineData
5bbd862d
MBP
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
5b0f6f6c 10"POT-Creation-Date: 2011-05-11 11:17+0200\n"
726c1f35 11"PO-Revision-Date: 2011-06-08 12:45+0200\n"
5bbd862d
MBP
12"Last-Translator: Martin <brother@bsnet.se>\n"
13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14"Language: sv\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
20
5b0f6f6c 21#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
5bbd862d
MBP
22msgid "Customize Look and Feel"
23msgstr "Hantera utseende och beteende"
24
25#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
26msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
27msgstr "Hanterar utseende och beteende för skrivbordsmiljö och program"
28
5b0f6f6c 29#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
5bbd862d
MBP
30msgid "Copyright (C) 2010 LXDE Project"
31msgstr "Copyright © 2010 LXDE Project"
32
5b0f6f6c 33#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
5bbd862d
MBP
34msgid "Customizes look and feel of your desktop"
35msgstr "Hanterar utseende och beteende för din skrivbordsmiljö"
36
37#. Please replace this line with your own names, one name per line.
5b0f6f6c 38#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
5bbd862d
MBP
39msgid "translator-credits"
40msgstr ""
41"Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
42"\n"
43"Fel på översättningen? Kontakta då tp-sv@listor.tp-sv.se med dina "
44"kommentarer!"
45
5b0f6f6c
JL
46#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
47msgid "<b>Antialising</b>"
726c1f35 48msgstr "<b>Kantutjämning</b>"
5b0f6f6c
JL
49
50#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
5bbd862d
MBP
51msgid "<b>GUI Options</b>"
52msgstr "<b>GUI-alternativ</b>"
53
726c1f35 54# hinting är oöversatt även i gimp. fackterm?
5b0f6f6c 55#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
5b0f6f6c 56msgid "<b>Hinting</b>"
726c1f35 57msgstr "<b>Hinting</b>"
5b0f6f6c
JL
58
59#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
5bbd862d
MBP
60msgid ""
61"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
62"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
63"applications till next login."
64msgstr ""
65"<b>OBS!</b> Alla skrivbordsprogram har inte stöd för att byta tema för "
66"muspekaren under drift. Vissa ändringar här slår därför igenom först nästa "
67"gång du loggar in."
68
5b0f6f6c 69#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
5bbd862d
MBP
70msgid "<b>Sound Effect</b>"
71msgstr "<b>Ljudeffekt</b>"
72
726c1f35 73# den här översättningen är jag inte särdeles stolt över //brother
5b0f6f6c
JL
74#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
75msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
726c1f35 76msgstr "<b>Subpixel-geometri</b>"
5b0f6f6c
JL
77
78#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
79msgid "BGR"
726c1f35 80msgstr "BGR"
5b0f6f6c
JL
81
82#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
5bbd862d
MBP
83msgid "Background"
84msgstr "Bakgrund"
85
5b0f6f6c 86#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
5bbd862d
MBP
87msgid "Bigger"
88msgstr "Större"
89
5b0f6f6c 90#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
5bbd862d
MBP
91msgid "Check Button"
92msgstr "Kryssruta"
93
5b0f6f6c 94#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
5bbd862d
MBP
95msgid "Color"
96msgstr "Färg"
97
5b0f6f6c 98#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
5bbd862d 99msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
51a78f12 100msgstr "Färgchemat stöds inte av widget-temat som är valt."
5bbd862d 101
5b0f6f6c 102#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
5bbd862d
MBP
103msgid "Default font:"
104msgstr "Standardteckensnitt:"
105
5b0f6f6c 106#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
5bbd862d
MBP
107msgid "Demo"
108msgstr "Demo"
109
5b0f6f6c
JL
110#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
111msgid "Enable antialising"
726c1f35 112msgstr "Aktivera kantutjämning"
5b0f6f6c 113
726c1f35 114# hinting är oöversatt i gimp också. facterm?
5b0f6f6c
JL
115#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
116msgid "Enable hinting"
726c1f35 117msgstr "Aktivera hinting"
5b0f6f6c
JL
118
119#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
120msgid "Font"
726c1f35 121msgstr "Teckensnitt"
5b0f6f6c
JL
122
123#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
5bbd862d
MBP
124msgid "Foreground"
125msgstr "Förgrund"
126
5b0f6f6c
JL
127#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
128msgid "Full"
726c1f35 129msgstr "Komplett"
5b0f6f6c
JL
130
131#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
132msgid "Hinting style: "
726c1f35 133msgstr "Hinting-typ: "
5b0f6f6c
JL
134
135#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
5bbd862d
MBP
136msgid "Icon Theme"
137msgstr "Ikontema"
138
5b0f6f6c 139#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
5bbd862d
MBP
140msgid "Icons only"
141msgstr "Bara ikoner"
142
5b0f6f6c 143#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
5bbd862d
MBP
144msgid "Install"
145msgstr "Installera"
146
5b0f6f6c 147#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
5bbd862d
MBP
148msgid "Large toolbar icon"
149msgstr "Stor ikon i vertygsfält"
150
5b0f6f6c
JL
151#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
152msgid "Medium"
726c1f35 153msgstr "Mellan"
5b0f6f6c
JL
154
155#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
5bbd862d
MBP
156msgid "Mouse Cursor"
157msgstr "Muspekare"
158
5b0f6f6c
JL
159#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
160msgid "None"
726c1f35 161msgstr "Ingen"
5b0f6f6c
JL
162
163#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
5bbd862d
MBP
164msgid "Normal windows:"
165msgstr "Normalt fönster:"
166
5b0f6f6c 167#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
5bbd862d
MBP
168msgid "Other"
169msgstr "Annat"
170
5b0f6f6c 171#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
5bbd862d
MBP
172msgid "Page1"
173msgstr "Sida 1"
174
5b0f6f6c 175#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
5bbd862d
MBP
176msgid "Page2"
177msgstr "Sida 2"
178
5b0f6f6c 179#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
5bbd862d
MBP
180msgid "Play event sounds"
181msgstr "Spela händelseljud"
182
5b0f6f6c 183#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
5bbd862d
MBP
184msgid "Preview of the selected cursor theme"
185msgstr "Förhandsgranska valt muspekartema"
186
5b0f6f6c 187#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
5bbd862d
MBP
188msgid "Preview of the selected icon theme"
189msgstr "Förhandsgranska valt ikontema"
190
5b0f6f6c 191#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
5bbd862d 192msgid "Preview of the selected widget style"
51a78f12 193msgstr "Förhandsvisning av aktuell widget-stil"
5bbd862d 194
5b0f6f6c
JL
195#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
196msgid "RGB"
726c1f35 197msgstr "RGB"
5b0f6f6c
JL
198
199#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
5bbd862d 200msgid "Radio Button"
c463aba1 201msgstr "Radioknapp"
5bbd862d 202
5b0f6f6c 203#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
5bbd862d
MBP
204msgid "Remove"
205msgstr "Ta bort"
206
5b0f6f6c 207#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
5bbd862d
MBP
208msgid "Same as buttons"
209msgstr "Samma som knappar"
210
5b0f6f6c 211#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
5bbd862d
MBP
212msgid "Same as dialogs"
213msgstr "Samma som informationsrutor"
214
5b0f6f6c 215#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
5bbd862d
MBP
216msgid "Same as drag icons"
217msgstr "Samma som flyttikoner"
218
5b0f6f6c 219#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
5bbd862d
MBP
220msgid "Same as menu items"
221msgstr "Samma som menyalternativ"
222
5b0f6f6c 223#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
5bbd862d
MBP
224msgid "Selected items:"
225msgstr "Valda alternativ:"
226
5b0f6f6c 227#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
5bbd862d
MBP
228msgid "Show images in menus"
229msgstr "Visa bilder i menyer"
230
5b0f6f6c 231#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
5bbd862d
MBP
232msgid "Show images on buttons"
233msgstr "Visa bilder på knappar"
234
5b0f6f6c 235#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
5bbd862d
MBP
236msgid "Size of cursors"
237msgstr "Storlek på pekare"
238
5b0f6f6c
JL
239#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
240msgid "Slight"
726c1f35 241msgstr "Lite"
5b0f6f6c
JL
242
243#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
5bbd862d
MBP
244msgid "Small toolbar icon"
245msgstr "Liten ikon i vertygsfält"
246
5b0f6f6c 247#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
5bbd862d
MBP
248msgid "Smaller"
249msgstr "Mindre"
250
5b0f6f6c
JL
251#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
252msgid "Sub-pixel geometry: "
726c1f35 253msgstr "Subpixel-geometri: "
5b0f6f6c
JL
254
255#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
5bbd862d
MBP
256msgid "Text below icons"
257msgstr "Text under ikoner"
258
5b0f6f6c 259#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
5bbd862d
MBP
260msgid "Text beside icons"
261msgstr "Text brevid ikoner"
262
5b0f6f6c 263#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
5bbd862d
MBP
264msgid "Text only"
265msgstr "Bara text"
266
5b0f6f6c 267#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
5bbd862d 268msgid "Text windows:"
51a78f12 269msgstr "Textfönster:"
5bbd862d 270
5b0f6f6c 271#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
5b0f6f6c 272msgid "Toolbar Icon Size: "
726c1f35 273msgstr "Storlek på ikoner i verktygsfältet: "
5bbd862d 274
5b0f6f6c 275#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
5b0f6f6c 276msgid "Toolbar Style: "
726c1f35 277msgstr "Verktygsfältets stil: "
23fd48e4 278
5b0f6f6c 279#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
5bbd862d 280msgid "Tooltips:"
c463aba1 281msgstr "Verktygstips:"
5bbd862d 282
5b0f6f6c 283#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
5bbd862d 284msgid "Use customized color scheme"
c463aba1 285msgstr "Använd anpassat färgschema"
5bbd862d 286
5b0f6f6c
JL
287#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
288msgid "VBGR"
726c1f35 289msgstr "VBGR"
5b0f6f6c
JL
290
291#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
292msgid "VRGB"
726c1f35 293msgstr "VRGB"
5b0f6f6c
JL
294
295#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
5bbd862d 296msgid "Widget"
51a78f12 297msgstr "Widget"
5bbd862d 298
5b0f6f6c 299#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
5bbd862d
MBP
300msgid "Window Border"
301msgstr "Fönsterkant"
302
5b0f6f6c 303#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
5bbd862d
MBP
304msgid "_Edit"
305msgstr "_Redigera"
306
5b0f6f6c 307#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
5bbd862d
MBP
308msgid "_File"
309msgstr "_Arkiv"
310
5b0f6f6c 311#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
5bbd862d
MBP
312msgid "_Help"
313msgstr "_Hjälp"
314
5b0f6f6c 315#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
5bbd862d
MBP
316msgid "button"
317msgstr "knapp"
318
5b0f6f6c 319#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
5b0f6f6c 320msgid "play event sounds as feedback to user input"
726c1f35 321msgstr "spela händelseljud som återkoppling till användarens inmatning"
5b0f6f6c 322
5bbd862d
MBP
323#: ../src/utils.c:212
324msgid "Select an icon theme"
325msgstr "Välj ikontema"
326
327#: ../src/utils.c:219
328msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
329msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Ikontema)"