[l10n] Clean up at pootle server.
[lxde/lxappearance.git] / po / sv.po
CommitLineData
5bbd862d
MBP
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7de7fbd6 10"POT-Creation-Date: 2012-09-23 14:57+0200\n"
13cd9353 11"PO-Revision-Date: 2011-07-22 17:34+0200\n"
5bbd862d
MBP
12"Last-Translator: Martin <brother@bsnet.se>\n"
13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14"Language: sv\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
20
7978ca15 21#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
5bbd862d
MBP
22msgid "Customize Look and Feel"
23msgstr "Hantera utseende och beteende"
24
25#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
26msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
27msgstr "Hanterar utseende och beteende för skrivbordsmiljö och program"
28
5b0f6f6c 29#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
f3ac548f
MB
30msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
31msgstr "Copyright © 2011 LXDE Project"
5bbd862d 32
5b0f6f6c 33#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
5bbd862d
MBP
34msgid "Customizes look and feel of your desktop"
35msgstr "Hanterar utseende och beteende för din skrivbordsmiljö"
36
37#. Please replace this line with your own names, one name per line.
5b0f6f6c 38#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
5bbd862d
MBP
39msgid "translator-credits"
40msgstr ""
41"Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
42"\n"
43"Fel på översättningen? Kontakta då tp-sv@listor.tp-sv.se med dina "
44"kommentarer!"
45
5b0f6f6c 46#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
7978ca15
MB
47msgid "Icons only"
48msgstr "Bara ikoner"
5b0f6f6c
JL
49
50#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
7978ca15
MB
51msgid "Text only"
52msgstr "Bara text"
5bbd862d 53
5b0f6f6c 54#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
7978ca15
MB
55msgid "Text below icons"
56msgstr "Text under ikoner"
5b0f6f6c
JL
57
58#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
7978ca15
MB
59msgid "Text beside icons"
60msgstr "Text brevid ikoner"
5bbd862d 61
5b0f6f6c 62#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
7978ca15
MB
63msgid "Same as menu items"
64msgstr "Samma som menyalternativ"
5bbd862d 65
5b0f6f6c 66#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
7978ca15
MB
67msgid "Small toolbar icon"
68msgstr "Liten ikon i vertygsfält"
5b0f6f6c
JL
69
70#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
7978ca15
MB
71msgid "Large toolbar icon"
72msgstr "Stor ikon i vertygsfält"
5b0f6f6c
JL
73
74#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
7978ca15
MB
75msgid "Same as buttons"
76msgstr "Samma som knappar"
5bbd862d 77
5b0f6f6c 78#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
7978ca15
MB
79msgid "Same as drag icons"
80msgstr "Samma som flyttikoner"
5bbd862d 81
5b0f6f6c 82#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
7978ca15
MB
83msgid "Same as dialogs"
84msgstr "Samma som informationsrutor"
5bbd862d 85
5b0f6f6c 86#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
7978ca15
MB
87msgid "None"
88msgstr "Ingen"
5bbd862d 89
5b0f6f6c 90#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
7978ca15
MB
91msgid "Slight"
92msgstr "Lite"
93
94#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
95msgid "Medium"
96msgstr "Mellan"
5bbd862d 97
5b0f6f6c 98#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
7978ca15
MB
99msgid "Full"
100msgstr "Komplett"
5bbd862d 101
5b0f6f6c 102#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
7978ca15
MB
103msgid "RGB"
104msgstr "RGB"
5bbd862d 105
5b0f6f6c 106#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
7978ca15
MB
107msgid "BGR"
108msgstr "BGR"
5b0f6f6c
JL
109
110#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
7978ca15
MB
111msgid "VRGB"
112msgstr "VRGB"
5b0f6f6c
JL
113
114#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
7978ca15
MB
115msgid "VBGR"
116msgstr "VBGR"
5bbd862d 117
5b0f6f6c 118#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
7978ca15
MB
119msgid "Preview of the selected widget style"
120msgstr "Förhandsvisning av aktuell widget-stil"
5b0f6f6c
JL
121
122#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
7978ca15
MB
123msgid "_File"
124msgstr "_Arkiv"
5b0f6f6c
JL
125
126#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
7978ca15
MB
127msgid "_Edit"
128msgstr "_Redigera"
5bbd862d 129
5b0f6f6c 130#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
7978ca15
MB
131msgid "_Help"
132msgstr "_Hjälp"
5bbd862d 133
5b0f6f6c 134#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
7978ca15
MB
135msgid "Radio Button"
136msgstr "Radioknapp"
5bbd862d 137
5b0f6f6c 138#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
7978ca15
MB
139msgid "Check Button"
140msgstr "Kryssruta"
5bbd862d 141
5b0f6f6c 142#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
7978ca15
MB
143msgid "button"
144msgstr "knapp"
5b0f6f6c
JL
145
146#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
7978ca15
MB
147msgid "Demo"
148msgstr "Demo"
5bbd862d 149
5b0f6f6c 150#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
7978ca15
MB
151msgid "Page1"
152msgstr "Sida 1"
5b0f6f6c
JL
153
154#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
7978ca15
MB
155msgid "Page2"
156msgstr "Sida 2"
5bbd862d 157
5b0f6f6c 158#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
7978ca15
MB
159msgid "Default font:"
160msgstr "Standardteckensnitt:"
5bbd862d 161
5b0f6f6c 162#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
7978ca15
MB
163msgid "Widget"
164msgstr "Widget"
5bbd862d 165
5b0f6f6c 166#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
7978ca15
MB
167msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
168msgstr "Färgchemat stöds inte av widget-temat som är valt."
5bbd862d 169
5b0f6f6c 170#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
7978ca15
MB
171msgid "Use customized color scheme"
172msgstr "Använd anpassat färgschema"
5bbd862d 173
5b0f6f6c 174#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
7978ca15
MB
175msgid "Normal windows:"
176msgstr "Normalt fönster:"
f3ac548f
MB
177
178#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
7978ca15
MB
179msgid "Text windows:"
180msgstr "Textfönster:"
5bbd862d 181
f3ac548f 182#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
7978ca15
MB
183msgid "Selected items:"
184msgstr "Valda alternativ:"
5bbd862d 185
f3ac548f 186#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
7978ca15
MB
187msgid "Tooltips:"
188msgstr "Verktygstips:"
5bbd862d 189
f3ac548f 190#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
7978ca15
MB
191msgid "Background"
192msgstr "Bakgrund"
5b0f6f6c 193
f3ac548f 194#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
7978ca15
MB
195msgid "Foreground"
196msgstr "Förgrund"
5bbd862d 197
f3ac548f 198#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
7978ca15
MB
199msgid "Color"
200msgstr "Färg"
5bbd862d 201
f3ac548f 202#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
7978ca15
MB
203msgid "Install"
204msgstr "Installera"
5bbd862d 205
f3ac548f 206#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
7978ca15
MB
207msgid "Remove"
208msgstr "Ta bort"
5bbd862d 209
f3ac548f 210#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
7978ca15
MB
211msgid "Preview of the selected icon theme"
212msgstr "Förhandsgranska valt ikontema"
5bbd862d 213
f3ac548f 214#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
7978ca15
MB
215msgid "Icon Theme"
216msgstr "Ikontema"
5bbd862d 217
f3ac548f 218#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
7978ca15
MB
219msgid "Preview of the selected cursor theme"
220msgstr "Förhandsgranska valt muspekartema"
5bbd862d 221
f3ac548f 222#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
7978ca15
MB
223msgid "Size of cursors"
224msgstr "Storlek på pekare"
5bbd862d 225
f3ac548f 226#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
7978ca15
MB
227msgid "Smaller"
228msgstr "Mindre"
5bbd862d 229
f3ac548f 230#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
7978ca15
MB
231msgid "Bigger"
232msgstr "Större"
5bbd862d 233
f3ac548f 234#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
7978ca15
MB
235msgid ""
236"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
237"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
238"applications till next login."
239msgstr ""
240"<b>OBS!</b> Alla skrivbordsprogram har inte stöd för att byta tema för "
241"muspekaren under drift. Vissa ändringar här slår därför igenom först nästa "
242"gång du loggar in."
5b0f6f6c 243
f3ac548f 244#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
7978ca15
MB
245msgid "Mouse Cursor"
246msgstr "Muspekare"
5bbd862d 247
f3ac548f 248#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
7978ca15
MB
249msgid "Window Border"
250msgstr "Fönsterkant"
5bbd862d 251
f3ac548f 252#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
7978ca15
MB
253msgid "Enable antialising"
254msgstr "Aktivera kantutjämning"
5b0f6f6c 255
f3ac548f 256#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
7978ca15
MB
257msgid "<b>Antialising</b>"
258msgstr "<b>Kantutjämning</b>"
5bbd862d 259
7978ca15 260# hinting är oöversatt i gimp också. facterm?
f3ac548f 261#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
7978ca15
MB
262msgid "Enable hinting"
263msgstr "Aktivera hinting"
5bbd862d 264
f3ac548f 265#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
7978ca15
MB
266msgid "Hinting style: "
267msgstr "Hinting-typ: "
5bbd862d 268
7978ca15 269# hinting är oöversatt även i gimp. fackterm?
f3ac548f 270#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
7978ca15
MB
271msgid "<b>Hinting</b>"
272msgstr "<b>Hinting</b>"
5bbd862d 273
f3ac548f 274#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
7978ca15
MB
275msgid "Sub-pixel geometry: "
276msgstr "Subpixel-geometri: "
5bbd862d 277
7978ca15 278# den här översättningen är jag inte särdeles stolt över //brother
f3ac548f 279#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
7978ca15
MB
280msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
281msgstr "<b>Subpixel-geometri</b>"
23fd48e4 282
f3ac548f 283#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
7978ca15
MB
284msgid "Font"
285msgstr "Teckensnitt"
5bbd862d 286
f3ac548f 287#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
7978ca15
MB
288msgid "Toolbar Style: "
289msgstr "Verktygsfältets stil: "
5bbd862d 290
f3ac548f 291#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
7978ca15
MB
292msgid "Toolbar Icon Size: "
293msgstr "Storlek på ikoner i verktygsfältet: "
5b0f6f6c 294
f3ac548f 295#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
7978ca15
MB
296msgid "Show images on buttons"
297msgstr "Visa bilder på knappar"
5b0f6f6c 298
f3ac548f 299#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
7978ca15
MB
300msgid "Show images in menus"
301msgstr "Visa bilder i menyer"
5bbd862d 302
f3ac548f 303#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
7978ca15
MB
304msgid "<b>GUI Options</b>"
305msgstr "<b>GUI-alternativ</b>"
5bbd862d 306
f3ac548f 307#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
7978ca15
MB
308msgid "Play event sounds"
309msgstr "Spela händelseljud"
5bbd862d 310
f3ac548f 311#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
7978ca15
MB
312msgid "Play event sounds as feedback to user input"
313msgstr "Spela händelseljud som återkoppling till användarens inmatning"
5bbd862d 314
f3ac548f 315#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
7978ca15
MB
316msgid "<b>Sound Effect</b>"
317msgstr "<b>Ljudeffekt</b>"
5bbd862d 318
f3ac548f 319#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
7978ca15
MB
320msgid "Other"
321msgstr "Annat"
5bbd862d 322
f3ac548f 323#: ../src/utils.c:217
5bbd862d
MBP
324msgid "Select an icon theme"
325msgstr "Välj ikontema"
326
f3ac548f 327#: ../src/utils.c:224
5bbd862d
MBP
328msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
329msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Ikontema)"