Commit from LXDE Pootle server by user sisco.: 10 of 74 strings translated (40 fuzzy).
[lxde/lxappearance.git] / po / sv.po
CommitLineData
5bbd862d
MBP
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
ee85f8fa 10"POT-Creation-Date: 2013-12-30 11:30+0100\n"
9d71c696 11"PO-Revision-Date: 2013-12-20 12:11+0000\n"
5bbd862d
MBP
12"Last-Translator: Martin <brother@bsnet.se>\n"
13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14"Language: sv\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
9d71c696 19"X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
20"X-POOTLE-MTIME: 1387541468.0\n"
5bbd862d 21
7978ca15 22#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
5bbd862d
MBP
23msgid "Customize Look and Feel"
24msgstr "Hantera utseende och beteende"
25
26#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28msgstr "Hanterar utseende och beteende för skrivbordsmiljö och program"
29
5b0f6f6c 30#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
f3ac548f
MB
31msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
32msgstr "Copyright © 2011 LXDE Project"
5bbd862d 33
5b0f6f6c 34#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
5bbd862d
MBP
35msgid "Customizes look and feel of your desktop"
36msgstr "Hanterar utseende och beteende för din skrivbordsmiljö"
37
38#. Please replace this line with your own names, one name per line.
5b0f6f6c 39#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
5bbd862d
MBP
40msgid "translator-credits"
41msgstr ""
42"Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
43"\n"
44"Fel på översättningen? Kontakta då tp-sv@listor.tp-sv.se med dina "
45"kommentarer!"
46
5b0f6f6c 47#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
7978ca15
MB
48msgid "Icons only"
49msgstr "Bara ikoner"
5b0f6f6c
JL
50
51#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
7978ca15
MB
52msgid "Text only"
53msgstr "Bara text"
5bbd862d 54
5b0f6f6c 55#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
7978ca15
MB
56msgid "Text below icons"
57msgstr "Text under ikoner"
5b0f6f6c
JL
58
59#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
7978ca15
MB
60msgid "Text beside icons"
61msgstr "Text brevid ikoner"
5bbd862d 62
5b0f6f6c 63#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
7978ca15
MB
64msgid "Same as menu items"
65msgstr "Samma som menyalternativ"
5bbd862d 66
5b0f6f6c 67#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
7978ca15
MB
68msgid "Small toolbar icon"
69msgstr "Liten ikon i vertygsfält"
5b0f6f6c
JL
70
71#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
7978ca15
MB
72msgid "Large toolbar icon"
73msgstr "Stor ikon i vertygsfält"
5b0f6f6c
JL
74
75#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
7978ca15
MB
76msgid "Same as buttons"
77msgstr "Samma som knappar"
5bbd862d 78
5b0f6f6c 79#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
7978ca15
MB
80msgid "Same as drag icons"
81msgstr "Samma som flyttikoner"
5bbd862d 82
5b0f6f6c 83#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
7978ca15
MB
84msgid "Same as dialogs"
85msgstr "Samma som informationsrutor"
5bbd862d 86
5b0f6f6c 87#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
7978ca15
MB
88msgid "None"
89msgstr "Ingen"
5bbd862d 90
5b0f6f6c 91#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
7978ca15
MB
92msgid "Slight"
93msgstr "Lite"
94
95#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
96msgid "Medium"
97msgstr "Mellan"
5bbd862d 98
5b0f6f6c 99#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
7978ca15
MB
100msgid "Full"
101msgstr "Komplett"
5bbd862d 102
5b0f6f6c 103#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
7978ca15
MB
104msgid "RGB"
105msgstr "RGB"
5bbd862d 106
5b0f6f6c 107#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
7978ca15
MB
108msgid "BGR"
109msgstr "BGR"
5b0f6f6c
JL
110
111#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
7978ca15
MB
112msgid "VRGB"
113msgstr "VRGB"
5b0f6f6c
JL
114
115#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
7978ca15
MB
116msgid "VBGR"
117msgstr "VBGR"
5bbd862d 118
5b0f6f6c 119#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
7978ca15
MB
120msgid "Preview of the selected widget style"
121msgstr "Förhandsvisning av aktuell widget-stil"
5b0f6f6c
JL
122
123#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
7978ca15
MB
124msgid "_File"
125msgstr "_Arkiv"
5b0f6f6c
JL
126
127#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
7978ca15
MB
128msgid "_Edit"
129msgstr "_Redigera"
5bbd862d 130
5b0f6f6c 131#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
7978ca15
MB
132msgid "_Help"
133msgstr "_Hjälp"
5bbd862d 134
5b0f6f6c 135#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
7978ca15
MB
136msgid "Radio Button"
137msgstr "Radioknapp"
5bbd862d 138
5b0f6f6c 139#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
7978ca15
MB
140msgid "Check Button"
141msgstr "Kryssruta"
5bbd862d 142
5b0f6f6c 143#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
7978ca15
MB
144msgid "button"
145msgstr "knapp"
5b0f6f6c
JL
146
147#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
7978ca15
MB
148msgid "Demo"
149msgstr "Demo"
5bbd862d 150
5b0f6f6c 151#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
7978ca15
MB
152msgid "Page1"
153msgstr "Sida 1"
5b0f6f6c
JL
154
155#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
7978ca15
MB
156msgid "Page2"
157msgstr "Sida 2"
5bbd862d 158
5b0f6f6c 159#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
7978ca15
MB
160msgid "Default font:"
161msgstr "Standardteckensnitt:"
5bbd862d 162
5b0f6f6c 163#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
7978ca15
MB
164msgid "Widget"
165msgstr "Widget"
5bbd862d 166
5b0f6f6c 167#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
7978ca15
MB
168msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
169msgstr "Färgchemat stöds inte av widget-temat som är valt."
5bbd862d 170
5b0f6f6c 171#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
7978ca15
MB
172msgid "Use customized color scheme"
173msgstr "Använd anpassat färgschema"
5bbd862d 174
5b0f6f6c 175#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
7978ca15
MB
176msgid "Normal windows:"
177msgstr "Normalt fönster:"
f3ac548f
MB
178
179#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
7978ca15
MB
180msgid "Text windows:"
181msgstr "Textfönster:"
5bbd862d 182
f3ac548f 183#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
7978ca15
MB
184msgid "Selected items:"
185msgstr "Valda alternativ:"
5bbd862d 186
f3ac548f 187#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
7978ca15
MB
188msgid "Tooltips:"
189msgstr "Verktygstips:"
5bbd862d 190
f3ac548f 191#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
7978ca15
MB
192msgid "Background"
193msgstr "Bakgrund"
5b0f6f6c 194
f3ac548f 195#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
7978ca15
MB
196msgid "Foreground"
197msgstr "Förgrund"
5bbd862d 198
f3ac548f 199#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
7978ca15
MB
200msgid "Color"
201msgstr "Färg"
5bbd862d 202
f3ac548f 203#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
7978ca15
MB
204msgid "Install"
205msgstr "Installera"
5bbd862d 206
f3ac548f 207#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
7978ca15
MB
208msgid "Remove"
209msgstr "Ta bort"
5bbd862d 210
f3ac548f 211#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
7978ca15
MB
212msgid "Preview of the selected icon theme"
213msgstr "Förhandsgranska valt ikontema"
5bbd862d 214
f3ac548f 215#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
7978ca15
MB
216msgid "Icon Theme"
217msgstr "Ikontema"
5bbd862d 218
f3ac548f 219#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
7978ca15
MB
220msgid "Preview of the selected cursor theme"
221msgstr "Förhandsgranska valt muspekartema"
5bbd862d 222
f3ac548f 223#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
7978ca15
MB
224msgid "Size of cursors"
225msgstr "Storlek på pekare"
5bbd862d 226
f3ac548f 227#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
7978ca15
MB
228msgid "Smaller"
229msgstr "Mindre"
5bbd862d 230
f3ac548f 231#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
7978ca15
MB
232msgid "Bigger"
233msgstr "Större"
5bbd862d 234
f3ac548f 235#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
7978ca15
MB
236msgid ""
237"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
238"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
239"applications till next login."
240msgstr ""
241"<b>OBS!</b> Alla skrivbordsprogram har inte stöd för att byta tema för "
242"muspekaren under drift. Vissa ändringar här slår därför igenom först nästa "
243"gång du loggar in."
5b0f6f6c 244
f3ac548f 245#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
7978ca15
MB
246msgid "Mouse Cursor"
247msgstr "Muspekare"
5bbd862d 248
f3ac548f 249#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
7978ca15
MB
250msgid "Window Border"
251msgstr "Fönsterkant"
5bbd862d 252
f3ac548f 253#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
e04ca7d6 254msgid "Enable antialiasing"
7978ca15 255msgstr "Aktivera kantutjämning"
5b0f6f6c 256
f3ac548f 257#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
e04ca7d6 258msgid "<b>Antialiasing</b>"
7978ca15 259msgstr "<b>Kantutjämning</b>"
5bbd862d 260
7978ca15 261# hinting är oöversatt i gimp också. facterm?
f3ac548f 262#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
7978ca15
MB
263msgid "Enable hinting"
264msgstr "Aktivera hinting"
5bbd862d 265
f3ac548f 266#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
7978ca15
MB
267msgid "Hinting style: "
268msgstr "Hinting-typ: "
5bbd862d 269
7978ca15 270# hinting är oöversatt även i gimp. fackterm?
f3ac548f 271#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
7978ca15
MB
272msgid "<b>Hinting</b>"
273msgstr "<b>Hinting</b>"
5bbd862d 274
f3ac548f 275#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
7978ca15
MB
276msgid "Sub-pixel geometry: "
277msgstr "Subpixel-geometri: "
5bbd862d 278
7978ca15 279# den här översättningen är jag inte särdeles stolt över //brother
f3ac548f 280#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
7978ca15
MB
281msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
282msgstr "<b>Subpixel-geometri</b>"
23fd48e4 283
f3ac548f 284#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
7978ca15
MB
285msgid "Font"
286msgstr "Teckensnitt"
5bbd862d 287
f3ac548f 288#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
7978ca15
MB
289msgid "Toolbar Style: "
290msgstr "Verktygsfältets stil: "
5bbd862d 291
f3ac548f 292#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
7978ca15
MB
293msgid "Toolbar Icon Size: "
294msgstr "Storlek på ikoner i verktygsfältet: "
5b0f6f6c 295
f3ac548f 296#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
7978ca15
MB
297msgid "Show images on buttons"
298msgstr "Visa bilder på knappar"
5b0f6f6c 299
f3ac548f 300#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
7978ca15
MB
301msgid "Show images in menus"
302msgstr "Visa bilder i menyer"
5bbd862d 303
f3ac548f 304#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
7978ca15
MB
305msgid "<b>GUI Options</b>"
306msgstr "<b>GUI-alternativ</b>"
5bbd862d 307
f3ac548f 308#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
7978ca15
MB
309msgid "Play event sounds"
310msgstr "Spela händelseljud"
5bbd862d 311
f3ac548f 312#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
7978ca15
MB
313msgid "Play event sounds as feedback to user input"
314msgstr "Spela händelseljud som återkoppling till användarens inmatning"
5bbd862d 315
f3ac548f 316#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
7978ca15
MB
317msgid "<b>Sound Effect</b>"
318msgstr "<b>Ljudeffekt</b>"
5bbd862d 319
f3ac548f 320#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
7978ca15
MB
321msgid "Other"
322msgstr "Annat"
5bbd862d 323
f3ac548f 324#: ../src/utils.c:217
5bbd862d
MBP
325msgid "Select an icon theme"
326msgstr "Välj ikontema"
327
f3ac548f 328#: ../src/utils.c:224
5bbd862d
MBP
329msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
330msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Ikontema)"