Use GDbus instead of dbus-glib.
[lxde/lxappearance.git] / po / sv.po
CommitLineData
5bbd862d
MBP
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6dcf9f48 10"POT-Creation-Date: 2014-10-14 18:23+0300\n"
6605fcad
PL
11"PO-Revision-Date: 2017-06-26 09:28+0000\n"
12"Last-Translator: Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
5bbd862d
MBP
13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14"Language: sv\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
6605fcad
PL
19"X-Generator: Pootle 2.8\n"
20"X-POOTLE-MTIME: 1498469289.938328\n"
5bbd862d 21
6dcf9f48 22#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
5bbd862d
MBP
23msgid "Customize Look and Feel"
24msgstr "Hantera utseende och beteende"
25
26#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
27msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
28msgstr "Hanterar utseende och beteende för skrivbordsmiljö och program"
29
6dcf9f48
AG
30#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:3
31msgid "windows;preferences;settings;theme;style;appearance;"
6605fcad 32msgstr "windows;preferences;settings;theme;style;appearance;"
6dcf9f48
AG
33
34#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
6dcf9f48 35msgid "Copyright (C) 2008-2014 LXDE Project"
6605fcad 36msgstr "Copyright © 2008-2014 LXDE Projektet och dess medhjälpare"
5bbd862d 37
6dcf9f48 38#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
5bbd862d
MBP
39msgid "Customizes look and feel of your desktop"
40msgstr "Hanterar utseende och beteende för din skrivbordsmiljö"
41
42#. Please replace this line with your own names, one name per line.
6dcf9f48 43#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
5bbd862d
MBP
44msgid "translator-credits"
45msgstr ""
46"Martin Bagge <brother@bsnet.se>\n"
47"\n"
48"Fel på översättningen? Kontakta då tp-sv@listor.tp-sv.se med dina "
49"kommentarer!"
50
6dcf9f48 51#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
7978ca15
MB
52msgid "Preview of the selected widget style"
53msgstr "Förhandsvisning av aktuell widget-stil"
5b0f6f6c 54
6dcf9f48 55#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
7978ca15
MB
56msgid "_File"
57msgstr "_Arkiv"
5b0f6f6c 58
6dcf9f48 59#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
7978ca15
MB
60msgid "_Edit"
61msgstr "_Redigera"
5bbd862d 62
6dcf9f48 63#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
7978ca15
MB
64msgid "_Help"
65msgstr "_Hjälp"
5bbd862d 66
6dcf9f48 67#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
7978ca15
MB
68msgid "Radio Button"
69msgstr "Radioknapp"
5bbd862d 70
6dcf9f48 71#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
7978ca15
MB
72msgid "Check Button"
73msgstr "Kryssruta"
5bbd862d 74
6dcf9f48 75#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
7978ca15
MB
76msgid "button"
77msgstr "knapp"
5b0f6f6c 78
6dcf9f48 79#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
7978ca15
MB
80msgid "Demo"
81msgstr "Demo"
5bbd862d 82
6dcf9f48 83#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
7978ca15
MB
84msgid "Page1"
85msgstr "Sida 1"
5b0f6f6c 86
6dcf9f48 87#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
7978ca15
MB
88msgid "Page2"
89msgstr "Sida 2"
5bbd862d 90
6dcf9f48 91#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
7978ca15
MB
92msgid "Default font:"
93msgstr "Standardteckensnitt:"
5bbd862d 94
6dcf9f48 95#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
7978ca15
MB
96msgid "Widget"
97msgstr "Widget"
5bbd862d 98
6dcf9f48 99#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14 ../src/color-scheme.c:302
7978ca15
MB
100msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
101msgstr "Färgchemat stöds inte av widget-temat som är valt."
5bbd862d 102
6dcf9f48 103#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
7978ca15
MB
104msgid "Use customized color scheme"
105msgstr "Använd anpassat färgschema"
5bbd862d 106
6dcf9f48 107#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
7978ca15
MB
108msgid "Normal windows:"
109msgstr "Normalt fönster:"
f3ac548f 110
6dcf9f48 111#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
7978ca15
MB
112msgid "Text windows:"
113msgstr "Textfönster:"
5bbd862d 114
6dcf9f48 115#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
7978ca15
MB
116msgid "Selected items:"
117msgstr "Valda alternativ:"
5bbd862d 118
6dcf9f48 119#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
7978ca15
MB
120msgid "Tooltips:"
121msgstr "Verktygstips:"
5bbd862d 122
6dcf9f48 123#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
7978ca15
MB
124msgid "Background"
125msgstr "Bakgrund"
5b0f6f6c 126
6dcf9f48 127#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
7978ca15
MB
128msgid "Foreground"
129msgstr "Förgrund"
5bbd862d 130
6dcf9f48 131#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
7978ca15
MB
132msgid "Color"
133msgstr "Färg"
5bbd862d 134
6dcf9f48 135#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
7978ca15
MB
136msgid "Install"
137msgstr "Installera"
5bbd862d 138
6dcf9f48 139#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
7978ca15
MB
140msgid "Remove"
141msgstr "Ta bort"
5bbd862d 142
6dcf9f48 143#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
7978ca15
MB
144msgid "Preview of the selected icon theme"
145msgstr "Förhandsgranska valt ikontema"
5bbd862d 146
6dcf9f48 147#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
7978ca15
MB
148msgid "Icon Theme"
149msgstr "Ikontema"
5bbd862d 150
6dcf9f48 151#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
7978ca15
MB
152msgid "Preview of the selected cursor theme"
153msgstr "Förhandsgranska valt muspekartema"
5bbd862d 154
6dcf9f48 155#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
7978ca15
MB
156msgid "Size of cursors"
157msgstr "Storlek på pekare"
5bbd862d 158
6dcf9f48 159#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
7978ca15
MB
160msgid "Smaller"
161msgstr "Mindre"
5bbd862d 162
6dcf9f48 163#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
7978ca15
MB
164msgid "Bigger"
165msgstr "Större"
5bbd862d 166
6dcf9f48 167#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
7978ca15
MB
168msgid ""
169"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
170"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
171"applications till next login."
172msgstr ""
173"<b>OBS!</b> Alla skrivbordsprogram har inte stöd för att byta tema för "
174"muspekaren under drift. Vissa ändringar här slår därför igenom först nästa "
175"gång du loggar in."
5b0f6f6c 176
6dcf9f48 177#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
7978ca15
MB
178msgid "Mouse Cursor"
179msgstr "Muspekare"
5bbd862d 180
6dcf9f48 181#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
7978ca15
MB
182msgid "Window Border"
183msgstr "Fönsterkant"
5bbd862d 184
6dcf9f48 185#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
e04ca7d6 186msgid "Enable antialiasing"
7978ca15 187msgstr "Aktivera kantutjämning"
5b0f6f6c 188
6dcf9f48 189#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
e04ca7d6 190msgid "<b>Antialiasing</b>"
7978ca15 191msgstr "<b>Kantutjämning</b>"
5bbd862d 192
7978ca15 193# hinting är oöversatt i gimp också. facterm?
6dcf9f48 194#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
7978ca15
MB
195msgid "Enable hinting"
196msgstr "Aktivera hinting"
5bbd862d 197
6dcf9f48 198#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
7978ca15
MB
199msgid "Hinting style: "
200msgstr "Hinting-typ: "
5bbd862d 201
7978ca15 202# hinting är oöversatt även i gimp. fackterm?
6dcf9f48 203#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
7978ca15
MB
204msgid "<b>Hinting</b>"
205msgstr "<b>Hinting</b>"
5bbd862d 206
6dcf9f48 207#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
7978ca15
MB
208msgid "Sub-pixel geometry: "
209msgstr "Subpixel-geometri: "
5bbd862d 210
7978ca15 211# den här översättningen är jag inte särdeles stolt över //brother
6dcf9f48 212#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
7978ca15
MB
213msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
214msgstr "<b>Subpixel-geometri</b>"
23fd48e4 215
6dcf9f48 216#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
7978ca15
MB
217msgid "Font"
218msgstr "Teckensnitt"
5bbd862d 219
6dcf9f48 220#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
7978ca15
MB
221msgid "Toolbar Style: "
222msgstr "Verktygsfältets stil: "
5bbd862d 223
6dcf9f48 224#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
7978ca15
MB
225msgid "Toolbar Icon Size: "
226msgstr "Storlek på ikoner i verktygsfältet: "
5b0f6f6c 227
6dcf9f48 228#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
7978ca15
MB
229msgid "Show images on buttons"
230msgstr "Visa bilder på knappar"
5b0f6f6c 231
6dcf9f48 232#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
7978ca15
MB
233msgid "Show images in menus"
234msgstr "Visa bilder i menyer"
5bbd862d 235
6dcf9f48 236#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
7978ca15
MB
237msgid "<b>GUI Options</b>"
238msgstr "<b>GUI-alternativ</b>"
5bbd862d 239
6dcf9f48
AG
240#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
241msgid "Keyboard theme:"
6605fcad 242msgstr "Tangentbordsupplägg:"
6dcf9f48
AG
243
244#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
6dcf9f48 245msgid "<b>Keyboard Options</b>"
6605fcad 246msgstr "<b>Tangentbords-alternativ</b>"
6dcf9f48
AG
247
248#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
7978ca15
MB
249msgid "Play event sounds"
250msgstr "Spela händelseljud"
5bbd862d 251
6dcf9f48 252#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
7978ca15
MB
253msgid "Play event sounds as feedback to user input"
254msgstr "Spela händelseljud som återkoppling till användarens inmatning"
5bbd862d 255
6dcf9f48 256#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
7978ca15
MB
257msgid "<b>Sound Effect</b>"
258msgstr "<b>Ljudeffekt</b>"
5bbd862d 259
6dcf9f48
AG
260#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
261msgid "Enable _accessibility in GTK+ applications"
6605fcad 262msgstr "Aktivera _tillgänglighet i GTK+-applikationer"
6dcf9f48
AG
263
264#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:53
265msgid "<b>Accessibility</b>"
6605fcad 266msgstr "<b>Tillgänglighet</b>"
6dcf9f48
AG
267
268#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:54
7978ca15
MB
269msgid "Other"
270msgstr "Annat"
5bbd862d 271
6dcf9f48
AG
272#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:55
273msgid "None"
274msgstr "Ingen"
275
276#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:56
277msgid "RGB"
278msgstr "RGB"
279
280#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:57
281msgid "BGR"
282msgstr "BGR"
283
284#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:58
285msgid "VRGB"
286msgstr "VRGB"
287
288#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:59
289msgid "VBGR"
290msgstr "VBGR"
291
292#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:60
293msgid "Slight"
294msgstr "Lite"
295
296#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:61
297msgid "Medium"
298msgstr "Mellan"
299
300#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:62
301msgid "Full"
302msgstr "Komplett"
303
304#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:63
305msgid "Same as menu items"
306msgstr "Samma som menyalternativ"
307
308#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:64
309msgid "Small toolbar icon"
310msgstr "Liten ikon i vertygsfält"
311
312#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:65
313msgid "Large toolbar icon"
314msgstr "Stor ikon i vertygsfält"
315
316#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:66
317msgid "Same as buttons"
318msgstr "Samma som knappar"
319
320#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:67
321msgid "Same as drag icons"
322msgstr "Samma som flyttikoner"
323
324#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:68
325msgid "Same as dialogs"
326msgstr "Samma som informationsrutor"
327
328#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:69
329msgid "Icons only"
330msgstr "Bara ikoner"
331
332#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:70
333msgid "Text only"
334msgstr "Bara text"
335
336#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:71
337msgid "Text below icons"
338msgstr "Text under ikoner"
339
340#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:72
341msgid "Text beside icons"
342msgstr "Text brevid ikoner"
343
344#: ../src/utils.c:216
5bbd862d
MBP
345msgid "Select an icon theme"
346msgstr "Välj ikontema"
347
6dcf9f48 348#: ../src/utils.c:223
5bbd862d
MBP
349msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
350msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Ikontema)"
6dcf9f48
AG
351
352#: ../src/color-scheme.c:299
353msgid ""
354"Setting color scheme is not available without lxsession as session manager."
6605fcad 355msgstr "Kan inte sätta färgschema utan att lxsession är sessionshanterare."