Automatic commit from Pootle 2.7.0a1
[lxde/lxappearance.git] / po / cs.po
CommitLineData
3fba9235
R
1# Czech translation for LXAppearance package.
2# Copyright (C) 2010
3# This file is distributed under the same license as the LXAppearance package.
4# Radek Tříška <radek@fastlinux.eu>, 2010.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: LXAppearance\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6dcf9f48 10"POT-Creation-Date: 2014-10-14 18:23+0300\n"
6d58f550
LP
11"PO-Revision-Date: 2015-03-26 21:14+0000\n"
12"Last-Translator: Pavel Fric <pavelfric@seznam.cz>\n"
3fba9235 13"Language-Team: Czech <radek@fastlinux.eu>\n"
5b0f6f6c 14"Language: cs\n"
3fba9235
R
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
6d58f550
LP
19"X-Generator: Pootle 2.7.0-alpha1\n"
20"X-POOTLE-MTIME: 1427404478.000000\n"
21"X-Pootle-Path: /cs/lxappearance/po/cs.po\n"
22"X-Pootle-Revision: 92\n"
3fba9235 23
6dcf9f48 24#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.glade.h:1
3fba9235
R
25msgid "Customize Look and Feel"
26msgstr "Upravit vzhled a chování"
27
28#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
3fba9235 29msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
13be2c08 30msgstr "Přizpůsobí vzhled a chování vašeho pracovního prostředí a aplikací"
3fba9235 31
6dcf9f48
AG
32#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:3
33msgid "windows;preferences;settings;theme;style;appearance;"
6d58f550 34msgstr "okna;nastavení;motiv;styl;vzhled"
6dcf9f48
AG
35
36#: ../data/ui/about.glade.in.h:1
6dcf9f48 37msgid "Copyright (C) 2008-2014 LXDE Project"
6d58f550 38msgstr "Autorské právo (C) 2008-2014 Projekt LXDE"
3fba9235 39
6dcf9f48 40#: ../data/ui/about.glade.in.h:2
3fba9235
R
41msgid "Customizes look and feel of your desktop"
42msgstr "Upraví vzhled a chování vašeho pracovního prostředí"
43
44#. Please replace this line with your own names, one name per line.
6dcf9f48 45#: ../data/ui/about.glade.in.h:4
3fba9235 46msgid "translator-credits"
13be2c08 47msgstr "Radek Tříška, Alois Nešpor"
3fba9235 48
6dcf9f48 49#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:2
7978ca15
MB
50msgid "Preview of the selected widget style"
51msgstr "Náhled vybraného widget motivu"
5b0f6f6c 52
6dcf9f48 53#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:3
7978ca15
MB
54msgid "_File"
55msgstr "_Soubor"
5b0f6f6c 56
6dcf9f48 57#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:4
7978ca15
MB
58msgid "_Edit"
59msgstr "_Upravit"
3fba9235 60
6dcf9f48 61#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:5
7978ca15
MB
62msgid "_Help"
63msgstr "_Nápověda"
3fba9235 64
6dcf9f48 65#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:6
7978ca15
MB
66msgid "Radio Button"
67msgstr "Přepínací tlačítko"
3fba9235 68
6dcf9f48 69#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:7
7978ca15
MB
70msgid "Check Button"
71msgstr "Zaškrtávací tlačítko"
3fba9235 72
6dcf9f48 73#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:8
7978ca15
MB
74msgid "button"
75msgstr "tlačítko"
5b0f6f6c 76
6dcf9f48 77#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:9
7978ca15
MB
78msgid "Demo"
79msgstr "Demo"
3fba9235 80
6dcf9f48 81#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:10
7978ca15
MB
82msgid "Page1"
83msgstr "Karta1"
5b0f6f6c 84
6dcf9f48 85#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:11
7978ca15
MB
86msgid "Page2"
87msgstr "Karta2"
3fba9235 88
6dcf9f48 89#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:12
7978ca15
MB
90msgid "Default font:"
91msgstr "Výchozí písmo:"
3fba9235 92
6dcf9f48 93#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:13
7978ca15
MB
94msgid "Widget"
95msgstr "Widget"
3fba9235 96
6dcf9f48 97#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:14 ../src/color-scheme.c:302
7978ca15
MB
98msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
99msgstr "Barevné schéma není podporováno u aktuálně vybraného widget motivu."
3fba9235 100
6dcf9f48 101#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:15
7978ca15
MB
102msgid "Use customized color scheme"
103msgstr "Použít vlastní barevné schéma"
3fba9235 104
6dcf9f48 105#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:16
7978ca15
MB
106msgid "Normal windows:"
107msgstr "Normální okna:"
f3ac548f 108
6dcf9f48 109#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:17
7978ca15 110msgid "Text windows:"
13be2c08 111msgstr "Textové okna:"
3fba9235 112
6dcf9f48 113#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:18
7978ca15
MB
114msgid "Selected items:"
115msgstr "Vybrané položky:"
3fba9235 116
6dcf9f48 117#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:19
7978ca15
MB
118msgid "Tooltips:"
119msgstr "Bublinková nápověda:"
3fba9235 120
6dcf9f48 121#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:20
7978ca15
MB
122msgid "Background"
123msgstr "Pozadí"
5b0f6f6c 124
6dcf9f48 125#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:21
7978ca15
MB
126msgid "Foreground"
127msgstr "Popředí"
3fba9235 128
6dcf9f48 129#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:22
7978ca15
MB
130msgid "Color"
131msgstr "Barva"
3fba9235 132
6dcf9f48 133#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:23
7978ca15
MB
134msgid "Install"
135msgstr "Instalovat"
3fba9235 136
6dcf9f48 137#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:24
7978ca15
MB
138msgid "Remove"
139msgstr "Odstranit"
3fba9235 140
6dcf9f48 141#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:25
7978ca15
MB
142msgid "Preview of the selected icon theme"
143msgstr "Náhled vybraného motivu ikon"
3fba9235 144
6dcf9f48 145#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:26
7978ca15
MB
146msgid "Icon Theme"
147msgstr "Motiv ikon"
3fba9235 148
6dcf9f48 149#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:27
7978ca15
MB
150msgid "Preview of the selected cursor theme"
151msgstr "Náhled vybraného motivu kurzoru"
3fba9235 152
6dcf9f48 153#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:28
7978ca15
MB
154msgid "Size of cursors"
155msgstr "Velikost kurzoru"
3fba9235 156
6dcf9f48 157#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:29
7978ca15
MB
158msgid "Smaller"
159msgstr "Menší"
3fba9235 160
6dcf9f48 161#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:30
7978ca15
MB
162msgid "Bigger"
163msgstr "Větší"
3fba9235 164
6dcf9f48 165#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:31
7978ca15
MB
166msgid ""
167"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
168"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
169"applications till next login."
5b0f6f6c 170msgstr ""
7978ca15 171"<b>Poznámka:</b> Některé aplikace nepodporují změnu tématu kurzoru za chodu. "
13be2c08 172"Pro správnou funkčnost všech aplikací je potřeba opětovný login."
5b0f6f6c 173
6dcf9f48 174#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:32
7978ca15
MB
175msgid "Mouse Cursor"
176msgstr "Kurzor myši"
3fba9235 177
6dcf9f48 178#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:33
7978ca15
MB
179msgid "Window Border"
180msgstr "Okraj okna"
3fba9235 181
6dcf9f48 182#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:34
e04ca7d6 183msgid "Enable antialiasing"
13be2c08 184msgstr "Zapnout vyhlazování"
5b0f6f6c 185
6dcf9f48 186#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:35
e04ca7d6 187msgid "<b>Antialiasing</b>"
13be2c08 188msgstr "<b>Vyhlazování</b>"
3fba9235 189
6dcf9f48 190#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:36
7978ca15 191msgid "Enable hinting"
13be2c08 192msgstr "Zapnout hinting"
3fba9235 193
6dcf9f48 194#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:37
7978ca15 195msgid "Hinting style: "
13be2c08 196msgstr "Styl hintingu: "
3fba9235 197
6dcf9f48 198#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:38
7978ca15 199msgid "<b>Hinting</b>"
13be2c08 200msgstr "<b>Hinting</b>"
3fba9235 201
6dcf9f48 202#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:39
7978ca15 203msgid "Sub-pixel geometry: "
13be2c08 204msgstr "Geometrie podpixelů: "
3fba9235 205
6dcf9f48 206#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:40
7978ca15 207msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
13be2c08 208msgstr "<b>Geometrie podpixelů</b>"
3fba9235 209
6dcf9f48 210#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:41
7978ca15 211msgid "Font"
13be2c08 212msgstr "Font"
3fba9235 213
6dcf9f48 214#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:42
7978ca15 215msgid "Toolbar Style: "
13be2c08 216msgstr "Styl panelu nástrojů: "
3fba9235 217
6dcf9f48 218#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:43
7978ca15 219msgid "Toolbar Icon Size: "
13be2c08 220msgstr "Velikost ikon panelu nástrojů: "
5b0f6f6c 221
6dcf9f48 222#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:44
7978ca15
MB
223msgid "Show images on buttons"
224msgstr "Zobrazovat obrázky na tlačítkách"
5b0f6f6c 225
6dcf9f48 226#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:45
7978ca15
MB
227msgid "Show images in menus"
228msgstr "Zobrazovat obrázky v nabídkách"
3fba9235 229
6dcf9f48 230#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:46
7978ca15
MB
231msgid "<b>GUI Options</b>"
232msgstr "<b>Volby GUI</b>"
3fba9235 233
6dcf9f48
AG
234#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:47
235msgid "Keyboard theme:"
6d58f550 236msgstr "Vzhled klávesnice:"
6dcf9f48
AG
237
238#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:48
6dcf9f48 239msgid "<b>Keyboard Options</b>"
6d58f550 240msgstr "<b>Volby pro klávesnici</b>"
6dcf9f48
AG
241
242#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:49
7978ca15
MB
243msgid "Play event sounds"
244msgstr "Přehrávání zvuků při událostech"
3fba9235 245
6dcf9f48 246#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:50
7978ca15 247msgid "Play event sounds as feedback to user input"
13be2c08 248msgstr "Přehrát zvuk při událostech"
3fba9235 249
6dcf9f48 250#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:51
7978ca15
MB
251msgid "<b>Sound Effect</b>"
252msgstr "<b>Zvukový efekt</b>"
3fba9235 253
6dcf9f48
AG
254#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:52
255msgid "Enable _accessibility in GTK+ applications"
6d58f550 256msgstr "Povolit _usnadnění v programech GTK+"
6dcf9f48
AG
257
258#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:53
259msgid "<b>Accessibility</b>"
6d58f550 260msgstr "<b>Zpřístupnění</b>"
6dcf9f48
AG
261
262#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:54
7978ca15
MB
263msgid "Other"
264msgstr "Ostatní"
3fba9235 265
6dcf9f48
AG
266#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:55
267msgid "None"
268msgstr "Žádný"
269
270#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:56
271msgid "RGB"
272msgstr "RGB"
273
274#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:57
275msgid "BGR"
276msgstr "BGR"
277
278#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:58
279msgid "VRGB"
280msgstr "VRGB"
281
282#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:59
283msgid "VBGR"
284msgstr "VBGR"
285
286#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:60
287msgid "Slight"
288msgstr "Nepatrný"
289
290#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:61
291msgid "Medium"
292msgstr "Střední"
293
294#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:62
295msgid "Full"
296msgstr "Plný"
297
298#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:63
299msgid "Same as menu items"
300msgstr "Stejné jako položky nabídek"
301
302#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:64
303msgid "Small toolbar icon"
304msgstr "Malé ikony panelu nástrojů"
305
306#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:65
307msgid "Large toolbar icon"
308msgstr "Velké ikony panelu nástrojů"
309
310#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:66
311msgid "Same as buttons"
312msgstr "Stejné jako tlačítka"
313
314#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:67
315msgid "Same as drag icons"
316msgstr "Stejné jako přetahované ikony"
317
318#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:68
319msgid "Same as dialogs"
320msgstr "Stejné jako dialogy"
321
322#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:69
323msgid "Icons only"
324msgstr "Pouze ikony"
325
326#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:70
327msgid "Text only"
328msgstr "Pouze text"
329
330#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:71
331msgid "Text below icons"
332msgstr "Text pod ikonami"
333
334#: ../data/ui/lxappearance.glade.h:72
335msgid "Text beside icons"
336msgstr "Text vedle ikon"
337
338#: ../src/utils.c:216
3fba9235
R
339msgid "Select an icon theme"
340msgstr "Vyberte motiv ikon"
341
6dcf9f48 342#: ../src/utils.c:223
3fba9235
R
343msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
344msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Motiv ikon)"
6dcf9f48
AG
345
346#: ../src/color-scheme.c:299
347msgid ""
348"Setting color scheme is not available without lxsession as session manager."
349msgstr ""
6d58f550 350"Nastavení barevného schématu není dostupné bez lxsession jako správce sezení."