[l10n] Clean up at pootle server.
[lxde/lxappearance.git] / po / cs.po
CommitLineData
3fba9235
R
1# Czech translation for LXAppearance package.
2# Copyright (C) 2010
3# This file is distributed under the same license as the LXAppearance package.
4# Radek Tříška <radek@fastlinux.eu>, 2010.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: LXAppearance\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
7de7fbd6 10"POT-Creation-Date: 2012-09-23 14:57+0200\n"
13be2c08
A
11"PO-Revision-Date: 2012-08-14 13:23+0200\n"
12"Last-Translator: ALIUM <info@aloisnespor.info>\n"
3fba9235 13"Language-Team: Czech <radek@fastlinux.eu>\n"
5b0f6f6c 14"Language: cs\n"
3fba9235
R
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
13be2c08 19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
3fba9235 20
7978ca15 21#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:1 ../data/ui/lxappearance.ui.h:19
3fba9235
R
22msgid "Customize Look and Feel"
23msgstr "Upravit vzhled a chování"
24
25#: ../data/lxappearance.desktop.in.h:2
3fba9235 26msgid "Customizes look and feel of your desktop and applications"
13be2c08 27msgstr "Přizpůsobí vzhled a chování vašeho pracovního prostředí a aplikací"
3fba9235 28
5b0f6f6c 29#: ../data/ui/about.ui.in.h:1
f3ac548f
MB
30msgid "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
31msgstr "Copyright (C) 2011 LXDE Project"
3fba9235 32
5b0f6f6c 33#: ../data/ui/about.ui.in.h:2
3fba9235
R
34msgid "Customizes look and feel of your desktop"
35msgstr "Upraví vzhled a chování vašeho pracovního prostředí"
36
37#. Please replace this line with your own names, one name per line.
5b0f6f6c 38#: ../data/ui/about.ui.in.h:4
3fba9235 39msgid "translator-credits"
13be2c08 40msgstr "Radek Tříška, Alois Nešpor"
3fba9235 41
5b0f6f6c 42#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:1
7978ca15
MB
43msgid "Icons only"
44msgstr "Pouze ikony"
5b0f6f6c
JL
45
46#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:2
7978ca15
MB
47msgid "Text only"
48msgstr "Pouze text"
3fba9235 49
5b0f6f6c 50#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:3
7978ca15
MB
51msgid "Text below icons"
52msgstr "Text pod ikonami"
3fba9235 53
5b0f6f6c 54#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:4
7978ca15
MB
55msgid "Text beside icons"
56msgstr "Text vedle ikon"
5b0f6f6c
JL
57
58#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:5
7978ca15
MB
59msgid "Same as menu items"
60msgstr "Stejné jako položky nabídek"
3fba9235 61
5b0f6f6c 62#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:6
7978ca15
MB
63msgid "Small toolbar icon"
64msgstr "Malé ikony panelu nástrojů"
5b0f6f6c
JL
65
66#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:7
7978ca15
MB
67msgid "Large toolbar icon"
68msgstr "Velké ikony panelu nástrojů"
5b0f6f6c
JL
69
70#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:8
7978ca15
MB
71msgid "Same as buttons"
72msgstr "Stejné jako tlačítka"
3fba9235 73
5b0f6f6c 74#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:9
7978ca15
MB
75msgid "Same as drag icons"
76msgstr "Stejné jako přetahované ikony"
3fba9235 77
5b0f6f6c 78#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:10
7978ca15
MB
79msgid "Same as dialogs"
80msgstr "Stejné jako dialogy"
3fba9235 81
5b0f6f6c 82#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:11
7978ca15 83msgid "None"
13be2c08 84msgstr "Žádný"
3fba9235 85
5b0f6f6c 86#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:12
7978ca15 87msgid "Slight"
13be2c08 88msgstr "Nepatrný"
7978ca15
MB
89
90#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:13
91msgid "Medium"
13be2c08 92msgstr "Střední"
3fba9235 93
5b0f6f6c 94#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:14
7978ca15 95msgid "Full"
13be2c08 96msgstr "Plný"
3fba9235 97
5b0f6f6c 98#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:15
7978ca15 99msgid "RGB"
13be2c08 100msgstr "RGB"
3fba9235 101
5b0f6f6c 102#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:16
7978ca15 103msgid "BGR"
13be2c08 104msgstr "BGR"
5b0f6f6c
JL
105
106#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:17
7978ca15 107msgid "VRGB"
13be2c08 108msgstr "VRGB"
5b0f6f6c
JL
109
110#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:18
7978ca15 111msgid "VBGR"
13be2c08 112msgstr "VBGR"
5b0f6f6c 113
5b0f6f6c 114#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:20
7978ca15
MB
115msgid "Preview of the selected widget style"
116msgstr "Náhled vybraného widget motivu"
5b0f6f6c
JL
117
118#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:21
7978ca15
MB
119msgid "_File"
120msgstr "_Soubor"
5b0f6f6c
JL
121
122#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:22
7978ca15
MB
123msgid "_Edit"
124msgstr "_Upravit"
3fba9235 125
5b0f6f6c 126#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:23
7978ca15
MB
127msgid "_Help"
128msgstr "_Nápověda"
3fba9235 129
5b0f6f6c 130#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:24
7978ca15
MB
131msgid "Radio Button"
132msgstr "Přepínací tlačítko"
3fba9235 133
5b0f6f6c 134#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:25
7978ca15
MB
135msgid "Check Button"
136msgstr "Zaškrtávací tlačítko"
3fba9235 137
5b0f6f6c 138#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:26
7978ca15
MB
139msgid "button"
140msgstr "tlačítko"
5b0f6f6c
JL
141
142#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:27
7978ca15
MB
143msgid "Demo"
144msgstr "Demo"
3fba9235 145
5b0f6f6c 146#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:28
7978ca15
MB
147msgid "Page1"
148msgstr "Karta1"
5b0f6f6c
JL
149
150#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:29
7978ca15
MB
151msgid "Page2"
152msgstr "Karta2"
3fba9235 153
5b0f6f6c 154#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:30
7978ca15
MB
155msgid "Default font:"
156msgstr "Výchozí písmo:"
3fba9235 157
5b0f6f6c 158#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:31
7978ca15
MB
159msgid "Widget"
160msgstr "Widget"
3fba9235 161
5b0f6f6c 162#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:32
7978ca15
MB
163msgid "Color scheme is not supported by currently selected widget theme."
164msgstr "Barevné schéma není podporováno u aktuálně vybraného widget motivu."
3fba9235 165
5b0f6f6c 166#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:33
7978ca15
MB
167msgid "Use customized color scheme"
168msgstr "Použít vlastní barevné schéma"
3fba9235 169
5b0f6f6c 170#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:34
7978ca15
MB
171msgid "Normal windows:"
172msgstr "Normální okna:"
f3ac548f
MB
173
174#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:35
7978ca15 175msgid "Text windows:"
13be2c08 176msgstr "Textové okna:"
3fba9235 177
f3ac548f 178#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:36
7978ca15
MB
179msgid "Selected items:"
180msgstr "Vybrané položky:"
3fba9235 181
f3ac548f 182#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:37
7978ca15
MB
183msgid "Tooltips:"
184msgstr "Bublinková nápověda:"
3fba9235 185
f3ac548f 186#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:38
7978ca15
MB
187msgid "Background"
188msgstr "Pozadí"
5b0f6f6c 189
f3ac548f 190#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:39
7978ca15
MB
191msgid "Foreground"
192msgstr "Popředí"
3fba9235 193
f3ac548f 194#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:40
7978ca15
MB
195msgid "Color"
196msgstr "Barva"
3fba9235 197
f3ac548f 198#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:41
7978ca15
MB
199msgid "Install"
200msgstr "Instalovat"
3fba9235 201
f3ac548f 202#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:42
7978ca15
MB
203msgid "Remove"
204msgstr "Odstranit"
3fba9235 205
f3ac548f 206#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:43
7978ca15
MB
207msgid "Preview of the selected icon theme"
208msgstr "Náhled vybraného motivu ikon"
3fba9235 209
f3ac548f 210#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:44
7978ca15
MB
211msgid "Icon Theme"
212msgstr "Motiv ikon"
3fba9235 213
f3ac548f 214#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:45
7978ca15
MB
215msgid "Preview of the selected cursor theme"
216msgstr "Náhled vybraného motivu kurzoru"
3fba9235 217
f3ac548f 218#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:46
7978ca15
MB
219msgid "Size of cursors"
220msgstr "Velikost kurzoru"
3fba9235 221
f3ac548f 222#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:47
7978ca15
MB
223msgid "Smaller"
224msgstr "Menší"
3fba9235 225
f3ac548f 226#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:48
7978ca15
MB
227msgid "Bigger"
228msgstr "Větší"
3fba9235 229
f3ac548f 230#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:49
7978ca15
MB
231msgid ""
232"<b>Note:</b> Not all of the desktop applications support changing cursor "
233"theme on-the-fly. So your changes here might not be fully applied to all "
234"applications till next login."
5b0f6f6c 235msgstr ""
7978ca15 236"<b>Poznámka:</b> Některé aplikace nepodporují změnu tématu kurzoru za chodu. "
13be2c08 237"Pro správnou funkčnost všech aplikací je potřeba opětovný login."
5b0f6f6c 238
f3ac548f 239#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:50
7978ca15
MB
240msgid "Mouse Cursor"
241msgstr "Kurzor myši"
3fba9235 242
f3ac548f 243#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:51
7978ca15
MB
244msgid "Window Border"
245msgstr "Okraj okna"
3fba9235 246
f3ac548f 247#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:52
7978ca15 248msgid "Enable antialising"
13be2c08 249msgstr "Zapnout vyhlazování"
5b0f6f6c 250
f3ac548f 251#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:53
7978ca15 252msgid "<b>Antialising</b>"
13be2c08 253msgstr "<b>Vyhlazování</b>"
3fba9235 254
f3ac548f 255#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:54
7978ca15 256msgid "Enable hinting"
13be2c08 257msgstr "Zapnout hinting"
3fba9235 258
f3ac548f 259#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:55
7978ca15 260msgid "Hinting style: "
13be2c08 261msgstr "Styl hintingu: "
3fba9235 262
f3ac548f 263#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:56
7978ca15 264msgid "<b>Hinting</b>"
13be2c08 265msgstr "<b>Hinting</b>"
3fba9235 266
f3ac548f 267#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:57
7978ca15 268msgid "Sub-pixel geometry: "
13be2c08 269msgstr "Geometrie podpixelů: "
3fba9235 270
f3ac548f 271#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:58
7978ca15 272msgid "<b>Sub-pixel geometry</b>"
13be2c08 273msgstr "<b>Geometrie podpixelů</b>"
3fba9235 274
f3ac548f 275#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:59
7978ca15 276msgid "Font"
13be2c08 277msgstr "Font"
3fba9235 278
f3ac548f 279#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:60
7978ca15 280msgid "Toolbar Style: "
13be2c08 281msgstr "Styl panelu nástrojů: "
3fba9235 282
f3ac548f 283#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:61
7978ca15 284msgid "Toolbar Icon Size: "
13be2c08 285msgstr "Velikost ikon panelu nástrojů: "
5b0f6f6c 286
f3ac548f 287#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:62
7978ca15
MB
288msgid "Show images on buttons"
289msgstr "Zobrazovat obrázky na tlačítkách"
5b0f6f6c 290
f3ac548f 291#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:63
7978ca15
MB
292msgid "Show images in menus"
293msgstr "Zobrazovat obrázky v nabídkách"
3fba9235 294
f3ac548f 295#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:64
7978ca15
MB
296msgid "<b>GUI Options</b>"
297msgstr "<b>Volby GUI</b>"
3fba9235 298
f3ac548f 299#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:65
7978ca15
MB
300msgid "Play event sounds"
301msgstr "Přehrávání zvuků při událostech"
3fba9235 302
f3ac548f 303#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:66
7978ca15 304msgid "Play event sounds as feedback to user input"
13be2c08 305msgstr "Přehrát zvuk při událostech"
3fba9235 306
f3ac548f 307#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:67
7978ca15
MB
308msgid "<b>Sound Effect</b>"
309msgstr "<b>Zvukový efekt</b>"
3fba9235 310
f3ac548f 311#: ../data/ui/lxappearance.ui.h:68
7978ca15
MB
312msgid "Other"
313msgstr "Ostatní"
3fba9235 314
f3ac548f 315#: ../src/utils.c:217
3fba9235
R
316msgid "Select an icon theme"
317msgstr "Vyberte motiv ikon"
318
f3ac548f 319#: ../src/utils.c:224
3fba9235
R
320msgid "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Icon Theme)"
321msgstr "*.tar.gz, *.tar.bz2 (Motiv ikon)"