Automatic translation update from Pootle
authorPootle LXDE <pootle@pootle.lxde.org>
Sat, 13 May 2017 21:10:57 +0000 (21:10 +0000)
committerPootle LXDE <pootle@pootle.lxde.org>
Sat, 13 May 2017 21:10:57 +0000 (21:10 +0000)
po/sl.po [new file with mode: 0644]

diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ead81a7
--- /dev/null
+++ b/po/sl.po
@@ -0,0 +1,268 @@
+# Slovenian translation of gpicview.
+# Copyright (C) 2011 - 2013 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the gpicview package.
+# Klemen Košir <klemen913@gmail.com>, 2011 - 2013.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gpicview\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-23 14:36+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-07-29 14:38+0100\n"
+"Last-Translator: Klemen Košir <klemen913@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovenian <lugos-slo@lugos.si>\n"
+"Language: sl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
+"%100==4 ? 3 : 0);\n"
+
+#: ../src/gpicview.c:38
+msgid "[FILE]"
+msgstr "[DATOTEKA]"
+
+#: ../src/gpicview.c:40
+msgid "Print version information and exit"
+msgstr "Izpiše podatke o različici."
+
+#: ../src/gpicview.c:42
+msgid "Start slideshow"
+msgstr "Začni predstavitev"
+
+#: ../src/main-win.c:165 ../src/main-win.c:1413 ../gpicview.desktop.in.h:1
+msgid "Image Viewer"
+msgstr "Pregledovalnik slik"
+
+#: ../src/main-win.c:267 ../src/main-win.c:1438
+msgid "Previous"
+msgstr "Predhodna"
+
+#: ../src/main-win.c:268 ../src/main-win.c:1439
+msgid "Next"
+msgstr "Naslednja"
+
+#: ../src/main-win.c:269 ../src/main-win.c:754
+msgid "Start Slideshow"
+msgstr "Začni predstavitev"
+
+#: ../src/main-win.c:273 ../src/main-win.c:1442
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "Oddalji"
+
+#: ../src/main-win.c:274 ../src/main-win.c:1443
+msgid "Zoom In"
+msgstr "Približaj"
+
+#. percent = gtk_entry_new();    // show scale (in percentage)
+#. g_signal_connect( percent, "activate", G_CALLBACK(on_percentage), mw );
+#. gtk_widget_set_size_request( percent, 45, -1 );
+#. gtk_box_pack_start( (GtkBox*)nav_bar, percent, FALSE, FALSE, 2 );
+#: ../src/main-win.c:281 ../src/main-win.c:1444
+msgid "Fit Image To Window Size"
+msgstr "Prilagodi sliko velikosti okna"
+
+#: ../src/main-win.c:283 ../src/main-win.c:1445
+msgid "Original Size"
+msgstr "Izvirna velikost"
+
+#: ../src/main-win.c:290 ../src/main-win.c:1447
+msgid "Full Screen"
+msgstr "Celozaslonski način"
+
+#: ../src/main-win.c:294 ../src/main-win.c:1449
+msgid "Rotate Counterclockwise"
+msgstr "Zavrti v nasprotni smeri urnega kazalca"
+
+#: ../src/main-win.c:295 ../src/main-win.c:1450
+msgid "Rotate Clockwise"
+msgstr "Zavrti v smeri urnega kazalca"
+
+#: ../src/main-win.c:297 ../src/main-win.c:1451
+msgid "Flip Horizontal"
+msgstr "Zrcali vodoravno"
+
+#: ../src/main-win.c:298 ../src/main-win.c:1452
+msgid "Flip Vertical"
+msgstr "Zrcali navpično"
+
+#: ../src/main-win.c:302 ../src/main-win.c:1454
+msgid "Open File"
+msgstr "Odpri datoteko"
+
+#: ../src/main-win.c:303 ../src/main-win.c:1455
+msgid "Save File"
+msgstr "Shrani datoteko"
+
+#: ../src/main-win.c:304
+msgid "Save File As"
+msgstr "Shrani datoteko kot"
+
+#. PTK_IMG_MENU_ITEM( N_("Save As Other Size"), GTK_STOCK_SAVE_AS, G_CALLBACK(on_save_as), GDK_A, 0 ),
+#: ../src/main-win.c:305 ../src/main-win.c:1458
+msgid "Delete File"
+msgstr "Izbriši datoteko"
+
+#: ../src/main-win.c:308 ../src/main-win.c:1460 ../data/pref-dlg.ui.h:1
+msgid "Preferences"
+msgstr "Možnosti"
+
+#: ../src/main-win.c:309 ../src/main-win.c:1464
+msgid "Quit"
+msgstr "Končaj"
+
+#: ../src/main-win.c:762
+msgid "Stop Slideshow"
+msgstr "Zaustavi predstavitev"
+
+#: ../src/main-win.c:1303
+msgid ""
+"The file name you selected already exists.\n"
+"Do you want to overwrite existing file?\n"
+"(Warning: The quality of original image might be lost)"
+msgstr ""
+"Datoteka z izbranim imenom že obstaja.\n"
+"Ali želite prepisati obstoječo datoteko?\n"
+"(Opozorilo: kakovost izvirne slike se lahko izgubi)"
+
+#: ../src/main-win.c:1344
+msgid "Writing this image format is not supported."
+msgstr "Shranjevanje te vrste slik ni podprto."
+
+#: ../src/main-win.c:1382
+msgid ""
+"Are you sure you want to delete current file?\n"
+"\n"
+"Warning: Once deleted, the file cannot be recovered."
+msgstr ""
+"Ali res želite izbrisati trenutno datoteko?\n"
+"\n"
+"Opozorilo: izbrisane datoteke ni mogoče obnoviti."
+
+#: ../src/main-win.c:1440
+msgid "Start/Stop Slideshow"
+msgstr "Začni/Zaustavi predstavitev"
+
+#: ../src/main-win.c:1456
+msgid "Save As"
+msgstr "Shrani kot"
+
+#: ../src/main-win.c:1461
+msgid "Show/Hide toolbar"
+msgstr "Pokaži/skrij orodno vrstico"
+
+#: ../src/main-win.c:1505
+msgid " * Refer to source code of EOG image viewer and GThumb"
+msgstr " * Oglejte si izvorno kodo pregledovalnikov slik EOG in GThumb."
+
+#. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
+#: ../src/main-win.c:1509
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Klemen Košir <klemen.kosir@gmx.com>\n"
+"Andrej Žnidaršič <andrej.znidarsic@gmail.com>"
+
+#: ../src/main-win.c:1515
+msgid "GPicView"
+msgstr "GPicView"
+
+#: ../src/main-win.c:1517
+msgid "Copyright (C) 2007 - 2011"
+msgstr "Avtorske pravice © 2007 - 2011"
+
+#: ../src/main-win.c:1518
+msgid "Lightweight image viewer from LXDE project"
+msgstr "Pregledovalnik slik za LXDE"
+
+#: ../src/pref.c:164
+msgid ""
+"GPicView will become the default viewer for all supported image files on "
+"your system.\n"
+"(This will be done through 'xdg-mime' program)\n"
+"\n"
+"<b>Are you sure you really want to do this?</b>"
+msgstr ""
+"GPicView bo postal privzeti pregledovalnik vseh podprtih slikovnih datotek.\n"
+"(Dejanje bo izvedeno s programom »xdg-mime«)\n"
+"\n"
+"<b>Ali ste prepričani, da želite to storiti?</b>"
+
+#: ../src/file-dlgs.c:62
+msgid "All Supported Images"
+msgstr "Vse podprte slike"
+
+#: ../src/file-dlgs.c:67
+msgid "All Files"
+msgstr "Vse datoteke"
+
+#: ../src/file-dlgs.c:103
+msgid "JPEG Quality:"
+msgstr "Kakovost:"
+
+#: ../src/file-dlgs.c:104
+msgid ""
+"Lower quality values yield smaller file sizes,\n"
+"but the image quality will be poorer."
+msgstr ""
+"Nižja kot je vrednost, manjša bo datoteka,\n"
+"vendar bo manjša tudi kakovost slike."
+
+#: ../src/file-dlgs.c:121
+msgid "PNG Compression Level:"
+msgstr "Raven stiskanja:"
+
+#: ../src/file-dlgs.c:122
+msgid ""
+"Higher compression levels yield smaller file sizes,\n"
+"but takes more time to do the compression."
+msgstr ""
+"Višja kot je raven stiskanja, manjša bo datoteka,\n"
+"vendar bo stiskanje trajalo dlje."
+
+#: ../gpicview.desktop.in.h:2
+msgid "View your images easily"
+msgstr "Oglejte si svoje slike"
+
+#: ../data/pref-dlg.ui.h:2
+msgid "Ask before saving images"
+msgstr "Zahtevaj potrditev pred shranitvijo slike"
+
+#: ../data/pref-dlg.ui.h:3
+msgid "Ask before deleting images"
+msgstr "Zahtevaj potrditev pred izbrisom slike"
+
+#: ../data/pref-dlg.ui.h:4
+msgid "Automatically save rotated images"
+msgstr "Samodejno shrani zavrtene slike"
+
+#: ../data/pref-dlg.ui.h:5
+msgid ""
+"Rotate JPEG file by changing EXIF orientation value\n"
+"(only if EXIF orientation tag exists)"
+msgstr ""
+"Zavrti datoteko JPEG s spremembo\n"
+"vrednosti usmerjenosti EXIF"
+
+#: ../data/pref-dlg.ui.h:7
+msgid "Slideshow interval"
+msgstr "Hitrost predstavitve"
+
+#: ../data/pref-dlg.ui.h:8
+msgid "sec"
+msgstr "(v sekundah)"
+
+#: ../data/pref-dlg.ui.h:9
+msgid "Make GPicView the default viewer for images"
+msgstr "Nastavi GPicView kot privzeti pregledovalnik slik"
+
+#: ../data/pref-dlg.ui.h:10
+msgid "Normal:"
+msgstr "Običajno:"
+
+#: ../data/pref-dlg.ui.h:11
+msgid "Fullscreen:"
+msgstr "Celozaslonski način:"
+
+#: ../data/pref-dlg.ui.h:12
+msgid "<b>Background colors</b>"
+msgstr "<b>Barva ozadja</b>"