e1a40c9bc343d22b102266a0423efc40b2f439e4
[lxde/gpicview.git] / po / tr.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2012-09-23 14:36+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2013-11-06 21:29+0000\n"
11 "Last-Translator: vgezer <volkangezer@gmail.com>\n"
12 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
13 "Language: tr\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
18 "X-Generator: Pootle 2.5.0\n"
19 "X-POOTLE-MTIME: 1383773371.0\n"
20
21 #: ../src/gpicview.c:38
22 msgid "[FILE]"
23 msgstr "[DOSYA]"
24
25 #: ../src/gpicview.c:40
26 msgid "Print version information and exit"
27 msgstr "Sürüm bilgisini yazdır ve çık"
28
29 #: ../src/gpicview.c:42
30 msgid "Start slideshow"
31 msgstr "Sunu gösterimi başlat"
32
33 #: ../src/main-win.c:165 ../src/main-win.c:1413 ../gpicview.desktop.in.h:1
34 msgid "Image Viewer"
35 msgstr "Resim Görüntüleyici"
36
37 #: ../src/main-win.c:267 ../src/main-win.c:1438
38 msgid "Previous"
39 msgstr "Önceki"
40
41 #: ../src/main-win.c:268 ../src/main-win.c:1439
42 msgid "Next"
43 msgstr "Sonraki"
44
45 #: ../src/main-win.c:269 ../src/main-win.c:754
46 msgid "Start Slideshow"
47 msgstr "Sunu Gösterimi Başlat"
48
49 #: ../src/main-win.c:273 ../src/main-win.c:1442
50 msgid "Zoom Out"
51 msgstr "Uzaklaştır"
52
53 #: ../src/main-win.c:274 ../src/main-win.c:1443
54 msgid "Zoom In"
55 msgstr "Yakınlaştır"
56
57 #. percent = gtk_entry_new();    // show scale (in percentage)
58 #. g_signal_connect( percent, "activate", G_CALLBACK(on_percentage), mw );
59 #. gtk_widget_set_size_request( percent, 45, -1 );
60 #. gtk_box_pack_start( (GtkBox*)nav_bar, percent, FALSE, FALSE, 2 );
61 #: ../src/main-win.c:281 ../src/main-win.c:1444
62 msgid "Fit Image To Window Size"
63 msgstr "Resmi Pencereye Sığdır"
64
65 #: ../src/main-win.c:283 ../src/main-win.c:1445
66 msgid "Original Size"
67 msgstr "Özgün Boyut"
68
69 #: ../src/main-win.c:290 ../src/main-win.c:1447
70 msgid "Full Screen"
71 msgstr "Tam Ekran"
72
73 #: ../src/main-win.c:294 ../src/main-win.c:1449
74 msgid "Rotate Counterclockwise"
75 msgstr "Saatin Tersi Yönünde Döndür"
76
77 #: ../src/main-win.c:295 ../src/main-win.c:1450
78 msgid "Rotate Clockwise"
79 msgstr "Saat Yönünde Döndür"
80
81 #: ../src/main-win.c:297 ../src/main-win.c:1451
82 msgid "Flip Horizontal"
83 msgstr "Yatay Döndür"
84
85 #: ../src/main-win.c:298 ../src/main-win.c:1452
86 msgid "Flip Vertical"
87 msgstr "Dikey Döndür"
88
89 #: ../src/main-win.c:302 ../src/main-win.c:1454
90 msgid "Open File"
91 msgstr "Dosya Aç"
92
93 #: ../src/main-win.c:303 ../src/main-win.c:1455
94 msgid "Save File"
95 msgstr "Dosyayı Kaydet"
96
97 #: ../src/main-win.c:304
98 msgid "Save File As"
99 msgstr "Dosyayı Farklı Kaydet"
100
101 #. PTK_IMG_MENU_ITEM( N_("Save As Other Size"), GTK_STOCK_SAVE_AS, G_CALLBACK(on_save_as), GDK_A, 0 ),
102 #: ../src/main-win.c:305 ../src/main-win.c:1458
103 msgid "Delete File"
104 msgstr "Dosyayı Sil"
105
106 #: ../src/main-win.c:308 ../src/main-win.c:1460 ../data/pref-dlg.ui.h:1
107 msgid "Preferences"
108 msgstr "Tercihler"
109
110 #: ../src/main-win.c:309 ../src/main-win.c:1464
111 msgid "Quit"
112 msgstr "Çık"
113
114 #: ../src/main-win.c:762
115 msgid "Stop Slideshow"
116 msgstr "Sunu Gösterimini Durdur"
117
118 #: ../src/main-win.c:1303
119 msgid ""
120 "The file name you selected already exists.\n"
121 "Do you want to overwrite existing file?\n"
122 "(Warning: The quality of original image might be lost)"
123 msgstr ""
124 "Seçtiğiniz dosya adı zaten var.\n"
125 "Var olan dosyanın üstüne yazmak istiyor musunuz?\n"
126 "(Uyarı: Özgün resmin niteliği kaybolabilir)"
127
128 #: ../src/main-win.c:1344
129 msgid "Writing this image format is not supported."
130 msgstr "Bu resim biçiminin yazımı desteklenmiyor."
131
132 #: ../src/main-win.c:1382
133 msgid ""
134 "Are you sure you want to delete current file?\n"
135 "\n"
136 "Warning: Once deleted, the file cannot be recovered."
137 msgstr ""
138 "Mevcut dosyayı silmek istediğinizden emin misiniz?\n"
139 "\n"
140 "Uyarı: Dosya bir kere silinirse, kurtarılamaz."
141
142 #: ../src/main-win.c:1440
143 msgid "Start/Stop Slideshow"
144 msgstr "Sunu Gösterimini Başlat/Durdur"
145
146 #: ../src/main-win.c:1456
147 msgid "Save As"
148 msgstr "Farklı Kaydet"
149
150 #: ../src/main-win.c:1461
151 msgid "Show/Hide toolbar"
152 msgstr "Araç çubuğunu Göster/Gizle"
153
154 #: ../src/main-win.c:1505
155 msgid " * Refer to source code of EOG image viewer and GThumb"
156 msgstr ""
157 " * EOG imge görüntüleyici ve GThumb uygulamalarının kaynak koduna başvurun"
158
159 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
160 #: ../src/main-win.c:1509
161 msgid "translator-credits"
162 msgstr ""
163 "Mehmet Gülmen (memetgulmen@gmail.com)\n"
164 "Kılıç Kökenmartinamca (martinamca@gmail.com"
165
166 #: ../src/main-win.c:1515
167 msgid "GPicView"
168 msgstr "GPicView"
169
170 #: ../src/main-win.c:1517
171 msgid "Copyright (C) 2007 - 2011"
172 msgstr "Telif Hakkı (C) 2007 - 2011"
173
174 #: ../src/main-win.c:1518
175 msgid "Lightweight image viewer from LXDE project"
176 msgstr "LXDE girişiminden, hafif resim görüntüleyici"
177
178 #: ../src/pref.c:164
179 msgid ""
180 "GPicView will become the default viewer for all supported image files on "
181 "your system.\n"
182 "(This will be done through 'xdg-mime' program)\n"
183 "\n"
184 "<b>Are you sure you really want to do this?</b>"
185 msgstr ""
186 "GPicView, sisteiminizdeki bütün desteklenen resim dosyaları için öntanımlı "
187 "görüntüleyici olacak.\n"
188 "('xdg-mime' uygulaması aracılığıyla yapılacak)\n"
189 "\n"
190 "<b>Bunu gerçekten yapmak istediğinizden emin misiniz?</b>"
191
192 #: ../src/file-dlgs.c:62
193 msgid "All Supported Images"
194 msgstr "Bütün Desteklenen Resimler"
195
196 #: ../src/file-dlgs.c:67
197 msgid "All Files"
198 msgstr "Tüm Dosyalar"
199
200 #: ../src/file-dlgs.c:103
201 msgid "JPEG Quality:"
202 msgstr "JPEG Niteliği:"
203
204 #: ../src/file-dlgs.c:104
205 msgid ""
206 "Lower quality values yield smaller file sizes,\n"
207 "but the image quality will be poorer."
208 msgstr ""
209 "Düşük nitelikli değerler, küçük dosya boyutları sağlarlar,\n"
210 "ama resmin kalitesi de düşük olur."
211
212 #: ../src/file-dlgs.c:121
213 msgid "PNG Compression Level:"
214 msgstr "PNG Sıkıştırma Düzeyi:"
215
216 #: ../src/file-dlgs.c:122
217 msgid ""
218 "Higher compression levels yield smaller file sizes,\n"
219 "but takes more time to do the compression."
220 msgstr ""
221 "Yüksek sıkıştırma düzeyleri, küçük dosya boyutları sağlarlar,\n"
222 "ama sıkıştırma işlemi daha çok zaman alır."
223
224 #: ../gpicview.desktop.in.h:2
225 msgid "View your images easily"
226 msgstr "Resimlerinizi kolaylıkla görün"
227
228 #: ../data/pref-dlg.ui.h:2
229 msgid "Ask before saving images"
230 msgstr "Resimleri kaydetmeden önce sor"
231
232 #: ../data/pref-dlg.ui.h:3
233 msgid "Ask before deleting images"
234 msgstr "Resimleri silmeden önce sor"
235
236 #: ../data/pref-dlg.ui.h:4
237 msgid "Automatically save rotated images"
238 msgstr "Döndürülen resimleri kendiliğinden kaydet"
239
240 #: ../data/pref-dlg.ui.h:5
241 msgid ""
242 "Rotate JPEG file by changing EXIF orientation value\n"
243 "(only if EXIF orientation tag exists)"
244 msgstr ""
245 "JPEG dosyasını EXIF yönlendirme değerini değiştirerek döndürün\n"
246 "(yalnızca EXIF yönlendirme etiketi varsa)"
247
248 #: ../data/pref-dlg.ui.h:7
249 msgid "Slideshow interval"
250 msgstr "Sunu gösterimi aralığı"
251
252 #: ../data/pref-dlg.ui.h:8
253 msgid "sec"
254 msgstr "sn"
255
256 #: ../data/pref-dlg.ui.h:9
257 msgid "Make GPicView the default viewer for images"
258 msgstr "GPicView uygulamasını resimler için öntanımlı görüntüleyici yap"
259
260 #: ../data/pref-dlg.ui.h:10
261 msgid "Normal:"
262 msgstr "Normal:"
263
264 #: ../data/pref-dlg.ui.h:11
265 msgid "Fullscreen:"
266 msgstr "Tam Ekran:"
267
268 #: ../data/pref-dlg.ui.h:12
269 msgid "<b>Background colors</b>"
270 msgstr "<b>Arkaplan renkleri</b>"