344043e22f9d92206810e0954d34944ab2c5e183
[lxde/gpicview.git] / po / be.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2012-09-23 14:36+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2012-09-26 01:06+0200\n"
12 "Last-Translator: Мікалай <crom-a@tut.by>\n"
13 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14 "Language: be\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
19 "10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
20 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
21
22 #: ../src/gpicview.c:38
23 msgid "[FILE]"
24 msgstr "[ФАЙЛ]"
25
26 #: ../src/gpicview.c:40
27 msgid "Print version information and exit"
28 msgstr "Паказаць інфармацыю пра версію і выйсці"
29
30 #: ../src/gpicview.c:42
31 msgid "Start slideshow"
32 msgstr "Пачаць слайдшоу"
33
34 #: ../src/main-win.c:165 ../src/main-win.c:1413 ../gpicview.desktop.in.h:1
35 msgid "Image Viewer"
36 msgstr "Прагляд выяў"
37
38 #: ../src/main-win.c:267 ../src/main-win.c:1438
39 msgid "Previous"
40 msgstr "Папярэдні"
41
42 #: ../src/main-win.c:268 ../src/main-win.c:1439
43 msgid "Next"
44 msgstr "Наступны"
45
46 #: ../src/main-win.c:269 ../src/main-win.c:754
47 msgid "Start Slideshow"
48 msgstr "Пачаць слайдшоу"
49
50 #: ../src/main-win.c:273 ../src/main-win.c:1442
51 msgid "Zoom Out"
52 msgstr "Паменшыць"
53
54 #: ../src/main-win.c:274 ../src/main-win.c:1443
55 msgid "Zoom In"
56 msgstr "Павялічыць"
57
58 #. percent = gtk_entry_new();    // show scale (in percentage)
59 #. g_signal_connect( percent, "activate", G_CALLBACK(on_percentage), mw );
60 #. gtk_widget_set_size_request( percent, 45, -1 );
61 #. gtk_box_pack_start( (GtkBox*)nav_bar, percent, FALSE, FALSE, 2 );
62 #: ../src/main-win.c:281 ../src/main-win.c:1444
63 msgid "Fit Image To Window Size"
64 msgstr "Маштабаваць да памеру вакна"
65
66 #: ../src/main-win.c:283 ../src/main-win.c:1445
67 msgid "Original Size"
68 msgstr "Арыгінальны памер"
69
70 #: ../src/main-win.c:290 ../src/main-win.c:1447
71 msgid "Full Screen"
72 msgstr "На поўны экран"
73
74 #: ../src/main-win.c:294 ../src/main-win.c:1449
75 msgid "Rotate Counterclockwise"
76 msgstr "Павярнуць супраць гадзіннікавай стрэлкі"
77
78 #: ../src/main-win.c:295 ../src/main-win.c:1450
79 msgid "Rotate Clockwise"
80 msgstr "Павярнуць па гадзіннікавай стрэлцы"
81
82 #: ../src/main-win.c:297 ../src/main-win.c:1451
83 msgid "Flip Horizontal"
84 msgstr "Перавярнуць гарызантальна"
85
86 #: ../src/main-win.c:298 ../src/main-win.c:1452
87 msgid "Flip Vertical"
88 msgstr "Перавярнуць вертыкальна"
89
90 #: ../src/main-win.c:302 ../src/main-win.c:1454
91 msgid "Open File"
92 msgstr "Адкрыць файл"
93
94 #: ../src/main-win.c:303 ../src/main-win.c:1455
95 msgid "Save File"
96 msgstr "Запісаць файл"
97
98 #: ../src/main-win.c:304
99 msgid "Save File As"
100 msgstr "Запісаць файл як"
101
102 #. PTK_IMG_MENU_ITEM( N_("Save As Other Size"), GTK_STOCK_SAVE_AS, G_CALLBACK(on_save_as), GDK_A, 0 ),
103 #: ../src/main-win.c:305 ../src/main-win.c:1458
104 msgid "Delete File"
105 msgstr "Сцерці файл"
106
107 #: ../src/main-win.c:308 ../src/main-win.c:1460 ../data/pref-dlg.ui.h:1
108 msgid "Preferences"
109 msgstr "Настаўленні"
110
111 #: ../src/main-win.c:309 ../src/main-win.c:1464
112 msgid "Quit"
113 msgstr "Выйсці"
114
115 #: ../src/main-win.c:762
116 msgid "Stop Slideshow"
117 msgstr "Спыніць слайдшоу"
118
119 #: ../src/main-win.c:1303
120 msgid ""
121 "The file name you selected already exists.\n"
122 "Do you want to overwrite existing file?\n"
123 "(Warning: The quality of original image might be lost)"
124 msgstr ""
125 "Файл з такой назвай ужо існуе.\n"
126 "Перапісаць наяўны файл?\n"
127 "(Увага: Якасць арыгінала можа быць згублена)"
128
129 #: ../src/main-win.c:1344
130 msgid "Writing this image format is not supported."
131 msgstr "Запіс выявы ў гэтым фармаце не падтрымліваецца."
132
133 #: ../src/main-win.c:1382
134 msgid ""
135 "Are you sure you want to delete current file?\n"
136 "\n"
137 "Warning: Once deleted, the file cannot be recovered."
138 msgstr ""
139 "Вы ўпэнены што хочаце сцерці гэты файл?\n"
140 "\n"
141 "Увага: Выдалены файл нельга будзе аднавіць."
142
143 #: ../src/main-win.c:1440
144 msgid "Start/Stop Slideshow"
145 msgstr "Пачаць/Спыніць слайдшоу"
146
147 #: ../src/main-win.c:1456
148 msgid "Save As"
149 msgstr "Запісаць як"
150
151 #: ../src/main-win.c:1461
152 msgid "Show/Hide toolbar"
153 msgstr "Паказаць/схаваць стужку прылад"
154
155 #: ../src/main-win.c:1505
156 msgid " * Refer to source code of EOG image viewer and GThumb"
157 msgstr " * Глядзіце выточны код праглядальніка выяў EOG і GThumb"
158
159 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
160 #: ../src/main-win.c:1509
161 msgid "translator-credits"
162 msgstr ""
163 "Анік Кіна <son_of_the_photographer@tut.by>, 2010\n"
164 "Мікалай Удодаў <crom-a@tut.by>, 2011."
165
166 #: ../src/main-win.c:1515
167 msgid "GPicView"
168 msgstr "GPicView"
169
170 #: ../src/main-win.c:1517
171 msgid "Copyright (C) 2007 - 2011"
172 msgstr "Аўтарскае права (C) 2007 - 2011"
173
174 #: ../src/main-win.c:1518
175 msgid "Lightweight image viewer from LXDE project"
176 msgstr "Лёгкі праглядальнік малюнкаў для праекта LXDE"
177
178 #: ../src/pref.c:164
179 msgid ""
180 "GPicView will become the default viewer for all supported image files on "
181 "your system.\n"
182 "(This will be done through 'xdg-mime' program)\n"
183 "\n"
184 "<b>Are you sure you really want to do this?</b>"
185 msgstr ""
186 "GPicView стане прадвызначаным праглядальнікам малюнкаў для ўсіх падтрыманых "
187 "файлаў у вашай сістэме.\n"
188 "(Гэта будзе зроблена праз праграму 'xdg-mime')\n"
189 "\n"
190 "<b>Вы сапраўды жадаеце зрабіць гэта?</b>"
191
192 #: ../src/file-dlgs.c:62
193 msgid "All Supported Images"
194 msgstr "Усе падтрыманыя выявы"
195
196 #: ../src/file-dlgs.c:67
197 msgid "All Files"
198 msgstr "Усе файлы"
199
200 #: ../src/file-dlgs.c:103
201 msgid "JPEG Quality:"
202 msgstr "Якасць JPEG:"
203
204 #: ../src/file-dlgs.c:104
205 msgid ""
206 "Lower quality values yield smaller file sizes,\n"
207 "but the image quality will be poorer."
208 msgstr ""
209 "Меншае значэнне якасці прыводзіць да меншых памераў,\n"
210 "але якасць выявы будзе горшай."
211
212 #: ../src/file-dlgs.c:121
213 msgid "PNG Compression Level:"
214 msgstr "Узровень сціску PNG:"
215
216 #: ../src/file-dlgs.c:122
217 msgid ""
218 "Higher compression levels yield smaller file sizes,\n"
219 "but takes more time to do the compression."
220 msgstr ""
221 "Вышэйшы узровень сціску прыводзіць да меншых памераў,\n"
222 "але патрабуе больш часу на сцісканне."
223
224 #: ../gpicview.desktop.in.h:2
225 msgid "View your images easily"
226 msgstr "Праглядайце выявы без клапот і турбот"
227
228 #: ../data/pref-dlg.ui.h:2
229 msgid "Ask before saving images"
230 msgstr "Запытаць перад запісаннем выяў"
231
232 #: ../data/pref-dlg.ui.h:3
233 msgid "Ask before deleting images"
234 msgstr "Запытаць перад сціраннем выяў"
235
236 #: ../data/pref-dlg.ui.h:4
237 msgid "Automatically save rotated images"
238 msgstr "Аўтаматычна запісваць павернутыя выявы"
239
240 #: ../data/pref-dlg.ui.h:5
241 msgid ""
242 "Rotate JPEG file by changing EXIF orientation value\n"
243 "(only if EXIF orientation tag exists)"
244 msgstr ""
245 "Паварочваць JPEG файл шляхам змянення параметра арыентацыі EXIF\n"
246 "(толькі калі існуе параметр арыентацыі EXIF)"
247
248 #: ../data/pref-dlg.ui.h:7
249 msgid "Slideshow interval"
250 msgstr "Інтэрвал слайшоу"
251
252 #: ../data/pref-dlg.ui.h:8
253 msgid "sec"
254 msgstr "сек"
255
256 #: ../data/pref-dlg.ui.h:9
257 msgid "Make GPicView the default viewer for images"
258 msgstr "Зрабіць GPicView прадвызначаным праглядальнікам выяў"
259
260 #: ../data/pref-dlg.ui.h:10
261 msgid "Normal:"
262 msgstr "Звычайны:"
263
264 #: ../data/pref-dlg.ui.h:11
265 msgid "Fullscreen:"
266 msgstr "На поўны экран:"
267
268 #: ../data/pref-dlg.ui.h:12
269 msgid "<b>Background colors</b>"
270 msgstr "<b>Колер фону</b>"