Commit from LXDE Pootle server by user admin.: 236 of 236 strings translated (0 need...
[lxde/gpicview.git] / po / be.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
9 "POT-Creation-Date: 2012-09-23 14:36+0200\n"
10 "PO-Revision-Date: 2012-09-26 01:06+0200\n"
11 "Last-Translator: Мікалай <crom-a@tut.by>\n"
12 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
13 "Language: be\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && "
18 "n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
20
21 #: ../src/gpicview.c:38
22 msgid "[FILE]"
23 msgstr "[ФАЙЛ]"
24
25 #: ../src/gpicview.c:40
26 msgid "Print version information and exit"
27 msgstr "Паказаць інфармацыю пра версію і выйсці"
28
29 #: ../src/gpicview.c:42
30 msgid "Start slideshow"
31 msgstr "Пачаць слайдшоу"
32
33 #: ../src/main-win.c:165 ../src/main-win.c:1413 ../gpicview.desktop.in.h:1
34 msgid "Image Viewer"
35 msgstr "Прагляд выяў"
36
37 #: ../src/main-win.c:267 ../src/main-win.c:1438
38 msgid "Previous"
39 msgstr "Папярэдні"
40
41 #: ../src/main-win.c:268 ../src/main-win.c:1439
42 msgid "Next"
43 msgstr "Наступны"
44
45 #: ../src/main-win.c:269 ../src/main-win.c:754
46 msgid "Start Slideshow"
47 msgstr "Пачаць слайдшоу"
48
49 #: ../src/main-win.c:273 ../src/main-win.c:1442
50 msgid "Zoom Out"
51 msgstr "Паменшыць"
52
53 #: ../src/main-win.c:274 ../src/main-win.c:1443
54 msgid "Zoom In"
55 msgstr "Павялічыць"
56
57 #. percent = gtk_entry_new();    // show scale (in percentage)
58 #. g_signal_connect( percent, "activate", G_CALLBACK(on_percentage), mw );
59 #. gtk_widget_set_size_request( percent, 45, -1 );
60 #. gtk_box_pack_start( (GtkBox*)nav_bar, percent, FALSE, FALSE, 2 );
61 #: ../src/main-win.c:281 ../src/main-win.c:1444
62 msgid "Fit Image To Window Size"
63 msgstr "Маштабаваць да памеру вакна"
64
65 #: ../src/main-win.c:283 ../src/main-win.c:1445
66 msgid "Original Size"
67 msgstr "Арыгінальны памер"
68
69 #: ../src/main-win.c:290 ../src/main-win.c:1447
70 msgid "Full Screen"
71 msgstr "На поўны экран"
72
73 #: ../src/main-win.c:294 ../src/main-win.c:1449
74 msgid "Rotate Counterclockwise"
75 msgstr "Павярнуць супраць гадзіннікавай стрэлкі"
76
77 #: ../src/main-win.c:295 ../src/main-win.c:1450
78 msgid "Rotate Clockwise"
79 msgstr "Павярнуць па гадзіннікавай стрэлцы"
80
81 #: ../src/main-win.c:297 ../src/main-win.c:1451
82 msgid "Flip Horizontal"
83 msgstr "Перавярнуць гарызантальна"
84
85 #: ../src/main-win.c:298 ../src/main-win.c:1452
86 msgid "Flip Vertical"
87 msgstr "Перавярнуць вертыкальна"
88
89 #: ../src/main-win.c:302 ../src/main-win.c:1454
90 msgid "Open File"
91 msgstr "Адкрыць файл"
92
93 #: ../src/main-win.c:303 ../src/main-win.c:1455
94 msgid "Save File"
95 msgstr "Запісаць файл"
96
97 #: ../src/main-win.c:304
98 msgid "Save File As"
99 msgstr "Запісаць файл як"
100
101 #. PTK_IMG_MENU_ITEM( N_("Save As Other Size"), GTK_STOCK_SAVE_AS, G_CALLBACK(on_save_as), GDK_A, 0 ),
102 #: ../src/main-win.c:305 ../src/main-win.c:1458
103 msgid "Delete File"
104 msgstr "Сцерці файл"
105
106 #: ../src/main-win.c:308 ../src/main-win.c:1460 ../data/pref-dlg.ui.h:1
107 msgid "Preferences"
108 msgstr "Настаўленні"
109
110 #: ../src/main-win.c:309 ../src/main-win.c:1464
111 msgid "Quit"
112 msgstr "Выйсці"
113
114 #: ../src/main-win.c:762
115 msgid "Stop Slideshow"
116 msgstr "Спыніць слайдшоу"
117
118 #: ../src/main-win.c:1303
119 msgid ""
120 "The file name you selected already exists.\n"
121 "Do you want to overwrite existing file?\n"
122 "(Warning: The quality of original image might be lost)"
123 msgstr ""
124 "Файл з такой назвай ужо існуе.\n"
125 "Перапісаць наяўны файл?\n"
126 "(Увага: Якасць арыгінала можа быць згублена)"
127
128 #: ../src/main-win.c:1344
129 msgid "Writing this image format is not supported."
130 msgstr "Запіс выявы ў гэтым фармаце не падтрымліваецца."
131
132 #: ../src/main-win.c:1382
133 msgid ""
134 "Are you sure you want to delete current file?\n"
135 "\n"
136 "Warning: Once deleted, the file cannot be recovered."
137 msgstr ""
138 "Вы ўпэнены што хочаце сцерці гэты файл?\n"
139 "\n"
140 "Увага: Выдалены файл нельга будзе аднавіць."
141
142 #: ../src/main-win.c:1440
143 msgid "Start/Stop Slideshow"
144 msgstr "Пачаць/Спыніць слайдшоу"
145
146 #: ../src/main-win.c:1456
147 msgid "Save As"
148 msgstr "Запісаць як"
149
150 #: ../src/main-win.c:1461
151 msgid "Show/Hide toolbar"
152 msgstr "Паказаць/схаваць стужку прылад"
153
154 #: ../src/main-win.c:1505
155 msgid " * Refer to source code of EOG image viewer and GThumb"
156 msgstr " * Глядзіце выточны код праглядальніка выяў EOG і GThumb"
157
158 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
159 #: ../src/main-win.c:1509
160 msgid "translator-credits"
161 msgstr ""
162 "Анік Кіна <son_of_the_photographer@tut.by>, 2010\n"
163 "Мікалай Удодаў <crom-a@tut.by>, 2011."
164
165 #: ../src/main-win.c:1515
166 msgid "GPicView"
167 msgstr "GPicView"
168
169 #: ../src/main-win.c:1517
170 msgid "Copyright (C) 2007 - 2011"
171 msgstr "Аўтарскае права (C) 2007 - 2011"
172
173 #: ../src/main-win.c:1518
174 msgid "Lightweight image viewer from LXDE project"
175 msgstr "Лёгкі праглядальнік малюнкаў для праекта LXDE"
176
177 #: ../src/pref.c:164
178 msgid ""
179 "GPicView will become the default viewer for all supported image files on "
180 "your system.\n"
181 "(This will be done through 'xdg-mime' program)\n"
182 "\n"
183 "<b>Are you sure you really want to do this?</b>"
184 msgstr ""
185 "GPicView стане прадвызначаным праглядальнікам малюнкаў для ўсіх падтрыманых "
186 "файлаў у вашай сістэме.\n"
187 "(Гэта будзе зроблена праз праграму 'xdg-mime')\n"
188 "\n"
189 "<b>Вы сапраўды жадаеце зрабіць гэта?</b>"
190
191 #: ../src/file-dlgs.c:62
192 msgid "All Supported Images"
193 msgstr "Усе падтрыманыя выявы"
194
195 #: ../src/file-dlgs.c:67
196 msgid "All Files"
197 msgstr "Усе файлы"
198
199 #: ../src/file-dlgs.c:103
200 msgid "JPEG Quality:"
201 msgstr "Якасць JPEG:"
202
203 #: ../src/file-dlgs.c:104
204 msgid ""
205 "Lower quality values yield smaller file sizes,\n"
206 "but the image quality will be poorer."
207 msgstr ""
208 "Меншае значэнне якасці прыводзіць да меншых памераў,\n"
209 "але якасць выявы будзе горшай."
210
211 #: ../src/file-dlgs.c:121
212 msgid "PNG Compression Level:"
213 msgstr "Узровень сціску PNG:"
214
215 #: ../src/file-dlgs.c:122
216 msgid ""
217 "Higher compression levels yield smaller file sizes,\n"
218 "but takes more time to do the compression."
219 msgstr ""
220 "Вышэйшы узровень сціску прыводзіць да меншых памераў,\n"
221 "але патрабуе больш часу на сцісканне."
222
223 #: ../gpicview.desktop.in.h:2
224 msgid "View your images easily"
225 msgstr "Праглядайце выявы без клапот і турбот"
226
227 #: ../data/pref-dlg.ui.h:2
228 msgid "Ask before saving images"
229 msgstr "Запытаць перад запісаннем выяў"
230
231 #: ../data/pref-dlg.ui.h:3
232 msgid "Ask before deleting images"
233 msgstr "Запытаць перад сціраннем выяў"
234
235 #: ../data/pref-dlg.ui.h:4
236 msgid "Automatically save rotated images"
237 msgstr "Аўтаматычна запісваць павернутыя выявы"
238
239 #: ../data/pref-dlg.ui.h:5
240 msgid ""
241 "Rotate JPEG file by changing EXIF orientation value\n"
242 "(only if EXIF orientation tag exists)"
243 msgstr ""
244 "Паварочваць JPEG файл шляхам змянення параметра арыентацыі EXIF\n"
245 "(толькі калі існуе параметр арыентацыі EXIF)"
246
247 #: ../data/pref-dlg.ui.h:7
248 msgid "Slideshow interval"
249 msgstr "Інтэрвал слайшоу"
250
251 #: ../data/pref-dlg.ui.h:8
252 msgid "sec"
253 msgstr "сек"
254
255 #: ../data/pref-dlg.ui.h:9
256 msgid "Make GPicView the default viewer for images"
257 msgstr "Зрабіць GPicView прадвызначаным праглядальнікам выяў"
258
259 #: ../data/pref-dlg.ui.h:10
260 msgid "Normal:"
261 msgstr "Звычайны:"
262
263 #: ../data/pref-dlg.ui.h:11
264 msgid "Fullscreen:"
265 msgstr "На поўны экран:"
266
267 #: ../data/pref-dlg.ui.h:12
268 msgid "<b>Background colors</b>"
269 msgstr "<b>Колер фону</b>"