descriptionnone
last changeSun, 23 Sep 2018 01:08:16 +0000 (09:08 +0800)
shortlog
2018-09-23  Yao Wei (魏銘廷)release 0.3.2-1 debian 0.3.2-1
2018-09-23  Yao Wei (魏銘廷)chore: bump policy version and debhelper
2018-09-23  Yao Wei (魏銘廷)remove upstreamed patch
2018-09-23  Yao Wei (魏銘廷)Update upstream source from tag 'upstream/0.3.2'
2018-09-23  Yao Wei (魏銘廷)New upstream version 0.3.2 upstream upstream/0.3.2
2018-09-23  Yao Wei (魏銘廷)feat: add gbp.conf
2017-12-30  Yao Wei (魏銘廷)doc: invented time machine
2017-12-30  Yao Wei (魏銘廷)Revert "fix: fallback version"
2017-12-30  Yao Wei (魏銘廷)fix: fallback version debian/0.3.1-1
2017-12-30  Yao Wei (魏銘廷)fix: fix login shell with -e in some cases debian/0.3.1-2
2017-12-30  Yao Wei (魏銘廷)feat: bump policy version
2017-12-30  Yao Wei (魏銘廷)feat: use libvte for gtk+3
2017-10-31  Yao Wei (魏銘廷)refactor: remove lintian-overrides
2017-10-31  Yao Wei (魏銘廷)refactor: remove unused build dep
2017-10-31  Yao Wei (魏銘廷)doc: update changelog for debian/rules
2017-10-31  Yao Wei (魏銘廷)chore: update debian/watch version to 4
...
tags
18 months ago 0.3.2-1
18 months ago upstream/0.3.2 Upstream version 0.3.2
2 years ago debian/0.3.1-1 lxterminal Debian release 0.3.1-1
2 years ago debian/0.3.1-2
2 years ago upstream/0.3.1 Tagging upstream version 0.3.1.
2 years ago debian/0.3.0-3 Tagging debian version 0.3.0-3
2 years ago debian/0.3.0-2
3 years ago debian/0.3.0-1 Tagging debian version 0.3.0-1.
3 years ago upstream/0.3.0 Tagging upstream version 0.3.0.
5 years ago debian/0.2.0-1 Tagging debian version 0.2.0-1.
5 years ago upstream/0.2.0 Tagging upstream version 0.2.0.
7 years ago debian/0.1.11-4 Tagging debian version 0.1.11-4.
7 years ago debian/0.1.11-3 Tagging debian version 0.1.11-3.
7 years ago debian/0.1.11-2 Tagging debian version 0.1.11-2.
7 years ago debian/0.1.11-1 Tagging debian version 0.1.11-1.
7 years ago upstream/0.1.11 Tagging upstream version 0.1.11.
...
heads
18 months ago debian
18 months ago pristine-tar
18 months ago upstream
2 years ago debian-jessie
2 years ago debian-wheezy
7 years ago debian-squeeze
7 years ago master
8 years ago old-debian
8 years ago old-debian2