Merging upstream version 0.1.7.
[debian/lxtask.git] / po / kk.po
1 # Kazakh translation for lxtask.
2 # Copyright (C) 2012 The LXDE team
3 # This file is distributed under the same license as the LXDE package.
4 # Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2012.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: master\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2014-09-26 01:30+0300\n"
11 "PO-Revision-Date: 2015-08-17 01:30+0000\n"
12 "Last-Translator: Anonymous Pootle User\n"
13 "Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
14 "Language: kk\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.7\n"
20 "X-POOTLE-MTIME: 1439775043.409255\n"
21
22 #: ../lxtask.desktop.in.h:1 ../src/interface.c:55
23 msgid "Task Manager"
24 msgstr "Тапсырмалар басқарушысы"
25
26 #: ../lxtask.desktop.in.h:2
27 msgid "Manage running processes"
28 msgstr "Орындалып жатқан үрдістерді басқару"
29
30 #: ../lxtask.desktop.in.h:3
31 msgid "Process manager"
32 msgstr "Үрдістерді басқарушысы"
33
34 #: ../data/lxtask.desktop.in.h:4
35 msgid "task;kill;suspend;processor;memory;monitoring;performance;"
36 msgstr ""
37
38 #: ../src/xfce-taskmanager-linux.c:285
39 #, c-format
40 msgid ""
41 "Couldn't send signal %d to the task with ID %d\n"
42 "\n"
43 "%s"
44 msgstr ""
45 "%d сигналын ID-і %d тапсырмасына жіберу мүмкін емес\n"
46 "\n"
47 "%s"
48
49 #: ../src/xfce-taskmanager-linux.c:299
50 #, c-format
51 msgid "Couldn't set priority %d to the task with ID %d"
52 msgstr "%d приоритетін ID-і %d тапсырмасына орнату мүмкін емес"
53
54 #: ../src/callbacks.c:58
55 msgid "Really kill the task?"
56 msgstr "Тапсырманы шынымен құрту керек пе?"
57
58 #: ../src/callbacks.c:62
59 msgid "Really terminate the task?"
60 msgstr "Тапсырманы шынымен аяқтау керек пе?"
61
62 #: ../src/callbacks.c:86
63 msgid "Can't stop process self"
64 msgstr "Өз-өзіңді тоқтату мүмкін емес"
65
66 #: ../src/functions.c:148
67 #, c-format
68 msgid "Memory: %d MB of %d MB used"
69 msgstr "Жады: %d МБ қолдануда, барлығы %d МБ"
70
71 #: ../src/functions.c:156
72 #, c-format
73 msgid "CPU usage: %0.0f %%"
74 msgstr "CPU қолд.: %0.0f %%"
75
76 #: ../src/interface.c:70
77 msgid "_File"
78 msgstr "_Файл"
79
80 #: ../src/interface.c:91
81 msgid "_View"
82 msgstr "_Түрі"
83
84 #: ../src/interface.c:97
85 msgid "_Help"
86 msgstr "_Көмек"
87
88 #: ../src/interface.c:124
89 msgid "cpu usage"
90 msgstr "процессор қолданылуы"
91
92 #: ../src/interface.c:135
93 msgid "memory usage"
94 msgstr "жады қолданылуы"
95
96 #: ../src/interface.c:163
97 msgid "more details"
98 msgstr "көбірек ақпарат"
99
100 #: ../src/interface.c:189
101 msgid "Command"
102 msgstr "Команда"
103
104 #: ../src/interface.c:195
105 msgid "User"
106 msgstr "Пайдаланушы"
107
108 #: ../src/interface.c:204
109 msgid "CPU%"
110 msgstr "CPU%"
111
112 #: ../src/interface.c:210
113 msgid "RSS"
114 msgstr "RSS"
115
116 #: ../src/interface.c:216
117 msgid "VM-Size"
118 msgstr "VM-Size"
119
120 #: ../src/interface.c:222
121 msgid "PID"
122 msgstr "PID"
123
124 #: ../src/interface.c:228
125 msgid "State"
126 msgstr "Күйі"
127
128 #: ../src/interface.c:234
129 msgid "Prio"
130 msgstr "Prio"
131
132 #: ../src/interface.c:240
133 msgid "PPID"
134 msgstr "PPID"
135
136 #: ../src/interface.c:256
137 msgid "Stop"
138 msgstr "Тоқтату"
139
140 #: ../src/interface.c:261
141 msgid "Continue"
142 msgstr "Жалғастыру"
143
144 #: ../src/interface.c:266
145 msgid "Term"
146 msgstr "Term"
147
148 #: ../src/interface.c:271
149 msgid "Kill"
150 msgstr "Құрту"
151
152 #: ../src/interface.c:276
153 msgid "Priority"
154 msgstr "Приоритеті"
155
156 #: ../src/interface.c:289
157 msgid "  -10"
158 msgstr "  -10"
159
160 #: ../src/interface.c:294
161 msgid "  -5"
162 msgstr "  -5"
163
164 #: ../src/interface.c:299
165 msgid "    0"
166 msgstr "    0"
167
168 #: ../src/interface.c:304
169 msgid "   5"
170 msgstr "   5"
171
172 #: ../src/interface.c:309
173 msgid "   10"
174 msgstr "   10"
175
176 #: ../src/interface.c:335
177 msgid "Show user tasks"
178 msgstr "Пайдаланушы тапсырмаларын көрсету"
179
180 #: ../src/interface.c:340
181 msgid "Show root tasks"
182 msgstr "Әкімші тапсырмаларын көрсету"
183
184 #: ../src/interface.c:345
185 msgid "Show other tasks"
186 msgstr "Басқа тапсырмаларды көрсету"
187
188 #: ../src/interface.c:350
189 msgid "Show full cmdline"
190 msgstr "Толық командалық жолды көрсету"
191
192 #: ../src/interface.c:355
193 msgid "Show memory used by cache as free"
194 msgstr "Кэш қолданатын жадыны бос етіп көрсету"
195
196 #: ../src/interface.c:387
197 msgid ""
198 "LXTask is derived from Xfce4 Task Manager by:\n"
199 "  * Johannes Zellner <webmaster@nebulon.de>"
200 msgstr ""
201 "LXTask Xfce4 Task Manager-ден тарады:\n"
202 "  * Johannes Zellner <webmaster@nebulon.de>"
203
204 #. TRANSLATORS: Replace this string with your names, one name per line.
205 #: ../src/interface.c:392
206 msgid "translator-credits"
207 msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2012"
208
209 #: ../src/interface.c:401 ../src/interface.c:403
210 msgid "LXTask"
211 msgstr "LXTask"
212
213 #. gtk_about_dialog_set_logo( (GtkAboutDialog*)about_dlg, gdk_pixbuf_new_from_file(  PACKAGE_DATA_DIR"/pixmaps/lxtask.png", NULL ) );
214 #: ../src/interface.c:406
215 msgid "Copyright (C) 2008 LXDE team"
216 msgstr "Copyright (C) 2008 LXDE team"
217
218 #: ../src/interface.c:407
219 msgid "Lightweight task manager for LXDE project"
220 msgstr "LXDE жобасы үшін үрдістерді жеңіл басқарушысы"
221
222 #: ../src/interface.c:635
223 msgid "Preferences"
224 msgstr "Баптаулар"
225
226 #: ../src/interface.c:639
227 msgid "General"
228 msgstr "Жалпы"
229
230 #: ../src/interface.c:640
231 msgid "Refresh rate (seconds):"
232 msgstr "Жаңарту аралығы (секунд):"
233
234 #: ../src/utils.c:43
235 msgid "Error"
236 msgstr "Қате"
237
238 #: ../src/utils.c:56
239 msgid "Confirm"
240 msgstr "Растау"