Merging upstream version 0.2.0.
[debian/lxsession-edit.git] / po / sk.po
1 # Slovak translation of lxsession
2 # Copyright (C) 2006 lxde team
3 # This file is distributed under the same license as the lxsession package.
4 # Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxsesion-edit\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-05-16 21:40+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-01-16 19:21+0100\n"
12 "Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
13 "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
14 "Language: sk\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19 #: ../src/lxsession-edit.c:362
20 msgid "Enabled"
21 msgstr "Zapnuté"
22
23 #: ../src/lxsession-edit.c:367
24 msgid "Application"
25 msgstr "Aplikácia"
26
27 #: ../src/lxsession-edit.c:375
28 msgid "Comment"
29 msgstr "Komentár"
30
31 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:1
32 msgid ""
33 "<b>Warning:</b> Do <b>NOT</b> touch this unless you know exactly what you "
34 "are doing.\n"
35 "\n"
36 "<b>NOTE:</b> This setting will take effect on next login."
37 msgstr ""
38 "<b>Upozornenie:</b> <b>Nedotýkajte</b> sa tohto ak si nie ste presne istý, "
39 "čo robíte.\n"
40 "\n"
41 "<b>Pozn.:</b> Táto voľba sa prejaví pri ďalšom prihlásení."
42
43 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:4
44 msgid "Advanced Options"
45 msgstr "Pokročilé možnosti"
46
47 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:5
48 msgid "Applications automatically started after entering desktop:"
49 msgstr "Aplikácie, ktoré sa automaticky spúšťajú pri spustení plochy:"
50
51 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:6
52 msgid "Automatically Started Applications"
53 msgstr "Automaticky spúšťané aplikácie"
54
55 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:7
56 msgid ""
57 "Command line used to launch window manager\n"
58 "(The default window manager command for LXDE should be openbox-lxde)"
59 msgstr ""
60 "Príkazový riadok, ktorý sa používa na spustenie správcu okien\n"
61 "(Štandardný príkaz správcu okien pre LXDE by mal byť openbox-lxde)"
62
63 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:9 ../lxsession-edit.desktop.in.h:1
64 msgid "Desktop Session Settings"
65 msgstr "Nastavenia relácie plochy"
66
67 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:10
68 #, fuzzy
69 msgid "Window Manager:"
70 msgstr "Správca okien: "
71
72 #: ../lxsession-edit.desktop.in.h:2
73 msgid "Manage applications loaded in desktop session"
74 msgstr "Správa aplikácií nahraných v relácii pracovného prostredia"