Merging upstream version 0.2.0.
[debian/lxsession-edit.git] / po / cs.po
1 # Czech translations for lxsession-edit package.
2 # Copyright (C) 2009 THE lxsession-edit'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the lxsession-edit package.
4 # Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2009.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: lxsession-edit 0.1\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-05-16 21:40+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-03-29 22:53+0200\n"
12 "Last-Translator:  <miko.vaji@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: Czech\n"
14 "Language: cs\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
20
21 #: ../src/lxsession-edit.c:362
22 msgid "Enabled"
23 msgstr "Povoleno"
24
25 #: ../src/lxsession-edit.c:367
26 msgid "Application"
27 msgstr "Aplikace"
28
29 #: ../src/lxsession-edit.c:375
30 msgid "Comment"
31 msgstr "Poznámka"
32
33 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:1
34 msgid ""
35 "<b>Warning:</b> Do <b>NOT</b> touch this unless you know exactly what you "
36 "are doing.\n"
37 "\n"
38 "<b>NOTE:</b> This setting will take effect on next login."
39 msgstr ""
40 "<b>Varování:</b> <b>NE</b>upravujte toto nastavení, pokud si svými úpravami "
41 "nejste jisti.\n"
42 "\n"
43 "<b>POZNÁMKA:</b> Toto nastavení se projeví při vašem dalším přihlášení."
44
45 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:4
46 msgid "Advanced Options"
47 msgstr "Pokročilé volby"
48
49 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:5
50 msgid "Applications automatically started after entering desktop:"
51 msgstr "Automaticky spouštěné aplikace při vstupu do pracovního prostředí:"
52
53 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:6
54 msgid "Automatically Started Applications"
55 msgstr "Automaticky spouštěné aplikace"
56
57 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:7
58 msgid ""
59 "Command line used to launch window manager\n"
60 "(The default window manager command for LXDE should be openbox-lxde)"
61 msgstr ""
62 "Příkazová řádka pro spouštění správce oken\n"
63 "(Výchozí příkaz pro spuštění správce oken prostředí LXDE by měl být openbox-"
64 "lxde)"
65
66 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:9 ../lxsession-edit.desktop.in.h:1
67 msgid "Desktop Session Settings"
68 msgstr "Nastavení relace pracovního prostředí"
69
70 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:10
71 #, fuzzy
72 msgid "Window Manager:"
73 msgstr "Správce oken:"
74
75 #: ../lxsession-edit.desktop.in.h:2
76 msgid "Manage applications loaded in desktop session"
77 msgstr "Spravuje aplikace spuštěné v relaci pracovní plochy"