Merging upstream version 0.2.0.
[debian/lxsession-edit.git] / po / af.po
1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2011-05-16 21:40+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2010-09-01 23:38+0200\n"
12 "Last-Translator: F <friedel@translate.org.za>\n"
13 "Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
14 "Language: af\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19 "X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
20
21 #: ../src/lxsession-edit.c:362
22 msgid "Enabled"
23 msgstr "Gekativeer"
24
25 #: ../src/lxsession-edit.c:367
26 msgid "Application"
27 msgstr "Toepassing"
28
29 #: ../src/lxsession-edit.c:375
30 msgid "Comment"
31 msgstr "Kommentaar"
32
33 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:1
34 msgid ""
35 "<b>Warning:</b> Do <b>NOT</b> touch this unless you know exactly what you "
36 "are doing.\n"
37 "\n"
38 "<b>NOTE:</b> This setting will take effect on next login."
39 msgstr ""
40 "<b>Waarskuwing:</b> <b>MOENIE</b> hierdie aanraak tensy u presies weet wat u "
41 "doen nie.\n"
42 "\n"
43 "<b>LET WEL:</b> Hierdie instelling sal van krag wees by die volgende "
44 "aanmelding."
45
46 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:4
47 msgid "Advanced Options"
48 msgstr "Gevorderde keuses"
49
50 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:5
51 msgid "Applications automatically started after entering desktop:"
52 msgstr "Toepassings wat outomaties begin word met ingaan van die werkskerm:"
53
54 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:6
55 msgid "Automatically Started Applications"
56 msgstr "Toepassings wat outomaties begin word"
57
58 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:7
59 msgid ""
60 "Command line used to launch window manager\n"
61 "(The default window manager command for LXDE should be openbox-lxde)"
62 msgstr ""
63 "Opdraglyn om te gebruik om vensterbestuurder te begin\n"
64 "(Die verstekopdrag vir LXDE se vensterbestuurder behoort 'openbox-lxde' te "
65 "wees)"
66
67 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:9 ../lxsession-edit.desktop.in.h:1
68 msgid "Desktop Session Settings"
69 msgstr "Sessie-instellings vir die werkskerm"
70
71 #: ../data/lxsession-edit.ui.h:10
72 #, fuzzy
73 msgid "Window Manager:"
74 msgstr "Vensterbestuurder: "
75
76 #: ../lxsession-edit.desktop.in.h:2
77 msgid "Manage applications loaded in desktop session"
78 msgstr "Bestuur toepassings wat in die werkskermsessie gelaai word"