Merging upstream version 0.2.0.
[debian/lxsession-edit.git] / po / cs.po
... / ...
CommitLineData
1# Czech translations for lxsession-edit package.
2# Copyright (C) 2009 THE lxsession-edit'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the lxsession-edit package.
4# Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2009.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: lxsession-edit 0.1\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2011-05-16 21:40+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2010-03-29 22:53+0200\n"
12"Last-Translator: <miko.vaji@gmail.com>\n"
13"Language-Team: Czech\n"
14"Language: cs\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
19"X-Generator: Pootle 2.0.1\n"
20
21#: ../src/lxsession-edit.c:362
22msgid "Enabled"
23msgstr "Povoleno"
24
25#: ../src/lxsession-edit.c:367
26msgid "Application"
27msgstr "Aplikace"
28
29#: ../src/lxsession-edit.c:375
30msgid "Comment"
31msgstr "Poznámka"
32
33#: ../data/lxsession-edit.ui.h:1
34msgid ""
35"<b>Warning:</b> Do <b>NOT</b> touch this unless you know exactly what you "
36"are doing.\n"
37"\n"
38"<b>NOTE:</b> This setting will take effect on next login."
39msgstr ""
40"<b>Varování:</b> <b>NE</b>upravujte toto nastavení, pokud si svými úpravami "
41"nejste jisti.\n"
42"\n"
43"<b>POZNÁMKA:</b> Toto nastavení se projeví při vašem dalším přihlášení."
44
45#: ../data/lxsession-edit.ui.h:4
46msgid "Advanced Options"
47msgstr "Pokročilé volby"
48
49#: ../data/lxsession-edit.ui.h:5
50msgid "Applications automatically started after entering desktop:"
51msgstr "Automaticky spouštěné aplikace při vstupu do pracovního prostředí:"
52
53#: ../data/lxsession-edit.ui.h:6
54msgid "Automatically Started Applications"
55msgstr "Automaticky spouštěné aplikace"
56
57#: ../data/lxsession-edit.ui.h:7
58msgid ""
59"Command line used to launch window manager\n"
60"(The default window manager command for LXDE should be openbox-lxde)"
61msgstr ""
62"Příkazová řádka pro spouštění správce oken\n"
63"(Výchozí příkaz pro spuštění správce oken prostředí LXDE by měl být openbox-"
64"lxde)"
65
66#: ../data/lxsession-edit.ui.h:9 ../lxsession-edit.desktop.in.h:1
67msgid "Desktop Session Settings"
68msgstr "Nastavení relace pracovního prostředí"
69
70#: ../data/lxsession-edit.ui.h:10
71#, fuzzy
72msgid "Window Manager:"
73msgstr "Správce oken:"
74
75#: ../lxsession-edit.desktop.in.h:2
76msgid "Manage applications loaded in desktop session"
77msgstr "Spravuje aplikace spuštěné v relaci pracovní plochy"