Merging upstream version 0.2.0.
[debian/lxsession-edit.git] / po / sl.po
CommitLineData
63c2f36c 1#
2532e841
DB
2msgid ""
3msgstr ""
4"Project-Id-Version: lxsession-edit\n"
5"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
63c2f36c
DB
6"POT-Creation-Date: 2011-05-16 21:40+0200\n"
7"PO-Revision-Date: 2011-06-07 09:26+0200\n"
8"Last-Translator: Klemen <klemen.kosir@gmx.com>\n"
2532e841 9"Language-Team: Slovenian <paxmanpwnz@gmail.com>\n"
63c2f36c 10"Language: sl\n"
2532e841
DB
11"MIME-Version: 1.0\n"
12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
63c2f36c
DB
14"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
15"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
2532e841
DB
16"X-Poedit-Language: Slovenian\n"
17"X-Poedit-Country: SLOVENIA\n"
18
63c2f36c 19#: ../src/lxsession-edit.c:362
2532e841
DB
20msgid "Enabled"
21msgstr "Omogočeno"
22
63c2f36c 23#: ../src/lxsession-edit.c:367
2532e841
DB
24msgid "Application"
25msgstr "Program"
26
63c2f36c 27#: ../src/lxsession-edit.c:375
2532e841 28msgid "Comment"
63c2f36c 29msgstr "Opomba"
2532e841 30
63c2f36c 31#: ../data/lxsession-edit.ui.h:1
2532e841 32msgid ""
63c2f36c
DB
33"<b>Warning:</b> Do <b>NOT</b> touch this unless you know exactly what you "
34"are doing.\n"
2532e841
DB
35"\n"
36"<b>NOTE:</b> This setting will take effect on next login."
37msgstr ""
63c2f36c
DB
38"<b>Opozorilo:</b> Te možnosti se <b>NE</b> dotikajte, razen če veste, kaj "
39"delate!\n"
2532e841 40"\n"
63c2f36c 41"<b>OPOMBA:</b> Ta nastavitev bo uveljavljena ob naslednji prijavi v sistem."
2532e841 42
63c2f36c 43#: ../data/lxsession-edit.ui.h:4
2532e841 44msgid "Advanced Options"
63c2f36c 45msgstr "Napredne možnosti"
2532e841 46
63c2f36c 47#: ../data/lxsession-edit.ui.h:5
2532e841 48msgid "Applications automatically started after entering desktop:"
63c2f36c 49msgstr "Samodejno začeti programi po vstopu na namizje:"
2532e841 50
63c2f36c 51#: ../data/lxsession-edit.ui.h:6
2532e841 52msgid "Automatically Started Applications"
63c2f36c 53msgstr "Samodejno začeti programi"
2532e841 54
63c2f36c 55#: ../data/lxsession-edit.ui.h:7
2532e841
DB
56msgid ""
57"Command line used to launch window manager\n"
58"(The default window manager command for LXDE should be openbox-lxde)"
59msgstr ""
63c2f36c
DB
60"Ukaz, ki zažene upravljalnika oken\n"
61"(privzeti ukaz upravljalnika oken za LXDE je openbox-lxde)"
2532e841 62
63c2f36c 63#: ../data/lxsession-edit.ui.h:9 ../lxsession-edit.desktop.in.h:1
2532e841
DB
64msgid "Desktop Session Settings"
65msgstr "Nastavitve namizne seje"
66
63c2f36c
DB
67#: ../data/lxsession-edit.ui.h:10
68msgid "Window Manager:"
69msgstr "Upravljalnik oken:"
2532e841 70
63c2f36c
DB
71#: ../lxsession-edit.desktop.in.h:2
72msgid "Manage applications loaded in desktop session"
73msgstr "Upravljajte s programi, naloženimi v namizni seji"