Merging upstream version 0.2.0.
[debian/lxsession-edit.git] / po / sk.po
CommitLineData
2532e841
DB
1# Slovak translation of lxsession
2# Copyright (C) 2006 lxde team
3# This file is distributed under the same license as the lxsession package.
4# Ivan Masár <helix84@centrum.sk>, 2009.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: lxsesion-edit\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
63c2f36c
DB
10"POT-Creation-Date: 2011-05-16 21:40+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2010-01-16 19:21+0100\n"
2532e841
DB
12"Last-Translator: Ivan Masár <helix84@centrum.sk>\n"
13"Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
63c2f36c 14"Language: sk\n"
2532e841
DB
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
63c2f36c 19#: ../src/lxsession-edit.c:362
2532e841
DB
20msgid "Enabled"
21msgstr "Zapnuté"
22
63c2f36c 23#: ../src/lxsession-edit.c:367
2532e841
DB
24msgid "Application"
25msgstr "Aplikácia"
26
63c2f36c 27#: ../src/lxsession-edit.c:375
2532e841
DB
28msgid "Comment"
29msgstr "Komentár"
30
63c2f36c 31#: ../data/lxsession-edit.ui.h:1
2532e841
DB
32msgid ""
33"<b>Warning:</b> Do <b>NOT</b> touch this unless you know exactly what you "
34"are doing.\n"
35"\n"
36"<b>NOTE:</b> This setting will take effect on next login."
37msgstr ""
38"<b>Upozornenie:</b> <b>Nedotýkajte</b> sa tohto ak si nie ste presne istý, "
39"čo robíte.\n"
40"\n"
41"<b>Pozn.:</b> Táto voľba sa prejaví pri ďalšom prihlásení."
42
63c2f36c 43#: ../data/lxsession-edit.ui.h:4
2532e841
DB
44msgid "Advanced Options"
45msgstr "Pokročilé možnosti"
46
63c2f36c 47#: ../data/lxsession-edit.ui.h:5
2532e841
DB
48msgid "Applications automatically started after entering desktop:"
49msgstr "Aplikácie, ktoré sa automaticky spúšťajú pri spustení plochy:"
50
63c2f36c 51#: ../data/lxsession-edit.ui.h:6
2532e841
DB
52msgid "Automatically Started Applications"
53msgstr "Automaticky spúšťané aplikácie"
54
63c2f36c 55#: ../data/lxsession-edit.ui.h:7
2532e841
DB
56msgid ""
57"Command line used to launch window manager\n"
58"(The default window manager command for LXDE should be openbox-lxde)"
59msgstr ""
60"Príkazový riadok, ktorý sa používa na spustenie správcu okien\n"
61"(Štandardný príkaz správcu okien pre LXDE by mal byť openbox-lxde)"
62
63c2f36c 63#: ../data/lxsession-edit.ui.h:9 ../lxsession-edit.desktop.in.h:1
2532e841
DB
64msgid "Desktop Session Settings"
65msgstr "Nastavenia relácie plochy"
66
63c2f36c
DB
67#: ../data/lxsession-edit.ui.h:10
68#, fuzzy
69msgid "Window Manager:"
2532e841 70msgstr "Správca okien: "
63c2f36c
DB
71
72#: ../lxsession-edit.desktop.in.h:2
73msgid "Manage applications loaded in desktop session"
74msgstr "Správa aplikácií nahraných v relácii pracovného prostredia"