Merging upstream version 0.1.1.
[debian/lxsession-edit.git] / po / cs.po
CommitLineData
2532e841
DB
1# Czech translations for lxsession-edit package.
2# Copyright (C) 2009 THE lxsession-edit'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the lxsession-edit package.
4# Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2009.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: lxsession-edit 0.1\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2009-04-15 19:47+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2009-02-02 01:56+0100\n"
12"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>\n"
13"Language-Team: Czech\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
18
19#: ../src/lxsession-edit.c:360
20msgid "Enabled"
21msgstr "Povoleno"
22
23#: ../src/lxsession-edit.c:365
24msgid "Application"
25msgstr "Aplikace"
26
27#: ../src/lxsession-edit.c:373
28msgid "Comment"
29msgstr "Poznámka"
30
31#: ../data/lxsession-edit.glade.h:1
32msgid ""
33"<b>Warning:</b> Do <b>NOT</b> touch this unless you know exactly what you "
34"are doing.\n"
35"\n"
36"<b>NOTE:</b> This setting will take effect on next login."
37msgstr ""
38"<b>Varování:</b> <b>NE</b>upravujte toto nastavení, pokud si svými úpravami "
39"nejste jisti.\n"
40"\n"
41"<b>POZNÁMKA:</b> Toto nastavení se projeví při vašem dalším přihlášení."
42
43#: ../data/lxsession-edit.glade.h:4
44msgid "Advanced Options"
45msgstr "Pokročilé volby"
46
47#: ../data/lxsession-edit.glade.h:5
48msgid "Applications automatically started after entering desktop:"
49msgstr "Automaticky spouštěné aplikace při vstupu do pracovního prostředí:"
50
51#: ../data/lxsession-edit.glade.h:6
52msgid "Automatically Started Applications"
53msgstr "Automaticky spouštěné aplikace"
54
55#: ../data/lxsession-edit.glade.h:7
56msgid ""
57"Command line used to launch window manager\n"
58"(The default window manager command for LXDE should be openbox-lxde)"
59msgstr ""
60"Příkazová řádka pro spouštění správce oken\n"
61"(Výchozí příkaz pro spuštění správce oken prostředí LXDE by měl být openbox-"
62"lxde)"
63
64#: ../data/lxsession-edit.glade.h:9
65msgid "Desktop Session Settings"
66msgstr "Nastavení relace pracovního prostředí"
67
68#: ../data/lxsession-edit.glade.h:10
69msgid "Window Manager: "
70msgstr "Správce oken:"