Merging upstream version 0.2.0.
[debian/lxsession-edit.git] / po / af.po
CommitLineData
2532e841
DB
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
63c2f36c
DB
10"POT-Creation-Date: 2011-05-16 21:40+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2010-09-01 23:38+0200\n"
12"Last-Translator: F <friedel@translate.org.za>\n"
2532e841 13"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
63c2f36c 14"Language: af\n"
2532e841
DB
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
63c2f36c
DB
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19"X-Generator: Pootle 2.0.5\n"
2532e841 20
63c2f36c 21#: ../src/lxsession-edit.c:362
2532e841
DB
22msgid "Enabled"
23msgstr "Gekativeer"
24
63c2f36c 25#: ../src/lxsession-edit.c:367
2532e841
DB
26msgid "Application"
27msgstr "Toepassing"
28
63c2f36c 29#: ../src/lxsession-edit.c:375
2532e841
DB
30msgid "Comment"
31msgstr "Kommentaar"
32
63c2f36c 33#: ../data/lxsession-edit.ui.h:1
2532e841
DB
34msgid ""
35"<b>Warning:</b> Do <b>NOT</b> touch this unless you know exactly what you "
36"are doing.\n"
37"\n"
38"<b>NOTE:</b> This setting will take effect on next login."
39msgstr ""
40"<b>Waarskuwing:</b> <b>MOENIE</b> hierdie aanraak tensy u presies weet wat u "
41"doen nie.\n"
42"\n"
43"<b>LET WEL:</b> Hierdie instelling sal van krag wees by die volgende "
44"aanmelding."
45
63c2f36c 46#: ../data/lxsession-edit.ui.h:4
2532e841
DB
47msgid "Advanced Options"
48msgstr "Gevorderde keuses"
49
63c2f36c 50#: ../data/lxsession-edit.ui.h:5
2532e841
DB
51msgid "Applications automatically started after entering desktop:"
52msgstr "Toepassings wat outomaties begin word met ingaan van die werkskerm:"
53
63c2f36c 54#: ../data/lxsession-edit.ui.h:6
2532e841
DB
55msgid "Automatically Started Applications"
56msgstr "Toepassings wat outomaties begin word"
57
63c2f36c 58#: ../data/lxsession-edit.ui.h:7
2532e841
DB
59msgid ""
60"Command line used to launch window manager\n"
61"(The default window manager command for LXDE should be openbox-lxde)"
62msgstr ""
63"Opdraglyn om te gebruik om vensterbestuurder te begin\n"
64"(Die verstekopdrag vir LXDE se vensterbestuurder behoort 'openbox-lxde' te "
65"wees)"
66
63c2f36c 67#: ../data/lxsession-edit.ui.h:9 ../lxsession-edit.desktop.in.h:1
2532e841
DB
68msgid "Desktop Session Settings"
69msgstr "Sessie-instellings vir die werkskerm"
70
63c2f36c
DB
71#: ../data/lxsession-edit.ui.h:10
72#, fuzzy
73msgid "Window Manager:"
2532e841 74msgstr "Vensterbestuurder: "
63c2f36c
DB
75
76#: ../lxsession-edit.desktop.in.h:2
77msgid "Manage applications loaded in desktop session"
78msgstr "Bestuur toepassings wat in die werkskermsessie gelaai word"